REKLAMA

Bodnar: Reforma edukacji była nieprzygotowana. Odpowiedzialność za nią ponosi rząd PiS

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-17 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dostał pan skargi od rodziców uczniów w sprawie kumulacji roczników jak jest pańskie stanowisko w tej sprawie dostajemy regularnie sygnały od rodziców oraz organizacji pozarządowych w zasadzie od początku reformy systemu oświaty w kontekście właśnie tej obawy dotyczącej kumulacji Rozwiń » roczników to nieznana temat nowy temat znany w zasadzie już od lat temat, który był przedmiotem licznych wystąpień moich i poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, gdzie sygnalizowaliśmy, że będzie kłopot, że dojdzie nie tylko do problemu prawdopodobnie z rekrutacją, ale także do chaosu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły szkół ponadpodstawowych już na początku roku szkolnego i teraz to się sprawdza myślę, że teraz może warto też przypomnieć adres e-mailowy biuro rzecznika może rodzice chcieli po prostu cały czas wierzyć się zwrócić to biuro rzecznika małpa RPO tylko w kraju coś pomoże, że skargę, a ja powiem tak oczywiście my staramy się działać na poziomie systemowym tak, ale czasami wychodzą jakieś rzeczy po 1 Janoszka taka chociażby kwestia, kto rzeczami to zaświadczenie uprawniające do uczenia się w technikach szkołach branżowych takie oświadczenie z medycyny pracy i które z prasy dowiedziałem się do takiej skargi trafiały, ale że, że jest problem, że są kolejki bardzo czasami nawet jakiś różne rzeczy takie szczegółowe mogą dać podstawę do jakiś taki powiedziałbym bieżących interwencji w w uzupełnieniu tych kwestii, które są może być ogólne i fundamentalne dla funkcjonowania oświaty i tego, jakiej sytuacji znaleźli się uczniowie rodzice ministra edukacji narodowej on się do Pańskiego stanowiska i powiedział, że prawo do nauki gwarantuje prawo do tego, że uczeń będzie mógł kontynuować naukę to jest nie mówi o tym, że ma dostać się do konkretnej szkoły panu rzecznikowi mówi pan minister warto przypominać, by czytał prawo ze zrozumieniem czy chodzi o to, że znacie już Niechcę wchodzić spory personalne chodzi o to, że i tak wszyscy znajdują miejsce w jakiej szkole tak tego, że nie możemy zakładać, że nie twierdzę, że każdy ma zaraz się uczyć w liceum Batorego, czyli całą imienia Staszica prawda, bo wiemy, że jest różnica przed jeśli chodzi o dostanie się do szkoły wymarzonej do szkoły określonego typu ja mam namyśli tylko wyłącznie to, że uczeni, że chce się uczyć liceum to powinien się dostać do liceum niekoniecznie musi być właśnie to jego wymarzone liceum, bo konkurencja natomiast nie jest także możemy traktować liceum zamieni techniką i zawodówką o to chodzi tak, że i ani jak się czyta wypowiedzi ministerstwa stanowiska to jest tak jak to traktować zamiennie o to chodzi tak chodzi o to, że wybieramy określony typ szkoły, a nie określono szkoły no tak, ale minister pyta czy skierował pan też zapytania do samorządowców, bo samorządowcy w dużej mierze odpowiadają zdaniem ministra za organizację miejsc w szkołach czy napisał pan do prezydenta Trzaskowskiego n p . ale oczywiście tak to znaczy ja myślę, że jak mamy taką właśnie wymianę medialną różnego rodzaju poglądów to niestety bywa także niektórzy kraju osoby może nie sprawdzają tego co się działo wcześniej to znaczy i moja jak sekwencja działań w tych sprawach była następująca od początku, odkąd to jak pojawił się projekt w ogóle reformy oświaty to pisałem wystąpienia do pani minister edukacji narodowej później na bazie różnych doniesień sygnałów kierowałem kolejne wystąpienie niespecjalnie był dialog z panią minister na ten temat zostaną z jakąkolwiek odpowiedź, że my dostawaliśmy, ale na poziomie zapewnienia, że wszystko będzie tam wszystko będzie dobrze natomiast oczywiście w tym roku skierowaliśmy wystąpienia do wszystkich najważniejszych największych miast w Polsce, pytając się o to jak przygotowują do reformy systemu oświaty dostaliśmy odpowiedź na bazie tego przygotowują kolejne wystąpienie do ministra edukacji narodowej znaczy akurat w tym temacie no mam wrażenie, że problem co mogłem, żeby z 1 strony pytać jak to wygląda po stronie samorządów z drugiej strony po stronie, ale my Zwiastowanie nie jest taka, że kto tak naprawdę odpowiada za ten chaos samorządy czy rząd uważam, że rząd uważał, że reforma była nieprzygotowana uważam, że jeżeli dokonuje się tak dramatycznej zmiany w tak krótkim czasie i nie rozkłada się tego na lata nie daje się tej przestrzeni do przygotowania ignoruje się głosy postulujące zwiększenie finansowania oświaty nie współpracuje się samorządy mimo to mamy obecnie tego konsekwencje no i na czym nam natomiast no można powiedzieć, że można się teraz obwiniać można teraz przerzucać odpowiedzialnością natomiast musimy się czuć sytuację tych wszystkich rodziców uczniów, którzy jednak przeczytali na tej kartce czy internecie, że się jednak do dziecko do liceum nie zostało tak to są bardzo konkretne trudne dramatycznej sytuacji wielu osób pytających się dobrze to co ze mną będzie od 1 września, ale także trudną sytuację dotyczące dyrektorów szkół i nauczycieli w związku właśnie z kumulacją roczników teraz mam nadzieję, że przejmie w ciągu tych najbliższych tygodni w drodze dialogu między ministerstwem, a samorządami ta sytuacja jak zostanie rozwiązana tylko jakoś nie powinien być standard funkcjonowania naszego państwa używa von der Leyen została wybrana szefową komisji Europejskiej i zapowiedziała no i uszanowanie zasad praworządności, że wszyscy Europejczycy powinni ich przestrzegać, ale jednocześnie Patryk, jaki zadał pytanie, kiedy kiedy ruszyła dalej zamierza zakończyć żenujące polityczne działania wobec Polski z art. 7 myślę, że po pierwsze, ważne są deklaracje Urszuli handel online dotyczące tego, że jednak strefa zagadnienia związane z praworządnością to są wartości europejskie to jest coś co nas łączy co jest ważne dla funkcjonowania wspólnot moje zarzuty ważna deklaracja, że ona padła żona się pojawiała w wystąpieniach po drugie musimy pamiętać, że też te procedury dotyczące kontroli praworządności to w zasadzie umie, gdybym wskazał na 3 różne, które się toczą i będą toczyły pierwsza jest art. 7 traktatu, czyli ta procedura dotycząca systemowego zagrożenia praworządności w prasie toczy w stosunku do Polski natomiast też wiemy już jakiegoś czasu, że ona nie nie ma jakiegoś konkretnego kierunku, w którym ona, by zmierzała, że to jest raczej taka procedura, która daje szansę na to, żeby z państwem członkowskim rozmawiać dopytywać się natomiast nie ma jakiś konkretnej tak tak mi się różnymi wydaje wizji politycznej, kto miałby zakończyć ze względu na to, że niektóre państwa członkowskie może być solidarnie występują w obronie tych, które są przedmiotem tego postępowania proroczy Węgry deklarują, że będą Polskę wspierał, ale komisja Europejska pól niezwykle ważną funkcję, jeżeli chodzi o wszczynanie postępowań tzw. przeciw naruszenia, czyli wtedy, kiedy Paul, kiedy dane państwo narusza przepisy traktatu jest podstawą do zakwestionowania określonych przepisów i dzięki temu udało się ochronić niezależność naszego Sądu Najwyższego jest właśnie dzięki tej procedurze Toys procedurze przed naruszeniami art. 258 traktatu tutaj moim zdaniem komisja powinna nas częściej kontrolować swoje działania ale jaki mamy stan na dzień, gdybym mógł pan słuchaczom wyjaśnić krótkich żołnierskich słowach mamy problem z Izbą dyscyplinarną Sądu Najwyższego sposobem powołania krajowej rady sądownictwa dzisiaj są nasze problemy w unii to znaczy tak mamy problem większy problem jest więcej tak natomiast, jeżeli chodzi o postępowania, które się toczą to najważniejsze dotyczy obecnie statusu krajowej rady sądownictwa i na ile krajowa rada sądownictwa ma uprawnienia do powoływania sędziów Sądu Najwyższego oraz drugie postępowanie, które dotyczy szeroko rozumianych postępowań dyscyplinarnych nie tylko Izby dyscyplinarnej, ale całego systemu postępowań dyscyplinarnych IT zagadnienia są na różnych etapach, bo co do niektórych z nich w z nich są zadane pytania prejudycjalne już mam nauczkę opinii rzecznika generalnego inne są na takim etapie komisja wszczęła postępowanie ono się toczy, ale jeszcze nie trafiła nie trafi odpowiedni wniosek do Trybunału sprawiedliwości Unii europejskich tylko jeszcze mamy ileś spraw, które dotyczą pytań zadanych przez polskie sądy, gdzie stanowisko komisji mapy ma znaczenie z punktu widzenia prowadzenia postępowań wciąż dużo dzieje tak, ale wydaje się, że prezydent Andrzej Duda dalej prowadzi procedury te nie, zwracając uwagi na to, że jakieś wątpliwości czy procedury się toczą w Tychach w kwestiach ma pani redaktor absolutną rację prezydent Duda faktycznie podejmuje dalsze działania no bo jak rozumiem, zasłaniając się argumentem takim, że skoro nie ma wyroku to nie będę się powinie się wstrzymać pana zdaniem mam się wstrzymał wysyłanie skarg n p . tak przy czym myśleć, gdy pytanie do pana prezydenta Dudy bądź jego ministrów natomiast faktycznie do mnie, że się trafiają wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej natomiast, jeżeli w opinii rzecznika generalnego te drzewa pojawiło się tyle zastrzeżeń dotyczących zarówno krajowej rady sądownictwa, jaki sędziów, którzy zostali powołani w wyniku nominacji KRS -u wniosku nominacyjnego powołanie przez prezydenta uznają, że do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy będę przygotowywał wnioski o skarga nadzwyczajna nie będą można powiedzieć na razie leżały w szufladzie i złożę je wtedy, kiedy będzie rosła jest sprawa prokuratury prokuratora Mariusza kra Sonia, który został oddelegowany w trybie pilnym do innego miasta i prokuraturze, by prokuratorzy bronią go, bo uważam, że to jest swego rodzaju odwet ze strony Prokuratury Krajowej jak pan ocenia tę sprawę nie jest w stanie zrozumieć decyzji prokuratora krajowego o tym, żeby dokonać tego typu delegacji, ale myślę, że mamy do czynienia znacznie głębszym problemem, którego prokurator kresu stał się swoistym symbolem i ten problem zaczyna w 2016 roku, kiedy dos doszło do połączenia urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, ale także prokurator generalny zyskał szereg narzędzi bardzo takiego bezpośredniego dyscyplinowania i podporządkowywania prokuratorów wpły w na postępowania dyscyplinarne możliwość delegowania bez zgody zainteresowanego prokuratora i możliwość deklarowania prokuratorów i to wszystko mamy 2016 roku o tym, mówi Stowarzyszenie lex Super omnia pokazuje kolejne przypadki i to co mnie najbardziej niepokoi to co możemy nie dostrzegamy jako opinia publiczna jak ważna ważne jest funkcjonowanie prokuratury dla zwyczajnego obywatela, żeby idąc do prokuratora, zgłaszając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy, widząc jakiś sprawy, które dzieją mogliśmy zawsze oczekiwać obiektywizmu rzetelności staranności, a nie politycznych politycznych działań, jeżeli mamy prokuratorów odważnych, którzy występują w obronie tych zasad, którzy mówią po co prokuratura została stworzona tu nagle się okazuje, że oni są różne sposoby dyscyplinowania, bo tego typu delegację uznaje za formę z tymi króciutko mamy mało czasu czy zmienił pan swoje zdanie zmodyfikował w sprawie pracownika zwolnionego z Ikei ze względu na cytowanie pisma Świętego fragmentu nawołującego do zrobienia homoseksualistów zaczęliście nie mam zdania na temat tej sprawy ja to co powiedziałem to, że podjął postępowanie wyjaśniające czeka na ziemi nie ma jeszcze efekt nie ja myślę też na tyle poważna sprawa na tyle wywoła różne wiele różnych wątpliwości, że trzeba przeanalizować wszystkie możliwe dokumenty i wydać takie stanowisko, które określa, jakie zasady konstytucyjne zasady z zakresu prawa pracy mają zastosowanie jak do tej sprawy należy podchodzić bardzo dziękuję za rozmowę gościem Radia TOK FM były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar za informacje po informacjach szef sztabu wyborczego koalicji Obywatelskiej samorządowców Krzysztof Brejza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA