REKLAMA

Sąd po raz pierwszy uznał umowę frankową za nieważną

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-07-17 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa bardzo serdecznie w studiu gość mecenas Barbara gala, która prezentuje kredytobiorców frankowiczów przeci w bankom przed sądem dzień dobry dzień dobry chciałbym najpier w zacząć od spektakularnego zwycięstwa pani mecenas, czyli o od rozprawy Apelacyjnej pani klientki przeciwko bankowi Milenium sąd uznał, że umowa frankowe jest po prostu nieważna proszę opowiedzieć o szczegółach tego procesu pizzą oznacza dla nas frankowiczów przede Rozwiń » wszystkim tutaj był to rodzi się tego lipca 2019 roku sprawa rzeczywiście jest precedensowa, bo to pierwszy wyrok, w którym sąd zasądził z tytułu nieważności kwotę kwotę dokonanych spłat przez kredytobiorcę i noc z przyjemnością muszę powiedzieć, że bank w ciągu zaledwie kilku dni dosłownie 4 dni wypłacił środki kredytobiorcy i kredytobiorca w swoim co ciekawe jest kredytobiorca dochodził w procesie 20  000 franków natomiast bank z odsetkami zwrócił kredytobiorcy 30  000 franków dodatkowo kredytobiorca dochodzi 22  000 zł i bank razem z odsetkami kosztami procesu zwrócił kredytobiorcy ponad 54  000 zł jeszcze musi dopłacić 8000 kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym teraz co to oznacza ono dla kredytobiorcy oznacza to, że umowa jest nieważna, czyli przy założeniu podkreślam przy założeniu, że roszczenia banku z tytułu udzielonego kredytu się nie przedawniły to kredytobiorca musi rozliczyć tylko kwotą kapitału, którą otrzymał natomiast innymi słowy wzięliśmy 500  000 musimy oddać 500  000 dokładnie tak natomiast rzeczywiście wspaniała wiadomość gotowości darmowa pożyczka rzeczywiście zaczną prawo polskie na taki przykład kredytu darmowego właśnie kredytu konsumenckiego co prawda on jest ograniczone kwotowo, ale ideologia stojąca za wprowadzeniem takiej sankcji kredytu darmowego jest de facto taka sama, czyli oszukanie kredytobiorców wprowadzanie do wprowadzenia go w błąd co do istotnych elementów umowy ja tutaj jeszcze dodam, że kredyt, że w tej sprawie nie w tej sprawie ale, ale również tego samego kredytobiorcy bank pozwał przedsądem Okręgowym w Warszawie na kwotę ponad 500  000 zł i dzięki temu udało nam się wygrać ten proces z bankiem to ta kwota roszczenia już nie jest należna do banku, tak więc kredytobiorca zyskuje co najmniej kilkaset tysięcy złotych to jest oczywiście spektakularne zwycięstwo rozumiem, że ten wyrok w Sądzie Apelacyjnym zapadł przed orzeczeniem Europejskiego Trybunału sprawiedliwości rozumiem, że ta sprawa także frankowiczów polskich przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej też toczy tak jest rzeczywiście tzw. Polska sprawa frankowa przed trudną do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej główny nazwijmy to problem w tej sprawie sprowadza się do pytania Sąd Okręgowy Okręgowego w Warszawie czy można ten kurs bankowy zastąpić kursem średnim NBP i tutaj czekamy na odpowiedź jest pozytywna opinia rzecznika generalnego Trybunału, który wskazał, że taki zabieg nie jest możliwa tego właśnie domagał się banki i w sytuacji uznania, że taki zabieg nie jest możliwe sądy będą tutaj dwojako postępować albo będą tak jak dotychczas orzekać, że te umowy kredytu są ważne w złotówkach, ale oprocentowana stawką LIBOR jak również mogą uznać takie umowy są nieważne po prostu wyrok Trybunału wytrąci narzędzie z ręki tym sądom, które do tej pory uważały, że można ten kurs bankowy w umowie kredytu podmienić natomiast ten nasz wyrok rzeczywiście został wydany przez Sąd Apelacyjny jeszcze przed wydaniem wyroku przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej bali apelował do sądu wstrzymanie się tak rzeczywiście to jest to jest pewnego rodzaju chichot losu, bo tutaj Banksa, gdy sam domagał się nie sam domagał się zawieszenia postępowania natomiast nasza argumentacja w tej sprawie ona szła bardzo była znacznie szersza niż ta, która stawia na rozstrzygnięcia przez Trybunał to znaczy kwestionowali my nie tylko nieuczciwość kursów bankowych, o czym szeroko mówi się w opinii publicznej, ale my kwestionowali sam mechanizm indeksacji i chyba najważniejsze taki wniosek o 2 takie najważniejsze wnioski z tego wyroku to, że Sąd Apelacyjny uznał, że cała klauzule indeksacji na jest nieuczciwa tak jak zresztą stwierdził to soki wy, czyli sąd ochrony konkurencji konsumentów w wyroku przeciwko banku bankowi Milenium w 2010 roku i to orzeczenie soki jak uznał Trybunał jak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie on jest wiążąca dla wszystkich kredytobiorców dla wszystkich kredytobiorców banku Milenium, czyli innymi słowy kredytobiorca banku Millennium, który wie, że ma umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej z reguły będzie to do franka szwajcarskiego, bo te kredyty przypomni przypomnijmy one stanowią w chwili obecnej ponad 14 miliardów w aktywach banku, tak więc te kredyty kredytobiorcy wiedzą już mają takie nieuczciwe postanowienie i teraz jedyne w zasadzie co powinno nastąpić w sądach powszechnych to wyciągnięcie skutków istnienia takiego nieuczciwego postanowienia i drugim elemencie albo nieważność albo umowa kredytu w złotówkach na -li Boże i drugim elementem, który ważny w tym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego to uznanie, że indeksacja to jest świadczenie główne tak, czyli bez takiego elementu określającego główne postanowienia postanowienia umowne główny przedmiot umowy nie jest możliwe utrzymania tam pani mecenas, bo jest na moment skupmy się na tych klientach banku Millennium wasz wyrok oznacza, tyle że te umowy są po prostu nieuczciwe nieważne innymi słowy i tutaj rozwiąże sądy mogą postępować na 2 sposoby albo tak jak w przypadku pani klientki tę umowę uważamy za nieważną albo uważamy, że ten kredyt był wzięty w złotówkach, ale oprocentowany jak frank tak rzeczywiście tak to znaczy musimy pamiętać, że ten wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny mówią, że w 1 konkretnej sprawie natomiast oczywiście, ponieważ masa spra w frankowych jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie Moto naturalnie ten wyrok w pewien sposób będzie myślę był będzie brany pod uwagę przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie specjalizował się we frankach szwajcarskich no ja sama prowadzę ponad 80 spra w tylko przeciwko bankowi Milenium i oczywiście tę argumentację na nieważność wspieraną w chwili obecnej wyrok Sądu Apelacyjnego będą podnosiła w tych sprawach podnoszę cały czas w tych sprawach natomiast nie co do tego 3 uznać umowę kredytu bez indeksacji za ważną czy nieważną no to tutaj zgodnie z orzecznictwem dotychczasowym Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w zasadzie sąd krajowy ma obowiązek badać, jaka jest w tym zakresie Wola konsumenta to znaczy, jeżeli sąd krajowy uznał, że taka umowa bez elementu głównego wydaje się, że to jest prawidłowy kierunek tutaj orzecznictwa, że jeżeli taka umowa jest nieważna, zanim stwierdzi nieważność powinien zapytać również uznanie konsumenta czy konsument godzi się na takie stwierdzenie nieważności to są dobre wiadomości dla klientów banku Milenium, czyli dla tych, którzy mają zaciągnięte kredyty w banku Millennium, a czas z innymi frankowicza ami, którzy mają podobne umowy albo trochę inne w innych bankach to tutaj można powiedzieć także ten wyrok ma również znaczenie dla takiej bardzo duże znaczenie dla klientów klientów banku Mbank, dlatego że Mbank ma również wpisane postanowienia nieuczciwe do rejestru soki, a więc jeśli pójść tą drogą, którą poszedł Sąd Apelacyjny to należy uznać, że te postanowienia po prostu nie wiążą i tak naprawdę moim zdaniem sprawach Milenium sprawach Mbanku sądy powinny na pierwszej rozprawie rozstrzygać sprawę bez potrzeby słuchania licznych świadków które, których powołuje ba natomiast jeśli chodzi o umowę kredytu innych banków to oczywiście tutaj nie te to orzeczenie też może wpływać na kształtującą się linię orzeczniczą natomiast wydaje się, że z pośród różnych banków i różnych spra w, które mam przyjemność prowadzić, że takim poważnym zagrożeniu są klienci byłego GE Money bank tak to posta w kropkę posłuchajmy informacji Radia TOK FM po, których wrócimy do klientów GE Money banku jestem szczególnie zainteresowany tą sprawą wracamy tuż po informacjach mecenas Barbara Galas, która reprezentuje frankowiczów wsporach z bankami przed sądami jest państwa mają dość, a teraz na poważnie Barbara Gar lat mecenas radca prawny prowadząca spory frankowiczów z bankami jest państwa moim gościem rozmawiamy o precedensowym wyroku Sądu Apelacyjnego na korzyść pani klientki przeciwko Milenium bankowi Millennium wsporze właśnie umowę kredytową indeksowane we franku szwajcarskim to jest przełom proszę państwa zaczęliśmy mówić o klientach innych banków w tym o niedziałającym już w Polsce banku mieszkaniowym dzienne elektryk tak rzeczywiście tutaj ci klienci banku byłego banku GE Money bank tzw . czyli dzisiaj małego banku BPH moim zdaniem muszą muszą brać pod uwagę pewnego rodzaju ryzyko, które wiąże się z tymi sporami sądowymi, ale nie jest to ryzyko prawne, bo uważam, że te wcześniej czy później uda nam stwierdzić nieważność tych umów natomiast jest to ryzyko związane z tym czy w ogóle od banku BPH będzie możliwa egzekucja zasądzonych ewentualnie świadczeń w szczególności, jeżeli ktoś chodzi np. niestwierdzenia nieważności, ale n p . tzw. nadpłat, dlaczego dlatego, że bank BPH jest takim bankiem, który już nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej nie generuje jakiś żadnych istotnych przychodów innych niż właśnie przychody z tytułu tych umów kredytów, ale są objęte prawem bar bankowym i i fundusz gwarancyjny tak, ale fundusz gwarancyjny gwarantuje przede wszystkim depozyty, a nie gwarantuje zwrot należności, które zostaną ewentualnie zasądzone przez sąd 90 jak wynika ze sprawozdania finansowego GE Money banku BPH z 2018 rok 90 % aktywów tego banku to są właśnie kredyty, tak więc większość należności, jakie bank generuje to to są to są kredyty indeksowane do franka, które są kwestionowane co należy również podkreślić to torze po sprzedaży tych zdrowych aktywów przez BPH do Aliora w zasadzie w banku pozostały same toksyczne kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego i problem również polega na tym, że w przypadku, gdyby doszło do tzw. przymusowej restrukturyzacji tutaj zakładamy że, że w przeciągu kilku lat, jeżeli okazałoby się, że te procesy z bankiem BPH będą wygrywane będą zasądzane czy to nadpłaty czy będą stwierdzano nieważność umów no to będzie to potężne obciążenie dla banku, gdyby w takiej sytuacji doszło do przymusowej restrukturyzacji tego banku zgodnie ze sprawozdania finansowe banku za 2017201818 bank ten przewiduje przewiduje upadłość, tak więc nie problem może pojawić się wówczas na tym etapie z egzekucją w ogóle zasądzonych roszczeń, a jeżeli bank upada, jeżeli BPH, który przejął GE Money bank upadnie to komu frankowicze są winni pieniądze, a jeżeli bank upadnie no to ta Henrykowi no nie tutaj, jeżeli chodzi o akurat ten bank przewiduje on po prostu likwidację tego banku, tak więc ewentualne należności będą ściągane, ale przypomnijmy, że te umowy one są kwestionowane w sądach, tak więc pod powstanie na pewno potężny problem z tym czy w ogóle można cokolwiek z tych umów kredytowych egzekwować natomiast to to ten problem główny klientów GE Money banku, którzy pozywają właśnie bank BPH no to polega na tym, że jeżeli ktoś załóżmy wziął kredyt np. te 500  000 zł i do tej pory spłacił 400 i w toku procesu spłaci kolejne 300 oznacza to, że łącznie do banku spłaci 700  000 zł, a może okazać się jak zostanie stwierdzona nieważność tej umowy będziemy miał pan w banku dług na 200  000 zł ale, ale ta wierzytelność wobec banku będzie nie egzekwowali na tak, czyli nie będzie mógł tych środków odzyska, aby sąd postanowił, że klient ma oddać jedynie tyle mówią tak ja się czasem właśnie zastanawiam czy sąd o kogo tak naprawdę chroni Sąd Okręgowy w Gdańsku, bo nie czasami mam takie wrażenie, że tutaj Sąd Okręgowy w Gdańsku to patrzy przez te sprawy przez pryzmat akt sądowych przez pryzmaty licznych świadków, których pełnomocnik banku powołuje, a zapomina o tym, że tak naprawdę z tyłu nie ten bank, że tutaj stroną postępowania jest tak naprawdę amerykańska korporacja zamiast bronić obywateli, czyli konsumentów to przeciąganie procesu wzywanie kolejnych świadków, bo to jest taka strategia banku obrana w tych sprawach w Gdańsku to, żeby chroni zamiast chronić konsumentów no to to są bardzo długo prowadzą postępowania i w efekcie no chronią amerykańską korporację, która cały czas generuje zyski z tytułu nielegalnych umów pani mecenas jak zmiana pr. bank . które opisał m. in. poniedziałkowy Newsweek wpływa na sytuację frankowiczów, bo tam doszedł pewien taki element dotyczące przede wszystkim zmiany tak powiem wierzyciela i tego co co można zrobić w sądzie hipotecznym jak to wpływa na sytuację frankowiczów ja muszę dodać, że my jako 1 z nielicznych w ogóle kancelarie jako 1 z pierwszych na rynku inne bardzo mocno promowaliśmy ten temat, żeby kredytobiorcy, którzy mają umowy byłego umowy zawarte były bankiem Nordea, żeby skarżyli wpisy, które z PiS wpisy obecnie do ksiąg wieczystych dokonywane przez bank PKO BP to jest bardziej złożony temat, ale mnie jak to może wpłynąć globalnie na frankowiczów wydaje mi się, że po stwierdzeniu przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej po wydaniu korzystnego orzeczenia może okazać, że wielu kredytobiorców przestanie zaprzestanie spłaty kredytu w momencie, kiedy ci kredytobiorcy zaprzestało spłaty kredytu to wtedy banki nie będą miały oporów żadnych, żeby sprzedać ten dług n p . do funduszy i do firmy windykacyjne, czyli firmy windykacyjnej no i wtedy na bazie nowego pr. bank. ta firma windykacyjna będzie mogła wpisać się do księgi wieczystej, a wiemy jak działają firmy windykacyjne one generują ten dług, wliczając go na wartość znacznie wyższą najpóźniej próbują proponować tzw. rozwiązania różne ugodowe tym klientom, które de facto sprowadza się do tego, że taki klient płaci znacznie więcej niż niż powinien, bo niektórzy twierdzą, że ten zapis, który pojawił się w trakcie prac legislacyjnych nad pr. bank . jest po prostu stricte pod dyktando banków przede wszystkim tych banków, które udzielały kredytów we franku szwajcarskim czy indeksowanych we franku szwajcarskim, że to jest taka afera mniej więcej jak z lub czasopisma w ustawie medialnej w czasach afery Rywina czy tak jak nie doszukuje jakichś teorii spiskowych natomiast wydaje się, że trzeba tutaj zostawić sobie pewne fakty tak, a fakty są takie, że np. w 2018 roku bank PKO BP dokonał takiej cesji zwrotnej wierzytelności z banku Nordea z siedzibą w Szwecji i gdyby nie ta zmiana przepisów pr. bank . no to, żeby wpisać się na nowo na hipotekę z tytułu kredytów, które kiedyś udzieliła Nordea Polska bank PKO BP musiałby uzyskać zgodę kredytobiorców, a wydaje się, że w sytuacji, kiedy te kredyty są kwestionowane w sądach to taką zgodę bardzo trudno byłoby uzyskać albo kredytobiorcy frankowicze mogliby próbować wykorzystać ten fakt do potencjalnych negocjacji mogliby również wykorzystywać ten fakt w momencie, kiedy bank pozwał kredytobiorców, tak więc jedno takie są fakty z drugiej strony mamy, a orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i sprawy, która do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej została skierowana na początku 2018 roku te zmiany wprawie bankowym miały miejsce w 2000 były procedowane już 2018 roku weszły w życie w marcu 2019 roku, tak więc myślę, że oceny tego zjawiska no każdy racjonalnie działający morze morze morze może dokonać natomiast trzeba mieć tył głowy te fakty, które w międzyczasie wystąpiły pani mecenas k był znakiem grzech pierworodny kredytów i denominowanych we frankach szwajcarskich na czym polega tutaj mówiąc kolokwialnie przekręcić przekręt polega przede wszystkim chciwości banków, dlatego że te kredyty nie ukrywajmy zostały wprowadzone, dlatego że był mogły być oferowane z niższą stopą procentową wiadomo, że oferowanie tych kredytów niższą stopą procentową powodowało, że banki mogły mieć więcej kredytobiorców, a jak miało mieć o to, że partner w Szwajcarii stopy procentowe były na bardzo niskim poziomie czasami czuję oczywiście i jasnym, że jeżeli pan sprzedaje tanie no to ma pan więcej klientów mało tego z taką sprzedażą łączyły łączyła się sprzedaż produktów krzyżowych, czyli karty kredytowe dodatkowe ubezpieczenia o około kredytowe różne tego typu produkty bankowe, więc banki bardzo dużo zarabiały na tych produktach około o około kredytowych po to, wydaje się, jakby jest przyczyna w ogóle wprowadzenia na rynek Polski tych kredytów zdrowia liberałowie mówią do klientom widziały gały co brały trzeba było nie ryzykować widzieliście oraz ryzyku walutowym, a mimo to braliście te kredyty wyłącznie, dlatego że mieliście lepszą sytuację w ocenie kredytowej to znaczy lepszą zdolność ja bowiem także to może na początku, kiedy zaczęła się ta wojna pomiędzy frankowicza ami, a bankami to takie twierdzenia rzeczywiście padały natomiast powoli się zmienia dlatego okazuje się, że tak naprawdę kredytobiorcy nie wiedzieli co nabywają i potwierdza to również liczne orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane na przestrzeni ostatnich 3 lat Trybunał doszedł do wniosku, że banki nie informowały kredytobiorców rzetelnie o ryzyku walutowym jak to było w praktyce w praktyce wyglądało to tak, że większość banków informowała o tym, że, że ryzyko walutowe może wpływać na raty kredytu, jeżeli w ogóle wystąpi to będzie ono nieznaczne no maksymalnie 20 % to była taka standardowa informacja mało natomiast kredytobiorców było świadomym, że te to ryzyko walutowe wpływa również na całą wartość kredytu i tych informacji banki wcale nie były zainteresowane, żeby pokazywać na przykładzie 11 z umów mogę mogę tutaj przedstawicie taki sztandarowy przykład, że np. właśnie ten GE Money bank oferował oświadczenia o ryzyku do podpisania oświadczenia o ryzyku w swojej treści bardzo lakoniczny na zasadzie zostaje poinformowany o ryzykach związanych z kredytem nawet nie ma tam mowy, że chodzi oto ryzyko walutowe to po pierwsze po drugie to świadczenie było podpisywane na etapie, kiedy na etapie wniosku kredytowego, czyli wtedy, kiedy kredytobiorca zdecydował się na wybór albo produktu mógł decydować o wyborze albo produktu złotówkach albo produktu obarczonego ryzykiem walutowym, czyli kredytu indeksowanego natomiast sama informacja już osadzie o wpływie kursu na saldo kredytu znajdowała się w umowie zapisana w 1 z paragrafów umowy bardzo drobnym druczkiem, bo akurat ten bank miał umowy pisane wyjątkowo drobnym druczkiem i gdzieś pośród innych różnych paragrafów, a umowa była podpisywana dopiero na kilka tygodni po złożeniu wniosku kredytowego, więc jak w takiej sytuacji można twierdzić, że taki kredytobiorca miał przy wyborze kredytu pełną świadomość czym wiąże się dla niego ten produkt produkt mało tego Sąd Okręgowy w Warszawie coraz częściej pojawiają się takie wyroki, że my ten brak rzetelnej informacji o ryzyku, że on właśnie wpływa na nieuczciwość mechanizmu indeksacji, czyli nie chodzi tylko bankowe kursy tylko właśnie o to, że ta informacja na temat ryzyka Walutowego nie była wystarczająca 1 np. ze sądów w Warszawie przedstawi taką koncepcję, że skoro banki wiedziały w 2004 roku że, że ten kurs w 2004 roku był powyżej 3 zł to mogły o tym, kredytobiorcę poinformować natomiast, ponieważ tej informacji zaniechały no to należy uznać, że bank nie wykonał należycie tej informacji o tego obowiązku informacyjnego, tak więc wydaje się, że to pojęcie widziały gały co brały on nie jest adekwatne do aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych jak Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i to w jakim sensie są w dobre powiedz niezłe informacje dla tych wszystkich, którzy mają kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich bardzo dziękuję za to spotkanie mecenas Barbara Gar, lecz radca prawny prowadzący spory frankowiczów z bankami była państwa moim gościem za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy program przygotował Szczepan Żarek Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA