REKLAMA

„Myśliwi tylnymi drzwiami wprowadzają polowania z dziećmi.” Trudny do obronienia projekt zmian w rozporządzeniu ministra środowiska

OFF Czarek
Data emisji:
2019-07-19 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po strzale w państwa moim gościem jest pan Tomasz Zdrojewski z pracowni na rzecz wszystkich istot oraz kampanii nie żyją dzień dobry, więc faktycznie, że państwo słuchają nas za pośrednictwem aplikacji to proszenie się zmylić to nie jest program przedpołudnie i prowadzącym jest Przemysław Iwańczyk z jakiego powodu, których tak to pokazuje, ale chciałbym zaprzeczyć, że tak jest nasze służby pracują nad mam nadzieję dobrze wszedł ostatnio Szanowny panie na portal Rozwiń » brać łowiecka miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa i przeczytałem, że do uzgodnień konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz, który wprowadza kilka długo wyczekiwanych rozwiązań wiele z nich odnosi się do poszukiwania tzw. postrzał głów wyjaśnimy co to jest jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nowelizacji przyświeca ogólnie poprawa skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania polowania w szczególności polowania na dzieci w ramach redukcji populacji będącej środkiem zwalczania afrykańskiego pomoru świń, czyli rozumiem, że te propozycje ta nowelizacja ma na celu poprawę skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania polowania co jest w dużej mierze zwyczajnym kłamstwem wystarczy przypomnieć chociażby jesień zeszłego roku, kiedy myśliwi próbowali przepchnąć pod pretekstem walki z ASF i ostrzałem dzików udział dzieci w polowaniach właśnie podobnie tutaj mamy do czynienia są próbą de facto oraz możliwość polowania z łukami na terenach miast pod pretekstem skutecznej walki z ASF także mamy do czynienia z kolejną próbą, kiedy w tak ości fałszywi sposób są są uzasadnione zmiany, które de facto do 3 dotyczą zupełnie, czego innego w tym projekcie dotyczące zmiany jakoś interpretować w rozmiarze 1 stron interpretuje jako właśnie długo oczekiwane zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo, a druga stanowienie chodzi o coś zupełnie innego i no właśnie o tym, dzisiaj rozmawiamy, o co chodzi skontaktowaliśmy się także z polskim związkiem łowieckim, ale rozwiąże czas urlopów może czas polowań z kalendarza sprawił, że nikt nie był w stanie dołączyć do audycji ale, ale zapraszaliśmy obydwie strony oberwałem, gdyby punkty widzenia, jakie propozycje znalazły się, jakie zmiany znalazły się w tym projekcie zmiany rozporządzenia myślę, że to jest proces na do kwestii drugiej strony, czyli Polski w związku z bliskiego i przedstawiciele myśliwych myślę, że po prostu myśli w tym miejscu nie mają wiele dopowiedzenia, bo mogą się zwyczajnie wobec takiego lichego uzasadnienia tego projektu obawiać konfrontacji tych przepisów, bo mamy do czynienia n p . mamy do czynienia ze zmianą definicji polowania zbiorowego, która de facto tak jak wcześniej polowanie naturalnie logicznie zaczynało się zbiórki myśliwych odprawy myśliwych odprawy naganiaczy aż po finał tego polowania, czyli Pokot tradycyjny Pokot martwych zwierząt złożony gdzieś na zakończenie polowania odegraniu sygnałów i podanie rezultatów tego polowania teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ta definicja ma być ograniczona do momentu rozstawienia myśliwych na stanowiskach na linii strzału do ostatniego tzw. pędzenia, kiedy naganiacze przepędza ją przepraszają zwierzęta właśnie na linii strzału i w tym momencie polowanie ma się skończyć i do tego jeszcze z polowania z definicji polowania mają być wyłączone przerwy w polowaniach także tylko moment stawienia się myśliwych do ostatnich strzałów z wyjątkiem przy przer w w polowaniu ma de facto być uznawane jako polowanie zbiorowe formalnie to znaczy, że wszystkich pozostałych częściach mogą brać udział dzieci także w tym pokoju, czyli takiej radzie martwych zwierząt tak tak szczególnie pokoju szczególnie myśliwym zależy na tych pokoi tak, dlatego że dla myśliwych Pokot jest okazją do promowania myślistwa do epatowania tym czym czym w istocie to myślistwo jest to wart pochwalenia się tą czynnością tymi tymi czynnościami tymi efektami polowania przed publicznością, czyli jakiś jakaś forma indoktrynacji również swoich dzieci czy też najmłodszych 3 czy w ogóle publiki zebranych na takich w okopach natomiast taka próba jest wprost sprzeczna z zakazem udziału dzieci w polowaniach został wprowadzony w zeszłym roku ustawy prawo łowieckie i absolutnie intencją parlamentu ustawodawcy była ochrona dzieci całościowo przed przemocą okrucieństwem demoralizacją, które wiążą się wykonywaniem polowań w całości od początku do końca, dlatego że od początku do końca polowanie jest przesiąknięte samej swojej istoty przemocą także na zbiórce myśliwych mamy to odprawy, kiedy podaje się gatunki zwierząt do strzału mamy przygotowanie na ganki, czyli de facto obławy na dzikie zwierzęta mamy w końcu w przerwach krzty myśliwych, czyli to ma zań krwią potwarzy po zabiciu pierwszego zwierzęcia no i te pokłady na koniec tych wszystkich czynnościach, jeżeli przepisy to rozporządzenie przejdzie będą mogły brać udział dzieci będzie to wprost sprzeczne z ustawą, czyli te, czyli te przepisy są są do podważenia po prostu co więcej myśliwi w ten sposób przybliżają się własnej tradycji, dlatego że zawsze było także Pokot był integralną częścią polowania zakończeniem polowania dopiero wtedy prowadzący polowanie zapowiadał jego koniec, a w tym momencie, jeżeli włączamy Pokot polowania to de facto mamy do czynienia z formą bezczeszczenia ciał dzikich zwierząt dlatego, że jeżeli te koty mają nie być polowaniem to to wchodzą w grę przepisy, które mówią o w wywoływaniu zgorszenia publicznego przepisy sanitarne, które zabraniają takich rzeczy, czyli trochę myśliwi strzelają sobie stopę użyję takiego myśliwskiego porównania nowo, jeżeli za polowanie się skończyło to wystawianie zwierząt na widok publiczny martwych jest podleganie przepisom, jeżeli jest polowaniem no to nie powinny w tym uczestniczyć dzieci można można tutaj przeprowadzić taką może sobie wyobrazić analogiczną sytuację, kiedy powiedzmy pracownicy rzeźni z jakiś jest jakiś przyczyn jakiś powodów wykładają martwe martwe kurczaki martwe świnie martwe zwierzęta gdzieś w miejscu publicznym to dzieje się codziennie w tysiącach setek setki tysięcy sklepów to jednak sklep to nie jest to samo miejsce publiczne, czyli włożenie zwierzęcia w całości to to to nie jest to samo tak szybko świętowano całej poćwiartowane codzienność polskich sklepów mięsnych to jest codzienność polskich sklepów mięsnych, ale tak jak mówię to, że czymś powszednim jest sprzedawanie mięsa to nie jest tożsame to nierówna wykładania wykładaniu zwie zwierzęcia w całości, a jeszcze w sytuacjach szczególnych, kiedy dochodzi kiedy, kiedy ma to taki charakter publiczne, kiedy jest to przesiąknięte formą dumy satysfakcji z wykonanego polowania z robieniem sobie zdjęć z tymi zwierzętami martwymi strofami i aby epatowanie takim właśnie przedmiotowym stosunkiem do zwierząt wobec innych zgromadzonych czy pierwsza rzecz, której pan mówi to jest taka jak i trochę siedzenie okrakiem przez myśliwych, którzy ją z 1 strony Pokot jest częścią naszej tradycji chcielibyśmy ochronić przez pewne instytucje, ale z drugiej strony mówimy właśnie po, choć nie jest polowaniem, a więc nie jest polowaniem to mogą w nim uczestniczyć dzieci tak, czyli takie niezdecydowanie, które pokazuje jak nie popiera czy tę tezę, że te zmiany niekoniecznie służą temu jakieś uzasadnienie tylko raczej pewnemu powrotowi albo albo w ogóle przejściu do do do momentu, w którym dzieci mogą być częścią, ale co, skąd zostaje się, dlaczego tak bardzo zależy myśliwym na tej obecności dzieci, dlatego że w rodzinie myśliwski dla myśliwego możliwość, który jest absolutnie przekonany co do swojego światopoglądu co do jakich wartości polowania w swoim życiu w ogóle jako jako takiej ważnej ważnej części swego życia czasem najważniejsze, dlatego że dla osób polujących często polowanie jest jest wszystkim jest głównym hobby, że nawet nawet, poświęcając życie rodzinne dla możliwości polowania jak naj naj częstszego, więc modelowanie pod podobnego światopoglądu posta w chęci wychowania własnego dziecka również na myśliwego przez takiego ojca matkę dziadka babcie jest jest bardzo istotne każdy rodzic chciałby zaszczepić swemu dziecku to co lubi robić i tak jest tym przypadku dla myśliwych jest jest trudne do zniesienia to, że nie mogą od zeszłego roku sobie radzić na polowania, kiedy wcześniej w polowaniach mógł brać udział ich dzieci bez żadnych ograniczeń wiekowych nawet wróciły do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za 3 minuty o godzinie 1120 państwa moim gościem jest pan Tomasz Zdrojewski z pracowni na rzecz wszystkich istot oraz kampanii niech żyją rozmawiamy o nowelizacji ustawy o projekt nowelizacji rozporządzenia przepraszam ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, czyli tego rozporządzenia dotyczą dotyczącego polowań informacje o informację wracamy do naszej rozmowy o czary studio pan Tomasz Zdrojewski z pracowni na rzecz wszystkich istot oraz kampanii niech żyją rozmawiamy o projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie polowań pierwsza zmiana to zmiana, którą pracuje na rzecz wszystkich istot określa jako próba wprowadzenia tylnymi drzwiami udziału dzieci z polowania, ale to niejedyne zmiany rozumiem, że chodzi też zmiany w poszukiwaniu tzw. postrzał głów, czyli zwierząt, które zostały ranne raniony trafione w czasie polowania no ale jednak umknęły no i teraz również, że humanitarnie nas, żeby takie zwierzęta dobić do tej pory dobijanie postrzał głów czy poszukiwanie postrzał ów ktoś pięknie nazywa mogło się tylko odbywać czy może w czasie 2 na terenie okręgów łowieckich nie tylko nie tylko te przepisy mówiły o możliwości takie odbijania poza natomiast te przepisy, które mają wejść zgodnie z tym rozporządzeniem po pierwsze, tego poszukiwania postrzał głów nie nazywają mówią wprost, że nie jest to polowanie po drugie, umożliwiają takim odbijaniu rannych zwierząt poza obwodami łowieckimi udział grupy myśliwych nieograniczonej także, a o tereny wyłączone z obwodów łowieckich to są parki narodowe rezerwaty wszelkie grunty prywatne publiczne krytymi obwodami po prostu nie są tereny miast także po wprowadzeniu takich przepisów będziemy mieć do czynienia możemy znacznie sytuację, kiedy napotkamy grupa myśliwych gdzieś w terenie poza obwodem łowieckim w Łodzi n p . no akurat przed przypadek miast jest szczególny, bo mamy odrębne przepisy, które regulują kwestie jak i interwencyjnych ostrzałów na terenach miast inne przepisy natomiast poza tym terenem miejskim na wszelkich innych Gronkowski parku Narodowym tak w formie formy ochrony przyrody park Narodowy rezerwat przepisy regulują także to tzw. dobijanie po strzałka dobijanie rannego poszukiwanie i dobijanie rannego zwierza zwierzęcia nie nie jest już polowaniem także może się odbyć można zrobić z dziećmi rozumiem tak przepraszam no tak, jeżeli jest wyłączony z definicji polowania oczywiście tak i możemy mieć do czynienia z grupą myśliwych poza obwodem łowieckim, która nie będzie wykonywać polowania, a de facto będzie wykonywać to polowanie lub nawet wręcz na terenie rezerwatu na terenie parku Narodowego, ponieważ polowaniem to nie jest oczywiście, gdyby takim myśliwym, który knuje tobym ranić zwierzęta to, żeby zabierać dzieciaki i szukać ich potomków do takiej brutalnej wersji to jest możliwe Ależ to jest druga zmiana, czyli to poszukiwanie postrzał głów poza okręgami łowieckimi przestaje być polowaniem co ma bardzo poważne konsekwencje, dlatego że od tych rezerwatów parków narodowych mamy na terenie kraju w sumie około 1 % to teoretycznie mają być obszary tereny, które w, których panuje spokój, że przed przyroda rządzi się samo własnymi prawidłami prawami natomiast tak ujęte przepisy taką ta zmiana, która zezwoli na de facto wykonywanie polowania na terenie rezerwatu czy parku Narodowego przepis, mówi że tylko przy zgodzie władającego gruntem, więc jeżeli mamy rezerwaty w Puszczy Białowieskiej całą sieć rezerwatów lasy naturalne Puszczy Białowieskiej to jest też spory procent lasu natomiast w zarządzie nadleśniczego i to nadleśniczy w brzmieniu przepisu będzie tą osobą decyzyjną, która będzie mogła się na to po prostu zgodzić powiedz tak życie możecie dobijać, czyli de facto możecie polować, a któż będzie wiedział napotykając nawet, widząc myśliwych na terenie rezerwatu czy czy taki myśliwi twierdzą, że dobija ostrzał mówi prawdę czy nie przyszło będzie teoretycznie będzie mógł wykonywać tam polowanie wcale nie w celu dobicia jakieś strzałki, bo nikt nie będzie tego widział na pewno nastu procent to będzie weryfikowane czy on w rzeczywistości poszukuje nie, ale przede wszystkim, jeżeli mówimy od ściśle chronionych terenach to jest absolutnie karygodne, aby móc dokonywać tam takich aktów zabijania też wprost sprzeczne z ustawą ochronie przyrody i trzeba podkreślić, że te przepisy te zmiany, o których tutaj mówimy są pewną markę prawną, dlatego że tak jak umożliwienie udziału dzieci w częściach polowania poprzez manipulowanie definicją podobnie jest jest wprost sprzeczne z intencją parlamentu przy wprowadzeniu zakazu udziału dzieci w polowaniach tak tutaj mamy do czynienia z tą sprzecznością anarchią wobec ustawy o ochronie przyrody oznacza dyskusji pan Marcin, który jest myśliwym, chociaż mocno weekendowym jak sam dodaje i Maciej podkreśla, że pokład był jest dla myśliwych będzie zawsze elementem polowania, bo taka tradycja i prawdę mówiąc ustawę tego nie zmieni zrozumie, że właśnie ustawa ma to zmienić dokładnie w sensie takim, że Pokot przestaje być tradycją tylko, że Pokot w myśl przepisów nie będzie częścią polowania, a przez to mogą uczestniczyć dzieci, więc trochę rozumiem, że pan Marcin ma takie trochę rozdwojenie jaźni, bo jak to Pokot coś co jest tutaj na jedno z największych tradycji myśliwskich nagle wg ustawy przy stanie, ale oczywiście w umysłach myśliwych nie natomiast by pan Marcin uważa, że pan wprowadza słuchaczy w błąd nazwę miejsce pokład jako miejsce publiczne, bo nie chodzi przecież centralne place miejskie ulice chodniki pokaz zorganizowany w lesie lub w miejscu, gdzie kończą się polowanie jest zawsze miejsce ustronne nie mają do niego dostępu osoby postronne Czyżby to mamy do czynienia z kotami w centrum Spały na ogólnopolskich Hubertusa czy zdaje się w Żaganiu, bo jest kilka takich miejsc gdzie, gdzie myśliwi lubują się w organizowaniu sok z okazji Hubertusa na jesieni na początek sezonu polowań zbiorowych właśnie organizacji wielkich hucznych polowań z kotami w miejscach publicznych miejskich natomiast pan myśli wynik sobie zdać sprawę z tego, że lasy są przestrzenią publiczną, ale nie myślą sami przestrzeni publicznej nabrali w oczywiście myślą pewnie bardziej jako kierowca pewnej prywatę czy pewnych pewnym myślą o przestrzeni publicznej w kryterium łowiska ich łowiska, gdzie wcześniej wręcz ochoczo zresztą cały czas się dzieje są skłoni przeganiać ludzi wzywać policję momencie, jeżeli pojawiają się ludzie i w jaki sposób za zaburzają proces polowania natomiast lasy są własnością skarbu państwa są absolutnie przestrzenią publiczną, nawet jeżeli myślisz wybiorą sobie miejsce ustronne cały czas jest to miejsce publiczne i wyjęcie z definicji polowania po kotu jest de facto strzałem w stopę samych myśliwych, dlatego że wtedy właśnie wchodzą w grę inne przepisy te mówiące kodeks wykroczeń mówiący o powodowi w wywoływaniu zgorszenia publicznego przepisy sanitarne, które wprost zabraniających rzeczy, czyli de facto, jeżeli te przepisy przejdą po koty mogą zostać zabronione w bardzo krótkim czasie no pewnie nadal się jakiś coś innego jakąś inną nazwę ale, ale to zwyczaj ten głos jest ciekawy dla mnie znaczy, że myśliwy, który sam się też, jaką jako myśliwy weekendowy sam, mówi że nic nie zmieni tego przejmie serca myśliwych że, że Pokot jest częścią polowania, tak więc zrozumieć tutaj pana obiekcje czy obiekcje różne organizacje, które mówią, że to jest pewna sztuczka prawna tylko jak ja przypomnę jeszcze, bo o tym, wspominałem, że do dzisiejszej audycji zaprosiliśmy także osoby z polskiego związku łowieckiego, ale w sezon urlopowy nie pozwoli im być jednak chciałem zwrócić uwagę na 1 rzecz, jeżeli wrócę jeszcze do sprawy dzieci tak rzeczywiście od zeszłego roku myśliwi kombinują jak mogą żeby, jakkolwiek móc przywrócić ten udział dzieci w polowaniach i zwrócił uwagę na to, że naczelna rada łowiecka jako taki główny organ doradczy polskiego związku łowieckiego już na początku czerwca zapowiadała taką inicjatywę poselską złożenie projektu, który miałby przywrócić możliwość, czyli wycofać istniejące zeszłego roku zakaz i co się dzieje chwile dosłownie chwilę później pojawia się projekt rządowy zmiany tego rozporządzenia ministra środowiska, który właśnie do tego prowadzi to pokazuje jak minister Henryk Kowalczyk bardzo sprzyja myśliwym to jest bezpośrednia odpowiedź resortu ministra na na postulat myśliwych proponowane zmiany dotyczą tzw. osiedleni również, o co chodzi przypomnijmy sobie taką takie wyjątkowo bulwersujące polowanie na górę nagłośnione ministra szyszki, który polował ówczesnym ówczesnym prezesem polskiego związku łowieckiego łowczym krajowym na w ośrodku hodowli zwierzyny w Grodnie to jest de facto niewielki obszar, na którym odbywa się masowa hodowla bażantów kuropat w i i wówczas obydwaj panowie dokonali wielkiej rzezi tych tych ptaków zginęło ich około 400 ta sprawa została wyjątkowo nagłośniona, ponieważ mieliśmy do czynienia z łowczym krajowym minister środowiska ewidentnym pokazaniem jak jak jak jak brutalna rzeczywistość się jak bardzo strzela się dla sportu bez żadnych innych Francji po prostu dla wyniku dla faktu po to, żeby wymordować jak najwięcej 400 tak to jest naprawdę nic trudnego do wyjaśnienia czegokolwiek w noc pierwszy pytanie po co po co natomiast nagłośniony przypadek, ale taką rzeczywistością mamy do czynienia z wielu tego rodzaju miejscach w Polsce, gdzie te ptaki się hoduje, a potem śle po wypuszczeniu z klatek dziś zabija co chwila wcześniej to była dosłownie chwila to znaczy takie polowanie mogło się odbyć chwilę po wypuszczeniu z klatki bez będą mogły być minuta 5 bezpośrednio po w tej chwili myśliwi próbują jakoś jakoś zmienić akurat w tym 1 punkcie na odrobinę lepiej ten przepis, ale cały czas źle mówią teraz 14 dniach 2 tygodniach czasu po wypuszczeniu, kiedy można można te ptaki zapolować natomiast to cały czas łamie inny porządek prawny, dlatego że jest jest czynem, które jest teoretycznie zabronione, dlatego że nie wolno polować na zwierzęta hodowlane i takie bez względu na to czy jest to chwila po bezpośrednio po czy są 2 tygodnie, dlatego że 2 tygodnie po to, również są zwierzęta hodowlane w rozumieniu przepisów, dlatego że polować można dopiero na zwierzęta wolno żyjące, czyli takie, które już nabyły zdolności przetrwania w środowisku naturalnym, a badania wyraźnie pokazują, że takie hodowane bażanty kuropatwy, które są są w ogóle słabsze niż niż my ptaki żyjące w naturze siłą rzeczy mają gorszy genotyp, kiedy są wypuszczony w środę do środowiska to śmiertelności są olbrzymie także w przeciągu pierwszych 2 tygodni ginie ich środowisku około 40 % mówimy śmiertelności z powodu bycia no przystosowania do życia w naturalnych warunkach mówimy tam jeśli Sachs i są to, że do tego wątku też powróciły po informacjach, bo zbliżają się informacja nieuchronnie zmiana w tym rozporządzeniu w serio wierzy pan się uda informacja jedenastej 40 pan Tomasz Zdrojewski z pracowni na rzecz wszystkich istot oraz kampanii nie żyją z państwa i moim gościem przedstawicieli polskich polskie związku łowieckiego niestety byli zajęci i nie mogli dołączyć do dzisiejszego spotkania informacje o 1140 po informacjach wracamy z czarnych studio pan Tomasz Zdrojewski pracownia na rzecz wszystkich istot oraz kampania nie żyją rozmawiamy o zmianach nowelizacją projekt nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska dotyczącego polowań pracownia na rzecz wszystkich istot twierdzi, że myśliwi tylnymi drzwiami próbują wprowadzać polowania z dziećmi tak jest my tak twierdzimy zaprosiliśmy do tej rozmowy także przedstawicieli polskiego związku łowieckiego, ale nim otworzyła taka, że nikt nie ma nikogo teraz w tym momencie to mógłby bo, bo sezon urlopów wróćmy jeszcze do po tych z tzw. osiedle, czyli głównie chodzi o taki, który hoduje i które się później wypuszczane teraz rozwój badania pokazują, że taki ptak ma w środowisku naturalnym gorzej, bo być może nie orientuje się jak na niego czyhają niebezpieczeństwa jest wyższa śmiertelność wśród tych ptaków i nie powinny być ptakami, do których myśliwi strzelają, chociaż okres równie trudno strzelić ustrzelić takiego ptaka, jaki takiego, który się urodził w dziczy myślę tak natomiast mówimy o ptakach w tym przypadku szczególny gatunkach mówimy kuropatwy i obawiam się przede wszystkim warto zaznaczyć, że Kuropatwa jest jest gatunkiem, który doznał olbrzymich spadków na przestrzeni ostatnich kilku dekad sięgających 85 % w skali kontynentu w skali Europy, więc taka Kuropatwa podobnie zresztą jak wiele innych gatunków ptaków, które znajdują się na liście gatunków łownych powinna być z tej listy wyłączone na kuropatwy nie powinno się polować Bażant jest z kolei gatunkiem ptaka uznawanym za gatunek obcy, dlatego że Azja Azja przybył do nas z Azji i są bardzo bardzo poważne racje naukowe i twarde przepisy prawa, które zabraniają tego tego typu procederu, czyli osiedlania gatunków obcych, a mimo mimo to co się dzieje do tego dochodzi jeszcze przypomnieć wystrzela wszystkie bażanty przestać je hodować i Siedlaczek przystać na nie hodować przestać się hodować i wystrzelać, żeby uważali się stać przecież manipulować tak po prostu dać dać Święty spokój, jeżeli uważamy, że szkodnikami do tego człowiek już imigrant imigrantami fałszywymi piśmie wyższe letnia albo odesłać to in nie nie tak jak mówię to musi być to pewna sytuacja w związku z tym, że taki status bażanta niekoniecznie też Bażant służy się dla nich hodowla i osiedla bażanta służy przyrodzie, dlatego że miejsca, gdzie n p . znajdują się bardzo rzadkie ptaki takie na granicy wyginięcia Głuszec i się 3 to się dla mnie tam bażantów czy kuropatw szkodzi de facto sytuacji, dlatego że zwiększa presję drapieżników chociażby wprowadza wadliwe genotyp środowiska tych ptaków nie powinno się ani osiedlać ani nie polować przyroda sama wyreguluje bardzo krótkim czasie ta populacja samoistnie się wyreguluje wskutek tego, że tak nie są dostosowane do do końca naszego środowiska tymczasem proceder wygląda w przypadku tego polskiego myślistwa także 70  000 porządków chodu jeśli się dla przed 90  000 przepraszam za rządów hoduje się osiedla z tego 70  000 się zabija, więc są działania obliczone głównie na to, żeby móc więcej polować już szczególnego przypadkiem są właśnie takie ośrodki hodowli zwierzyny jak ten w Grodnie król polował minister Szyszko, gdzie przyjeżdża się de facto polować stricte czysto sportowo, żeby strzelać jak najwięcej ptaków to wszystko to powinny być działania absolutnie zabronione, czyli czy nie chodzi, gdyby o to, że takich budowane są łatwiejsze czy trudniejsze do ustrzelenia tylko bardziej o to co się stanie z tymi, które uciekną żonę i mają gorsze szanse przetrwania jednocześnie mogą być zagrożeniem dla na tych innych gatunków innych ptaków również, a przede wszystkim są w rozumieniu w rozumieniu prawa są ptakami cały czas hodowlanymi i ich dotyczą przepisy dotyczą dotyczące uboju zwierząt hodowlanych ani polowań takie ptaki zgodnie z prawem nie powinny móc polować co jeszcze wzbudza sprawia, że zapewne zapadalność zapalają się czerwone lampki manipulowanie przy definicji polowania indywidualnego i polowania grupą grupowego polowania zbiorowego wydaje się, że pewnie nawet bez kończenia studiów prawnych wprowadzić dualny to 1 na więcej niż 1 z topoli polowanie zbiorowe tak mogłoby się zdawać zresztą nawet sama ustawa prawo łowieckie tak dokładnie to definiuje prosto prosto na temat, bo dłużej nie ma nie ma co to znaczy polowania mogą być polowania indywidualnymi albo zbiorowe natomiast już na poziomie samego rozporządzenia kluczowego dla myśliwych właśnie o tzw. regularnym tzw. regulaminu polowań tego rozporządzenia o wynikach wykonywania polowań zaczynają się kombinacje i manipulacji, dlatego że te zmiany w rozporządzeniu dopuszczają dopuszczają takie wyłomy definicji po polowania indywidualnego, że polowanie kilku do 3 myśliwych na ptaki jest cały czas nazywane polowaniem indywidualnym polowanie nie określonej liczby myśliwych na drapieżniki przy Stogach jest nazywane cały czas polowaniem indywidualnym i prowadzi to do, a polowanie dobijanie postrzał w jeszcze w grupie myśli jest wymyślanie niezwykle polowanie więc, więc można sobie wyobrazić absurdalną sytuację, kiedy na terenie 1 obwodu łowieckiego, gdzie powiedzmy znajduje się jakiś zbiornik wodny przyjeżdża grupa 3040 myśliwych dzielą się na trójki każda z tych z tych trójek wykonuje polowanie indywidualne, czyli mamy do kilkudziesięciu myśliwych i wszystko to jest polowaniem indywidualnym lepiej ten postawi 11 sztuk i wtedy mamy także zachować indywidualny do tego mamy jeszcze kilka Stogów na tym obwodzie łowieckim i cały czas grupy myślę zwane istniejące tak podszytych Stogach są polowania indywidualnymi jeszcze gdzieś tam dobijanie postrzał głów rannych zwierząt, które w ogóle polowanie nie jest, więc w rozumieniu w brzmieniu takich przepisów prowadzi to do absurdów, dlatego że jest zasadnicza różnica pomiędzy obowiązkiem wprowadzonym w zeszłym roku prawie łowieckim nakazanym notabene przez Trybunał Konstytucyjny informowania obowiązkowego informowania społeczeństwa o polowaniach zbiorowych jest to absolutnie ważna rzecz logiczna, że polowania z polowania zbiorowe są z gruntu rzeczy po prostu niebezpieczne, bo mamy do czynienia z wieloma myśliwymi z niebezpieczeństwem na terenie lasu łąki pola zbiornika wodnego i jest rzeczą zupełnie naturalną, że tacy myśliwi muszą przestrzec społeczeństwo przed tym, że do takiej syte takie polowanie zorganizowane takiej sytuacji dowiecie a, czyniąc takie wyłomy w definicji polowania zbiorowego i określając różnego rodzaju polowania grupowe mianem polowania indywidualnego myśliwce w ten sposób unikają tego obowiązku informacyjnego nie muszą powiadamiać gminę gmina potem nie wywiesza informacje o tym, że takie polowanie się odbywa, czyli nieświadome niczego człowiek wskutek tego, które wybierze się nad jezioro czy do lasu może raptem spotkać wielu myśliwych i wszystko jest zgodnie z przepisami nie musieli poinformować, bo polują indywidualnie mam nadzieję, że to naprawdę sezon urlopowy wstrzymał przedstawicieli po polskiego związku łowieckiego i z powodu urlopu nie mogli się pojawić dzisiaj w studio, bo z tego co pan mówi w wydaje się przemiana pierwszy rzut ucha, że niektóre propozycje zmian bardzo trudno bronić wśród co chociażby to kiedy polowanie przestaje być polowaniem indywidualnym jak bardzo chętnie porozmawia z przedstawicielem Polski związku łowieckiego niestety takiej okazji nie mamy albo następnym razem albo, że pisze zbulwersowany słuchać mówi proszę się odczepić od pogody to jest w ogóle integralna część polowania i zawsze będzie no w w projekcie nowelizacji właśnie minister środowiska usuwa Pokot jako jako część polowania to no to Niewiem trudno to chyba jakoś bronić myśmy tu tylko dodamy do tej sprawy dzieci pokład, bo skupiliśmy się na tych po kątach natomiast taka zmiana takie porządkowanie tej definicji polowania zbiorowego dodać do tego jeszcze umożliwi de facto udział dzieci różnych czynności, które są konsekwencją polowania, czyli może się pojawić poranione zwierzę gdzieś, która jest wbijane i nie jest polowaniem taki może nastąpić w każdym momencie tego polowania, a zgodnie z taką zmianą przepisów dzieci gdzieś tam w tym obszarze będą prawda czy rozcina wtedy, gdy leczenie po zabiciu zwierzęcia patrol ani rozcinania chciał transporty chciał na miejsce Pokot to wszystko będą czynności, w których dzieci będą mogły legalnie brać udział podkreślam, że intencją parlamentu była całkowita ochrona dzieci przed przemocą okrucieństwem demoralizację, czyli całą czynnością polowania od początku do końca, dlatego że od początku do końca to polowanie tą przemocą przesiąknięte jest natomiast, ale trzeba być ciekawe czy to zostanie wprowadzone myślę sobie, bo przecież coraz więcej głosów słyszę ze strony ugrupowań rząd rządzącego, że chcą chronić dzieci przed demoralizacją również teraz chodzi co jak zdefiniujemy demoralizacja no to tutaj warto podkreślić, że najważniejsze polskie instytucje wyraziły pełne poparcie dla całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach poczynając od Rzecznika Praw Dziecka przez Ministerstwo Edukacji Narodowej komitet psychologii Polskiej Akademii Nauk komitet nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wiele organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci także to poparcie tutaj tego te tego zakazu jest stuprocentowe myśliwi próbują zrobić wyłom natomiast zobaczymy czy im się ta próba powiedzie, jeżeli się po świecie z myślą o tym co na to na pewno nie skończy Polacy są w 80 %, ponieważ takie badania opinii publicznej przeprowadziliśmy 2 lata temu 80 % popierają zakaz udziału dzieci w polowaniach podobnie jak większość społeczeństwa w Polsce popiera w ogóle przepisy, by poprawiającym dobrostan zwierząt na różne sposoby tak my jako społeczeństwo polskie naprawdę dokonujemy pewnej zmiany cywilizacyjnej dlatego tym bardziej kontrowersyjne są wszelkie próby w styczniu Enia zmian stycznie tych przepisów tylko dodam, że to rozporządzenie jest kluczowym, ponieważ reguluje warunki sposób wykonywania polowania to rozporządzenie do tej pory było do tej pory jest cały czas jakby do mnie myśliwych, bo to typowa sytuacja, kiedy myśliwi sami sobie piszą prawo i potem minister środowiska z reguły dziś dobrze dobrze, że żyjący z tymi myśliwymi wprowadza te akty prawne natomiast to jest rozporządzenie, w którym w przypadku, którego po powinniśmy rozmawiać dyskutować o różnych rozmawiamy teraz o złych rzeczach nawet mają zostać wprowadzone, ale podnieśmy również wprowadzać rozłożyć tych rzeczy, które należy wprowadzić należy na pewno dyskutować o skali polowań zbiorowych są wykonywane w Polsce już tak rozdział dotyczący amunicji amunicji ołowianej klasycznej o dokarmianiu masowo dokarmiają właśnie o polowaniach w nocy na ptaki, które dopuszcza to rozporządzenia powinno być to absolutnie zabronione, ponieważ wtedy nie ma możliwości identyfikacji celu wskutek tego giną ptaki gatunków chronionych o jakiś taki humanitarnych elementach jak zakaz zabijania przy norach wodopoju ach to są różnego rodzaju zmiany, które należałoby wprowadzić, realizując przepisy bardzo panu dziękuję pan Tomasz Zdrojewski z pracowni na rzecz wszystkich istot oraz kampanii niech żyją w państwach moim gościem informację, że kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA