REKLAMA

"Antyprzyrodnicza i antyspołeczna" nowelizacja ustawy OSŚ

Światopodgląd
Data emisji:
2019-07-19 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz te rozmowy pozwolę sobie zacząć słowami Piotra lizbońskiego z WWF Polska drodzy rodacy urlopowicze czy wiecie, że po powrocie z wakacji wielu was was może być zaskoczonych zmianą prawa, które umożliwia lokalizację uciążliwej inwestycji na sąsiadującej z wami działce i uniemożliwi wam być stroną w postępowaniu dotyczącym takiej inwestycji Rzecznik Praw Obywatelskich w napisanym na gorąco liście do marszałka Senatu zwraca uwagę na Rozwiń » to, że Sejm poważnie ograniczył prawa społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących środowiska co pogorszy ochronę prawną tych, którzy sąsiadują z terenem inwestycji podlegającej procedurą środowiskowym, a w dodatku wady ustawy narażą Polskę na wszczęcie postępowania przez komisję Europejską w dosyć typowym dla obecnej ekipy rządzącej w ekspresowym trybie, bo w zasadzie w 2 doby Sejm znowelizował ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko te nowelizacje obserwowała m. in . Sylwia Szczutkowska pracowni na rzecz wszystkich istot z, o którą się teraz połączyliśmy telefonicznie dzień dobry dzień dobry czy to jest zaskoczenie to znaczy w ta nowelizacja ona była wisiała w powietrzu rozumiem, że moment dosyć zaskakujące dla tych, którzy się tym interesują no niestety nowelizacja jest taką bardzo wolno z realizacją obserwujemy ten proces już od właściwie od paru miesięcy bo zanim doszło do jego uchwalenia przez przez posłów ten projekt był publiczny do społecznych konsultacji w tych konsultacjach wzięliśmy udział, wyrażając nasze negatywne stanowisko i przekazując rządzący bardzo wiele takich kluczowych i myślę bardzo merytorycznych uwag śpiących na wiele nieprawidłowości także my wiedzieliśmy czym będziemy mieli do czynienia natomiast faktem jest, że ta ustawa trafiła pod obrady Sejmu wtorek środę odbyło się pierwsze czytanie w czwartek była debata, ale dzisiaj jesteśmy już po drugim czytaniu i po przyjęciu przez posłów oczyści większością głosów posłów prawa i sprawiedliwość jesteśmy po przyjęciu tej ustawy przez Sejm można powiedzieć tak mówi wiele osób, że zjedzą to nawet mam chyba pani wypowiedzi to jest zmiana anty przyrodnicza i anty społecznej powstała na zamówienie biznesu tak po prostu nas o tym, powiedzieć jedno na czas jest także inne akty instytucji mamy do ustawy, ponieważ ona wprowadza bardzo poważne ograniczenia dla dla lokalnych społeczności to, że tak fachowo nazywa uprawnienia społeczeństwa do udziału w postępowaniach administracyjnych, które mówią konkretnie od decyzji środowiskowych ona też bardzo obniża jakość procedury oceny oddziaływania na środowisko czy takie oceny, który bada się wpływ inwestycji na nie tylko stan środowiska Przyrodniczego, ale także na jakość życia naszych mieszkańców w zakresie np. zanieczyszczeń powietrza mówimy o tak najczęściej chyba o spalarniach składowiskach od składu oko odpadów oraz fermach futrzarskich tak dokładnie my zwracamy uwagę, że projekt otwiera drogę do ograniczenia łącznego udziału tak mówił dla każdej inwestycji, ale jest pewien katalog inwestycji, z którymi bardzo trudno sobie jako społeczeństwo tutaj można poradzić są bardzo takie oddziałujących na jakość tego życia dokoła nas, czyli na naszą nieruchomość na nasze podwórka na nasze otoczenie fermy z trzaskiem ferm drobiu chlewnie właśnie spalarnie i składowiska odpadów te oczy tylko wycinek jakiegoś katalogu wszystkich inwestycji, które nie my jako społeczeństwo będziemy zagrożeni one będą powstawać tuż pod naszym sam natomiast ta zmiana ustawy, o której oczywiście konkretnie wzrostu wiemy o ocenie chodzi ona powoduje to zmieni będziemy mieć prawa prawą stronę, czyli nie będzie mieć takich uprawnień obywatelskich, które by gwarantują nam współdecydowanie o tym co się dokoła nas dzieje, ale też pozwalają nam się bronić przed tymi złymi decyzjami sądach i wszystkiego dostaliśmy właśnie pozbawieni i to jest bardzo niebezpieczna powiedzmy, że chodzi o to, że wprowadzono taką granicę oddziaływanie jest inwestycji to jest 100 m od tej inwestycji no i złośliwie albo realiści twierdzą, że po prostu wystarczy kupić większą działkę, a więc oddziaływanie takiej inwestycji będzie ograniczony tylko do tej działki i sąsiedzi nie będą mieli do powiedzenia większą działkę toczy się wystarczy, że to jest kilkaset metrów długości tak tak właśnie konkretne zarzuty dotyczą przygotowania tej definicji oddziaływanie inwestycji ona będzie ograniczać ten krąg stron właśnie do tych 100 meczów, ale liczonych od granicy działki inwestora okolicznych terenów inwestycyjnych, jeżeli mamy punkt to inwestycja to będzie to 100 m od tego punktu wystarczy, że pani mówi kupić sobie większą działkę, żeby nie mieć już tak mówiąc kolokwialnie sąsiadów i chętnych do umów z postępowania to co jest istotne, bo padło dużo takich przykładów, że jest zwiększenie możliwości udziału część z tych procedur akta mówią posłowie rządzącej przekonują, że właśnie teraz lokalne społeczności będą miały więcej możliwości negocjowania takiej inwestycji tak tak tylko proszę zauważyć, że prawo, które mieli, który definiował strony jako osobę, która graniczyła bezpośrednio z działką inwestora od od dawna mówimy, że to prawo niedoskonałe ono też w jaki sposób za węża możliwość płatnego no właśnie m. in . dlatego Polska ma jakby pod prąd przeciwko Polsce prowadzone postępowanie naruszenia przez komisję Europejską właśnie z tego względu, że nasze przepisy krajowe ograniczają nam jako społeczeństwo możliwość uczestnictwa w postępowaniach myśl zdajemy sprawę były takie sytuacje, gdy np. inwestor sobie sztucznie dzieli teren twój ten, który posiadał minister działki, żeby też wykupić społeczeństwo natomiast to co Teresy proponowane przez rząd jest tak naprawdę bardzo arbitralnej i wiele przedsiębiorców na tym po prostu korzysta no taką nieruchomość to żadna odległa tak możemy przeczytać w uzasadnieniu, że obecny system jest po prostu nieprzyjazny nie jest przyjazny dla inwestorów, bo jest go za bardzo obciąża tych inwestorów kosztowo czasowo tak wielokrotnie taka intencja pochylenia się nad krzywdą inwestora, na które musi pani dużo dużo takich formalności, że to są formalności kosztowne i czasochłonna nie jest ma pani może porównanie do rozwiązań prawnych w krajach innych naszej części świata jak ja myślę, że jakby, jeżeli ktoś inwestować to prowadzić biznes musi się również liczyć z tym że, żeby ponieść koszty zabezpieczeń przede wszystkim środowiskowych, bo no, jakby mamy zasadę Europejską zanieczyszczający płaci, więc naszego punktu widzenia takie wyzbywanie się tych wszystkich konsekwencji, które biorą się, które są związane z tym, że jednak trzeba zabezpieczyć ludzi przed zanieczyszczeniami przed jakąś emisją odoru tu wszystko koszty moim zdaniem bardzo słuszne słusznie nałożony na inwestora, bo on w końcu na tym zarabia, a my jako społeczeństwo ponosimy koszty działalności tuż pod naszym nosem można z tym nie może być sąsiadem ferm futrzarskich no przede wszystkim cel no takie miejsca one bardzo obniżają nie tylko wartość okolicznych gruntów, bo sobie zdajemy sprawę żyli gdzieś się tak i uciążliwa inwestycja w południe nie chcą też kupować nie chcą mieszkać po prostu, więc nie będziemy mogli w stanie sprzedać naszych gruntów to jest zanieczyszczanie środowiska uciążliwy zapach, żeby nie powiedzieć odór to są plagi much, które no też patrzymy na krzywdę zwierząt, bo wielokrotnie są doniesienia medialne OEX takie formy są prowadzone w więź to na pewno nie jest taka przyjazna okolica, w której można zamieszkać, w której można chociażby prowadzić jakieś usługi turystyczne, więc to też, jakby wpływa to jak my jako społeczeństwo lokalne też widzimy możliwość korzystania z takich miejsc choćby w celach zarobkowych jest naprawdę myśli obciążające i stojący po tak ogromne konflikty społeczne proszę na pewno państwo słyszeli pod Malborkiem ma powstać największa w Polsce średnia świń 40  00141 tysięcy świń niż małym obszarze wieść, że tu znowu spalarnia odpadów protestują ludzie, gdy wielka ferma drobiu pod Poznaniem dla okresu stanu instytucjami oraz nie mówiąc złośliwie, ale chciałem już na to uwagę punkt, który rzeczywiście jedno wydaje się, bo oczywiście tu są to są trudne rozmowy, bo dziś spalarnie muszą być, ale pójście na skróty uchwalenie 2 doby przez Sejm ustawy, która po prostu prawie wykluczone głos albo utrudnia sprzeciwu no powiedziałbym jest, by takim działaniem niezbyt nastawiony na demokracji dialog, ale trzeba powiedzieć też bardzo dwuznaczne rozwiązanie, które daje wójtom burmistrzom prezydentom miast prawo do wydawania decyzji środowiskowych w inwestycjach, które oni sami realizują czy zdają sobie sami zgoda tak to jest kolejne kolejny taki zarzut, który podnosiliśmy z tej nowelizacji jest sprzeczne z po prostu dyrektywy osnową ona jakby mówił jasno, że nie można rozstrzygać we własnej sprawie dotychczas funkcjonowało to tak, że jeżeli wójt burmistrz lub prezydent był inwestorem przekazywał sprawę do prowadzenia regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska czyli jakby nie był sędzią we własnej sprawie oddawał pewną taką niezależność obiektywizm przekazywał to postępowanie w ręce innego organu i w ten sposób postępowanie było prowadzone rozstrzygane i tutaj mieliśmy pewność, że nie jest to właśnie są zdania we własnej sprawie teraz tak nie będzie teraz to wie, że będą chcieli mieć taki przykład naszej działalności w gminie Wilkowice zbudować sobie jako inwestor tamy zapory na rzece wbre w opinii lokalnej społeczności wbrew analizom ekonomicznym wbre w takim analizom środowiskowym no to, jeżeli oczywiście regionalna dyrekcja nie wniesie sprzeciwu Note będzie, kto robi nam się wydaje bardzo niebezpieczne, a jeszcze to jest kuriozalne właśnie posłowie PiS w 2017 roku ani ten przepis zmienił właśnie dlatego, żeby doprowadzić ten przepis zostaną zgodne z ich strony pani, że możecie jeszcze coś obywatele ci, których mogą jeszcze coś zrobić ja wspomnę, że rzecznik pra w biuro rzecznika już napisało do do marszałka Senatu zwraca uwagę to czym mnie już powiedziałyśmy, że wady tej ustawy narażają Polskę na wszczęcie postępowania przez komisję Europejską co skończyć się może tak jak w sprawie Puszczy Białowieskiej czym pani, że parlament jest jeszcze szansa czy rzeczywiście to się skończy w sporze z komisją moja to nie chcę wyprzedzać rzeczywistości, by matematyczny niestety jest nie jest prosty natomiast ja ciągle wierzę właśnie zdrowy rozsądek też taką odpowiedzialność za stan tego państwa senatorów my na pewno będziemy próbowali interweniować na ten na tym poziomie natomiast no my prowadzimy też postępowania, które wiążą się z dostosowaniem prawa krajowego w komisji Europejskiej no niestety ja też tym, że z przykrością stwierdzić, że to psucie prawa, które się w tym momencie odbywa on będzie miało naprawdę duże znaczenie dla komisji, ponieważ jesteśmy teraz takim newralgicznym momencie, w którym komisja skierowała przeciwko Polsce prowadzi taką procedurę naruszenia ową i teraz tutaj zatrzymamy się, bo musimy kończyć, ale będziemy wracać bardzo dziękuje Sylwia Szczutkowska pracowni na rzecz wszelkich istot komentował dla państwa ekspresową nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko tyle co dziś skarżą płaci skarb państwa przygotowałyśmy program realizują Kamil Wróblewski teraz już informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA