REKLAMA

Kto poparł kandydatów do KRS? Sąd nakazuje ich ujawnić, Kancelaria Sejmu zwleka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-19 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest osiemnasta 42 i ostatnia część popołudnia Radia TOK FM karna Lewicka raz jeszcze dzień dobry państwu dobry wieczór nasz ostatni gość Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for dzień dobry dzień dobry dziękuję za zaproszenie bardzo cieszymy, że pan jest porozmawiamy o temacie, który jest od wielu miesięcy popularnej nadal nic nie wskazuje na to, aby się zakończył byśmy o nim przestali dyskutować chodzi o listy poparcia dla kandydatów do krajowej Rozwiń » rady sądownictwa, bo wydawać, by się mogło pod koniec czerwca, że za chwilę wszystko będzie wiadomo dowiemy się ilu to znaczy ilu to wiem 25 tak sędziów mogło poprzeć kandydaturę albo 2000 obywateli, kto to był rzeczy tego dowiemy, bo był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Kancelaria Sejmu ma udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS-u, ale Kancelaria Sejmu zwleka no to się zaczyna już robić trochę groteskowa tak mi się wydaje mamy od 3 tygodni prawomocny ostateczny wyrok najwyższej instancji sądowej sądownictwo administracyjne nas no Kancelaria Sejmu nie ma żadnego ruchu tarta Roma roku taką definicję dokładnie i to zwlekanie rzeczywiście z 1 strony zastanawiająca z drugiej strony budzi wątpliwości natury prawnej ustawa o dostępie do informacji publicznej, mówi że informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki i maksymalnie w ciągu 14 dni biegnie ten termin obecnie 14 dniowe, ale tutaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby udostępnić pierwszego możliwego dnia natychmiast wystarczy wyjąć listy z szuflady zeskanować i przekazać pani poseł pani poseł była wnioskodawcą w tej sprawie pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz Andrzej Grzegrzółka, który jest szefem centrum centrum informacyjnego Sejmu informuje nie jest takie proste trzeba zbierać materiały, a więc może chodzi o to wyjęcie z szuflad, w którym pan powiedział przed chwilą, a po drugie, no trzeba zamazać te rzeczy, które są niedostępne dla opinii publicznej np. numer PESEL tak albo podpisy, które ktoś złożył mi pani Ewa no tak to może potrwać, ale taka czynność trwa taka czynność techniczna trwa mniej więcej 30 minut na pewno na pewno nie dłużej list poparcia dla 14 kandydatów, bo pamiętajmy, że spośród 15 sędziów wybranych do nowej kary 14 osób zgłoszonych przez grupę sędziów tylko 1 przez grupę obywateli 14, czyli 14 sędziów nie więcej pewnie 2 kartki z takimi podpisami przynieśli do marszałka Sejmu, zgłaszając swoje kandydatury, więc myślę, że to jest około 30 kartek, więc zamazać zamazać 3030 kartach numery PESEL i własnoręczne podpisy to jest to jest chwila roboty wystarczy to, jeżeli pan dyrektor centrum formacyjnego Sejmu słucha to ja mam taką poradę wystarczy wyciąć taki pasek papieru przyłożyć go na na na te miejsca, które trzeba zakryć po prostu odbicie teraz na ksero to wtedy będzie zasłonięte myślę, że to potrwa dosłownie chwilę dobre rady zawsze w cenie trochę sobie pożartowaliśmy, ale sprawę naprawdę bardzo poważna Platforma składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników kancelarii Sejmu przywoływana już dziś Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła, że politycy PiS stawia się po prostu ponad prawem, udostępniając opinii publicznej dostępu do informacji no tutaj warto sprostować, że tym podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji nie jest wprost marszałek Sejmu Marek Kuchciński tylko szef kancelarii Sejmu pani Agnieszka Kaczmarska i no tutaj nie chroni jej jak posłów np. żaden immunitet no ewentualnie parasol prawda taki osobisty czy towarzyski mi marszałka Kuchcińskiego i rzeczywiście istnieje w ustawie o dostępie informacji publicznej art. 23 to jest jedyny przepis karny i mówi że kto wbre w ciążącemu obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej podlega karze nawet do roku pozbawienia wolności zdarzały się w historii od kilkunastu lat obowiązywania tego przepisu zdarzały się historia, kiedy urzędnicy państwowi byli skazywani z tych przepisów za uporczywe nieudostępnianie informacji publicznej sądy mówiły, że kiedy mamy prawomocny wyrok, od którego nie ma żadnego ruchu to jest ewidentne przesłanki do tego żeby, żeby tego ten podmiot zobowiązany ukarać po prostu dzisiaj słyszałam posła prawa sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego, który mówił, że niema powodów do niepokoju wyrok zapadł kilka dni temu potem się pomyliło to dostarczenie pisemnego uzasadnienia to rzeczywiście wpłynęło do kancelarii Sejmu 16 lipca, czyli we wtorek, ale generalnie nikt w tej zwłoce dostrzega niczego niepokojącego, a jeszcze zastanawiam czy rzeczywiście w ciągu tych 14 dni, a zobaczymy te listy, bo bronią ich jak niepodległości no dokładnie na no tak to wygląda wczoraj 1 z obywateli poinformował na Twitterze, że on w dniu wydania tego wyroku, czyli pod koniec czerwca złożył identyczny wniosek chciał po prostu we własnym imieniu listy pozyskać otrzymał wczoraj informacje z kancelarii Sejmu z tego cieszymy się będzie przedłużony do końca sierpnia z tu Kancelaria Kancelaria tłumaczyła się tym, że musi zgromadzić materiały nocą nocą gromadzić już tak mówiąc na chłopski rozum przecież przecież chyba chyba byli świadomi urzędnicy Sejmowi, że sprawa ciągnie się od ponad roku kiedyś będzie miała swój koniec czerwca czy na korzyść na niekorzyść kancelarii Sejmu, ale te listy zapewne trzeba będzie pokazać, więc ja tutaj tej argumentacji nie mogę pojąć nie rozumiem tego, że trzeba zgromadzić trzeba zanalizować przetworzyć i t d. to już trwa ponad rok, ponieważ przypomnijmy, że Sejm w marcu 2018 roku biorą tych 15 sędziów na członków KRS -u chodziło o podstawę prawną, jaką dawała nowelizacja ustawy ze stycznia zeszłego roku w połowie lutego zeszłego roku podano listy tych 18 kandydatur na 15 stanowisk i wówczas Sejm przez długi czas opowiadał, że lista osób popierających kandydata do KRS to załącznik do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11 c ustawy o okresie nie są podawane do publicznej wiadomości jak rozumie wraz z tym orzeczeniem to jest także wraz z tym orzeczeniem Naczelny Sąd Administracyjny, mówi że na ten przepis w zasadzie nie można się powoływać rząd nie ma zastosowania to prawda pamiętam, że ustawa o karę się właśnie zmieniająca sposób wyboru sędziowskiej części z właśnie ze środy, przenosząc do uprawnień ze środowisk sędziowskich na polityków no była była propozycją prezydencką i w toku prac legislacyjnych pan poseł Waldemar buda wprowadził do tego przepisu cytowanego przez panią redaktor ten ten fragmencik z wyłączeniem załączników w jego w jego ocenie to miało w ogóle wyłączyć całkowitą jawność tych załączników do do zgłoszeń, które były były te słynne listy poparcia no ale tutaj my konsekwentnie twierdziliśmy, bo mamy jako organizacje pozarządowe na swoim koncie 7 wyroków wydanych rysa w tej samej sprawie twierdziliśmy, że ten przepis nie może zakazywać dostępu do informacji publicznej, bo dotyczy tylko do marszałka Sejmu i etapu sejmowego chodzi o to, że marszałek Sejmu przed głosowaniem nad kandydaturami ma ma przekazać posłom podać do publicznej wiadomości, żeby było przynajmniej wiadomo nad czym sposób posłowie głosują, a posłowie musieli mieć nie wiem to dokumentów całego życiorysu tych wszystkich kandydatów wystarczą imiona nazwiska i krótkie jak krótkie CV i tutaj w ogóle nie koliduje z zasadą sprawę do jawności życia publicznego jako transparentności organizacji publicznych, więc na to była nieudolna próba pana posła budę, żeby te listy utajnić szczęśliwie wszystkie sądy do tej pory 7 × sąd wojewódzki pierwszy raz Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził żaden przepis nie ma nie ma zastosowania i gdyby tak wczytać to myślę, że dla dla przeciętnego obywatela byłoby też coraz, jeżeli coś jest tak ukrywane to znaczy, że jest z tym czymś, jaki próg jakiś problem tylko zastanawiam się jaki, ponieważ plotka miejska głosi, że była to grupa tych samych osób albo podobnych osób zaszczytem zmieniały się nieliczne, która podpisała wszystkie zgłoszenia tak, czyli państwo było 25 osób albo 30 osób, które podpisały wszystkie listy przyjaciele znajomi królika być może pozbierane po ministerstwie być może po znajomych tylko chodzi o kwestii wyłącznie wizerunkowe w takim przypadku tak to znaczy, że wszyscy obywatele obywatele będą mogli się dowiedzieć, że ci kandydaci do KRS -u zostali poparci n p . przez kolegów znajomych członków partii nie wiem tak chodzi tylko kwestie wizerunkowe kwestie prawne tutaj grają żadnej roli no niekoniecznie bym powiedział oczywiście kwestia wizerunkowa ma tutaj priorytet po rzeczywiście, gdyby się okazało, że tam nie wiem 3040 osób zmieniasz wymieniało się tymi podpisami dawało sobie wzajemnie te, które dawało sobie wzajemnie to poparcie no to byłby wielki problem wizerunkowy kolejny zresztą dla nowej krajowej rady sądownictwa, ale ja tu też widzę ewentualny problem prawny mogłoby się ukazać mogłoby okazać, że tak tak KRS na zmienią się reprezentantem środowiska sędziowskiego tak naprawdę reprezentuje tylko wąska grupa nie no i trudno mówić o organie konstytucyjnym, które o, którym konstytucja mówi, że to sędziowie z różnych szczebli sądów począwszy od sądów rejonowych do Sądu Najwyższego mają wyłonić ten skład no no trudno tutaj mówić o reprezentację możliwe ewentualnie niemalże te same osoby popierające można byłoby na domniemywać, że to jest właściwie poparcie jakiś czas rozmowy za sędziowski można byłoby to chyba tak nazwać ale, ale też jest jeszcze problem myślę myślę trochę natury Europejskiej pamiętamy pamiętajmy, że mamy kilka postępowań w Trybunale sprawiedliwości dotyczący właśnie nowej KRS mamy opinię rzecznik mógłby być to 1 z argumentów za tym, żeby tego organu po prostu, żeby tego organu z punktu widzenia prawa unijną nie tolerował czekamy na orzeczenie cóż w tej sprawie czekamy miejmy nadzieję, że będzie, że będzie to, że chodzi o to, żeby tych list pokazał przed tym orzeczeniem, żeby doprowadzić do tego, że to orzeczenie, zanim jeszcze listy trzeba będzie pokazać, ale tutaj gdy, gdyby był taki zamiar rządzących, żeby nie pokazywać tak jest do czasu orzeczenia myślę, że to nie zmieniło swojego przełomowego charakteru bo, bo to orzeczenie to tutaj cała Europa na pewno oczami prawnicza Europa czeka na ten wyrok i myśleć nie, że niezależnie od tego czy listy będą czy nie no to będzie przełomowy Zbigniew Ziobro wielokrotnie było to pytany przez dziennikarzy im wtedy zawsze odpowiadał, że właściwie nie ma nic przeciwko jawności tych list poparcia można się nad tym zastanowić po prostu wprowadzić taki stosowną zmianę do przepisów przy następnym wyborze kandydatów do KRS-u no tak ja zbierałem sobie kiedyś te cytaty z pana ministra i on rzeczywiście mówił, że niema problemu zrobić na przyszłość, ale teraz już zostali wybrani sędziowie klamka zapadła tak mówiąc kolokwialnie kilka miesięcy temu 1 z obywateli wysłał petycję do Sejmu mówiącą właśnie, której domagał się ujawnienia tych list, czyli na drodze zmiany legislacyjnej ujawnienia tych już list w wybranych osób i wszystkich na przyszłość i komisja złożona w większości z posłów prawa i sprawiedliwości przychyliła się do tego do tego żądania 1 posłów jak oglądałem transmisję pan poseł Duszek z prawa i sprawiedliwości zachwalał rozwiązanie jak najbardziej to musi być transparentne i na przyszłości na przeszłość komisja zdecydowała się wnieść projekt ustawy do dzisiaj tego projektu niestety nie ma, ale mam informację, że tam zaczął o tym projekcie interesować się właśnie minister sprawiedliwości tutaj też może coś być na rzeczy mamy jeszcze 2 posiedzenia Sejmu do do końca tej kadencji, więc ja jeszcze niczego nie wykluczam Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for bardzo dziękuję bardzo w naszym studiu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA