REKLAMA

Superkomisja antypedofilska niekonstytucyjna?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-22 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Jachowski raz jeszcze dzień dobry w wielu państwa pamięta jak to było po najpier w fabularnym filmie Klera potem po dokumentalny film braci z bielskich tylko nie mów nikomu jak to politycy zaczęli wypowiadać na temat konieczności o jakość Ross z badania sprawdzenia, ale jednocześnie rozwiązania problemu pedofilii i m. in. wówczas prezes Jarosław Kaczyński złożył taką deklarację chcemy powołać komisję, która będzie badała sprawę pedofili we wszystkich Rozwiń » środowiskach, a w szczególności tych, które można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski no i słowo stało się ciałem powstała ustawa o Państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat i tę część naszego spotkania chciałem zacząć od przywołania preambuły do tej ustawy bardzo krótkiej, kierując się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej obyczajności mając na względzie ich ból poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również ich dorosłym życiu, uwzględniając powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci mimo upływu lat nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu dla ochronić ci praw i godności osób poszkodowanych stanowi się co następuje znajduje już treść ustawy zaproponowała ni rozpoczęcie naszej rozmowy właśnie od tejże Rambo pani dr Hanna Gajewska-Kraczkowska adwokat wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które z nami dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państw z 1 strony można, by powiedzieć to dobrze, że powstała na razie ustawa ma na jej podstawie potem komisja tak ja myślę, że problem, który był do tej pory właśnie z punktu widzenia przepisów prawa nierozwiązany to była kwestia rozpoznania takich spra w dotyczących przestępst w przeciwko wolności seksualnej obyczajności, które uległy przedawnieniu ustawodawca trochę tam działał w tym kierunku taki sposób, że uznał, że bieg przedawnienia rozpoczyna się w z chwilą ukończenia przez ofiarę lat 30, a więc nie biegnie od chwili czynu no co nie zmienia faktu, że mamy do czynienia wiem to tylko z prasy z wieloma przypadkami, kiedy zgłaszają się osoby 56 dziesięcioletnie wielka akcja MeToo w związku z tym no rzeczywiście w takich systemach prawnych jak Europejski w tym Polski, który zna instytucję przedawnienia takie czyny nie mogą zostać ukarane tylko czy utworzenie komisji, a nawet więcej panie redaktorze, bo to nie tylko komisja urząd, więc kolejna agenda można powiedzieć rządowa tę sprawę rozwiąże, bo tak powstaje komisja w skład, której wchodzą wchodzi 7 osób wybieranych przez Sejm Senat Rzecznika Praw Dziecka tak to są osoby, które powinny mieć wykształcenie prawnicze medyczne bądź, o ile dobrze pamiętam psychologiczne kadencja jest siedmioletnia, więc bardzo długa jak na nasze realia i cóż robi komisji komisja jest jak gdyby adresatem zawiadomień o popełnieniu przestępst w seksualnych i komisja, otrzymując takie zawiadomienie ma obowiązek przekazać tę sprawę organom do tego powołane, czyli organa ścigania, czyli prokuraturze de facto dalej, jeżeli prokuratura wszczyna takie postępowanie, czyli nie ma przedawnienia to komisja ma prawo wglądu do materiałów prokuratorskich no, chyba że dobro śledztwa się temu sprzeciwia, ale to jest dyskrecjonalna władza prokuratora, czyli uzyskujemy możliwość wglądu do tajnych akt prokuratorskich przez kolejny organ Państwowej dalej kasz Ka Państwowa komisja ma prawo w postępowaniu sądowym pełnić funkcję oskarżyciela posiłkowego, czyli działać obok prokuratora no, jeżeli pokrzywdzony na to wyrazi zgody, więc uzyskuje jakiś przedziwny uprawnienia karne procesowe no z przyczyn dla mnie zupełnie niejasnych ale w jakim sensie miałaby właśnie czy na czym ma polegać ta funkcja, którą właśnie pani tak opisała jeżeli, jeżeli się dobrze rozumiemy, jeżeli jest taka sytuacja, że to jest sprawa zostaje umorzona albo odmówi się wszczęcia sprawy z powodu upływu terminu przedawnienia, czyli no i niemożliwości prowadzenia postępowania i doprowadzenia do skazania to komisja podejmuje własne czynności wyjaśniające i jakby efektem tych czynności wyjaśniających ma być postanowienie komisji o wpisaniu w przypadku z nazwiskiem ze wszystkimi danymi osobowymi do rejestru sprawców przestępst w na tle seksualnym w willi komisja będzie miała prawo w jakim sensie wydać wyrok co no w tym porządku prawnym, który rozumiemy, że jeszcze obowiązuje nie powinno mieć miejsca ja bym nawet poszła dalej panie redaktorze, bo to nie może być wyrok, dlatego że wyrok zapada po jakimś postępowaniu komisja wydaje decyzję zwaną postanowieniem na podstawie akt, w którym jest wskazana osoba sprawcy Otóż ja całe życie zajmuje się postępowaniem karnym i to już nawet nie chodzi o kwestie domniemania niewinności, bo ten wpis nie jest karą ani środkiem karnym co nawet w uzasadnieniu wypuszczone bardzo mocno na wypadek, gdyby ludzie mieli wątpliwości czytając uzasadnienie, ale chodzi mi o to, że akta procesowe akta prokuratora w dużej części zawierają hipotezy co do osoby sprawcy prokurator może się na miłość boską mylić w praktyce spotykamy się uniewinnienia ich może nie jest dużo, ale oznacza to, tyle że prokurator się pomylił prokuratorzy typują sprawców potem weryfikuje materiał dowodowy albo decydują się na akt oskarżenia albo uważają postępowanie z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa, więc tutaj działalność komisji jak gdyby odrzuca tę potrzebę się tak wyrażę merytorycznej obróbki materiału dowodowego ja sobie zdaje sprawę, że sprawca przestępstwa przeciwko seksualności obyczajności wobec małoletniego nie używam słowa pedofilia, bo to jest kategoria psychiatryczna notowane w Polsce leczeniu podlega na dzień dzisiejszy 38 ludzi ze stwierdzoną pedofilią najczęściej te czyny mają charakter seksu zastępczego Otóż sprawcy najczęściej znany, bo to jest członek rodziny sąsiad ktoś z najbliższego otoczenia to nie są sprawcy zupełnie przypadkowi oni są w 90 % znani, ale ja ze swojej praktyki Adwokackiej pamiętam przypadek niewiele miałam tych spra w, kiedy nauczyciel został pomówiony przez uczennic po wielu latach uniewinniono go z hukiem ale gdyby nie było tego postępowania, a no właśnie, ale co w tej sytuacji można zrobić poza tym, że oczywiście rozmawiamy na antenie publicznie, że jest to wyraźne zagrożenie się pojawia dla nowo chyba można to nazwać praw człowieka w związku z tym projektem myślę, że to zagrożenie dla praw człowieka jest w tym projekcie ogromne z uwagi na to, że procedura nie odpowiada kryterium rzetelność nie odpowiada po prostu nie wydaje mi się, aby była również zgodna z konstytucją tłumaczenie w uzasadnieniu, że nie jest to postępowanie karne w związku z tym nie ma tu zasady domniemania niewinności jest tłumaczeniem z punktu widzenia formalnego Hożej słusznym, ale rzetelny proces to jest rzetelne każde postępowanie, które toczy się wokół jakiejś osoby to nie musi być proces regulowane kodeksem postępowania karnego z kodeksem cywilnym rzetelność postępowania organów państwa wobec obywatela i tu mamy panie redaktorze komisję, która podejmuje taką decyzję o wpisie na podstawie materiałów, które sama sobie zweryfikowała ciekawe w jaki sposób ma możliwość wysłuchania, ale wysłuchanie to nie jest przesłuchanie posiedzenia słabsze dni niejawne jest wyłączona zasada jawności no i wreszcie lub dostajemy to postanowienie, od którego uwaga pan wpisany, czyli ten rzekomy sprawca podkreślam słowo rzekom ustawa używa określenia wskazany sprawca nie ma czegoś takiego prawa Otóż on ma prawo odwołania się do sądu cywilnego i to odwołanie toczy się w reżimie przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych jest o paradoksie sama komisja czy ustawodawca zdaje sobie sprawę, że jej działalność może rażąco naruszać dobra osobiste człowiek co więcej w tym rejestrze sprawców przestępst w na tle seksualnym, który został powołany ustawą z szesnastego roku maja znajdują się sprawcy wszystkich przestępst w seksualnych w tym również popełniane wobec dorosłych, ale ich nazwiska z chwilą zatarcia skazania są usuwane Państwowa komisja usunąć nie może, bo nie było wskazania, więc nie ma jego zatarcia jest wobec tego dożywotnia stygmatyzacji w Škoda musimy kończyć, ale po 1 zdaniem powiedzieć, jaki jest stan legislacyjny na ten moment projekt projekt jest przedłożony do Sejmu to co ja mam przed oczami tekst tego projektu drukowanych stron sejmowych, więc będzie prawo prawdopodobnie procedowany i Sośno, jeżeli mówimy o odszkodowaniu zadośćuczynieniu to może przywołać parę krajów europejskich Austrię komisja lip man Australia stany Francję Niemcy Irlandię, gdzie te osoby otrzymały po latach odszkodowania w każdym razie zaczynamy krzyczeć w tej sprawie, żeby coś no jednak w sejmie jeszcze zrobiono z tą ustawą na razie pani bardzo dziękuję pani dr Hanna Gajewska-Kraczkowska dziękujemy Annie Kurowskiej bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu programu jeszcze państwo nie żegnam zasila magazyn Europejski, który serdecznie zaprasza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA