REKLAMA

Żaden psycholog w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu, bo politycy nie chcą zająć się zdrowiem psychicznym Polaków

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-23 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry pan nie zapraszam państwa na drugą część drugą godzinę popołudnia Radia TOK FM zmieniamy zupełnie temat rozmawiamy te teraz stanie psychiatrii dziecięcej, który tak się przynajmniej wydaje z doniesień medialnych jest fatalnym no i tu właśnie tych kilka takich danych, które miałyby przynajmniej na początku zobrazować sytuację na ponad 7  000 000 dzieci jest jedynie 362 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci młodzieży, że jeszcze Rozwiń » niedawno, bo między marcem, a kwietniem tego roku w kolejce do przyjęcia na oddział całodobowy czekało 634 osoby z roku na rok wg psychiatrów rośnie liczba dzieci dokonujących jak to się nazywa zachowań auto agresywnych i targających się na własne życie, więc są to rzecz rzeczywiście bardzo bardzo poważne no jest pytanie czy ten obraz jest rzeczywiście tak niedobry, a jeśli tak to co można zrobić, aby tę sytuację poprawia się o tym, będziemy teraz rozmawiać w studiu goście pani Katarzyna Stadnicka wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów dzień dobry dzień dobry panie redaktorze Sławomir Makowski przewodniczący ogólnopolskiego związku zawodowego psycholog dzień dobry pomysł to może tylko właśnie czy rozróżnienie my to, o czym ja powiedziałem na początku w dużym stopniu należy oddzielić sprawy związane z psychologią, a psychiatria dzieci zdecydowanie nie należy tego rozdzielać, ponieważ to jest bardzo mocno są połączone psycholodzy klinicznie w szpitalach współpracują cały czas z lekarzami lekarze współpracują z psychologami i pozostałym oczywiście personelem medycznym no to w takim razie jak teraz pani odniesie się do tych kilku danych, które przytoczyłem na początku rzeczywiście pokazuje, że nie jest dobrze tak zdecydowanie te dane są prawdziwe i pokazują, że jest sytuacja katastrofalna mówi się o zapaści psychiatrii dzieci młodzieży przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że Polska jest na drugim miejscu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ilość samobójst w wśród dzieci młodzieży myślę, że ten wynik mówi sam dla siebie poza tym ilość psychiatrów specjalistów dzieci młodzieży również jest faktycznie tak bardzo niska i te kolejki są bardzo długie, aby uzyskać pomoc, jeżeli chodzi o ewentualne jak propozycje ze strony Ministerstwa Zdrowia to w tej chwili jest projekt rozporządzenia, który ma spowodować, że sytuacja się poprawi, że będzie reforma tej psychiatry dzieci młodzieży projekt ten zakłada 3 poziomy referencyjności na najniższym poziomie, którego na razie jeszcze nie ma on dopiero ma powstać będą poradnie psychologiczne psychoterapia etyczne te poradnie są środowiskowe i już wiemy tego projektu rozporządzenia, że są wystosowane środki są wystosowane pieniądze na te poradnie mają one powstać ma tych poradni być około 5 z 500 w Polsce, że ja rozumiem, że jak mówimy o tym pierwszym poziomie czy Pierre Pierre pierwszy stopień to właśnie chodzi o to, żeby problemy psychiczne psychologiczne no byłem właśnie wychwytywane jak to możemy na tym pierwszym etapie młodzież dzieci to przede wszystkim jeśli już nie przedszkole to to szkoły czy to chodzi o to, żeby nauczyciele również przejęli jakimś sensie rolę tego umownie mówi lekarza pierwszego kontaktu, ale czy oni są do tego przygotowani czy jednak mówimy o tym, żeby już na tym pierwszym etapie, ale to trudne spisy wyobrazić zorganizowanie tego w miarę szybko po prostu w każdej szkole w każdym takim miejscu był psycholog właśnie pan Sławomir Żakowski tutaj proszę państwa cały czas optujemy za takim rozwiązaniem, żeby pomoc była jak najszybszym etapie dlatego uważam, że ważna jest przede wszystkim profilaktyka i oddziaływanie współpraca z osobami, które jako pierwszy stykają się problem jako pierwsze spoty stykają się przede wszystkim rodzice nauczyciela lekarza pierwszego kontaktu wydaje się, że tutaj współpraca z tymi osobami byłaby najważniejsza naszym zdaniem za należałoby zacząć już od profilaktyki, czyli w tej w tych miejscach dobrze było, gdyby były osoby gotowe do współpracy z tymi osobami, które na samym początku mogłyby wyłapywać jakiekolwiek objawy niepokojące, ale przyszły tam język praktyki powiedzmy jest szkoła w tej szkole jest kilkaset euro dzieci i co pojawia się w tej szkole na etacie specjalista psycholog, bo domyślam szerzenie psychiatra i i prowadzi zajęcia z nauczycielami, których uczula na pewne zachowania przygotowuje do tego, żeby byli zdolni właśnie wychwytywać te rzeczy jak to kłopotem jest to, że taka pomoc to jest taki system naczyń połączonych co należałoby zacząć od tego, że w po ponad połowie szkół w Polsce nie ma w ogóle psychologa to nie ma moim zdaniem należałoby od tego zacząć w ogóle, żeby w każdej szkole pojawił się psycholog, który mógłby w ogóle cokolwiek zrobić tak mógłby odbierać sygnały pierwsze niepokojące mógłby kierować właśnie do poradni, które mają powstać to mają być poradnie, które mają składać się czteroosobowych zespołów i one będą na bieżąco reagować na zapotrzebowanie dobrze w połowie szkół nie ma psychologa, żeby nie wiem jak dobre napisać rozporządzenie ministra zdrowia to, skąd oni wezmą już pomijam pani wiedziała, że są pieniądze przewidziane w tym dokumencie Ministerstwa Zdrowia, więc rozumiem, że na to też są pieniądze tylko czy są ludzie to znaczy ludzie myślę, że w sensie psychologów są i moim zdaniem problem polega na tym, że jakby tutaj musi być taka sprawna koordynacja pomiędzy resortem Ministerstwo Zdrowia, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, dlatego że szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne właśnie przynależą do oświaty natomiast reforma dotyczy psychiatry dzieci młodzieży, czyli dotyczy Ministerstwo Zdrowia i chodzi o to, żeby właśnie głos sprawna współpraca koordynacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie psychologów szkołach to z kolei to resort oświaty, więc tutaj trudno nam się do końca wypowiadać na ile faktycznie są środki na to, żeby tych psychologów specjalistów zatrudnia szkołach natomiast, że oni są i jakby nie brakuje akurat psychologów no to jakby na to też szczególnie zwracam uwagę mamy w ogóle wrażenie, że właśnie potencjał psychologów jest Mater marnotrawione marnotrawione, ponieważ potrzeby są, a nie ma etatów dla nich w ASO przypomina jeszcze w czasach było to już dawno, kiedy studiowałem psychologia była bardzo modnym kierunkiem, więc mam świadomość, że być może ludzi, którzy mają przygotowanie jest wiele, ale już nie wchodząc w szczegóły może teraz nie, tracąc na to czasu tak sobie myślę czy rzeczywiście tak łatwo byłoby znaleźć chętnych do pracy, bo nie mówimy tylko przecież o od o atrakcyjnych ośrodkach miejskich, ale też są szkoły wiejskie czy małych miasteczkach czytam tak łatwo nawet jeśli psychologów w ogóle jest dużo można kogoś zatrudnić to no to nie ta może być faktycznie problem to na wszystko co z panem redaktorem, że w takich mniejszych ośrodkach dostęp do takiej specjalistycznej pomocy może być utrudnione oraz no, jakby tutaj jest taki zamysł, żeby właśnie w tych mniejszych miejscowościach były tworzone te poradnie środowiskową i niezrozumiałą wrażenie, że problemem jak zwykle każdej reformy jest brak finansowania i tutaj głównie rozbiera się środki do dofinansowania tej reformy, ponieważ my cały czas mówimy o tym, że psychologów nie brakuje psycholodzy są mało tego są bardzo dobrze wyedukowani często mają ukończone specjalizację z zakresu psychologii klinicznej często mają ukończone czteroletnie kursy psychoterapii z naszych badań wynika, że powyżej połowy psychologów ochronie zdrowia ma ukończone kursy psychoterapii ja tylko chcę powiedzieć od kursu są bardzo drogi psycholodzy opłacamy z własnych pieniędzy z własnych środków własnych kieszeni tak, żebyście państwo, czyli mniej więcej rozeznanie to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych zainwestowane przez kilka lat specjalizacja również kilkadziesiąt tysięcy moim zdaniem to jest marnotrawstwo nie do przyjęcia po prostu marnotrawienie zasobów ludzkich, które mogą być wykorzystane brakuje tylko pieniędzy na stworzenie nowych etatów nowych miejsc pracy no, jeżeli to wszystko się udało zrobić to wówczas ten pierwszy etap pierwszy poziom referencyjności jak to pani nazwała udałoby się stworzyć, ale to oczywiście nie wszystko, bo ten pomysł ministerstwa zawiera 3 stopnie czy trzystopniowy model świadczeń psychiatrii dzieci młodzieży o tym, 0203 . stopniu możliwościach wprowadzenia porozmawiamy już po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki tam ponownie wracamy do rozmowy o stanie psychiatrii dziecięcej dokładnie jeszcze porozmawiamy na początku drugiej części o tym co znajduje się w projekcie Ministerstwa Zdrowia, które w związku z problemami poważnymi właśnie w tej branży no proponuje wprowadzenie takiego czy stopniowego modelu świadczeń psychiatrii dzieci i młodzieży przypominam gośćmi audycji są pani Katarzyna Stadnicka państwową Makowski państwo są w kierownictwie ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów powiedzieć o tym pierwszym stopniu tym najważniejszym zdaniem państwa, który jest w projekcie Ministerstwa Zdrowia, więc na tym co w przenośni możemy nazwać właśnie pierwszym kontaktem tak dla osób, które mogą mieć jakieś problemy psychiczne psychologiczne i dobrze było, żeby na tym wczesnym etapie zostały pod odnaleziony i żeby udzielić im już na tym pierwszym poziomie pomoc no ale w tym projekcie ministerstwa jeszcze 0203. stopień, więc może jeszcze krótko powiedzmy, czego dotyczą te te pomysły te 3 stopnie to państwa pani na drugim poziomie referencyjności są centra podobne do centrów zdrowia psychicznego dla osób dorosłych również mają być takie centra dla dzieci młodzieży, które jak o obejmują opieką całodobową oprócz tego jest jeszcze trzeci poziom to są już po prostu szpitale oddziały szpitalne psychiatryczne dla dzieci młodzież dlatego jak rozumiem, o czym trochę powiedzieliśmy w poprzedniej części na papierze łatwo jest napisać, że będzie pomoc dla dzieci w szkołach przez zatrudnienie psychologów szkolnych również pomoc dla nauczycieli po to, żeby oni potrafili rozpoznawać te problemy no tutaj będą różnego rodzaju centra mówiąc już mówił teraz tych drugich stopnia czy szpitale na pytania oczywiście tylko jak to się przełoży na praktykę, tym bardziej że tych zaległości można tak powiedzieć w rozwiązywaniu problemów związanych z państwa środowiskiem jest cała masa dość powiedzieć że ciągle nieuregulowany jest status usta w z zawodu psychologa zwrócił na to uwagę niedawno Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, który napisał do ministerstwa rodziny, że ustawa z 2006 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów definiuje, kto psychologiem jest z tej ustawy wynika, że prawo wykonywania zawodu właśnie psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów regionalnej Izby psychologów no, a rzecznik mówi tylko, że takich pism w Polsce w ogóle nie ma co wskazywało, że rozumiem państwa koledzy pracują nielegalnie tak w pierś z jakimś sensie tak można powiedzieć, że faktycznie żaden psycholog w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu ustawa weszła w życie 2006 roku i przez ponad 13 lat nie zostały wydane rozporządzenia do tej ustawy w związku z tym nie mogły powstać te samorządy Izby regionalne natomiast w ubiegłym roku w listopadzie po interwencjach po petycji ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów pani minister Elżbieta Rafalska poinformowała nas, że prace nad nową ustawą zostały wznowione i akurat, jeżeli chodzi o to no to my bardzo chcielibyśmy się po prostu spotkać osobiście z obecną panią minister uważa pani Elżbieta Rafalska eksponowania tak tak tak wiemy o tym, więc obecnie chcielibyśmy się spotkać panią minister, aby po prostu porozmawiać na temat na jakim etapie w tej chwili są prace, ponieważ jest to temat dla nas bardzo, że z i martwimy się konsekwencjami, jakie po prostu są dla m. in. też dzieci młodzieży właśnie z tytułu tego, że zawód tak jak psycholog czy zawód zaufania publicznego jest nieuregulowany no ja w ogóle jak pani powiedziała, że żaden psycholog w Polsce właśnie niemal o prawa wykonywania zawodu zastanawiam się jak na co dzień funkcjonują chociażby sądy, które n p . powołują biegłych podczas rozpraw to właściwie można, by potem zacząć zastanawiać czy wyroki są legalne, jeżeli zostały wydane na podstawie np. opinii biegłych psychologów, którzy z nieco formalnie rzecz biorąc psychologami ze stron bywałem często tak się zdarza, że są podważone to opinia i jeżeli opinia jest niekorzystna dla 1 ze stron to co nas, mówi że wciąż nie ma ustawy tak naprawdę to opinia powinna być brana pod uwagę po prostu są powoływani na podstawie niejasnych kryteriów to znaczy sądy same sobie pewne kryteria ustalają, ale myślę, że w państwie prawa nie powinno tak się dziać, że jakby no ludziom w kryzysie doradzają psycholodzy, którzy nie mają formalnie prawa wykonywania zawodu, że jak będą jest wiele takich sytuacji, kiedy np. psycholog robi badania o pozwolenie na broń czy psychologowie badają np. kandydatów na sędziów prokuratorów czy jakby no można, by wymieniać naprawdę wiele przypadków, kiedy rola psychologa jest w bardzo duża i jest związana z dużą odpowiedzialnością a jakby cały czas nie jest zawód regulowany i osobiście my jako ogólnopolski związek mamy doniesienia o tym, że są np. jakiś fałszywy Izby psychologów czy psycholodzy tzw . którzy nie są psychologami tylko się podają za nich są jakieś właśnie nie do końca legalne gabinety psychologiczne, więc to jest myślę bardzo duży problem i to stwarza zagrożenie bezpieczeństwa usług dla obywateli i dla osób, które korzystają w sposób celowy ustanowiony jest niesłychane pani mówi nowo właśnie trudno powiedzieć, dlaczego są nielegalne skoro te, które właśnie może są legalne tam pracują psychologa, którzy nie mają prawa wykonywania zawodu od jutra na sytuację w przypadku publicznej opieki zdrowotnej, bo tutaj dyrektorzy, którzy zatrudniają psychologów mogą zweryfikować sprawdzić czy ktoś posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii czy ktoś posiada specjalizację z zakresu psychologii klinicznej czy ktoś posiada certyfikat psychoterapeuty wzrosła sytuacja w przypadku prywatnych ochrony zdrowia sektor sektora prywatnego, ponieważ często nawet ostatnio nawet nie mieliśmy kilka dni temu doniesienie, że osoba się podaje za psychologa, choć psychologiem zapewnienie jest mało tego pojawia się bardzo dużo szkół takich policealne, w których jest bardzo dużo kierunków z przedrostkiem psycholog i wtedy osoby mają poczucie, że już są psychologami już mogą pomagać już mogą działać otwierają prywatne gabinety narażają po prostu swoich klientów na szkody, ale pani między powiedziała śnię o tym, że przyjrzy rzeczywiście niezbędne są badania psychologiczne chociażby do przedstawienia przez osoby, które ubiega się o pozwolenie na broń to pokazuje nos jak poważnym problemem mamy do czynienia czy państwo zidentyfikowali w ramach swojej działalności czy przy pracy w związku właśnie, czego się to wzięło, że naście lat przy tak ważnej sprawie no właśnie żaden rząd w tym okresie nie za nie nie rozwiązał tego problemu tutaj chyba jest taki ogólny problem politycy przypominają sobie o psychologach o tym jak ważna jest pomoc psychologiczna najczęściej w takich sytuacjach kryzysowych sytuacjach jakiś klęsk żywiołowych wybuchów gazu n p . co mieliśmy ostatnio katastrof górniczych obecnie chociażby w tej sytuacji kryzysu psychiatrii dzieci młodzieży wtedy najczęściej jedno z pierwszych zdań, które pada to rodzina i poszkodowani zostali objęci pomocą psychologiczną natomiast mam wrażenie, że dochodzi do takiego rozdzielenia, że w życiu codziennym psycholodzy nie są zauważani tylko tylko takie sytuacje ekstremalne powodują że, że jesteśmy obecni w mediach natomiast tak jak tutaj wspomnieliśmy obecnie następuje bardzo lawinowy wzrost co okaleczenie prób samobójczych dokonanych samobójst w dzieci młodzieży to staje się najczęstszą przyczyną śmierci w przypadku dzieci młodzieży oraz z coraz częściej też wiemy, że młodzież sięga po substancje psychoaktywne co jest bardzo dużym problemem dopalaczy reforma naszym zdaniem psychiatry jest bardzo potrzebna, ale nie można niszczyć czegoś co funkcjonuje obecnie często słyszymy o zamykaniu oddziałów szpitalnych dzieci młodzież często słyszymy o zmniejszeniu kontraktów dla poradni, które obecnie funkcjonują naszym zdaniem rozwiązanie jest mogą polegać na tworzeniu nowych miejsc także ten pomysł pierwszego stopnia bardzo nam się podoba, jeżeli to będzie tworzenie kreowanie nowych miejsc pracy nowych etatów dla psychologów, gdzie oni mogliby szybko efektywnie działać nadal oczywiście potrzebna, bo potrzeba będzie myślę, że bardzo dużo pieniędzy nowo chociażby, żeby unikać zamykania oddziałów ale, żeby też unikać sytuacji, które jeszcze niedawno były głośne, kiedy to dzieci znalazły się na oddziale psychiatrycznym razem z dorosłymi prawda doszło tam do tragedii no, więc to wszystko pokazuje, że jeszcze raz powtórzę samo stworzenie pewnego modelu funkcjonowania oczywiście potrzebne, żeby wg jakiegoś projektu działać, ale jest potrzebna też i Wola polityczna tak jak pani mówiła, że istotne w tym w tym całym procesie chociażby też dogadywania się już między ministra ministerstwa straszenia no tak to jeszcze trzeba by była będą łączyć ministra finansów, który odpowiada za budżet państwa, bo ministra oczywiście rodziny pracy polityki społecznej, że chodzi o nasz prąd za dlatego, że jakby też czas zacząć od podsta w, czyli też od regulacji zawodu od ustalenia pewnych zasad, bo myślę, że to co jest jeszcze istotne i co może się wydać na bulwersujące to to, że w tej chwili tak naprawdę, jeżeli ktoś zostanie poszkodowany nie daj Boże przez psychologa to ma się, gdzie wrócić, ponieważ nie ma obowiązku przynależności do żadnego ze stowarzyszeń obowiązuje kodeks etyczny równie dobrze można pracować tylko wyłącznie prywatnie i tak naprawdę takiej osobie pozostaje albo ewentualnie zwrócenie się z powództwa cywilnego lub poprzez, jakby nigdy, jeżeli to jest tak poważna sprawa karna natomiast, że to są mniejsze uchybienia etyczne no to niema, gdzie nie wiemy jak państwo mówi teraz słuchaczy, ale ja jestem poziom trochę zszokowany tym wszystkim czym się dowiedzieliśmy podczas tej rozmowy i rzeczywiście jeśli media mają jakąś siłę to próbujemy apelować w tej sytuacji do tego, żeby te nierozwiązane niezałatwione sprawy rozwiązać jak najszybciej dla dobra się nas wszystkich bardzo dziękuję państwu za udział w audycji pan Sławomir Makowski pani Katarzyna Sawicka ogólnopolski związek zawodowy psychologów byli z nami bardzo dziękuję dziękuję bardzo dziękuję również Anna Piekutowska, która przygotowała audycje, a w imieniu Tomasza Stawiszyńskiego za proszona jego filozoficzne spotkania z państwa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA