REKLAMA

Klimat to też gospodarka!

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-07-25 09:20
Czas trwania:
28:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest teraz dziewiąta 222 część magazynu EKG Aleksandra Dziadykiewicz studio Lidia Adamska była członkini zarządu GPW dzień dobry dzień dobry i Janusz Jankowiak ekonomista polskiej rady biznesu dzień dobry szanowania literatury bez mentorem jest mentorem jest stała po mediach tak to nie zaprzeczali, jaka jako dodatkowe tutaj kompetencje w nowoczesną, że dzisiaj mentorem ze start-upami przy da mógłby się w sumie sprzedać, bo w zaczyna profesor Rozwiń » tematem wcale nie jest żartobliwe, którym chcę państwu dzisiaj porozmawiać chciałbym rozmawiać o suszy bo kiedy w Polsce nie jest czas na gorąco przynajmniej w części Polski ten lipiec nie jest taki upalny, a 6 jest to w tym samym momencie przez Europę przechwala się kolejna fala ogromnych upałów dzisiaj gdzieś na temperatury mogą dochodzić do 50 stopni mamy susze, którą przychodnie czy lipcu być może nawet nie zauważamy, bo nie zauważam, że nie pada bez postu chłodni nie rusza na 100, a jednak stan rzek jest dramatycznie niski Wisła bardzo Nisko Ren w Niemczech grozi właściwie tym, że będzie zablokowany przepływ towarów aren jest 1 z głównych takich właśnie tych osi komunikacyjnych w Niemczech do czego u nas wszystko prowadzi co w gospodarce robi susza Januszem Zawisza robił gospodarze to samo co w ogóle wżyciu prawda w samo niedogodności, gdyby to nie tak poważny temat to mógł powiedzieć, że czasami bywa też śmieszne, bo np. spotkają się takimi tłumaczeniami tłumaczeniami wczorajszego np. wskaźnika produkcji budowlano-montażowej, który wyszedł rozczarowujący w Polsce, w które troszkę w nie zastanowiło, bo chodzi o to, że dużą odpowiedzialność za to z utrwaloną na wyjątkowo dobrą pogodę nowe było przez, czyli upałom nie upalnie teraz tak ma być jak jest zimno to niedobrze prawda jak jest gorąco też niedobrze no i wynik tego jest taki finalny prawda, że wiadomo, że dla szczególnie produkcji przemysłowej dlatego co jest szczególnie wrażliwe m. in . na produkcję energii m. in. właśnie na warunki atmosferyczne dla transportu, o których pan tutaj wspomniała to są wszystko rzeczy, które diametralnie zmieniają, jakby warunki funkcjonowania wielu przedsiębiorstw mało tego część czy banków centralnych, które są odpowiedzialne za stabilność systemów finansowych np. ostatnio bank w InnVento wprowadziły doszły do stress testów specjalny taki czynnik właśnie związany z klimatem z warunkami klimatycznymi, dlatego że zauważono, że do tej pory np. ryzyka związane z akcją kredytową z finansowaniem właśnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi w ogóle nie były uwzględniane prawda w tych stress testach wypadają odporność banków na pogarszanie warunków, więc to świadczy o tym, że Rosja my jesteśmy w procesie ciągłych zmian związanych właśnie z dostosowaniem tego co się dzieje w gospodarce do zmian klimatycznych, które oczywiście nie są generalnie mówiąc pozytywnie ja sądzę, że biorą tego, że jesteśmy w procesie zmian w sferze realnej i doświadczamy na bardzo różnych polach najczęściej negatywnych skutków globalnego ocieplenia w takim wymiarze indywidualnym, że widzimy wysychające rzeki albo, że jest gorące albo, że w przemyśle energetyce są problemy oprócz tego wydaje mi się, że jesteśmy w takim procesie przejściowym jeśli możliwe jeśli chodzi o możliwości takiego bardziej systemowego ogarnięcia tego problemu z perspektywy ekonomicznej, ponieważ to, o czym w tej chwili mówimy, o czym się w większości przypadków to są takie punktowe refleksje na temat tego, gdzie jest źle, gdzie się pogarsza, gdzie mamy problem i co z tym fantem zrobić natomiast wydaje mi się, że ten proces zmiany doprowadzi już w części chyba doprowadza do tego, że w głowach ludzi, a także w sferze nauki być może pojawić się powinien dodatkowy element do takich powiedziałabym analiz poważniejszych jak mówimy o tym co ma wpły w na gospodarce nie chcę tutaj jakby tak za bardzo akademicka, ale mamy kapitału pracy ziemie jako czynniki produkcji natomiast wydaje mi się, że nadchodzi czas, kiedy będzie musiało wejść do teorii do takiego systematycznego podejścia kwestia środowiska ze wszystkimi jego aspektami środowiska w tym klimatu jako z 1 strony ograniczenia w naszym dotychczasowym sposobie gospodarowania jako kosztu, który trzeba ponieść, aby przeżyć, aby uwzględniać o oraz dbanie o środowisko dbanie o klimat jako element przewagi konkurencyjnej i cywilizacyjnej po stronie tych, którzy uświadomią o sobie i odpowiednio wcześnie podejmą działania niestety w Polsce na razie mało firm myśli kategoriami klimatu to się zaczyna zmieniać na świecie ostatnio jakiś kilka tygodni temu zdaje się WiseEuropa, jeżeli nie mylę tym, który przygotował taką analizę jak zagraniczne przedsiębiorstwa zaczynają brać w swojej analizie właśnie ryzyk szans tak dalej w kwestii klimatycznych David Murray zmienia ów ryzyka oraz decyzji inwestycyjnych kosztów prowadzenia działalności to wszystko jest przed nami teraz szans, jakie nam daje dostosowanie się do tego wyprzedzenie konkurencji lepszym produktem, który będzie mniej na klimat wpływał jest realizowany dodam, że nie można jak by myśleć tym sposobem bez uwzględnienia jeśli chodzi o nasze polskie podwórko polityki energetycznej stosunku do paliw kopalnych i tego wszystkiego to jest też część takiego myślenia, które musi wejść do codziennego mniej ekonomisty decydenta oby tak się stało na razie zwracają uwagę rzeczywiście te pojedyncze sytuacje, które w zamian widujemy jako pojedyncze zdarzenia, a potem wszystko szereg konsekwencji Ren teraz znowu jest w bardzo niski stan rzeki, ale w tej zdaje się w październiku 2013 roku również był bardzo niski stan Renu to jest coraz częściej też cykliczne powtarzanie się zjawisk i musimy mieć na jakąś odpowiedź mamy susze w rolnictwie katastrofa za chwilę wszyscy zobaczymy to w cenach żywności przemysł, który będzie miał problem z dostarczaniem komponentów, jeżeli nie będzie transportu szybkiego transportu jak np. rzekom koszty rosną wszystko zaraz odbije się w celach, które my zwykli ludzie płacimy za to, ale np. susza globalne ocieplenie zanieczyszczenie i mogę to wszystko są czynniki, które wpływają już będą jeszcze bardziej wpływać na nasze codzienne życie życie pojedynczych osób, a także na biznes na to czy się opłaca angażować w różnego rodzaju aktywności właśnie miano rynkowego czy dokładka chroniono, która rozróżnia się pan też nowe zegarki klimatyczne, dlatego że ja uważam, że w dużym stopniu to jest kwestia też indywidualnych decyzji prawna samych przedsiębiorców, bo tutaj widać jak niektórzy są bardziej niektórzy mniej wrażliwi po prostu na tę sprawę niektórzy patrzą nieco dalej w Sudanie, którzy po prostu uważają, że tak jak do tej pory ten biznes strajk, jeżeli będzie dalej szedł prawda natomiast zjawisko jest oczywiście szerokie ona dotyczy przygotowania po stronie wytwórców również po stronie tak jak mówiłem finansowania, czyli po stronie banków zresztą przecież bardzo znana sprawa dotycząca preferencji dla szczególnych emisji obligacji zielonych prawda takich, które są w tej chwili coraz bardziej popularne na świecie, z której środki mają właśnie służyć ochronie generalnie mówiąc środowiska poprawie warunków klimatycznych to wszystko powoduje, że oczywiście ta kwestia nie może być obojętna prawda zmiany klimatyczne nie mogą być całą pewnością nie będą obojętne dla funkcjonowania gospodarki to ryzyko pani mówiła wspomniała właśnie wzrostu cen związanych z brakami czy z trudnością w produkcji wielu dóbr spożywczych konsumpcyjnych przemysłowych również to będzie też czyni ten będzie przyspieszał, ale prawda takie decyzje nowo NIK biernie nie będzie patrzył na to jak rosną ceny jego produkt jak tylko dodam, że to jest także duże wyzwanie dla nauki z punktu widzenia kwalifikacji wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze przed tym, kiedy będzie można w miarę precyzyjnie oszacować koszty dobrej działalności w tym obszarze, a także koszty zaniechań są próby takie, które przebijają się do publicznego jak w obiegu tutaj przykład gospodarki Chin i jej takiego charakteru, że nie za bardzo się przez dłuższy czas Chińczycy przejmowali ochronę środowiska, ale teraz Chiny są 1 z tych krajów, które przynajmniej formalnie stara się bronić w razie fakt natomiast rozważany zwrócić uwagę, że były szacunki, które pokazywały, jaka część dynamiki gospodarczej wzrostu gospodarczego Chin jest jakby pomniejszona czy nie uwzględnia kosztów związanych z dewastacją i degradacją środowiska naturalnego co jakby spowalnia wzrost i rozwój gospodarczy no bo określone zasoby są bezpowrotnie niszczone i że można starać się jakoś to oszacować i przełożyć na liczby konkrety pieniądze czynniki ryzyka to jedno z drugiej strony warto w tej analizie szło tzw . jest popatrzeć, jakie daje szansę ten to przeskoczenie to wykorzystanie wykorzystają te złe słowo, ale właśnie można przyspieszyć pewne zmiany u siebie, ale na tym też na razie jeszcze zyskać, jeżeli będziemy tą firmą, która jako pierwszy coś będzie drożej jest tylko jeszcze 1 rzecz w przypadku wielu czynników wytwórczych można jakoś się wyizolować na obszarze państw czy regionów natomiast w przypadku środowiska klimatu zanieczyszczenia powietrza te wszystkie sprawy mają wymiar lokalny i tutaj jakieś porozumienia międzynarodowe są niezbędne no bo jedni będą prowadzili racjonalną oszczędność dobrą politykę nakierowaną na ochronę środowiska, a po sąsiedzku będzie zupełnie inaczej, więc żyjemy na 1 planecie i wszyscy powinniśmy się tym przejmować, zwłaszcza że nie ma już wątpliwości i to zawsze warto podkreślać, że to człowiek jest przyczyną teraz przyspieszenia zmian klimatycznych doprowadzenie do kryzysu klimatycznego, które musimy zmierzyć poprzez szerokie działanie po pierwsze, rosnąca populacja ludzi po drugie, industrializacja rozwój infrastruktury czas często bez poszanowania natury bez poszanowania przyrody złe czasami fatalne nawyki konsumpcyjne, jakie mamy wszyscy powinniśmy myśleć i przedsiębiorcy, którzy produkują i my jako konsumenci i warto też dodać, że naukowcy nie mają żadnych wątpliwości w tym zakresie to nie jest do podważenia udawanie, że to nie istnieje czy budowanie tonie człowiek jest tym czynnikiem, który przyspieszył zmiany klimatyczne jest po prostu negowaniem wiedzy naukowej o klimacie dużo będziemy o klimacie jeszcze mówić w radiu TOK FM szczególnie jutro klimacie trzeba przestać można miękko trzeba mówić już naprawdę ostrym językiem, żeby z no zwrócić uwagę na to, że to jest nad absolutnie najważniejsze wyzwanie zakończą się zmierzyć się, że warto się zgadzać z kresów panią zgadzam rozum nikt rozsądny tego nie neguje, chociaż muszę przy tym też dodać, że się negują oczywiste dla wszystkich ludzi sprawy w wielu wypadkach politycy to czasami wpływowi politycy no tak, chociaż jest pewnym pocieszeniem, że już za granicą za naszą zachodnią granicą temat klimatycznych, bo 1 z czynników politycznych decydujących decydującym o tym kto dostawał do parlamentu, kto nie może wkrótce wyżej również w Polsce takiego podejścia dawała myśli takie mocarstwa bardziej globalny, a latami, ale zmiany zmiany zmiany postępują i negowanie tego co się dzieje w Klima z klimatem to chyba już jest no nie trendy zdecydowanie, ale pamiętamy nie tak regały, a do stron ale, szukając tej szklanki do połowy pełnej Nobel dla Ala gore w swoim czasie, kiedy on, jakby dostał tego Nobla za głoszenie potrzeby właśnie ochrony klimatu ono było więcej może uszczypliwości i uśmieszków, że to są właśnie takie wymysły tak naprawdę to nic się dzieje i że w zasadzie nie wiadomo dlaczego on on tę nagrodę otrzyma klimat to też gospodarka właśnie dlatego w magazynie EKG poświęcamy temu dużo miejsca będziemy jeszcze dużo miejsca poświęcać, a tymczasem to czy nam się druga część magazynu jak je po informacjach wrócimy z kolejnymi tematami jest dziewiąta 42 Aleksandra Dziadykiewicz trzecia część magazynu EKG w studio cały czas Lidia Adamska Janusz Jankowiak witam państwa ponownie wizyta dzisiaj w Warszawie nowa szefowa komisji Europejskiej Ursula von von der Leyen spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim rozmowa, a między nimi klimacie m. in . o pieniądzach z Unii Europejskiej czy będą powiązane z praworządnością czy nie, ale też rozmowa o tym kto z Polski ma być komisarzem Unii Europejskiej mówi o tym, że Krzysztof Szczerski będzie polskim kandydatem dobrze czy źle nasz nasz człowiek w Brukseli naczyń mówi na pewno mogę powiedzieć zupełnie otwarcie na coś no, gdyby to się okazało prawdą to myślę, że mi mielibyśmy pewien kłopot, dlatego że pan minister wszystkie z autorem książki pewnej o utopii Europejskiej, która jest jako żywo realizacja pewnej koncepcji stosunków Polski do Unii Europejskiej w wydaniu obecnego rządu ta koncepcja z grubsza mówiąc polega na tym, że będziemy reformować Unię od środka planach wg naszego wg naszej recepty wg naszego scenariusza ten scenariusz polega na tym głównie, że ma być 1 ośrodek Hania centralny integracyjny tak jak do tej pory w Brukseli co jest niewłaściwe, ponieważ Bruksela wiadomo ten co prawda co tam robi to ma być ta koncepcja policjant ręczna tzw . czyli wiele ośrodków, a integracji Rozprzy rozproszonych po całym obszarze Unii Europejskiej co ma demokracji Zobacz, jakoby ten proces integracji i oczywiście niewypowiedziane wprost, ale nawet chyba wprost, ale pamięta życia nie, ponieważ Polska jest krajem dużym znaczącym Unii Europejskiej w związku z tym ten 1 z tych ośrodków policjant etycznej integracji będzie wokół Polski to RO ad Vocem ciekaw jestem, że to się taka wizja nie przekłada się na nasze wewnętrzne polskie podwórko jakoś tutaj jest dążenie do centralizacji, a nie ma drzwi do eliminacji oraz 2 władze samorządowe wielu ośrodków, ale być może nie wszędzie należy doszukiwać logiki może to Instytut mając, ale generalnie chodzi o to, że po prostu, bo ich komisja Europejska to jest zespół technokratów na ludzi, którzy specjalizują w pewnych dziedzinach i są mniej ważne mniej ważne i bardziej ważne portfele one są, jakby zlokalizowane w obszarze technicznym technicznych prawda, czyli zarządzamy jakimś obszarem dotyczącym integracji budowanie takiej komisji Europejskiej z reguły odbywało się także większość krajów chciała objąć te bardzo ważne po najważniejsze plany, ale techno technokratyczny wasze starszego willi technokrata w jakimś obszarze, a szczególnie dotyczącym gospodarki raczej nie jest on jest ideologię prawne, które będzie oferował pełną własną polską naszą rodzimą narodową wizję integracji Europejskiej prawda ja się byli na miejscu pani Ursuli van de von der la 1 z radością przyjął taką propozycję bo dlaczego dlatego żonami ten obszar ideologii jest praca komisji kompletnie nieistotne pełne o to znaczy, że ja mam jako przewodniczący komisji 1 problem z Głuchowa wypada 1 konkurent do tej ograniczonej liczby bardzo poważnych portfeli takiej tacy ludzie, którzy mają zacznie zacięcie profilu techno technokratyczny prawda no więc, dlaczego miałbym takiej propozycji nie przyjąć przecież nikt oczywiście nie będzie, żeby było jasne, a NIK w komisji Europejskiej, a poprzedni ani tej nowej będzie realizował policjant wiz integracji Europejskiej z podręcznika pana profesora z Czerskiej no, a my urządzamy też trochę takim może żartobliwym tonie interesujące będzie może dowiedzieć się czy pani von der Leyen miała okazję zapoznać się, ale trzeba o ciężarze było tę książkę przetłumaczy są natomiast no może nie do końca, abym podzieliła opinię, że tego rodzaju idee czy wizje, że one tak zupełnie nie muszą wybrzmiewa, acz w Brukseli, bo wydaje mi się, że rozpalone używają sobie w parlamencie europejskim od zawsze prawda to jest miejsce, gdzie one wybrzmiewa mocno w komisji, która jest organem wykonawczym nie ma miejsca są takie no tak budżetowa zginęła to prawda, że dla 1 w drugim miejscu tak tak natomiast niewykluczone dla mnie to jest pytanie jak w tym nowym parlamencie europejskim przy tym nowym europejskim rozdaniu będzie wyglądała zdolność koalicyjna Polski realizowane rękami PiS -u wespół z przedstawicielami innych krajów, które również mają takie powiedziałabym swoje wizje swoje wizje, więc mnie się wydaje, że tak do końca trudno jest w tej chwili przesądzać na ile ta siła od środka, która planuje zmienić to co się dzieje w Brukseli na ile będzie skuteczna na ile nie jest kim PiS czy rząd PiS-u będzie się dogadywał, ponieważ niektórzy partnerzy już w tej chwili są no tak jakby nie powiem zmarginalizowanie, ale obciążeni różnego rodzaju zarzutami, które my chwały nie przynoszą mam namyśli tutaj premiera Felliniego jego związki także finansowe z Rosją, a więc jest pytanie czy jakakolwiek tutaj koalicja myślących inaczej powstanie w zobaczymy jak się poukłada nowa komisja Europejska, a tymczasem cofnijmy się na nasze wewnętrzne podwórko jest odpowiedzialność do jej wcale nie chce się coś na wewnętrzne podwórko oświaty chce zostać z tej Unii Europejskiej właściwy skręt w sercu Unii Europejskiej, czyli strefy euro, bo zmierzam do Europejskiego banku BPS oraz sercem Europy tak takim tylko w Tryńczy stan przedzawałowy czy czy czyszczenie może jednak nie żarty żartami, a chcę zapytać o bardzo konkretną sprawę może dobrym punktem wyjścia będzie też spojrzenia z racji, że na rynku walutowym n p . teraz widzimy euro kosztuje 425 USD 382 funt 476 i frank po 387 frank drogi to 1 sprawa druga sprawa to Europejski bank centralny, które dzisiaj będzie podejmował decyzję o stopach procentowych pytanie czy patrząc na tę gospodarkę Europejską już podejmie decyzję mówiące o musimy znowu trochę poluzować, bo nie towarzyszy tej gospodarce dzieje pan miał oczywiście to jest obstawianie pewno będziemy wiedzieli wczesnym popołudniem, a ja uważam, że nie, że nie nastąpić obniżka stóp procentowych, dlaczego dlatego, że po pierwsze, zły timing prawda, jeżeli dzisiaj Europejski bank centralny obniżył stoper stopy procentowe to w przededniu właściwie posiedzenia Fedu, które będzie 31 lipca pod koniec miesiąca uruchomił pewnego rodzaju proces licytacji prawda my obniżymy o 25 to znaczy, że tamci w stanach muszą obniżyć więcej prawda np. 50 punktów procentowych bazowych bazowych to nie jest element, czyli pół pół procent także da to właściwe prawda to znaczy technokratyczny to było dosyć dziwne, dlatego że to, by uruchomiło pewien proces licytacja dochód zostanie też sytuacje, ale jeszcze jest na pensje to nowość jest jeszcze 1 ważna rzecz, bo sama obniżka stóp procentowych, która opada procent depozytowa w tej chwili jest wujem pełna jak wiem Europie w europejskim banku centralnym sama obniżka stopy procentowej niewiele załatwia tutaj, dlatego że ujemne stopy procentowe we CB niosą za sobą bardzo dużo różnych zjawisk szereg trudnych różnych zjawisk również negatywnej związany z funkcjonowaniem sektora bankowego przecież te ujemne stopy depozytowe oznaczają, że banki nie mogą przerzucać ujemnych stóp na depozyty klientów indywidualnych, ale tego nie robi zrobimy to w stosunku do wielu korporacji, ale nie w stosunku do klientów indywidualnych, a skoro tak to muszą oferować jakieś oprocentowanie dodatnie po to, żeby zachować własną bazę depozytową czyli, sprowadzając do prostszego języka ani za to rentowność prawda banki, ponieważ mają ujemną stopę depozytową w europejskim banku centralnym trzymają pieniądze, ale trochę na tym tracą też muszą zapłacić właściwie EBC, że dopiero zakończyła nie mogą zrobić tego stosunku do swoich klientów, więc muszą oferować jakiś na dodatek aż go w Polsce dla takiej sytuacji, że to co się oferuje klientom to już dawno zżarła inflacja tak się traci nawet z 3 banku, chociaż formalnie nie jest gdzieś tam procent do przodu 2 % coś takiego to oznacza jak rozumiem obciążenie po stronie banków oczywiście to mnie z powoduje spadek rentowności prawda to banki europejskie są naprawdę bardzo bardzo ciężkiej sytuacji tamże średnia stopa w tej chwili finansowania to jest około 10 % dla banków europejskich, a tam przewyższa koszt kapitału po prostu przewyższa ich zwrotna akcji dolar oznacza, że banki wychodzą bardzo raz jeżeli, ale też, ale ktoś teraz zapytam o to co banki obchodzą mnie coś z ich problem no właśnie to jest dlatego, że jeżeli banki mają obniżoną rentownością starają się rentowność maksymalnie podnieść prawda bez zmieni za zminimalizować swoje straty albo powiększyć przynajmniej dla akcjonariuszy, jakie zyski co robią w związku z tym, jeżeli mogą obniżyć rentowności depozytów w stosunku do indywidualnych klientów to gdzie szukających zysku podnoszą koszty oczywiście, ale ostry jak i finansowania prawda one muszą robić, więc to jest zamknięte koło w jakim sensie prawda, czyli płacimy za za to, żeby mieć niskie stopy oprocentowania depozytów klienci indywidualni płacą w postaci wysokich kosztów kredytów prawne, które biorą to jest po prostu obłęd znalazły się bez ważnej trasy jest parę procent racji słabego wzrostu gospodarczego już parę propozycji bardzo interesujących takich, które na pewno są rozsądniejsze niż obniżania automatyczne stopy do - 050 lat np. część propozycji dotyczy np. wprowadzenia minimalnej gwarantowanej stopy oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych do pewnej kwoty takich, które można na zapowiedź na około 5000 EUR gwarantowana zerowa stopa oprocentowania oraz warzywa, a także Europejski bank centralny ten Europejski bank centralny w związku z tym musi wyrównywać te straty bankom komercyjnym to jest na pewno rozsądniejsze propozycja dlatego żona zapewnia przynajmniej jakąś stabilność w bazie depozytowej techniczna strony zostawmy, bo one są trudne do przyjęcia natomiast rozumiem, że bank centralny być może będzie musiał podjąć jakieś niestandardowe działania, ale do dziś wesprzeć gospodarki jest to właśnie zmierzam do tego, że już, pomijając techno tych tę technikę prawda zmierzam do tego, że to, czego się spodziewam dzisiaj to pewnych właśnie zasygnalizowania pewnych rozwiązań bardziej taki był powiedział wysublimowanych bardziej są listy Keith niż sama obniżka stóp, bo już jesteśmy na poziomie mniej niż 0 unowocześniając 0 no dobrze mamy mam czas na jedno bardzo krótkie zdziwienie i ten czas dedykuje Lidii Adamskiej Ministerstwo Zdrowia, a konkretnie minister zdrowia dostarcza zdziwienie konsekwentnie i tutaj chciałem zwrócić uwagę to co mnie zdziwiło poruszyła informacja wczoraj w kontekście takich do sprzecznych sygnałów na temat tego czy leki są dostępne czy ich nie ma ministerstwa, mówi że niema problemu pacjenci mówią, że mają kłopoty w aptekach natomiast wygląda na to, że pomysł ministerstwa na zaradzenie tej sytuacji jest utworzenie kolejnej rządowej instytucji, która będzie funkcjonowała za rządowe pieniądze wczorajsza informacja mówi o utworzeniu Instytutu technologii medycznej nowego Instytutu, którego celem i zadaniem będzie praca nad tym, żeby te technologie medyczne u nas się dobrze rozwijały w rozumieniu także, aby problem niedoboru leków nie występował natomiast dla przypomnienia dla osób, które może mniejsze są w temacie pod koniec ubiegłego roku w 2018 roku powstała instytucja bardzo podobnej nazwie agencja badań medycznych, która również została określone zadania do realizacji, a także co ciekawe było to historia planu finansowania tej instytucji wstępnie zakładano, że agencja badań medycznych powinna otrzymać 50  000 000 dotacji na początek później ta kwota zeszła do 40, bo większość opinii była krytyczna na temat tego jak ten podmiot ma funkcjonować stanęło ostatecznie nawet tych podmiotów no właśnie to jest moje pytanie moje zdziwienie jeśli można, by uzyskać trochę więcej informacji po co kolejny podmiot i ile on miałby kosztować i tym pytaniem kończymy bardzo dziękuję Lidia Adamska Janusz Jankowiak byli goście magazynu EKG co chwilę informacje o informacjach Cezary łasiczka i Owczarek magazyn EKG przygotowały Agata Majewska Katarzyna Morawska realizowała naszych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA