REKLAMA

„Jeżeli przestaniemy strzelać do dzików, to za 5 lat nie będzie rolnictwa. Pokot to oddanie szacunku zabitej zwierzynie.” Czy na pewno? Cezary Łasiczka spiera się z myśliwym

OFF Czarek
Data emisji:
2019-07-25 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:35 min.
Udostępnij:

Gościem Cezarego Łasiczki jest Piotr Gawlicki – redaktor naczelny dziennika i portalu Łowiecki, członek PZŁ od 1969 r. z Koła Łowieckiego Cietrzew w Gdańsku. Rozwiń »

Punktem wyjścia do rozmowy jest projekt zmiany rozporządzenia o warunkach wykonywania polowań. O tym, na czym miałyby polegać nowe regulacje Cezary Łasiczka rozmawiał również tydzień wcześniej z Tomaszem Zdrojewskim z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, kampanii Niech Żyją. Audycja dostępna jest w archiwum w podcastach. https://audycje.tokfm.pl/podcast/78291,-Mysliwi-tylnymi-drzwiami-wprowadzaja-polowania-z-dziecmi-Trudny-do-obronienia-projekt-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-srodowiska Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest pan Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika i portalu łowiecki łowiectwo PL tak czy Łowiec łowiecki po łowieckie PL członek polskiego związku łowieckiego od 1969 roku, czyli 50 lat dokładnie w tym roku pisze dla koła łowieckie Cietrze w w Gdańsku od początku przez PiS od lat przyznaje pasztecik nie o ale jakbym dzisiaj wczoraj kilka dni temu w programie wczoraj rozmawialiśmy o zmianach w rozporządzeniu i to, bo to hasło, że myśliwi Rozwiń » tylnymi drzwiami wprowadzają polowania z dziećmi chodzi o zmiany rozporządzenia ministra środowiska pan Piotr Garlicki, który już jakiś czas temu dużo wcześniej był też gościem programu Owczarek napisał, protestując mówią, że z punktu widzenia myśliwego to wygląda trochę inaczej, a że w tym programie być może z powodu urlopów nie było żadnych przedstawicieli PZŁ to pomyślę sobie, że warto przyjrzeć się tym proponowanym zmianom także okiem myśliwego, z czym się nie zgadza prawie wszy Bach doskonale z 1 rzecz się zgadzam, ale to może w późniejszym momencie w waszej audycji to wyjdzie pan Tomasz Zdrojewski zaczął od jego zdaniem my no z kolosalnym zmiany zmienia się definicja polowania i wszystko robią myśliwi prawdopodobnie to oni wymusili na ministrze czy na ludziach z ministerstwa zmiany tego istniejącego od 2005 roku rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, które rozporządzenie wydaje minister na podstawie delegacji ustawowej z ustawy prawo łowieckie istniejące tak tak historycznie od roku piszę tego dziewiątego zmienianej w mam ciągle zmienianej i w tym, że w tym, że w tym tejże ustawie jest delegacja napisać panie ministrze proszę napisać rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania Kamis jeszcze znakowaniu tusz, ale też nie ma znaczenia i w tym rozporządzeniu, które wydał minister 2005 roku była mowa o tym, że takie polowanie dzieli się na polowanie zbiorowe i polowanie indywidualne ten podział właściwie moim zdaniem jest tylko po to, żeby dla urzędników można było powiedzieć, jakie dokumenty tu obowiązują a jakie tam obowiązują z punktu widzenia oczywiście z punktu widzenia myśliwego czy będzie tak chodzi tak, choć będzie w Lesznie, gdzie samotne eleganta jest mniejsze, ale musi mieć pewne dokumenty, bo państwo wymaga jakiś tam dokumenty stąd jest ten podział i w tym, że w rozporządzeniu minister był napisał, że polowanie zbiorowe rozpoczyna się od zbiórki, a kończy na pokładzie tak napisał w 2005, czyli 14 lat temu, a teraz w propozycji w projekcie zmiany, który poszedł do konsultacji zostało napisane, że polowanie rozpoczyna się od momentu, kiedy myśliwy stanie zbiorowe od momentu, kiedy stanie na stanowisku na pierwszym tzw. jedzeniu, a skończy, kiedy się zakończy ostatnie pędzenia tak no i to ten ten zapis z zbulwersowała niektóre środowiska niektóre stanowiska pandy Tomasz nadal temu wyraz na antenie, mówiąc że tu myśliwi kręcą jak mogą, żeby pokład wyrzucić dzieci wprowadzić na polowanie w ogóle to jest granda no to spójrzmy spokojnie co to jest polowanie i co ustawodawca, czyli ten, który ma prawo zarządzać i obowiązkami prawami obywateli napisał w swoim swoje ustawie, a napisał, że polowanie oznacza tropienie strzelanie z myśliwskiej broni palnej mówienie sposobami dozwolonymi i z dozwolonymi zwierzyny żywej zmierzające do wejścia jej posiadacz no, czyli konkretnie brak trzeba jakiś cel jakaś zwierzyna jakiś strzał, ale przedtem trzeba się narobić trochę tak, bo to one nie wychodzą tak wrażeń z ministrem to wtedy rzuca pana to wtedy łatwo, bo tam już cała zakończony podała je wszystko przygotowane i można sobie postrzelać do tych wypuszczanych wyrzuconych ze skrzynki, jeżeli tak pisze ustawa to rozporządzenie w tym w wersji 2005 roku było nieprawidłowo napisane, bo jeżeli on, mówi że zbiórka należy do polowania to ja się pytam czy na zbiórce się strzela tropi łosie posiadanie tropi się, czego kogoś tropi stoimy na zbiórce w szeregu pan mówi witam kolegów fakt jest to polowanie tak, bo pierwsze tropy kolegów czy są kolegi, który zna, a tak głęboka myśl oczywiście głos z po tropić, ale nie będzie to tropienie zwierzyny tak, czyli czy je będziemy tropili tego myśliwego, żeby być w jego no Libery kontynuuje pan, mówi że zmiana tego rozporządzenia wynika z dostosowania rozporządzenia do ustawy dokładnie tak przyznam się, że w niknie nikt nie protestował 2005 roku i mówił, że zbiórka n p . albo przerwa śniadaniowa obiadowa jak to nazwać w czasie polowania jest polowanie na wynik nie protestował znacznie protestowali też flagi i procesowej czynnej oraz 14 lat myśliwi byli zadowoleni ze status quo obojętnie, dlatego że się stało widzenia myśliwego powiedzmy szczerze tak, jakbyśmy mieli średnio myśliwy nie czyta ustach jak oni nie analizuje takich zapisów czy polowanie to jest toczy się tak czy to on po prostu nie zna tak to są sprawy prawnicze, jakim tak mówią tak robi, a skąd nagle po 14 latach takie przebudzenie daje mi się, ale to jest tylko moje domniemanie, że powie po, ponieważ jest głośno na temat dzieci na polowaniu na temat tego życia myśliwi to też okrutni demoralizujący Terre et Cetera, że pan minister albo tam jacyś ludzie doszli do wniosku napiszmy to tak, żeby kupić trzymał, żeby nikt nie zarzucał, że my tutaj rozporządzanie zmieniamy to co ustawodawca parlament uchwalił i po prostu napisał jasnym tekstem państwo wie, że tak nagle nagle, a to się stać proszę ministra ja nie wiem też Comey domniemanie tak, ale pan myśliwym i nie wzbudziło pana zeznania to, że zaraz zaraz przez 14 lat nikogo to nie oburzało co się nagle stało znaczy co minister się budzi mówi wszystkie kwestie w Polsce są załatwione oprócz 1 może zmienić rozporządzenie pytać ministra, ale ja i do pana wrażenia nawet w moje wrażenia są takie, że generalnie minister środowiska, ale sądzę, że szerzej patrząc prawo i pisanie rozporządzenie jakieś takie rozumienie poprawie legislacji to jest taki to dosyć taka fabule razem tą to jest trudne tak mi się wydaje i trudne na pewno dla myśliwych, ale dziwię się, że trudno jest Lane przykład dla dla działów czy departamentów prawnych w ministerstwie tak nie powinno było wyjść z tego takie rozporządzenie 2005 roku, jeżeli definicja dokładnie mówić co to jest polowanie tak czy niemożna rozporządzenie napisać, że polowanie jest Pokot tak albo polowanie jest zbiórka, czyli po prostu rozporządzenie wyszło i to w jakim dziwnym kierunku poza definicję w czasie w czasie w czasie tej rozmowy z panem Zdrojewskim napisał 1 z myśliwych, który mówi nie można wyrzucać Pokot polowania polowa Pokot zawsze będzie integralną częścią polowania, czyli to w pewnym sensie pokazuje, że mamy, gdyby 22 przestrzenie jednak jest to przestrzeń legislacyjna, która mówi polowanie zaczyna się, kiedy myśliwy weźmie broń do ręki zaczyna tropić albo się składa ostrzału, ale jest czy to jest to rozumienie myśliwego, który mówi dla mnie polowanie zaczyna się, kiedy się spotykamy z chłopakami, a potem, kiedy już martwe zwierzaki ładujemy nie wiem co się z nimi robi generalnie po pokoju teraz bardzo to jest to jest dla myśliwych rozumiem część polowania dlatego kolegi, który tak napisał to jeszcze się ona dla mnie polowanie rozpoczyna się w momencie, kiedy podejmuje decyzję jak tak wyciągam z szuflady portki tak biorę buty i zaczynał się ubierać to ja czuję, że ja już jestem prawie, że na polowaniu na jeszcze jest potrzeba jednak powiem pani lobbować za rozszerzyć, ale więcej polowania co ma rozszerzać moment działania, jakie ma wpływ na na na na posłów oni piszą w sferze jest pan myśliwy na jej fale uważa, że nie macie wpływu na posłów żadnego Szmyd porwał chyba musimy zrobić przerwę szykują się w studio Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika portalu łowiecki PL członek polskiego związku łowieckiego 1500 sześćdziesiątego dziewiątego roku około niemieckie cieczy w Gdańsku wczoraj wiatr pasztecik tak jest informację o 1120 informacje wracamy, bo wczoraj Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika portalu łowiecki PL członek polskiego związku łowieckiego przez 50 lat Skorupskiego cieczy w gdańskiej państwa mają właśnie rozmawiamy o zmianach rozporządzenie ministra środowiska dotyczących polowań warunków wykonywania polowania tak brzmi dokładnie nazwę tego czy przez 15 lat myśliwym willi jest Super nagle poczuli, że zaraz zaraz właściwie musimy mieć pewne definicje po pierwsze, kiedy zaczyna, kiedy kończy polowanie, bo teraz już niemożliwe wolą zająć to dlaczego myśliwi myśliwi nie mają żadnego wpływu na to co wypisuje, jaki dział Departament prawny czy nie wie, kto pisze ten trend ten prawdopodobnie też, ale tylko domniemanie pytać proszę ministerstwo doszli do wniosku, że coś jest tutaj uprawnienie niezgodnej zaczęli, że tak powiem dopasowywać rozporządzenie do ustawy i ten właściwy kierunek nowa ustawa jest jednak nadrzędnym aktem prawnym nie można w rozporządzeniu wychodzić poza definicję ustawową diasporze na stronie Rządowego Centrum Legislacji tam różne punkty, czyli w tym momencie rozporządzenie jest pierwszy punkt to jest zgłoszenia lobbingowe nie jestem lobbystą nie, ale liczba nowych ludzi nobliści i przemysłu tytoniowego przemysłu u Niewiem, jakiego nie, jaki rodzaj lub listu pan sądzi był w tym zgłoszeniu obiegowym tych, którzy uczciwie podchodzą do prawa, ale czy związać, żeby zrobić związani z myślistwem, ale proszę więcej wyburzeń ja nie wiem nie wiem jak lobbyści, a 1 z Jaworzna, żeby nasze, bo nasze ja też, by były w pewnym momencie był lobbystą i powie w jakim ach, 2005 roku wydano to to rozporządzenie i tam jest napisane w tym rozporządzeniu za ustawą, że do polowania indywidualnego wymagana jest książka ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym, która jest tam jest rozporządzenie mówi przeczyta tak przez ten to co leżało jest całą pewnie chodziło sznurek jak przeszyty to jest to papierowa książka i ona przez 15 lat była książką papierową roku osiemnastym, czyli w zeszłym roku płyta roku temu w kwietniu w życie z nakazem tutaj chyba ministerstwu zmodyfikować trochę zapis ustawowy i napisano, że książka ewidencji myśliwych polowanie indywidualne może być w formie papierowej albo elektronicznej w tym momencie rozporządzenia nie zmieniono i przez 1 , 5 roku zgodnie z tym rozporządzeniem książka elektroniczna ma być przeczyta proszę powiedzieć jak przeżyć książkę elektroniczną istniejącą w chmurze, którą myśliwi zapisują aplikacji mobilnej n p . tak czy n p . ja, gdybym był miał w tym lobbysta albo był blisko pana ministra były panie ministrze jak w kwietniu to już proszę 15 kwietnia zmodyfikować sporządzenie, bo ten bezsens jest wpisywanie zszywa przesuwania książki elektronicznej tak czyli aby lobbował czy może byłbym lobbystą, ale nie wiem czy chcielibyście wpisani tam do tego centrum legis tej legislacyjnego oni, że tak myśleli czy myśleli o ich, o czym innym Ewie powiedział pan, że polowanie to polowanie, że podział na polowanie indywidualne i zbiorowe jest to sztucznym podziałem, bo chodzi o różnego rodzaju robotę papierkową papierkową też czemu nie uprości jest uprościć czy nie łatwiej prosić o robotę papierkową zamiast mówić, że polowanie indywidualne to nie 2, ale 3 osoby panie rektorze pani daje pytaniach tych niewłaściwej osobie ja nie wiem, dlaczego komplikują też, ale dla pana te zmiany dotyczą dotycząca mogę zrobić do tego trzeba będzie zaraz po zmianie dotyczącej bzdura jak polowanie indywidualne może składać z 3 osób to wszystko słowa nazewnictwo, ale to wszystko słowo nazewnictwo to, że wspieramy prawo wyznaczają słowa nazewnictwo no dobrze to inaczej powiem, jeżeli się nie zgadzamy tu słowa, że nazewnictwo to morze różne znaczenie, jeżeli są polowania, które wykonuje się, że tak mają w 2 osoby czy trzeba nam o to by było tak i teraz przy przeniesiemy je do polowania zbiorowego można to pewne dobrze jak czy też zbiorowe tak raczej oto teraz trzeba się zastanowić czy dokumenty polowanie zbiorowe to są dokumenty, które prawodawca w tym wypadku minister piszący rozporządzenie chce, żeby były wdrożone również do tego typu polowe takich polowań n p . na kaczki, bo chodzi o kaczka albo przystoi, a może jest to jaki jest mniej, ale np. polowania lekarski czy osoby to jest bardzo popularny sposób polowania od sierpnia do tam grudnia tak od 15 sierpnia i to dotyczy tysięcy dziesiątków tysięcy każdego tygodnia myśliwych tak i teraz, jeżeli polowanie zbiorowe równocześnie minister powiedział, że ona musi być na 2 tygodnie wcześniej zgłoszonych tak, aby raz 7 oraz 14 już się można mieć zgłoszone do odpowiednich tam czynników czy do nadleśnictwa czy do gminy tak ma być zgłoszony to proszę powiedzieć jak wymusić, żeby ten, kto ma zrobić tak ten pojedynczy 1 z tych 3 tak trzeba by wymyślić jakąś procedurę, której te tysiące myśliwi zgłaszało, by na 14 dni jak będą należeć takie trudne wydaje mi się że, gdyby pan się zaprosić jeszcze jako osoby na kawę za 2 tygodnie to pan, żebyśmy mieli problemy np. żeby zrobić rezerwat korzenie my w trójce, ale przecież to wszystko odbija się tam gdzieś, w jakich dokumentach w gminie jakieś jakich działaniach urzędników jak oni są nagłe zarzucenie tymi naszymi umowami kraju, a tuszy i ich problem na niej ich problem, bo minister powstaje po ich stronie mówi ja nie chcę, żeby moi ludzie mieli tam takie sprawy tak to się w przepycha zabić zbiorowego do indywidualnego no ale pan sam pan rozumie, że jeżeli nagle z polowaniem indywidualnym jest polowanie 3 osób to chyba czujemy rzeczy po poruszamy się w przestrzeni, które jest przestrzenią czystego Jana czy stosować prawo jak nie wymyśla ja bym wolał Janem Polak powiedział prosto po ludzie sobie jak chcecie nazywać jak chcecie tak i część Lao Che naciskanie na co tu płacą tutaj komplikować po co nazewnictwo płaca to wszystko jest, ale tylko 8, ale może pan rozumie po to, są związki logistyczne, żeby różne organizacje zajmują nas, że stwarzanie tutaj wszystko przez pierwsze pana tam lobbysta właśnie w tym kierunku ja nie wiem ja nie zna dobrze, że w oddziale trochę skręcił nie w tym kierunku co trzeba to różnie, bo znowu skręcić, kiedy krajem pytanie czy osoby były wprowadzi wizualny możemy pana chodzi o nas dziś na pewno nie dziwi tak, ale z punktu widzenia pan wraca pan do domu żona mówi kochanie, gdzie byłeś, a byłem sam taki czas fajnie, że inne kobiety, ale wg wg rozporządzenia byłem sam Diany, jakby powiedzieć w związku Diany, by tak było z 2 Diany, ale byłem sam z rozporządzeniem zagwarantowało to, że rozmowy mówi były są z punktu widzenia tych dokumentów na pewno łatwiejszy jest, żeby mi takiej taka taka osoba która, która jest w trójce jest tym w tym obwodzie łowieckim miała dokument p t. upoważnienie do wykonywania polowania to jest proste ktoś mu dał nawet na cały rok ma ten dokument tak jak jeszcze go też ciągle w sobie no senator Łyczak ba powiedział kiedyś polujemy Bóg tak chce rozumiem, że w bok Trójcę lubi może dlatego nie wiem proszę pytać senatora naprawdę ta już to takie wypowiedzi przynoszące wstyd obciach to jest obciach po co szukać tak górnolotnych sformułowań do prostych spraw, jakie się dzieje na świecie co z tymi dziećmi dzieci co ma być powinny uczestniczyć w polowaniach teraz, z których teraz my mamy po prostu nazwijmy to zostawmy na razie czy powinny uczestniczyć w takiej rzeczy np. chodzić z ojcem matką dużo kobiet myśliwych rośnie, ale to nie jest czasem chodzi z rodzicami na polowania strzelać patrzeć jak zwierzęta martwe leżą na Polance po trosze sieć wszedł w życie czy dziecko ma prawo chodzić z mamą do Carrefoura albo innego Supersamu i oglądać te biedne zwierzęta po Ciechan na kotlety Nana na jakieś żeberka na to wszystko co może na to patrzeć czy państwo zaczęło życia jest różnica między pani zapyta odprężenia, ale i jednakowo różnica po Przyby pomiędzy miastem w postaci żeberka, a zwierzakiem zmartwił chociażby w dolarze jest 70 na jezioro ważny na polanie myśmy to na polanie na ten pokład, bo pokuty za jaki tutaj kontrowersyjny czym właściwie spoko tak ja słyszę coś mi rację, a ta aberracja jakiś chwalenie się to zupełnie seryjnego to jest prosta sprawa oddanie szacunku tej zwierzynie, którą się zabił żądanie szacunku, który nie jest wymyślony przez myśliwych dzisiaj to jest oddanie oczywiście Karola Maya na czytali wszyscy Panek zmarł może nie robił, ale proszę sięgnąć właśnie dokłada do północnej Kanady do do Alaski do do tych dat ich mieli żadnej różnicy, ale rywal, ale chcę panu, dlaczego bo, jakbyśmy byli w Kanadzie to by myśliwi wstydzili się tego typu zmian mało tego myśliwych w Kanadzie idzie do właściciela każdorazowo prywatnego terenu i za każdym razem go pyta czy może wejść, ale ani nie przyłącza żadnych terenów jakiś okręgów uwierzy ja wymyśliłem ten system, ale jak mówi Bolesław Bierut i co ja mam na jak zrobić działania analiza wpływu ja bym go zlikwidował tak, ale Kanadzie Kanadzie się spalili ze wstydu, jakby mieli do czynienia takimi rzeczami, więc nie można wyłączać myśliwych kanalizowania willi w Kanadzie z punktu widzenia organizacyjnego modelu polowania wstydzili się modelu zmonopolizowany ego socjalistycznych bary w Polsce chyba oko, ale co się dzieje, bo myśliwy w Kanadzie i myśliwy na lasy zresztą to można oglądać na filmach, bo bardzo ciekawe są są są reportaże właściwie serię filmy z tego jak żyje człowiek na Alasce etaty zostały wcale, że nie ten co dojeżdża na na tym jak zabiję tego Caribou MON kładzie na nim kamień klęka nie pochyli głosu prawa rozumie pan, że należy nie ma mówi Mariola na niego zasądzonych przez pana resorów, ale nie można było to niema żadnego scenariusza i dlaczego ja nie mam oddać szacunku tej zwierzyny, która zabiła tylko mamy do Carrefoura, jaką pan, dlaczego dlatego, że ten wspomniany przez pana myśli wynalazca czy w północnej Kanadzie oddaje szacunek naturze dziękując, że mógł dostać pożywienie, dzięki któremu on, że rodzina przetrwa, a pan wyparcia ojca, a może jeszcze musi skończyć euro pan w pasie od szacunek pan oddaje szacunek, pochylając się przekaż jak pan płaci za mięso, które może kupić wspomniane przez pana sklepach tak oni panują ja muszą, a nie, dlatego że chce, dlaczego ja, chcąc jeść dziczyznę i ten pasztet którymi pan przypomniano, dlaczego ja nie mogę tego zrobić sklepie tylko musi sam sobie go zdobyć tak ja nie wiem może, że może pan marzy, ale bażanta w obszarze dzika w obszarze saliny ja muszę sam zastrzelić jak chce konsumować tak jak mieszkańcy Alaski on chce jeść, bo czegoś nie ma, a ja to chce jeść, chociaż mam 1000 kotletów nie mam wybór mogę tak może pan może starałem tak może pan tylko pan bawi się pan i kowbojów Indian, bo mówi pan pyta pan bawi wypadkowość w Indian w Lesznie trochę stary jest, a co pan już 4 pancernych no nie jesteś za stary był już na, ale wielkim szałem, ale wie pan polegały te zabawy człowiek coś tam usłyszał czegoś tam się na czytał latał po polskich podwórkach udając, że jest na dzikim Zachodzie to jest trochę to pan może sobie kupić pasztet albo pan może sobie sam upolować zwierzynę strefa zrobi pan z gitarą, ale teraz mówienie, że jesteśmy jak ci mieszkańcy północy kanalia będziemy lojalnymi kładli dziękowali wielkiemu duchowi jego działania to dzielna Janowicz nadal wy dajecie koszty raczej mija też dziękuje, że taką naturze ziemi tego dzika po pozwoli narratora mówi pakuję też podziękować to jest celem dla dzików, a to, a co będzie wtedy weźmy taką hipotetyczną sytuację nie strzelamy do dzików Noriega Zdanowski przebaczył wszyscy przy uchwale nie strzelamy do dzików proszę pani co będziesz się działo w naturze zobaczymy proste 5 lat 4 lata 3 lata nie ma rolnictwa przyrost dzików jest od 100150 % rocznie tak z powodu tego proszę rozwód trzeba kłaść zwierza, ale dziś dziś złoży się tego przyrostu takiego nie ma, bo jest polowanie ami, a rolnicy już rwą włosy włosy z głowy mówią, że to jest skandal, że dziś dziczyzna wyjada im co wtedy dobra, które oni ciężko zapracowali tak jak nie będziemy strzelać kiedyś robiły to drapieżniki tak kiedyś robiła to, ale co się stało, że się z drapieżnikami pomyśl, jakie wywoła nie myśli wyższymi cywilizacja wypycha myśliwi należał do wizyt odbyło się za pracę oczywiście należy, bo jeżeli myśli, że to jest żaru owce to ci rolnicy na głowie stawali, żeby było ich myśli, że jest to zaś wystrzelali dzisiaj myśliwi są przeszłam rolnicy sami sobie inny czy są rolnicy winie tak się rozwija cywilizacja tą stronę naszła myśl zagarnia liczmy rzeczy, które były kiedyś przy naturze tak toczyliśmy się za wymyślili sprawia wielki wstyd w tym może świat mówi Maria z porównanie, ale po prostu miejsce drapieżników, które regulowały populację zwierzyny w tej chwili reguluje to gospodarka łowiecka tak jest w każdym kraju dobrze też przyglądam się wielką powiem panu szczerze nie zauważyłem, żeby w ramach podziękowań naturze wystawiały zabite przez siebie zwierzęta na polanie wrócimy do tego wątku pan Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika portalu łowiecki PLI państwa, bo goście informację za 3 minuty o 1140 po informacjach wracamy do naszej rozmowy o czary rozmawiamy o zmianach rozporządzenie ministra środowiska dzisiaj punkt widzenia myśliwego państwa mają gości jest pan Piotr Garlicki redaktor naczelny Dziennika portalu łowiecki PL i członek polskiej związku łowieckiego od 50 lat czy uważa pan sobie polowanie bez Pokot uczy, że ma sobie, że pan, że polowanie się kończy nie ma pokładu, że to znika i ja jestem realistą, jeżeli prawo powie, że jest to zakazane ten, kto nie będzie, ale zostawmy prawo czy zakazane wcześniej zakazane czy wyobraża sobie, że kończy polowanie nie ma kłopotu moja pięćdziesięcioletnia polowanie nakazuje mi ten pokaz robić po prostu ja wewnętrznie potrzebuje tylko się ten szacunek zwierzynie oddać rozumie pan, o czym mówię mówi o tym, że zmieni nasze podejście naszego społeczeństwa różnych rzeczy pewnie niektórzy rodzice byli w szoku, kiedy np. dowiedzieli się, że nie mogą już karcić fizycznie swoich dzieci tak wielu mężczyzn było w szoku, kiedy dowiedzieli się, że klepanie pośladki kobiet jako komplement już nie jest odbierany jako komplement no i pewnie już trzeba do dzisiaj niektórym tłumaczyć, że wiele rzeczy to nie jest także, gdyby one były dobre czy złe czy coś korzy ostrzegali my jako akceptowalne jako nieakceptowalny zgadza się, że zależy czy gdyby czy nie czuje pan czegoś takiego, że Pokot jest po prostu nieakceptowalne przez większą część społeczeństwa czy w związku z tym były pan w stanie powiedzieć no dobra to jest dla mnie ważne, ale być może będę dawał część hołd naturze winny sposób nie wie, dlaczego mam się podać społeczeństwu podać mógłbym wtedy, kiedy prawo byli tego zakazywał, jeżeli prawo i konstytucja mówi o wolności o wolności wyznania wypowiedzi znają niemieckiego to ja mam to wyznanie łowieckie się go trzyma tak sam Kazań chyba o jej rzeczywiście wyłączyły jest włączenie wykazywanie przeprasza i także ja się ja ja ja się tego się, ale mówiąc o tym o tym co tutaj mówimy o tym, że zmienia się pewien sposób spojrzenie społeczeństwo Energa rozegrania tak zgadzam się postrzeganie nas już pani tak nie nie robimy skrajny sposób robimy robimy to inny sposób może ale, ale ten w ta forma konkretna forma jest zanik miała, ale jest 1 rzecz, która się nie zmienia od lat od tysięcy lat my jako cywilizacja żyjemy rozwijamy się przede wszystkim na bazie zabijania to jest brutalne powiedzenie my zabijamy w ich zabijali my kiedyś małej ilości dzisiaj zabijamy ogromne ilości zwierząt zwierzęta są naszym, że tak powiem jak dzisiaj mój wektorem życia, żebyśmy żyli my musimy zgadza się z nim czy pan zauważył, że jest właśnie coraz więcej ruchów w kierunku nie zabijania ruchy mówiące o alternatywach dla mięsa albo mniejsze istnieje tak albo mniejsze, które jest mięsem planowanym, a nie pozyskiwanym ze zwierząt hodowlanych, dlatego że nie tylko, choć samo okrucieństwo wobec zwierząt, ale także chodzi o to jak jej wpływ ma przemysłowa hodowla zwierząt na środowisko, więc rozważa pan ważny, że patrol zauważył tak to, że społeczeństwo się zmienia jak i proszę zobaczyć, jakie reakcje wywołują filmy np. różnego rodzaju ubojni, gdzie nie przestrzega się przepisów tak, ale na pani mówi, dopóki nie zakażą to Pokot to tak a dlaczego nie to właśnie dlatego społeczeństwo zmienia, że nie, ale my pewne czy Jerzy ME emanacją czy rzeczywiście się formą zmiany tego właśnie zmiana prawa proszę zmienić prawo zakazać Pokot krótka piłka no póki nie jest zakazane jest dozwolony, a jeżeli jest dozwolone to pan Zdanowski może się na niego obrażać nie przychodzić, a ja przyjdę i stany przy tym zwierzęciu i to tym momentem tego Pokot oddamy ten szacunek, jakim zabiłem, ale nie po to, żeby ten, ale właśnie n p . po Teresy decyzję tak jak zjemy kotleta kupionego w Carrefourze na twoją książkę powiesi sobie nad szafką, a swoją czaszkę powietrze nasza jakość znak szacunku i nie wiem czy jako znak szacunku, a pasażerowie sobie dywanik jako znak szacunku nie to już niektórzy bezbarwny świat jest wiele my mówimy o pokoju teraz przeszliśmy już dali na na na na trofea i t d . to zupełnie inna inna śpiewka to nie jest sprawa szacunku jest raczej chyba tak mi się wydaje sprawa pamięci człowiek zachowuje pełne pamięci pewne rzeczy, które mu się zdarzyły, który uważa za dobre i ten wiszący tam to tata czaszka przypominać ma nowe rzeczy to co jego zdaniem było dobre w tym momencie, kiedy on wzrok pamięć pan nieobecne oczy albo wypchane torby nie są czytam co szkodę innego tak nie rozważa także Maciejowi panie Piotrze to, że dla pana było dobre dla niekoniecznie na to w ten sposób przychodzę do sklepu patrzy na ten kotlet wizytę oczy no mało oczy boja wtedy przez każdy wie jak zgina świnia tak prądem 1000 V deptak potem dachach za no właśnie wykładem nożem wypompować krew i serce to to jest w porządku nie 1 ręki świetnie właśnie dbanie o to chodzi zgadza się z panem, że społeczeństwo to się oszukuje i dla patrzymy na też sztukę mięsa w gablocie to ona być może wygląda apetycznie dla tych, którzy mięso jedzą, ale też chcemy tę przestrzeń uboju od oddzielić to nie jest tak, że przychodzimy co znaczy chcemy, dlaczego chcemy, dlaczego właśnie właśnie, dlatego że, że to nie jest przyjemny widok straszny widok rozumiem, że lobby nie chciałby dla Progress straszy widać ich dramat dzieci znajdą się jedynie, jeżeli dobrze jak moje dziecko po pokazie Tattoo to leżące stworzenie na tym pokładzie w wieku 3 lat 2 lat 4510 to ona nie będzie się straszyć tym, że ten leży tam te oczy nie będę go straszyć, ale jeżeli jako przez 18 lat będę za zamykały tych oczu nie pokaże nieżyjącego tylko kotlety będzie pokazywał to ja nie będę dziwił, jaką w roku 19 zobaczy te oczy to dostanie jakiś drga wice tak przez morze z lewicy dostał w wieku 3 lat nieprawdę się należy nie tylko pokazy to, o czym mówi tatuś własnoręcznie mówił tego zwierzaka teraz oddać szacunek nie zrażają go w parze uciekam jak rzekomo, ale wynik Podhale hali, a zwycięskie, wieszając na kominku, ale jeżeli weźmiemy zabijanie już tylko dla jedzenia, które w gospodarstwach rolnych jest podstawą utrzymania i posiłku dla dla dla rodziny ten to proszę powiedzieć czy tamte dzieci od małego i wiedzą co się dzieje z tą świnką tak nie wiedzą co się dzieje to jest tym czy laczkiem one wiedzą był Buka głaskany karmiony teraz jest zjedzony tak zjemy go dlatego tutaj noża, ale mówi państwo się to nie stresuje tego życia oni nie to zaraz to po pierwsze nie jest tak, żeby nie stresuje po drugie, mówi pan w przepisach przepisy pozwalają uboju gospodarczym nasila, a ja wiem mówię o tym, że, jeżeli ktoś łamie oraz woda nie mówmy o tym, że, że ojciec woła i mówi zadziwiają tak potrzebne, ale ja mu wierzą już leży to samo co na pobocze i leży sobie tam pod chlewni czy gdzie tam Kenta świnka i dzieci co przychodzą to jest normalne tam leżą na przyszły kotlety tak pan ja się z panem zgadzam, że przemysłowe, by ubój zwierząt jest barbarzyński okrutne i powinien być nielegalny, a pan mówi oddaję szacunek zwierzęciu, które strzeliłem dla przyjemności dla przyjemności teraz sprawa definicji przyjemności tak wysłały przyznam szczerze przyjemność ja zrobiłem sobie dzisiejsze wspominaliśmy książek elektronicznych zrobię sobie, ponieważ to łatwo elektronicznych książkach zrobić analizy ile razy apelowałem ile godzin spędził na polowaniu są tak i teraz roku osiemnasty czy zeszły rok Jana polowania takich indywidualnych, czyli tych taki, że są osobowych czy osobowych nie zawsze byłem jednoosobowym manipulowana Karski mówi raczej o zwierzyny grubej, czyli 10 sztuk zwierzyny i że wie pan 10 dziś wcześnie zwierzę zabili tak, żeby zawieźć dzieci zwierząt musiałem pojechać do lasu, czyli wyjechał z miasta do tej 76 × państw, czyli wychodzi mniej więcej 76, czyli 8 × na 1 wyjazd taki wyjazd najczęściej już jest nie chcę się rano przyznał się, że polować tylko poluje wieczorem na to się poluje tak od Zachodu słońca na dziki to jeszcze tam widać, że księży no mniej więcej 3 godziny się w tym lesie spędza teraz 2 godziny dojazdu jest 5 godzin na ten razy 76 to proszę zobaczyć ile godzin ja Musze i musiałem spędzić po co no właśnie po co, dlatego że w F1 cały czas jestem przy naturze 1, ale represje stosowane w kręci toteż, aby przedłużenie tak jest mienie kraj, ale teraz wchodzi jeszcze sprawa to co mówiłem, że ja chcę zjeść mięso tak, że że, że zestrzelenie tej sprawie rodzaj no no dzisiaj może jak pan na dobry adres, gdzie pan kupi sobie postaci, choć na pale zostały te zwierzaki w pokoju spokoju nie chodziłbym na nie chodziłbym bo, bo nie chodziło ja opada ciężko, ale ja teraz tak nie, bo proste przez te średnio i 8 × 5 godzin wszyscy 40 godzin tak dokładnie 39 jak chodziłem przez jesteś dziś ja staram się do czegoś dojść to tropie, a to badam, a to sprawdzam to czekam, a to sprawia to patrzę przez lornetkę i ten czas mi schodzi na szukaniu sposobu, żebym do czegoś doświadczyć do tego momentu, w którym ja dokonam tego strzału, ale nie raj przepraszam, używając zapowiedź rajcuje w tym cały okres, który jak do tego dochodzę to dochodzenie krok po kroku bo gdyby ktoś powiedział dzisiaj tu mamy fermy i tu dziki stoją proszę przyjechać za pół godziny pan przyjdzie tam nie pojadę w sumie chodzi o to, żeby zastrzelić i mieć ten huknął i złożyć jak tutaj pan mówi te oczy za nie żywe tylko, żebym ja sam moją osobowość swoją osobą fizycznie doszedł do takiego momentu w tym, że mogę zmierzyć z tym zwierzęciem mogą trafić może uciec w ostatnim momencie nie dać szansę tak, ale ja chodzę po w pewien sposób prawdopodobnie tak się nieraz myślałem jak ten himalaista po, jaką cholerę właśnie na tę 8000 tak no ale nie umiera nie dochodzi 6 × prowadził ale, zwłaszcza te wrażliwe to tutaj jak dojenie APA, a jak dojdzie to jest tak, a pana hobby to zwierzę ginie, ale dobrze, jeżeli pasy zwierzęciem i coś za każdym razem, choć panowie zwycięsko mówiąc no nie wychodzi raz na 40 godzin tak na 40 również zwycięstwem jest to, że pan zabija zwierze no już z dopłatą poluje tak no czy to, czyli to zabijanie daje panu radość, bo przecież są gry miejskie podchody jeżeliby przebijanie dał radość pamięta się w czasie witał szukałbym rozwiązań z klatki wypuszczą tak, a ja nie chcę tego klatki jestem przeciwny temu i w życiu też jest gazem tak jak też polowałem za granicą mówi na Węgrzech np. proponowali mi do Jelenia podjedziemy pana nie jak co znaczy powiedzieć na hali pojedziemy samochodem wysiądzie patrzeć na fali takich cypla, który mamy szanse są dla pana wyrównane na wyrównany pomiędzy mną zwierzęcia tak czy mieszka pan z nożem kontra Puma ucieknie właśnie, bo boi, ale jesteśmy na ringu zamkniętym na jakieś cechy to ma przewagę na pewno po ma takiej pan z Flintą dziś w lesie i paznokcie wzorem z lornetką dała przewagę już w momencie tym ostatnie w tej ostatniej minucie, kiedy możemy je za nie nie jak podejdę tak i go, że tak powinna strzału jak będę mógł strzelać to ja jestem górą tak tylko, żeby jak doszło do tego momentu było to jest, że tak powiemy za przyjemność zwyciężyć jeszcze górą ale, ale to jest ten Góra to jest wierzchołek tak to jest ta sama Góra 740 godzin trzeba było się, że tak powiem mężczyzna chodzić na poznawać w tym czasie widziałem 10 innych zwierząt i spotkałem i nowe rośliny czy jakieś tam dziwne rzeczy co się dzieje jestem jestem na to, że jestem członkiem tej natury, a nie siedzę przy telewizorze, a na niedzielę wierzę, że wierzycieli bażanta sklep czy, jeżeli dobrze zrozumiałem przyjemność przyjemność daje zabijanie w ekstremalnych warunkach ekscytują się ze dochodzenia dochodzenie do Łodzi się w momencie, kiedy dochodzi prowadzi dalsze przechodzi latem na tę nomenklatury jest to pewien rodzaj komplety tak ja wierzę tak, który chce zastrzelić i my przez 40 godzi się siły jemy bo gdyby to było proste, abym poszedł zabił uznajemy przez 4 jak przez te 40 godzin mam wysiłek my z mężem taki sposób, że aż 8, a nawet do nich dobrze, ale to jest poprawka to jest jej projekt trudniejsze jak zabicie rana na na na linii bojowej tego tego tego prosiaka przetworzonego Piotr Sawicki redaktor naczelny Dziennika i portalu łowiecki PL członek polskiego związku łowieckiego 1965 roku członek koła łowickiego trzecie w Gdańsku był państwa mają gościem bardzo dziękuję dziękuję bardzo dziękuję panu dziękuję państwu rozmawialiśmy o zmianach rozporządzenia rozporządzenie ministra środowiska tym razem okiem myśliwego także drugi punkt widzenia mogą państwo w archiwum Radia TOK FM odsłuchać poprzedniej rozmowy dotyczącej zmian w tym rozporządzeniu i porównać różne punkty widzenia dziękuję serdecznie informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Roch Kowalski i popołudnie Radia TOK FM dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny nad jakością czuwał Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA