REKLAMA

Kosowo: Premier podaje się do dymisji. W tle Międzynarodowy Trybunał Karny

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-25 18:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 min zostało do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dzień dobry dzień dobre Ramos radnej premier Kosowa były, bo kilka dni temu przestał być ustąpił ze stanowiska, jako że z tego powodu, że są w Hadze wezwał go co by go przesłuchać w sprawie rzeczy, które siedziały w Kosowie, kiedy w latach dziewięćdziesiątych głównie te zarzuty te są jednak związane z latami, a właściwie nie wiemy, bo Rozwiń » przesłuchanie nie było jawne natomiast, jakby te zarzuty, które już stawiano halogenowych raz, bo już sądzone przez międzynarodowy Trybunał karny dla spra w byłej Jugosławii został uniewinniony w obu instancjach te zarzuty dotyczą właściwie zbrodni przeciwko ludzkości związanych z prowadzenia takiej kampanii mającej na celu czystki etniczne w latach dziewięćdziesiątych w ósmym roku w Kosowie co znaczy że, że oprócz tego że, że armia serbska prowadziła tam akcję przeciwko ludności albańskiej to jak w ramach odwetu szczególnie tam w Reja w rejonach, skąd pochodzi rama szarady na jej inni przywódcy armii wyzwolenia Kosowa prowadzące taką kampanię, która ma na celu właściwe Wypędzenie, czyli zastraszanie podpalenie, jakie są kier rodzaju szykany, które miały zmusić ludność serbską, ale też inne mniejszości do opuszczenia swoich domostw właściwie czystki etnicznej natomiast w związku z tym że, że tych świadków przede wszystkim brakuje znaczy to mamusia ziarna nie udało się skazać mamy razem z drugą próbę wyciągnięcia odpowiedzialności, która związana z takim specyfikę specyfiką nią, jakby Izbą sądową, która w krajach jest osadzona w Kosowskim systemie parlamentarnym w systemie prawnym, ale ma siedzibę w Hadze, ponieważ zalewy Trybunał karny już działa na część jest takim jest stadion kończenia spra w ostatnich apelacji uznano, że po po latach od wojny wojny w byłej Jugosławii wojny w Bośni i w Kosowie, jakby to już taka forma się wyczerpana, a najważniejsi najważniejsze osoby zostały osądzone wskazane bądź uniewinnione i teraz jakby to zależy głównie w gestii sądów krajowych osiąganie kolejnych osób no to jakby taka sytuacja ma też mieć miejsce w Kosowie czy w związku z tym, że Kosowo jest państwem młodymi są duże wątpliwości co do wymiaru sprawiedliwości zdolności do osad do osądzenia przywódców państwa tak, bo to nie te zarzuty, które powtarzają one dotyczą tylko włącznie premiera Shahar dna, ale także prezydenta szmatę te, a czego, któremu zarzuca m. in. w takim raporcie przygotowanym przez radę Europy to był taki powód powołania tej właśnie specjalnej Izby sądowej specjalnej prokuratury gdzie, jakby przywódcą armii wyzwolenia Kosowa zarzuca się zbrodnie dotyczący też zbrodnie przeciwko Serbom, ale także takie przestępstwa związane z przemytem narkotyków handlem organami handlem ludźmi, więc to są takie zarzuty, które uznano, że trzeba zbadać arze Kosowski wymiar sprawiedliwości z NATO jak wysokich osób postronnych osób teraz przed dotyczą nie będzie w stanie osądzić i w związku z tym właśnie Kosowski parlament powołał taką taką taką specjalną izbę, które zasiadają międzynarodowi sędziowie, która właśnie ma zbadać te zarzuty wobec właśnie elity politycznej Kosowa na przesłuchanie nie tylko zaproszono Janusza radzi maja, ale także kilka kilku innych prominentnych polityków m. in. byłego marszałka parlamentu Kosowa, więc liczby to są takie proszę to 3 teraz czekamy czy czy prezent hasłem taki zostanie zaproszony zaproszonych do Hagi właśnie postawiono jeszcze nikomu żadnych zarzutów i to też trzeba zaznaczyć, że to takie przesłuchanie w charakterze wprawdzie podejrzanego ale jakby żadnych zarzutów jak nie postawią jak to wszystko, jaki tam wszystko z dnia jeśli ma jakikolwiek wpły w na sytuację polityczną w kolejce teraz będzie związany z Koroną premier podał do dymisji to tu przetasowania to prawda znaczy ta sama sytuacja jest związana faktycznie osądzania zbrodni wojennych w Kosowie zestawy corsa do wewnętrznej rozgrywki politycznej w samym Kosowie ku jednak mimo wszystko zaskoczeniu chyba obserwatorów zagranicznych i polityków Kosowski, ponieważ już rady na wykorzystanie dopłat, żeby pytać o dymisji dymisja to formalnie złożył w w poniedziałek w związku z tym, jakby głosowane pragnie czekają czekają nowe wybory natomiast w ramach rady na ty taki polityk, który faktycznie prowadzi szczególnie wobec Serbii taką politykę bardzo ostro znaczy relacji Kosowską Serbki są bardzo trudna jest zrobienie uznaje niepodległości Kosowa obydwa państwa formalnie prowadzą dialog, który ma na celu normalizację relacji natomiast zmian w fakturze ten dialog jest od wielu lat, że tak powiem nie przynosi żadnych żadnych efektów, a obydwie strony próbują, jakby różnymi metodami szczególnie też program ten szczególnie Serbowie próbują wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i podważyć tą tą pasować Kosowską to jest taka kampania dyplomatyczna ma na celu wycofywanie uznania niepodległości Kosowa testy są takie kwestie związane z blokadą członkostwa osoba w organizacji międzynarodowych ciekawe, jakie państwo wycofało uznanie czy za taki lider afrykańskich państ w, które jak tutaj jest wciąż debata czy one uznają czy nie uznają nie po niepodległość Kosowa tam kilkoma przykładami serbską dyplomację się się chwaliła właśnie wycofano uznanie to, iż będzie prawo międzynarodowe to już, jakby pytanie, jakby na ile ten gest ma znaczenie ponieważ, jeżeli ten park został uznany tak, by nie ma takiej procedury te w takich instytucjach wycofanie niepodległości wydawanie uznania, więc związek nie ma to faktu, że Kosowo Kosowo bardzo długo po takim naciskiem arenie czysta na rzecz państ w unijnych, jakby nie nie nie podejmowało żadnych kroków poza procentowym wpływem słali zaś to właśnie dochodzimy do tego co się wydarzyło właśnie w zeszłym roku, kiedy mamusia rady na jej zaczął zaczął się trochę stawiać i pokazywać rząd też ma jakieś narzędzia narzędzia w ręku i właśnie w listopadzie zeszłego roku po takiej akcji zablokowania członkostwa kasował Interpolu w ramach rady na wprowadziło stuprocentowe cła na produkty na produkty Serbii nowym wymiana między między kasą nas dużo było to on wyznaczyć tak kolego ty Serbia, jakby była dużym dużo dużo dostawca szczególnie produktów żywnościowych rzeźba taka argumentacja władz kosowskich, że Wybrzeże z nim władze nie powinien pozwolić na to, żeby zaraz, żeby ktoś zarabia należy, że Serbia zarabiała na Kosowa jednocześnie, blokując jej niepodległości z tej strony stąd te cła i musiał oddać to bardzo mocno się pozycjonować jako obrońca interesów narodowych w kontrze do innych polityków właśnie m. in. prezydenta chama, dlaczego nie zgadza się też na żadne ustępstwa w procesie dialogu prezent naszym tarczy lobbuje za taką opcją wymiany terytoriów i teraz już rady mówi nie znaczy nie ma żadnego my jesteśmy podlegli, jakby chcemy dialogu, ale bez żadnych warunków z miast Serbowie mówią, że nie będą rozmawiali z Kosowem jeśli cła zostaną nie zostaną wycofane a, a premier Kosowa bardzo tą ostrą no dużych nacisków ze strony Stanów ze strony Unii Europejskiej bardzo konsekwentną prowadził politykę i powiedział, że dymisja pozwolił mówi stwarza utrzymać ten ten wizerunek, bo ewidentnie ta polityka też nie przyniosła żadnych efektów czy sytuacja z relacji Kosowską Serbki są bardzo ostra trasy mamy takie jak bardzo ruchy bardzo złośliwe n p . że serbskim reprezentację zabroniono grać z tendencjami Kosowa na różnych turniejach co jak rodzi różne różne różne komplikacje i jest takich dużo takich gestów podział symbolicznych po stronie serbskiej dialog jest za zamrożone tutaj relację ze Stanami i Unii Europejskiej państwa Unii Europejskiej też są trudne, bo jak one chciały jednak powrotu do dialogu dialog był był prowadzony pod auspicjami Unii Europejskiej i tym samym ramówka jedne podają się do dymisji tak, by utrzymał tą ten wizerunek obrońcy interesów narodowych nie, ustępując żaden sposób, więc to po pierwsze, Danusia Adam może zostać dyskontowane podczas wyborów co więcej to przesłuchanie w Hadze myślę, że tak będzie przedstawiane przez morze czarne jako taka kara czy takie taka próba zmiękczenia go stanowiska właśnie przez partnerów międzynarodowych, żeby było bardziej koncyliacyjny wobec wobec Serbii więc, jakby będzie miał taki wizerunek obrońcy co pozwoli mu, jakby wchodził w zysk uzyskać w najbliższych wyborach generalnie sytuacja jak i w koalicji rządowej była bardzo trudna partie te partie, które tworzyły tworzyły rząd bardzo rywalizowały ze sobą jak też miały różne wizje jeśli chodzi o przede wszystkim politykę wobec serii właśnie z innej strony tak PET takie ostre ostra polityka rabina, a z drugiej strony właśnie partia demokratyczna partia Kosowa, który wywodzi się prezydent miała takie bardziej bardziej koncyliacyjne nastawienie natomiast prawo jest taki, że najmniej ten nowy rząd czy nowe wybory nie przyniosą zasadniczej poprawy sytuacji co znaczy, że ta scena Kosowska jest coraz bardziej zrobiona, że dochodzi do coraz większych podziałów nawet rozpadać tak bardzo kiedyś silna partia te będą set, która była taką partią bardzo krytycznie nastawioną do polityki i głównie partner zagraniczny wobec Kosowa domagała się właśnie twardego otwartego twardej obrony interesów narodowych ona się rozpadła, więc będzie jak dużo różnych partii najtrudniej w Kosowie i ten rząd będzie mało stabilne co jakby też nie nie prognoz nie ma dobrych prognoz dziś chodzi właśnie dialog z Kosowem bo jakby ten konsensus wobec polityki wobec Serbii czy wobec przyszłości Kosowa Kosowo jednak z państwem młodym, jakby otoczonym czytam w sąsiadującym z wrogim jednak sobie państwo, jakim Serbia czy państwo, które właśnie działa działa na niekorzyść Kosowa i tylko, że jest bardzo potrzebnego jednak nie ma i to powoduje że, że ta sytuacja w Kosowie będzie będzie będzie dość niestabilna, że ta rywalizacja polityczna pewnie wejdzie jeszcze na atak, jaki będzie jeszcze ostrzejsza czy to co to, o czym pani mówi co dzieje się w Kosowie czy i jakie relacje wchodzi w sumie innymi, chociaż niektórym podobnymi problemami Albanii, ponieważ te związki między Kosowa Albanii one są takie niejednoznaczne, że też w Polsce zbyt wiele o tym nie mówi też czekały to prawda czy faktycznie to jest także w Albanii było przez długi czas także to partia demokratyczna sali Berisha bardzo wspiera Kosowo sali Berisha był z północy Albanii czy właśnie z tym regionem graniczącym z kasowymi to traktowano że, że rzecz, że relacje z Kosowem są bardzo ważne partii Demokratycznej, a Albania 2 lat rządzi partia socjalistyczna, które właśnie raczej powiązana z południem kraju ciążąca raczej w kierunku Grecji niż dziś interesująca się Senat jest to, że faktycznie zmienia znaczy zmienia się winy strony, iż jeśli chodzi o uwarunkowania międzynarodowe to znaczy że, że zarówno Albania która, jakby tkwi w takiej poczekalni unijnej i nie jest w stanie uzyskać tytuł nie Unii Europejskiej szuka jakichś innych alternatywnych modeli czy internet tego prowadzenia polityki powiedział, że to zbliżenie z Kosowem to jest tak taka taktyka nacisku wobec wobec Unii jest taki Moskwa straszenie taką ideę wielkiej Albanii na razie grono osób powiedziało ponad już polityków wysoko postawionych użyło tego w tej frazy wielka Albania to znaczy że, że nie myślę, że to jest także, że nie ma takiej nie ma takich elit politycznych, żeby chciało zrezygnować z posiadania własnego rządu i tych wszystkich stanowisk i synekury i nawet tutaj te różnice między między Kosowem Albania wciąż istnieją natomiast faktycznie czymś czym dużej obydwa kraje jak nie mają wizji, jakiej przyszłości unijnej Europejskiej, tym bardziej gdy zbliża jej zbliżają do siebie jest jest kilka takich ruchów, których dokonano w ostatnich latach, które pokazują, że ta integracja książek czy to znaczy, że Kosowo jest blokowane na północy jak ma trudne relacje z Serbią to tutaj Albania to są porty są szlaki transportowe to co te relacje są coraz c coraz bliższe natomiast już powiedziałem, że teczka frustracja i liderów albańskich nie mam powiedział, że właśnie Serbowie, jakby straszą Rosją jest zasadniczo od władzy, a uzyskują ustępstwa Unii Europejskiej no, więc możemy też powinniśmy zacząć straszyć mającym bardzo dziękuję za 3 rodzaje Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dziękuję bardzo prawa kończymy dzisiejsze popołudnie, które realizowała ten kraj przygotowali Macieja rząd Niemiec strzelecki, zatrzymując godzina dziewiętnasta i informacji Radia TOK FM, a po informacjach program kultura osobista zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA