REKLAMA

"W sprawie ustawy 'środowiskowej' liczę na zdrowy rozsądek senatorów"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-26 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu kolejny gość Sylwia Szczutkowska pracownia na rzecz wszystkich istot dzień dobry dzień dobry państwo Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko długa skomplikowana nazwa tsunami z 3 ważnymi elementami, ale chciał zapytać panią z perspektywy pracowni Rozwiń » na rzecz wszystkich istot skoro państwo protestują jako jedno z wielu środowisk w Polsce wielu obywateli to krytykują to co dokładnie w tej ustawie z takiego co powinno zwrócić uwagę opinii publicznej najbardziej tak niestety ta nowelizacja ustawy ma bardzo wiele słabych punktów można, by tu pewnie spędzić pół godziny, żeby o tym, rozmawiać i punktować dokładnie natomiast to co nas najbardziej razi w tej nowelizacji to jest ograniczenie kolejne ograniczenie dostępu do obywatelom do sądów i też do współdecydowania o naszym najbliższym otoczeniu taka konkretnie zmiana dotyczy zmiany definicji oddziaływania inwestycji, na podstawie której okres ustalony krąg stron postępowania do 100 m, ale nie od granicy działki tylko terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja czyli, jeżeli np. mówimy o fermie kurzej fermie futrzarskich spalarni czy składowiska odpadów to mamy inwestycje punktowo teraz bierzemy 100 m, czyli to jest żadna odległość powiedzmy sobie szczerze, jeżeli sąsiednia działka nie znajdzie się w tym buforze oddziaływania wtedy najbliżsi sąsiedzi taki bardzo uciążliwej szkodliwej inwestycji nie są już uznawani za stronę postępowania może powiem coś co znaczy w ogóle być stroną w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej to jest taka wg mnie to jest nasze podstawowe prawo obywatelskie nić móc współdecydować o naszym najbliższym otoczeniu, bo mówimy o terenie naszej działki o terenie sąsiadującym i też móc bronić się w sądach przed złymi decyzjami urzędników, by jest bardzo ważne, że jeżeli nie jesteśmy stroną w postępowaniu nie mamy prawa obrony sądowej czy jesteśmy wykluczeni zarówno na tym etapie postępowania, który mówi jak ta inwestycja będzie oddziaływać na nas, ale później co jeszcze bardziej kuriozalne nie ma nie możemy wnieść sprzeciwu do sądu nie możemy się bronić, ale czy niema niema takiej sytuacji, że na zwykłej drodze sądowej bez całej tej procedury oceny oddziaływania na środowisko możemy jakoś próbować w sądzie walczyć o swoje prawa, kiedy powstanie taka taka inwestycja, której szkodliwa dla środowiska albo uciążliwa po prostu próbować zawsze może, ale próby będą bezskuteczne jednak mamy bardzo jasne jasno zdefiniowane prawo i dotyczące kodeksu postępowań administracyjnych i wszystkie ustawy, które regulują dostęp stron do do procedury mówią jasno, że nie jest tą stroną albo nie działa się na prawach strony tak jak organizacje ekologiczne mają tą to możliwość uczestnictwa też reprezentowania interesów przyrody no to wtedy nie ma takiej możliwości ta droga jest nieskuteczna jest tutaj zwracam uwagę, że ta usta nowelizacja tej ustawy na bardzo ogranicza prawa stron, czyli tak naprawdę wszystkich osób, które są zagrożone tymi uciążliwymi inwestycjami czy tak naprawdę każdego z nas każdy z nas może być w takiej sytuacji, że tuż za płotem ktoś zaplanuje spalarnie odpadów czy farmę czy chlewnie to są bardzo uciążliwe inwestycje i one mogą faktycznie oddziaływać na naszą działkę może śmierdzieć, bo przecież to są inwestycje takie przedsięwzięcia, które jednak no te odory są wyczuwalne nawet kilka kilometrów mogą zanieczyszczać środowisko i my możemy faktycznie odczuwać te zniszczenia, ale nie będziemy zgodnie z nowym prawem no traktowani jako partner w dyskusji i osoba, która może zaprotestować w sądzie czy państwo bardziej chodzi o ochronę środowiska, na którą jak rozumiem lokalną społecznością może mieć, chyba że nowelizacja wejdzie w życie to nie będzie miała już tak dużego wpływu czy państwo chodzi o inne rzeczy właśnie pewne uciążliwe inwestycje, bo to są 2 różne porządki 1 taki, że rząd mówi budujemy przez Mazury autostrada, a drugi porządek jest taki, że grupa mieszkańców mówi nie chce jakiś miejscowości mówi nie chcemy tutaj wielki hodowli norek albo jakieś wielkiej masarni, bo będzie brzydko pachniało to są różne rzeczy, o co państwu chodzi o tak naprawdę interesy przyrody są bardzo często zbieżne z interesami lokalnych społeczności my w naszej pracy dla przyrody, jakby bardzo też często współpracujemy z lokalnymi społecznościami pomagamy doradzamy organizujemy takie wsparcie powiedzmy logistyczne, bo jednak, żeby zorganizować społecznie ludziom, którzy nigdy nie mają nie mieli doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i mieć do czynienia z prawem jest ciężko w tym zakresie również doradzamy, ale z naszego punktu widzenia to są właśnie interesy zbieżne bo, chociaż spójrzmy na inwestycje drogowe no wiadomo nikt nie chce mieć autostrady pod własnym nosem, ale są takie sytuacje, gdzie to mieszkańcy nas informują o tym, że przez jakiś bardzo cenne tereny będzie przebiegać droga my właśnie na tej podstawie też interweniujemy, więc tutaj naprawdę uważam, że to, że jest taki takie oburzenie społeczne i alarmują o tej nowelizacji również organizacje ekologiczne no to jest to nie w ogóle nie dziwi, bo tutaj pole do psucia tego prawa uderzy nas wszystkich i przyrody również, ale ktoś może zapytać pole minowe, skąd studiować no i we wtorek komisja senacka będzie się zajmowała nowelizację ustawy, o której rozmawiamy no i teraz pytanie co można zrobić do wtorku w no i czasu bardzo mało ja tylko zwrócą uwagę właśnie na sposób, jaki się w Polsce tworzy teraz prawo ta nowelizacja została przekazana posłom na obrady sejmowej komisji ochrony środowiska z dnia na dzień posłowie nie mieli czasu, żeby w ogóle zapoznać z tym obszernym dokumentem jak państwo sobie wejdą na stronę zobaczą jak objętościowo jest jak objętość to jest dokument jakich trudnych materii dotyczą no to tu państwo, jakby zwrócą uwagę, że wyżej są takie niepoważne traktowanie tego procesu legislacyjnego my na szczęście złapaliśmy ten moment, kiedy komisja została zwołana w prosiliśmy się na ich obrady tejże komisji zabraliśmy głos wcześniej w ramach konsultacji społecznych zwracaliśmy uwagę, że to jest psucie prawa i to bardzo takie rażące, ponieważ te zapisane są wprost sprzeczne z prawem europejskim, czyli zarówno z tzw. dyrektywą cenową czy takim aktem nadrzędnym nad tą nowelizowaną ustawą, ale także z konwencją z Aarhus, która mówi o tym, że pomysł ma prawo udziału i współdecydowania również zła odwoływanie się do sądów te na rzecz takiego jak pani wspomniała konwencji zaś chusty trzeba wziąć pod uwagę to, że w różnych miejscach w unii Europejskiej w różny sposób ona jest cytowana, dlatego że zawsze mamy jak świat światem konflikt pomiędzy rządem albo dużymi firmami, które chce inwestować chce rozbudowywać chcę tu realizować, a lokalnymi społecznościami, które mówią nie nie w naszym ogródku teren gminie, więc niektórzy, ale niektórzy w różny sposób się powołuje na tę konwencję trzeba dotyczy do końca co było intencją tej konwencji za tak celem tej konwencji jest możliwie szeroki dostęp społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska to znaczy, że każdy z nas, jeżeli naruszone jego interes w sprawach dotyczących środowiska ma prawo się skutecznie bronić i ta obecna ustawa ona już jest ona nie jest idealne my od samego początku zwracamy uwagę na takie sytuacje, gdzie czasem inwestor sztucznie dzielić działki, żeby wyrzucić sąsiadów z postępowania problem n p . że jeżeli ktoś sztucznie też wsadził sobie za drogo, bo jak jakaś, jakim pasku, który później inwestycja więc, jakby tutaj mieliśmy również do czynienia z naruszeniem, ale to co się teraz dzieje to jest naprawdę pogorszenie sytuacji i robimy to w momencie, kiedy Polska ma 3 poważne sprawy w komitecie konwencji z Aarhus, który właśnie dotyczą takiego systemowego ograniczania udziału społeczeństwa w tych procedurach dotyczących środowiska nie tylko słuchaczom na szybko tak szybko wspomnę, że wiadomość z dzisiaj jest taka, że komisja czekana wytłumaczenie Polski tylko 2 miesiące, jeżeli chodzi o ustawy o lasach, gdzie na przykładzie Puszczy Białowieskiej wszyscy doskonale wiemy nie mamy w Polsce możliwości zaskarżenia planu urządzenia lasu do sądu, bo nie są przez Polski prawo traktowany jako decyzje administracyjne tylko takie wewnętrzne akty, ale my nie mamy w sensie społeczeństwo jako Polska jako kraj jak wszyscy tak jako instytucja Państwowa musimy zmienić opinię prawo, czyli jak plan urządzenia lasu jak powstaje rozumiem nie ma nad tym kontroli nie ma nad tym kontroli społecznej w ogóle to jest niesamowite, jaki procent kraju lasy państwowe no to jest 13 przecież powierzchni tarasu na państwowe czy to to w teorii należące do każdego obywatela obywatelki natomiast my nie mamy żadnego prawa nie możemy oczywiście nadzorujemy zgłaszamy uwagi w toku procedury Alone nie muszą być uwzględniane oczyszczenie są względnie 1 tak są do tych kolejna taka sprawa dotyczy właśnie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie też jest to bardzo ograniczone, więc w sprawie naprawdę bardzo bardzo dużo we wszystkich społeczeństwo jest wyeliminowane z procesu podejmowania decyzji no i kończy się to np. także w sprawie Puszczy Białowieskiej myśmy wyrok Trybunału, dlatego że nie mogliśmy zareagować na poziomie krajowym nie byłoby całej awantury przecież w komisji, gdybyśmy sami na własne podwórku mogli sobie z tym radzić na sali sądowej winny nie możemy nie mogliśmy zareagować to kryzys chodzi o to, że rano nie dawało nam tych narzędzi i to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako społeczeństwo miny mieli to narzędzie w ręku, żebyśmy mogli się po prostu bronić, więc to jest taki moment, kiedy właśnie mamy sprawę w komitecie konwencji z Aarhus ostatnia sprawa dzisiaj, czyli raptem 2 miesiące na zmiany prawa, bo inaczej czeka nas również Trybunał sprawiedliwości w sprawie niedostosowania ustawy o lasach do do przepisów wspólnotowych, więc bardzo taki newralgiczny moment prawo jeszcze psute, więc to to jest no takie powiedziałabym nawet bezczelne, że mogę użyć tutaj takiego kolektora dziękuję pani my musimy kończyć powierza się czuje pani, że w tym w rozmowach, które u nas na antenie dość często toczą właśnie o nowelizacji prawa związanego z ochroną środowiska, że oto przy takim, żeby chociażby przy okazji nowelizacji ustawy oddziaływania środowiska i czy to jest moment, kiedy można liczyć na to, że duża część procesu będzie chciała w jaki sposób wyrazić swoje sprzeciw nie w formie nie wie, jakie akcji, bo nie przez głowy teraz no zupa manifestacja pod Ministerstwo Środowiska być może nic nie da, ale czuje pani, że taki nadchodzi, że tak na pewno trzeba zareagować pokazać oburzenie społeczne, bo wiele akcji po dały takie świadectwo, że ma to przełożenie na na rzeczywistość na pewno my też będziemy to merytorycznie pomagać zgłosili zgłosiliśmy nasze ustawki i w sejmie teraz znacie no one też będą przedstawiane jako po prostu głos społeczny, ale myśli pani, że na 1 zdaniem słuchacze słuchaczek reaguje się zastanawiać się działać, dlatego że jutro za waszym oknem może wyrosnąć nie wiem maszt telefonii komórkowej albo spalarnia śmieci czy ferma albo albo no tak naprawdę cokolwiek tak trzeba reagować my będziemy informować na pewno tutaj też mam nadzieję za za tą sprawą Radia TOK FM o tym co będzie planowane moja tylko w liczy też na w oczy nie tylko, ale liczy również na zdrowy rozsądek jednak senatorów, a jeżeli będzie to działanie nieskuteczne to będziemy konsekwentnie podnosić te to szkodziło nowelizacje na poziomie komisji Europejskiej konwencji komitetu jest Ursus czekamy na wtorek senacką komisję czekamy i trzymamy kciuki, żeby nie było tak źle jak może być tak może być Sylwia Szczutkowska pracowni na rzecz wszystkich istot bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmów dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA