REKLAMA

Czy rolnictwo ekologiczne jest naprawdę ekologiczne?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-27 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:09 min.
Udostępnij:

Gośćmi programu byli prof Ewa Rembiałkowska z Katedry Żywności Funkcjonalnej, ekologicznej i Towaroznawstwa, Zakład Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie i Marcin Rotkiewicz, dziennikarz Polityki, autor książki "W królestwie Monszatana".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie jak już państwo zdążyli się zorientować dzisiaj w magazynie zastanawiamy się nad przyszłością żywienia żywności jak będziemy się odżywiać jak będziemy żywność produkować w naszym studio kolejni goście pani prof. Ewa Białkowska dzień dobry panie profesorze dobre zakład żywności ekologicznej wydział nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji SGGW jest z nami również Marcin Rotkiewicz dzień dobry dzień dobry dziennikarz naukowy Rozwiń » tygodnika polityka w 2050 roku na ziemi ma mieszkać blisko 10 miliardów ludzi takie są świeże prognozy ONZ-etu chciałabym poznać państwa opinię na pytanie zasadnicze czy rolnictwo ekologiczne może wyżywić ludzkość na początek musimy ustalić co rozumiemy przez rolnictwo ekologiczne pani profesor pani perspektywy co to takiego z mojej perspektywy perspektywy prawodawcy unijnego tak należy powiedzieć często ściśle określony rodzaj rolnictwa, który podlega bardzo ścisłym zasadom systemom kontroli ryzyka certyfikacji to jest najbardziej obłożone co do kontroli certyfikacją system rolniczy w ogóle na świecie, czyli nie mogę sobie powiedzieć, że jestem Eko tylko muszą uzyskać CIT musi być certyfikat, który nada jednostka certyfikująca, która jest autoryzowana przez Ministerstwo Rolnictwa także to wszystko jest cały system, który obwarowany mnóstwem różnych regulacji no ale generalnie podstawą tego rolnictwa i system nawożenia i ochrony roślin, których różni się od systemu tzw. konwencjonalne tak pokrótce co można go nie można w systemie ekologicznym nawozimy naturalnymi nawozami wyłącznie, czyli nie stosujemy mineralnych nawozów Azotowych zaniża ani żadnych innych naturalne nawozy to Obornik komposty różne można tak powiedzieć i nawożenie zielone oraz prawidłowy poda zmian to też jest niezwykle ważny element tego systemu i prawidłowe mianowanie, a także dbałość o bioróżnorodności i te wszystkie elementy składają się na system produkcji ekologicznej szkodzi rośliny w przypadku zwierząt żyje żywione są paszami z produkcji ekologicznej przede wszystkim mają dostęp obligatoryjne do wybiegu w zimie i do pastwiska w lecie mówią tak bardzo skrótowo, czyli mają zapewniony ruch dobro stan zarówno pomieszczenia inwentarskie jak też na pewno lepszy dobrostan niż tradycyjnej hodowli nazywanych tutaj nasz dobrostan tych wad dyskutowany jest bardzo bardzo ograniczony dobrostan w systemie niestety konwencjonalnym się też zmienia będzie zmieniało, bo to systemy będą się powoli prawdopodobnie do siebie zbliżać chcę zapytać Marcina Rutkiewicza o toczy mówi pani profesor, czyli to zasadniczą zasadą jest różnica w nawozach, że można stosować nawozy naturalne jak pani powiedziała nie te sztuczne co o tym, sądzi Marcin Rotkiewicz czy jak chętnie bym odpowiedział to bardziej ogólne pytania się dobrze się do tego odniosę co jest rolnictwo ekologiczne oczywiście są definicje prawne, ale zaczął ten pogląd na złe, że ta nazwa jest trochę myląca i mniejsze dużo bardziej podoba nazwa rolnictwo organiczne, dlatego że rolnictwo ekologiczne sugeruje, że ten typ rolnictwa jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż rolnictwo konwencjonalne albo rolnictwo zintegrowana to a to już nie jest prawdą pod pewnymi względami pod pewnymi profesor wiem, że się nie zgadza z pewnymi względami nosi komend tak po jest bardziej przyjazne pod pewnymi względami nie jest bardziej przyjazne jest szereg analiz naukowych które, które zdecydowanie na to wskazują, więc wolę dlatego używać nazwy rolnictwo organiczne jest to rolnictwo, które się opiera na pewnych zasadach przyjętych część tych zasad patrząc z punktu widzenia takiego naukowo racjonalnego no to nie są zasady zasady racjonalne, bo np. przekonanie, że można używać w rolnictwie organicznym tylko i wyłącznie środków ochrony roślin, które są tradycyjne lub naturalnego pochodzenia nie można syntetycznych jest nieracjonalne i nie naukowy z tego punktu widzenia, że jeżeli chce np. dbać o środowisko naturalne to powinno się stosować np. środki ochrony roślin, które są zgodnie z badaniami mają najmniej niekorzystne dla środowiska naturalnego wysoka jest pewna pewne takie założenie ideologiczne w rolnictwie w rolnictwie ekologicznym organicznym, które jest założeniem założeniem naukowym na drugie też drugie założenie, że nie wolno stosować roślin, które zostały uzyskane dzięki poprawionej dzięki inżynierii genetycznej natomiast można stosować rośliny, które zostały zmodyfikowane genetycznie innymi metodami starszymi metodami mniej precyzyjnymi jak np. ta geneza i to jest też założenie nieracjonalne, dlatego że gdyby podejść do tego tak naukowo racjonalnie to warto stosować te rośliny, które mają takie cechy, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia rolnika z punktu widzenia środowiska naturalnego z punktu widzenia konsumenta i nie jest istotne to, jaką metodą jest uzyskaliśmy tylko istotne jest to właśnie jakie, jakie cechy te rośliny mają w pani to jest drugi właśnie nieracjonalny założenie rolnictwa organicznego nazywanego w Polsce ekologiczne pani profesor po pierwsze, chciałam się odnieść do tego, bo tak wg prawodawstwa Unii Europejskiej są 3 określenia są już rolnictwo ekologiczne i Polska wybrała ten termin w związku z tym konsekwencje musimy czy chcemy czy nie chcemy stosować ten termin drugi to organiczne to kraje anglosaskie stosują Organik prawda, a trzecie to jest biologiczna Francuzi np. wie leży także zależy, który kraj unijny weźmiemy to będzie bardzo duża różnorodność czy duża są 3 określenia konkretnie i każdy kraj może być inne wybrane przez siebie, ale musi konsekwentnego w zasadzie nie mamy wyboru to pierwsza rzecz druga rzecz powiedział pan, że ekologiczne nazwa ta nie podoba się panowania sugeruje, że rolnictwo to jest korzystniejsza dla środowiska tymczasem badań, które udowadniają co bardzo ściśle naukowy, że jest właśnie rolnictwo ekologiczne korzystniejsze dla wszystkich elementów środowiska jest ogromnie dużo to są setki dziesiątki setek w tej chwili publikacji, które są syntezą dozowane szeregu na element analiz i pokazują, że metody ekologiczne wpływają korzystnie na poszczególne elementy środowiska, jakimi są gleba wody śródlądowe wody podziemne czy wody gruntowe raczej powierzchniowe następnie powietrze następnie bioróżnorodność, czyli fauna Flora i bogactwo gatunkowe tejże fauny flory i wreszcie krajobraz wszystkie te elementy to dobry pani odrzuca ten argument, że tutaj mamy do czynienia z nie racjonalnym myśleniem mianowicie to co naturalne co do zasady ma być lepszy niż to co syntetyczne może może nie chciałbym się dość precyzyjnie powiedzieć, ponieważ pan Rotkiewicz powiedział, że nie lubi nazw ekologiczne, bo to sugeruje, że rolnictwo to ma lepszy wpły w na środowisko się z tym nie zgadza dlatego jestem polemizuje w tej chwili pani mówi ziemia Lahma i to jest udowodnione ja mogę pokazać mam u siebie oczywiście wszyscy Tracy mam dziesiątki setki materiałów, które jutro mogą udowodnić, że właśnie tak jest i rzeczywiście rolnictwo ekologiczne ma radykalnie lepszy wpły w na środowisko, jakkolwiek każdy rolnictwo zmienia środowisko samej racji tego, żeby coś uprawiamy, więc to też zasady, ale rolnictwo ekologiczne zmienia środowisko w sposób niekorzystny w o wiele mniejszym stopniu czyni to rolnictwo konwencjonalne to jest pierwsza rzecz, a druga w tym GMO nie jeszcze pestycydy chce się powiedzieć, bo wspomniał pan że, że z tymi pestycydami to nie jest tak jak głosi tak dalej Otóż bowiem jak jest na dzień dzisiejszy mamy dopuszczonych w tej chwili przez Ministerstwo Rolnictwa rozwoju wsi 90 środków, które mogą służyć jako biologiczna pestycydy są dopuszczone w rolnictwie ekologicznym, ponieważ uważane są za całkowicie bezpieczne dla środowiska dla zdrowia człowieka podczas gdy jest kilkaset co najmniej pestycydów syntetycznych, które są również używane w rolnictwie tylko, że konwencjonalnym co, do których są tysiące prac pokazujące ich bardzo negatywny wpły w na zdrowie człowieka na pani redaktor Rutkiewicz pierwszy niestety pani w podała nieprawdziwą informację chociażby na tej liście środków ochrony roślin dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym jest tlen chlorek miedzi, który ja, jeżeli każdy może to sprawdzić weź sobie na stronę internetową sprawdzić np. taki środek miedziane i tam jest jego opisie wyraźnie napisane, że po pierwsze, toksyczne dla pszczół po drugie, toksyczne dla organizmów wodnych tego typu środki jak również związki Siarki, które są używane w rolnictwie ekologicznym to nie są środki o zerowym wpływie na środowisko i zerowym wpływie na organizm człowieka, ale uważam, że wejdę panu słowo czy ja powiedziałam, że wpły w metody ekologiczne Zielińska zarobi nic takiego nie powiedziała pani powiedziała, że przyznanie im pod pani powiedziała, że może jest ogólnie dużo lepszy niż w przypadku produkcji konwencją my tego się trzymajmy natomiast zgodnie z panem przy pracy środki to nadal są używane w metodzie ekologiczne miedziane czy związki Siarki, ponieważ nie wynaleziono innych, które mogłyby zostać ocen tylko resort położną kraju poziom z stosowana jest wielokrotnie niższy niż systemy komet działaniem, o czym pan zapomniał powiadają, że ten czas ani wiotki, że pani powiedziała, że wszystkie środki, które są używane w rolnictwie ekologicznym są bezpieczne dla środowiska nie jest prawdą, dlatego że zależy, jakiej dawce mówi nasza koleżanka zmniejsza to są bezpieczne środki syntetyczne środki syntetyczne też są różnym stopniu toksyczności są są środki syntetyczne, które są bardzo mało toksyczne dla środowiska, więc wszystko zależy od tego jakie cechy ma dana substancja niejakie, jakiego jest pochodzenia, jeżeli chodzi natomiast wpły w na środowiska ochrony środowiska to znacznie mogę się z panią zgodzić się też mogę przywołać argumenty mam w swoim komputerze setki publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, które przeczą temu co pani mówi niestety nie możemy tego pokazać czytelnikom, ale tutaj mam np. raport tutaj taką tabelkę z raportu szwedzkiej Akademii nauk pokazującą, jaki wpływ ma rolnictwo ekologiczne rolnictwo konwencją tak tak, że pan trybuna na ciemnym kolorem są ciemnym kolorem zaznaczone są te kratki, w których rolnictwo ekologiczne ma negatywny, ale chwileczkę przepraszam, ale dajemy tylko tak dobrze ja się wypowie na ten temat to proszę kończyć w są kratki na biało, które w, których ten wpły w jest podobne są i są kratki ich troszeczkę troszeczkę jaśniejsze, w których rolnictwo konwencjonalne ma wpły w bardziej negatywne niż rolnictwo ekologiczne, jeżeli zostaną nie możemy tak pokrótce nie możemy tego pokazać, że z nich różnie rozkłada rozkłada ciągnie oczywiście, chociaż to skomentować jednak, bo powiem tak wybrał pan pewne opracowanie jedno konkretne, który jest ewidentnie tendencyjne ja też mogłabym konie przygotowałam się tak jak pan, żeby przynieść jakieś tendencyjne materiały przyniosłam materiał rzeczowe ze sobą, ale powiem w ten sposób wiadomo to jest nie dyskutowano już w tej chwili jest mocno też materiałów, że w n p . Polska przyczynia się największym stopniu ze wszystkich krajów nadbałtyckich do zniszczenia Bałtyku, ponieważ utrafić czujemy Bałtyk wprowadzamy liderowi, czyli organu wprowadzamy za dużo azotu do fosforu i fosforu związków azotu fosforu do rzek, a rzekami jak wiadomo wpływa to do Bałtyku następuje eutrofizacji tego Bałtyku i następuje zabijanie życia biologicznego przy czym to jest problem bardzo duży czy pani Teresa nadużywa tak mówią nadużywaniu i mówię o tym, że po prostu, ponieważ to, że tzw. działania obszarowe to nie jest punktowym obszarowo system zanieczyszczeń Polska jest największym trucicielem Bałtyku z tego względu, że mamy jednak bardzo dużo tego rolnictwa rozdrobnionego, że to wszystko jest mało kontrolowany stosują się po prostu za dużo do zasady nie jest rozdrobniona nie zaraz do tego przejdę, ale generalnie jest faktem, iż rolnictwo konwencjonalne stosuje łatwo rozpuszczalne nawozy mineralne w tym przede wszystkim mówimy zaczęli po twarzy w kontekście Bałtyku i to wszystko spływa, ponieważ co najmniej połowa zastosowanego nawozu mineralnego jest wykonywana w naszych warunkach gleby, jakie mamy w Polsce do wód gruntowych następnie powierzchniowych rzek i dbał do tej kwestii rozdrobnienie jeszcze wrócimy przy wciąż w Polsce nadużywa nawozów oczywiście, że w pewnie w części gospodarstwa trzyma nadużywa i jest problem warto np. iść w kierunku rolnictwa precyzyjnego, gdzie pobiera rolnik sam widziałem takie gospodarstwa w stanach Zjednoczonych, gdzie rolnik sam pobiera próbki gleby ze swojego ze swego gospodarstwa wprowadza je do małego laboratorium, które ma u siebie w domu czy to stres nieduże urządzenie podłączone do komputera komputer analizuje skład potem wyznacza dozownika i tych nawozów ile może 2, gdzie ma dorzucić, gdzie ma nie dorzucać się oczywiście ten komputer jest podła ma moduł GPS, który wie dokładnie, gdzie ten rozumiany znajdą one natomiast tak, ale to powoli zaczyna wchodzić do Polski oczywiście, że warto iść w kierunku rolnictwa, które będzie dbało o to, żeby nie nadużywać nie nadużywać nawozów natomiast no, jeżeli chcemy produkować żywność, bo też szereg problemów z tym ja z tym związane i zaraz pewnie dojdziemy do do produktywności rolnictwa, który jest dużym, który jest dużym problemem w rolnictwie tzw . tzw. ekologicznym no to musimy też nawozy nawozy stosować poza tym ja nie wiem czy w rolnictwie ekologicznym też nie ma problemu ze spożywaniem tak za to przez to z tych nawozów naturalnych, czyli z odchodów zwierząt ten w dużym stopniu też ten też ten nawóz też ten nawóz może się przedostawać do rzeki patrzy na tę tabelkę, bo pani pani powiedziała przed chwilą, że to jest pani DPS deprecjonować tendencyjnej rozumiem że, ponieważ jest sprzeczne z pani poglądami uważa pan, ale wszystko dziękuję tej pani wrażenia, żeby dała poradził ważne, że żaden szwedzka Akademia nauk produkowała tendencyjny, ale bardzo dobrze, ale Rotkiewicz prof. Everton realnego także tutaj macie państwo belkę patrzę tutaj tabelkę, w której jest rubryka p t. przenawożenie na jej, jeżeli chodzi np. o produkcję ziarna Ano to tutaj widać, że tak samo ma negatywny wpły w rolnictwo ekologiczne jest biały kwadracik, jeżeli chodzi o produkcję owoców no to rzeczywiście rolnictwo ekologiczne jest lepszy, ale jeżeli chodzi o warzywa to już rolnictwo ekologiczne jest gorsza pod względem pod względem przewożenia, więc to jest to jest bardzo bardzo różnie generalnie w ogóle prawa jest taki, że rolnictwo nie jest czarno-biały próbujemy nie jest wrażenie, że jest lepszy temat, które wożą już w drugiej części naszej rozmowy redaktor Marcin Rotkiewicz prof. Ewa Białkowska teraz skrót informacji za chwilę do państwa wróci w naszym studiu pani prof. Ewa Białkowska dzień dobry jest wyrażam pani profesor SGGW redaktor Marcin Rotkiewicz dziennikarz naukowy tygodnik polityka dzień dobry dzień gra rozmawiamy o rolnictwie Marcin Rotkiewicz mówi organicznym pani profesor mówi o rolnictwie ekologicznym, podpierając się np. tym, że wedle polskiego prawa należy mówić o rolnictwie ekologicznym, ale zaznaczam, że tutaj mamy nawet taki podstawowy spór dotyczący tego czy rolnictwo ekologiczne jest faktycznie ekologiczne dużo o nawozach państwo dyskutowali o sprawie nawozów sztucznych nawozów naturalnych tego czy nawozów w Polsce nadużywa, że bardzo dużej spływa do Bałtyku pani profesor nie chciał odnieść do tego co mówi Marcin Rotkiewicz, o czym chciałam dodać do tego, że zbadań wynika, iż system rolnictwa ekologicznego generuje znacznie mniejsze wyjmowanie właśnie azotu fosforu do do wód gruntowych w konsekwencji do wód powierzchniowych dalej prawda do rzek i Bałtyku, a to, dlatego że po prostu te nawozy nie są łatwo rozpuszczalne, które stosujemy one są dość szybko przerabiane przez Wiktora k mikroorganizmy glebowe zwierzęta klubowe substancja organiczna mineralne to jest bardzo skomplikowany proces biochemiczny, ale powstaje coś co nazywamy różnicą lub Musa i z tego roślina czerpie potrzebną do jej do życia do rozwoju związki czy rzeczy zostaje kompletnie inny system nawożenia, który jest naprawdę tak bardzo się różnie generuje zupełnie inną fizjologię rośliny inny system pobierania składników inne zarządzanie tymi składnikami inny wzrost inną syntezę związków to jest klucz zrozumienia tego różnicy między systemami rolnictwo precyzyjne na pewno zmniejsza niebezpieczeństwo związane z systemem konwencjonalnym, ale nadal operujemy źródłami odnawialnymi, bo o zasoby nawozów zarówno złotowych jak i Fosforowych i są no generują duże zużycie energii i wydobycie przetwarzanie, a ponadto zaczynają się rzeczywiście kurczyć w związku z tym tutaj musimy jako w skali globalnej jako Biosphere się na tym po prostu zastanawiać ponadto to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestia tego tego przede wszystkim, jaką żywność oferujemy ludziom i to mnie pytania o kwestiach zdrowotnych, które ja chciałem zostawić poza naszą dzisiejszą dyskusję podobno może stawić, chociaż walkę było to jednak zła sława moim zdaniem jednak powiedzieć gromy na ten temat ja bardzo chciałbym jednak należy skończyć z profesorów tak do tego co pani powiedziała, bo tutaj to co publikuje szwedzka Akademia nauk wstyd stoi trochę sprzeczności, bo to zależy właśnie jak produkcja rolna jakich roślin, jakie ma wpły w na środowisko np. właśnie w przypadku w przypadku warzyw okazuje się, że jeżeli chodzi o przenawożenie to rolnictwo ekologiczne wypada gorzej druga kwestia widziałem takie opracowania ile było potrzeba tych nawozów naturalnych, gdyby przedstawić całe rolnictwo Stanów Zjednoczonych na rolnictwo ekologiczne i tych nawozów naturalnych pochodzenia głównie wierzącego starczyłoby dla niewielkiego procentu rolników niewielkiego procentu powierzchni, gdyby chcieć utrzymać w miarę przyzwoitą w miarę przyzwoitą produkt produktywność rolnictwa jak w związku z nowej pani powiedziała momencie to co pani pyta co pani powiedziała o tym, że też ma swój wpły w na na środowisko produkcja tych nawozów na zwierzęta, które produkują te nawozy też mają wpły w na krowy negatywne, bo produkują gaz cieplarniany bardzo silny metan to tego wszystkiego nie można rozpatrywać odrazę państwo proszę ostatnie zdania nawozem do wody cały czas zastanawiali się będą, ale jest ekologicznych prawda ja chcę wrócić do tego pytania czy czy czy to się może udać czy może wyżywić waży zarażając też przejdę, ale dajmy jednak tutaj nie wiem może rzeczywiście już niema sensu, dlatego że musiałbym odpowiadać dość długo kolejna to co pan powiedział to będzie taki obszar pozostanie, ale rzeczywiście jest tak, że wszystko zależy, jakie wskaźniki po prostu bierzemy pod uwagę natomiast stopień skażenia środowiska powinien być bardzo silnie brany pod uwagę i to jest niepodważalnym faktem, że syntetyczne środki ochrony roślin przedostają się do gleby przedostają się do wód przez stają się też do powietrza przedostają się wszędzie to wszystkich elementów środowiska i oczywiście do łańcucha żywnościowego pozostaje takiej oto mamy nie mówić o jakości żywności no ale my mamy troszeczkę konieczne, bo my nigdy kontroli musimy o tym, to jest to trochę tak, jakbyśmy pół tematu poruszali nowo w sumie krótko mówiąc surowce pochodzące czy to roślina czy zwierzęce z produkcji konwencjonalnej zawierają cały szereg substancji, które po prostu ewidentnie źle wpływają na nasz organizm, a tego nie ma lub są to ilości śladowe produkcję ekologicznymi choćby to trzeba powiedzieć, bo to jest udowodnione bardzo wielu pracach i mogą o tym, mówić godzinami czy mogę mówić 5 minut o tym, ale uważam, że bez tego to nasza cała rozmowa jest pełna to przez palce pani prof. Marcin Rotkiewicz kilkoma zdaniami poważnie nazywa się znów każdy może zerknąć do najnowszego raportu Europejskiego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności natomiast pozostałości pestycydów żywności są ogromne badania kilkadziesiąt tysięcy próbek ponad 95 % konwencjonalnej żywności zawiera śladowe ilości albo w ogóle nie zawiera żadnych żadnych ilości pestycydów jest żywność bezpieczna także prosiłbym, żeby pani nie straszyła naszych słuchaczy, żeby pani nie podawała nieprawdziwe im także w styczniu, ale z Pańskiego zostają przy osobnych stanowiskach dotycząca sprawowany nawozów, a także państwo bez ma być bezstronny w kwestii zdrowotności rodzin, chociaż wiele lokalnych wzięła państwo związkowe co o sprawy wydajności, bo spotkam się z opracowaniami rolnictwo ekologiczne organiczne jest od 2030 % mniej wydajne niż konwencjonalne do konwencjonalnych konwencjonalne od jakiegoś czasu, ale w jest z tą zasadniczą różnicą no, więc kto to jest 1 z elementów jak wyjaśnia leczony właśnie od góry wolniej wydajne ma być na coraz więcej mieć problemy z wodą są zmiany klimatyczne to czy to się może udać pani profesor, więc może przede wszystkim jest to prawda, bo na podstawie szeregu metod analiz wykazano, że w skali globalnej wydajność produkcji ekologicznej jest rzeczywiście 20 % mniejsza to, że tak powtarza w kilku opracowaniach niezależne, a innymi słowy wydajność ekologiczna stanowi 80 % w stosunku do mentalności konwencjonalne zależy jak, z której strony na to spojrzymy to jest prawda, ponieważ to jest wydajność naturalna czy weźmiemy wydajność mleczną krowy pod uwagę weźmy n p . to rzeczy się to potwierdzam wszystkie badania praktycznie ta krowa średnia, że tak powiem ekologiczna będzie dawała 80 % tego mleka co daje krowa konwencjonalna weźmiemy wydajność pszenicy buraków czy, aczkolwiek chcę zaznaczyć, że jest bardzo dużo badań, które pokazują w przypadku okopowych konkretnie np. buraki ćwikłowe marchew czy ziemniaki, że wielu systemach dobrze prowadzone ekologicznych tutaj wydajność jest bardzo podobna akurat w przypadku warzy w okopowych, porównując system ekologiczny skoro działają np. na pszenicy różnica zawsze wyjdą to wynika z systemu nawożenia i ochroną, o czym mówiliśmy wcześniej to jest ewidentne, jeżeli my pompujemy kroplówka chemiczną do tych roślin w systemie oznaczają one będą rosły rosły szybciej będzie więcej tego, ale i wartość odżywcza będzie niższa, ale skoro mniej wydajne ma być na cele mające na celu zgranie, ale ja bym chciała powiedzieć Europie tak, bo oczywiście dobrze, że my płacimy siedzą Planete to bardzo ładnie waszej strony, ale spośród na razie na Europę, ale po jej ludzie będą widzieli to Europy sytości dobrze, ale ja powiem, jaka sytuacja w Europie w Europie mamy nadprodukcję żywności ogromną produkujemy za dużo płodów rolnych strony nie wiemy co zrobić mało tego ludzie przecierają panuje nadwaga otyłość nie wiadomo co z tym w ogóle wszystkim zrobić pompuje się ciągle tą wydajność góry nie wiadomo w ogóle po co kosztem jakości środowiska zdrowia lub matę wydajność w ogóle nie jest tym momencie w żadnym problemem dla Europy Europa w dniu dzisiejszym są na to opracowanej to opracowania nam jak mówię mam w komputerze, które mówią, że spokojnie Europa może przejść całości na system produkcji ekologicznej wszyscy się żywimy, bo jeszcze drugi aspekt straty żywności marnowanie żywności na każdym etapie od pola do talerza poprzez cały łańcuch przetwórczy dystrybucję tracimy szacunkowo 40 % produkowanych od zdrowia istotnie dużo mówi Marcin Rotkiewicz co z tą wydajnością może faktycznie nie jestem potrzebny skoro jedzenie zalega na półkach sklepowych w dzisiejszych czasach to jest bardzo istotne po pierwsze nie można patrzeć przez pryzmat Europy po drugie, Europa oprócz tego, że produkuje żywność też jest ogromnym importerem żywności z całego świata warto warto o tym, pamiętać problem marnowania żywności oczywiście bardzo istotne, ale ta wydajność to jest w dzisiejszych czasach wręcz kluczowa kwestia była taka publikacja w ubiegłym roku w 1 z 2 najlepszych czasopism naukowych znajdźcie, która pokazywała właśnie wpły w na kwestię emisji gazów cieplarnianych różnych systemów rolniczych inaczej i w przypadku niektórych roślin np. pszenicy ozimej w Skandynawii ten wpły w negatywny był 70 % wyższy w przypadku kur rolnictwa ekologicznego niż rolnictwa konwencjonalnego na oczy na czym polega owo 6 lat na tym polega, że jeżeli, że jeżeli pani ma mniejszą wydajność to, żeby uzyskać tę samą ilość danej żywności np. tę samą ilość pszenicy potrzebuje pani sporo więcej pola uprawnego, że w efekcie może nie jest potrzebne więc, żeby topole momencik, ale to dlatego wychodzimy, żeby to pole, żeby to pole uprawne mieć to trzeba wyrąbać las jak wiadomo rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i czy naukowcy, którzy dokonywali tego opracowania przez tego nie wymyśliłem oni bardzo dobrze po bardzo dokładnie stworzyć taki model właśnie wpływu wpływu na środowisko naturalne na kwestie właśnie emisji emisji gazów i to jest bardzo istotne, żebyśmy oszczędzili ziemie np. zaleźli była też niedawno taka takie opracowania naukowców że, gdybyśmy z ponownie zawiesili obszar wielkości Stanów zjednoczonych nie wiem czy to jest możliwe, ale może do jakiego stopnia jest możliwe zależy też miejsce to byłaby to odpowiedź to mogliśmy zahamować globalne ocieplenie oraz znaczy oczywiście w tej dyskusji nie podoba to, żeby się przerzucane tutaj konwencjonalne lepsze ekologiczne lepsze nie ma czegoś takiego to znaczy nie ma idealnego rolnictwa i pani tutaj przedstawia bardzo wyidealizowany obraz rolnictwa pan bardzo czarnego pan nie brakuje negatywy gorąca, ale jak renoma to jest ta ostatnia wartość ustalić ostatnie zdanie znaczy jest taki model rolnictwa, które się nazywa rolnictwa zrównoważone i które które rolnictwo czerpie z różnych modeli rolnictwa rolnictwo ekologiczne ma swoje dobre strony, ale ma też swoje złe strony tak samo rolnictwo konwencjonalne ma swoje dobre strony ma swoje złe strony w rolnictwie właśnie ten bal zysków i strat jest ogromnie ważne teraz chodzi o to, żeby się nie jest jakąś ideologię syntetyczne złe GMO złe coś tam jeszcze złe tylko naturalne tylko znaleźć taki takie metody uprawy, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia środowiska z punktu widzenia rolników z punktu widzenia konsumentów, bo to są te 3 najważniejsze elementy i teraz, jeżeli uda nam się dzięki takiemu rolnictwu, które jest wydajne zaoszczędzić ziemia, którą możemy przeznaczyć pod ponowne zalesienie będzie to korzyść dla środowiska naturalnego pani profesor uważam, że ten argument zalesianie i to co pan powiedział o tym, wykorzystaniu gruntu przez nadmiernym przez rolnictwo ekologiczne to jest klasyczny przykład demagogii przepraszam, ale musiał użyć tego określenia, bo to jest wycinanie pewnego aspektu rzeczywistości nie tak jak pan sam sugeruje, żeby patrzeć szerzej ja też jestem za tym zaraz się do tego odniosę trzeba powiedział na końcu, ale patrzeć szerzej to znaczy patrzeć na różne elementy rzeczywistość jednocześnie i w tym momencie, jeżeli my bierzemy tylko to pod uwagę to rzeczywiście na wyprodukowanie kilo to powiedzmy 100 kg czegoś do Burak naborach to nie jest dobry hotel zboża weźmy rzeczywiście trochę więcej tego gruntu trzeba pod uprawę ekologiczną to jest prawda, ale w obliczeniach powinno się brać pod uwagę również skażenie środowiska zdrowia konsumentów to wszystko powinno być brane łącznie pod uwagę przy tego typu analizach, a to co pan się powoduje to opracowanie świeckiej jest parę innych tego typu to wycina się tylko element tego, jaki areał jest uprawiamy i mówisz, a to może byśmy to zalecili, ale nie musi o tym, żeby zgadzamy wody, że powodujemy zatruwanie tych wód, że niszczymy życie biologiczne, że niszczymy bioróżnorodność o tym, już nie mówi, a powinno się globalnie patrzeć na zdrowie całego łańcucha na myśli o tym, argumencie litera łączyć te zostały nam się jeszcze powiedzieć, że tak uważam również, że prawdopodobnie taką wizją rolnictwa przyszłości jest jakaś jakiś rodzaj konwergencji pomiędzy systemami, dlaczego tak ostro zwalczają się w tej chwili te systemy ekologiczne konwencjonalne, ponieważ to jest to wynika z historii, ponieważ powiedzmy nadmierna intensywność intensyfikacja rolnictwa i feminizacja rolnictwa doprowadził do absurdu do po prostu zabijania życia biologicznego gleby wód i chorób ludzkich i to spowodowało potrzebę rolnictwa ekologicznego, czyli ja mamy tutaj duży kontrast, który leży u podłoża tej dyskusji, czyli mówi pani, że będzie, ale łączy Włosi oczywiście ta konwergencja najprawdopodobniej będzie miała miejsce będzie jakiś model rolnictwa zrównoważonego, który zacznie zacznie wyprze rolnictwo intensywne będzie dominował, ale moim zdaniem będzie również nisza dla produkcji ekologicznej, która jest po prostu potrzebna, ponieważ generuje płody rolne najwyższej wartości żywieniowej potrzebne choćby dzieciom w łonie matki malutkim dzieciom i ludziom chorym na różne choroby cywilizacyjne uważa, że państwo chce państwo słuchałem na koniec uda się dojść do jakiegoś porozumienia skoro oboje państwo na koniec się z odrębność nieźle się to jednak zaczyna się odnieść to nie jest prawda NATO zachód już setki publikacji, że żywność ekologiczna jest zdrowsza nowa źle pod względem dalszego względem pod względem elementów trzeszczy to nie jest prawda jest to prawda jest to bardzo dobrze uzgodniona mogę o tym, powiedzieć, że latem mamy też sąsiedztwo publikacji wypowiedzi świetnych naukowców na ten temat świadczy co żywność z naprzeciwka wspierają są opłacani przez Seremeta, który parę Białkowska z zakładu żywności ekologicznej wydział nauk ożywieniu człowieka konsumpcji SGGW dziękuję bardzo pani profesor dziękuję Marcin Rotkiewicz dziennikarz naukowy tygodnik polityka dziękuję państwu ze bardzo interesującą rozmowę informacji Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA