REKLAMA

O Bitwie Warszawskiej 1656 roku

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-29 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
5 minut temu na terenie całego kraju minęło południe to jest popołudnie Radia TOK FM Roch Kowalski mówię państwu dzień dobry koniec lipca i początek sierpnia jest taki czas, kiedy zaczynamy wspominać powstanie warszawskie przypadającą 1 sierpnia rocznice to jednak wielu bite w, które bitew jeśli możemy tak nazwać, które rozegrały się w Warszawie i Warszawę, ale dzisiaj rozmawiamy o bitwie sprzed 6363 lat dokładnie z 28 lipca 1600 pięćdziesiątego szóstego roku, Rozwiń » czyli o największej bitwy, jaka wybuchła w ramach tzw. potopu szwedzkiego, czyli wojny polsko-szwedzkiej trwającej zresztą prawie 5 lat te walki tutaj pod Warszawą i o Warszawę trwały przez 3 dni i choć Szala zwycięstwa przechylała się pomiędzy Koroną aż wadami 12 stronę ostatecznie to starcie przed pod Warszawą przegraliśmy przedstawia naszego gościa dr prof. dr hab. Mirosław Nagielski Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dobry i słuchaczy jeśli spojrzymy na rozkład sił po stronie szwedzkiej 10 pół 1000 Szwedów i 8 ,51000 Niemców to naprawdę możemy powiedzieć, że ten potop szwedzki był rzeczywiście świecki pamiętajmy, że w skład wojsk fińskich chodzi głównie jednostki niemieckie tychże była rzeczywiście bardzo mało, bo zaciąg wojsk radzieckich odbywały się rzeszy na Pomorze średzkim, ale nie wnikając już w układzie przewaga była po stronie rzeczywiście sił polsko litewskich, mimo że w 46   000 do 19  000 mniej więcej na miej więcej, ale pamiętajmy, że było jeszcze więcej w trakcie zdobywania Warszawy, którą zdobyto wiemy po bardzo długim okresie oblężenia 1 lipca i wtedy w okresie czerwca Jan Kazimierz ze względów aprowizacyjne utrzymać w tak wielką liczbę wojsk w tym miejscu było niezmiernie trudno i pospolita, czyli pospolite ruszenie wielkopolskie ruszyły pod Poznań, żeby odzyskać Poznań z kolei Jerzy Lubomirski siłami swojego pułku, jakie również pospolitym ruszeniem krakowskim ruszył pod Kraków pani profesor ale zanim przejdziemy do tego jak konkretnie wyglądała ta bitwa pod Warszawą chciałem pana zapytać, dlaczego do tego konfliktu polsko świeckiego w ogóle dochodzi, dlaczego Karol dziesiątek ustaw w 1600 pięćdziesiątym piątym roku decyduje, że najedzie Polska pamiętajmy, że już Rzeczpospolita słabnie już od dawna szczególnie widzimy to w dobie powstań kozackich 3008 . roku wybucha powstanie mińskiego i nikt nie przeszkadza, bo wojna z Moskwą wybucha dopiero w 1600 pięćdziesiątym czwartym roku po Perejasławiu kiedyś miński poddaje się Moskwie, ale ta słabość wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie zdusić tego powstania własnymi siłami po drugie, wpiszą w tym czwartym roku Moskwa nie tylko zdobywa Smoleńsk, ale znaczą część ziem białoruskich ukraińskich wespół, za które wtedy należały do Rzeczpospolitej posiada rower i jest uprzedzenie Karol dziesiątek ustaw widzi, że cała niemal Rzeczpospolita może dostać w ręce Moskwy to jest uderzenie wyprzedzające ich część NFI nie ustosunkowali się do tego konfliktu ze Szwedami właśnie patrząc przez pryzmat Moskwy stwierdzili, że lepiej byłoby im iść ze Szwedami przeciwko Moskwie niż z Polakami przeciwko Szwecji to był rok rzeczywiście do dzisiaj oczywiście Janusz Radziwiłł Hetman wielki litewski umiera w odium zdrady i pozostaje jako zdrajca zresztą obraz Sienkiewicza jest jednoznaczne, ale pamiętajmy, że ci nie mieli wyboru z 1 strony nacierające Moskwa i ten ruch Janusza Radziwiłła może podszyte interesem Radziwiłłowskiej to radziejowskiego były wyśmienite w tym względzie, że Rosja nie miała na wojnę ze Szwecją i nie mogą posuwać dalej, więc ratował część Litwy, która znajdowała się jeszcze w rękach można powiedzieć Radziwiłła dla szwedzkiego króla Karola dziesiątego ustawa to były bardziej względy pragmatyczne ambicjonalne czy czyta wojna była potrzebna ze względu na rozgrywki polityczne wewnątrz kraju pamiętajmy, że Szwecja bez wojny nic się może armia, która nie cała była zresztą rozpuszczona po tak czy w westfalskim czterdziestym ósmy roku no czekała po prostu na ten zarobek, a ten UE TUE pewno i kwestia była wyboru jedynie uderzenie na Moskwę lub na rzecz pospolitą ranking mierzył się też z problemem jeśli chodzi o opłacanie swoich żołnierzy w ten sposób chciał im wynagrodzić brak opłat ze strony państwa właśnie łupami wojennymi z Polski, a jednocześnie był to konflikt 2 linii Wazów pamiętajmy, że każdy dziesiątek ustaw obejmuje władzę po abdykacji Krystyny szwedzkiej córki Adolfa Gustawa i Jan Kazimierz nadal nie uznaje przecież władze tej linii młodszej władzom Szwecji nawet stała rości sobie prawa do szwedzkiej Korony nie dość posługuje się przecież pieczęcią na klucz wg gotów wandali, a więc tutaj jest jeszcze kwestia zadawnione tego konfliktu o Inflanty, gdzie Rzeczypospolita niezwykła się panowania Inflant może 2001 . roku traci Rega znaczna część właśnie tej prowincji 1600 pięćdziesiąty piąte roku Szwedzi wkraczają na terytorium Polski od Bałtyku rzecz jasna ich celem jest Gdańsk, czyli ta Polska padła w koronie tak, dlatego że Dominik zmarł w Arktyce są panować morze bałtyckie do tego potrzeba Prus Królewskich i przede wszystkim Gdańska paradoks historii doprowadzi załamanie się państwa kapitulację szlachty wojska koronnego doprowadziła zdobyli wszystko, ale bez tego, o co chodziło, dlatego że Prusy królewskie Malbork et Cetera wpadły dopiero w marcu 61600 pięćdziesiątego szóstego roku, a więc nie w pięćdziesiątym Kanty, więc to ten paradoks, że walczono walczy się głównie to widać po 3 Tatar z Prusakami oddawali wszystko po drodze w latach 5556 plus, jaką Fryderykowi Wilhelmowi, ale zastrzega dla siebie przede wszystkim Prusy królewskie Gdańsk jak głęboko ten najazd szwedzki wnika wgłąb Korony i wielkiego Księstwa litewskiego w zasadzie poza Gdańskiem cała materia Wiślana jest opanowana to jest za rządów gospodarczych opanowanie m. in. właśnie komór celnych dużych zapasów jest PiS ze zbożem to jest wyżywienia armii i jednocześnie to są oczywiście sól te są ogromne dochody płynące dla Karola dziesiątego ustawa, z których my miał opłacić wojsko wojsko także koronne, bo pamiętajmy w listopadzie następuje kapitulacja wojsk koronnych pod dowództwem hetmanów, a więc Potockiego Lanckorońskiego czy Karolowi Gustawowi chodziło bardziej o względy gospodarcze niż o polityczne zwierzchnictwo nad ziemiami polskimi i jedno drugie katar ograniczą też no chyba już na gardle to była kwestia opłatę opłaty wojska, więc drenaż nie zasłużył się naszym majątkiem Narodowym każdy walczy na tym bardziej że tysiące piąte roku załamanie całego państwa to nie tylko zażyła znaczną część elity elity Państwowej, ale również znaczna część szlachty, która wy wiernopoddańczy akta do Karola dziesiątego ustawa domagała się z reguły 2 rzeczy poszanowania religii katolickiej w tym kraju i przede wszystkim salwa Gwardii czy my, żeby wojsko polskie nie chodziło do prywatnych majątków szlacheckich ten brak rządu dla żołnierzy świeckich i ten brak wystarczającego ich wynagradzania przełożył się też na to jak bardzo agresywnie byli Szwedzi tutaj na terytorium Polski talent potop szwedzki najazd jest zapamiętywane jako najazd barbarzyńskich, dlaczego zmienił się warunki jeśli tysiące piątym roku część elity uważała, że zwycięskiego Karolu osadza się zastąpić się nieudacznikiem jak niektórzy twierdzili Janem Kazimierzem i wrzucić wojska szwedzkie w kierunku Moskwy to był plan de facto Hieronima radziejowskiego byłego kanclerza koronnego i części tej elity to się bardzo szybko okazało, że działania swego w Wielkopolsce pierwszej prowincji zajętej przez Szwedów, aby sprofanowali kościoły w konkrety zniszczenia rabunki, że Szwedzi to co podpisali pod ujściem był to jedynie papierach, więc egzekwowali właśnie tych wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do Opalińskiego czy Jasińskiego i to spowodowało pierwsze powstanie już na ziemiach polskich właśnie w Wielkopolsce pierwsze prowincji starsze tym panom podał nawet Henryka Sienkiewicza w potopie czytamy jak bardzo agresywnie Szwedzi obchodzili się z ziemiami polskimi z polskimi mieszkańcami już pięćdziesiątym szóstym roku Szwedzi wiedzą, że nie opanują pełni w całej Rzeczypospolitej zaczęli wycofywać się do większych miast opuszczający i wycofującego bizony z mniejszych miast miasteczek totalnie dewastując wysadzenia Sandomierza i innych ośrodków miejskich jest klasycznym przykładem dewastacja przede wszystkim Pałacu i zamków elity politycznej jest tego znowu drugim przykładem jest pozostawiona no rzeczywiście Rzeczpospolitą bardzo trudnej sytuacji i szybko podnosiła się ona z upadku gospodarczego po to, panie profesorze, zanim jeszcze przejdziemy do tej bitwy pod Warszawą do tej największej bitwy potopu szwedzkiego chciałem pana zapytać o zachowanie postawę polskiej szlachty w dniach najazdu szwedzkiego z 1 strony mamy tych arystokratów litewskich polskich, którzy wręcz apelują do Karola dziesiątego ustawa, żeby tutaj przyjechał z drugiej, kiedy przychodzi co, dlaczego Szlachta się mobilizuje staje do walki przeciwko Szwedom jak to jest to koniec na drodze z 1 strony jest to konflikt oczywiście postrzegany początkowo przez szlachtę jako konflikt 2 dynastii Wazów, ale w w chwili, kiedy król opuszcza Rzeczypospolitą udaje się do Głogówka, kiedy armia przechodzi na stronę szwedzką, bo pamiętajmy pomaga nawet świadom znaczna część tej armii bierze udział w kampanii pruskiej karaliśmy tak ustawa nie dociera prawie pod Królewiec, dyktując warunki dyrektorowi Szlachta już przecież w grudniu zawiązuje Konfederację, ale tym gwoździem do trumny dla Szwedów to była oblężenia Jasnej góry to ważenie się na po prostu no świętość, jeżeli chodzi o Legii, że rzeczy pospolitej szlachty to sprawiło, że nasi ówcześni politycy się zjednoczyli i uderzyli do walki na Szwedów to był 1 z ich głównych elementów jest nasze problemy, które miały miejsce przyszłości, która bardzo dobrze żywności po potopie oczywiście oczywiście to odegrało istotną rolę, dlatego że jest też konflikt religijny pamiętajmy, że wojska szwedzkie rekrutowano głównie z Niemców, ale Szwedów mamy tu Finów na to są literami, a więc tutaj dochodzi jednocześnie do konfliktu religijnego nałożyły się na to, bo wchodzimy powoli Warszawa pięćdziesiąty szósty rok śluby lwowskie szewskim Jana Kazimierza powtórzone w trakcie oblężenia Warszawy także rodziny na razie te były śluby lwowskie Jan Kazimierz po pierwsze, oddanie w opiekę Rzeczypospolitej Korony polskiej matce Boskiej to jest 1 sprawa 2 o zobowiązanie króla, że Pp rzucenie hasła walki wszystkich Stanów wyzwoleniu Rzeczpospolitej i poprawienie doli stanu trzeciego, a więc chłopów mieszczan co jak wiemy nie nastąpiło i zapłacił za to monarcha ciężko, jeżeli chodzi o lekko Lubomirskiego, bo też odbywał do społeczeństw rok już trwa ten konflikt ze Szwedami Szwedzi kontrolują większość terytorium polskiego litewskiego zresztą mamy końcówkę lipca 1600 pięćdziesiątego szóstego roku jak to się dzieje, że wojska szwedzkie polskie nagle znajdują się pod Warszawą no to można godzinami na ten temat mówi, dlatego że chodziło o Warszawę samo w sobie tak Warszawa to była stolica państwa jednocześnie pamiętajmy, że my idziemy za ciosem po bitwie pod Warką 7 kwietnia 50 szesnastego roku, kiedy Regiment, że Czarnecki i Lubomirskiej rozbili wojska szwedzkie okazało się, że armia turecka wcale nie jest niezwyciężona oczywiście kampania Wielkopolska zweryfikowała to, dlatego że porażki podkreśla Kołecki i chce ją udowodnimy, że nadal Szwedzi mają przewagę technologiczną natomiast, jeżeli chodzi o Warszawę to stracą ten czas ze względu na niepogodę duże deszcze, które padały wtedy przez sprawę niemal 2 tygodnie zniosły mosty uświadomi nam i to spowodowało, że Szwedzi uważali, że pozostawione na stronę praskiej wojska litewskie łatwo będzie znieść, a następnie wojsko powróci świeckie i brandenburskie na drugą stronę Wisły po przeprawie pod zakład trzymam i uderzy zniesie wojska Korony ustawiamy wielokrotnie do rozgrywki do tego jak przebiegała bitwa pod Warszawą wrócimy zaraz po informacjach TOK FM, na które zapraszam w imieniu Adamowski dwunasta dwunasta 2259 konta zegarek jest popołudnie Radia TOK FM Roch Kowalski jeszcze raz państwu mówi dzień dobry interes państwa witam przedstawiam naszego gościa prof. dr hab. Mirosław Nagielski Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry, a jeszcze panie profesorze rozmawiamy o potopie szwedzkim, a konkretnie o największej bitwie tego potopu szwedzkiego, czyli bitwie pod Warszawą, która rozegrała się dokładnie 363 lata temu pomiędzy 2008 . a 30 lipca panie profesorze powiedzieliśmy jak w ogóle doszło do tego, że Szwedzi najechali Polskę jak głęboko zniknęli w teren Rzeczpospolitej Korony i jak doszło do tego, że znaleźli się pod Warszawą nie od początku było przesądzone, że wojska koronne ten konflikt przegrają pamiętajmy, że bicie warszawskiej brał udział nie tylko wojska odmawia litewskiego śledczy nie obrażą Tatarzy także Tatarzy także, bo przybyły w ramach Sojuszu falangę krymskim media najem przebyły korpus posiłkowy 2000 pod dowództwem szuka gazu jak i które no nie odegra większą rolę w tej pisze, ale zdania są dość ciekawy i właśnie tego dowódcy i samego Stefana Czarneckiego twórcy idei wojny szarpanej obaj bowiem twierdzili, że przy takiej przewadze technologicznej wojsk Świecko brandenburskich należy to armia ogłosić, ale nie wydawać walnej bitwy nawet jeśli spojrzymy na liczbę 4047 marketami dysponowali siedzi przy 18 armata Polski to leki, bo jedynie ciężki był tzw. działo smok, które później tracimy, bo jesteśmy w stanie przerzucić go z powrotem na długo stanowisk jednocześnie zdaje się, że Szlachta w tamtych czasach była już na tyle wzbogacona była w stanie wystawić siebie dużej liczebności siebie dobrze wyposażonej mamy półki półki husarskie i to znacznej ilości tej w nas znacznej liczbie w tej bitwie nastał Husaria to mamy problem, dlaczego dlatego, że jeżeli chodzi po prostu dzień dzisiejszy 2009 . to najważniejszy był to właśnie ten dzień w całej trzydniowej bitwie jeśli w pierwszej bitwie zaskoczyliśmy Szwedów przede wszystkim wojska brandenburskie tym, że oni uważali, że napotkają na swej drodze nie Litwinów, których zniosą, a następnie po przeprawie z powodu pojawią się na drugim brzegu Wisły zniosą wojska koronne natomiast okazało się, że udało się przeprawić w naszej części i sił koronnych i pospolitego ruszenia SA siódmego jej dwudziesty ósmego napotkali na swej drodze niemal całą armię koronną litewską jednocześnie wąski obszar między węzłami wydmami, a korytem Wisły wreszcie powiedzmy, po której stronie Wisły ta bitwa rozgrywała po stronie praw po stronie praskiej tutaj na terenach obecnego Tarchomina dziś tak jest brudno Tarchomin to są te rejony tej bitwy i to był wąski pas od 700800 m, który nie pozwolił rozwinąć się siłą wszystko w lęborskim i stąd Awangarda pod dowództwem generała to napotkała nie tylko umocnione stanowiska artylerii polskiej 3 duże fragmenty ściągnięte ze Lwowa Cezarego butle era Grot Hanza, bo tej piechoty mieliśmy bardzo mało, ale to były te 3 regimenty, które towarzyszyły królowi ze Lwowa aż pod Warszawę i nie był w stanie się przebić po drugie z założeniem było bardzo szybkiego dostania się na stronę plac szkolny dotarł, kiedy już zapadał zmierz stąd m. in . nowa koncepcja Karola dziesiątego ustawa, który stwierdził, że nie przebije się następnych dni w następnych dniach przed pozycję Polski zmieniło 90 stopni po rekonesansie rannym wystał dziewiątego stanowiska swoich sił to znaczy po prostu przerzucił armie właśnie na wzgórzu maty wydmy Bródnowskiego co było totalnym zaskoczeniem dla samej Polski to dziwi, dlatego że mając tak dużo jak wiele sposób przerzucił swoje po prostu przez las powoli te jednostki od piątej rano zaczęły przemieszczać się na nowe stanowiska mając Tatarów mając tak dużą ilość jazdy nie byliśmy w stanie nic zrobić, bo uważam, że byliśmy bardzo długo po tym, zwycięstwie pierwszego dnia bitwy, że dalsze działania będą toczyły się wg tego samego schematu Karol dziesiątek ustaw zmienia orientację i my jesteśmy zaskoczeni no całkowicie, kiedy nastąpił w świat zaczęli usypywać stanowiska ogniowe to, bo godziny drugiej trzeciej Jan Kazimierz doszedł do wniosku, że należy przeszkodzić w tych działaniach i co miał pod ręką miał pod ręką zaledwie 2 chorągwie litewskie 1 przy bocznym tą chorągie w jego imienia pod dowództwem pisarza polnego litewskiego Aleksander dlatego pobliskiego drugą Pawła Sapiehy 2 chorągwie to ilu żołnierzy mniej więcej te Orange były oko po 15083 razem około 300 kupi maksymalnie kilku tysiącom wojsk świecka, ale tu chodzi o rozwiązanie jedynie przez husarię sił Świecko brandenburskich, żeby drugi rzut uruchomić ogromne ilości jazdy Pancernej drugiego dnia 29 lipca jest już przesądzone, że wojska polsko litewskie polsko litewską tatarskie wojnę przegrają waga nie jest przesądzone pod warunkiem, że rzeczywiście drugi, że odpowie za husarię, ale wiemy, że dalszych badań ze wcześniejszych badań, jeżeli hossa miała być dużo więcej chorągwi prawie 800 kopii, mimo że były duże straty ona rozbiła pierwszy rzut sił szwedzkich i weszła w drugi, ale nie było wspomagania żadnego wspomagania, a Szlachta, która wtedy obradowała była to pora w końcu obiadu patrzyła jedynie czy się husarii powiedzie czy nie powiedzieć czy warto czy nie warto wstawać od stołów natomiast Jan Kazimierz próbował uruchomić odwód to znaczy chorągwie pancerne, ale one także nie kwapiły się, widząc wycofującą się husarię to naprawdę świetnym uderzeniu, bo tu chodziło o związanie sił się nie ich rozbicie cały Jar Jan Kazimierz nie miał takiego wpływu na wojsko, żeby powiedzieć szlachcie przestańcie obradować pomóżcie husarii jako wódz naczelny pamiętajmy, że nie było w tej chwili komórek i innych tego typu możliwości uruchomienia odwodów armia była kilkudziesięciotysięczne rozrzucone na dużym obszarze i Kazimierz jedynie to co mu zrobić to rzucić właśnie część posiadanych Holandii Pance pytam też trochę o to czy Szlachta Polska jednak nie pod podeszła tego drugiego dnia lekceważąco dostarcza polską świeckiego na nas na to pytanie trudno powiedzieć, ale strach przed ma duże oczy i pamiętajmy, że te klęski tysiące piątego roku na mentalność na psychikę szlachty na pewno oddziaływały, tym bardziej że na huk strzały artylerii i przede wszystkim regimentu Strzelczyk Rajtar piechoty szwedzkich brandenburskich zrobił swoje, a więc widok wielu koni w pędzących na pozycje wyjściowe bez jeźdźców musiał zrobić swoje wg badań historyków prawie połowa tej Husaria zaatakowała zginęła 30 lipca to ostatni dzień tej bitwy i ostateczne rozstrzygnięcie Szwedzi wkraczają do Warszawy zaraz po trzydziestym, czyli opanowali już całkowicie brzeg praski następuje przeprawa oczywiście do Warszawy to były ze szkoły dantejskie rzeczy dlatego dantejskie sceny, dlaczego dlatego, że już Jan Kazimierz podjął słuszną decyzję nocą z wojska dziesiątego na trzydziestego bitwa przegrana, że należy po prostu ratować to armie, a więc pamiętajmy, że mamy tylko 1 przeprawę Mostową, a więc przerzucić takie masy ludzi szczególnie notuje się w razie na wysokości starego miasta obecnego tak, ale to jest 1 przeprawa natomiast to musi trwać natomiast kiedy daje dowódcy dowiedzieli się m. in. pomocy i inni, że w zasadzie następuje wycofanie no to pierwsze rzucili się ze swoimi wyborami no i wielu się podtopiło m. in. również zagrożony był sam Stanisław Rewera Potocki, któremu życie uratował wiele innych jego towarzyszy w Pradze na Pradze już dzisiaj byśmy powiedzieli wtedy w Pradze Szwedzi dokonują rzezi chwilę po tym, jak wygrywają bitwę ta część praska zostaje niemal całkowicie spalona jest doszczętnie zniszczona przez wojska szwedzkie jak wygląda przyszłość Warszawy Tomasz Jerzy od odniosła, dlaczego to miało miejsce, dlatego że każdy dziesiątek ustaw dopiero mniej więcej wczesnym rankiem w zarządzie trzydziestego 30 lipca uderzenia na siły kolano litewskie naraz nie spodziewał się, że w ogóle ona uchyla się walki ogromne masy Kawalerii w tumanach kurzu zaczęły opuszczać przemieszcza się w kierunku Okuniewicz Szwedzi po prostu Dezor zbyt zdezorientowany jak możliwe jest uchylenie się kilkunastu tysięcy jazdy z pola bitwy udało się wyprowadzić w zasadzie bez większych strat to armia, ale dla szedł, bo to policzek, bo bitwa pod Warszawą nie przyniosła żadnych ze strony żadnego rozwiązania finalnego inaczej mówiąc nie wpłynęła na losy wolne na ten sam wrócił do 2 oddziale tego, że w literaturze u Sienkiewicza mamy ten osławiony przecież pojedynek Rocha Kowalskiego ze kim no wiadomo z Carlosem czyny karalne dziesiątym ustawa z badań tylko historyków jak i oczywiście Jarosław Sikora Andrzej Majewski czy Zbigniew Hołda wynika jasno, że to był atak kilku husarzy dlaczego, bo źródła mamy Dąbrowskiego Bachowskiego mamy Kowalskiego mamy lipskiego Wojciecha wojewodzie wojewodzie Zalewskiego Czyżby zioła nie wiedziały, kto atakował Karol Musa Otóż okazuje się, że sejmiku szlacheckiego województwa mazowieckiego ziemi warszawskiej 702 roku, czyli wiele lat pobicie, gdzie Szlachta występuje tutaj jako ta, która uwiarygodnia uderzenie kilku husarzy, bo wymienia Wojciecha ziemskiego województwa rawskiego i Jakuba Kowalewskiego towarzyszy tego samego herbu, którzy zginęli w bitwie pod Warszawą, atakując Carlosa domniemywa, że było jeszcze więcej zostali oni ogniem oczywiście przyboczny piechoty Karola dziesiątego ustawa nie podejrzewali, że był to piękny strzał samego koniecznego lekarskiego Bogusława Radziwiłła, który wtedy, że znajdował się u boku Carlosa, ale wszystko świadczy o tym, że był to atak kilku husarzy, a nie 1 taki rzeczywiście w tej bitwie ginie już symboliczne osławiony literacki Roch Kowalski panie profesorze na krótko chciałem, żebyśmy powiedzieli jak Szwedzi zachowują się w Warszawie po tej bitwie jak wygląda stolica pierwszych dniach sierpnia pięćdziesiątego szóstego roku po pierwsze, pamiętajmy, że w trakcie oblężenia Warszawy doszło do ogromnych zniszczeń nie tylko murów miejskich pałaców, które stanowiły pewne istotne punkty obrony i Szwedzi doszli tak jak zresztą Prusacy wrze niema sensu inwestować Warszawy należy zniszczyć pozostałą część murów zabrać tylko co się da, a więc zamku Królewskiego Pałacu Kazimierzowskiego i z innych rezydencji jak Kazimierz niema, dokąd wrócić na zamek królewski no bardzo długo konkretnie była restauracja oczywiście tych siedzib Królewskich szczególnie zamku, bo siedzi po prostu już przed bitwą warszawską mamy dane z pamiętnika sekretarza królowej Ludwiki Marii USA, że całkowicie zdewastowali już wówczas zamek królewski, wprowadzając konie nawet na wyższe piętra tego zamku, a więc totalna ruina natomiast później nie było żadnych zahamowań, a jeszcze do tego Warszawy ograbił wojska siedmiogrodzkie pięćdziesiątym siódmym roku kolejny najazd Jerzego Rakoczego, a więc Warszawa straciła niemal 23 mieszkańców i znaczną część zabudowy architektonicznej czy w kolejnych latach po potopie szwedzkim i po tym, najeździe Warszawy pamięć o o tej wojnie o wojnie polsko-szwedzkiej była tak silna jak n p . u nas dziś pamięć o drugiej wojnie światowej bardzo długo, mimo że mitem jest że w zasadzie nie odbudowaliśmy swojego potencjału gospodarczego i przez 23 pokolenia ciągną się nam ten upadek gospodarczy szybciej odbudowały się dobra magnackie dobra biskupie ba po prostu oni mieli gotówkę oni mogli zainwestować w swoje dobra rezydencję natomiast rzeczywiście ta drobna Szlachta Podlaska Mazowiecka ona nie mając możliwości odbudowy no popadała w ruinę inaczej mówiąc mówimy o swoistej pauperyzacji szlachty, chociaż historycy, którzy twierdzą, że dobre lata drugiej połowy szesnastego wieku ktoś się ziemi, bo to jest wojna z Turcją w końcu, ale pamiętajmy, że wojna z funkcją czasów Michała Korybuta Sobieskiego to działania odbywają się na obrzeża Rzeczypospolitej województwa szuka innych natomiast rdzeń państwa to są te województwa koronne one odbudowują Małopolska Wielkopolska ma zwyczaj handel zbożem wraca do swoich no i tego klasycznym przykładem zasad schyłkowy lata panowania Jana Kazimierza to zaledwie 600700 Sary, a więc kilka chorągwi natomiast pod wieżę idzie tu 24 chorągwie husarskie sile no ponad 3000 jasno pokazuje, że to państwo i Szlachta szybko się odbudowała po tym, konflikcie ze Szwedami panie profesorze chciałbym zapytać czy dzisiaj po tych 6363 latach 3 wieki prawie 4 są jakieś reperkusje tego konfliktu pomiędzy Polakami Szwedami obchodzimy różne rocznice m. in. kilku oczywiście sam osobiście brałem udział jak na Jasnej górze choćby, kiedy tu ambasador szwedzki przedmiot ma do pokazania właśnie te piękne łupy, które oczywiście sadzi zabrali nam i przechowali co trzeba stwierdzić na każdą naszą prośbę ma, choć były mogą na mnie przedstawia się choćby piękna wystawa zamku Królewskim Oziewicz koronę, gdzie też ściągaliśmy tutaj masę właśnie tych atrybutów wojennych zagrabionych przez wojska szwedzkie, ale były pomysły można powiedzieć właśnie w jaki sposób reparacji wojennych ze strony Szwecji i kilku biznesmenów, którzy twierdzili, że właściwie trzeba domaga się tutaj pewnej rekompensaty za ten potop szwedzki spaliły na panewce był pan byśmy tak policzyli reparacje ze strony świeckich siedemnastego wieku operację ze strony niemieckiej wieku dwudziestego to nie musielibyśmy się przejmować finanse państwa przez nowy chyba tak, jeżeli ktoś zwierza się siedziby głównego grabież rabusia ówczesnej Europy, a więc generała później feldmarszałka Carla Gustava ranga Kukla ster Moto tamtych poloników, a mówię obroni mówi o innych oczywiście o efektach jest ogromna ilość co pokazuje, że Szwecja tutaj no tak robiła ogromne dobra, ale również i akta archiwa, bo wróciła tylko metryka Korona nieliczne źródła zagrabiony w polskich archiwów bibliotek i tu stawiamy kropkę bardzo serdecznie panu dziękuję państwa gościem był prof. dr hab. Mirosław Nagielski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego będzie na zakup akcji oraz informacje TOK FM, na które zapraszam w imieniu Adama Ozgi pani raport gospodarczy program realizował Szczepan Żarek Roch Kowalski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA