REKLAMA

Prezes ClientEarth: Ustawa OOŚ to pójście w stronę interesów inwestorów

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-30 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie zakaz jest targany wojną wtorkowy wtorkowy poranek TOK FM jest już z nami aktor Marcin Marcin Stoczkiewicz prezes zarządu fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi dzień dobry panie doktorze dzień dobry witam pana witam państwa dziś komisja senacka ma rozpatrywać ustawę zmieniającą zasady zasady ustalania i uzgadniania oceny, gdzie oddziaływania inwestycji na środowisko tu już wtedy w tym projekcie uchwalony już przez Sejm zmiana, która stała Rozwiń » się dość głośne mianowicie ograniczenie grupy w osób uprawnionych do występowania takich sprawach do tych, którzy mieszkają 100 m od inwestycji czy niezbyt daleko mówią tak najdelikatniej czym ta ustawa grozi na czym polega jej i waga, która powoduje, że nawet Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział swoją obecność w dzisiejszym posiedzeniu komisji myślę, że istotne jest kontekst dlatego zanim przejdziemy do omawiania konkretnego tego rozwiązania chciałbym powiedzieć, że ta ustawa o ocenach oddziaływania środowiska ona jest wyrazem takiej nowoczesnej polityki ochrony środowiska, która oparta jest w krajach demokratycznych na 3 filarach na dostępie do informacji o środowisku na udziale społeczeństwa na konsultacjach sformalizowanych ani na ulicy i na dostępie do sądu w sprawach związanych z zanieczyszczeniem środowiska te 3 filary nowoczesnej ochrony środowiska Unii Europejskiej i krajach cywilizacji zachodniej w tym w stanach Zjednoczonych obecnie są po prostu częścią Międzynarodowego prawa ochrony środowiska takiego standardu unijnego tutaj bardzo dużą szczegółów technicznych, ale warto, ale grali ostro słusznie mówiła, że jeżeli chodzi o politykę to ważne są szczegóły szczegóły są techniczne, ale tak naprawdę ta ustawa dotyczy też praw obywatelskich być może dlatego w sejmie ma występować w Senacie ma występować Rzecznik Praw Obywatelskich, dlaczego kwestie właśnie dostępu do informacji konsultacji społecznych i dostępu do sądu w sprawach środowiskowych były tak elementem tzw. kryteriów kopenhaskich, które razem z rządem rządami prawa niezależnością sądownictwa demokracją były pod drogę podstawą ubiegania się przez Polskę o o członkostwo Unii Europejskiej jest to rzeczy fundamentalne z punktu widzenia po prostu praw obywatelskich wczoraj na środowisko daje prawa obywatelskich mam domek w jakiś budkach dziś pod miastem tak mam sąsiada, który ma tam ileś hektarów działki na tej działce chce w chce za postawić fermę w na 10  000 kurczaków albo sortownię śmieci jako prawa się zmienia pod wpływem nowelizacji to 3 rzeczy może zacznę od tej najbardziej kontrowersyjnej tej kwestii odległości 100 m od od terenu terenu inwestycji Otóż wydaje się, że taka propozycja, która mówi o tym, że to tym podmiotem, który ma status strony, a więc w praktyce jego jego uprawnienia do udziałów w postępowaniu administracyjnym, a następnie do zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego są albo ich nie ma będą przysługiwały tylko tym podmiotom, które właśnie tylko tym właścicielom nieruchomości, którzy po prostu mają te nieruchomości w odległości do 100 m od od terenu inwestycji i co nie od działki jak działa JK terenu inwestycji tak to jest jeszcze tam doprecyzowane tak doprecyzowane może teraz na tym na tym etapie, ale śmierdzi na kilometr no właśnie jest to jest pytanie planuje realizm pytanie tak naprawdę, jaki jest rzeczywisty zasięg oddziaływania inwestycji teraz my uważamy jako organizacja Klajda prawnicy dla ziemi, że standardem powinno być już powinien być szeroki dostęp do sądów szeroki dostęp do tych, które zadał mu śmierdzi Terma Praha czy pogrążyć taką komuś śmierdzi, kto na kogo oddziałują takie emisje do powietrza, ale hałas no i inne uciążliwości środowiskowe, bo ten powinien ten powinien mieć te uprawnienia, żeby po prostu być w tym postępowaniu rzecz w tym, że wydaje się, że takie ograniczenie do 100 m jest atrakcyjna, bo to jest taki wyraźny dla inwestora ono jest atrakcją atrakcyjne także dla organu tak dlatego, że ma 100 m jest to metro w 1 000 000 zł mniej kłopotów, ale proszę zwrócić uwagę, że te inwestycje są bardzo różne czasami to jest porównajmy wielką elektrownię węglową, która niszczy klimat oddziaływuje na okoliczne województwa na, a nawet klimat światowy porównajmy to inwestycja inwestycją taką jak stacja benzynowa, ale są nieporównywalne Invest elektrownia atomowa stawiają mi elektrownię atomową pół kilometra do aktualnie to dużo gadał to bez tych, a zdalnej w stanach będzie mógł się opieki z elektrownią atomową jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego że dla pewnych rodzajów inwestycji są tzw. specustawy i jeżeli chodzi o elektrownie atomowe to mamy ustawę o przygotowaniu elektrowni jądrowych i tam te uprawnienia są jeszcze bardziej ograniczone, więc no może tym nie warto się zajmować to też jest nie do końca zgodne z przepisami europejskimi, ale oka jedno już korzystać z poszło dokładnie jest kwestia tego tych 100 m jest i jest niedobrym rozwiązaniem z tego powodu, że tutaj tak naprawdę to kompetentny organ administracji, a także niezależny sąd powinny decydować o tym, jaki jest zakres oddziaływania tej inwestycji jest szereg przykłada się kończy taka możliwość no to będzie po prostu wyraźny standard session będzie 105 m od granic mojej działki czy państwo stać 10 m od mojego okna jak walną wysypisko śmieci albo sortownię śmieci albo te 10  000 kurczaków 500 świń tak dalej to już nic nie po raz rząd broni się w ten sposób, że są także w tym w tej ustawie tą są także inne przepisy, które mówią o tym, że bierzecie pod uwagę także przekroczenie standardów jakości środowiska tylko, że to przekroczenie standardów jakości środowiska przy wyznaczaniu właśnie tego kręgu stron bierze się pod uwagę na podstawie czego na podstawie dokumentu przedstawionego przez inwestora czy inwestorów mówi ta masakra nikt nie przekroczy oddziaływania są w zakresie granicach działki prawda to inwestor płaci za raport oddziaływania na środowisko inwestor przygotował informację taką, jaka jest dla niego korzystna prawa, a tu już jest dużo dalej niż 100 m już nie mają prawo wglądu nawet to prawda nie trzyma mają prawo wglądu będą musieli kwestionować to czy czy też ustalenia inwestora są prawidłowe czy nie prawidłowe, ale kwestionować nie jako strona tylko z zewnątrz jest to, że my powinniśmy być stroną powinniśmy uczestnictwa będzie udowodnić, że można można być strach co jeszcze takich wzrostach tam są jeszcze bardzo niepokojące przepisy dotyczące powiadamiania to znaczy obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy mamy dosyć duże inwestycje i tych stron jest więcej niż 20 to nie zawiadamia się właścicieli nieruchomości indywidualnie tylko się obwieszcza to obwieszcza w siedziby gminy w w internecie i t d . czyli nie dostaje pan indywidualnego powiadomienia, że no czarna działce sąsiedniej po prostu już szykuje się coś ekstra prawda, że Górnik będzie kurnik albo będzie chlewnia i i teraz tam ta ustawa zmienia ten ten przepis mówiący o tym, że to już nie będzie 2020 tylko 10 stron czyli, jeżeli więcej niż 10 stron będzie udział będzie stronami w postępowaniu no to może pan się spodziewać, że nie będzie nie otrzyma pan czy lekarz zawiadomi, że chodzi o kopalnię odkrywkową, która ma tam 1000 ha w witrynie tysięcy sąsiadów, ale ta już nikt nie być zarówno to tylko będzie tylko będzie oczywiście tutaj powiadomienie w drodze obwieszczenia akurat jeśli chodzi o kopalnie odkrywkowe jest bardzo ciekawa kwestia oddziaływania takiej kopalni, bo proszę zwrócić uwagę, że leje depresyjne, które są powodowane przez uruchamianie kopalniach odkrywkowych sięgają tak naprawdę no kilkudziesięciu kilometrów znikanie szansę nie wiedzieć ja bym powiedział tak chodzi o to, żeby powiększać ten zakres stron, bo im więcej ludzi zainteresowanych ochroną środowiska środowiska tym lepiej żyć jak te prawa już zbiór, bo zakładam, że Senat to pewnie przegłosuje niestety, a może nie wiadomo, że prezes zawetuje to będziemy sobie jakąś drogę prawną, żeby się przed dalej bronić, żeby jakieś skargi dziś trybunały komisje czy to jest taka sprawa, że wracam do tego co powiedział na początku ta ustawa wyznacza jest związana ze standardem europejskim ten standard Europejski jest określony w dyrektywie o ocenach oddziaływania na środowisko, a także w akcie prawa Międzynarodowego konwencji z Aarhus i jeżeli będą zmiany, które będą sprzeczne z dyrektywą unijną albo z konwencją z Aarhus to możliwe są prawdopodobne ręce skargi do komisji Europejskiej do komitetu zgodności konwencji z Aarhus i te organy mogą wszcząć różne procedury jeśli chodzi o komisję Europejską to tutaj go trwałe czy dużej i dużo inwestycji wojewoda jest nasze poczucie no tak, ale proszę zwrócić uwagę, że temu europejskie dosyć wolno działają natomiast działają jest coraz większe jak kurniki będą stały tam fajną to już będą stoją w warsztatach no dobrze i te sprawy, bo 1 z punktów tej ustawy przepisy tej ustawy, mówi że sprawy, które są w toku tak, a nie spełniają tych nowych kryteriów zostaną umorzone no tak to znaczy czy można powiedzieć, że to także jest takie trochę niezgodne z zasadami techniki prawodawczej no nie powinno się w ten sposób zmieniać sytuacji prawnej obywatela, że sprawy w ramach tej pewien pewnej gry, którą jest postępowanie administracyjne sądowoadministracyjne zmienia się reguły tutaj te reguły będą zmienione no dobrze tak to jest trop, kto lobbował w tej sprawie nic o tym nie wie, kto na tym skorzysta na przerwaniu tych sprawia mu odpowiedzieć tak wydaje się, że ta ustawa wprowadzenie zrównoważenie interesów w tego typu sytuacjach standardem jest to, że interesy inwestorów interesy społeczności lokalnej i pewien ogólny interes ochrony środowiska który, których strażnikiem powinny być organ administracji powinny być równoważone tutaj mamy do czynienia, gdy takim pójście stały jest pójście w stronę interesów inwestorów no dobrze czy co można zrobić, żeby się przed tym przed taką sytuację jeszcze jeszcze uratować rozumiem, że kraje coś robi w tej sprawie normy to co robimy to przede wszystkim złożyliśmy swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych tego projektu ustawy tutaj muszę może muszę powiedzieć, że to nie jest projekt poselski projekt rządowy ją przez pełen tryb konsultacji i złożyliśmy nasze uwagi niestety tylko takie uwagi czysto techniczne prawne zostały wzięte pod uwagę tak naprawdę redakcyjną Best to do istoty nie zostały uwzględnione natomiast myślę, że społeczeństwo przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami może bronić się po prostu tym trybie, który dosyć mocno już wybrzmiewa to znaczy skargami do komisji Europejskiej komisja ma bardzo mocna narzędzia, żeby wymuszać na władzach państ w członkowskich przestrzeganie prawa aktor Marcin Stoczkiewicz prezes zarządu fundacji le Ts prawnicy dla ziemi bardzo bardzo dziękuję teraz informacja zaś Patryka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA