REKLAMA

"Jestem w niemym szoku. Sfera polityczna nie jest objęta RODO" Ekspert o decyzji UODO

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-07-30 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś 30 lipca we wtorek czas dzień dobry mówi Paweł Sulik, a teraz uczy się telefonicznie z dr. Pawłem Litwińskim adwokatem specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych, ale dzień dobry, ale dobre słyszymy wspaniale witam na antenie Radia TOK FM 29 lipca 2019 roku do kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia jak rozum postanowienie prezesa urzędu ochrony danych osobowych zobowiązujące kancelarii Sejmu teraz uwaga do Rozwiń » powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenie kandydatów do krajowej rady sądownictwa pana perspektywy skoro prezes urzędu wysyła takie pismo jak rozumiem sytuacja jest czysta i jednoznaczna czy nie czy prezes urzędu ochrony danych osobowych nie ma prawa w ten sposób zobowiązywać kancelarii Sejmu panie redaktorze patrząc od strony czysto formalnej wydaje się, że ma takie prawo i Mark 80 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, które daje możliwość wydania tzw. zabezpieczenia, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych tym roku ujawnienie tych danych naruszałoby przepisy o ochronie danych osobowych można wstrzymać ograniczyć takie takie przetwarzanie danych osobowych od strony czysto formalnej kompetencja jest natomiast problem polega na tym, że i pierwsze plany sposób nie są spełnione przesłanki, które ten przepis wskazuje, bo pierwszą przesłanką jest uprawdopodobnienie naruszenia prawa mamy dokładnie odwrotną sytuacją wyrok sądu, który mówi, że trzeba zrobić nie dość, że nie ma uprawdopodobnienia naruszenia to jeszcze jest pewność, że to działanie będzie zgodne z prawem, ale zerwaliśmy, żebyśmy nie zgubili 1 ważnego albo 2 ważnych wątków pierwszy mówi coś tak, ale to są trochę inne rzeczywistości ochrona danych osobowych jest od funkcjonują w innych przepisach i jest inną rzeczywistością niż to, czego dotyczył de facto wyrok, bo wyrok jak rozumiem mówi poinformujemy opinię publiczną, którzy ludzie głosowali także popierali tak zgłoszeń kandydatów wyrok tak naprawdę wyrok tak naprawdę dotyczy danych osobowych odmówi proszę ujawnić, kto konkretnie poparł te osoby problem polega na tym to jest ta to po drugie, do, którego zamierzałem dla, jakby tu niema płaszczyzny wspólnej pomiędzy RODO, czyli tym prawem ochrony danych osobowych tym częściej zarząd zapowiada prezes urzędu ochrony danych osobowych, a prawem dostępu do informacji rury zupełnie rozbieżne dziedziny prawa i o tym, wprost samo RODO mówi w art. 86, że one nie stosuje wtedy, jeżeli krajowe polskie w tym przypadku przepisy mówią, że udostępnianie informacji publicznej jest legalne to jest ten drugi większy problem dla tych troszeczkę pomieszanie rzeczywistości wpływ czy próba wpływu na to rzeczywistość przy pomocy RODO, które nie jest w ogóle RODO objęta, ale i to jest ciekawe to ja myślę o tym w takich kategoriach to taki, że muszę zadać jeszcze inne kraje czy da się takie dane nie inaczej czy da się te nazwiska, bo to przecież chodzi o nazwiska brak o Acta w ten sposób ujawnić, żeby nie były danymi osobowymi chronionymi w myśl tego artykułu o tym, pan mówił czy nie wiem samo imię nazwisko no bez numeru telefonu 1 mieszkań nie da się nie da się natomiast to jest zgodne z prawem prawo dostępu do informacji publicznej czasem nakazuje ujawnianie danych osobowych wiemy ile zarobi minister wiemy, kiedy urzędnik jest na urlopie wiemy, jakie kwalifikacje ma osoba, która w jakimś urzędzie publicznym pracuje to są przecież dane osobowe dla kraju ujawnia, że społeczeństwo my obywatele mamy prawo wiedzieć co robiła, ale też, ale to pan mówi dotyczy również sędziów, bo Unia zmierza urzędnika jest to oczywiste tak tak to dotyczy również sędziów sędziowie są osobami pełniącymi funkcje publiczne i w tym wyroku, którym rozmawiamy prawomocnym sądowym sąd wyraźnie napisał niemożna ograniczyć jawności tych informacji, powołując się na ochronę prywatności sędziów, ponieważ sędziowie są osobami pełniącymi funkcje publiczne także temat rozstrzygniętych we wszystkich możliwych stron to oznacza, że jeśli jest rozstrzygnięty na to co dalej się wydarzy skoro to postanowienie prezesa zabawę o osoby do zabaw zobowiązanie w zasadzie kancelarii Sejmu został wysłany pod jakie będą nasze kroki w naszych Kraków nie będzie, ponieważ na to postanowienie to jest cały majstersztyk tej konstrukcji prawnej na to postanowienie może złożyć zażalenie do sądu wyłącznie to Kancelaria Sejmu o to faktycznie w związku z tym, że w związku z tym najprawdopodobniej to postanowienie utrzyma się w tzw. obrocie będzie wiązało Sejm tak długo jak urząd ochrony danych będzie wyjaśniał to kwestie jak ja nie wiem co tu wyjaśniać tej kwestii nowych od ADO Zet od początku do końca kwestia wydawała się być jasna jest do wczoraj natomiast jak widać ktoś nabrał wątpliwości będzie wyjaśniał tę kwestię, dopóki nie wyjaśni ten zakaz będzie wiązał kancelarii Sejmu no tak, ale ma mogą wystartować osobne zadania odseparowane proces naprawy też poseł będzie chciał się dowiedzieć ruch i ruchami to obywatel, żądając dostępu do danych może odbyć i co wtedy będzie mieć do czynienia z nowo być może pan, że może też, skąd podpowiadamy cechy takie działania, ale co wtedy uruchomi się z odnowa proces zapytał zapytania kancelarii Sejmu i po raz kolejny prezes musiałby wydać takie zobowiązanie najprawdopodobniej tak pamiętajmy, że ten spór trwał tydzień dla państwa rok o dostęp do tych do, a może nawet dużo działo się zupełnie się głównie w tych 3 etatach w piętno jest pewien horyzont czasowy, przez który to postępowanie można przeciągać przez lekarz prawda trwa jakiś czas jako rząd ironii zostanie w tym momencie panie redaktorze Szanowni państwo, ale i jeszcze raz powtórzę z punktu widzenia stricte stosowania prawa budy dawno taki termin waloryzacji sprawa względna 65 proc oraz landy Szal z punktu widzenia stosowania prawa to jest majstersztyk w tym momencie, żeby wstrzymać, jakby procedurę ujawniania tych dat, a Pa możemy na chwilę pomyśleć taki scenariusz, że ktoś, kto pracuje w kancelarii Sejmu jakiś sygnalista tzw. wynosi to lista nazwisk i po prostu upublicznianie w internecie, jakkolwiek to co by się wtedy wydarzyło się wydarzyło najprawdopodobniej byliby ustalają tożsamość takiej osoby to dążenie do postawienia zarzutów karnych karnych ustawy o ochronie danych osobowych, bo to, aby ta osoba zrobiła na cześć lokalności wobec wszelkie znamiona przestępstwa takiej kradzieży typowej kradzieży danych osobowych czy to nie jest droga, żeby upublicznić nazwiska, czyli jak jedno pytanie, na które dzieli mogę 2 × powiedziałbym majstersztyku, żeby całkowicie tę sprawę wyjaśnić postępowanie toczy się do skargi osoby fizycznej najprawdopodobniej do urzędu ochrony danych osobowych wpłynęła skarga 1 z tych sędziów, który podpisał listy poparcia, więc to raczej pod jego adresem te peany na rzecz wybranej procedury skutecznej procedury, którą w tym przypadku zastosował na razie to osoba anonimowa być może kiedyś dowiemy się on skargę, ale to co pan mówi może w głowie, którego naszego słuchacza, bo słuchaczki wzbudzi taki niepokój, bo to jest tak i wystarczy 1 osoba, która napisze do prezesa urzędu ochrony osobowych i można, by zatrzymać w bardzo wielu sytuacjach bardzo źle rozumie w upublicznienie nie wiem danych właśnie upublicznienie nazwisk to czy dobrze rozumie, że to można uniwersalnie traktować ten majstersztyk czy dla czym jesteś tutaj akurat mnie szczególnego bank tak można tak rozumieniu trzeba chyba rozumieć wszyscy, którym zajmujemy się tą dziedziną prawa z niewielu to była taka dziedzina niszowa niedoceniana przez wiele lat od dzisiaj od rana jesteśmy niemal roku właśnie, dlatego że wydawało się, że to jest jasna kwestia, że nie można też blokować czy niemożna, by mieszać tych 2 rzeczywistości objętych rodzaj nieobjęty lot to co się dzieje powiedzmy w sferze politycznej prawda nie jest objęte RODO dostęp do informacji publicznej to jest jednak w pewnym sensie sfera polityczna my kontrolujemy władzę prawda takiego typu c była, ale dotyka bardzo ważnej rzeczy, bo mówiąc o sędziach mówi pan sfera polityczna, więc chyba tego sobie jako społeczeństwo nie opowiedzieliśmy do końca czy traktujemy sędziego tak jak ministra nie wiem wójta i t d. tak dalej czy traktujemy sędziego jako koszty trochę innej sferze sferze większej niezależności chronimy go przed naciskami, więc być może też chroni jego dane osobowe, ale oczywiście chroni jego dane osobowe, bo np. sędziowie, składając oświadczenia majątkowe mogą zażyczyć sobie, żeby te świadczenia były utajniane, żeby te osoby, które wskazują nie mogły rano zacząć przed domownikami będziemy robić coś przykrego tu rodziny prywatność osób, ale jeżeli sędziowie występują no jednak w tym charakterze politycznym w procedurach o charakterze politycznym na taką procedurą przecież nabór do KRS wybór tych członków NATO są traktowani tak jak inne osoby pełniące funkcję publiczną to jest jasne jak słońce i to zostało dwukrotnie przez wojewódzkie, na których Administracyjny w Warszawie potwierdzone prawomocnym wyroku, gdyby ktoś próbował pomyśleć tak to ujawnimy nazwiska, ale nie powiem, kto jak głosował, kto kogo popierał i co wtedy to skoro zaś przy politycznych różnych rozstrzygnięciach myślę, że miałoby jakiś walor informacyjny na pewno ja nie jestem do końca panie redaktorze pewien tutaj jak technicznie ma wyglądać ma być lista osób spełnia popierających sędziego x czy lista osób w ogóle popełnił, zbierając sędziów do KRS -u prawda nie efekt byłby ten sam ujawnienie personaliów imienia nazwiska co ważne panie redaktorze tam na tych listach jest też numer PESEL tych sędziów sąd Administracyjny powiedział wprost numer PESEL trzeba wykreślić, czyli nawet, jeżeli ktoś ma wątpliwości to wystarczy przeczytać wyrok imię nazwisko tak PSL wykreślane, czyli rozumiem, że nie będzie kredytu nie wziąć tak przepraszam na jego rachunek w ale dobrze teraz ta Kancelaria Sejmu tak jak czytam oficjalny Moskwę o oświadczeniu Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez prezesa urzędu ochrony danych osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów czeka, że to jest zdanie, które możemy zakończyć naszą rozmowę takt aktywa nie możemy dokończyć naszą rozmowę mając świadomość, że takie postępowanie przed prezesem on i może trwać dosyć długi prawda teoretycznie skomplikowanych sprawach nie powinno przekroczyć 2 miesięcy, ale realia takie, że wszyscy wiemy, że potrafi czasem po rok albo dłużej dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych bardzo dziękuję za rozmowy do służby dziękuję bardzo do stworzenia 1354 za 6 minut czternasta i zacieśniają informacje Radia TOK FM, a po godzinie czternastej studiu Radia TOK FM Adam Balcer z Uniwersytetu Warszawskiego autor podcast Lechistan, czyli alternatywna historia Polski będziemy rozmawiali o rzeczach, które dla mogą się wydać nam zaskakująca mianowicie po pierwsze, dlaczego coroczne przemówienie Viktora Orbana noszenie nie nie odbywa na terenie Węgier tylko w rumuńskim Siedmiogrodzie i będziemy rozmawiali również o konflikcie, jaki istnieje na płaszczyźnie dyplomatycznej pomiędzy Finlandią, a w granicy o tyle zaskakujące, że mówi się o grupie językowej, do której należy język węgierski język chiński są języki ugrofińskie no właśnie gruziński konflikt mamy teraz w ale o tym wszystkim po godzinie po godzinie czternastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA