REKLAMA

"Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni"

Analizy
Data emisji:
2019-07-30 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj zgodnie z obietnicą wczorajszą wrócimy do Senatu, w którym pracowano nad ustawą o 500 plus dla niepełnosprawnych jak już wiemy to będzie 500 plus dla nielicznych niepełnosprawnych, choć dzisiaj doszło w Senacie do pewnych zmian w przepisach na czyją korzyść jak rozumieć, dlaczego akurat teraz Senacie wprowadza się do ustawy no dosyć poważną zmianę poważną, zwłaszcza finansowo o tym wszystkim Rozwiń » po osiemnastej 40 w analizach Radia TOK sam dla kogo 500 plus na jakich zasadach i skąd zmiany o tym wszystkim w ostatniej części programu wcześniej zajmiemy się segregacją śmieci dzisiaj w Gazecie wyborczej można przeczytać długi tekst jeszcze serię komentarzy dotyczącą kaucji za butelki szklane papiery plastikowe czy też nawet za metal Gazeta wyborcza na swoich łamach przekonuje, że kaucja byłaby dobrym pomysłem miałam dokładnie odwrotną opinię uważam, że to jest zły pomysł, ale nie zgadza się ze mną 90 % ponad 9 % Polaków co państwo o tym, myślą czy rzeczywiście takie butelką maty, które by doktor byśmy rzucali butelki dostawali parę groszy z powrotem to dobry pomysł moim zdaniem zły woda rozwój swojej swój argument, żeby było nam łatwiej dyskutować uważam, że to wcale nie zmniejszy liczby plastików środowisku w sprawie tylko trochę inaczej będzie ten obrót plastykiem wyglądał, a co państwo o tym, myślą proszę pisać analizy małpa to Krupka FM do państwa maili i do rozmowy z ekspertem wrócimy po osiemnastej, a zaczynamy od rozmowy z Patrykiem fachowcem z centrum analiz dla rozwoju analitykiem prawnym for dzień dobry dzień dobry panie dzień dobry państ w, które w trochę ekspertem jest trochę bohaterem wydarzeń, dlatego że Patryk Wachowiec od samego początku nie tylko śledzi, ale też uczestniczy wsporze dotyczącym jawności list poparcia przypomnijmy krótko, dlaczego listy poparcia dla kandydatów do tzw . krajowej rady sądownictwa stały się złotym graalem, dlaczego chcemy, żeby one były jawne no jest wiele powodów dlatego, aby obywatele poznali, kto z sędziów poparł członków kandydatury członków nowej krajowej rady sądownictwa wyobraźmy sobie n p . że ci sędziowie popierające dostali nagrodę awans do nowej krajowej rady sądownictwa co nie wydaje się być inaczej co nie wygląda najlepiej chyba tak mi się wydaje dla dla obywateli wyobraźmy sobie, że nie wiem sprawy dotyczy dotyczące samej KRS rozstrzygają sędziowie, którzy poparli tych członków no to chyba jest jakiś konflikt interesów chodzi o jawność życia publicznego i sprawdzenie czy tam na pewno wszystko w tych procedurach było porządną wszystko było w porządku czy kandydaci mieli odpowiednią liczbę podpisów, bo tu też wątpliwości no i czy po prostu nie ma takich zwykłych ludzkich konfliktów interesów albo też co na pewno najbardziej zaciekawiło opinię publiczną czy nie jest tak, że kandydaci nawzajem się podpisywali listy co byłoby chyba nawet zgodne z ustawą, ale dosyć absurdalne no i dzisiaj nowy odcinek tej tej historii, a to, dlatego że po wyroku najpier w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a potem Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wskazały, że te listy trzeba ujawnić nagle do akcji wkroczył prezes urzędu ochrony danych osobowych i to akurat dzisiaj co postanowił prezes młoda postanowienie prezesa młodą zapadło wczoraj jak mówił nam rzecznik kancelarii Sejmu dotarło w późnych godzinach popołudniowych i na podstawie art. 70 nowej ustawy o ochronie danych osobowych prezes młodą wydał takie postanowienie tymczasowe zabraniające kancelarii Sejmu udostępniania jakiemukolwiek organowi tych właśnie list poparcia z uwagi na potrzebę ochrony danych osobowych sędziów podpisanych na tych listach i rozumiem, że w tym czasie już takie tymczasowe postanowienie, że nie należy ujawniać tych list, bo w tym czasie prezes UODO będzie badał tę sprawę tak czy przetwarzanie danych miało miejsce przez kancelarię Sejmu miało miejsce zgodnie z prawem tutaj mamy mamy tak de facto 2 postanowienia, bo to są 2 można powiedzieć identyczne sprawy pierwszą z nich wszczął sam prezes własne inicjatywy, dlaczego ma uprawnienia co można co można oceniać różnie oczywiście, a drugie postępowanie dotyczy znaczy zostały zainicjowane ze skargi 1 z obywateli no należy tutaj sądzić, że to był 1 sędziów które, którego dane osobowe dotyczą miałby być ujawnione złożył skargę do prezesa jeszcze w lipcu prezesa urzędu ochrony danych osobowych no i przychylił się do jego wniosku właśnie takie tymczasowe postanowienie tutaj chciałbym zrozumieć dobrze jak to jest możliwa, że tak ta decyzja młodo czy prezesa urzędu zapada już po wyrokach sądów czy to znaczy, że mamy troszeczkę takie 2 równoległe porządki w Polsce, że w 1 sąd bada sprawa, a w drugim prezes urzędu ochrony danych osobowych bada sprawę i one niekoniecznie wyniki tych 2 badań wcale nie muszą być spójna to prawda szukałem jakichś analogii, którą mogą się podzielić z widzami wydaje mi się, że mogłaby być to taka analogia, że oto mamy mamy sąsiada, na którego działce stoi dom czy stoi jakiś budynek, który grozi za wolę zażalenie sąd zgadza się na rozbiórkę tego budynku z uwagi na bezpieczeństwo, a w tym czasie starosta wszczyna postępowanie w sprawie tego czy tam zaś zgodnie z prawem został podłączony prąd do tego budynku i wstrzymuje rozbiórka do czasu zbadania czy czy czy ten prąd został odłączony legalnie to mniej więcej taka analogia to analogia jest świetna jeśli chodzi już o 6 do oceny działań prezesa urzędu ochrony danych osobowych natomiast nie do końca wyjaśnia nam czy to co zrobił prezes urzędu ochrony danych osobowych jest zgodne z prawem innymi słowy zapada wyrok w pierwszą instancję II instancji uprawomocnia się, a ich teraz nagle Kancelaria Sejmu ma zrealizować ten wyrok upór i opublikować listy, a nagle wkracza prezes urzędu ochrony danych osobowych czy na tym etapie on miał prawo co zrobić ja nie znajduje takiej podstawy prawnej do działania prezesa młodą pamiętajmy, że wyrok sądu nie tylko wiąże stronę, czyli ta, czyli Lubska w tym przypadku pani poseł, która skarżyła i szefa kancelarii Sejmu, który odmawiał jej tej informacji publicznej, ale zgodnie z przepisami wiąże wszystkie organy państwa przez organy państwa, czyli prezes złoto także są zobowiązane do tego, aby ten wyrok mógł zostać wykonane, aby go respektować, aby nie utrudniać żaden sposób temu organowi, który przegrał no po prostu realizacji tego wyroku, więc w mojej ocenie tutaj o to szło de facto do do kontroli do kontroli wiążącego orzeczenia sądu przez prezesa błoga, ale sam prezes urzędu powołuje się na swoje kompetencje wynikające bezpośrednio z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli słynnego RODO i wskazuje na to, że istnieje procedura, której może on wstrzymać pewne postępowania do czasu zbadania ich zgodności z RODO właśnie to nie jest ścieżka, która broniła, aby decyzję prezesa no ja ja ich chyba nikt inny nie nie nie umniejsza tutaj kompetencji prezesa UODO, ale pamiętajmy, że to musi się odbywać jak i porządku mamy mamy prawomocny wyrok sądu wyrok sądu wiąże też ten organ ją tak musi postępować, żeby tego wyroku na jakiś uszczerbek nie narażać, żeby wykonania tego wyroku nie narażać na na na uszczerbek na szwank, a swoim działaniem właśnie torowi kontroluje wyrok no to jest tak jak nie wiem prezes Szydło odmawiająca wam publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego przyznaje sobie nieznane w prawie uprawnienie do tego, żeby żaby, żeby to kontrolerzy, żeby kontrolować władzę sądowniczą, a pamiętajmy, że zgodnie z konstytucją sądy administracyjne w tym przypadku NSA i Wojewódzki Sąd Administracyjny są powołane do kontroli administracji publicznej ani odwrotnie administracja publiczna kontroluje sądy i teraz zapada ta to postanowienia prezesa urzędu ochrony danych osobowych i ono dotyczy kancelarii Sejmu, bo oto Kancelaria Sejmu była wyrokami WSA i NSA zobowiązana do ujawnienia co tu też ciekawe, bo tam jest wskazane, że adresatem jest Kancelaria Sejmu nie ma takiego organu Kancelaria Sejmu to jest urząd musi być albo marszałek albo szef kancelarii Sejmu, który z tych organów, a tak jak nie wiemy jest wiele osób mówi często błędnie wiem, że decyzja ministerstwa tam rolnictwo np. nad nim to minister rolnictwa wydaje ministerstwo zyska urząd prawnik proszę państwa prawnik co ciekawe zakład ani urząd ochrony danych osobowych ani sama Kancelaria Sejmu nie zwrócił uwagę na siebie kopiowali nawzajem dobrze, a teraz posłuchajmy co powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem ruchem Kowalskim Andrzej Grzegrzółka dyrektor centrum informacyjnego Sejmu, czyli osoba, która wypowiada się dla mediów w różnych sprawach dotyczących kancelarii Sejmu lub też marszałka Sejmu jak chciałby nasz gość posłuchajmy co Andrzej Grzegrzółka mówił w sprawie tego pisma postanowienia młodo, kto decyduje co jest ważniejsze czy postępowanie w urzędzie ochrony danych osobowych czy wyrok naczelnego sądu Administracyjny mówi pan to jest taka sytuacja, że korespondencja, która trafiła do kancelarii Sejmu ta to postanowienie to znaczy prezes urzędu ochrony danych osobowych zdecydował się na tego typu krok niejako też z urzędu co zostało podkreślone w tej korespondencji bada po prostu tę sprawę względem obowiązującej ustawy, a my musimy z tego wywiązać w opinii służb prawnych kancelarii Sejmu postanowienie prezesa urzędu jest wiążące stawia na takiej sytuacji, że musimy poczekać na to aż jego postępowanie zostanie zakończone tak mówił Andrzej Grzegrzółka dyrektor centrum informacyjnego Sejmu tutaj kilka pytań się nasuwa jedno z nich jest takie czy Kancelaria Sejmu rzeczywiście musi zastosować się do tej korespondencji, której mówił pan dyrektor czy do tego postanowienia moim zdaniem musi tutaj odpowiedzialność leży po stronie prezesa UODO i i jego jego działanie można byłoby w sposób skarżyć wzruszać tak dalej, a sam film powiedział, że ten wyrok WSA i NSA obowiązuje wszystkich w tym, a Sejm czy marszałka Sejmu znaczy tak i z tego nie wycofuje żaden sposób problem jest też taki, że no my w państwie prawa umówiliśmy się na coś takiego, że organy, że wszystkie działania podjęte przez organy władzy korzystają z domniemania zgodności z prawem, czyli ta to dzisiejsze postanowienia niezgodne z prawem to, że nie realizują to, że Kancelaria Sejmu wstrzymuje jest niezgodne z prawem dopiero no mamy mamy różne tryby w ustawach żeby, żeby to w jaki sposób weryfikować czy sama rozwiąże sama Kancelaria Sejmu lub też marszałek Sejmu jak powinniśmy mówić prawidłowo mógłby zaskarżyć decyzję prezesa głodu, gdyby uznał, że ona uniemożliwia mu w wykonanie wyroku to prawda, bo jest czy uczestnikiem tego postępowania administracyjnego przed młodą czy to nie jest także automatycznie Kancelaria musi pokornie wykonać postanowienia może się z nim spierać pani redaktor, ale umówmy się, że Kancelaria Sejmu nie ma nie ma żadnego interesu w tym, żeby takie postanowienie oskarżać, ale ja rozumiem nie tylko chodzi o zasadę, bo tutaj tego co mówił dyrektor centrum informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka wynikało jasno, że nie mają żadnego ruchu mają rozmach tak mają mają ruch i to nie tylko Kancelaria Sejmu, ale no tak jak tak jak mówią przepisy prawa postępowaniami o postępowaniu administracyjnym każda osoba, która ma interes prawny w tym i my dzisiaj jako Fundacja centrum analiz dla rozwoju, która była uczestnikiem właśnie tego postępowania zakończonego wyrokiem NSA braliśmy udział w tym w tym po postępowaniu domy uznaliśmy, że jesteśmy tą stroną i skierowaliśmy wprost to prezesa młodą wniosek o stwierdzenie nieważności w czasie naszego własnego panowie tego postanowienia w naszej ocenie wydane bez podstawy prawnej narusza nos jest wydane z rażącym naruszaniem prawa, a także sprowadza się do tego, że szef kancelarii Sejmu może odpowiadać karnie za, wykonując postanowienia w kancelarii Sejmu może odpowiadać karnie za nieudostępnienie informacji publicznej za przekroczenie uprawnień to przestępstwo urzędnicze za niewykonanie wyroku, więc tutaj silne podstawy do tego, żeby takiego postanowienia nie nie wydawać po prostu, a teraz je uzna uznać za, a teraz uchylić po prostu zaraz wrócimy z rozmową przyjrzymy się w dalszym konsekwencjom tej najmniej spodziewanej decyzji prezesa urzędu ochrony danych osobowych dziwi mnie też termin, bo czasu miał miało mnóstwo, żeby tę sprawę zbadać z punktu widzenia ochrony danych osobowych jak sami wskazywaliśmy prezes mógł tutaj działać z urzędu nie działał dopiero za 512 nagle wydał takie postanowienie euro to nie dziwi w ogóle nie ani trochę a dlaczego to szybciutko no znamy powiązania między prezesem młodo członkami nowej KRS większością parlamentarną minister sprawiedliwości no to się wszystko składa 1 całość, ale wciąż nie tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili nowy widać desperacko szuka podstawy prawne zaraz wrócimy z rozmową Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for jest w studiu po informacjach wrócimy będziemy dalej przyglądać tym jakże cennym listą poparcia dla kandydatów do Neo KRS i znajduje się na tym, jakie są jeszcze sztuczki, żeby ukryć gdzieś głęboko te podpisy analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu cały czas Patryk Wachowiec analityk prawny z centrum analiz dla rozwoju, które to centrum analiz dla rozwoju śledzi i uczestniczy w sporze dotyczącym list poparcia list poparcia dla kandydatów do Neo krajowej rady sądownictwa, czyli krajowej rady w takim nowym pisowskim wydaniu kandydaci dostali się już członkami krajowej rady sądownictwa, ale te podpisy, które musieli zebrać podpisy sędziów wciąż są niejawne i spór o to trwa i na dzisiaj właśnie komentujemy nowy odcinek wydawałoby się, że sprawa jest już w poza miotane jak to się mówi kolokwialnie, ponieważ sprawę rozważy najpier w Wojewódzki Sąd Administracyjny później Naczelny Sąd Administracyjny i zgodziły się obydwie instancje, że te listy są informacją publiczną i każdy obywatel powinien móc do nich zajrzeć jutro mija termin ich upublicznienia się dobrze mu wiatr patrzy na Patryka za tak jutro jutro o północy eleganta jest jeszcze czas refleksji jest w tym lista studni Patryk Wachowiec, ale nagle wkroczył na scenę prezes urzędu ochrony danych osobowych zamachał RODO, czyli rozporządzeniem unijnym i powiedział, że będzie teraz sprawdzał czy aby aby o ów wyrok NSA nie zmusi kancelarii Sejmu do złamania zasad ochrony danych osobowych, czyli ujawnienia list czy przypadkiem nie będzie naruszało praw osobistych tych także podpisanych osób komentujemy sprawy i właśnie tutaj chciałbym od razu przez tego połączenia czy tego biegu styku czym nawet kraj może mocniejszych słów które, którym od NSA wydaje wyrok, a następnie prezes urzędu ochrony danych osobowych ten wyrok będzie, czego skutki będzie badał na ile możliwe jest, że sędziowie NSA w ogóle nie brali pod uwagę w swoim wyrokowania New kwestii ochrony danych osobowych, czyli po prostu możliwe, że oni tego nie zbadali w związku z tym teraz musi na scenę wkroczyć prezes urzędu ochrony danych osobowych tak NSA nie zbadało w ogóle kwestii ochrony danych osobowych, czyli może płot marazmie nie broń Boże pamiętajmy, że postępowanie w II instancji, czyli przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wygląda także na sanie nie bada już całości sprawy tak jak Sąd I instancji nie zajmuje się wszystkimi wątkami, które można sobie po prostu wyobrazić, która mogłaby być istotne z punktu widzenia końcowego rozstrzygnięcia no tutaj już bada tylko to co wskaże skarżący kasacyjnie szef kancelarii Sejmu wskazał, że jego zdaniem w I instancji źle zrozumiano, że założono, żeby ustawa z przepisu ustawy o KRS, a czy to RODO czy o przepisach ustawy o dostępie informacji publicznej dotyczących ochrony prywatności już tutaj szef kancelarii Sejmu nic tego tego dziecka tego nie skarżył nie wspomniał, a z naszych instancji, a dolara w tym samym dokładnie, uznając tym samym wszystkie inne oceny prawne wyrażone przez WSA jasno WSA jednoznacznie stwierdził, że sędziów jako osoby zawodowo pełniące funkcje publiczne prawo do prywatności w tym przypadku w przypadku zbierania podpisywania tych list poparcia no po prostu nie chroni i tutaj milcząco nie, skarżąc tego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w kancelarii Sejmu przyznał sądowi rację i związał się tą oceną prawną, więc i to wynika z wyroku widać, że może tutaj prawo do sędziego z analiz obrażony, ale w kontekście ochrony danych osobowych wzięli pod uwagę RODO, w którym jest my między nim mowa o tym na ile dane osobowe są chronione w przypadku, gdy są elementem dokumentów publicznych, a NSA tego nie musiał badać, bo nie było oskarżone no dobrze, ale tu wracam do początku naszej rozmowy, gdy mówił pan, że Kancelaria Sejmu znalazła się ba między młotem, a kowadłem, bo to ma nad sobą wyrok NSA, a jednocześnie przybywa listę postanowienie płodu rozumiem, że we ewentualnie Kancelaria mogłaby nie zgodzić się z prezesem urzędu ochrony danych osobowych z nim spierać albo pokornie wykonać to, czyli innymi słowy jak długi czas schować znów listy do szuflady no chyba kalendarz gra kas ma oczywiście prezes UODO wyznaczone terminy na zajęcie się tą sprawą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu przedłużać w nieskończoność nikt tak mi się wydaje ani ten skarżące zakładam, że to jest 1 z sędziów na tych na tych listach ten, który zwrócił się do płot o ochronę jego dnia ani on ani Kancelaria Sejmu nie ma interesu w tym, żeby go jakiś jakikolwiek sposób ponaglać trzeba go zaskarżyć przeszedł już na przewlekłość bezczynności oczywiście, że tak no i tutaj wydawało się chyba większości rządzącej, że to jest taka idealna sytuacja obywatele tak jakby odseparowanie tego postępowania tam jest tylko ten 1 rodzynek skarżące jest szef kancelarii Sejmu jest nominat Sejmu, czyli prezes UODO i że i, że szpitale nie obywatele nie mają na razie się pozbyto Patryk wychowawców i czy można nas wszystkich i tak Dan cha i takie jest bardziej mylnego dnia jest bardziej mylnego dzisiaj do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich za co bardzo dziękujemy w imieniu fundacji tego postępowania, które toczy się przed urzędem ochrony danych osobowych tak jest do tego badania tak tak nasze może polegać rola rzecznika no będzie miał uprawnienie do zaskarżenia tej tego postanowienia do sądu administracyjnego sąd wreszcie będzie mu się tym zająć, ale zaraz tutaj muszę się zatrzymać tak wyobraźmy sobie, że Rzecznik Praw Obywatelskich po miał 30 dniach stwierdza, że prezes urzędu tylko udaje, że bada sprawę zaskarża sprawy do sądu administracyjnego, czyli w tym momencie sąd Administracyjny będzie badał czy rzeźby czy prezes urzędu ochrony danych osobowych prawidłowy sposób bada wyrok sądu administracyjnego doszliśmy do zapętlenia myślenia ja myślę, że to będzie to będzie skarżone ewentualnie ja tutaj nie wie, jakie będą ruchy Rzecznika Praw Obywatelskich, ale gdyby, gdyby się na to zdecydował co autobusy są w tym momencie chciałbym mocno zasugerować to może to zaskarżając postępowanie przepraszam postanowienie to tymczasowe zobowiązujące Kancelaria Sejmu do nieujawniania tych list do czasu zakończenia postępowania może to zrobić już następnego dnia ono istnieje to postępowanie tam nie ma żadnego nie musi żadnego wniosku składać nic nic żadnego podobnego pisma może już jutro to to to zaskarżyć zespoły czyli, składając skargę już już wprost przez przez organ do sądu administracyjnego no i sąd mógłby uchylić postanowienie co oznacza to postanowień tymczasowe co oznacza, że nie mają żadnej możliwości obrony bronienia się przed ujawnieniem przez morze się ocena, jeżeli wrócę do mojego pytania, ale to znaczy, że sąd Administracyjny ponownie będzie zajmował się tym jak ktoś realizuje go wyrok, bo być może nam rozmyśla siedział pan wytłumaczy, dlaczego to podnosi powiedział pan na początku naszej rozmowy wyrok NSA, a wcześniej w USA obowiązuje wszystkie organy państwa ta sprawa dotyczy kancelarii Sejmu marszałka Sejmu czy szefa kancelarii i właśnie prezesa urzędu ochrony danych osobowych obowiązuje też Rzecznika Praw Obywatelskich i t d. tak i teraz skoro tak to stosunek tych organów, które wymieniłam do owego wyroku będzie za chwileczkę badany przez sąd Administracyjny czy to nie jest także będzie sąd badał sam siebie no troszeczkę tak czyli, a zaraz pojawia się argument, że sąd orzeka we własne szczęście, że ta ach, gdybym tak wiedziałem, że ani wyraźnego związku pisowskiego sposobu myślenia, żeby lepiej przewidywać przyszłość Niemiec mi żal za czym na razie znakomicie, czyli zostaje wciąż na ścieżce prawnej to, że sąd Administracyjny będzie się odnosił do postępowania organów wobec wyroku sądu administracyjnego nie jest żadnym naruszeniem no nie jest naruszeniem no i podobnie jak przecież pani poseł Gasiuk-Pihowicz może złożyć skargę na niewykonanie wyroku przez szefa kancelarii Sejmu no i tam też będzie się przecież sąd musiał mieć do tego czy ten wyrok jest prawomocne jest wykonalne i t d . tak dalej, więc jesteś nie wyklucza to ustawodawca założył, że takich sytuacji może dojść i mamy pytania od słuchaczy dziękujemy za ogromnie analizy małpa to Krupka FM pan Stanisław czy NSA może wydać postanowienie w przedmiocie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym jeśli tak to czy potrzebne jest do tego wniosek skarżącego czy może to zrobić urzędu nie może wydać też, ale powie niech pan wytłumaczy, o co pytał słuchacz jest postanowienie w przedmiocie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym nie wiem wyobraźmy sobie trudno znaleźć jakiś przykład nasze koło bramy sobie nie płacimy podatków organy urząd skarbowy nakłada na prezesa urzędu nakłada na nas tą decyzję podatkową nie płacimy w przegrywamy 2 list i instancji sądowych nadal nie płacimy no i można nie wiem wtedy wchodzi komornik prawda i t d. ale wykonanie zastępcze tam przykład tak jak mówiliśmy na początku rozbiórce budynku, czyli nie wiem od przekazania nam na rozebrać budynek my nie chcemy przegrywamy sądzie znowu przegrywamy w sądzie potem jest wykonanie zastępcze, czyli na na koszt chyba nawet na koszt tego organu czy nie urzędu miasta przychodzi po prostu czy może wejść na nasz teren ten budynek odebrać sam wykonuje zastępstwo za nas to te czekają robią się rozbiórka jest łatwe do wyobrażenia tutaj będzie pan, że nie, dlaczego tak się nie da też en no w jaki sposób można byłoby wykonać zastęp co ujawnia wykonać zastępczy wyrok w sprawie jawności życia publicznego ujawnienia dokumentów, a nie wejść mamy uprawnienia zyskują związanych z uprawnienia do dorobienia sobie klucza do kancelarii Sejmu czy dostaje dyr Grzegrzółka tak tam do sejfu Janów już gotowe na ile to leży w sejmie na pewno gdzieś albo dziś w podziemiach Sejmu tak mi się wydaje, ale innymi słowy nie wygra sprawę bez wahania, że powoduje, że nie można, że nie można tego wykonać pierwsze kroki na sposób tylko można tutaj nawoływać do szefa kancelarii Sejmu o opamiętanie proces wydania prawa, więc państwo Lisowie pomysł świetny tylko w tej konkretnie sprawie, ale niech pan kombinuje dalej bardzo bardzo ciekawe, bo jeszcze, a kolejny słuchacz dokładnie tym samym pytanie pan Marek też o zlecenie komornikowi wyegzekwowania wyroku wprost pan Marek wskazuje, czyli wkracza komornik otwiera szufladę w publikuje listy tam wysyła tym, którzy nie wnosi niestety tak nie działa ale, chociaż n p . Rzecznik Praw Obywatelskich tak mi się wydaje, że ma uprawnienie do wejścia do każdego urzędu, więc można byłoby tutaj zastanawiać czy trzecią sam nie może takiego para wykonania zastępczego pamiętamy też, że pani posłanka Gasiuk-Pihowicz korzystała z kolei możliwości, jaką daje posłom tego typu interwencja próbowała zdobyć te listy w Ministerstwie Sprawiedliwości niestety nie ma tych uprawnień poseł wobec kancelarii Sejmu miejsce socjal z różnych list już niema, więc nie może ich udostępnić no dobrze to teraz jeszcze na chwilę porozmawiamy o skutkach tej tej decyzji prezesa urzędu ochrony danych osobowych powiedział pan, że może w nieskończoność przeciągać, ale jednocześnie zaskarżyli państwo tę to te postanowienia postanowienie do sądu co do działania zaskarżyliśmy na razie wnieśli złożyliśmy wniosek do samego prezesa, aby to 100 swoje własne postanowienie, aby się zreflektował się, by uchylił, bo to jest nawiązanie bardziej sprawą no dobrze, ale tutaj mam pewną barwne podejrzenie co do rezultatu oznaczono, jako że płot uznał, że jego decyzja była prawidłowa szczęśliwie to podlega jeszcze weryfikacji przez sąd Administracyjny no właśnie tym razem czekamy na sąd Administracyjny to teraz chciałam pytam o to dlatego chcę jednak kiedy mamy się znów mówić na rozmowę, o ile udało się uczestnikom tego sporu przedłożyć znów ujawnienie listy przeciągnąć ten termin ja myślę, że ja myślę, że jeżeli tutaj będzie przy przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich dostatecznie zdeterminowany, żeby to nocna już wyjaśnić no to myślę, że i sąd Administracyjny również, bo jest oczywiście kolejka spra w są terminy i t d . ale jeżeli będzie tak jak sprawie poseł Gasiuk-Pihowicz ta sprawa została jednak potraktowana priorytetowo nie w 2 ,5 roku dostaliśmy prawomocny wyrok tylko 8 miesięcy ja myślę, że wciągu może 23 miesięcy uzyskamy te listy poparcia, ale tutaj pragnę wszystkich przeciwników jawności tych, którym się dzisiejsza decyzja prezesa UODO podoba, którzy wspierają go w działaniach MO pragnę pragnę rozwiać ich znacie wydają się płonne są ich nadzieje, ponieważ to jest jeszcze wiele sposobów na to, żeby tę listę wyciągnąć i i mam nadzieję, że będziemy na dniach np. świadkami wielu takich sytuacji, więc przedstawiliśmy jak to się w miastach Patryk Wachowicz zachęca do otrzymania uwagi tutaj włączonej jeszcze na sam koniec koniec pomysł pana Sławomira, który proponuje, żeby sędziowie, którzy podpisali listy poparcia, a nie chcą zgodzić na jej upublicznienie tych danych oświadczyli po prostu publicznie, że nie wyrażają tej zgody i będziemy wtedy wszyscy wszystko wiedzieli na świetny pomysł pani są w mieście ci sędziowie od dawna znają mieli czas na to, ale jakoś milczą, jakiego powodu, jaki to wstyd się poparł jakiegoś kandydata co tam jest na tych listach dłużej oni tego nie upubliczniają, tym bardziej chciałabym wiedzieć Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dziękuję panu do szybkiego zobaczenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA