REKLAMA

"To 500 plus dla niesamodzielnych, a nie niepełnosprawnych"

Analizy
Data emisji:
2019-07-30 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:32 min.
Udostępnij:

Ale kto z niesamodzielnych dostanie wsparcie? To już zależy, jak rozumiemy niesamodzielność Rozwiń »

Z Marią Liburą rozmawiała Agata Kowalska Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie i wracamy do tematu, którym były wczoraj sporo analizach chodzi o 500 plus dla niepełnosprawnych to jest skrót myślowy, ale tonie jak wymyślam tylko rząd prawa i sprawiedliwości miało być 500 plus dla niepełnosprawnych, a ostatecznie będzie 500 plus dla niektórych osób z niepełnosprawnościami, które nie potrzebują wsparcia do samodzielnego życia jak ostatecznie będzie wyglądał przepis to się jeszcze się okaże dzisiaj Rozwiń » pracowała nad nim komisja w Senacie i obrady komisji obserwowała pani Maria -li bura z centrum analiz klubu Jagiellońskiego dzień dobry witam w studiu dzień dobry no dobrze wczoraj w byliśmy na etapie ustawy przyjętej przez Sejm, która trafia do Senatu już wiedzieliśmy, że będą pewne zmiany dzisiaj w komisji te zmiany zaproponowano m. in. senator Orzechowska przedstawia cały pakiet poprawek chciałabym, żebyśmy spróbowały odtworzyć, jaki kształt tego wsparcia wyniku by, gdyby te wszystkie poprawki Senatu Orzechowskiej zostały przyjęte, czyli o, jakiej grupie objętej 500 plus będziemy teraz mówić tutaj ze mną nie będzie wcale tak łatwo odpowiedzieć na pytanie pani redaktor kilku przyczyn, do których dojdziemy, ale może warto zacząć od tego, że chyba słuszna była wczorajsza analiza pani dr Agnieszki Dudzińskiej to na antenie właśnie Radia gra wskazywała na to, że te poprawki będą zdrożały czy w takim kierunku, aby było, gdy u umożliwić pobieranie tego 500 plus tym osobom niesamodzielnym, które mają, jakby zbieg renty rodzinnej renty socjalne innymi słowy, żeby uniknąć takiej sytuacji, która niestety, jakby wyszła przy analizie poprzednich pierwotnej wersji ustawy, że zawsze osoba niepełnosprawna od urodzenia otrzymywała rentę socjalną przed po śmierci rodzi rodzice głównego żywiciela rodziny jak okazywały okazywał żona traci prawo do tego 500 plus, bo sytuacja miała rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i socjalną tym co zawsze i to taka taka sytuacja absurdalna, że w sytuacji, gdy zaś sytuacja się autentycznie pogarsza to zdecydowanie to wówczas nagle taka osoba traciłaby dodatkowe uprawnienie i to zostało zauważone i wydaje się, że te poprawki idą właśnie taką stronę, by objąć tą grupę również prawem do otrzymywania tego świadczenia to zaraz powiem jeszcze dokładniej o tym, jaką grupę i jakich w jakim systemie, ale jednak zatrzymajmy się na tym mamy dzień przed posiedzeniem Senatu komisja senacka zbierano już gotową ustawę, która wyszła z Sejmu i nawet zorientowano, że sieroty osoby dorosłe, które straciły rodzica nie niezdolne do samodzielnej egzystencji nie dostaną 500 plus troszkę późno to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo nie warto też przy okazji właśnie procedowania tej ustawy też widać jak nieprawdopodobnie, by skomplikowane trudne mamy system orzeczniczy o tym, mówi od dawna prawda mamy wiele różnych systemów orzeczniczych to też owych wyszło przy okazji nawet poprawki zaakceptowanej ostatnio przez Sejm jednak okazało się, że jakby wyłączono z limitu tylko emerytury renty z 1 systemu emerytalnego nie pozostały tak czy przy nawet osoby w tym biegłe widać w ferworze właśnie przygotowywania tych prac często się gubią i to też nawet było widać, że na początku, kiedy właśnie poddawana była analizie były zgłaszane ewentualne zastrzeżenia biura legislacyjnego, ale okazało się, że Aśka jest kłopot z zdefiniowania dodatku mieszkaniowego co ma charakter jednorazowy będzie, a to ma decydujące znaczenie potem w interpretacji właśnie tego komu ten to 500 plus będzie przy przysługiwał mówi o tym, się pokazać, że tak naprawdę to to, czego potrzebujemy ostatecznie to jest po prostu bardzo głęboka reforma systemu orzeczniczego w tej chwili naprawdę jest także wychodzi projekt ustawy jak widać gubią się w nim i sami odbiorcy, którzy nie są w stanie np. zinterpretować czy im samym albo ich dzieciom dane świadczenie będzie przysługiwało pojawiają się jakieś nieformalne grupy wsparcia w mediach społecznościowych, których prawda na jakaś profesor prawa, która akurat też ma dziecko niepełnosprawne tłumaczy pozostały co oznaczają te właśnie zaproponowane przepisy to jest zbyt taka sytuacja bardzo trudna dogania Anna Chudzińska, która wskazywała że, gdyby ta ustawa poszła normalną ścieżką konsultacjami publicznymi to te wszystkie grupy miałyby szansę po przyłożyć przepis proponowany do swej sytuacji życiowej powiedział, by coś to nie gra w tym momencie stanęła płuca pół, a my tutaj próbujemy wspólnie z działaczami nadążyć z legislacją, która jest przygotowana w bałaganie na pewno co widać duży głęboki sens konsultacji społecznych prawdach które, jakby były i to one de facto służą jakości prawdę przyjmowanego prawa i zdaje sobie pani, ale warto zwrócić uwagę na to, że tezie, że dobrze, że to jest bardzo ważne, że ta poprawka jak widać, że na to, że jest zamiar włączenia tej grupy to jest rzecz pozytywna to jest warto podkreślić, iż będą wysyłaliśmy przecież znamy jeszcze 1 rzecz, bo pani mówiła o tym, reformie systemu orzecznictwa, ale nie jest tak, że po prostu życie osób z niepełnosprawnościami opiera się jeśli chodzi o finanse na takiej muzyce różnych świadczeń i że niezależnie od tego jak to ostatecznie zbudujemy to będzie także część renty jest za taki socjalny na życie część z po zmarłym rodzicu część będzie na dom dla tych, którzy potrzebują wsparcia na dom część będzie na jakąś rehabilitację i rząd niezależnie od tego jak to będziemy próbowali połączyć to trudno pomyśleć o tym, że każda z tych osób po prostu dostanie niemal na życie 3000 zł miesięcznie i i już po nie można ujednolicić świata ludzi, którzy są tak zróżnicowani w swoich potrzeba i co więcej, kiedy nie też nie należy dążyć do tego, by jedyna przysługującej pomocy były świadczenia na rozwój właśnie im jej jakiś tam świadczenie finansowe, dlatego że musimy pamiętać, że bardzo wiele z tych osób przy odpowiednio wsparciu np. mógłby funkcjom znacznie lepiej, ponieważ praca, która jak ja się krótko, bo to jest najtrudniejsza na świecie, ale czy da się krótko powiedzieć, o czym pani myśli, kiedy mówi o głębokiej reformy systemu orzecznictwa że, jaki cel musiałby być spełnione to uderzy przede wszystkim, aby to było proste w tej chwili mam bardzo wiele systemów, które orzekają prawda mamy n p . jeżeli dziecko niepełnosprawne mamy orzekanie i w obu zespołach powiatowe, które orzekają o niepełnosprawności w równolegle trzeba przeprowadzić też cały proces związany z orzekaniem na potrzeby systemu oświaty w środku dorosły też jeszcze bardziej potem komplikuje i czy 1 osoba jest wiele wrogiej Rosji orzekł pan ostatnio i to jest wręcz, że to jest taki najprostszy, czyli o tym, też nawet dzisiaj mówiła pani prezes ZUS -u twierdzy jak wskazują na to, że taka ustawa jest dziś prawdopodobnie już nawet przygotowana czy projekt choć, jakby kalendarz sejmowy wskazuje na to, że na razie trzeba będzie znów troszeczkę poczekać aż ona ujrzy światło dzienne, ale wysoka podstawowa rzecz prawda, że uprościć system na tyle, aby nie było potrzeby wielokrotnego orzekania się często np. na przestrzeni do życia sosem następuje zbieg i trzeba uzyskać kilka orzeczeń w krótki, aby organy różne nie instytucje sobie nie uchwały każdy musiał na nowe i jeżeli taka ciekawa, że sprawa wyszła przy okazji tej właśnie ustawy o świadczeniu uzupełniającym, o czym pani redaktor w sumie na początku żona jest jakby w marketingu politycznym nazywana ustawą PiS plus dla niepełnosprawnych w skrócie, chociaż warto zauważyć, że w faktach popatrzymy na żadne obietnice polityków zjednoczonej prawicy z wiosny tego roku to, gdy tam pojawiał się od początku to ograniczenie do osób w cudzysłowie najciężej poszkodowanych przez los dziś tak od początku było wskazanie, że dni nie będzie świadczenie dla niepełnosprawnych w ogóle pada właśnie, że były one zaczniemy od grupy w najtrudniejszej sytuacji i za to grupa uznano osoby niesamodzielne i tutaj bardzo się podoba ta właśnie ten nowy aż tak, który tam został przyjęty przez środowiska osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami osoby z niepełnosprawnościami jest z 500 plus dla niesamodzielnych w rajdzie warto jest propagować prawda oraz wiele byśmy tego hasła, jakim jest 500 Poznań samodzielnych wróćmy do tego kształtu, jaki nabiera ustawa o cenach wie czy poprawka senator Orzechowskiej rzeczywiście wszystkie osoby uznane w orzecznictwie za niesamodzielne dostaną 500 i trasy jest więcej wasze i to jest błędem jest kolejny szkopuł pani redaktor, dlatego że pojawia się pytanie jak rozumiemy samodzielność poddam zaczęłam tutaj i wyraźnie widać, że chodzi o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i takiej praktyki organizacji pozarządowej, która zajmuje się osobami z ciężką niepełnosprawnością niepełnosprawnością, którą mam wiem, że z tymi orzeczeniami są olbrzymie problemy to znaczy, że w przypadku tych orzeczeń ba bardzo często zupełnie lekceważy się np. kwestie deficytów kognitywnych, czyli bierze pod uwagę pewną sprawność samoobsługową tak czy i czy dana osoba może sama do toalety czy umyje zęby czy sama przetrzyma sobie kubek, a lekceważy się coraz istotniejszy wymiar samodzielności w naszym świecie, jakim jest wysuwa się różnego rodzaju deficyty poznawcze kognitywne, które uniemożliwiają funkcjonowanie w dzisiejszym świecie to mam na pewno do mamy do czynienia z taką grupą osób jak osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną to jest w ogóle 1 z najbardziej zaniedbanych grup, nad którą się trzeba mocno pochylić się w systemie zabezpieczenia społecznego i system, ale one nie są uznawane, że z racji na swoją niepełnosprawność umysłową zamierza mobilna bywa tak ja mogę powiedzieć, że właśnie w tym w ramach organizacji pozarządowych z sędziami wielokrotnie przypadki, kiedy u uznanie niesamodzielności wymagało pójścia na drogę sądową takie instytucje w przypadku osób, które były niepełnosprawne i miały rzadką niepełnosprawność, która całkowicie wyłączała je wymagała nadzoru 24 godziny na dobę byśmy przed przykład taki mi bardzo dobrze znany przykład rzadkiej choroby genetycznej zespołu kadra w jego ta może mieć do czynienia z osobą, które jest z fizycznie sprawna ma zaś jest na granicy normy albo ma lekkie upośledzenie, czyli lekką poprawę intelektualną i jednocześnie z powodu pewnych specyficznych zaburzeń endokrynologicznych to są w ogóle nigdy nie czuje sytości natomiast jest nieustannie głodna i taka osoba zostawiona sama sobie na potrafi zawieść na śmierć, żeby się przypadki pęknięcia ściany żołądka zakończony tragicznie tak i w świetle, jakby pewnej linii orzecznictwa ona może być uznana za osobę zdolną do samodzielnej egzystencji tak i teraz i tu mamy do Izby to jest to, że tak bardzo rzadki przypadek, który jak doskonale ilustruje to, że nie wystarczy się, jakby zatrzymać na na samej treści ustawy trzeba też przyjrzeć temu jak tak naprawdę interpretujemy różne definicje to coś na czym polega na samorządach, ale teraz kolejny przykład pani redaktor dawka osoby z jakby poważniejszymi słabo funkcjonujące osoby z spektrum zaburzeń autystycznych to też mogą być osoby pozornie zdolne do pewnych czynności samoobsługowych, ale z różnych powodów prawda czy to właśnie deficytów społecznych czy też np. zachowań agresywnych i innych niezdolne tak naprawdę do samodzielnej egzystencji wymagające opieki 24 godzinna doba i tych przykładów można, by mnożyć i w świetle, jakby w tej naszej zmieniającą się technologicznie świecie dochodzi do takich paradoksów, że czasami właśnie osoby niepełnosprawne motorycznie pozoruje dostaną bardzo duże wsparcie np. technologiczne tak co też oznacza od oczywiście wsparcie ze strony instytucji publicznych są zdolne do się do pracy danej osoba nie pot z niepełnosprawnością intelektualną do tego zaburzeniami zachowania takiej pracy nie dostanie toteż, jakby wymaga pewnego przemyślenia odejścia pewnych takiej dziewiętnastowiecznych kategorii myślenia o niepełnosprawności i spojrzenia się na to jakby jakie wsparcie jest komu potrzebne w tym świecie, ale czy z tego wszystkiego co pani mówi wynika jasno, że zajęto się kwotą 500 zł, która może poprawić los jak mówił premier tych najbardziej dotkniętych przez los, ale nie zajęto się w ogóle tym realnie jak jak te osoby już teraz, jakie otrzymują teraz wsparcie jak ona powinna być reformowane tyle tylko, że jak sama pani wskazuje ktoś tam poszedł po rozum do głowy po drodze w ciągu tego tygodnia, gdy ustawa jest procedowana i przynajmniej, a zmienił odrobinę sam system tego kogo obejmie te w 500 zł jeszcze chciała wrócić do dzisiejszej komisji, na której pani Sandra Żuchowska zaproponowała, żeby zamiast tego twardego progu, który jeszcze wczoraj mówiliśmy 1100 zł widzieli czyjąś część renty różnego rodzaju świadczenia przekroczą 1100 zł to niema szans na 500 plus natomiast teraz po poprawce z komisji przynajmniej ten limit osiągnie 1600 zł wraz z owym 500 plus, ale z dodatkowym tym systemem złotówka za złotówkę dobrze odtwarzam te tak wygląda na to, że wróciła ta koncepcja, która na początku została, jakby fałszywie przypisane w tym pierwotnemu projektowi ustawy czyli, że to jest do 500 plus ani 500 plus coś jak ktoś ma tysiące pierwszy złotych świadczeń dostaje za 5400 zł i to po ryby poszerza oczywiście Kong odbiorców ja też może być uznane za wiek i że zaraz po 1 tylko, że tutaj jest od 111 mała rzecz Promień nadziei, że ulegnie zmianie w Senacie mylą się tutaj ustalono to jako pewną kwotę tak, czyli nie mówimy już o kwocie najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy prawda, w którym momencie wynosi 1100 zlotych były torty jest też to samo, ale pamiętajmy, że w tej ustawie są kwoty na sztywno tracimy waloryzacji to jest to zresztą natychmiast też podniosły w tej środowiska właśnie osób z niepełnosprawnościami miejmy nadzieję, że to ulegnie zmianie, bo byłaby szkoda gdyby, jakby to do ust ustawy nie tej kwoty na sztywno spowodowało, że bardzo prędko część osób to te prawa o trenerze, która mnie szalenie ciekawie w ogóle zdumiona, że nagle projekt zmienił się z 21 miliarda złotych jeśli chodzi o roczne wydatki na 43 miliardy tak mi to senator Orzechowska opisywała, czyli dwukrotnie więcej ma kosztować czy ktoś to w ogóle sfinansuje no Time i należy mieć zaufanie do rządu że, proponując pewne poprawki prawda to to wcześniej przeliczył, a na pewno z punktu widzenia, jakby samego środowiska osób niepełnosprawnych jest ważne, że zostały czy zmierzamy prawda w kierunku jednak naprawy pewnych takich wad tej ich pierwotnego projekt to jeszcze teraz czas na Senat zobaczymy co tam się wydarzy czy przez pomyłkę czy też bez pomyłek będą poprawki wprowadzane z nami była pani Maria -li bura z centrum analiz klubu Jagiellońskiego, a także przewodnicząca stowarzyszenia pomocy osobom z zespołem federalnego bardzo dziękuję za spotkania dziękuję czas na informacje o nich kultura osobista spotkać z państwem Łukasz Wojtusik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA