REKLAMA

Kawecki: Prezes UODO może zdecydować, że nie opublikuje list poparcia do KRS

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-08-01 09:00
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry państwu zapraszam na magazyny EKG ze mną studia pan dr Maciej Kawecki dziekan wyższej szkoły bankowej w Warszawie dzień dobry mecz z państ w nowej roli od dzisiaj w nowej roli, ale tak naprawdę państ w nasi słuchacze doskonale pewnie pamiętają naszego gościa w roli osoby, która właściwie odpowiadała za wdrożenie RODO przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce jak i pobiły także pan Rozwiń » dzisiaj w nowej roli to jednak pozwoli pan, że wrócę do pana bardziej wyzwoleni no nie mogę nie zapytać o to jak jak pan ocenia właściwie to, że urząd ochrony danych osobowych pod wodzą nowego prezesa właściwe trochę narzuca zaniechanie wykonania wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego urząd wstrzymuje wykonanie wyroku sądowego co pan ja powiem tak przez te lata wdrażania RODO w Polsce udało mi się unikać tematów politycznych udał się takiej narracji publicznej unikać mówienia o RODO w kontekście politycznym rzeczywiście nigdy RODO w etapie wdrażania stało się przedmiotem debaty politycznej trochę się stało tak, że postanowienie wydane przez prezesa UODO w opinii publicznej stało się tematem politycznym, a nie dotyczy polityczne sprawy po prostu polityce energetycznej sprawy nadana została mu rzeczywiście taka narracja stricte polityczna jak chciał się oderwać od rzeczywistej narracji rzeczywistych założeń, dlaczego został wydany mi się, że to trzeba to wynikiem kierować do prezesa UODO, ale czy powiedzenie rzeczy, że instrument, z którego pan prezes skorzystał wyszedł z ręki tutaj obecnie studia to znaczy rzeczywiście byłem bardzo silnym orędownikiem uprawnienia wprowadzenia do prawa krajowego uprawnienia do prezesa urzędu ochrony danych osobowych do wydania postanowienia zabezpieczającego tego co mamy od lat w postępowaniu cywilnym, które uprawnia prezesa do powiedzenia stop do momentu, kiedy nie wyda rozstrzygnięcia w stopniu przetwarza danych osobowych chodzi o sytuacji, w których ryzyko niepowetowanej straty tak ogromna postępowanie przed prezesem musi wreszcie kraje trwa długo je rzeczywiście bardzo silnie poczytuje się forma w różnych publikacjach na ten temat, które pojawiają się w prasie w opiniach różnych organów państwowych i powiecie 1 rzeczy której, o czym w ogóle zapomina, dlaczego ten mechanizm został przez nas prowadzony przeze mnie wprowadzony to nie jest nasz wymysł postanowienie zabezpieczające znajduje swoje źródło w prawie unijnym, a konkretnie w art. 66 rodu, który mówi wprost, że każdy organ nadzorczy ma mieć prawo do powiedzenia właśnie takiego stop, ale teraz dotyczy są dotyczyło tutaj mamy niemal kulkę wylicza sytuacje oczywiście i 1 rzecz chcę powiedzieć i dlaczego to trochę zmienia narrację moim zdaniem dlatego, bo ustawa to ustawa natomiast RODO jest aktem rangi organ aktu organizacji międzynarodowej wniosku ma rangę wyższą niż ustawa co oczywiście nie ma wpływu na to, że w tej sprawie w podobnej sprawie został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego co czyni oczywiście pewnie to to tylko postanowienie bardziej kontrowersyjnym i zobaczymy jak będą dalej losy się toczyły, ale bardzo chciał, żeby wszyscy rozmawiając na ten temat dostałem dziesiątki pytań pamiętali o tym, że to nie jest nasz wymysł czy mój wymysł uprawnienie prezesa do wydania tego typu rozstrzygnięcia ono znajduje się w RODO jak oceniam to rozwiązanie uważam, że jest mu bardzo dużo mówiło się o karach tak mówiło się rodów w kontekście kar uważam, że to uprawnienie jest z coraz silniejsze niż kara, dlaczego tylko proszę zobaczyć prezes urzędu ochrony danych osobowych może w każdym momencie zapukać i powiedzieć nakazuje zaprzestać przetwarzania danych osobowych, jeżeli chodzi o karę to mamy tak postępowanie, które 23 miesiące potem mamy prawo odwołać Wałęsa, ale to w takim razie czy zostało określone ile czasu ma prezes UODO na to, żeby zbadać co bardzo oczywiście czy postanowienie wpadkowe, z którego skorzystały też postanowienie wydane w toku postępowania teraz prezes powinien zgodnie z przepisami wynikającymi z Copa niezwłocznie później w terminie miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesięcy wydać rozstrzygnięcie z chwilą wydania rozstrzygnięcia to postanowienie traci moc prawną przy czym oczywiście może być również skarżone w toku postępowania i wiem o tym, są organy państwowe prokurator rzeczy praw obywatelskich i dużo innych organów państwowych, które są uprawnione do tego, żeby w toku postępowania takie postanowienie skarżyć w związku z tym też nie do końca czy może morze powiedział rozumiem natomiast uważam, że ta burza, która powstała dookoła tego postanowienia, że z uwagi na charakter nietrwałości jest nieuzasadniona zacienienie nie jest proporcjonalna do wagi instrumentu wykorzystanego przez przez urząd, czyli wyraziście zarysować ścieżkę, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli po pierwsze, prezes miałyby mocy samych przepisów o ochronie danych osobowych niekoniecznie wynika tylko z polskiego prawa, ale z unijnego prawa konkretnie, jeżeli strony każdy z państw może sobie sprawdzić art. 66 ust. 1 RODO mówi bardzo wyraźnie o tym, że każdy organ nadzorczy państwa członkowskiego ma prawo do wydania takiego zapewne dalej 2 miesiące od tego momentu wydania postanowienia powinniśmy tak poznać realizuje 51, a może prezes powiedzieć, że nie nie nie te dane są do publikowania nie będzie informację i dalej jest jak niezależność urzędu ochrony danych osobowych jak ja też jestem trochę, ponieważ w trakcie wdrażania RODO trochę chcieliśmy w tym obszarze pozmieniać pojawiło się takie zarzuty że, że tworzone przez przepisy w jaki sposób mogą wpłynąć na niezależność organu w związku z tym się nauczyłem bardzo wstrzemięźliwie podchodzi do tego, więc to absolutnie nie chce ingerować w rozstrzygnięciu organu nadzorczego decyzja prezesa urzędu danych osobowych może być w 2 dwukierunkowa udostępnia albo nie udostępniał studio Maciej Kawecki człowiek, który właściwie wdrażały RODO w Polsce, ale dzisiaj w nowej radzie już powiedzieliśmy panie doktorze panie ciekawie są kraje, które zaczęły wprowadzać to, o czym była rozmowa na poziomie unijnym jakiegoś czasu, czyli podatek cyfrowy no Europejski przygotowaliście Francja, która mówi 3 % podatku dla tych gigantów internetowych ostatnio też informacja o tym, że rząd Indii również wprowadza coś chce wprowadzić podatek od dochodów uzyskiwanych przez Googlea Twittera Facebooka ten podatek ma wynosić nawet 35 % w Indiach to jest ten kierunek, którym należy spodziewać się wydarza, że poszczególne kraje będą wdrażać u siebie tego typu rozwiązania tak się dzieje Francja Czechy Hiszpania ja myślę, że wartość tego typu regulacji będzie występował tylko jeśli wszystko kraju Europejskiego wprowadzą, dlaczego dlatego, bo chodzi o uniknięcie podwójnego opodatkowania jak byłem wielkim zwolennikiem w ogóle przyjęcia podatku cyfrowego na poziomie unijnym przez organy unijne rzeczywiście w marcu 2018 roku komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, które z uwagi na sprawy podatkowe musiał uzyskać jednomyślność w radzie nie uzyska jednomyślności państw członkowskich opowiedziała się zacząć przeciwniku z tym projekt przepadł, ale jego rozwiązania są teraz na poziomie krajowym tak po prostu wdrażane przez określony kraju mamy Francję mamy gwarancje, które mówi, że właściwych zachowań pro Europę wspólnych szans taktyką mamy rzeczywiście to jest rozwiązanie bardzo dobre i uważam że, że na to czasu absolutnie przyszedł natomiast musi być po przeprowadzony bardzo rozmyślnie po pierwsze nie wie, że kalkulacje, które mówią o tym, że w Polsce podatek cyfrowy może przy przy przynieść rocznie oszczędność rzędu 1 miliarda złotych, czyli 3 %, bo ma być 3 % gospodarek wpływy budżetowe lub celu przepraszam to oczywiście wpływy do budżetu ma przynieść wysokości 1 miliard złotych, bo to, by oznaczało uwzględniający procentowy podatek na taki był w dyrektywie unijnej, że przychody z podmiotów zlokalizowanych w Polsce typu Facebook Uberem airbnb i t d. musiał osiągnąć 33 miliardy 33 miliardy nie na dzisiaj tak nie jest nie mamy tak ogromnych konglomeratów globu podmiotów w Polsce Facebook Polska ma tylko oddział, który zajmuje się promocją niema żadnych centrów jako takim właśnie jak to było to płacić ten oddział po duży oddział regulacja ma osobowość prawną mamy to sprawną, więc zdecydowanie był adresatem takiego podatku tak zakładam natomiast jest bardzo wiele pytań się pan też o tym, że o podatku 0 mówi się dużo natomiast zakres jego zastosowanie nie jest tak szerokie myślimy, ponieważ dotyczy w zasadzie dotyczyłby w zasadzie o znów, opierając się na dyrektywie należy przepisów krajowych polskich projekt nie ma, ale w oparciu o dyrektywę dotyczyłby wyłącznie tak mówi się formalnie rzecz dotyczyłby interfejsu cyfrowego czytaj stron internetowych, które umożliwiają wymianę komunikację pomiędzy użytkownikami czytaj np. Facebook czy różnego rodzaju komunikatory oraz reklamy internetowej w związku z tym duża część serwisów internetowych w ogóle nie wpisuje się tą starą strategię wreszcie po drugie, że pamięć o ograniczeniach musi być po pierwsze, podmiot globalny, więc wszyscy polscy przedsiębiorcy są mogą się czuć bezpieczni dlatego, bo warunkiem taka przerwa była intencja Unii Europejskiej jest to, żeby na poziomie globalnym osiągnąć przychód w ostatnim roku podatkowym wysokości powyżej 750  000  000 EUR założenie bowiem, że Google Facebook Amazon net 4 te organizacje, które po prostu zarabiają dużo pieniędzy na tym, że my korzystamy z tego ukarania oddają właściciela praktycznie oddali nawet nie chodzi o to właśnie to jest klucz znaczy jeszcze 1 rzecz to znaczy nie tylko to nie tylko kluczowe nie tylko to, że nie dają zysków, ale kluczowe jest również to, że oferują nam darmowe usługi opłacamy za nie płacimy danymi nasza świadomość jest jeszcze na tyle niska mamy przykład aplikacji Eliza sprzed chwili prawda, gdzie darmowa aplikacja tak naprawdę pobiera od nas zasoby naszego telefonu komórkowego, za które płacimy co ma ogromną wartość płacimy własnymi danymi przenosimy prawa autorskie majątkowe do zdjęcia naszym telefonie może okazać, że za chwilę zwróciły reklamy w jakimś kolażu w internecie nasz wizerunek powinna otrzymać wynagrodzenie otrzymamy skorzystaliśmy z prawnego do wyrazili zgodę, więc płacimy tymi danymi związku z, a ponieważ w praktyce jest bardzo trudne do wypracowania taki mechanizm społeczny pełnej świadomości tego, że jak to się za darmo to nie jest za darmo to dlaczego to państwo ma tych 3 % nie pobierać prawda nie natomiast jest ryzyka ryzykiem są stany Zjednoczone i tutaj rzeczywiście zakłada bardzo ostrą reakcję Donald Tramp na Twitterze napisał o tym, że wino Francuz amerykański zawsze był lepszy od polskiej od rana co jest złego od francuskiego i interpretowane jest w takim kierunku chce opodatkować wino francuskie wyższym wyższym podatkiem ja bym traktował tego tweeta znacznie szerzej się też przenośnia to znaczy nie chodzi tylko wino dochodzi przede wszystkim o korporacje technologiczne, które w, których Polska tak wiele w stanach nie ma Zjednoczonych, ale Francja już tak korporacje technologiczne, które zlokalizowane są stany Zjednoczone to po pierwsze, te pierwsze ryzyko, a drugie ryzyko jest takie, że bardzo duża część korporacji globalnych zlokalizowana jest państwa Europy Środkowej wschodniej z uwagi na niski podatek CIT w momencie, kiedy nałożymy dodatkowo 3 %o wy podatek to my się 2 problemy po pierwsze w rzeczywiste opodatkowanie dużo wyższe, a po drugie, problem podwójnego opodatkowania to znaczy, dlaczego ta sama czynność czasami ma mieć podwójny podatek, bo też zwrócić uwagę, że sami też czynność cywilnoprawna podejmowana w internecie oprócz tego jeszcze usługa cyfrowa w związku z tym do końca jest bardzo dużo różnych problemów, ale sama istota pobierania tego typu środę tego typu rozwiązania dodatkowego wynagrodzenia dodatkowego podatku dla mniej słuszna rząd tak naprawdę chciałby, żeby podatek cyfrowy przynosi jakieś wpływy do budżetu już od przyszłego roku myśli pan, że wystarczy czasu nie wiemy, że nie wystarczy w tej kadencji parlamentu tematy prac parlamentu spowodowała tak potężny projekt przepadł więc, ale także jako zależą jest podobny ten sam np. prawicę sprawować wygrywa wybory pod przed końcem roku, czyli zrobienia myślę, że jest to jak najbardziej racjonalne, chociaż zmiany podatkowe trwają zazwyczaj długo musi pan o tym, że ten etap konsultacji społecznych zgodnie z resortowych czy ten etap rządowy, kiedy resort pomiędzy sobą nasze uwagi w sprawach podatkowych jest z 2 była bardzo bardzo długo, ale myślę, że to realne czy proces wagę zdrowia Francja czy Francja przyjęła przepisy chwilę temu, ale obowiązują z mocą wsteczną, czyli od 1 stycznia 2019 roku nie wiem czy Polska decydowały się tych rozwiązań czy też Polski prawo podatkowe nie do końca daje podstawę do tego Francja mogła to zrobić w mediach swój system prawny zobaczymy Maciej Kawecki dziekan wyższej szkoły bankowej w Warszawie bardzo dziękuję dziękuję panie nie do końca życia kończymy pierwszą część magazynu EKG zaraz po informacjach wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA