REKLAMA

Marek Balicki "Szumowski docenia wiceministra Króla za to, co zrobił dla psychiatrii"

Analizy
Data emisji:
2019-08-01 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
30:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach zaczniemy od nowego pełnomocnika ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii studiu Marek Balicki dzień dobry czy do wieloletni minister zdrowia wieloletni gość Radia TOK FM zupełnie nowej roli chciałbym zacząć od kalendarza, ponieważ do wyborów zostało około 2 , 5 miesiąca może 3 tylko 2 posiedzenia Sejmu, a pan zostaje pełnomocnikiem ministra zdrowia do reformy psychiatria to rozumieć Rozwiń » funkcjonować, czyli po raz pierwszy się zdarzyło, że minister zdrowia ustanawia pełnomocnika do bardzo trudnego zadania, jakim są zmiany w psychiatrii, ale ja się zajmować psychiatrii dorosłych czy będę się zajmował tym czym się teraz zajmuje od roku jest realizowany pilotaż wprowadzania psychiatrii środowiskowej w Polsce mamy 27 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują swoją opieką 10 % dorosłych mieszkańców Polski od ponad roku jest kierownikiem biura ds. pilotażu, czyli tego biuro działa w ramach Instytutu psychiatrii neurologii i zajmuje się monitorowaniem wizytowania środków obserwowanie tego co się dzieje i przedkładanie ministrowi zdrowia informacji na ten temat i propozycji zmian i utworzenie funkcji pełnomocnika wzmacnia pozycję biura ds. pilotażu jeśli chodzi o skuteczność podejmowanych działań to jest postulat, który kilka tygodni temu sformułowały organizację profesjonalnej społeczne skupione wokół reformy psychiatry już od co najmniej kilku lat postulat skierowany do ministra zdrowia, żeby ustanowić pełnomocnika, żeby pewne przeszkody pewne trudności można było łatwiej pokonywać można także w modzie, jaka trudność będzie łatwiej rozwiązywana dzięki temu, że powstała taka funkcja bezpośrednio będzie można koordynować działania różnych instytucji, które są zaangażowane w reformę psychiatrii np. relacje z NFZ-etem nie będą wymagały pośrednictwa departamentowi, chociaż Departament będzie organem wspierającym i wiceministra, który nadzoruje psychiatry ku będzie można bezpośrednio z relacji robić agencji oceny technologii medycznych też ma swój udział w różnych sprawach dotyczących ustalania finansowania i taryfikacji Główny Urząd Statystyczny, ponieważ pilotaż został określony środek mierników czy ten lato rzeczywiście coś zmienia jeśli chodzi o efekty zdrowotne, a nie tylko ułatwienie dostępu z policją policja rejestruje na bieżąco dokonany samobójstwa co wiemy jest 1 ze wskaźników oceny stanu zdrowia psychicznego populacji jak również dostępności do opieki zdrowotnej, więc to jest z tych naszych obserwacji, bo to nie tylko moje takie nawet pismo porozumienie organizacji wystosowało wynika że, że lepsze umocowanie ułatwi skrócić drogę, a z drugiej strony powiem to też od tak jak pani redaktor powiedziała w polityce szeroko rozumianej zdrowotne jestem od 30 lat to jest okresowo pojawiały się takie oczekiwania, że to jest tak inny obszar od poszczególnych dziedzin medycyny i tak trudne, a jednocześnie najwięcej do zrobienia, bo mam największe zaszłości, że też były postulaty, żeby apartament w Ministerstwie Zdrowia był to w tym sensie pełnomocnik Departament nie powstanie, bo to dzisiaj administracja rządowa tak nie działa natomiast pełnomocnik też ma taki charakter symboliczne, że ochrona zdrowia psychicznego zostaje być zostaje mocniej dostrzega naprzód pełna zgoda na pewno zwróciło naszą uwagę między i dlatego ta rozmowa też sam fakt powołania pana na to stanowisko tym mocniej nas skłonić do tego, żeby zaprosić nowego pełnomocnika ds. reformy zamiast do najbliższego 0101 . takie nowe środki na pierwszego od tych spraw jeszcze, a propos pełnomocników mamy zupełnie fasadowych takich jak pan Adam Lipiński mamy takich szalenie aktywny jak pan Piotr Woźniak odpowiedzialny za czyste powietrze znałem się pan już ma pomysły na to czy właściwie będzie tylko kontynuował te zadania, które już panu Pisa, które działy, które po przedział się w biurze czy też postawił sobie też jakieś nowe cele no zadanie jest to co jest przed nami dużo większe niż to co zostało zrobione w, czyli teraz przygotowujemy już w zasadzie ukończony przygotowanie będzie skierowany do konsultacji zewnętrznych duża nowelizacja rozporządzenia pilotażowego, bo mamy doświadczenia pierwszego roku co ze zdrowiem o tym, programie szerzej utrzymania co trzeba uszczegółowić następna sprawa to rozszerzenie pilotażu został ogłoszony nabór do 9 sierpnia będą spływać wnioski ocena tych wniosków i przedstawienie rekomendacji ministrowi, bo lista podmioty lista centrów jest zawarta w rozporządzeniu zaraz po wyborach przystąpimy do prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i tam są 2 elementy 1 obszar związane z ochroną praw obywatelskich i kwestiach przymusu i t d. drugi obszar wprowadzenie do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego regulacji dotyczących organizacji finansowania systemu opieki zdrowotnej z robieniem tych szczegółach mówić też zaczynamy na tym co pan powiedział, a propos wyborów i wyniku wyborów rozumiem, że założenie takie, że ten program to funkcja będą kontynuowane po jesiennych wyborach parlamentarnych z rozumem prawem sprawiedliwością jako partię rządzącą to trochę też zastanawiające, że zdawał się pan objąć funkcję w rządzie partii, która w łamie prawa obywatelskie, które łamie konstytucję, która jest wskazywana jako tak druzgocąca państwo polskie, a pan tam w roli konkretnej, ale jednak legitymizuje tych lat myślę, że ocena, że wchodzenie do rządu to jest nadmiar, bo pełnomocnik otrzymuje pełnomocnictwo do określonych zadań tak jak każdy minister to zawsze można tak tłumaczyć i tym zadaniem jest projektem jest urzędnikiem Ministerstwa Zdrowia, ale pan element w można przecież pan członkiem administracji rządowej i szeroko rozumianą bowiem także środowiska, które występowały o tę funkcję są reprezentują różne poglądy polityczne i cały ten ruch, który w sensie społecznym rozpoczął się czy aktywizować się w 2015 roku, kiedy groziło zniesienie w ogóle Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego, bo wiemy, że pierwsza edycja 20112015 tonik prezes Kwiatkowski ocenia się, skąd tak jest wtedy była próba zniesienia no jak to się nie udaje to może w ogóle zamieć my to pod dywan wtedy powstał ruch społeczny z o różnych poglądach politycznych organizacji czy członkowie są to myślę, że oni, by nie zrozumieli tego jak byśmy chcieli zrezygnować na tym etapie, kiedy już 4 zostało zrobione i po raz pierwszy to patrząc z tej perspektywy, którą pani przedstawiła to nawet pewien paradoks po raz pierwszy, kiedy tworzyło się okienko ci, którzy od lat są zaangażowani wiedzą mają wizję wiedzą jak to zrobić mieliby zrezygnować to chyba byłaby szkoda dla praw i godności osób, które w debacie publicznej w tym głównym nurcie ciągle są wypychane ciągle są skazane na wykluczenie społeczne ciągle ich prawa są gorzej traktowane niż prawa innych osób w Polsce mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które określone w literaturze jako stygmatyzacja struktura nie tylko to jednostkowe, ale wtedy, kiedy instytucje organizacje publiczne swoimi działaniami też powodują gorsze nierówne dyskryminacyjne traktowanie tych problemów albo tej kategorii finansowanie psychiatrii w Polsce w ogóle na zdrowie przeznaczonymi pieniędzy niż średnio w Europie czy w krajach o porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego jak Czechy 3 czy Węgry to na psychiatrię ten kawałek tortu, który z przeznaczane na opiekę zdrowotną psychiatryczna jest mniejszy z czystej z tego mniejszego tortu w ogóle, ale dostał pan obietnicę wraz objęciem funkcji tych pieniędzy będzie więcej to już się dzieje od roku czuję niż wyjazd za bardzo doświadczony, żeby opierać się na obietnicach rozporządzenie pilotażowe w ubiegłym roku weszło i centra zdrowia psychicznego, iż ta zreformowana czy zmieniona forma udzielania świadczeń dostają średnio o połowę więcej na mieszkańca niż dotąd było w kraju, ale rozszerzanie to dlaczego Zbigniew król właśnie został zdymisjonowany wiceminister zdrowia odpowiedzialny za psychiatry no to pytanie chyba nie Domian natomiast ja mogę powiedzieć, że Zbigniew król to był Ovostar od wielu lat pierwszy wiceminister, który tak dobrze rozumiał sprawy psychiatry tak wiele zrobił, bo to za czasów i za sprawę ministra króla został rozpoczęty pilotaż za jego sprawą zostały przygotowane no bardzo szczegółowe założenia zmian w psychiatrii dzieci młodzieży i no odwracają się system, czyli bardzo bardzo nowoczesne tory stopniowo opieka pierwszym kontaktem w poradniach psychologicznych, czyli coś zupełnie nowego bardzo wiele zrobił na, jakie były powody to już pytanie do pytam też, dlatego że traci pan partnera do współpracy, bo nowy wiceminister powołany w zamian będzie Waldemar Kraska senator, ale on ma wolę Zamość psychiatrą tylko ratownictwem i współpracą międzynarodową w efekcie zostaje pan bez odpowiednika w resorcie notabene to takie możliwości nie ma to już mówi, jaką może nie wieloletni minister wprawdzie 2 × byłem, więc ten zakres zadań któryś z członków kierownictwa musi otrzymać to pewno dziś jutro minister Szumowski ustali ani pan, kto będzie no to taka sytuacja trudna, że skoro sam pełnomocnik chwali wiceministra, którego właśnie odwołano wydaje się, że to był po prostu akt czysto wizerunkowe chodziło o to, że ktoś musi zostać ukarany za dramatyczną sytuację psychiatry, ale właśnie tak to media ale, ale jestem, bo to w Warszawie słyszy takie akty damy radę sytuacja psychiatry rzeczywiście dramatyczna w psychiatrii dzieci młodzieży w szczególności, ale dorosłych to teraz jak pełnię funkcję kierownika biura ds. pilotażu z kolei, że po Polsce oglądamy jak to wszystko wygląda dotykam słucham rozmawiam to sytuacja rzeczywiście dramatyczna, ale to co mamy dzisiaj wczoraj przedwczoraj to nie jest efekt działań dzisiejszych tylko to jest efekt zaniechań, zwłaszcza pierwszej edycji Narodowego programu zdrowia psychicznego, który miał cele zawsze pamięta od lat rozmawiamy między nimi pan o tym, że ten program dobrze sformułowany nie był po prostu realizowany, ale nie był realizowany i teraz, ale mniejsze efekty dzisiejszych działań czy pilotażu czy też psychiatrii dzieci młodzieży to nie będą jutro tylko będą za 234 lat, ale robimy wciąż muszą za odpowiedź za to, że gdzieś doszło do samobójstwa gdzieś doszło do gwałtu gdzieś odeszli wszyscy lekarze kogoś trzeba było dla opinii publicznej ukarać, bo przecież się odwoła urzędnika to wiadomo, że problemy się natychmiast rozwiązują ja takiego w te takich ocen nie to pani redaktor z Rosją nie chodzi o o typową politykę personalną, który odwołuje się wiceministra jako efekt tego, że coś nie działa tak jakby bez bez refleksu, ale bez tego, dlaczego nie działa ster król zrobił ze Ślepskiem, a ja nie wiem pytanie czy pan premier pan minister Szumowski z tym zgadzają myślę tylko przez meszki docenia to co zrobił pan minister klub i na jego wniosek premier odwoła Zbigniewa króla zaraz wrócimy z rozmową i przyjrzymy się temu co, o czym mówi już częściowo obecne są Marek Balicki to znaczy o pilotażu o tym co realnie dzieje się w tym momencie psychiatrii czy te opisywane przez media ostatnim czasie przypadki tak jak mówią dramatyczne gwałtów w szpitalach psychiatrycznych samobój w szpitalach psychiatrycznych opuszczenia oddziału przez lekarzy czy to wszystko są jakieś przejawy dodatkowej wyjątkowej sytuacji czy też jednak stał tzw. stara bieda w psychiatrii i o tym w drugiej części normy jeszcze przed informacjami chciałam zapytać o od, jakie gwarancje pan uzyskał dla swojej roli to znaczy czy wie pan np. że w nowej ustawie budżetowej będą zapisano pieniądze albo czy wiadomo, że będzie realizowany jakiś jak jakaś kontynuacja pilotażu czy już możemy powiedzieć, że pan, obejmując funkcję dostał pewien pakiet otrzymują pełnomocnictwa większe, bo moja funkcja główna to jest kierownik biura ds. pilotażu w ramach Instytutu psychiatrii neurologii no nowelizuje my rozporządzenie pilotażowe i to będzie też duży postęp w sensie organizacyjno-technicznych szczegółów będzie rozszerzenie pilotażu i sierpniu będzie już finalizowane nabór będą kwalifikowane wnioski będziemy zmieniać ustawy no i będziemy dalej podejmować działania, które wiązały się okaże stawy do wyborów z życia uznaje wyborów w tym na przyszły rok nałożenia na rozmach jak przyjmuje zwykle to pani zresztą nie zna konwencje takiej realnej rozmowy poważnej to rozmawiamy poważnie, czyli nowelizacja ustawy nie powinna być dokonywana z dnia na dzień stają dobrze przygotować to po pierwsze po drugie teraz już nowe ustawienie wchodzą tego typu, więc ażeby po wyborach można było przyjąć zmiany w ustawie to trzeba wcześniej przygotować to chyba jest chyba jest oczywiste Marek Balicki nowy pierwszy jak podkreśla pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii w studiu zaraz po informacjach wrócimy przyjrzymy się tej reformie psychiatrii czy chodzi wyłącznie pieniądze czy też zupełnie nowy sposób myślenia o polskiej psychiatrii o tym w drugiej części rozmowy analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas Marek Balicki pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii nowo powołane i pierwszy taki pełnomocnik wcześniej psychiatra psychiatria nie miała takiego odpowiednika takim takiej reprezentacji w administracji rządowej pani minister jeszcze raz dobrych panie ministrze pierwsza część rozmowy podważała fakt pana powołania nawet nie nie podważam kompetencji, ale bardziej fakt, że dzieje się to na 2 , 5 miesiąca w razie dalszych, że nie porzucamy reformy psychiatrii tak i chciałem już jak rozumiem trwa nasz ciężar też rozumiem pojedzie pan na pytanie, dlaczego w rządzie PiS-u zgodził się pan cokolwiek robić natomiast tam teraz przejść do tych kilku kwestii, które poruszył pan króciutko już 5 części rozmowy to jest tak powiedział pan, że od roku realizuje pilotaż, który opiera się na koncepcji psychiatrii środowiskowej i chodzi tu 27 centrów zdrowia psychicznego funkcjonujących w po polskich miastach, które mają być swoistego rodzaju nową ofertą jest to pilotaż, zanim zacznie zaraz zaczną wiemy co wpisuje się co chcecie przetestować, ale co oznaczałoby psychiatra środowiskowa psychiatra środowiskowe to znaczy mamy 2 takie modele 1, a Zelowa, która jest oparta na dużych szpitalach psychiatrycznych dominuje opieka psychiatryczna i po szpitalu opieka ambulatoryjna w poradni zdrowia psychicznego psychiatria środowiskowa to jest cały ciężar opieki przesunięte na inne formy na formy pośrednie leczenie środowiskowe, czyli domowe oddziały dzienne rozwinięta opieka ambulatoryjna tam w środowisku, gdzie pacjent mieszka żyje, czyli w jego mieście w jego powiecie w pobliżu jego miejsce zamieszkania, a pobyt szpitalne jest tak jak SR Dąbrowski jeszcze 25 lat temu 1 z głównych autorów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mówił, że szpital ma być ultima rat wtedy, kiedy już inne formy okazują się niewystarczające dla ochrony osoby, która przeżywa kryzys cieczy innych osób potrzebne umieszczenie w szpitalu, czyli to jest zasadniczo inne myślenie szpitale też poza miastami izolacja razem, a opieka środowiskowa jest w środku dzielnicy w środku miasta jak ten wizytowali też wiele krajów europejskich, przygotowując się do pilotażu te treści z takim modelowym ośrodkiem w Europie tam jest 240  000 mieszkańców 4 centra w każde 6080  000 obejmuje opieką 1 oddział psychiatryczny na mniej niż 15 łóżek Nana na całe miasto to te centra są wśród domów mieszkalnych, czyli najbardziej w środku społeczności, w której w, której ich korzystające z ich pomocy mieszkają, ale jeśli rosną i to już psychiatria środowiskowa tak jak pani pierwszą część mówiła o tych dramatycznych nadużycia, które dokonują się w szpitalach świąteczny gwałtach czy przemocy to psychiatria środowiskowa i to jest w dokumentach europejskich jako uzasadnienie dla zmiany tego kierunku, że jeśli chcemy poprawić poszanowanie godności ochronę praw to musimy odejść od kultury tej zimowej dużych szpitali na rzecz opieki środowiskowej to jest zasadnicza różnica między taką instytucją totalną, jaką jest szpital psychiatryczny już zamknięta wolno tak jest przy nawet jak to tylko wymienię, bo szkoły, ale mieli 1 z uzupełnione 7 i 25 lat od uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dziesiąty czwartym roku piętnastego chyba, o ile dobrze pamiętam została uchwalona i ustawa miała 3 cel pierwszy cel stworzyć regulacje dotyczące przymusu i gwarancji ochrony praw obywatelskich praw człowieka drugi cel wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrii i trzeci cel jest kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób z problemami zdrowia psychicznego czy walka ze stygmatyzacją pierwszy cel jak na tamte czasy został bardzo nowocześnie dobrze określony w 2 pozostały wspomnienia prof. Dąbrowskiego on właśnie zabiegał osoby te 3 cele były realizowane czekaliśmy prawie 25 lat, żeby wziąć za ich realizowanie drugiego celu, a psychiatria środowiskowa dopiero daje szansę na kształtowanie właściwych postaw, dopóki będzie model żelowy to dużo trudniej będzie jasne zwalcza trujący, którzy sporządzili, które są na pewno nie ja, ale właśnie, a propos rzeczywistości, bo ja od lat jestem pacjentką w Polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego korzysta z prywatnej publicznej służby zdrowia w tym zakresie i z moich doświadczeń wynika jasno, że powołuje się na niej po to, od razu państwo wyjaśnia nie, dlatego że lubię mówić o swoje doświadczenia, dlatego że akurat pacjenci, zwłaszcza pacjenci służby w rolę psychiatry rocznej są nie w jakim stopniu reprezentowani bardzo wiele osób mówi o tych doświadczeniach nie mamy tak jak w przypadku Niewiem chirurgii Onkologii rzeszy aż o opisów świadek tego co się dzieje, więc z mojego właśnie perspektywy to wygląda tak, że jeśli pacjent udaje się choćby do poradni zdrowia psychicznego to pierwsza rzecz, którą słyszy to proszę przyjść o o tej o tej godzinie nie jest uprzedzony właśnie co się będzie dalej działo drugie takie najbliższa możliwa wizyta u terapeuty czy psychiatry za miesiące jakieś jasno widzę, że pan przygotował też rozmawiać nie przygotowali wiele rozmów tylko naszym przygotowali dla reformy, ale teraz przygotowania były oparte na diagnozie sytuacji dobrze zdiagnozowane spóźnioną, ale chodzi o to, że pytanie brzmi czytelne, a ta sytuacja tym ten plan ten projekt, który pan teraz na przedstawianie jest luksusem, na które nas nie stać, ponieważ my nie mamy ludzi pieniędzy i stanowisk etatów dla tych wszystkich, którzy mają dbać o tego pacjenta jak wiadomo szpital ma też tę przewagę w gruncie rzeczy potrzeba mniej ludzi jest kilka pielęgniarki pielęgniarze raz na tydzień pojawia się psychiatra i na tym się kończy w tym modelu, który pan opisuje potrzeba rzeszy ludzi i to wszyscy muszą odbyć wykwalifikowani, żeby zaopiekować się potrzebującym to, czego trzeba zacząć zaraz powiem jak to jak to może być ale, ale na początku pani wspomniała o niezwykle ważnej roli tych, którzy korzystają z systemu i w wadze ich ich relacje świadectwa ich oceny w końcu maja był drugi w Warszawie odbył się drugi Kongres zdrowia psychicznego poprzedni był 2 lata temu i ten poprzedni 2 lata temu też był takim impulsem była 1 z inicjatorów Kongresu impulsem, że pilotaż zadziałał i i zarówno pierwszy jak drugi Kongres zdrowia psychicznego to był Kongres użytkowników systemu ich rodzin bliskich i profesjonalistów i nowe w drugim kongresie już nie pamiętam, jakie były relacje detaliczne, ale w pierwszym kongresie połowa wystąpień to byli profesjonaliści i połowa to byli korzystający i drugim było podobnie, czyli zmienia się ta reforma psychiatrii, która w tej chwili zaczęła się w ubiegłym roku ona postępuje równocześnie z no z wyrównaniem upodmiotowienie i jedno chodzi o odwagę też wiadomo jeśli mamy ze stygmatyzacją walczyć o to właśnie godności i i pełne uczestnictwo teraz ocenę tego ciężaru Otóż to będzie luksus, na które nas jasna ci w centrach zdrowia psychicznego to może nie będzie luksus będą też pierwszy wyłom w Polsce, że będą zatrudniani jako asystenci zdrowienia osoby, które mają za sobą doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego wieloletniego korzystania z pomocy z opieki przeszły odpowiednie przeszkolenie odbyły staże będą odgrywały rolę wspierającą, ale na zasadzie, że będą zatrudniane, a nie tylko na zasadzie wolontariatu to rozporządzenie pilotażowo centra zdrowia psychicznego daje po raz pierwszy taką podstawę prawną, a teraz lub życia zwiększa jeśli na psychiatrię w tym podstawowym zakresie dla dorosłych wydawaliśmy tam 1,5 miliarda teraz jest trochę więcej, żeby zapoczątkować centra potrzeba połowę więcej to jeśli powiemy, że 800  000 000 zł w skali kraju 3 miliard nawet w skali kraju, że to są pieniądze nie do udźwignięcia to przy transferach, jakie się w ostatnich latach dokonują nic nie dałoby się tego poważnie bronić, że to jest nie do udźwignięcia więc, ale przyzna pan, że pacjenci psychiatrycznie to nie jest widoczna głośna grupa wybór no tak, ale już pilot wszystkie centra zdrowia psychicznego uzyskują ten wyższy poziom finansowania, czyli to już dokonuje tylko dokonuje się etapowo jeśli zgadza się pan ze mną to będzie kosztował więcej niż nie no no to mu jeśli my przeznaczamy 34 % wydatków zdrowotnych na wszystkie świadczenia psychiatryczne uzależnienia i t d. dzieci młodzież dorośli uzależnienia, a w Niemczech to przekracza 10 % jak nam koledzy takie Polsko-Niemieckie Towarzystwo zdrowia psychicznego ostatnio mieliśmy takie robocze seminarium się wymiany doświadczeń ich mniejszych centrów naszych mówią, że też 14 % tego co Niemcy wydają na zdrowie no to widać ile jeszcze ile jeszcze jest do nadrobienia, czyli do tej pory pieniędzy było wydawanych za mało 70 % człon szpitale szpitalach były dramatyczne warunki trzeba odejść nie inwestować w szpital tylko inwestować centra zdrowia psychicznego nad oczywiście zwiększać nakłady po to, żeby móc zatrudnić też jak to jest właśnie nasza pozycja wyjściowa jak pierwszy raz przechodzimy do placówki psychiatrycznej to co się zmienia w centrach zdrowia psychicznego, że jak przechodzimy to pierwszy kontakt to jest punkt zgłoszenia koordynacyjne tak to się nazywa w tym punkcie przyjmuje nie rejestratorka tylko profesjonalista medycznych, kto to podpowiedział pacjenci, bo wody coś czuję, że pacjentów rękę, dlatego że ten pierwszy kontakt z kluczowych dla NATO stworzenia, której mogą państwo spać chodzi o telefon do poradni i oto jak one, jakim w, jaki sposób komunikuje się z przyszłym pacjenta się to osoba no to jest na książkę proszę bardzo cieszy, bo też ten tak jak asystenci zdrowienia jeszcze nie we wszystkich centrach są w warszawskich są punkt Good to drugi po drugi element zupełnie nowy o tym, po zgłoszeniu koordynacyjne, które czynne od ósmej do osiemnastej we wszystkie dni robocze 5 w tygodniu i nie ma zapisywania się czy jest zdrowy innych okien, czyli przychodzi się z ulicy nie umówionym albo, żeby zasięgnąć informacji, bo bliskiej rodzinie nie wiem co zrobić myślimy albo mam problem jeśli mam problem to wtedy dokonana jest wstępna ocena i ułożenie wstępnego planu jeśli sytuacja jest pilna przeciągu 3 dni, a tak jak wizytuje centra czystego albo nastąpi tego samego dnia następnego jest konsultacja też lekarza nie tylko psychologa, ale lekarze, czyli to jest drugi element niezwykle ważne i trzeci, który w Niemczech zadziałał we włoszech zadziałał wszędzie tam, gdzie taki sposób finansowania wprowadzono zadziałał, że nie mamy płacenia za poszczególne procedury, bo dzisiaj szpitale psychiatryczne jak szpital ma 500 łóżek to dostaje kontrakt na 500 osobodni razy 365 dni w roku, czyli jak chce zarobić pieniądze to co muszę zrobić zapełnić łóżka musi mieć opinię zapuszczać, bo musi tak zrobić, żeby nie wypuszczać podkreśla, że późno Kliszko znanych mi nie pracuje pracują tylko uszko złożone to oddziały w centrach zdrowia psychicznego są finansowane w ramach łącznego ryczałtu jest 1 worek pieniędzy dla centrum jeśli wypiszą 2 tygodnie wcześniej z oddziału załóż była potrzeba hospitalizacji pacjent zostanie przeniesione do oddziału dziennego co do opieki środowiskowej intensywnej to nie tracą pieniędzy po pieniądze zostają sami decydują w jaki sposób organizować opiekę w ramach tego zwiększonego 50 % budżetu i to stwarza możliwości zatrudniania kolejnych profesjonalistów ci kolejny profesjonaliści to nie muszą być lekarz lekarze wszyscy gdzieś dzisiaj pracują, a to te jest jeszcze 1 cecha obecnego systemu, że bardzo medyka izolowane tak zresztą było podejście przez wiele lat kas chorych i NFZ -u lekarz wykonuje to płacimy, a inni są te inne usługi nie są równoważne, ale też i w efekcie publiczny często nie ma czasu na poradnię zdrowia psychicznego 34 porad udzielanych przez lekarzy 5  000 000 porad udzielanych rocznie 34 przez lekarzy tak byśmy katar chodzi do chirurga Ano właśnie to jakby ktoś przyjechał tam z daleka z innego z innej planecie powiedział za dużo lekarzy mają skoro większość pracy wykonują lekarze mogą robić terapeuci czy znane psyche edukacja mogą prowadzić pielęgniarki psychiatrycznej doświadczeniem, więc terapeuta środowiskowy mogą być zatrudniani nawet należy dążyć do dymy delegalizacji to jest instytucjonalizacja polega m. in. też na medyka Bizacki wprowadzeniu asystentów zdrowienia nie tylko odchodzenia od dużych instytutach pan myśli, czego w 2018 roku dziewiętnastym dopiero to się realizuje trzeba było potrzeba co się zmieniło, że ktoś w ogóle dzieje no ja myślę, że kilka czynników zadziałało, bo tak to dotąd to stygmatyzacja strukturalna, czyli bardzo trudno było prze walczy cokolwiek na sam minister w rządzie Marka Belki ponad rok to 2 cele chcieliśmy zrobić 1 właśnie dać podstawę ustawową do Narodowego programu drugi wprowadzić rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych to rzeczników się udało, a Narodowego programu nie dało, bo minister finansów resort liga kontynuował skierował projekt nie rozwiązał się Sejm minister Kopacz ówczesna skierowała ten sam projekt w 2008 roku Sejm przyjął nowelizację można utworzyć Narodowy program i ponad 2 lata trwały przepychanki nim ten program został przez radę ministrów przyjęty, czyli ta stygmatyzacja strukturalna w różnych instytucjach publicznych ciągle problem rozejrzeć, żeby chodziło właśnie chorych na raka czy o kardiologiczne problemy reakcja natychmiastowa natychmiastowa znajdują się pieniądze znajduje się ustawa znajdują się przepisy teraz to się zadziałało Kongres zdrowia psychicznego, czyli ruch społeczny ten protest, który powstał w 2015 roku stworzył ciśnienie i 4 król się pojawił profesjonaliści się z skupili tak samo z konkretnymi program pomysł treściami programowymi i ten zbieg okoliczności no i też może przyszedł ten moment mówił Marek Balicki pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję bardzo do jesieni będziemy obserwować Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA