REKLAMA

Czemu coraz więcej osób odchodzi ze służb mundurowych? [RAPORT NIK]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-02 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

Mimo podwyżek nadal ze służb mundurowych odchodzą pracownicy, zwłaszcza młodzi o czym możemy przeczytać w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jej prezes Krzysztof Kwiatkowski był gościem Agnieszki Lichnerowicz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na światopogląd, a w nim o planach modernizacji służb, które niby się powiodły ale, parafrazując może nie co zbyt wisiał co problem polega na tym, że nie, by się powiodło, ale pacjent dalej umiera 3000 funkcjonariuszy służb przede wszystkim policji w odeszły ze służby w ciągu ostatniego 1,5 roku, a więc modernizację działa, ale nie za bardzo działa tak wynika z raportu Najwyższej Izby Rozwiń » Kontroli i od niego właśnie zaczniemy, bo prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski z państwa 8 dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry pani zdaniem do raportu to chciałam zapytać jak długo jeszcze ma pan te prace jak długo jeszcze pozostanie pan na stanowisku zgodnie z ustawą o Najwyższej Izby Kontroli kadencja prezesa NIK -u trwa 6 lat nominalnie kończy się 27 sierpnia tego roku, bo 6 lat temu tego dnia rozpoczęły wykonywanie swoją wiosenną, ale w życiu często bywa, ale w ustawie napisane, że wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru na mojego następcę dzisiaj w sejmie są 2 zgłoszone kandydatury ministra finansów pana Mariana Banasia i posła pana Borysa budki, ale wszyscy czytamy w internecie mówią, że Marian Banaś jest związane oczy jest obozem rządzącym Borys Budka jest z po, czyli partii opozycyjnej i mówiło się rodzi rozstrzyga wybór ma w tym Sejmie to jest 1 rzecz, bo kwestia, który z kandydatów może uzyskać większość, ale na razie żaden z kandydatów nie miał szansy być poddany pod procedury głosowania wstępnie mówiło się, że ten wybór miał dokonać na tego tego ty 1 posiedzenie Sejmu, które w tym tygodniu, ale komisja kontroli państwa, kto miał opiniować kandydata została mnie przesunięta powiem szczerze, że to jest pewna pytanie do marszałka Sejmu, dlaczego to się nie dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne cały czas bada oświadczenie majątkowe Mariana Banasia z lat 201513 ja rozumiem, że ono się przedłuża to badanie tego świadczenia majątkowego czy o to chodzi mówiąc wprost trochę zajmujemy, bo ze mną nikt nie konsultuje nie oczywiście na pewno nie konsultuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, kto będzie moim następcom, kiedy będzie wybrany jest za to mam dla naszych słuchaczy niezwykle ważna wiadomość najważniejszą do ostatniego dnia, kiedy będę wykonywał swoje obowiązki będę robił sumiennie rzetelnie zaangażowaniem i każdego dnia jak widzimy ogłaszamy jako NIK kolejne istotne raporty przed chwilą ogłaszaliśmy właśnie modernizacji służb mundurowych, a dzisiaj np. o nieprawidłowościach w kontekście wynajmu nowej siedziby urzędu komisji nadzoru finansowego tortu przejdziemy, ale jednak zapytam to znaczy ta przedłużająca się procedura wyboru pana następcy rozumiem, że ona budzi emocje polityczne również to znaczy, że jest to jakaś sytuacja nadzwyczajna do tej pory rzeczywiście było tak, że my można powiedzieć, że ta procedura była nawet zakończona nie troszkę pewnym wyprzedzeniem my mój wybór na prezesa NIK -u, bo to jest procedura trzystopniowa potem nie znaczy, że Sejm wybierze to wybraliśmy prezesa NIK -u po pierwsze musi wybrać się nie Sejm czy musi uzyskać ponad 230 nie głosów po drugie, ten wybór Sejmu musi być zatwierdzony przez Senat, czyli większość z natury jak się za 8 lat twierdzi, że oba ataki wraca jak wyższa będzie dodatkowe i później jeszcze, żeby tak wybrany prezes przez Sejm przez Senat mógł zacząć wykonywać swoje obowiązki ustawą NIK-u, mówi że musi zgłosić przysięgę już jako wybrany prezes na posiedzeniu plenarnym Sejmu oczywiście ja jestem sobie w stanie wyobrazić to, czego bym sobie wyobraził kilka dni kilka lat temu, że posiedzenie Sejmu Senatu hut można załatwić 1 czy 2 dni, ale na dzisiaj ta procedura nawet nie została uruchomiona w rodzaju czy przewiduje pan, że jednak dużej trochę, że jeszcze na wrzesień październik pana Kaczyński może przedłużyć swobody żywa, że moje odczucia tutaj są najmniej istotne z punktu widzenia naszych słuchaczy istotne jest to, że deklaruje obiecuje słowa dotrzymam, że urząd będzie pracował w tym czasie nie normalnie zgodnie z kalendarzem kontroli, które zapowiadaliśmy, że będziemy kończyć będziemy ogłaszać zapoznawać opinię publiczną z jej wynikami, a więc mimo podwyżek funkcjonariusze służb mówimy o policji Straży Granicznej straży pożarnej i sob w służbie ochrony państwa dawny BOR mimo w tym ostatnim podwyżki były bardzo sympatyczne, ale w pozostałych służbach te podwyżki okazują się wydają się niewystarczające w policji z policji odchodzą funkcjonariusza możemy o tym, porozmawiać jak w samej Warszawie to około 1000 funkcjonariuszy, których brakuje nam w tym raporcie czytamy na stronie NIK napisaliście, że program, którym rozmawiamy jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje, że służby będą unowocześniane to przejdźmy do chwili, żeby przypomnieć jeszcze słuchaczom o jakim programie my w ogóle mówimy mówimy o programie modernizacji służb mundurowych, ponieważ obejmuje nie tylko mnie policja, ale właśnie Straż Graniczną państwową straż pożarną służbą ochrony państwa i od razu, że przeciąć spekulacje Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że sam pomysł programu modernizacji służb mundurowych jest pomysłem bardzo dobrymi potrzebnym ogłaszaliśmy w poprzednich latach wiele kontroli, gdzie pokazywaliśmy sytuację na komisariatach, gdzie pokazywaliśmy problemy związane np. samochodami policjantów, gdzie pokazywaliśmy, że z powodu braku pieniędzy ci policjanci musieli się np. sami ubezpieczać w konsekwencji stłuczek mnie drogowych czy wypadków drogowych to są oczywiście wszystko sytuacji, które pokazywały mówiąc kolokwialnie biedy, która była w policji dlatego to na Mokotowie, gdzie jesteśmy w warszawskim to 1 z najbardziej też nie do no brakujące brakuje najbardziej tutaj personę pani redaktor Niewiem czy chcemy się wydawać analizę czy pani dobrze zna akurat sytuacji na komisariacie, bo to nie uważa dziś szerokie pole interpretacji przez naszych słuchaczy ta sytuacja nie była tak jak być powinno sam program jest dobra, ale co się okazało mimo tego, że przyjęliśmy program modernizacji to większe środki w masie na 16 roku większych środków na modernizację służb mundurowych pochodzi z samych budżetów tych służb 70 % 70 %, czyli nie dano dodatkowych pieniędzy, ale przepraszam troszkę po przesuwano te pieniądze, które już nie były co my mówimy, jeżeli program 9 miliardów dano tak, czyli 13 dano, ale tak naprawdę program modernizacyjny jak powinien być sformułowany tak jak w przypadku sił zbrojnych, czyli my mówimy, że nasza karta w przypadku obrony narodowej w tym 2 umowny 2 % PKB dlaczego, bo wtedy co roku te pieniądze są większe, bo PKB państwa polskiego rośnie i te środki automatycznie ulegają zwiększeniu to jest pierwszy element mówimy wprowadźmy taki mechanizm, który będzie stale dokładał pewne środki szły finansowe dla służb mundurowych i druga bardzo ciekawa, że co się okazało, że kiedy n p . w ramach tego programu modernizacji przeznaczono także środki finansowe na wzrost wynagrodzeń to, chociaż te wynagrodzenia nominalnie wzrost 9 prac to ten wzrost nie nadążał za wzrostem wynagrodzeń w średnim wzrostem wynagrodzeń w Polsce co do czego to doprowadziło w praktyce doprowadziło do tego ubożsi zostają policji, że mimo, że może na razie otrzymali podwyżki to rzeczywiście zarabiają faktycznie mniej niż zarabiali kilka lat w porównaniu relatywnie gorsze w porównaniu z resztą społeczeństwa czym to skutkuje oczywiście są następstwa takich okolic takich zdarzeń skutkuje to tym, że więcej policjantów odeszło ze służby niż do tej służby przyszła jeszcze 1 ważna rzecz okazuje się, że się, że trochę w ramach tego program modernizacji są równi równiejsi to znaczy ten wzrost na rolę państwa Rejów różne największe podwyżki pensji dostali byli funkcjonariusze BOR -u obecnie stopu o ponad 16 %, a w tym czasie wynagrodzenie nie funkcjonariuszy n p . straży nie Straży Granicznej to trochę ponad 8 % policji to niecałe 9 %, czyli okazuje się, że nie zadbano jednak o to, żeby te wzrosty były proporcjonalne dla każdej ze służb ja sama znam funkcjonariuszy, którzy tylko czekają, żeby się przenieść do soku nawet w Rzeczpospolitej, że to pokazuje nasz raport to dom okazuje się także mniejsze mówi nam się tzw . Kani baliśmy słów służbą co to w praktyce oznacza, że ten funkcjonariusz, który niezadowolony z wynagrodzeń, a widzi, że innej służbie mundurowej te wynagrodzenia są lepsze przy pierwszej nadarzającej się okazji czy przy jakimś ogłoszonym naborze ta część klas tych wynagrodzeń funkcjonariuszy jest niezadowolona przenosi się oczywiście do tej służby, gdzie mówiąc kolokwialnie jest szansa na lepsze wynagrodzenie chciałbym też, by odrobinę powiało optymizmem, bo na razie mówimy o tej drugiej stronie myślały, że z tego budżetu to na te podwyżki, które są jak wynika z tego raportu bardzo niewystarczające wysoko 13 tego budżetu modernizacyjnego, a pozostałe poszły na sprzęt na nowe pojazdy laptopy terminale mobilne paralizatory kamizelki kuloodporne i jak się będzie ze strony policji to ta właśnie podkreśla, że raport NIK-u ogłosił sukces modernizacji tych, ale problemach finalnie do mnie niech pani zwrócić co powiedziałem na początku uwagę, żeby zwrócić na to, czego rozpocząłem my jako Najwyższa Izba Kontroli mówimy tak program modernizacji służb mundurowych był potrzebny bardzo dobrze, że rząd przyjął bardzo dobrze, że jest realizowany tylko pokazujemy, że stwórzmy go pie o przyjmie go na innych zasadach takich, które będą gwarantować setkami nowych środków finansowych nie mam żadnej wątpliwości, bo tu mamy twarde mierniki nie ma bardziej wiarygodnych mierników niż odejście od służby czy porównanie wynagrodzeń funkcjonariuszy służb mundurowych do średnich wynagrodzeń np. w gospodarce przepraszam za określenie ludzie głosują nogami, jeżeli mamy więcej odejść ze służb to znaczy, że nie udało nam się stworzyć takiego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń, które były adekwatne do oczekiwań stan emocjonalny 6 autorzy raportu zwracają uwagę, czyli to, że w sumie nie ma mierników nie stworzyła z służba mierników, że policja, która od po jednoznacznie wskażą jak zadziałały te pieniądze na modernizm lat może tymi, jeżeli wydajemy jakieś pieniądze to każdy z nas chce mieć poczucie, że te pieniądze były wydatkowane w taki sposób, że podniosły się bezpieczeństwo na ulicach, że interwencja policji jest szybciej niż była przed uruchomieniem program modernizacji wiemy jak to wygląda szczególnie dużych miastach szczególnie n p . ci z naszych słuchaczy, którzy mieli nieprzyjemność uczestniczyć w jakiej stłuczce drogowej no taki bez nie ofiar, ale takiej, gdzie doszło do zderzenia 2 samochodów jakiś czas oczekiwania przyjazd n p . tego radiowozu policji co się okazało, przyjmując ten program modernizacji takie mierniki zostały zapisane dobrze, że po naszej kontroli nowa pani minister spraw wewnętrznych administracji mówi tak zgodnie z wnioskiem NIK -u przyjmiemy teraz mierniki, żeby oszacować czy te dodatkowe środki finansowe przynoszą wymierne na koniec panie prezesie mówić o takim mechanizmie dla armii, żeby jakiś ustały odsetek budżetu szedł właśnie na służby, jaki pani rektor to czy decyzja polityczna to znaczy niewątpliwie to musi być to muszą być, jeżeli chcemy odnieść pozytywny efekt wyższy wskaźnik niższy w chwili obecnej widzi pan możliwość, że będzie wsparcia politycznego interesu Ludo wystarczy przeczytać raport NIK -u, które pokazują, gdzie te środki nie są wydatkowane najlepiej odwołam się do konkretnego nie do konkretnego przykładu, ale trochę związanego z tym obszarem my pokazaliśmy np. jak nieprawidłowo są wydatkowane pieniądze na tzw . o organizacje paramilitarne finansowane akurat tutaj z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej tam dochodziło do takich nieprawidłowości, że finansowaliśmy szkolenia tych samych osób, które równocześnie ten sam weekend były nad morzem i w górach i pieniądze organizacja, która robi szkolenie dostawała nad tą samą osobę, która wykazała się umiejętnością bilokacji w czasie przestrzeń to bardzo optymistyczne w pre Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli państwa gościem raport cało do przeczytania też na stronie najwyższej kontroli bardzo dziękuję dziękuję pani dziękuję państwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA