REKLAMA

Czego nie dowiemy się z powszechnego spisu rolnego?

Analizy
Data emisji:
2019-08-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:33 min.
Udostępnij:

Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz wyjaśnia dlaczego spis rolny nie zbada realnych potrzeb polskiego rolnictwa

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie 2020 roku w Polsce odbędzie się rolny spis powszechny m. in. rachmistrzowie będą pytać ile samic kóz jest w gospodarstwie ile posiada gospodarz sadza Arek ziemniaków, a ile Ziemianek o to m. in. chce pytać głos, a poprzez GUS również rząd, który złożył ustawy odpowiednio Sejm, który już tę ustawę o spisie powszechnym rolnym 2020 przyjął, czego w tym spisie nie ma być powinno, o co chciałaby zapytać sama to już będę Rozwiń » teraz sprawdzać razem z prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz z Politechniki warszawskiej i Kolegium nauk Ekonomiczno społecznych dzień dobry pani profesor dobry pani dzień dobry państwa nocą sama nie ma czego zacząć powszechny spis rolny 10 lat temu ostatnio przeprowadzono teraz od 1 września do 30 listopada przyszłego roku przyszłego roku ponownie rachmistrzowie ruszą w Polskę i będą tworzyć jak twierdzą twórcy tego tej ustawy bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych konieczną do realizacji krajowej regionalnej lokalnej polityki rolnej oraz społecznej podkreślam oraz społecznej polityki na wsi oraz jeszcze dodatkowo ten spis ma służyć analizie zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 20102020 czeka pani z utęsknieniem na te wyniki jako badaczka nie czekam na te wyniki, dlatego że ten, kto chce takich wyników to opiera się na fakt dnie, czyli na systemie rachunkowości rolnej zharmonizowanej z Unią Europejską wg procedur unijnych to jest mierzone to jest badane to jest analizowane ukazują się periodycznych do doniesienia o gospodarstwach to jest systemowo zrobionej, kto jest rzeczywiście interesuje się wiedzą na temat rolnictwa to z tego systemu rachunkowości wszystkiego się może dowie, ale sądownie szacunki co najwyżej Mitura jest wiele rozwiązań daje mapowanie to jest reprezentatywna próba wybrana wg specjalnej metody tych gospodarst w kilkanaście tysięcy one są usystematyzowane wg pewnych typów, bo to jest system, który w całej Unii Europejskiej obowiązuje ten system ma dać odpowiedź na pytania tak jak w każdym kraju to jest od wielu lat niesłychanie rzetelnie u nas robi to co robi spis powszechny rolne mamy obowiązek robić spis powszechny, dlatego że każdy kraj unijny ma obowiązek jest poza tym światowy program spisów rolnych rundy 2020 przez FAU ustanowiony zgodnie z tym kraje muszą robić spis rolny coś jest obowiązek to jest pewna pewien argument, ale znalazła pani jeszcze jakiś merytoryczny argument, żeby właśnie wydawać Polak znalazłaby, na jaką Ross zgodnie z decyzjami prawnymi musimy pójść do gospodarki czy też skontaktować się z tymi gospodarstwami i tyle pieniędzy na to wydajemy raz na 10 lat, bo przez całą tą obsługę przygotować to uważam, że kluczem do tego wszystkiego jest takie przygotowanie kwestionariusza, żeby uzyskać odpowiedzi na te pytania, na które normalnie nie możemy uzyskać odpowiedzi dlatego szczególnie w Polsce jest to ważne, bo polskie rolnictwo jest bardzo rozdrobniony wiele gospodarst w w ogóle niczego nie produkuje nie ma więzi z Gdyni przepraszam z rynkiem, a jednak posiadają zasoby ziemi posiadają zasoby niewielki, ale kapitału nazywają się rolnikami siedzą w instrumentach wspólnej polityki rolnej korzystają z tych instrumentów, więc uwagę, że koniecznie pytania tam takie powinny być ustawione są to tutaj akurat jeszcze ja będę bronić tego spisu, dlatego że i ten i ten poprzedni 2010 roku sprawdza czy dana ziemia rolna i jakiej ilości należy do gospodarstwa jak jest użytkowana i w związku z tym np. 2010 roku wskazano, że wzrasta i w Polsce ilość ziemi, która w ogóle nie jest zaśpiewana, ale i tak gospodarze korzystają ze wsparcia, ale tu niż prawda, ale wszystkie zadania tak ważne, że pana taka prosta wszystkie badania pilotażowe potwierdzają to spis powszechny ma rangę badania Statystycznego, ale nie nadaje się na dokumentach on się opiera na zeznaniach my tutaj mówimy w spisie powszechnym, że właściciele gospodarst w będą zeznawać, ale chodzi o to, że w Polskim rolnictwie są zjawiska, które są nierejestrowanej niektóre mają olbrzymią skalę i my od tych zjawiskach, zwłaszcza społecznych z tego spisu niczego się nie dowiemy się przy placu jak i zjawisk np. przez lata całe są preferencje dla młodych rolników różne w ciągu tego piętnastoletniego okresu członkostwa unijnego Unii Europejskiej te preferencje były w pewnym momencie wiele gospodarst w wielu rolników gospodarzy przepisywał swoje gospodarstwa na syna na córkę po to, żeby mogli korzystać z tych prorozwojowych instrumentów w wielu gospodarstwach dzisiaj ci młodzi ludzie albo mieszkają dalej w tym gospodarstwie de Nomine Unii są właścicielami, a praktycznie pracują, gdzie indziej, bo to są małe gospodarstwa małe i mniejsze albo w ogóle ich nie ma nigdzie w Polsce są rodzice na tej ziemi zostali rodzice gospodarują, ale gospodarstwo figuruje na Senacie oraz styka się w statystykach jest im tego procesu w ogóle nie wychwycimy dalej w związku z tym obrotem ziemi jest ustawa, która zdecydowanie negatywnie wpłynęła na obrót ziemi, ale są tacy rolnicy są takie sytuacje, które polegają na tym, że rolnicy umawiają się z potencjalnym kupcem jak gdyby rezerwuje się ziemi w jakim sensie jak będzie sprzedawał to ja od ciebie to kupię podpisuje się umowy bierze się pieniądze i IT ta ziemia już jest także sklep pana, bo rolnicy liczą się z tym, że będzie musiało to prawo być zmienione przecież więc, więc takich procesów my nie nie łapiemy dalej rolnicy na ogół ukrywają swoje dochody, zwłaszcza że dochody bardzo często pochodzą z szarej strefy my niczego się tutaj nie dajemy, a ten nowy spis powszechny socjalną rodzinną o akta opatrzone klauzulą tajemnicy dobrze, a to wszystko rozumiem, ale jak się rozmawia z ludźmi to ludzi nie dają wiary takiej chwili będziesz cofam cofam, ponieważ jednocześnie jest pytanie o telefon adres i położnej na no właśnie wycena właśnie chodzi o to, że wyniki mają być to tajne to znaczy nie będzie także każdy będzie mógł zajrzeć, które gospodarstwa odpowiedziało, a jednocześnie rolnik nie nie będzie pewności czy aby ktoś go później, a związki zawodowe nie będzie miał pewność, że moi może być takie niebezpieczeństwo, chociaż faktycznie może wystąpić taka sytuacja ja mówię o tym, że rolnicy są generalnie nieufni, zwłaszcza są nieufni do wszystkiego tego co jest poza gospodarstwem poza ich płotem poza wsią, a tu przychodzi osoba z zewnątrz albo przez internet będę się kontaktować znaczy, ponieważ tyle się mówi o tych rozmaitych internetowych przez radę wszystko w sieci, jakie będę to wszyscy wszystko będą nie wiedzieli, a ja może, ale nawet jeśli nie po będzie, że rolnicy są mniej finisz mieszczucha ale gdyby do mnie do domu ktoś zapukał zapytał płaci pani podatki wszystkie czy nie to kto z nas odpowiedziałby nie wszystkich nie pan właśnie następna sprawa skoro pani redaktor podatki jak wiemy rolnicy nie płacą podatków dochodowych moim zdaniem jest to dlatego niedobre że, gdyby rolnicy te podatki płacili to mogliby sobie odliczać tzw. koszty uzyskania przychodu to po pierwsze po drugie racjonalizowanie, by to gospodarkę może byśmy ustalili, kto nie chce płacić podatków, bo uważa, że nie ma dochodu znaczy nie jest rolnikiem bo kto to jest rolnik ten który, chociaż w jakiejś części utrzymuje się z rolnictwa czy jak ja mam 2 maszyny do szycia w domu 1 normalną 1 z zabytkową i żyje moim wnuczkom sukienki czy jestem krawcową, a przecież 1 000 000 ponad gospodarstw ma ziemię i w zasadzie dla rynku nic nie znaczy wg polskiego rozumienia są dzielnice są to rolnicy korzystają z instrumentów wspólna Polańskiego profesor znowu jak zwykle naszych rozmowach podważa podwaliny polskiego państwa i rozumienia tego czym jest rolnictwo nie pani może da zrobić musi jeszcze drugą część rozmowy Jeża wprowadzać chce tylko powiedzieć, że zawsze polityce, zwłaszcza ci, którym zależy na głosach wyborczych każdy polityk wypowiada się w imieniu całego społeczeństwa narodu Polacy chcą Polacy uważają polscy rolnicy, a ja jestem ciekawa czy rolnicy życzą sobie nie płacić podatku n p . ja jestem ciekawa analiza kogokolwiek, kto życzyłby sobie płacić je, ale akurat to jest podatek, z którego rolnicy mogą śnić, bo można takie koszty uzyskania przychodu wiele pozycji wpisać po prostu to jest jedno, a po drugie, jak teraz susza to francuscy rolnicy umawiają się z rządem te podatki co my płacimy proszę w tym roku przeznaczyć NATO NATO u nas takiej sprawy nie ma, bo rolnicy nie płacą podatku dochodowego znaczy żyją na koszt społeczeństwa, które ich utrzymuje, ale tu przyszliśmy do ZUS są rozdzielone to, że jeżeli wychodzimy do ludzi do do każdego mamy trafi, czyli odwiedzimy 1,51 000 000 gospodarst w prawie to zapytajmy o coś takiego rzeczywiście moglibyśmy dla tej polityki rolnej, do której się powołują dokument także to ma być podstawą formowania i t d. może bardzo ważne są liczba zabiegów środkami ochrony roślin te chlewni i obory może to jest bardzo istotny, ale stokroć istotne jest wszystko to co sprzyja albo nie sprzyja decyzjom gospodarst w rolnych analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz z Politechniki warszawskiej i Kolegium nauk ekonomiczno-społecznych, a ten szelest kartek to są pytania pytania, które mają paść w powszechnym spisie rolnym, które już jesienią przyszłego roku ma się w Polsce odbyć, a to, dlatego że rząd, a teraz już Sejm przyjęły ustawę o właśnie powszechnym spisie rolnym 2020 przyglądamy się razem z panią profesor temu zawód temu za założeniem tego spisu strasznie pani ostro krytykuje, a ja to się odwołam do wniosków z poprzedniego spisu z 2010 roku pani profesor wskazywała, że właściwie to o co pytają, o co chcą zapytać Polski Instytut między nimi GUS to nie jest ta wiedza, które naj istotniejsza, bo to liczenie kóz czy właśnie Ziemianek jak ja zdecydowałam czy obór czy tego ile jest aktorów jest mniej istotnych kwestii społecznych, ale tutaj statyści, którzy pracują pracowali później wynikami wyciąga wnioski właśnie z tych danych, które tej prezes panią profesor tak troszeczkę wyśmiewane m. in. wskazywali na to, że n p . zwiększa się -li liczba dużych gospodarstw i to wyszło z tych badań, a spada liczba małych gospodarst w albo np. że spadła w 2010 roku odnotowano, że w ciągu poprzednich 10 lat spadła ilość gruntów rolnych, bo miały miejsce inwestycję albo, że rolnicy właśnie to państwo cytowana wcześniej decydują się na odstąpienie od uprawy rolnej inne te te te obszary stają się albo pastwisk jem albo po prostu są nieużytkowane, więc są jakieś wnioski, które są rząd tutaj wyciągane na sam koniec jeszcze wskazują na to, że zachodzi proces modernizacji rolnictwa, a to jest efekt między nimi funduszy unijnych, więc coś, czego się nie wiedzieli, czego się rzeczywiście dowiedzieli, dlatego że te wyniki spisu będą porównane z tym co się działo 10 lat temu, ale powtarzam to jest proces drugi my na pewno mamy obowiązek zharmonizowane pytania postawić, ponieważ to Eurostat m. in. korzysta z tych danych, więc te dane muszą być kierowane takie same do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz całe możemy porównać, więc może ta liczba maszyn urządzeń na 100 ha czytam na 1000 godzin pracy jest bardzo istotna chodzi tylko o to, że na pewno moglibyśmy zadać jakieś pytania, które szczególnie nasze rolnictwo interesują proszę popatrzeć mamy program rozwoju obszarów wiejskich mamy regionalną politykę strukturalną mamy politykę spójności ciągle mówimy o zmianach funkcji ski ciągle mówimy bardziej zielonymi lżejszym modelu rolnictwa i ciągle Unia Europejska nacisk kładzie na odnawialne źródła energii ciągle się podkreśla, że wszystkie te odnawialne to jest jak gdyby nowa rola obszarów wiejskich, ale czy Żyto gdzieś tutaj w ogóle ma to ciekawe też zwrócić uwagę, bo w uzasadnieniu do ustawy pojawia się tu takie zdanie, że polskie rolnictwo zmienia się m. in. pod wpływem zmian nawyków żywienia ludności przechodzenie na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich i w związku z poszukiwaniem nowych źródeł energii byłam pewna, że wśród tych pytań pisze pojawi się to o to czy n p . z fotowoltaiki korzystają rolnicy, a wiemy, że korzystają czy korzystają z pomp ciepła i t d . i t d. nie ma o tym, ale jest jeszcze ważniejsza sprawa pani redaktor mianowicie sprawa demograficzna my już wiemy dzisiaj z prognoz demograficznych, że są regiony województwa były badane, gdzie bezwzględnie zmniejszy się liczba ludności będą się wyludnia ci, że już za 20 czy ileś lat będzie mniej niż 1 000 000 na terenie tych województw czy my tutaj znamy zamiary tych gospodarstw czy coś w ogóle wiemy na temat ich perspektywy, ale zmienia się unormowała pani pytanie do takiego rannych trzeba by część całą dołączyć mamy tutaj pracujący w gospodarstwie rolnym i to z tego wynika, jaka jest struktura agrarna w gospodarstwie co tam się dzieje jak wielkie ono jest, jakie ma zasoby jakich ma członków, bo przecież musi wykazać ilu członków pracujących jest w gospodarstwie będzie musiało wykazać czy to gospodarstwo ma następcę ma perspektywę na zmiany jakich czy też wschodzące rynki one w ogóle lubię pytania rzeczywiście to jest pytanie o to do ilu osób należy gospodarstwo ile w nim pracuje i na jakich zasadach, ale nie ma pytania o przyszłość no ale być może jest także rolnicy tego mając zimę o tym, że to ma być podstawa do tego, żeby modernizować i instrumenty wspólnej polityki rolnej i właściwie adresować, a my nie wiemy ile gospodarstw ma perspektywę rozwojową lub też chciałoby mieć perspektywę rozwojową, bo ta ustawa o ziemi nie pozwala im ziemi nabyć powiększyć gospodarstwa, a ile gospodarst w jest w ogóle wschodzących i chętnie, by sprzedał swoje gospodarstwo po to, żeby kupić sobie nawet na tej samej wsi zostawić domek z działką, a resztę ziemi w ogóle sprzedać, bo my jesteśmy na dwoje starych ludzi i my nie mamy żadnych perspekty w to w ogóle rzeczywiście nie ma pytań być może też, dlatego że założenie, że te dane będą wykorzystywane w kreowaniu polityki rolnej to jest tylko takie okrągłe Danko, który pojawia się w opisie ustawy natomiast prawda jest taka, że bardziej ten spis ma pokazać co się wydarzyło w okresie 20102020 względem okresu 20102002 bodajże wtedy był poprzedni jeszcze w PiS, że tak naprawdę to jest w przeszłość spojrzenia, a nie przez należy zdecydowanie tak mało my przecież mamy politykę wspólnie wspólną politykę rolną i program rozwoju obszarów wiejskich p t. polityka przyszłości proszę popatrzeć na te instrumenty realizowane w ramach 1420 dla rolnictwa, który z tych instrumentów ma tam związek z przyszłością i celami wspólnej polityki rolnej strategii Europa 2020 przystań nie ma żadnych instrumentów ani strategii dotyczącej innowacyjności wsi dotyczące zrównoważonego rozwoju dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu technologii, by wysokich technologii informacyjno-komunikacyjnych jak pisał teraz tekst taki do 1 z książek o problemowych regionach w tym w szczególności w regionach wiejskich to, jeżeli przyjąć w Europie, że regiony w ogóle po w Europie dzielą się na 12 poziomów innowacyjności przy czym ten 1211. to jest w tych starych krajach europejskich to my jesteśmy na drugim i na trzecim Mazowsze na drugim od dołu poziomu jej poziom innowacyjności i to głównie tego spod te regiony rolnicze mają strukturalne problemy z wykształceniem z jakością siły roboczej z wybraniem właściwych strategii one same sobie ze swoimi problemami nie poradzą, dlaczego my już wiemy, że tam się zmniejszy liczba ludności, bo ludziom wydają się te ich miejsca zamieszkania jako mniej atrakcyjne, a nikt nie przenosi do gorszego tylko do lepszego idzie i my nie wiemy w ogóle, jakie zamiary majątek gospodarstwa rolne i dopiero za 10 lat w razie czego się dowiemy się znowu zapytam ciągniki zwierzęta gospodarcze tam rzeczywiście bywa też choćby tak proste pytanie jak to czy członek gospodarstwa pracował przy takim okresie zagranicą nie pojawiali branża pracowanie Absolut co jest bardzo częstą praktyką na polu, ale są dziś wyjazd części członków rodzin, ale oczywiście mało już jak ja byłam w Ministerstwie Rolnictwa i potem prezydenta to myśmy szacowali, że w formie różnych programów adresowanych specjalnie do ludności rolniczej, zwłaszcza do młodych ludzi około 1 000 000 na krótkich pobytach tygodniowych dwutygodniowych więcej spotkało się za granicą z doświadczeniami wracają tu będą chcieli wdrażać te doświadczenia tutaj znają się na ile te zarzuty, które pani profesor formułuje są trafne i opisują swoisty brak przemyślenia tego treści tego spisu rolnego na ile one się mijają z założeniami autorów Otóż jeśli rachmistrzowie mają być wpuszczeni do domów do gospodarstw rolnych to nie mogą zadawać pytań o kwestie kontrowersyjne nie pyta się przecież o zdrowie tego bydło nie tylko liczba rak tylko -li nie pyta się stan maszyn nie pytać o to czy to na kredyt czy to czy to za gotówkę czy to pożyczone od wszystkich kwestii, które mogą wzbudzić jakiekolwiek wrażenie, że ktoś tu węższy, więc być może taki oto los spisów powszechnych, że nie mogą telefon jest obarczone od razu takim błędem, bo przecież proszę pan, że nie można zamienionego zażąda swą odpowie wyposażenie gospodarstwa maszyny urządzenia, a one są nowe, bo to gospodarstwo niedawno no powiedzmy w ciągu dziesięciolecia piętnastolecia zostało założone i tak samo liczbę maszyn urządzeń odpowie gospodarstwo, gdzie te maszyny są dawno, gdy kapitalizm, ale przecież Otóż to zaczynają się po prostu na ile z powszechnym spis rolny, który już tak bezlitośnie krytykujemy sam ze swojej istoty nie może badać tego co chcielibyśmy wiedzieć o współ obywatelach, czyli właśnie np. realnego stanu tego gospodarstwa przecież rachmistrzowie nie będą na boku notować odpada tynk albo chałupa żadne nie nie nieremontowane od podatku nie, więc wszystkiego nie uda się każdej informacji uzyskać dzięki takiemu zapisowi to jest oczywista sprawa my tutaj mamy pewien schemat na pewno te pytania trzeba postawić skoro one się znalazły w tym schemacie ja chcę tylko powiedzieć jak trafiamy do każdego gospodarstwa rolnego czytam spółki, bo to różne podmioty mają być badane przecież różne podmioty są to już posta w chociażby 3 pytania takie, żebyśmy się rzeczywiście coś z tego dowiedzieli, bo pani za próg nie wpuszczą wtedy jak takie pytanie padnie mężem nawet choćby o ocenę wspólnej polityki rolnej zadowoleni są co na co wskazują rolnicy na jakie mankamenty, gdyby to od nich zależało to co by poprawili, dlatego że proszę zauważyć ludzi się posługują politycy, zwłaszcza okrągłymi różnymi zdaniami, ale tak naprawdę jak padnie w tym momencie pytania dobrze, czyli konkretnie co od jutra to każdemu brakuje słów może byśmy się czegoś dowiedzieli się górnicy się spodziewają nie mogą się doczekać może byśmy się dowiedzieli, że rolnicy z trudem akceptują ten fakt, że wszyscy każdy, kto ma nawet kawałek ziemi uczestniczy w instrumentach wspólnej polityki rolnej w publicznych pieniądzach, a tylko niektórzy na rynek dostarczają ja rozumiem, że te gospodarstwa pełnią funkcję społeczną i t d . ale one mają swoje miejsce w modelu rolnictwa Europejskiego, bo dziś jest nacisk położony na świetną jakość żywności na te nadzwyczajne smaki na nowe funkcje wsi na nowe funkcje gospodarst w na właśnie te źródła odnawialnej energii chodzi tylko o to, że trzeba zrobić program się w to włączyć nie liczyć na to, że socjalnych będzie żyło, bo teraz jest 500 plus, bo dostaniemy dopłaty bezpośrednie to może nie będzie luksus, ale to nam nie pozwolił umrzeć no to to jest fatalna filozofia przecież no i pytanie tylko czy ta fatalna filozofia wyłącznie przyświeca rolnikom czy też przede wszystkim politykom wtedy narobić się nie trzeba dużo prościej prowadzić taką polityką, dlatego że że każdy komu dają pieniądze tzw. łatwiej akceptuje to przecież każdy taki rolnik też głos wyborczy, ale też przyzna pani profesor, zwłaszcza jako była wiceminister rolnictwa, że po prostu łatwiej napisać ustawę 500 plus to realnie po prostu łatwiej niż ustawa, która odnosiła się do problemu np. starzenia się, ale oczywiście, ale czy zauważana i nie trafić do tych, którzy naprawdę mają potrzebę, żeby im pomóc kończymy mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu spisu rolnego wrócimy, bo moim zdaniem te szkolenia interesujące jak badać tylko rolników, ale wobec nas wszystkich, czego można się dowiedzieć, w którym momencie odpowiadamy napytania, kiedy wydamy zgodnie z prawem, bo tutaj w tym przypadku to będzie wyłącznie oparty na deklaracjach było ich nie będzie reform chwili mogę coś podpowiedzieć zapytać osoby blisko związaną z organizacją tego spisu powszechnego, jakie pytania Polska ma obowiązek w tym postawić, a co jest do wyboru przez kraj do 80 dowiedzieli to byśmy się wtedy dowiedzieli jak daleko od ideału jesteśmy prof. Katarzyna Duczkowska Małysz za państwo słyszą ekspertka jeśli rzekomo pomaga w mojej pracy no gość wymarzony z Politechniki warszawskiej kurii znane i nauk ekonomiczno-społecznych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA