REKLAMA

Nepal zmaga się ze skutkami powodzi. Jak wygląda pomoc na miejscu?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-03 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 magazyny Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami studiu jest Krzysztof Iwiński z Caritas Polska dzień dobry dzień dobry państwu będziemy rozmawiać o Nepalu o sytuacji w Nepalu, która w jakimś sensie jest pewnego rodzaju spiralą w Nepalu poszkodowani otrzymują pomoc za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiegoś rodzaju katastrofy pogodowej środowiskowej i właściwie ta pomoc to jest działanie długodystansowe, które trwa, a od przypadku do przypadku Rozwiń » bardziej czy mniej spektakularnej powodzi mówimy o tym, więcej i w gruncie rzeczy niestety media tak działają, że mówimy w tej chwili o powodzi w Nepalu, ale chcemy tak naprawdę zarysować szerszy obraz pomocy humanitarnej porozmawiać o Solidarności społecznej, ale właśnie pretekstem jest to co się działo w Nepalu powiedzmy w połowie lipca od końca czerwca do października w Nepalu trwają bardzo silne opady wiele osób ucieka z domu dochodzi do różnego rodzaju osunięć ziemi i tak też miało tak też zdarzyło się w połowie lipca ponad 100 ofiar śmiertelnych ostatniej powodzi właśnie osunięcia ziemi spowodowane tym monsun owymi deszczami azjatyckimi także w sąsiednich Indiach Bangladeszu różnego rodzaju poważne konsekwencje wiele osób doznało obrażeń na wiele zaginęło wciąż nie jest odnalezionych jest niewielka szansa na ich odnalezienie w samym Nepalu około 10  000 osób musiało opuścić swoje domy w Bangladeszu około 500  000 ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową zostało zalanych około 200 wsi w północno-wschodnich Indiach z domu uciekło co najmniej 1,51 000 000 osób, a oprócz tego są jeszcze straty w infrastrukturze w gospodarce podtopione domy uszkodzone drogi mosty nie przez 9 autostrad w Nepalu naprawiane są w tej chwili wieża komunikacyjne w celu przywrócenia przywrócenia telefon łączności telefonicznej mnóstwo mnóstwo innych szkód, które trochę właściwie powracają co sezon i wydaje się, że w jakimś sensie walka z żywiołem jest pewnego rodzaju syzyfową pracą co pan na to Krzysztof Wiński dziękuję pani tak szeroko zarysowała problem taka, którą będziemy mówić dokładnie Nepal Bangladesz Indie Pakistan one znajdują się w tym obszarze geograficznym, gdzie przez 56 miesięcy w roku występują intensywne opady deszczu ne jest też 1 z kraju, który najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju u katastrofy naturalne typu osuwiska trzęsienia ziemi powodzie i faktycznie ze względu na ten fakt NATO powtarzalność te zjawiska po prostu dotykają kraj w mniejszym większym stopniu każdego roku w 2015 roku mieliśmy do czynienia z ogromnym trzęsieniem ziemi, gdzie zginęło 9000 osób, gdzie kilkaset tysięcy budynków zostało zniszczonych obecnie budynki, które np. remontowali albo stawia liście tak dokładnie po w zasadzie teraz kończymy ogromny mojej dwudziestoletniej historii pracy jako pracownika humanitarnego nie widziałem tak dużego projektu o tak dużym charakterze tak dużym zakresie chodzi o odbudowę 15 miejscowości im projekt objął swoim zasięgiem 45  000 osób, gdzie Caritas odbudował 10  000 budynków, gdzie budował całą infrastrukturę wodną sanitarną system irygacji pól, gdzie zajął się również tworzeniem możliwości zarobkowych przez lokalne społeczności mikroprzedsiębiorstwa roczny przedsiębiorczości również osób niepełnosprawnych bez to bardzo taka szeroki zakres pomocy dotyczącej i w zasadzie wszystkich sektorów i obecnie kończymy ten projekt i nadal jak mamy możliwości żeby, żeby pomagać na parownik i rozpoczynamy teraz na jesieni trzyletni projekt przeciwdziałania skutkom takich katastrof naturalnych, który będzie polegał głównie na szkoleniu miejscowej ludności miejscowych zespołów reagowania na skutki takich katastrof miejscowych również pracowników sektora medycznego zatrudnionych w miejskich przychodniach, którzy w wypadku zaistnienia katastrofy typu osuwisko typu powódź trzęsienie ziemi mogą w zasadzie od razu ruszy na akcje mogą w zasadzie od razu pomóc osobom poszkodowanym, bo musimy pamiętać, że pan jest krajem bardzo górzystym, gdzie sieć dróg szczególnie w tym okresie umowy ulega ono w dużym uszkodzeniom teraz ja wróciłem z Nepalu kilka dni temu jeszcze nasz zespół medyczny szkolące miejscowych pracowników jeszcze tam jest, ale nawet miejscowościach które, które przez akurat Caritas Polska były objęte pomocą był to 6 miejscowości 2 w zasadzie są obecnie dostępne poprzez poprzez drogę można dojechać tam samochodem, ale w 1 z nich są też kilka dni temu zeszło osuwisko i w zasadzie duża część tej miejscowości niedostępne siada po prostu dość na piechotę stąd też jest ogromna potrzeba do tego, żeby tych ludzi przygotować do radzenia sobie dni skutkami katastrof po prostu we własnym zakresie wskazane tryby tak bo, bo nikt nie jest w stanie tak naprawdę w tak trudnym terenie dotrzeć do do poszkodowanych w bardzo krótkim okresie czasu oni sami muszą przetransportować rannych są też chorych no do tych pierwszych punktów opieki medycznej, ale też same drogi potem od tych lokalnych przychodni wiejskiej do szpitala to jest tak naprawdę dla osoby poszkodowanej nie wiem, jakim złożonym złamaniem tak i transport ambulansem przez drogi które, które dosłownie kilkanaście kilometrów sposób trzeba pokonać wszystkich halny przez kilka godzin jest niesamowitym cierpieniem są też tutaj to nasze działania po to w są ukierunkowane na to żeby, żeby osoby po prostu ta infrastruktura medyczna została ulepszona dni po prostu większe możliwości do tego, żeby móc pomóc sobie sami no i cała ta kompleksowa programowa pomoc o tyle jest ważna istotna dla nas wszystkich, bo nawet jeśli wydaje nam się, że Nepal jest odległym egzotycznym problemem no to każdy z nas, kto rozumie procesy związane z katastrofą klimatyczną Eko zagładą, która rzuca cień teraz na naszą codzienność również na te słoneczne wakacje, które trwają właściwie chodzi o to, żeby wszyscy powinniśmy umieć radzić sobie przygotowywać się na podobnego rodzaju zagrożenia sytuacje stany kryzysowe w naszym życiu, że ten pan przestaje być tak bardzo odległy te zagrożenia te sytuacje, w których pan teraz powiedział właściwie zbliżają się coraz bardziej my wszyscy w jakimś sensie powinniśmy sami być w stanie przed przeczytaniem przeprowadzać kompleksowe działania pomocowe wobec siebie i wobec innych wskazać też te działania w zasadzie w obecnym świecie odległość z traci naznaczeniu tak Nepal poprzez poprzez sam fakt tak jest to oczywiście destynacje turystyczne fatalny dostęp do do tego kraju jest ułatwione poprzez poprzez dużo tańsze ceny biletów niż to było niż to było wcześniej również przez dzięki mediom tak możemy tak naprawdę na bieżąco śledzić informacje ze świata to wszystko zbliża nam tego typu problemy w tamtym roku np. mieliśmy też Caritas pomaga ofiarom ogromnych pożarów w Grecji także są też te obszary, które wydają się nam bezpieczne, które są destynacje turystyczne, do których jeździmy, a jednocześnie mogą one stać się miejscami gdzie, gdzie dana katastrofa właśnie typu pożar na dużą skalę czy też powódź może dotknąć nas też niezwykle miejscowej ludności oczywiście również osób będących tam z wizytą jako turyści jak to wynika z pana wieloletniego doświadczenia również tych czteroletnich działań mających niwelować skutki trzęsienia ziemi Nepalu czy tego nowego programu, który płynnie się rozpoczyna kończąc tam z programu trzyletniego właśnie Nepalu jak to wynika z pana doświadczenia, jakie czynniki są potrzebne do sprawnej współpracy służb ratowniczych porządkowych medycznych ze społecznością dotkniętą różnego rodzaju katastrofami środowisk środowiskowymi co tutaj potrzeba, żeby to była sprawnie działająca machina pan z pewnością widział i różnego rodzaju pozytywne i zatrważające przykłady to zależy tak dużej katastrofy jakim, jakim jest trzęsienie ziemi tutaj formacja działań tak naprawdę w tych pierwszych w pierwszych godzinach dniach jest bardzo trudna, ponieważ bardzo wielu aktorów i lokalnych też międzynarodowy tutaj może się opery na przykładzie Nepalu, kiedy my tam wylądowaliśmy zasadzie kilka dni po po katastrofie było tam bardzo dużo zespołów poszukiwawczych było bardzo dużo zespołów medycznych były również służby lokalny interes składowanie tego wszystkiego wysłanie odpowiednich wyspecjalizowanych jednostek ochrony zdrowia także strażackich do różnych rejonów jest bardzo trudne i również potem dystrybucja pomocy humanitarnej to, żeby tego samego tak nie przekazać tym samym ludziom w wiek z tym nie powielać pewnych rzeczy, bo w organizacji zaraz po katastrofie w danym kraju bardzo często pojawia się bardzo dużą ze względu na brak tej koordynacji one dostarczają pomoc czasami do tych samych miejsc, gdzie ona dociera tak naprawdę nie wtedy, kiedy potrzebne, kiedy potrzebna nie wtedy kiedy, kiedy poczyna po prostu gdzie indziej także to jest to jest bardzo skomplikowana sytuacja natomiast można można jak to ułatwiać można temu przeciwdziałać w ten sposób, że poprzez działania uświadamiające poprzez właśnie szkolenia miejscowej ludności poprzez opracowania lokalnych planów reagowania kryzysowego poprzez dokupowania sprzętu typu np. nie kaski kilofy łopaty gdzie, gdzie takie miejscowe jednostki ratownicze złożone z mieszkańców mogą w ciągu tak naprawdę zaraz po wystąpieniu katastrofy użyć tego sprzętu do odgruzowywania do poszukiwania ofiar to wszystko pokazanie przede wszystkim pewnych różnych prostych technik tak i też technik transportu osób rannych pyta wszystko składa się na natkę przeciwdziałanie szkolenia i przygotowanie po prostu miejscowych mieszkańców do katastrofy więcej na ten temat tuż po informacjach, na które teraz zapraszam 1321 magazyn Radia TOK sam przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu cały czas jest Krzysztof Wiński z Caritas Polska rozmawiamy o sytuacji w metalu o tym co wydarzyło się w Nepalu w trakcie powodzi i po powodzi, jakiego rodzaju skutki dla infrastruktury gospodarki, ale przede wszystkim ofiary śmiertelne osoby, które odniosło obrażenia czy też osoby zaginione to są te skutki czy też wiele tysięcy osób pozbawionych dachu nad głową Caritas Polska prowadzi działania długodystansowej przygotowuje lokalne zespoły do takiej skoordynowanej reakcji kryzysowej to jest o tyle ważne, że Nepal przestaje być odległym miejscem na ziemi, w którym dochodzi do klimatycznych katastrof, bo te klimatyczne katastrofy nadciągają coraz większymi krokami również szef kierunku tego miejsca planety, w którym my się znajdujemy lokalny zespół reagowania kryzysowego co to jest za zespół, bo on powstaje jak rozumiem z inspiracji środków pomocowych zespołów pomocowych, ale przy aktywnej współpracy mieszkańców danej miejscowości jak taki zespół powstaje, kto go współtworzy, jaką działa, że tego typu zespoły tak naprawdę są obecne z każdej najmniejszej jednostce podział Administracyjny w Nepalu te zespoły składają się to są dwudziesto pięcio osobowe zespoły składające się z lokalnych mieszkańców z pracowników lokalnej lokalnego ośrodka zdrowia przedstawicieli policji z przedstawicieli np. lokalnej szkołę są tam osoby w różnym wieku są tam kobiety są tam mężczyźni jedno co jak by ich łączy to jest to, że są mieszkańcami danej miejscowości, a zatem w momencie wystąpienia katastrofy naturalnej są osoby, które są na miejscu i od razu mogą zareagować na skutki takiej katastrofy ciekawe, że używa pan terminu katastrofa naturalna, kiedy właściwie chyba pomału przedstawiamy na to, żeby mówić myśleć o tych katastrofach jako katastrofa kulturowa katastrofa wywołana działalnością ludzką, ale to jest osobny temat przestajemy w każdym bądź razie myśleć o kryzysie klimatycznym jako procesie naturalnym, czyli osoby aktywne w danym środowisku przygotowują się teoretycznie na zagrożenie wynikające z powodzi osunięcia ziemi z bardzo obfitych opadów deszczów monsunowych dochodzi do zagrożenia ziemia zaczyna się część to rzeczywiście w ten sposób działa, że jest reakcja łańcuchowa i każda z tych osób zespołu ma swoje określone pole zadań i dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych strat czy też tych, które w, których w ogóle można właśnie uniknąć w zasadzie to dopiero będzie działać tak, bo tak naprawdę ten system dopiero się tworzy to jest także możesz wspominałem w poprzednim wejściu antenowym o lokalnych planach reakcji na wystąpienie katastrofy naturalnej takie plany już istnieją te osoby mają przydzielone funkcje natomiast nadal są ogromne braki w szkoleniach tych osób oni takich szkoleń w zasadzie jeszcze nie przeszli, bo przecież tylko raz i i ma charakter sporadyczne nie posiadają w zasadzie żadnego sprzętu do tego, żeby wykorzystać już nabyte swoje umiejętności stąd też notę nasz pomysł, który powstał na podstawie wcześniejszego rozeznania w tych miejscowościach, gdzie pracujemy, że takie braki występują stąd też planujemy co co parę miesięcy w 4 × w roku wyjazdy ekipy złożone z ratowników medycznych lekarzy Goprowców oprawców w zależności od typu katastrofy, która występuje w danym dane miejsce na taki miesięczne wyjazdy tam na miejscu, gdzie oni będą po prostu po parę dni spędzać w danej miejscowości przeszkadzać przeszkadzać te zespoły i pracowników lokalnych ośrodków zdrowia co jest ważne również pyta nasz program dosyć elastyczny, ponieważ za każdą naszą wizytą dowiadujemy się nowych rzeczy dowiadujemy się o nowych obszarach, które którym, które wymagają tak naszego wsparcia takim przykładem jest to są szkolenia kierowców ambulansów obecnie w w tym podczas naszej ostatniej wizyty poproszono nas szkolenia dla takich kierowców, ponieważ w naszym mniemaniu ambulans jest to jest to środek do przetransportowania rany, które ma jakiś sprzęt, którym ratownika lekarza na pokładzie natomiast państwo oprócz taksówka ze nasza ma napisem Gula, ale w rzeczywistości jest tak naprawdę kierowca, który wie, że należące tę osobę, której dopiero ta pomoc medyczna zostanie udzielona w szpitalu, do którego zostanie dowieziony czyli, tym bardziej liczyć każda minuta tak dokładnie, więc tutaj za każdym razem, jakby pewne luki identyfikujemy i staramy się przy kolejnym życiem, by je zapełnić stąd też co jest takie odmienne od tak naprawdę projektów np. realizowanych ze źródeł ze środków budżetowych, gdzie tak naprawdę cele rezultaty wpisujemy wcześniej musimy im dać sztywne za nim podążać na nas tutaj jest to coś otwartego coś ciągle mogącego, gdzie wzbogaca wzbogacona przez inne, jakby przez wszystkie elementy brakujące, a jak kontekst różnic kulturowych tutaj wpływa na przebieg szkolenia na poziom zaufania między szkolącym mi, a szkolnymi najlepiej tak potrzebne są te kompetencje takie właśnie między kulturą no to jest także w właśnie i poprzez te problemy związane z różnicami kulturowymi przy takich szkoleniach zawsze jest obecny personel nasze i organizacji czy też instytucji związku pracujemy, czyli ze szpitalem bulika jest to miejscowość godzinę drogi od Katmandu jest to szpital należący do społeczności lokalnej, ale ze świetnie rozwinięte rozwiniętymi infrastrukturą medyczną dużą ilością środków lokalnych ośrodków zdrowia z dużą kadrą medyczną natomiast nie zajmującym się stricte właśnie szkoleniami takimi jak my chcemy chcemy uczestniczyć chcemy przeprowadzać i personel ten jest jak zawsze z nami jest nam pomocne również tłumaczy pochodzą bądź ze szpitala tunikach bądź ze bądź Caritas Nepal czy te wszystkie niuanse problemy międzykulturowe, jeżeli one wystąpią tam rybna na bieżąco możemy się z nimi konsultować na bieżąco możemy przeorganizować takie szkolenia żeby, żeby uniknąć no tutaj zawsze pojawiają się różnego rodzaju potencjalne wyboje czy potencjalne takie, by białe plamy w komunikacji międzykulturowej przestrzeń biznesu wręczy czasami zatrudnia się tłumacza kulturowego, który nie tylko tłumaczy znaczenie słów, ale też właśnie kontekst kulturowy Caritas Polska pracuje w Nepalu od kilku lat współtworzy tam infrastrukturę i mieszkalną i sanitarną i wspiera mikro przedsiębiorczość i spółdzielnie lokalną o tym, też pan powiedział i osoby z niepełnosprawnościami no i teraz pytanie, które pewnie często pada w kierunku Caritas, które w ogóle jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla wszystkich wszelkich działań humanitarnych czy przypadkiem nie jest tak, że Caritas wchodzi w kompetencje rządu, że w momencie, kiedy władza widzi, że jest tak dobrze rozwinięty trzeci sektor sektor organizacji pozarządowych w tym przypadku sektora organizacji pomocowych humanitarnych władza umywa ręce to dotyczy nie tylko Nepalu to dotyczy różnych miejsc na świecie to może dotyczyć również Polski ta dyskusja wraca na naszym podwórku przy okazji wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy co roku, kiedy pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, a może jest tak, że to po prostu z naszych wrzutek w formie podatku, które idą do budżetu powinny być wyposażane szpitale, a niegdyś bokiem na marginesie oficjalnego przepływu funduszy państwowych w ramach takiej właśnie podstawowej zrzutki wyposażamy różnego rodzaju oddziały no i ta dyskusja trwa ciekawa jestem, gdzie pan w tej dyskusji wywołuje, że w przypadku napad mamy do czynienia z 1 z najbiedniejszych krajów Azji południowo-wschodniej tak naprawdę lokalne władze nie są w stanie wypełnić tych wszystkich luk, ale może na odciski odgórne może dyplomacja spotkania na najwyższym szczeblu dzielenie się waszymi kompetencjami wiedzą z władzami Nepalu takiego muszą być świadomi tego żonę pan powiedzmy pojawia się w mediach czy dyskusji momencie występuje duże katastrofy katastrofy tak jak to trzęsienie ziemi 2015 roku akurat tamtym obszarze nie więcej zdarza się co 80 lat tutaj jak nie widzę jakiegoś, jaki sprzeczności z czegoś złego w tym, że sektor pozarządowy wypełnia luki i braki, które na, które nie jest w stanie zareagować lokalny rząd czy też rząd to jest na tyle skomplikowana materia w wieloaspektowej nie widzę nie widziałbym tu mieć konkurencyjnych działań w wielu przypadkach tak jak w 2015 rok i pomoc Humanitarna tutaj Polski na rzecz Nepalu była to inicjatywa zarówno rządu polskiego polskiego wojska, który wysłał 5 samolotów transportowych, które zostały wypełnione tak naprawdę przez organizacje pozarządowe materiałami po służącymi tak natomiast owej pomocy humanitarne, które zostały rozdysponowane przez przez organizacje pozarządowe, więc taka współpraca moim zdaniem jest skazana nasze czasami wydarza jest czymś dobrym pojawiają się również inne kwestie wezwania przy udzielaniu pomocy również pomocy Unii humanitarnej pomoc jest władza pomoc to jest pewnego rodzaju przewagę nad osobą poszkodowaną potrzebującą w trudnej sytuacji jest bardzo łatwo nadużycie tej władzy razem z udzieleniem pomocy n p . pojawia się pokusa przekazania jakiś ideologii to się w przeszłych wiekach nazywało np. nawracanie misjami chrystianizację różnego rodzaju innymi procesami jak tutaj uniknąć nadużycia związanego z tym, że przybywają osoby niosące pomoc ze świata uprzywilejowanego w lepszej pozycji edukacyjnej finansowej ekonomicznej społecznej z pełnym poszanowaniem, że w tym miejscu również są ludzie, którzy mają prawo żyć po swojemu my aż, ale też tylko po prostu udzielamy pomocy też może wrócę do przykładu polskiego Caritas jest ogromną siecią z największą siecią organizacji humanitarnych na całym świecie i takim naszym partnerem na miejscu lokalną na miejscu Caritas Nepal, a więc nie jest także przybywają osoby z zewnątrz Europy zachodniej tylko tak naprawdę tam na stałe obecni są pracownicy Caritas na pana, więc Nepalczycy, którzy znają tamtejsze realia, którzy tam mieszkają, którzy tam na co dzień pracują też szereg naszych naszych działań polega na tym, że pragniemy dofinansować tak naprawdę w budowanie możliwości zarobkowania ludzi czy też katem tutaj też posłużyć przykładem osób rodzin niepełnosprawnych, gdzie my dajemy im małe pożyczki na nas na rozpoczęcie małych biznesów z zakupu nie jak i zwierząt hodowlanych nasion były prowadzone szkolenie jak to jak hodowla najbardziej skuteczny sposób prowadzić jak jak za jak zaśpiewać plany, żeby były największe rezultaty potem sprzedawać dalej na nas na rynku, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby również tych ludziach dać im możliwości tak naprawdę pomocy sobie samym tylko zainicjować ten impuls zainicjować ten moment, kiedy oni sami rozpoczną rozpoczną za zarabianie na siebie i nie ma takiej potrzeby, żeby co miesiąc przekazywać pieniądze w zasadzie za, nic więc też zbudowanie godności i budowanie też ich niezależności zamiast wracać do tego aspektu ideologicznego tak, aby Caritas, by zasady nie prowadzi działań związanych z zawracaniem na polisy tutaj dobrym przykładem, bo w zasadzie ani 1 osoba, do której trafia pomoc nie jest chrześcijaninem ani nie jest katolikiem w na bliskim Wschodzie również, aby pomoc kierowana szczególnie Street mamy ogromny program rodzina rodzinie jest skierowana oczywiście do rodzin chrześcijańska również do muzułmańskich w bardzo wielu bardzo wielu rejonach, gdzie pomagamy, a tych krajów jest ponad 50 mówi to działania Caritas Polska jest z nota pomoc jest ukierunkowana również do innych wyznawców innych religii, gdyby ktoś z naszych słuchaczy zechciał wesprzeć te działania w jaki sposób, gdzie może to zrobić zapraszam gorąco na naszą stronę kary to gratka PL, gdzie tam można np. znaleźć informacje temat jak sprzeczne numer rachunku bankowego, gdzie mogą państwo wpłacać środki z dopiskiem Nepal ma również szereg różnych naszych innych akcji, które w ten sam sposób można wspomóc albo poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy lub też numer SMS bardzo dziękuję za rozmowę w tej części programu naszym gościem był Krzysztof Niżyński z Caritas Polska dziękuję bardzo ja też kończy swoją dzisiejszą obecność na antenie, ale zapraszam państwa już za chwilę rozpoczyna się Homo science kilka dni temu minęła nas o włos asteroida i już zaraz dr Anna Łosiak go gol Rożka planetarna z Instytutu nauk geologicznych Polskiej Akademii Nauk będzie opowiadała o tym wydarzeniu gospodarzem programu jest Jan Stradowski po czternasty 20 z kolei człowiek 20 i rozmowa o tym czy lekarze powinni być aktywni w internecie o tym, będzie opowiadała dr maja Herman psychiatra psychoterapeutka asystentka Warszawskiego Uniwersytetu medycznego przedstawicielka Instytutu pamięci po piętnastej magazyn skołowany po piętnastkę chowani po piętnastej 20 Anna Gmiterek-Zabłocka i twój problem moja sprawa dzisiejszy program wydaje Szczepan marszałek realizuje Martyna Osiecka, a teraz zapraszamy już państwa na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA