REKLAMA

O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim w 75. rocznicę śmierci

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-04 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:29 min.
Udostępnij:

"Baczyński stworzył spójny i niezwykle plastyczny dorobek, co do którego wciąż brakuje nam narzędzi. żeby go rozczytać z nowym duchem czasu" - opowiadał na antenie TOK FM dr hab. Karol Samsel z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i razem z historykiem z Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie przybliżał życiorys Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranek do maszyn zakres witam państwa po przerwie to była niezapomniana wykonanie Ewy Demarczyk wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Zygmunta koniecznego wiersz nie, bo złoty ci otworzę 15 czerwca 1943 roku pod rękopisem była dedykacja kochanej mojej Pa pocieszenie Krzysztof dwu wracamy dzisiaj do dziejów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego poezji, ponieważ właśnie dzisiaj jest siedemdziesiąta piąta rocznica śmierci dlatego niezwykłego człowieka w Rozwiń » studiu goście pan prof. Karol Samsel Instytut literatury polskiej Invest Warszawskiego dzień dobry dzień dobry państwu Marcin Miros nauczyciel historii w liceum Stefana Batorego w Warszawie dzień dobry dzień dobry Krzysztof Kamil Baczyński absolwent wtedy gimnazjum imienia Stefana Batorego podobno wcale nie był takim wybitnym uczniem pana profesora nasz skończył gimnazjum, a potem dwuletnie liceum, bo to było po reformie Jędrzej Wiczkowski, aczkolwiek przyszedł do szkoły jeszcze przed nią wszyscy pierwszym roku i zrobił najpierw 2 lata starego gimnazjum 8 klasowego, a potem po reformie oświaty przeszedł do 4 klasowego nowego gimnazjum potem jeszcze 2 lata liceum humanistycznego zachowało się jego świadectwo ukończenia gimnazjum z 3007 . roku rzeczywiście te oceny są tam takie niewyraźne 3 z polskiego 3 rysunków, a przecież chciał być grafikiem i znamy jego demograficzne akwarele również miał rękę i prof. Olszewski chwalił go, że ma dobrą rękę, ale gardzi perspektywą natomiast miał czwórkę francuskiego francuskiego uczył go przyjaciel ojca prof. Edmund Semir może nawet takie ogólne pytanie do pana profesora można mieć trójkę z polskiego w dobrym poetą myślę, że można mieć trójkę z polskiego wojska celnym poetą był wolnym duchem to też pokazuje stosunek Baczyńskiego do tego co dalej, kiedy pojawią się na kompletach podziemnej polonistyki warszawskiej PiS w pierwszym roku 1942 jeszcze sumiennie przychodził razem z Barbarą na kolejne kolejne spotkania stąd pamiętamy większość anegdot Krzysztof pisze znakomitą rozprawę grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego Adamczewski nie może kryć łez ze wzruszenia Krzysztof jako jedyny rozpoznaje cytat z młodych młodego Słowackiego listy do matki wszyscy zdziwieni, ale rok później Krzysztof pojawia się coraz rzadziej w zajęciach i wolno uchodźstwa, którym mówimy daje o sobie znać całą mocą to powiedzmy szczytach trochę o nim po prostu jako o chłopaku pan Marcin rosół powiedział właśnie trochę o o jego karierze szkolnej, ale co możemy w ogóle o nim powiedzieć właśnie jeśli chodzi o taką normalność codziennego życia mówi o tym, dlatego, że czasami, toteż z dumą podkreślam jako absolwent Batorego pamiętam kiedy no, a szkoły kończyłem w drugiej połowie lat siedemdziesiątych jeszcze bardzo wielu powstańców wtedy żyło przychodziło na różne spotkania myśmy tak zawsze pomnikową traktowali oni zawsze nas z tego powodu tak powiem gonili musieliśmy normalne i tak graliśmy TUW kapcie paliliśmy fajki zresztą też w po kontach i tak należy nas traktować Kamil Baczyński mimo tej swojej no na pewno niezwykłej wrażliwości, bo to widać w tych wierszach był normalnym facetem tak, ale kiedyś zapytałem któregoś ze starszych absolwentów właśnie przedwojennych Rudego Alka czy coś powiedział do końca pamiętam, bo właśnie byli tacy Międzynami normalnie w przypadku Kaczyńskiego wtedy o niego nie pytałem, ale podejrzewam, że odpowiedź mogłaby być inna, bo jednak wyróżnia on był z boku i to wszyscy dostrzegali oraz z powodu z powodu trochę zdrowotnych on miał jakieś kłopoty, a tematyczne szybciej się męczył, a chłopaki przecież byli bardzo sportowiec szkoła kładła na to duży nacisk 2 ze względu również na swój taki krytyczny stosunek do szkoły życie dodał wyraz w tym słynnym opowiadaniu gimnazjum króla, bo walka bardzo zjadliwym, którego treścią jest wielka bitwa między uczniami nauczycielami na wszystkie możliwe przedmioty szkolne typu Atlas mapy globusy papierowe kule kredy najciekawsze jest to, że to opowiadanie się nie kończy, więc nie wiadomo, jaki jest wynik być może ta bitwa cały czas po prostu po prostu trwa, ale w wydaje mi się rząd jednak różnią formalne jakaś, ale ale, ale wyróżniał się mówimy o tym, pokoleń zauważa właśnie możemy też o tym, pokoleniu, że to jest takie też specjalny pokolenie, bo właśnie to co się potem dzieje w czasie drugiej wojny Aten specjalność uzasadnić ze względu właśnie na to, że często pierwsze pokolenie urodzone już w Polsce prawda już nie pod zaborami on się on się urodził 2001 . roku 22 stycznia 2001 . roku no no właśnie czy to rzeczywiście ze względu na na czas w jakim dojrzewa chodzi do szkoły to jest czas tej tego odbudowującej się państwo rzeczywiście ludzie tamtego pokolenia patronowała profesora nasiąkają jakąś taką atmosferą radości z odzyskanej niepodległości to nie podlega potem się dla nich staje jakoś niezwykle cenną wartością na pewno trzeba w wypadku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pamiętać o kontekście rodzinnym to rodziny, które wywodzi się z Wołynia i całą tradycję tej wołyńskiej Krzemienieckiej szkoły romantycznej przynosi za sobą Stefania Baczyńska, ale i Stanisław Baczyński ogromnie wyedukowani Stanisław Baczyński 1 z najważniejszych krytyków literackich epoki już sam kontekst narodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wskazuje jak bardzo otoczony symbolem symbolami będzie ten człowiek 22 stycznia, a więc rocznica wybuchu powstania styczniowego wiemy, jakim szacunkiem otaczali byli wzywani są zdania stosującego drugiej Rzeczypospolitej tak, a imię Kamil oczywiście z Norwidem hołd oddany Norwida owi to wszystko jest niezwykle istotne wydaje mi się, że buduje dla Krzysztofa Kamila Baczyńskiego bardzo ważny kontekst, zanim będzie dokonywał własnych wyborów estetycznych będzie kształtował ojciec wzięty krytyk literacki krytyk Karola Irzykowskiego, jeżeli będziemy się zastanawiali n p . nad stosunkiem Baczyńskiego do Norwida to wpierw trzeba będzie sięgnąć do tego co co Baczyński pisał co Norwid pisał Stanisław Paczyński jest na to chciałbym położyć szczególny nacisk my nie zdajemy sobie sprawy właściwie ogromu erudycji jak było obecne nie tylko w rodzinie Baczyńskiego, ale w ogóle w gronie poetów nieważne czy byli zrzeszeni ze sztuką narodem czy drogą jak Krzysztof Kamil Baczyński nim Barbara to jest audycja, który jest na dużym stopniu niedostępne dlatego może w sposób naiwny, by dzisiaj czytamy wiersze Baczyńskiego, widząc w nich piszącej pięknego impresjonistyczne malowania brakuje nam technik widzimy, że mamy do czynienia z twórczością poetycką niezwykle spójną dosadnie wyartykułowano z drugiej strony może niektórzy z nas pamiętają ze świadectw jak Baczyński swoje wiersze recytował to zażenowanie piszą piszą świadkowie, ale zawsze wielkiej spójności głos słowo tekst poetyka wszystko to brzmiało tak, że ze słuchaczy wierszy Baczyńskiego bali się wziąć głęboki od tych cóż mówi się często o tym, że nie było do końca oczywiste, że Baczyński zwycięży tak bardzo post mortem Kazimierz Wyka we współpracy ze mnie lokami to kierunek w przestrzeni są Stefanii Raczyńskiej 1961 roku wydali pierwszy wybrany i o tym, mówić wielokrotnie przy okazji kolejnych petycji sukces wierszy wybranych Baczyńskiego w latach sześćdziesiątych po odwilży sukces wierszy Baczyńskiego ich piorun ową nie zdawali sobie sprawę że w ten sposób w ten sposób tempo osiągnie Barnes może jeszcze w tej części spróbujmy przynajmniej zacząć historię jego właśnie tą wojenną w rozumieniu przyłączenia się do do podziemia no bo zawsze wraca pytanie właśnie w kontekście takich ludzi jako czy nie powinni go dowódcy wojskowi właśnie tych tych podziemnych grup po prostu pogonić powiedzieć, że to nie jest miejsce dla poety, ale nie w rozumieniu właśnie takiego odsuwania kogoś wrażliwego tylko odsuwania kogoś ważnego kogo należałoby chronić, a proszę tutaj na zdaniu zmarłego niedawno Tytusa Karnowskiego z batalionu Zośka, który wielokrotnie wspominał że, aby był w 1 sekcji z Baczyńskim, że on wtedy nie rozumiał w ogóle, więc być może to było także ten ogrom erudycji powodował, że jeszcze w warunkach konspiracyjnych trudno było ocenić niektórym jak wielką postacią jest Baczyński, a druga rzecz tam był to taki moment właśnie wiosną czterdziestego czwartego roku czy wczesnym latem, kiedy Baczyński przechodzi z batalionu Zośka do parasola to przecież odsunął go Andrzej Romocki Mor RO z taką sugestię, żeby został takim oficerem oświatowym, a Baczyńskiego Baczyński chyba tego nie nie do końca rozumiał i rwał się do jednak do do walki przy wszystkich swoich ograniczeniach fizycznych stąd to powiedzenie Pigonia podaje, że jesteśmy narodem, który strzela do wrogów brylantami no właśnie o wojennych losach Baczyńskiego w połączeniu z poezją co dużo mówić w niezbyt łatwą tu będziemy prosić pana profesora trochę podpowiedź o tym, porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy teraz będą informacje weekendowe poranne Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie siedemdziesiątą będą rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego rozmawiamy o o tym, poecie żołnierzy powstania Warszawskiego studium panowie kompresor Karol Samsel i Marcin Miros z liceum Stefana Batorego Marcin Miller mówił o o tym, że próbowano go odsunąć od tych działań związanych z walką został zwolniony przez Andrzeja Romockiego w lipcu czterdziestego czwartego roku z pełnionych funkcji jak to uzasadniono z powodu małej przydatności w warunkach polowych przy to oznacza że, że jeszcze wtedy nie było też takiej świadomości, że jest to rzeczywiście niezwykle wartościowy poeta, że rośnie należałoby raczej chronić może w takim razie to jest dobry moment, żeby przypomnieć panie profesorze, kiedy zaczyna pisać do momentu wybuchu wojny potem przez przez lata wojny w ogóle ludzie mają świadomość, że tu jest obok nas no właśnie tej klasy poeta myślę, że od juwenaliów aż po jego twórczość od zimy czterdziestego pierwszego 40 drugiego roku, kiedy dojrzewa powraca do czytania Norwidem czy też Słowackiego mistycznego romantyzm bardzo silnie wpływa Warszawa literacka przekonywała się bardzo silnie wielkości Krzysztofa Kamila to był jedyny poeta, który był doceniony zarówno przez Jerzego Zagórskiego czy Jarosława Iwaszkiewicza to poeta, który także był przez literatów zatrzymywanych nie może walczyć powinieneś powinieneś zatrzymać swój talent dla siebie wielu z nich tak jak Andrzejewski czy Wyka, który potem dyskutował na ten temat Pigoń niem wyrzucali sobie, że nie wyperswadować i Kaczyńskiemu służby żołnierskiej jak panowie słusznie wskazywali przesłanki, dla których Krzysztof Kamil Baczyński przystąpił do harcerskich grup szturmowych wciąż później skończył kurs podchorążego podchodzą w rezerwie mogą być bardzo głębokie zazwyczaj przywołuje się akcje pod Arsenałem, ale także powstanie w getcie warszawskim ze względu na żydowskie korzenie Stefanii Raczyńskiej pożar getta oraz akcja pod Arsenałem, a więc marzec kwiecień 1943 roku to momenty, w których Baczyński decyduje się decyduje się ostatecznie stać się mną po to, żołnierze czasu kurzem tak w to może teraz zapytam pana Marcina Mroza, ale on akcji pod Arsenałem nie bierze udział jako po prostu jego przyjaciele no i szkolni można powiedzieć tak ją rozumiem, że to jest tak to jest dla niego jakiś punkt odniesienia jak należy postępować po prostu tragedia Rudego i Alka Dawidowskiego tak powodują, że ma jakąś potrzebę właśnie włączenia się do tej walki Rudy Alek zaś kabli równoległej klasie martwi, że Baczyński był w klasie humanistycznej z pewnością to wywarło na nim wrażenie powstanie w getcie też przeszłam wtedy w kwietniu czterdziestego trzeciego roku pisze ten słynny wiersz były jak wielkie stare drzewa tam jest wezwanie do broni narodzie mój do broni, więc ten czas rzeczywiście muszą być niezwykle istotne, ale też myślę tragedię innych jego kolegów klasowych, chociaż po czterdziestym czwartym roku śmierć i podchorążego armii krajowej i Ryszarda Milewskiego rozstrzelanego po w egzekucji ulicznej po zamachu na 4, więc tych tragedii mogło być więcej, a jeżeli chodzi o poetów to ja bym dodał, że Kaczyński nie był przecież jedynym poetą, który do walki staną tobym przywołał taką postać mniej znaną, ale też właśnie Batora AK Wojciech Bernard Mencel jego spuścizna jest chyba tylko wyłącznie w rękopisach, jaki możemy poemat o świętym Francji wydał już czas Świt AK PAP jest i po śmierci był szefem patrolu megafon nowego w powstaniu 13 września zginął inny poeta Ubysz napisał takie piękne słowo całował siebie aż po trzykroć śpiewny świergot kuli i w Łodzi jest skrzyżowanie ulic menela i Baczyńskiego w powiedzmy raz jeszcze trochę o Barbarze Raczyńskiej, ponieważ na dużą część utworów Baczyńskiego jest właśnie poświęconych wasi to jest właśnie chciałbym tego wszystkiego jakoś analizować panie profesorze to jest właśnie coś w rodzaju takiej Muzy dla niego to jest coś coś więcej jak jak pan na to już to jest kwestia tego co oczywiście znajdzie nazwiemy przestrzenią krytykuje krytyków w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo poza rękami bezpośrednio zwracającym się do Barbary Trepczyński mamy też mamy też właściwie nieustająco mowy apelu liryka wyznanie, która jest skierowana do do niej przywoływanych chociażby po złoty otworzy to są to są teksty, które pokazują, że mowa czułości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego autora pięknego wiersza biała magia jest dużym stopniu związana z figurą kobiecą dla mnie Barbara jest nie tyle muzą co rodzajem wyśnionego lirycznego mówi Wiślanego, ponieważ pierwsza faza twórczości poetyckiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to świat baśni świat baśni, którą Kaczyński wstępuje, usiłując w, jaki sposób oddzielić siebie od przestrzeni wojennej apokalipsy z tego też powodu często łączono Baczyńskiego z Bolesławem Leśmian w liście do Jana Bugaj Kazimierz Wyka na łamach miesięcznika literackiego przywołał 4 pisarzy, którym Baczyński wcięcia swoje pochodzenie literacki to było oczywiście słowacki Norwid, którzy go budowali w czterdziestym drugim czterdziestym trzecim roku przede wszystkim, ale także Józef Czechowicz i Czesław Miłosz, więc należy pamiętać, że Wyka nie widział w twórczości Baczyńskiego wyłącznie spadku po wielkim romantyzm, ale potrafił widzieć także Baczyńskiego jako umiejętnego czytelnika swoich współczesnych dlatego też Gebert Leśmian Czechowicz miłość gimnazjum Palka tu wspomniany tak wyraźnie nam wydaje się korespondujące z Ferdydurke Gombrowicza to wszystko być może erudycyjne ale, ale istotne konteksty to też po to, byśmy uzmysłowili sobie głęboko ta liryka jest osadzona w tradycji literackiej chyba nie tylko polskiej, bo styl poetycki Baczyńskiego jest dużym stopniu oparty na Parnasie ziemie symboli śmie zabita symultany listów to jest poezja modernistyczne można powiedzieć wysoką modernistyczne przy tym niezwykle spójna dużo mniej hermetyczne niż poezja Tadeusza Gajcego czy fenomenalnego Zdzisława Stroińskiego Stroiński jest dużo mroczniejsze od Baczyńskiego w Baczyński tymczasem stworzyły spójnej i niezwykle plastyczne Dropek powtórzy co, do którego wciąż brakuje nam narzędzia tego nowo rozpętać zgodnie z nowym duchem czasu no to może do powiedzmy teraz o okolicznościach, w których dochodzi do najpier w wybuchu powstania, gdzie jest w tym momencie Baczyński czy czy też jednocześnie z tych przykładów wiele osób uważa właśnie m. in. 1 z błędów po czuciu podkreśla, że 1 z błędów istotnych powstania sam fakt no właśnie tej trudnej organizacji od samego początku, że mimo, że to są oddziały, mimo że są jednostki, które mają charakter wojskowy no nie wszystko wszyscy wiedzą, bo jednak to są właśnie warunki konspiracji właściwie Baczyński z tego co co pamiętam po prostu 1 sierpnia poszedł po buty pośród powód no właśnie poszedł po możliwe, żeby właśnie na nie zdawał sprawy, że za chwilę wybuchnie powstanie wydaje się, że tak rozkaz został wydany marzną, bo przecież wieczorem poprzedniego dnia musimy pamiętać, że obowiązywała godzina policyjna, więc łączniczki nie mogły nocą wchodzić i roznosić tych rozkazów do zainteresowanych co się działo od rana 1 sierpnia także tworzył się taki spory bałagan co spowodowało, że w niektórych przypadkach w nowym pojawiały się połowy stanu danego danego oddziału także to mnie nie dziwi, że w Kaczyński znalazł się nie tam, gdzie byśmy tego spodziewali, czyli z batalionu parasol na woli poszedł po buty na ulicę Moliera tam zaskoczył go początek powstania i dlatego został przy placu teatralnym w Pałacu Blanka 4 sierpnia w zasadzie nawet dłużej, bo aż do ekshumacji w czterdziestym siódmym w czterdziestym siódmym roku dokładnie znane są okoliczności jego śmierci Wiesław Budzyński chyba najlepszy znawca biografii Kaczyńskiego rozważa różne możliwości czystki na Pałacu Blanka czy na wierze rozumiem na wieży ratusza odbudowanego w jakoś tam w podobnej formie już jakiś czas temu, ale on stawia to jednak było około godziny szesnastej w narożnym pokoju na pierwszym piętrze Pałacu Blanka, czyli tutaj od strony Dani Łowicza w skali tam jest na tym Pałacu tablica upamiętniająca śmierć Kaczyńskiego natomiast w bramie ratusza kamień w miejscu, gdzie się był pochowane jest początku kreowano legendę tej śmierci może tylko Adam nie wiem, kto tutaj zginą mówili 1 powstanie drugiego Tusk na drugi słowa trzeba powiedzieć, że Kaczyński był przekonany o swojej wielkości wiedział, że pisze niczym słowacki natomiast z tym przekonaniem wielkości wycofywał się można powiedzieć jakiś swój głęboki cień z tym kreowaniem autor legend jest też o tyle historia jak pomóc nie wiem czy rzeczywiście zginął drugi słowacki takie słowa zabrzmiały 4 sierpnia czterdziestego czwartego roku natomiast prawdą jest literaturoznawcy często dopisują te romantyczne MiTo biografie Kaczyńskiemu Kaczyński 2009 . roku wybrał się do Genewy to były wakacje wakacje z całą młodzieżą gimnazjum miejscowość Cionek spotkań lewą fotografowali się na tle skały dopisek na udach skalę i Tomasz na jej dachu skale Krzysztof Najda skalę i t d. oczywiście literaturoznawcy dotarli do tej fotografii uznali, że jest to ewidentny dowód na to jak bardzo Kaczyński był postrzegany jako romantyk Krzysztof na judo szóstka, ale fotografia stylizowana na portret Mickiewicza pędzla Walentego Wańkowicza wcale nie jest także Krzysztofa szczególnej sytuacji to była taka pocztówka owa akcja, gdzie wszyscy młodzi ludzie stawali na tej skale, żeby dać się sfotografować nie był wyjątkiem to wcale nie świadczy o jego romantycznej legendzie, ale świadczy o tym jak silnie romantyczna legenda pracowała na rzecz Kaczyńskiego, a co wiemy dokładnie, dlaczego mimo tego, o czym powiedział Marcin Miros, a więc znane okoliczności śmierci miejsca pochówku potem jest ekshumacja, a jeszcze wiele lat później UB szuka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego no właśnie niezwykle ciekawe, bo ojciec Kamila Baczyńskiego, czyli Stanisław Baczyński zmarł latem 3009 . roku i jego z kolei po poszukiwało gestapo po wkroczeniu do do Warszawy zresztą matka bała się, że może zaś zamiast ojca w wezmą wezmą syna jest jakaś taka paralela, bo potem ginie Krzysztof Kamil Baczyński i znowu szuka szuka go tym razem bezpieka, ale to się wiązało z akcją przeciwko żołnierzom byłym żołnierzem batalionu Zośka to było na początku czterdziestego dziewiątego roku kilka tygodni wcześniej został aresztowany zginął przecież później anoda Julia już Bogdan Mieczkowski także i chyba po tej linii można, by to tłumaczyć w ostatni wiersz, który wiemy o nim został napisany 27 czerwca czterdziestego nie przepraszam pomyliłem datę 13 lipca czterdziestego czwartego roku i tam kończy się ten wiersz takimi wynikami tak to nazwę i wtedy budzą się płacząc, bo strzały pękają z daleka Bośni niż dziecko poczęli cały czerwony od chwili niektórzy łączą te ostatnie słowa zapisane przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze śmiercią jego żony 1 września ona ginie będąc no wciąż noszących wspólne dziecko pani profesorze jeszcze 1 mit jeszcze 1 przyczynek do legendy Baczyńskiego, ale fakty będą będą zawsze pracować jak przypomnę to co powiedział Wyka, jeżeli rzeczywiście uznać trzeba chiński był drugim słowackim wyobraźmy sobie w jakim momencie życia musiałby umrzeć słowacki jak wiele musiałoby nas ominąć, gdyby metrykę Baczyńskiego do metryki Słowackiego przepisać suwalski zdążyłby napisać w 2 dramat historyczny miętowej Marię Stuart poemacie o króla dawnych zginąłby na warszawskiej woli w 18003001 . roku nie dopisał się nawet godzinę myśli, ale bądźmy łaskawi uznajmy, że poemat godzina myśli stworzył niema Kordiana nie ma halnego nie ma oczywiście wielkiej twórczości genezy niskiej niema króla ducha to też pokazuje, jaką wielkością był Kaczyński też uzmysławia jak bardzo wiele twórczości poetów wojny okupacji pozostaje w tym wielkim krwawym niedopowiedzeń to znaczy jak bardzo wybitnymi indywidualnościami musieli się stać musieliby się stać, gdyby przyszedł bardzo panu dziękuję panu resort Karol Samsel stycznik literatury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego był z nami Marcin mróz nauczyciel stolicę Batorego w Warszawie dziękuję bardzo dziękuję informacje to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA