REKLAMA

Powstanie Warszawskie w oczach świata

Historie Polski
Data emisji:
2019-08-04 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam państwa na audycje historię Polski no gdzie porozmawiamy o powstaniu warszawskim, ale w oczach świata, ponieważ powstanie oprócz celów politycznych, które są dość dobrze znane trochę celu też militarnych oczywiście to powstanie miało ono miało też czy wstrząsnąć sumieniami świata tak się mówiło m. in . ze względu właśnie na pokazanie temu już światu, że Polacy nie godzą się na politykę faktów dokonanych na to, że Rozwiń » decyzje, które zapadają gdzieś tam wyżej no nie były decyzjami, które nasze społeczeństwo chciało zaakceptować, a więc jak ten świat reagował na przygotowania do powstania później w trakcie walk to jest nasz główny temat dzisiejszej rozmowy w studiu pan prof. Marek Marian Drozdowski prof. Instytutu historii Polskiej Akademii Nauk historyk dokumentalista powstania Warszawskiego dzień dobry dobry panie redaktorze dzień dobry państwu to, że powstanie jest planowane szykowane było wiadomo można wypełnić niemal od początku wojny natomiast oczywiście w miarę upływu lat te plany były coraz bardziej Verba Lis Giovanni przynajmniej zarówno przez przedstawicieli państwa podziemnego jak naszych naszego rządu emigracyjnego w Londynie, a więc świat przez nasze kontakty koła dyplomatyczne generalnie wiedział, że coś takiego jest szykowane na początku niedokładnie, że będzie w Warszawie raczej może w innych miejscach i właściwie chyba samego początku był sceptyczny co do tego pomysłu, więc udało dzisiaj pan wie wydać przy pomocy moich przyjaciół książkę p t. mocarstwa powstanie tu korzystam z pomocy tresera Karskiego, który zajął się też międzynarodowymi aspektami sprawy polskiej mam zaszczyt mieszkać do niego przyjaźnić z Jasiem 4 Sara Bratkowskiego i w każdym razie wielu wspaniałych kolegów, a sam jestem uczniem szefowa biura historycznego komendy głównej prezesa polskiej, więc myśmy wydali już po śmieci książkę mocarstwa powstanie później międzynarodowe aspekty powstania i ostatnia książka świat wobec powstania Warszawskiego, więc oczywiście nasz rząd Polski na emigracji emigracji rząd Polski na emigracji pamiętam nasze spory z udziałem ani radzi, jakbyśmy właśnie, bo jedynie rząd emigracyjny rząd Polski na obczyźnie nasz rząd wiedział, że przygotowana jest powstanie to znaczy powstanie miał być kontynuacją jak mówił generał Bór-Komorowski naszej walki rozpoczętej we wrześniu, czyli opinia publiczna była przygotowywana do powstania czyste podchorążówki armii krajowej szkolenie, a jeszcze polityka niemiecka, ale te masowe likwidacja naszej inteligencji najpier w we współpracy z NKWD, a później prawda niemiecka polityka eksterminacji znacznej części ludności Warszawy te publiczne egzekucje, które tak pięknie pisze Bartoszewski prawda swoich praca wszystko to oczywiście przygotowywało nas do powstania, ale tutaj musimy mieć odwagę powiedzieć czy rzeczywiście nasza, czyli prezydent Raczkiewicz premier Mikołajczyk i inni minister obrony narodowej Marian Kukiel czy przygotowywali naszych sojuszników do powstania Otóż tutaj popełniono błąd to znać, przygotowując się na wyjazd do Moskwy premier Mikołajczyk dał wolną rękę kierownictwo podziemnego państwa, czyli komendantowi AK przewodniczącemu rady jedności Pużak KOV i wicepremierowi Jankowskiemu w sprawie podjęcia decyzji o powstanie mówi pan o końcówce lipca, ale z tego co warte 90026 lipca i oczywiście natomiast niestety premier Mikołajczyk, który uważał, że jeżeli on powie Stalinowi, że jest powstanie to ma potężny argument rozmowa na jej był gotów pod naciskiem Roosevelta wcześniej rozmawiał z Robertem w czerwcu po czterdziesty czwartego roku prawda czy rozmawiał z Churchillem liderem jest minister spra w zagranicznych Anglii rolnika namawiali do tej rozmowy i do zawarcia kompromisu, że to będzie wielki atut no i tutaj są 2 w 2 dramatyczny aspekty tej sprawy po pierwsze nie załatwiono wcześniej o ogłoszenie praw kombatanckich dla żołnierzy powstania dla żołnierzy armii krajowej praw kombatanckich to znaczy traktowania jako siły sojuszniczej zwycięskich mocarst w oczywiście nastąpiło to uznanie, ale bardzo późno np. 3 września ze strony rządu amerykańskiego wcześniej ze strony angielskiego, ale przed tym mamy ludobójstwo na woli, choć prawda i na olbrzymie tragedia ludności cywilnej praw kombatanckich nie załatwia tłumacząc, że w podlegać w strefie operacyjnej w związku sowieckiego u siebie te zgodnie z ambasadą sowiecką w pierwszy było drugim było nie zagwarantowano udziału brygady spadochronowej, która była przygotowana do to pomoc dla powstania oczywiście w skali militarnej, jakim się znalazło powstanie nie miałoby takiego dużego znaczenia, ale olbrzymie znaczenie jeśli ta brygada, by powiedzmy w Kampinosie została zorganizowana dla pomocy po wstępnych danych dodaje może jedno słówko, że rzeczywiście jak mówiłem o tym, że plany powstania na terenie okupowanej Polski były dużo wcześniej to m. in. dowodem na to jest właśnie fakt stworzenia i szkolenia brygady Sosabowskiego, bo ona miała samego podaj i tańca i tutaj trzeba powiedzieć, że pod wpływem rządu angielskiego zgodzono się, że brygada jest dyspozycji armii angielskiej jest przygotowana do desantu do operacji na terenie Francji prawda i warunkiem w ogóle pomocy ekonomicznej tak dalej to było zrzeczenie się tych uprawnień pełnych suwerennych pra w do brygady spadochronowej, czyli już przed powstaniem za zgodą rządu polskiego zgodzono się z tym, że ta brygada jest poza dyspozycja naszego rządu rozmowa z wielka 2 i Jan to nie tylko rozumiem, ale ale, ale powiem szczerze, że kiedyś robiłem film dokumentalny o o brygadzie spadochronowej już potem mojej słynnej operacji w okolicach Arnhem dokładnie w miejscowości grill pod Arnhem i właśnie tego powiem szczerze do końca nie rozumiem, ponieważ już na początku lipca na ile jednak nawet było bodaj 1 lipca właśnie ta brygada spadochronowa została włączona do czy pod dowództwo została nadana brytyjskie tymczasem kiedy jeszcze 27 lipca, więc od prawie 4 tygodnie później nasz ambasador Edward Raczyński spotyka się z Anthonym liderem i przedstawia właśnie takie punkty które, które rząd Polski ma wobec rządu brytyjskiego i chciałby, aby zostały zrealizowane z momentem wybuchu powstania tam pkt 1 jest umożliwienie przerzucenia do stolicy samodzielnej brygady spadochroniarzy, że to jest jakiś jakieś zupełne nieporozumienie sytuacja jest teraz my wiemy w oparciu o to dokumentację, którą mamy się po prostu powstanie było bardzo niewygodne dla Amerykanów i dla Anglików, dlatego że w interesie przede wszystkim Anglików Amerykanów maksymalizacja wysiłku armii czerwonej na froncie prawda jednak trzeba powiedzieć, że grą wysiłku wojennego na froncie europejskim to była udział armii czerwonej i trzeba było, chroniąc własnych żołnierzy i t d . za to zapłacić, czyli nie poinformowano nasz rząd spełni decyzja, które zostały podjęte w sprawie Polski na tę w Teheranie Mikołajczyk nie zna wszystkich tych i prezydent Raczkiewicz i minister Romer nie znali wszystkich tych decyzji, że znaczy jesteście w strefie operacyjnej związku sowieckiego, czyli za naszą zgodę wszystkie operacje militarne muszą być uwzględniane w Dolinie Łaby ze związkiem sowieckim o tym nie wiedział to ukrywa, a poza tym proszę zwrócić uwagę na zachowanie się prezydenta Roosevelta w czerwcu odwiedza go Mikołajczyk po wielomiesięcznych staraniach prawda no i dostaje takie ogólne ogólnikowe zapewnienie pomocy, gdy pada, ale 1 rzecz panie premierze mówi rosły Niechpan jedzie porozumieć ze Stalinem mało porozumieć się także z PKWN PKWN, który przecież wiadomo jest organem polityki sowieckiej wobec Polski PKWN tylko, że to też jest taką rolę, ale proszę o jedności Roosevelta prawda panie szczerości to jest gra mianowicie oczywiście tym samym czasie pisze list Stalina, że żadnych zobowiązań wobec tego Polakami i Mikołajczyka nie podjął się, że go namawiał do współpracy i tak powiem jest sprzeczność między tym co mówi Mikołajczyk owi, a tym co mówi Stalinowi na temat wizyty Mikołajczyka czerwcowej ustawy o rem prawda, czyli gen. Tatarem na ten temat skarży modelarzy z wspaniale ten dualizm zachowań Roosevelta oddał Jasiu Karski, a od Wersalu do Jałty w tej swojej szansy wspaniały czas w każdym bądź razie najmniej byśmy ciągle złudzeń swe, że dzięki tym deklaracja ogólny ciągle starał się 1 w rozmowie z Mikołajczykiem, który tak entuzjastycznie mówił o efektach rozmowy z Rooseveltem musi na to panie nie rozumie istoty polityki miasta śledztwa w czasie coś mówi natomiast rzeczywistość jest inny, więc to jest najważniejsze nasze złudzenia no właśnie złudzenia, które nie będą właściwie towarzyszyć do samego końca nie tylko powstania, ale wojny, ale o tym, będziemy rozmawiali w kolejnej części audycji po informacjach Maciej Zakrocki witam ponownie to są historie Polski i przypominam państwu studio pani prof. Marek Marian Drozdowski Story dokumentalista powstania Warszawskiego rozmawiamy o ocenie przygotowań do powstania Warszawskiego przez świat w tym wielkie mocarstwa, a także porozmawiamy o tym jak ta ocena wygląda w trakcie walk i pan profesor w zakończył pierwszą część naszej rozmowy przypomnienie my wizyty premiera Mikołajczyka on m. in. był w stanach Zjednoczonych razem z gen. Stanisławem Tatarem rozmawiali kilkakrotnie czterokrotnie ile pamiętam spotkali się z prezydentem Rooseveltem ten zapewniał, że wszystko się da załatwić, ale trzeba koniecznie rozmawiać ze Stalinem jak mówił Roosevelt to dobry demokrata demokrata tak można z nim się dogadać trochę nie wychodzi to biednemu przyjacielowi Churchillowi i dodał no to zdanie ja pozwoliłem się nazwać naiwnością Roosevelta albo cynizmem, bo powiedział proszę się jednak nie martwić Stalin nie zamierza pozbawić polskiej wolności nie ośmieliłby się tego zrobić, gdyż wie rząd Stanów zjednoczonych udzielałam zdecydowanego poparcia czuwać będą, aby Polska nie doznała krzywd w wyniku wojny to jest czerwiec czterdziestego czwartego roku no ale jak pan profesor przypomniał w liście Roosevelta do Stalina pojawiają się już nieco inne treści no i tu jak rozumiem chodzi o to tzw. wielką politykę, czyli głównie stany Zjednoczone Churchill jest właśnie taki trochę pomiędzy nie chcą drażnić Rosjan, którzy są w tym momencie zbyt ważnym sojusznikiem niosących zbyt duży ciężar wojny na własnych barkach, żeby wchodzić z nimi w konflikt jeszcze może warto dodać nie zapominajmy, że od 6 czerwca czterdziestego czwartego roku no otwarty jest drugi front w Normandii rzeczywiście dla zachodnich mocarstw to jest najważniejszy teatr działań wojennych w tym momencie, tak więc powiedzmy szczerze słabością naszej polityki zagranicznej i myślę, że to się będzie powtarzał później też brak zrozumienia interesu Narodowego mocarst w decydują o losach Europy świata to znaczy musimy zrozumieć, że to był wielki interes Narodowy oszczędności i własnej krwi i wiara, że w czasie wojny z Japonią tu chodzi o stany Zjednoczone także będziemy mieli pomoc armii czerwonej banda i za to trzeba zapłacić za to trzeba zapłacić my my po prostu nie rozumie myśmy myśleli, że zasady moralne i zasady zawartych wcześniej Sojuszu będą wieczne, że zasada karty atlantyckiej wspaniałe karty, która mówi, że nie będzie można zmienić prawda granic i t d . nie będzie można siłą narzucić narzucić i na terenach okupowanych przez zwycięskie armie ustroju tym pada, więc myśmy ciągle także ta interpretacja rozmowy z Rooseveltem przekazana ID nowi wskazuje 1 mówi bądź realistami pamiętajcie co mówi polityki co robi polityk, więc to jest bardzo ważne jest też leży, by obawia się przyjaźniłem szturm deszcz tremy, który był następcą Pużaka był także oskarżony w procesie czterdziestym ósmym roku i pytam się panie Tadeusz znam wszystkie reakcje Pużaka jako przewodniczącego rady jedności w trasie powstania i ten wielki żal, dlaczego nas tak sojusznicy zastawili, dlaczego ta pomoc jest taka mizerne, dlaczego tylko 1 raz Amerykanie zrzucili na 18 września i to większość tych zasad albo nie zasiliła Velma tanie naszą armię blada 15 % jest w każdym razie szturm gestem powiedział tak oczywiście panie Marku powstanie musiało wybuchnąć nie tylko, dlatego że radio Moskwa wzywał czy PKWN szyba, ale taka była Wola naszej młodzieży naszych, a akowców, bo przecież wyrośliśmy tradycji powstań narodowych prawda i wrzesień, a poza tym olbrzymi wpływ moralny miał o to, że powstanie w getcie warszawskim było tragicznie się sytuacja niż nasze plany to był tyko powstanie w obronie honoru, a tu mamy inną sytuację frontową i tak dal ale, gdybyśmy wiedzieli i to jest ważne co teraz powie, gdyby Pużak Jankowski Bór-Komorowski widzi, że po pierwsze w Teheranie zaliczono nastał sowiecki strefy operacji, że niezałatwione sprawy brygady spadochronowej nie zabezpieczono praw kombatanckich dla żołnierzy walczącej Warszawy i że nie załatwiono lotów wspomagających to byśmy starali się skrócić do maksimum powstanie, żeby jak najwięcej uratować ludzi i miasta i to i to i to jest szkoda, że nie ma spopularyzowane wspomnienia Pużaka, który getry wydał prawda myśmy wydali taki bardzo krótkie tego w każdym razie to jest wyeksponowany tych wspomnienia i tu trzeba powiedzieć, że ten moment nie zawsze jest eksponowany naszą rocznicę to znaczy naszych błędów po drugie, tematem mało eksponowane to jest, o jaką Polskę walczyła powstać dzieli program społeczny powstań testament powstanie, więc przypomina, że już 15 sierpnia 1943 roku dla porozumienie Polski walczącej, czyli porozumienie narodowców chadeków ludowców socjalistów Piłsudczyków, mówi że walczymy o trzecią Rzeczpospolitą, która nie będzie kontynuacją drugiej, która będzie państwem w pełni demokratyczny demokratyczną ordynacją wyborczą, a przecież nie była ta ordynacja wyborcza z 2005 . roku, która wyeliminowała opozycję demokratyczną Sejmu Senatu prawda walczymy o reformę rolną wielki temat walczymy o uspołecznienie kluczowych gałęzi walczymy o zniesienie bezrobocia walczymy o nową politykę narodowościową i t d . a więc wizja Demokratycznej Rzeczypospolitej wielu aspektach potwierdzona później pięknej deklaracji powstańczej Warszawy z 15 sierpnia 1940 czwartego roku, czyli rocznice zwycięskiej bitwy warszawskiej prawda ta rocznica jest związana z piętnasty nie szesnasty, a więc nie z rozpoczęciem ataku jest tutaj z południa tylko zdobycie Radzymina po wielokrotnym przechodzenie tego miasta z roku na rok przez dywizję Żeligowskiego piętnasty się, więc w każdym razie ogłoszenie 15 sierpnia tej wizji powstańczej Warszawy wizji, która jest oparta na koalicyjnej współpracy wszystkich liczących się sił politycznych Rzeczypospolitej jest też wielkim dobrem w kulturze politycznej Polak, o którym się też rzadko mówi i następne aspekty, ale ludność cywilna panie redaktorze, gdy pan zapyta przeciętnego uczestnika powstania, ale także warszawiaka dzisiaj, kto był prezydentem powstańczej Warsza, kto był głównym organizatorem ludności winny, kto był odpowiedzialny za finanse za bezpieczeństwo za służbę sanitarną, a żywność za funkcjonowanie elementarnych urządzeń naszej egzystencji w trudnych warunkach powstanie większość nie powie, że był to Marceli Porowski pseudonim sam na więcej tutaj muszę powiedzieć, że mój wielki przyjaciel świętej pamięci generał Ścibor-Rylski zdawał sobie sprawę, że tematem wielkimi dziejach powstanie też ludność cywilna to jest funkcjonowanie tych w tej delegatury rządu na miasto stołeczne Warszawę, które jednocześnie Porowski był delegatem i prezydentem i komisarzem cywilnym, która oczywiście był tragicznej sytuacji, dlatego że Warszawa była później podzielona na tę dzielnicę prawda nie było możliwości przez przerzucenia się z 1 dzielnicy pod poza kanałami w każdym razie działały delegatury regionowi ta wielka działalność społeczna ta Solidarność społeczna te komitety domowe, które musiały karmić tych ludzi prawda tragicznej sytuacji żywnościowe, które musiały leczyć tych ludzi, które musiały zająć się uchodźcami i t d . na później myśmy w czasach Solidarności do tej tradycji wracali w każdym razie ta działalność samorządu samorządu kierowana przez Borowskiego prezydenta powstańczej Warszawy nie jest dzisiaj eksponat no to może jest okazja, żeby się w tej sprawie jeszcze raz mówić, ale chciałbym jeszcze wrócić do tych wątków międzynarodowych bo, bo to nas dzisiaj główny temat jeszcze może 2 słowa o tych mniej znanych w tym momencie aktorach albo mniej może znanych z takiej potocznej wiedzy no bo ciągle się mówi o wielkiej trójce rzeczywiście to mocarstwa, które w tym momencie decydują o nie o losach świata, niemniej jednak są jeszcze inne podmioty na świecie, których głos, który stanowisko mogło no właśnie czy było znaczące chyba nie, ale przynajmniej może warto powiedzieć ciekawa tutaj może być kwestia Francji no bo właściwie najpierw może zadam pytanie, której Francji Czechach jest pan pan redaktor powiedział wcześniej, że wszystko to ulega pewnej ewolucji, tak więc to co pan powiedział słuszne, ale co to znaczy to znaczy, że i stanowiska Roosevelta i Churchilla mówimy o tych głównych aktorach de Gaulle będzie tutaj w cieniu, tak więc myślę, że w tym sytuacji będzie miał pretensje przede wszystkim do Stanów zjednoczonych mianowicie jednak zbliżał się wybory da wybory prezydenckie trzecia kadencja świata Mikołajczyk rozmawia Ciechanowski nasza ambasador rozmawia kilkakrotnie interweniuje, ale co najważniejsze mianowicie coraz więcej Amerykanów zaczyna rozumieć gry sowiecką i tu nie chodzi tylko Polski ani zaczynają rozumieć, że to jest kwestia w ogóle przygotowania imperium sowieckiego Doliny Łaby i proszę zwrócić uwagę jak wykorzystuje Huber znany nam Hoover zresztą zasłużonych wniesieniu pomocy jak wykorzystuje krytyce polityki Roosevelta, mówiąc że przecież nie rozumie polityki sowieckiej, że po prostu trzeba myśleć ci z perspektywą większą wal den Bergen wielu wybitnych dziennikarzy amerykańskich i jak studiujemy korespondencja Roosevelta ze Stalinem czy akcji zostanie to widzimy zmiana akcentów ciągle jest żądanie lotów wahadłowych dla Amerykanów i ciągle jest powtórzenie, że przecież panie marszałku w interesie pana leży, żeby nie było konfliktu między społeczeństwem polskim babami mało jeszcze tam pomocy jak możecie ten pada i oczywiście ta pomoc następuje ale kiedy mówię, a pomocy sowieckiej i pomocy amerykańskiej wiersza jest sowiecka mianowicie, kiedy Stalin dowiaduje się, że 7 września 7 września m. in . pod wpływem także memorandum szarych Szeregów Broniewskiego Orszy i t d. rozpoczęły się rokowania w sprawie zawieszenia działań ten Stalin wówczas Godzisz się na jednorazowy lot wahadłowy dla samolotów amerykańskich i sam uruchamia pomoc lotnictwa frontu białoruskiego dla powstania kurniki rzucają na niskim pułapie, bo trzeba powiedzieć lotnicy byli bardzo odważnej na niskim pułapie bez spadochronów, więc część ulega tego uzbrojenia i żywności i zniszczeniu, ale jest ta są też rzuty to oczywiście od razu zmienia nastrój samego generała Bora-Komorowskiego Chruściela i t d. że że, że jest możliwa pomoc i c 1 rzecz, a później są zapóźnienie jednorazowy lot wahadłowe, który jest też pada związany z opinią zmianą opinii amerykańskiej to olbrzymią rolę odegrała też polania mianowicie powołane w 2 LOK Kongres Polonii amerykańskiej, które miały istotne znaczenie później w wyborach w każdym razie musimy też pamiętać o pewnej ewolucji nastrojów poglądów wpływu opinii publicznej na stosunek Stanów zjednoczonych powstanie no właśnie, ale jak to wyglądało jeszcze w przypadku innych państ w jak te relacje i apele polskich władz zarówno warszawiak w Londynie wpływały na zmianę postaw najważniejszych tego świata o tym, powiemy już po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry raz jeszcze zaprasza na trzecią część audycji historię Polski w studiu pan Marek Jan Rostowski rozmawiamy o aspektach międzynarodowych powstania Warszawskiego mówiliśmy o tym jak zmieniało się podejście m. in . do pomocy dla powstańców po stronie amerykańskiej no powiedzmy no oczywiście Rosjanie również zmieniali swoją postawę może trochę na Stalina wpływały rzeczywiście te argumenty, o których wspominał pan profesor m. in. właśnie, że musi zrozumieć, że rzecz, że wy powinniście jakiś relacje ze społeczeństwem polskim zakładać na przyszłość przyjazne przynajmniej ja, a pomoc powstaniu na pewno w takiej atmosferze czy pomogłoby taką atmosferę uzyskać Brytyjczycy wydaje się, że tutaj sytuacja trochę bardziej skomplikowana, bo od samego początku i 1, czyli ma minister spra w zagranicznych, ale i wojskowi brytyjscy np. gen. Hastings i my tak to on m. in. uważał, że użycie bombowców RAF -u w Polsce to na to tylko wtedy, kiedy też jednocześnie Rosjanie właśnie uderzą tak dalej, ale generalnie to jest z punktu widzenia wojskowego operację to tu urządzić w skrócie bez sensu natomiast Churchill właściwe wydaje się, że jest taki kończy do tych swoich kompanów i wojskowych i idee na nowo jednak dziś uważa rzecz, że należałoby zrobić więcej i mimo tych sprzeciwów dowództwa RAF -u każe udzielać powstańcom pomocy, choć tam jest słynny jego takie dopowiedzenie w warunkach wykonalności prawda, więc on jednak też zakładał że, że to może być zbyt koszta kosztowne, ale jednocześnie też tragiczne w skutkach dla załóg to też powiedzmy sobie szczerze to rzeczywiście potem miało miejsce prawda wiele tych załóg no po prostu straciło życie, a pomoc realna dla powstańców była niewielka, więc ja myślę, że pan słusznie powiedział panie redaktorze, że Churchill cierpi zdawał sobie sprawę, że on już przestał być partnerem pierwszej klasy, że jest tylko 2 rozwali Stali już w Teheranie jeśli rentowa natomiast i jeżeli mówimy, kto efektywnie pomógł na to trzeba powiedzieć wielka Brytania, bo były to loty, które zaczęły już wcześniej prawa 0405 . Shell sierpnia później były kontynuowane trzeba powiedzieć, że tu piękną kartę mają też lotnicy południowo afrykańscy i nagle marszałek mocny Matu piękną kartę jeśli chodzi o stosunek do nas no i nasi na eskadry polskie, bo Gene naczelny wódz generał synka jest Kazimierz Sosnkowski był przeciwnikiem powstanie on realnie tak jak kukieł widział po prostu trudności w zrealizowaniu zadań powstańcy prawda ale kiedy tragedia zaczęła rosnąć zrobił wszystko przez moich interwencjach stosunku do generalicji przede wszystkim angielskiej i Zjednoczonego szefostwa sztabu, gdzie miał swego przedstawiciela płk. Mickiewicza, żeby tam pomoc uruchomić i ta pomoc była stale uruchamiana m. in. przy pomocy także polskiej SK, więc też rzuty były czyta w Kampinosie czy to właśnie Karpackim i t d . i to to była pomocy najbardziej skuteczna i oczywiście straty były dość duże sporo tych załóg zginęło, niosąc pomoc w tym polskich załóg, a także innej natomiast, jeżeli mamy powiedzieć, kto nam najbardziej pomógł powstaniu wielka Brytania jej lotnictwo i tu jak pan słusznie zauważył, kiedy stanie ciągle mówi Niemiec i mówi i demagogicznie ocenia znaczenie powstania i t d. na to Churchill mogli to może z podsta w, by Stalina wobec faktów dokonanych skoro menu pomagamy to skorzystajmy z lotów wahadłowych siłą faktu Pomóżmy prawda, bo wtedy można bardziej efektywnie pomagać wtedy rozważę mówi nie to jest meta jest nasz sojusznik musimy się liczyć z jego zdaniem tak, ale są fakty deklaracji Churchilla wskazuje, że lepiej rozumie dramat Polaków na Roosevelta, a może taki moment, kiedy próbują wspólnie jeszcze coś zrobić to jest 20 sierpnia ten wspólny list Churchilla na tych lisów jest kilka i Roosevelta do Stalina tamta takie słowa może warto przywołać padły zastanawiamy się, jaka będzie reakcja światowej opinii publicznej jeśli antyfaszyści w Warszawie zostaną rzeczywiście opuszczeni uważamy, że my wszyscy 3 powinniśmy uczynić wszystko co tylko możemy, aby ocalić możliwie najwięcej znajdujących się tam patriotów no ale Stalin na to odpisywać właśnie, że się nie zgadza na spełnienie tych postulatów alianckich dodał, że wcześniej czy później wszystkim znane zna wszystkim zna znana stanie się prawda o grupce zbrodniarzy, którzy dla po wycenia władzy wszczęli awanturę warszawską tak, bo Najder schodzimy jeszcze trzeba kilka słów poświęcić Francji jeśli pan redaktor no właśnie tak wraca oczywiście jest podzielona mianowicie można powiedzieć ma ma 3 orientacje polityczne, ale brzmią role w ruchu oporu odgrywają komuniści i komuniści powtarzają tezy propagandy stalinowskiej wobec powstania natomiast wolna Francja prawda jest nie mówię tej Francji prawie się wyżsi, ale Wola wolna Francja jest zróżnicowana mianowicie rozumie nas tego przecież miał tu sympatie do Polski był członkiem francuskiej misji prawda w Polsce też odegrać pozytywną rolę dwudziestym roku, ponieważ Roosevelt kwestionuje imperium francuskiej tak dalej i także powiedz myślę, że eliminuje tą aktywną rolę Francji i w polityce międzynarodowej de Gaulle chce rozegrać kartę sowiecką dla własnych celów narodowych francuski natomiast znaczna część tego listu powtarza argumenty Stalina jeśli chodzi oceny charakteru rządu emigracyjnego na ten zarzuty o faszystowskim Sosnkowski czy Andersa tak dawno tt bzdurne zarzuty powtarzają i a poza tym sam de Gaulle rozumie nasze aspiracje do Warmii Mazur Śląska natomiast tak jak za czasów traktatu wersalskiego, który w ogóle nie podjął temat wschodniej prawda uważa, że jeśli chodzi o okresy w skład nieetatowych granice etniczne jest bardziej sprawiedliwe każdy ma na razie o tym trzeba pamiętać też zróżnicowanie jest ważny z tym, że my solidaryzujemy się z powstaniem przede wszystkim paryskim są wspaniałe audycje naszej radiostacji tak dalej, ale reakcja znacznie słabsze ze strony ze strony francuskiej zresztą w tym powstaniu paryskim olbrzymią rolę odegrali komuniści francuscy powiedzmy też w każdym razie sta pomoc Francji jest stosunkowo skromna, mimo że Kajetan oraz nasza ambasada zresztą wcześniejsze i bliski współpracownik Eugeniusza Kwiatkowskiego minister skarbu odgrywa tu istotną rolę, więc Francja sympatyzuje z nami, ale sympatyzuje w sposób umiarkowany rozumiejąca aspiracje do linii Carsona jest to jest naszym sojusznikiem niewątpliwie poza 5 Rzymu 5 czerwca jest stolica Apostolska jest stanowisko stolicy Apostolskiej zresztą odwiedzany przez naszych żołnierzy kilka deklaracji apeli do kościoła katolickiego świata o pomoc współpracy tak dalej tu mamy piękną kartę współpracy w tej sprawie ważną rzeczą jest też reakcja środowisk żydowskich, więc np. środowiska żydowskie Nowym Jorku sympatyzują z powstaniem uważają, że to jest walka nie tylko aspiracje niepodległościowe Polski, ale robi obecność demokracji w środowiskach Europy Środkowej i to samo powtarzają Żydzi, którzy znaleźli się w Izraelu także z tej armii Andersa, którzy na powiedzmy zdezerterowali z tej armii, ale zostali, służąc własnym interesom Narodowym na terenie Palestyny wtedy prawda nie ma przecież ze, ale jest wskażemy te środowiska solidaryzują się no tu olbrzymią rolę odgrywa Jasiu kask ja Szukalski wtedy jest w stanach Zjednoczonych organizuje organizuje tam swoją książkę Polska podziemna, która informuje Ada Rob ku armii krajowej wystawy na ten temat z cudownie zachowuje się w tej sprawie Rubinsteina Rubinstein z zachowaniem organizuje festiwal Chopinowski prawda jest rocznica chopinowska i te swoje koncerty rozpoczynać jak później to zrobił jeszcze Polska nie zginęła i w stanach Zjednoczonych solidaryzuje się z powstaniem w czasie my przecież wielką kartę jako wybitny pianista światowej klasy przedmowę przygotowuje Lecha jego przyjaciel, więc tutaj musimy pamiętać o tych aktach Solidarności i dla powstania, więc każemy leży dużo sympatii też mamy w krajach skandynawskich krajach skandynawskich szczególnie w Finlandii Danii, która jest trudnej sytuacji prawda no bo choć są świeżo po wojnie zimowej, a stałe i właściwie konfrontacji zagra w sowieckim zrozumieją co to znaczy pasuje czasowi rywale Heinza słucha za doznany Lubomirskiej zakochanych, który tutaj wadził nasze warszawianki, ale głównie żadne członka rady regencyjnej on zrozumieć Polskę prawda ma dużo sympatii dla Polski tak dalej, mimo że zawiera jakieś kompromisy ze stroną rzeszy, żeby przetrwać prawda ma przecież też oddziały niemieckie nad terytorium Finlandii jest, ale w każdym razie sympatie są po naszej stronie świecy z naszej stronie w środowiskach katolickich i po naszej stronie na olbrzymią rolę odgrywa Polonia amerykańska, która ma już potężne organizacje i też inspiracji komitetu Amerykanów polskiego pochodzenia, więc mózgiem jest Ignacy Matuszewski notabene traci córkę prawda w powstaniu morzem jest też piłsudczycy, którzy znaleźli się Natan był wśród nich także wcześniej Wieniawa-Długoszowski, który popełni samobójstwa jednak w radzie ta sympatia jest dość powszechna w środowiskach demokratycznych całego świata, a szczególnie w krajach skandynawskich i we wszystkich środowiskach polonijnych wszystkich środowisk i to co pan powiedział mianowicie nawet środowiskach Prokomu mistycznych ja myślę tu o postawie Langego Lange przecież jest w tej w tej organizacji pro komunistycznej w stanach Zjednoczonych prawda mianowicie Lange wysyła list, że musi zmienić propagandę wokół powstania, że tracimy my, który chcemy walczyć o przyszłą Polskę prawda ze zmianami ustrojowymi tracimy bardzo wiele nie, organizując pomoc dla powstańczej Warszawy i Lis Langego na posiedzeniu komitetu centralnego Pp czyta Gomułka czy tego mogą i wtedy oczywiście nie po powołują tak jak emigracja powołuje komitet odbudowy Warszawy na czele z ostrowskim i t d. tak oni powołują też radę pomocy dla Warszawy i decyzja o odbudowie Warszawy są potem liście podejmowane w każdym wywiadzie, a budowana Warszawa ma być zwycięstwem przeciwko polityce hitlerowskiej, ale powiedz myślę, że była także przeciwko polityce Stalina, który cynicznie rozegrał powstanie dla swoich interesów niestety rzeczywiście mimo tej apeli, o których pan mówi takie naturalne chyba sympatii, bo to zawsze sympatia dla garstki ludzi, którzy muszą stawić opór no po prostu potężnym potężnemu przeciwnikowi no to oczywiście wiemy niewiele dało 2 października Church przyjmuje premiera Mikołajczyka ten informuje go zbliżający się kapitulacji powstania, ale także przekazał ostatni apel krajowej rady ministrów rady jedności narodowej brytyjskiemu premierowi, a tam znalazły się właśnie takie gorzkie słowa tak wygląda prawda potraktowano nas gorzej niż sprzymierzeńców Hitlera Italii Rumunię Finlandię niech Bóg sprawiedliwy oceni straszliwą krzywdę, jaką naród Polski spotyka nie wymierzy słuszną karę dla jej sprawców na nie ulega wątpliwości, że miał tutaj również pan myśli właśnie sojuszników nawet tutaj warto panie redaktorze na potwierdzenie tych słów pokazać dramat Sękowskiego kiedyś Sękowski rozkazie z 1 września mówi, a rozkaz nr 19 rozwarstwienie rozkazy jak napisał książkę gen. Sosnkowski powstanie warszawskie mówi o tej samotnej walce i przypomina jak byśmy zachowali się zachowali agencji ta pod naciskiem aliantów, a przede wszystkim Churchilla jedyna Raczkiewicz dokonuje dramatycznej dla siebie decyzji mianowicie pod naciskiem także samego Mikołajczyka dymisja snuje naczelnego wodza ten nasz z tego, że Chateau za to, że powiedział prawdę o samotnej walce powstańczej tam był dramat tego człowieka, tym bardziej że po pierwsze, dramat człowieka, który zdawał sobie sprawę nie ma szans powstanie po drugie, dramat człowieka, który olbrzymią energię wykorzysta da organizowanie pomocy dramat człowieka, który został fałszywie oceniany w propagandzie komunistycznej jako sprawca powstania i mało jako element faszyzującym faszysta chyba wszystkie wesele ten dramat człowieka się znalazły ja miałem zaszczyt rozmawiać z żoną generała to ważna jest bowiem ona umierała, kiedy udało się ściągnąć i trochę do katedry warszawskiej Jana mówi, bo pan zna tę sprawę rozegrania żony przez przez Jaruzelskiego i t d. ona mówi co może zrobić matka, kiedy Iwana wychowaniu młodych dzieci ja nie mogłem tych skromnych są przeznaczyć na innych publikacje dokumentację przekazała mi Londynowi i Sabinę, ale obowiązki matki były i były ważniejsze i myśmy w obecności i ich duchownego prof. Wójcika słyszeli te jej deklaracje, które przepraszała za wykorzystanie i przyjazd do kraju przez propagandę peerelowską bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie pan poseł Marek Marian Drozdowski był z nami dziękuję ślicznie to były 4 Polski Maciej Zakrocki życzę państwu miłego wieczoru zaś informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA