REKLAMA

"O areszcie tymczasowym musi decydować sąd, a nie prokuratura. Chodzi o prawo do wolności"

Analizy
Data emisji:
2019-08-05 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
10:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z nami już kolejny gość pan mecenas min Michał Hara z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień, który pełni funkcję naczelnika wydziału ds. legislacyjnych i ustrojowych w zespole prawa karnego w biurze rzecznika, a i właśnie o prawie karnym będziemy rozmawiać i mówię prawie, bo pewne przepisy zostały już przyjęte przez Sejm, a teraz poparte przez Senat o tych przepisach sam pan rzecznik Adam Bodnar pisze sąd w Rozwiń » sekcie stanie się tylko wykonawcą niekontrolowanej decyzji prokuratora kłóci się tą ideą niezależności władzy sądowniczej o tym, przepisie i tych zarzutach będziemy teraz rozmawiać ale, żeby dobrze zrozumieć krytykę, którą ma wobec przepisów Rzecznik Praw Obywatelskich to musimy opisać sytuację życiową, do której te krytykowane przepisy odnoszą, jakiej sytuacji mówimy mówimy w dużym skrócie o instytucji tymczasowego aresztowania te przepisy, które zostały przyjęte dotyczą sytuacji, w której osoba została zatrzymana przez policję zostały przedstawione zarzuty i prokurator składa wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec osoby na co sąd mówi ich dobrze zastosuje tymczasowe aresztowanie, żeby to po prostu na mnie uciekła, ale co ogólnie ten środek nie jest potrzebny wystarczy poręczenie majątkowe, czyli potocznie zwane kaucją i w momencie wpłaty kaucji to co wypuszczamy, bo taka akcja będzie wystarczającym zabezpieczeniem będzie trwał czekać ani nie będzie trwała bezprawnie wpływać na postępowań sytuacja znana nam z mediów z opisów nic się tutaj nie zmienia rozumiem właśnie tutaj się zmienia co tu się ma zmienić to jeśli ta przyjęta ustawa wejdzie w życie, że w sytuacji, gdy sąd wyda takie postanowienie i prokurator postanowił zaskarżyć może też zdecydować czy ono nie będzie wykonalne, dopóki nie uprawomocni, czyli do czasu, kiedy zostanie to zaskarżenie rozpoznane nawet jeśli taka zostanie wpłacona, czyli tak mamy oto osobę zatrzymaną co, do której sąd mówi o, ale daje szansę na wpłacenie kaucji daj częste jednak jakieś jakiś ukłon w stronę zatrzymanego ten wpłaca kaucję mimo to cały czas w areszcie tak tak ma być do czasu aż sąd rozpatrzy to ten sprzeci w prokuratury tak, a no dobrze to to życie zdumiewająca sytuacja, bo wydawało się, że zawsze w Polsce jeśli zasada jakaś decyzja sądu i nawet ktoś chce zaskarżyć to ta decyzja jest wykonywana tak powinno być w szczególności, że o stosowaniu tymczasowego aresztowania zawsze musi decydować sąd nie może sam prokurator zastosował tymczasowe aresztowania to tak było kiedyś Jarosław zmianę co ma co za nią ma stać należy odczytywać jako jak to panie rektorze ukłon w przypadku strony prokuratora, by ułatwić pracę prokuratorowi organa ścigania, żeby ten ta osoba zatrzymana w dalszym ciągu pozostawała czy też właśnie w areszcie śledczy w tym momencie bo, a nuż to zażalenie, które prokurator wniósł także chwyci wtedy nie trzeba będzie znowu jej zatrzymywać, ale mamy w Polsce jakiś wyjątkowy problem z nadużywaniem przez sądy tej opcji z kaucją, a w efekcie z dużym utrudnieniem do pracy prokuratury zawsze mówimy o tymczasowe aresztowanie to raczej w kontekście nadużywania tego tego instrumentu dla trudno mówić sąd nadużywa tej instytucji no bo to jest instytucja właśnie pro obywatelskie kraj zmierza do tego, że mniej, ale rozumiem, że mogą zaś interes zupełnie od na tym cierpi postępowanie prokuraturze czy czy tutaj autorzy tych przepisów przytoczyli jakieś statystyki dotyczące tego, że oto w skali kraju mamy masowe używanie kaucji zamiast aresztu i w efekcie prokuratura w takich takiej skali ma go trudniejsze zadania nie ma to masowości, a stres wskazać należy, że już obecnie jest możliwość wstrzymania wykonalności tego postanowienia sądu tylko zrobi to sąd, który sam, mówi że HOKEJ zamieniamy na tą kaucję, ale jeśli lokator wnosi zażalenie to sąd może zdecydować o wstrzymaniu wykonania tego swego własnego postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia czy ta sytuacja już obecnie możliwe już decyzje nie prokurator, a sąd właśnie, który szasta pan podkreśla, że tutaj o tym, tymczasowym areszcie jego losach zdecyduje sąd ani prokurator, dlaczego takie ważne, bo sąd jest niezawisły bezstronny w tej sytuacji prokurator ma interes poseł w postępowaniu, żeby się toczy ten sposób i żeby ostatecznie uzyskać wyrok, który chce uzyskać, czyli do myślenia to wyrok skazujący to zasady, ale sama instytucja aresztu tymczasowego jest już takim ograniczeniem praw obywatelskich, który ma służyć ułatwieniu pracy organom ścigania i też zapobieganiu ewentualnym dalszym przestępstwom, więc mu być może ten pomysł, który teraz został przyjęty przez Sejm przez Senat jest tylko przedłużeniem czy rozszerzeniem zakresu tego narzędzia, jakim jest pozbawianie wolności w przypadku, kiedy coś nie jest jeszcze wskazane tak miło oczywiście do tego zmierza, ale i wysoka wygoda organów ścigania nie może tutaj brać górę nad wszystkimi innymi możliwymi okoliczności nad czym przede wszystkim prawa obywatela człowieka czipy w talent wolności, które nie może być usunie proporcjonalny arbitralny ograniczane, a takim właśnie będzie skutek jest przekazanie decyzji o zawieszeniu możliwość zwolnienia za kaucją w ręce prokuratora to jest kolejny krok w takim dość niepokojącym, ale wyraźnie widocznym trendzie do ograniczenia kompetencji sądów w postępowaniu karnym na rzecz prokuratora coraz więcej takich instytucji, w której sąd musi coś zrobić jeśli tylko prokurator złoży taki wniosek od tego zarząd jak zawsze n p . n p . jeśli prokurator zażąda zwrotu sprawy do Peta powstania postępowania przygotowawczego w celu jego uzupełnienia sąd musi to zrobić jeśli sąd na rozsądne to nie jest rozsądne rozwiązania to zależy jeśli już sprawa jest na etapie poznawania sądowego to sąd powinien decydować czy chce od bez ustawy z powrotem prokuratorowi czy nie, bo poseł przy trasie jednak trudniej jest oskarżonemu bronić swoich praw, bo prokurator będzie jednocześnie de facto jest prowadzący postępowanie jego przeciwnik procesowy oskarżyciela drugą po kolei takim przykładem Steczko wyłączenie jawności jeśli sąd chce wyłączyć jawność prokurator może sprzeciwić taki sprzeciw wiążą sąd a dlaczego to znów opiszemy, dlaczego miałby to być błędne, bo ten już tzw. zasadę równości broni nie ma to kompetencja ta druga straci oskarżony albo obrońca oskarżonego tutaj Szala wagi przychyla się zdecydowanie na stronę prokuratora z podobnymi krokami mieć do czynienia w przyjętym niedawno projekcie zmian w kodeksie karnym, gdzie również było także wiele instytucji, które do tej pory decydował sąd teraz miałby decydować prokurator, gdyby ta zmiana wrażenie wchodzi w życie została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, ale nie z powodu tych zmian, które narusza praw człowieka tylko z powodu wadliwego trybu przyjęcia Rzecznik Praw Obywatelskich sprzeciwia się tym zmianom, które przy ostatnio Sejm Senat bez poprawek przyjął teraz rola prezydenta no ale wyobrażam sobie, że trudno spodziewać, że przez Andrzej Duda zawetuje te przepisy więc, jaki byłby następny krok, gdyby ktoś został właśnie tych w świetle tych nowych przepisów pozbawiony prawa do skorzystania z kaucji i wyjście z aresztu, bo ze względu właśnie na sprzeci w prokuratury może jeszcze, gdzie szukać sprawiedliwości i bronić swojego swoich praw i tak może to robić przed europejskim Trybunałem praw człowieka Strasburgu oczywiście zastrzeżeniem, że ewentualne orzeczenie w tej sprawie zapadnie za kilka kilka lat od tego zatrzymania, czyli realnie no jest to sytuacja bez wyjściowo, bo można dochodzić później swoje swoje racje, ale realnie po prostu zostanie w tym areszcie tak bez prawa do do jego opuszczenia wskazać należy w tej samej ustawie, którą przyjął parlament jest też inna bardzo niepokojąca zmiana gminy, gdzie taka, która mówi, że jeśli oskarżony jego ręce są nieobecni na rozprawie, ale usprawiedliwi nieobecność to sąd tak może procedować można przesłuchiwać świadków pomimo nieobecności kogokolwiek po stronie oskarżonego no jeszcze chyba 1 zmiana to jest ta, która poszerza zakres stosowania tymczasowego aresztowania ze względu na podniesienie kar za różne przestępstwa wtedy przy chyba przy odpowiednio wysokim zagrożeniu karą skorzystanie z tego aresztu tymczasowego też jest bardziej uzasadnione to jest także jeśli przestępstwo zagrożone karą od wysokości no to już trzeba odrębnie wykazywać, że oskarżony będzie uciekał albo ukrywał się albo prawa wpłynąć tak posłowania w samo zagrożenie karą już wystarczy jako uprawdopodobnienie tego właśnie takie działania może podjąć to wystąpienie rzecznika w sprawie przepisów dotyczących kaucji i prokuratury prokuratora ważniejszego od sądu już kolejne wystąpienie rzecznika dotyczące w ogóle kwestii aresztu, dlaczego akurat ta ten temat tak często pojawia się wystąpieniach rzecznika, bo aresztowanie tymczasowe najbardziej dotkliwy najbardziej ingerujące w wolności obywatelskie środkiem zapobiegawczym stosuje się wobec podejrzewanych o przestępstwa, więc czy nie powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego absolutnie pomieszczeń przerzuty do porządku dziennego czy podejrzany nie przestępstwo nie jest przestępcą po to, że popełnia przestępstwo trzeba mu w procesie wykazać prawomocnie potwierdzić to do tego czasu jest Duńczykiem niewinny w świetle prawa próbował nas przekonać mecenas Michał Hara, który jest pełniącą obowiązki naczelnika wydziału ds. legislacyjnych i ustrojowych w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za rozmowę i wyjaśnienia dziękujemy, że decyzja prezydenta w sprawie kodeksu karnego w tej kolejnej nowelizacji na morze tylko zastanawia, dlaczego Senat w przypadku dużej nowelizacji nie zostało się na jakiekolwiek poprawki informacje, a po nich wracamy z kolejnymi tematami w analizach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA