REKLAMA

Rozwody Talak będą karane w Indiach?

Połączenie
Data emisji:
2019-08-06 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Agata Skowron-Nalborczyk iranistka arabistka islamolog uszka z zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego skoro już mamy islamu czaszkę w studiu to wypada zrobić pewną woltę tematyczną opuścić na moment w ich ram i przenieść się do Indii, które wprowadziły zakaz tzw. trip pyta lak potrójnego ta akcja to jest tak to lock to jest rozwód, który jest dla mężczyzny Rozwiń » dostępne w ten sposób były 3 × formuła rozwodową i w tym momencie może łatwo jest rozwiedziony tak to jest tylko przywilej mężczyzny dlatego nie mówią, że tryb tak, dlatego że bardzo często to jest ten sposób, że mężczyzna wypowiada te Formuły muszę 3 × wypowiedź, tak więc on wypowiadają raz, kiedy dyscyplinują dyscyplinująco tak i kobieta wie, że to okazja wisi tak jak odnośnie podporządkuje wypowie drugi raz, a i dopiero trzecim razem wtedy co są rozwiedzeni rejony wypowie raz to niezależnie od tego czy powiemy za tydzień ponownie zamierza rozwiązać tak, a tej, ale ale, ale po takim rozwodzie oni mogą wywrócić wojny nie ma problemu potem, żeby prostotą może odnowić, żeby żeby, żeby tylko już jak się 3 × rozjadą to już wtedy nie mogą do siebie wrócić wtedy ona musi być po drodze żoną kogoś innego tak po pierwsze, ona może do niego wrócić, więc jest to takie zawieszenie tej kobiety i sytuacja jest dość niepewna cały czas małżeństwo, bo zwróćmy uwagę prawda, że nas w naszym prawie pewna, bo tak, o czym mówimy o religii tak w kościele katolickim nie ma rozwodów jest unieważnienie małżeństwa, które lata musiał udowodnić, że ono już płonie ważne w momencie zawarcia natomiast no mamy rozwody rozwody mamy prawie cywilnym prawda i tam coś takiego to trzeba go do sądu prawda sąd rozpatruje sprawy to nie jest takie proste tak tutaj po prostu bardzo proste wielokrotnie wspominano tutaj przeze mnie studio profesor taki mamy misji jako pierwsza taka feministka muzułmańska jej zdaniem po prostu to było dlatego w islamie wprowadzony ten typ małżeństwa jak żona trochę daleko działa ona tak uzasadnia wzrostu małżonkowie się nie za bardzo się przywiązywał -li, żeby nic nie pociągało ich uwagi od religii także po prostu, że zbyt głęboka miłość małżeńska może może tak od religii odciągać nimi pamiętajmy o tym, rzeczywiście nie jest także muzułmanie się rozwodzą tak namiętnie prawdę i że to jest jakaś plaga nie po prostu bardzo często tak jak, mówi że żyją może się chrześcijańskim całe życie tak się mówi na bliskim Wschodzie znaczy już jedno jedno żona i profesor całe życie są co są ze sobą to jest o czym się to rozłożenie się jest często praktykowane przez bogatych panów z krajów zatoki Perskiej prawda no bo tam oni sobie biorą coraz młodsze żony, ale znamy też z naszego kręgu kulturowego prawda, że bogaci panowie sobie wymieniają one na mówiono nowszy model tak nieładnie i po prostu tam właśnie się dość dość łatwo to sposób można można można rozbieżne rzeczywiście to sprawia, że sytuacja kobiety jest jest trudna kobieta też może rozwieść to się też warto wspomnieć też Warhol to małżeństwo alkohol po persku to jest może to jest rozwód też na rozwój tak nazywa ona musi w niej sprawę do sądu sędziego i proces sędzia muzułmańskiej rozwodzić ona musi podać powód mężczyzna nie musi podawać powodu on się rozwodzić kobietą i wypłaca połowę ma także tej opłaty takiego posagu męskiego, który został ustalony przy ślubie natomiast, jeżeli ona wnosi o rozwód no to tego ochrona nie dostaje co jest no bywa problemem prawda, bo to, że to zapewnia kobiecie utrzymanie kiedy, kiedy może pusta, dlatego że mąż musi otrzymać rodziny, ale tutaj rzeczywiście to co zrobił parlament indyjski jest o tyle ciekawe, że to jest kryminalizacja tej formy rozwodu to tutaj mężczyzna, który będzie próbował się w ten sposób rozwija swoją żoną może trafić na 3 lata więzienia, jeżeli oczywiście ten to prawo zostanie podpisane przez prezydenta to jeszcze nie jest jasne, ale wydaje się, że prawdopodobnie tak się stanie no nie wiem ja nie jestem prawnikiem trudno mi powiedział życie to praktyka w no czy może to penalizować, ale z drugiej strony oczywiście no jak zapobiec, żeby coś nie odbywało n p . w Maroku król Maroka, który jest Amir albo mini czy, bo skoro skoro nie ma kalifat przywódcy muzułmanów on pod wodzą się z rodu proroka jest takim przywódcą też religijnym ze swoim państwo zrównał prawa kobiet mężczyzn do do rozwodu i w ten sposób obydwoje muszą mieć sprawę do sądu tak i to sektor zakończył ten też zakaz zakończył tę sprawę tak ten ten centa lat no i jak mówię jest problemem dla kobiet, dlatego że ich sytuację niestabilna i w związku z tym po prostu może się może się zakończyć przez przez momentalnie w krajach zatoki pana jest dyskusja prawna czy można tę formułę wysłać SMS -em w Opatowie sobie już tak prawda ułatwiają życie nawet wysyłają SMS-ami kobieta przez esemesa może zostać rozwiedziona także jest naprawdę coś co utrudnia bardzo pozycja kobiet w społeczeństwie dlatego te wszystkie ruchy na świat się króla Maroka uważane są bardzo bardzo pozytywne, ale z drugiej strony można powiedzieć jest ciekawa sytuacja wojny jako takie nie są krajem muzułmańskim tutaj wchodzą w przestrzeni religijną prawda są krajem świeckim są co tutaj rzeczywiście póki co jest jeszcze rozdział tej strony religijny co państwa tak, ale tam jest bardzo dużo muzułmanów to bardzo bardzo bardzo dużo bardzo dużą odsetek i to liczbowo też bardzo wychodzi przy nim to ogromny kraj w związku z tym zapewne był na tyle duży problem, że trzeba było jakoś jakoś uregulować no są takie to też jest ten rozwody są problemem też w Europie są zakłady plamą ropy z tego dlatego też nie interesuje, a że po prostu mocno się rozwodzi tak był ślub religijny, ale z drugiej strony wzięli ślub był też zawarty w sposób odpowiedni wdanym państwie powodującym następstwa prawne prawda no to jak on jakąś rozwijać szybko konkordat jak tak ślub konkordatowy, ale kiedyś było także nad morzem było ślub cywilny w urzędzie stanu cywilnego dopiero papierkiem przyszło do księdza prawda dopiero wtedy ksiądz udzielał tego ślubu trasy z konkordatu więc, jakby pociąga za sobą skutki prawne chodzi o to że, że po prostu jest także taki ślub muzułmański może trzeba zrobić także o mnie pociąga skutków prawnych tak czy najpierw nie muszą się pobrać w nazwie w takim urzędzie stanu cywilnego tamtejszym pewnie jest tak po prostu, że to mam kiedy jest podpisywane przed nim kontrakt, bo zazwyczaj bywa mam, ale jest kontrakt opisywany przez obie strony jest kontrakt małżeństwo jest w islamie nie jest sakramenty jest umową cywilnoprawną z jakby od razu wchodzi w ten w ten system prawny prawa ale gdyby zrobić także lekarze najpierw trzeba jednak zawrzeć takiej zawrzeć małżeństwo wg prawa cywilnego danego państwa potem podpisać kontrakt tak jak to prawda jest na świat u nas z muzułmanami mają my w ten sposób i różne inne religie, bo to co kościół katolicki jeszcze kilka innych kosztów mają takie takie przywileje, ale nie wszystkie religie no to wtedy jest także taki rozwód nie jest już takie proste prawda, bo tego rządu powiaty formułek względem prawa oni nie są nie są rozwiedzeni z drugiej strony oczywiście to pociąga też pewne pewne problemy inne także, jeżeli szkoły kobieta chciałaby się rozwieść religijnie, ale uzyskała już rozwód matka może wreszcie sprawę do sądu cywilnego, bo mieli małżeństwo zawarte prawnie no to sąd rozwodzie, ale nie są rozwiedzeni Religi tak w związku z tym mężczyzna prostą dwoje tę formę, ale rząd nie chce dać kobiecie rozwodu ona chciałaby się uwolnić no to wtedy na Zachodzie Europy, bo to jest taki problem są tworzone taki szary jak w celu takie rady wariackie, do których ta kobieta wnosi swoją sprawę, kiedy ona ma już rozwód oficjalny państwowy to wtedy też Jackie rady po prostu udzielają jej rozwodu religijnego także ona mogła zawrzeć następne religijny ślub już prawnie tak zgodnie z religią, ale rozum, że tutaj pani powiedziała, że właśnie czy Europy też występował ten problem Stalag znaczy no to jest pewien problem takie, że małżeństwo nie jest zawarte, bo zdarza się tak np. też w Polsce były takie sytuacje, że pani się zakochują i po prostu biorą ślub tylko religijne w związku z tym wtedy mężczyzna wypowiada ten, kto formułuje ona jest rozwiedziony tak, a jednocześnie od pamiętajmy, że dzieci codziennie ślubnymi i t d . tak dalej tak także także także nie jest dobre posunięcie dlatego np. nasi nasi muzułmanie bardzo często wymagają Tatarzy, żeby najpier w ślub w urzędzie stanu cywilnego i dopiero z tym certyfikatem prawda, że przychodzi bierze ślub religijny, żeby wszystko było też prawnie uregulowane, bo to no nie czarujmy się zabezpiecza kobietę prawda także sami muzułmanie są tego świadomi w związku z tym uratować mówi o tym, posunięciu króla Maroka jest jest to bardzo dobre posunięcie, ale muszę pamiętać, że śluby religijne są też tylko w Izraelu tam niema ślubów cywilnych także jest też problem taki, że w tych państwach takich tradycyjnych niecka muzułmańskich po prostu nie ma prawa cywilnego, czyli trzeba się pobrać zgodnie z rytem, jakiej religii tak i w związku z tym np. młodzi Izraelczycy, którzy chcą wziąć ślub cywilny tylko nie chcą brać ślubu religijnego, bo oni jako Żydzi mają tylko możliwe wzięcie ślubu religijnego latają na Cypr tak na Cyprze biorą ślub z najbliższymi z prawa, gdzie można wziąć ślub cywilny sama w zeszłym roku byłem świadkiem rozmowy między między parą w restauracji właśnie przecięli tylko na na Cypr po to, żeby wziąć lub nawet nie widzisz coś można zwiedzać zatem Cyprze w ogóle nie byli zainteresowani prawda pani nie żyje w tej frazie taekwondo, więc oni tylko chcieli potem taki protest no, jeżeli ktoś jest religijny i nie chce brać ślubu koszt religijnego notes jego prawo prawda, ale państwo nie daje tego prawa w związku z tym trzeba brać ślub albo jako islamie sunnickim albo w islamie szyickim tak jest w Libanie albo życie żydowskim albo albo chrześcijanie różnych śluby tak tak samo jest w Syrii było ojciec był tak, że katolicy mają inne śluby i nawet nie mają rozwodów, a protestanci mają rozwody prawosławni też mogą się rozwieść prawda mieć potem kolejny ślub port po rozwodzie mniej uroczyste także także sytuacja prawna cywilna różnych wyznań bliskim Wschodzie jest różna zależy od tego tam obowiązek, by tak prawo religijne nad każdą wspólnotę związku z tym wspólnota religijna to nie sprawa tylko osobista mojego wyznania, ale to jest tego, jakie funkcjonuje w tym społeczeństwie tak także także także być może takim wyjściem, bo po prostu wprowadzenie tych ślubów cywilnych MON, które pociągają skutki prawne mamy wszystkich na jedno Kopyto, a potem to już niech sobie biorą swoim rycie religijnym prawda tak jak 2 sukienki trzeba było mieć kiedyś w oczach jest jakieś jakiegoś rodzaju wersję ubezpieczenia można tak tak, ale to wszystko jest właśnie spraw, bo to niestety sytuacja kobiety jest trudniejsza to zabezpieczane są kobiety w ten sposób że, że rzecz, że nie może się ten szczególnie w islamie prawda, ale wydaliśmy chyba też kobieta ma pewne problemy prawda w tych sprawach w związku z tym to jakby daje kobiecie więcej praw dziękuję bardzo prof. Agata Skowron-Nalborczyk iranistka arabistka islamolog ska z zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego była ze mną studiu dziękuję 1436 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA