REKLAMA

Reptilianie ponad podziałami

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
06-08-2019 14:40 (Powtórka: 11-08-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

Myślenie spiskowe charakteryzuje obie strony politycznego sporu, nikt nie jest na nie z definicji uodporniony

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Stawiszyński dzień dobry czy elita światowych polityków biznesmenów to tak naprawdę jaszczury przybyły dawno temu z odległego gwiazdozbioru smoka z uwagi na swoje szczególne właściwości przede wszystkim zmienną kształt dość zdolne do przybierania ludzkiej postaci w sposób tak perfekcyjne, że stają się od człowieka praktycznie nie odróżnia wolne przynajmniej dla nieuzbrojonego oka i nieuzbrojonego umysł czy zatem my ludzkość w każdym razie ci spośród nas, Rozwiń » którzy faktycznie do rodzaju ludzkiego należą jesteśmy od tysięcy lat poddawani wyjątkowo bezwzględnej i okrutnej okupacji w naszym własnym domu na planecie ziemia ktokolwiek usłyszawszy albo przeczytawszy te słowa wzrusza ramionami albo kwituje kpiący z uśmiechem nie zwrócił uwagę na ogromną popularność tej z pozoru tylko fantazyjnej teorii spiskowej wedle przeprowadzonego w 2013 roku badania opinii publicznej istnienie zmienną kształt tych jak szczurów, czyli Repty Ilijan, a także w to, że kontrolują światowy biznes światową politykę wierzy około 12  000 000 Amerykanów Amerykanek zasadnie można przypuszczać, że od tamtej pory liczba wyznawców wyznawczynią szczucie konspiracji nie tylko nie zmalała, ale i wzrosła i to nie tylko w stanach Zjednoczonych z pewnością niebagatelne znaczenie ma tutaj okoliczność, że rosnący siły ALT prawicowy populizm pełnymi garściami korzysta nie tylko konkretnych spiskowych koncepcji np. tych negujących wpływ cywilizacji na kryzys klimatyczny, ale także pewnych ogólnych mechanizmów charakterystycznych dla tego sposobu myślenia mimo to wciąż znaczna część z nas ma tendencję do lekceważącego traktowania teorii spiskowych do widzenia ich aktywności już to marginalne i nie znaczącej społecznie już charakterystycznej dla osobników usposobionych paranoi idealnie albo pozbawionych odpowiedniej intelektualnej ogłady taki obraz teorii spiskowych obowiązywał skądinąd jeszcze do niedawna w kręgu nauk humanistycznych za sprawą Karla Poppera i liczą dachowe Tatara 2 myślicieli, którzy na wiele lat nasz sposób myślenia o tym, temacie ukształtowali mówiąc w największym skrócie pierwszy twierdził zresztą zasadnie, że teorie spiskowe to po prostu wadliwe rozumowania drugi natomiast, że takimi rozumowania ami posługują się najchętniej najczęściej osoby zaburzone, a zatem, że są to po prostu rozumowania będące produktem zaburzonej umysłowości obie tezy niekiedy rozłącznie, a niekiedy energicznie stosowano stosuje się wciąż do dezaktywacji dewaluacji licznych spiskowych przekonań rzecz w tym, że nie wpłynęło to i wciąż nie wpływa w najmniejszym nawet stopniu na zmniejszenie ich popularność wiele na to wskazuje, że takie zawężenie sposobu myślenia o teoriach spiskowych czy dni, czyli sporo niepotrzebnego zamieszania nie oddaje sprawiedliwości złożonej naturze tego zjawiska, bo ostatecznie spiski czasami się przecież zdarzają i to nawet całkiem spektakularne i nie zawsze ktoś, kto sprzeciwia się oficjalnej interpretacji jakiegoś zdarzenia do mnie, mówiąc że istnieje tam jakaś prawda ukryta, do której można dotrzeć ten trud i z aut der czy pamiętacie hasło nieocenionego serialu archiwum x Otóż Nika nie zawsze ktoś taki musi być człowiekiem zaburzonym albo niepotrafiącym stosować poprawnych rozumowań co więcej teorie spiskowe to całkiem ciekawe źródło wiedzy o społeczeństwie albo społeczeństwach, w których się pojawiają możemy dajmy na to uznać z dużym prawdopodobieństwem, że zmienna kształt jaszczury to jest jednak mimo wszystko fantazja, ale już potraktowanie jako metaforę późnego kapitalizmu jako fantazje finansowych i politycznych elitach sporo na dzisiejszym świecie mówi pod warunkiem, że będziemy wiedzieć jak słuchać rzecz jasna no i pod warunkiem, że odegramy od siebie narzucające się przekonanie, że pijaną najbardziej zależy właśnie na tym, abyśmy postrzegali jako fantazje i metaforę, ale teorie spiskowe czy szerzej myślenie spiskowe są ciekawe nie tylko w wymiarze metaforycznym, lecz także całkiem dosłownym istotne jest jednak zasadnicze rozróżnienie na empiryczne weryfikowalne przekonanie, że spiski się zdarzają, bo tak jest i na nie zwrotne myślenie spiskowe, które potwierdza się samo zawsze niezależnie od wszelkich okoliczności racjonalnie jest nie wykluczać na wejściu żadnej ewentualności, ale zarazem przyjmować takie hipotezy za którymi przemawia najwięcej przesłanek argumentów inaczej w sensie poznawczym i metodologicznym postępuje ktoś, kto z góry nie odrzuca możliwości, że wypadek lotniczy był w istocie zamachem, a nawet przychyla się wstępnie do takiej opcji niemniej, prowadząc śledztwo na podstawie ustaleń ostatecznie wyklucza scenariusz, a inaczej ten, kto przystępuje do badania tego samego zdarzenia wyposażony w przekonanie, że jest ono efektem działania złowrogich sił w miarę zaś postępów śledztwie, choć brak na jego teza bezpośrednich dowodów tylko się w swoim przekonaniu umacnia, bo nieobecność oczywistych znamion zamachu potwierdza w jego umyśle teza o zamachu w takim samym stopniu co ich wykrycie w jaki sposób Ano taki zamachowcy byli po prostu na tyle sprytni, że zatarł za sobą wszelki ślad na tym przykładzie gołym okiem widać pułapkę, jaką wpada każdy, kto dostanie się w sidła spiskowe go myślenia w sensie strukturalnym oparte jest ono na błędzie noszącym logice nazwę petycję principia za przesłankę wyjściową był zamach przyjmuje się tutaj to co dopiero w toku prowadzonych badań należy wykazać był zamach ów błąd cechują zarazem wyjątkowo skuteczne mechanizmy maskujące gołym okiem go często nie widać dlatego ten, kto go popełnia często nie zdaje sobie z tego nawet sprawy, jeśli więc ktoś, kto wpadł Sheen wpadł w sidła myślenia spiskowe go miewa niekiedy rację to znaczy jego spiskowe tezy okazują się w jakimś stopniu korespondować z rzeczywistością jest to wyłącznie przypadkowa koincydencja nie zaś wiedza wynikająca z realnego Poznania jeśli natomiast ktoś postępując zgodnie z regułami poprawnego rozumowania przejmie n p . z powodu braku danych tezę, która później okaże się błędna i tak będzie lepszym położeniu poznawczym aniżeli zwolennik myślenia spiskowe go innymi słowy będzie bliżej rzeczywistości, bo pomyłki są w procesie zdobywania wiedzy niezbędnej nieuniknione wyznawca teorii spiskowych natomiast nie popełnia ich nigdy, ale działa tu jeszcze 1 czynnik wcale niebagatelnym myślenie spiskowe oddziałuje w sposób wyjątkowo uwodzicielski na ludzką psychikę jak wspomniałem ktokolwiek je stosuje ten zawsze bezwzględnie ma rację to jest przyjemne prawda niezależnie od tego jak wiele przedstawić dowodów przeciwko jego tezie teza dzięki temu jeszcze się tylko wzmocni jej wyznawca natomiast zyska w oczach własnych oraz w oczach współwyznawców status kogoś, kto dysponuje dostępem do informacji ekskluzywnych niejawnych niedostępnych dla głupią i taką czy inną propagandą większości ten akurat składnik wydaje się tu szczególnie istotny, zwłaszcza że często identyfikujemy się z jakimiś przekonaniami czy postawami wcale nie, dlatego że tak naprawdę myślimy albo doszliśmy do nich drogą racjonalnego rozumowania, ale dlatego, że podobnie myślą ci, na których aprobacie nam zależy, z którymi czujemy się tak czy inaczej związani co więcej wbre w dość rozpowszechnionemu, zwłaszcza w kręgach lewicowo-liberalnych przekonaniu myślenie spiskowe nie jest wyłącznie domeną ludzi o przekonaniach prawicowych także liberalna lewica ma swoje spiskowe teorie może nie aż tak spektakularne, ale niewątpliwie będące efektem tej samej odmiany osobliwego rozumowania czy może należałoby ująć to jeszcze inaczej ludzie o przekonaniach liberalno-lewicowych, choć postrzegają jako bardzo racjonalnie zazwyczaj podlegają tym samym mechanizmom zakrzywienia rzeczywistości co ludzie o przekonaniach prawicowych, zwłaszcza w momencie, kiedy obraz świata albo pozycja, jaką w tym świecie zajmują ulega mniej lub bardziej gwałtownej zmianie szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie sporów toczonych w Polskiej sferze publicznej przez ostatnie lata dalej wcześniej po wyborach 2015 roku znaczna część środowisk prawicowych, które od lat dziewięćdziesiątych sprzedawały rozwijaniu najbardziej niesamowitych nie dowodowych spiskowych narracji o rosyjskich albo izraelskich służbach inspirujących polską politykę dokonała radykalnej reorientacji i wszelkie zarzuty od nadmiaru wypływ rosyjskich służb na polską politykę, a także domniemaną agenturalność wysoko czasem nawet bardzo wysoko postawionych polityków kwituje dziś szyderczym śmiechem albo znaczącym posługiwaniem się w głowę zmieniło się jednak także to, że podobne zarzuty formułuje dzisiaj często ze śmiertelną powagą część środowisk opozycyjnych tych samych które, kiedy opozycja jeszcze nie były podobne hipotezy wykazywały równo zapalczywi ością co dzisiejsi rządzący ci ostatni z kolei obficie posługują się myśleniem spiskowym w ramach codziennych działań propagandowych, których głównym celem jest dochodzenie przeciwników cechą charakterystyczną spiskowe obrazu świata jest spoistość każdy element ma swoje miejsce chaos bezwład praktycznie nie występują takie natomiast zdarzenia, które chaosu i bezwładu noszą oczywiste znamiona są chaotyczne bezwładne tylko z wierzchu w istocie bowiem stanowią konsekwencję planowego działania przeciwników kiedy, więc dochodzi n p . do rozmaitych aktów przemocy, których sprawcami są grupy agresywnych kiboli na co dzień głęboko wewnętrznie Zająca patriotyczną katolicką narrację, a więc dające się do grupy pobratymców wówczas telewizja rządowa oraz rządowe media prywatne uznają to bez wahania za prowokację, bo też wszystko co tylko może wskazywać na jakieś złe intencje albo złe zachowania wewnątrz naszego obozu to z pewnością wynik prowokacji wszystko natomiast co przemawia na rzecz naszej szlachetności skuteczności sprawczości to i sprawności to wyłącznie nasza i tylko nasza zasługa pedofilia w kościele przemoc na ulicach szczucie w mediach publicznych przypomnijmy sobie choćby niedawne ataki na Adama Bodnara zarzuty wobec marszałka Kuchcińskiego podróżującego rządowym odrzutowcem z rodziną to bez wyjątku prowokacja do kategorii prowokacji zalicza się w zasadzie to co zostanie wypowiedziane przez politycznych przeciwników jeśli ktoś z nas popełni błąd albo przestępstwo zostanie to zauważone przez opozycję jest to ewidentny dowód na to, że mamy do czynienia z prowokacją najczęściej wyjątkowo perfidną podejrzenia kierowane przez przeciwników politycznych wobec naszego obozu to groteskowe insynuacji i teorie spiskowe podejrzenia, które my kierujemy wobec nich to racjonalne podejrzenia oparte o sensowne przesłanki powtarzam nie jest to bynajmniej wynalazek aktualnie rządzącej ekipy jej zwolenników, niemniej to właśnie oni podnieśli tę sztukę do rangi podstawowej strategii retorycznej ostatecznie powoduje to zanik jakiejkolwiek dyskusji o świecie i ugrzęźnie się na poziomie wzajemnego oskarżania Opara moje i sprzedawczyk w swoich, bo realizm na 1 głupotę przy czym czasami, a priori czy na wykluczanie możliwości istnienia spisku i twierdzenie, że każdy, kto podejrzewa, że miało faktycznie miejsce głęboko się myli albo ma zaburzenia psychiczne jest równie racjonalne i arbitralne twierdzenie, że ten spisek z pewnością istnieje, choć brak na to jakichkolwiek dowodów, jaka jest na to rada tyleż stara niezawodna ile banalna w swej prostocie nigdy nie uznawać, że ma się bezwzględnie rację zachowywać nieustanną gotowość do zmiany poglądów nie ustawać w zdziwieniu światem i poczuciu, że wiele jeszcze o nim nie wiemy wiele wiele jeszcze może przed nami odsłonić to w zupełności wystarczy nawiasem mówiąc w Polsce zmiana poglądów traktowana jest coś wstydliwego, gdy tymczasem, o ile nie wynika z koniunkturalizmu każdego, kto zmienia poglądy powinniśmy właśnie traktować z ogromnym szacunkiem niezmienność poglądów to właśnie jest niebezpieczne niepokojące zmienność bowiem dowodzi umysłowej elastyczności o świecie nieustannie dowiadujemy się wszak nowych rzeczy w takich warunkach zmiana poglądów jest czymś nie tylko oczywistym naturalnym, ale wręcz pożądanym zaświadczy o tym z pewnością każdy prawdziwy lepili Jani, który jak najlepiej Janina przystało poglądów nigdy nie zmienia, bo już od dawna wie przecież wszystko wszystkim kwadrans filozofa wydaje Anna Piekutowska Tomasz Stawiszyński bardzo dziękuję do usłyszenia nie ma czasu posłuchać następnej audycji znajdziesz ją Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA