REKLAMA

Po co przenosić władzę do województw? "Żeby mimo podziałów żyć spokojnie w jednym państwie"

Analizy
Data emisji:
2019-08-06 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami przez Skypea dr Ryszard Balicki dzień dobry witam na antenie czy nowy paniczną państwo i dzisiaj trochę może mniej w roli konstytucjonalisty wykładowcy na wydziale prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim bardziej w roli współtwórcy nowej inicjatywy, która nosi krótko wiele mówiącą nazwę zdecentralizowana RP zdecentralizowana Rzeczpospolita i czytam na stronach projektu, że to nowy ponadpartyjny pomysł na Rozwiń » Polska i w których który to pomysł wspierają takie nazwiska jak prof. Antoni Dudek prof. Mikołaj Herbst prof. Maciej Kieślowski Alicja Pacewicz Paweł Lisiewicz prof. Agata Bielik-Robson prof. Mirosław granat prof. Tomasz Gross chce sędzia Jerzy Stępień czy Wawrzyniec Smoczyński i dr Ryszard Balicki również co to znaczy, że macie nowy ponadpartyjny pomysł na Polskę angażu zaangażował się pan doktor w politykę partyjną nie właśnie cała idea polega na tym, że to nie jest inicjatywa partyjna w zasadzie nie ma chyba takiego wysłanego wymogu, że członkami stowarzyszenia, którym za chwilę nie mogą być działaczy partii politycznych ale, ale działacze partii politycznych nie ma to są ludzie, którzy są zaangażowani w różne sfery aktywności społecznej również o zacięciu politycznym, ale nie ma w składzie stowarzyszenia aktywistów partyjnych, bo właśnie projekt zdecentralizowana RP jest projektem stworzonym w ramach stowarzyszenia, które nosi nazwę też nie przypadkową inkubator umowy społecznej w skrócie ius to już jest właśnie grupa, która powstała na początku roku 2018 i przepraszam mimo wakacji muszę chyba tak trochę bardziej patetycznie powiedzieć dla mnie to jest mimo wszystko chyba takie trochę inteligenckie podejście do do rzeczywistości to moment, kiedy już trzeba było przestać tylko i wyłącznie narzekać, że dzieje się coś złego, a szukać pewnych rozwiązań na przyszłość i jedno z takich odpowiedzi nie twierdzę, że jedyną nie twierdzę, że najlepszą jest właśnie projekt przygotowany przez Stowarzyszenie projekt właśnie zdecentralizowana, jaka jest główna myśl, bo zaraz będziemy przyglądać się szczegółom i jakieś zapowiadam słuchaczom na Twitterze ostro się spierać, ale co co przyświecało, dlaczego akurat od od kwestii ustroju kraju wychodzicie aż wyszliśmy z założenia, że te podziały, które narosły Rzeczpospolitej są tak głębokie, że niezależnie od tego kto wygra teraz kto wygra w kolejnych wyborach zawsze będzie znaczna grupa obywateli, która będzie się czuła nieswojo bałbym się powiedzieć obco ale, ale takie słowo chyba też już nasuwa jesteśmy po prostu już tak podzieleni, że musimy chyba szukać innych sposobów na zagospodarowanie pewnych inicjatyw społecznych po to, żebyśmy jednak odnaleźli pewne elementy jedności, bo jesteśmy 1 państwem i tutaj podstawowa chyba najważniejsza uwaga, bo jak pojawi się w przestrzeni publicznej projekt zdecentralizowana RP to pojawiły od razu głosy, że to jest pomysł federalizacji nieprawda to zaraz będziemy o tym, mówić zaraz będziemy o tym, mówić czy to na pewno nie jest federalizacja, ale my szukamy sposobu na to, żeby mając świadomość tych głębokich podziałów móc żyć spokojnie w 1 państwie może tak to ta to brzmi ambitnie i tu nawet się podpisać pod takim celem, ale mam wiele wątpliwości co do pomysłu na, a jego realizację jest na starcie odwołam się do tego co z co jak za sam projekt jest opisywany przez państwa i to czy czytamy w zdecentralizowanej RP, gdy decyzje wywołujących konflikty kwestiach światopoglądowych społecznych gospodarczych przeniesione zostaną Warszawy do samorządów województ w w efekcie zwycięstwa zwycięzca jednych wyborów parlamentarnych nie będzie mógł automatycznie narzucić swojej wizji całemu krajowi politycy będą musieli wziąć pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie Polski i do swoich racji przekonywać obywateli każdego województwa z osobna i od razu chciałam, żeby rozstrzygnęli na starcie, które to są kwestie wywołujące konflikty światopoglądowe społeczne gospodarcze czy znany z po czy zbudowaliście już jakiś katalog nie nie ma takiego ścisłego katalogu i nie będzie tak naprawdę w momencie, gdybyśmy mieli możliwość ich chęć wdrażać te elementy zmian, które proponujemy to wtedy będzie musi zdecydować wspólnie wspólnie jako obywatele 1 państwa, jakie kwestie będziemy mogli ich chcieli przekazać na poziom jak najniższy zajmowane są czy nie właśnie tak jak pani redaktor wspomniała dotychczas na poziomie samorządowym przenosiliśmy rzeczy, które no nie budziły większych kontrowersji nawet powołaliśmy się na to, że te przysłowiowe dziury droga przekazano samorządom, aby wszystkie inne kwestie były na poziomie centralnym Polska jest krajem bardzo bardzo scentralizowanym właściwie wszystkie ważne decyzje zapadają w Warszawie z całym szacunkiem do pani redaktor wszystkich innych warszawiaków to chyba nie do końca racjonalne podejście, więc będziemy musieli umówić, jakie kwestie możemy i chcemy przekazać na poziomy niższe my mówimy o tym, po poziomie województwa Samorządowego, które jest takim naszym zdaniem nie do końca zagospodarowany pomysłem reformy samorządu, a tu od razu zachęcam słuchaczy co państwo na to na to wszystko co słyszą oburzeni zaciekawieni czy możemy już dawno macie państwo to przemyślane i ma macie zupełnie inne zdanie od tego, który reprezentuje czy to nasz gość dr Ryszard Balicki czy to ja analizy małpa to kropkę FM proszę pisać no dobrze jeszcze dziś mogę pani jako jedno zdanie, bo to też chyba warto o tym, powiedzieć troje, który przedstawiamy ten pomysł na zdecentralizowane Rzeczpospolitą nie traktujemy, że to jest pomysł zamknięty on może powinien być rozwijany co więcej on może powinien być wdrażany w takich elementach jakich będzie realny do wdrożenia mamy świadomość, że część zmian można byłoby wprowadzić na gruncie obecnej konstytucji inne zmiany wymagałyby zmian ustrojowych tak daleko idących musiałyby znany zakład w cieniu konstytucji, a jednocześnie mamy świadomość, że obecna chwila to jest najgorszy moment na to, żeby mówić o zmianie konstytucji dlatego tego wątku też nie wybijamy na papier jasne, ale ja jeszcze wróciła do tych kwestii którymi, które są najbardziej sporne, które państwo chcieliby przekazać niżej Janiak czy jakakolwiek kwestia w Polsce, którą się nie należy i nie nie trzeba wręcz wspierać innymi słowy wszystko podlega debacie żyjemy w demokracji oczywiście, że wszystko podlega debacie dlatego zdziwiłem się pan prezydent powiedział, że chce, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza to trochę zdziwiło to szrot wcale się nie oburza ja akurat cieszy, ale to już dla innych zupełnie powoli wspomina pan prezydent kandydat PiS na prezydenta rozpoczął swoją kampanię chyba taki rok na rozpoczęcie nad ogłoszeniem wyborów prezydenckich, ale to temat na inną rozdała na zupełnie wracamy, jakie kwestie nie podlegają szerokiej debacie publicznej nie stanowią zarzewie konfliktu dyskusji czy awantury tonie tak oczywiście wszystko może być przedmiotem i powinno być nawet przedmiotem debaty nie wszystko powinno być przedmiotem awantury, ale może budzić emocje natomiast mamy świadomość, że są pewne kwestie, które muszą być realizowane na poziomie centralnym i to jest oczywiste dla wszystkich no kwestie związane z bezpieczeństwem państwa polityką zagraniczną ubezpieczeniem zdrowotnym emerytalnym to są kwestie czy kwestie ekologii nawet na poziomie wyższym niż krajowe one muszą być realizowane w skali centralnej natomiast wiele innych kwestii może być przeniesiony na poziom niższy teraz jak to będzie zakres decentralizacji tu będzie zależało od no i polityków decydentów i od społeczeństwa, które może wybierać na to pewną presję decyzję miały być podejmowane na niższym poziomie próbuje sobie to wyobrazić oto nagle kwestie budzące najwięcej emocji jak państwo nazywam światopoglądowe, a po przecinku społeczne, choć moim zdaniem wszystkie one są po prostu społeczne np. legalność in vitro legalność przerywania ciąży edukacja seksualna w szkołach czy też jak podpowiada tutaj słuchać kara śmierci wierni wojewódzki istnienie dodać, że zostawmy tę karę śmierci wszystkie elementy kwestie, które są mamy pewne kwestie, które są rozstrzygnięte na poziomie, bo to konstytucyjnym bądź nawet na poziomach wyższych czy umów międzynarodowych, które nawiążą też mają z odzwierciedleniem naszej konstytucji, więc kwestia kary śmierci jest kwestią, która nie podlegała dyskusji dobrze, ale pozostałe, które wymieniłam podlega to znaczy, że w 1 województwie byłyby inne zasady inne przepisy, a drugim sąsiednim zupełnie inne trochę tak jak w stanach Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba przekroczyć granicę stanu, żeby pewne decyzje życiowe można było podjąć albo gdy coś przestaje być przestępstwem i tutaj muszę wspomnieć o pewnym również fenomenalnie naszego projektu naszego stowarzyszenia my nie musimy się we wszystkim ze sobą zgadzać i jeżeli chodzi, dlaczego dlatego, dlaczego takie zastrzeżenie do rządu jeszcze, dlatego że uważam, że znaczna część tych kwestii, które właśnie zostały wybite na plan pierwszy w tej debacie politycznej, która się pojawiła czy publicznych się pojawiła te kwestie światopoglądowe tutaj będzie z desek realizować dyslokacja na poziom niższy, bo one muszą być na poziomie jednak wspólnym dla całego kraju no nie wyobrażam sobie w kwestii aborcji n p . które byłyby rozpatrywane w zależności od województwa to jest jednak państwo unitarne, więc tutaj tak daleko idących różnic na poziomie norm prawnych nie może być natomiast słonia pani o in vitro mamy cały czas problem z uchwałami podejmowanymi przez organy samorządowe w zakresie dofinansowania procedury in vitro są wątpliwości co jest zgodne z prawem czy nie przyznam, że ja nie chciałbym żadnego problemu w tym, żeby na poziomie danego województwa zdecydowano, że część środków budżetu tego województwa jest przeznaczona na takie procedury na dofinansowanie takiego co do, dlaczego to nie może się odbywać w ten sposób i decyzja niektórych moich byłaby taka, że będą to większe środki niektórym może byłaby będą mniejsze środki, ale to chyba można byłoby zrealizować kwestia Kogan nauczania w szkołach wciąż muszą być tak ściśle zdefiniowany na poziomie całego kraju nie można uzupełniać n p . jakich lekcji o programy, które byłyby przygotowane na poziomie województ w angażujące lokalne sprawy młodzież no to są pewne rzeczy, które mogą być realizowane na poziomie jednak niższe niż skala całego państwa co państwo na to analizy małpa to kropkę SM zachęcam do pisania sama mam oczywiście mnóstwo dodatkowych pytań na szczęście będzie czas, by zadać zaraz po informacjach wracamy z dr. Ryszardem Balickim, który jest współtwórcą projektu zdecentralizowana RP zdecentralizowana Rzeczpospolita po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami przez Skypea cały czas nasz gość dr Ryszard Balicki na co dzień wykładowca na wydziale prawa administracji i ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim, ale dzisiaj zupełnie nowej roli współtwórcy projektu zdecentralizowana RP o tym projekcie właśnie rozmawiamy, próbując ja próbuję zrozumieć na jakich podstawach leży taki oto pomysł, żeby więcej kwestii i to poważnych kwestii przenieść na poziom samorządowy na dodatek nie Gminny wojewódzki panie doktorze przejdźmy zatem do tej do tego, dlaczego w cały projekt opiera się na właśnie sejmikach wojewódzkich, a nie gminach skoro nasza konstytucja nie muszę panu nawet cytować wiadomo co mówi o gminach to prawda, ale jednocześnie mówi okiem, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej zapewnia decentralizację władzy publicznej ta decentralizacja w umowach samorządowych została zdefiniowana na poziomie tych 3 szczebli gmina jako podstawowa najważniejszą najbliższą obywatelom powiat województwo i tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na 2 szczeble samorządu powiat województwo one budzą najwięcej wątpliwości z 1 strony kwestia powiatu czy jest powiatów za dużo czy też nie one są potrzebne, a z drugiej strony kwestia województ w samorządowych, które z 1 strony pojawiło się miały przejąć całą administrację na terenie województwa co niestety nie została zrealizowana, bo duża część organów pozostała przy administracji jednak w centralnej i co więcej dublują się tam administracje z samorządowe i rządowe zgrupowane w urzędzie wojewódzkim i jak pani spójrzcie państwo spożycie na wyniki wyborów samorządowych to zawsze zastanawiało nas wszystkich, dlaczego wybory do sejmików wojewódzkich są tak często związane z głosami nieważnymi najczęściej bez dokonanego konkretnego wyboru no śmiem twierdzić takie są też wyniki badań, że wynikało to również z tego, że obywatele tak naprawdę nie czują tego samorządu województwa nie widzą go z akcji jego kompetencje są bardzo bardzo no właśnie państwo nagle na ramionach tego właśnie samorządu wojewódzkiego chcecie kłaść prawie, że losy Polski i jego jej obywateli, dlaczego dlatego, że jesteśmy przekonani, że trzeba tu lista będzie świat się zmienia musi się zmienić również Polska są pewne sprawy, które dotykają nas jako 1 państwa w Europie wspominaliśmy o ochronie środowiska na są pewne kwestie, które dotykać będą właśnie nas jako państwa, ale trzeba będzie rozstrzygać i jeżeli pozostawimy wszystko na poziomie centralnym to nasze państwo będzie działać tak jak obecnie, czyli bardzo aktywnie i raczej niesprawnie stąd ten pomysł szukania pewnej wizji na przyszłość jak można na nowo zorganizować państwo tam w głębi jest jeszcze takie ukryte trochę nie do końca rozwiązań nie do końca może ulec pokona stwierdzenie jak na nowo zdefiniować demokrację, bo my mówimy o mocniejsze zaangażowanie obywateli o wykorzystaniu również pewnych elementów nowych technologii po to, żeby obywatel państwa, a jednocześnie mieszkaniec konkretnego województwa czuł się związany z tym co nasze państwo to województwo będzie realizować szukamy odpowiedzi ja już raz powtórzę ja nie twierdzę, że to jest idealne rozwiązanie wszystkich problemów jak tylko próbuje pani redaktor państwu pokazać, że jest to próba zdefiniowania problemów i szukanie odpowiedzi i zachęcam państwa do sięgnięcia na stronę zdecentralizowana RP kropkę po macie państwo próby przedstawienia pewnych naszych wątpliwości naszych propozycji rozwiązań po to, żebyśmy wspólnie mogli porozmawiać o silnej Polsce, ale Demokratycznej i obywatelskich jeszcze wracając do pomysłu przeniesienia wielu kwestii na poziom wojewódzki jednocześnie wzbrania się pan tutaj twórcy pomysłu przed słowem federalizacja natomiast kiedy przeczytać ja przeczytam wszystkie strony podstrony projektu to jedyne co przychodzi namyśl to federalizacja właśnie na dodatek sobie państwo trochę kierują nas w tę stronę, pisząc tak większość kwestii spornych z ostatnich 3 dekad takich jak aborcja status mniejszości prawa kobiet spory o oświatę wiek emerytalny stosunek do historii najnowszej przekazujemy województwom, które decydują odtąd w tych sprawach samodzielnie i dalej jednak i dalej jest współczesne państwa, które Polacy oby słuszne uważają za silne to stany Zjednoczone Niemcy Kanada Szwajcaria większość państ w skandynawskich wszystkie one to państwo zdecentralizowane problem w tym, że wymienione z imienia stany Zjednoczone Niemcy Kanada Szwajcaria to wszystko federację, dlaczego uciekać z tego pojęcia, dlatego że państwo federalne są państwa są to państwo zbudowane najczęściej na innej umowie społecznej na umowie nie podległych jednostek, które wspólnie tworzą nowe państwo ta podstawowa różnica pomiędzy państwem federalnym, a państwo unitarne jest taka, że w państwie unitarnym jest jednolita norma prawna państwa federalne mogą posługiwać się własnymi normami rzecz człony tego państwa wolnego mogą usługa się własnymi, ale pan ani pan panie doktorze państwo też proponują oto nagle prawo miejscowe obowiązujące na terenie danego województwa staje się równie czy my teraz ważna, ale staje się podstawową można być jednostką jeśli chodzi o organizację życia w tym województwie państwo coś co proponują i tak nie, bo taka sama sytuacja w zasadzie jest obecnie proszę pamiętać, że prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym, czyli obowiązuje w danym terenie no tak na danym terenie i to się nic nie zmieni my tylko proponujemy, aby w ramach tego prawa miejscowego mogą być rozstrzyganych więcej kwestii natomiast zasada pozostaje ta sama mamy 1 konstytucję i w oparciu o te reguły funkcjonują wszystkie województwa i tutaj jeszcze kolejna kwestia to jest w ogóle rola gminy mówi jak mówiliśmy właśnie nad nieco 2 nie, cytując konstytucji gmina jest tą najważniejszą jednostką samorządu w Polsce, a tym, a tutaj moim zdaniem próbujecie ominąć ten przepis konstytucji dając im dosyć fasadową rolę rolę notariusza, a która będzie tylko gminy będą tylko akceptować to co przygotuje dla nich sejmik województwa nie jest niezgodne z panią redaktor my w zasadzie niż sięgamy do kompetencji, które dzisiaj czy wprost nie sięgamy do kompetencji, które przysługują wprost dzisiaj gminą my mówimy to jest istotne w tym naszym projekcie, że w ramach administracji wojewódzkiej funkcjonować będą nie tylko sejmik wybierany przez mieszkańców danego województwa, ale funkcjonować będzie również Senat województwa reprezentowany przez skład jego chodzi będą burmistrzowie prezydenci i wójtowie i tam zakładamy, że będą oni posługiwać tzw. głosy ważone, czyli ich siła głosu będzie uzależniona od wielkości jednostki to reprezentują, ale panie doktorze ja rozumiem tylko, że jak mówię będą wyłącznie notariuszami, dlatego że czytam, że w dobie internetu taki Senat województwa mógł działać minimalnych kosztach to prosty system internetowy, który kierowałby każdą uchwałę sejmiku na biurko wójta burmistrza lub prezydenta do akceptacji bądź weta, gdzie miejsce na dyskusję, gdzie miejsce na na komentarz na opinię na genialny ani na nasz kraj mówimy o ewentualnej formy podejmowania decyzji przez Senat województwa jak pani sięgnęła do kart projektowanej karty wojewódzkiej to zauważyła pani zapewne, że to samo województwo mogłoby określić sposób podejmowania decyzji, a propozycja, której pani wspomniała jesteś taką próbą pokazania, że budowa tego Senatu województwa nie musiałaby generować większych kosztów funkcjonowania administracji stąd ta propozycja, że podejmowanie ostatecznych decyzji mogłoby polegać na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ale to nie jest zasada, która musi obowiązek teraz wracamy z powrotem do Polski 2019, w której tego typu decentralizacja nie funkcjonuje dlaczego by miało to co państwo proponujecie zadziałać przynieść dobre efekty na poziomie wojewódzkim skoro nie działa na poziomie centralnym innymi słowy pytam czy na poziomie województwa żyją inni ludzie niż nasi posłowie niż nasi ministrowie czy będą czy urzędnicy mają lepsze kompetencje są bardziej uczciwi i sprawniejsi w komunikacji ze sobą nawzajem z obywatelami, bo tu jest tu tkwi moim zdaniem sedno państwo projektu ufać cie samorządom bardziej niż władzy centralnej pokładać w nim dużą wiarę na jakiej podstawie pani redaktor ja nie nie wymagam czy nie oczekuje ani od pani redaktor ani od naszych szanownych słuchaczy ufności politykom czy to szczebla krajowego to trzeba wojewódzkiego ja po prostu ufam w to, że to sami wyborcy sami mieszkańcy będą w stanie lepiej kontrolować i weryfikować działalność tych no bo to będą politycy szczebla szczebla wojewódzkiego i tam też w naszym projekcie mówimy o pewnych mechanizmach kontroli Obywatelskiej to jest sedno tak naprawdę sprawy ja nie zakłada się, bo ludzie są tacy sami tylko mam świadomość również obserwują działalność samorządu nawet naszego lokalnego wrocławskiego, że samorząd funkcjonuje lepiej, dlaczego dlatego, że on nie jest oddalony od przeszło zatrzymanie przeciętnego obywatela może dlatego panie doktorze, że zajmuje się mniej kontrowersyjnymi sprawami mniej nas rozczarowuje, zwłaszcza że, kiedy sami angażujemy się specjalnie to politycy krajowi biorą na siebie największą odpowiedzialność najtrudniejsze sprawy też często sami siebie skazują na los najmniej wiarygodnych natomiast samorząd sam pan powiedział zajmują się dziurami w drodze i w efekcie zaufanie do nich jest wyższa, bo za mniej odpowiadają faktycznie pani redaktor zapowiedziałam dzisiejsze nasze informacje rozmowy będziemy wspierać to ja się z chęcią jednak po wspiera zachęca nie mógł się z panią redaktor zgadzam, bo co prawda dyskusja o tym czy zbudować chodnik czy zbudować wysypisko śmieci boisko może nie jest tak ekscytująca jak dyskusje, które toczą się w sejmie to była ironia przepraszam, ale proszę mi wierzyć, że z punktu widzenia funkcjonowania lokalnej społeczności są bardzo ważne decyzje i na poziomie gminy co widać na pewno ludzie są zaangażowani w to jak ta decyzja będzie podjęta, jaka decyzja będzie podjęta i dlaczego akurat taka decyzja została podjęta ja też wiem wiem, że ludzie są zaangażowani tylko wskazuje na to, że być może łatwiej jest, kiedy musimy się spierać o zieleń albo o drogi, a nie o np. zakres koszyka świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym, a przecież to jest też kwestia, którą można, by w różny sposób jak sam pan wskazywał rozstrzygać tu byliśmy tym kontekście in vitro w tym momencie musimy przerwać my mam wrażenie, że do tego tematu wrócimy bo o ile ja mam prawie same wątpliwości wobec pomysłu to jedność uważam, że jest on dosyć inspirujące intelektualnie pozwala na nowo przyjrzeć się Polsce jako takiej i został w tym rola wtedy wszyscy no właśnie wzbudzać, a może nawet trochę denerwować wzbudzać myślenie i będziemy się temu przyglądać jeszcze szerzej mam nadzieję, że z kolejnymi współtwórcami projektu zdecentralizowana RPA m. in . nie zajęliśmy się dzisiaj ja chciałabym kwestią kwestiami ekonomicznymi innymi słowy co z województwami mniej zamożnymi czynie zostałoby zepchnięte już kompletnie nie ma ani też ma funkcjonować zachęcam państwa do zepchnięcia na stronę zdecentralizowana RP Cropp kapel przepraszam za reklamy mam nadzieję, że pani redaktor tym razem to wydać z bezpłatnych dostęp do tej strony zachęcamy dr Ryszard Balicki współtwórca projektu zdecentralizowana RP bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję pozdrawiam sprzedaż łączyliśmy się przez Karpat oraz informacje Japonii zajrzymy do wykazu lotów krajowych marszałka Marka Kuchcińskiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA