REKLAMA

Jak korzystanie z Ziemi niszczy świat, czyli kolejny dramatyczny raport IPCC o kryzysie klimatycznym

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-08 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd, który w dużej części i od razu na sam początek poświęcimy wielkiemu raportowi międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu tego IPC sesji to jest ten właśnie międzyrządowy zespół naukowców, który opracowuje prognozy, ale już analizuje wpływy zmian klimatycznych kryzysu klimatycznego to jest niezwykle szeroki i ważne i duży raport o związku między właśnie klimatem zmianami, Rozwiń » które mają miejsce, a gleba ami ziemię i rolnictwa w związku z tym, że temat ważny wielowątkowy też mamy bardzo zacne grono gości, o czym mówię z wielkim zadowoleniem szacunkiem od razu przedstawia tutaj studiu Radia TOK FM jest Anna Szopińska z nauki o klimacie sięga wręcz nabrał jest też tutaj w studiu Radia TOK FM prof. dr hab. Józef chojnicki ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie dokładnie z katedry nauk o środowisku glebowym na wydziale rolnictwa i biologiczne panie profesorze dzienną mamy i kolejny gość jest w studiu Radia TOK FM w Poznaniu tam jest dr hab. Bogdan chojnicki z katedry Meteorologii na wydziale Melioracji i inżynierii środowiska na Uniwersytecie przyrodniczym w Poznaniu właśnie dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry państwu i mamy połączenie telefoniczne z panem prof. dr. hab. Piotrem Kubą z katedry ekologii na wydziale biologii ochrony środowiska na Uniwersytecie śląskim dzień dobry panie profesorze dobra rodzina pani co, więc bez jest nas tutaj wielu, ale ja bardzo się z tego cieszy, dlatego że jak mówią ten raport jest wielowątkowe ja bym powiedziała, że to co mi się wydaje Warty podkreślenia i toteż jest dziś na nagłówkach wielu gazet to jest to, że zmiana klimatu ten kryzys klimatyczny zagraża bezpieczeństwo żywnościowe to znaczy po prostu produkcji żywności w niektórych regionach świata to po pierwsze po drugie, że zmieniających się, że to jest w obie strony działa z 1 strony mówimy o glebach, które tracą na jakość w wyniku eksploatacji zmian klimatycznych, a z drugiej strony właśnie przez to, że te gleby są coraz słabsza gorsza też nie pomagają nam przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym no i oczywiście kwestia jedzenia mięsa szczególnie tutaj na Zachodzie jest napięcie z 1 strony między potrzebami walki o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, a z drugiej strony produkcją żywności przemysłową nie przemysłową zaczęłabym od pytania od Anny Karpińskiej co co pani podkreśla tak na początek dla słuchaczy, którzy dopiero zapoznają się z tym raportem został przecież opublikowano oficjalnie zaledwie kilka godzin tam dokładnie mówiąc kilka godzin temu została przedstawiona podsumowanie dla decydentów całego raportu jeszcze nie ma na to może przeczytam, jaki jest podtytuł tego raportu, bo myślę, że bardzo wiele wyjaśnia jest to specjalny raport dotyczący zmian klimatu pustynnienia degradacji obszarów lądowych zrównoważonego zarządzania obszarami lądowymi bezpieczeństwa żywnościowego oraz przepływu gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych obawiam się z rejestru handlowego i rozkojarzeni środka pytań tak dlatego PiS Skrę skróciło to do po prostu zmiana klimatu, a obszary lądowe im więcej ale jakby ten podtytuł pokazuje właśnie jak jest zakres tematyki tego raportu i dlaczego jest tak ważne, ponieważ tak jak pani wspomniała on zahacza o taki bardzo istotne dla nas tematy jak bezpieczeństwo żywnościowe czy tereny gleby generalnie ekosystem dostarczają bardzo ważnych usług takich degradacja powoduje, że jakość życia ludzi będzie się pogarszała i stąd właśnie ten raport, który przedstawia jak to dokładnie się teraz dzieje co się dzieje dokładnie Seko systemami lądowymi w jakim stopniu, jeżeli chodzi o dalsze scenariusze tak jak będą się toczyły ich losy, jakie są zagrożenia także zagrożenia dla zdrowia czy życia ludzi co dla pani najbardziej uderzające takie poruszające i po obrazujące też te różne procesy na siebie dla mnie jakby najważniejszą rzeczą było to, że jakby ten raport troszeczkę kieruje światełko w inną stronę, ponieważ na oku, kiedy mówimy o zmianach klimatycznych to głównie widzimy energetykę tak i też tutaj legalnie właśnie klimat, czyli temperaturę no tak znaczy chodzi bardziej o osobach integrację, czyli ograniczanie emisji natomiast ten raport wyraźnie pokazuje, że tutaj jest też pewna duża ilość emisji dokładnie te mniej więcej no prawie 14 naszych emisji antropologiczne gazów cieplarnianych podkreśliła właśnie rolnictwo produkcja żywności wygaszanie to jest mniej więcej odpowiadają za 14 emisji gazów cieplarnianych nie jest to jest moim znaczy to mnie jak najbardziej uderzyło, bo w takim dyskursie publicznym bardzo duży jest o energetyce transporcie natomiast, jakby to się pomija natomiast to jak widać jest spora część naszych emisji i jakby dużo też pole maszyna do ograniczania emisji to co jemy jak produkujemy żywność ma bardzo duży wpły w na właśnie zmieniający się klimat pozwalam sobie teraz zwrócić się do profesora chojnickiego studia w Poznaniu panie profesorze na co pan by tak na początek ogólnie zwrócił uwagę to znaczy raport generalny powiedziałbym, że mnie nie za szokową, ale 1 rzecz, która umyka ten raport nie jest pierwszy i zapewne nieostatni to pewna pewien opis relacji człowieka i środowiska generalnie ja mam ciągle wrażenie, że ten się do debaty szczególnie tutaj nad Wisłą się odbywają na takiej zasadzie, że stawiamy sobie 2 perspektywy, które nawzajem się wykluczają jednak, że trzeba środowisko chronić drudzy po prostu uważają, że dostali coś po prostu do użytkowania jak chusteczkę jednorazową natomiast ten raport wspina 2 perspektywy te to perspektywę która, która wynika z zwyczajnie globalnych zmian i tą perspektywę, które ten, kto tę perspektywę, która mówi, że zmieniamy nieprawdopodobnie środowisko i z drugiej strony taki społeczny aspekt tego społeczne aspekty działań, bo dużo w tym raporcie w każdej w tym podsumowaniu znajduje się informacji o tym, że trzeba się skoncentrować na społecznym stołecznych relacjach człowiek środowisko to szczególnie ważne tu w naszym kraju, bo często powtarza się takim powtarza się taki schemat, którym się mówi świat jest olbrzymi, a człowiek taki malutki, że w zasadzie nic nie znaczy ma ten raport zupełnie pokazuje coś odwrotnego rzeczywiście w średniowieczu, gdy na na terenie Europy mieszkało kilka milionów mieszkańców ta prawda była w pewnym sensie ten paradygmat w pewnym sensie działa dzisiaj możemy się tak pan już dawno o tym, paradę w dacie zapomnieć trzeba się odnieść do sytuacji, która bardzo dynamicznie zmierza w kierunku na takich bym powiedział poważnych problemów państwo używacie słowa katastrofa właśnie teraz panie profesorze zwracam się do Piotra skupiały na co pan tak na otwarcie zwrócił uwagę konkretnie chodzi ten raport, a tylko do obsługi klienta autorzy co spotkamy na zamykający się okno tak dzielimy nie dać mu dziękujemy obrazu natychmiast no to okno nasze zamkną, a to oznacza dla nas no naszej cywilizacji i nami taka jak nam autorzy naukowcy ostrzegają, że nasza ma landy program i tego kursu pisania nie jesteśmy w stanie zapobiec sprawi ekologicznym tych z takich myśli też takich ogólnych też autorzy podkreślają potrzebę zmiany naszych relacji postrzegana jako systemami lądowymi, a jak tego dokonać tego potrzebują one tam się bardzo w tym raporcie podobało, że zmienić nasze postępowanie korzystanie z usług standardowych gruntu musimy sięgnąć to jedno i mądrości ludności rdzennej społeczności lokami wydają się bardzo wartościowe, bo Jane ludność rdzenna ludność lokalne często potrafiły żyć w takiej harmonii no nie potrafimy niszczymy dewastuje katastrofalny sposób rządy no i trzeba odsuwać się coś na temat zatrzymać cofnąć to co się wydaje ważne pozwolę, żeby podkreślić właśnie z 1 strony to, że bez skupienia się właśnie również na glebach ziemiach lasach na produkcji żywności nie będziemy potrafili zatrzymać ocieplania się Globus inne strony, a z drugiej, że tu są konkretne jakieś propozycje do, ale właśnie to jest pytanie teraz prof. Józef chojnicki panie profesorze jak jest w zasadzie co siedzi z glebą na świecie, tak więc jeśli chodzi jeszcze może jedno zdanie na temat raportu już przejrzałem go tak pobieżnie, ale tam mi zabrakło w tym raporcie jakich wniosków końcowych one ze sobą, żeby wytyczał kierunki działań w celu rozwiązania tych bardzo globalnych leży w raporcie waha, bo już teraz skrótowe pani pan natomiast jak wygląda sprawa generalnie z glebami może kilka faktów Otóż jest wyjątkowo ostra ostro zarysowana sprzeczność między strategicznym celem wyżywienia ludzkości, czyli bezpieczeństwo tzw. żywieniowe żywnościowe, a oczywiście jeśli chodzi o zadanie dla rolnictwa, a oczywiście oddziaływaniem na ocieplenie klimatu rolnictwa, ale tzw . jest SLD właśnie główne no należy się okresowo długookresowo twierdzą autorzy raportu właśnie niem brak zmian czy postępowanie tak jak postępujemy do tej pory długookresowo może zagrozić bezpieczeństwu w tych regionach tam są podane takie liczby, że już w tej chwili pół miliarda ludzi żyje w miejscach, które zamieniają się pustynie, że gleba tracimy gola 10, a może 100 × szybciej niż ona jest formowana, czyli że w długim okresie to jest tak wynika z raportu droga donikąd wrócimy zaraz do tej rozmowy jak mówią wątków jest bardzo wiele wśród gości są Anna Szczepińska prof. Józef chojnicki prof. Bogdan Choiński ze strefą prof. Piotr Kuba informacje zaraz wracamy świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz, a między rządowy zespół ds. zmiany klimatu to jest ten duże duże ciało organ naukowy ponad 100 ekspertów ponad 50 krajów opublikował dziś najnowszy raport specjalny, który opisuje związek między zmianami klimatycznymi, a sposobem w jaki wykorzystujemy ziemie o tym, myślimy i mówimy rzadziej o tym jak dla nas jak nasza dieta jak to jak produkujemy żywność wpływają właśnie mają związek z narastającym kryzysem klimatycznym to co wydaje się ważne i o tym, chciałam tylko powiedzieć byśmy nie zapomnieli ponieść, a autorzy raportu zwracają uwagę na to, że ten sektor Rolno-Spożywczy może być jest problemem, ale może być stać się też rozwiązaniem to znaczy i oni też o pewnej nadziei pewnych działań, które można podjąć, ale przede wszystkim też no ostrzegają, że ze względu na to, że pustynnienie coraz mniej wody, że po prostu, bo będzie rósł problem bezpieczeństwa żywnościowego dla ludzi w niektórych regionach grunty ulegają degradacji w wyniku działania wielu czynników falę upałów coraz silniejsze coraz częstsze nieprzewidywalną opady zmieniające się wzorce opadów poza tym intensywna eksploatacja gleby no i ich zdaniem to już teraz ja mówię podważa bezpieczeństwo żywnościowe mniejsze plony spadek produktywności zwierząt gospodarskich większe ryzyko wystąpienia szkodników chorób w rolnictwie i dlatego też właśnie w szczególnie w strefie tropikalnej sów tropikalnych kryzys żywnościowy będzie narastał Nate to jest jak bardzo ciekawe przypomnę w studiu cały czas są prof. dr hab. Józef chojnicki tutaj ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie w studiu w Poznaniu jest dr hab. Bogdan Choiński Uniwersytetu Przyrodniczego tego w Poznaniu Anna Czerwińska z nauki klimacie mieliśmy też połączenie z prof. Piotrem Skibą Uniwersytet Śląski, ale z powodu technicznych musieliśmy zrezygnować zwrócę się do prof. Józefa wojnickiego pani, że to i jak to jest ten związek między klubami i klimatem czy się gleby na świecie są coraz gorsza jakość, tak więc może jeszcze raz chciał uzasadnić na czym polega główny problem sprzeczność między bezpieczeństwem strategicznym żywieniową ożywia żywnościowym, a ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zmianami klimatycznymi w skali globalnej mianowicie wzrasta populacja Homo sapiens, czyli człowieka na kuli ziemskiej jest obecnie liczy około 7 miliardów, jeżeli weźmiemy porównamy wzrost liczebności ilości ludności na świecie z powierzchnią gleb użytkowanych rolniczo w ostatnim np. prawie 60 leciu, czyli od początku lat sześćdziesiątych powierzchnia na 1 człowieka użytków rolnych zmniejszyła się z 04 ha do 02 ha ogromne zmniejszenie i za tym idzie jeszcze 1 rzecz bardzo ważna mianowicie, że wzrasta w tym okresie prawie dwukrotnie wzrosło spożycie mięsa Otóż proszę pamiętać o tym, że produkcja zwierzęca jest emituje dużo metanu to jest gaz bardzo silnie działający na ocieplenie klimatu o wiele silniej niż dwutlenek węgla, ale oczywiście Smith emitowany w mniejszej skali niż ten węgla, więc to są te dane, które świadczą jak ważny problem jest właśnie ta sprzeczność między wyżywieniem i tymi problemami którymi stoimy stoimy, a oczywiście ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oczywiście, skąd bierze tak duże zmniejszenie powierzchni użytkowanych gleb rolniczo na głowę mieszkańca mianowali pewnie bardzo intensywnie, bo to jest bardzo duża zmiana proszę pamiętać, że przewidywania są dziś, by na kuli ziemskiej ludności będzie w 2000 pięćdziesiątym roku około 9 miliardów niektórzy mówią nawet 11 miliardów, więc jeszcze ten te proporcje czy państwo sprawę w przestrzeni rolniczej na głowę mieszkańca się zdecydowanie pogorszy, więc oczywiście, dlaczego taka sytuacja jest, więc po pierwsze, ten mający bardzo trend na mieszkańca użytków rolniczych mianowicie po pierwsze to jest wzrost populacji człowieka ludności po drugie, duża część gleby ulega degradacji, ale sama nie ulega degradacji wykonasz razem przez nich rozwiązanie, że człowieka poprzez niewłaściwe użytkowanie duża część oczywiście idzie pod tzw. infrastrukturę autostrady drogi szybkiego ruchu powierzchnie obszary rekreacji sportu pod cele urbanistyczne na cele urbanistyczne industrialne czy przemysł i to wszystko razem powoduje plus oczywiście więcej mięsa dotyczącej, bo trzeba pastwisko oraz wycena sondaże tak wy natomiast no, czyli widzimy tutaj to sprzeczność, że w czasie ona będzie narastać natomiast jak rozwiążą dlatego teraz widzimy to profesorze jak tylko dodała w związku z tym, o czym mówi prof. Józef Wojnicki to, że np. BBC dziś, pisząc o raporcie to właśnie szczególnie podkreśla to jest w tytule to jest tzw. Lidzie tam ich korespondent analityk z Genewy właśnie zwraca uwagę na to, że dieta oparta bardziej na roślinach po prostu może pomóc przeciwdziałać zmianom klimatycznym w oni tu nie wzywają bezpośrednio do tego, że już każdy był weganinem czy wegetarianinem no ale może spojrzeć na Annę Czerwińską, która studiuje nauki o klimacie trzeba powiedzieć, że jakby konsumujemy więcej mięsa niż to wg wytycznych różnych instytucji jest organizmowi potrzebne, że to, że rzecz, że tutaj nie ma tak duże sprzeczności między naszym zdrowiem, a potrzebami klimatu powiem tak generalnie naszym dietami i jaki ma związek ze zdrowiem i ze zmianą klimatu na świat bardzo solidnie przyjrzał się Lancet, tworząc taką komisję, która wyprodukowała taki raport żywność w epoce antylopa ceną i oni tam wyraźnie wskazują, że już jakby, pomijając aspekty środowiskowe, że spożycie w krajach uprzemysłowionych produktów zwierzęcych po prostu przekracza zalecane zdrowotnie ilości i to jest już problem po prostu zdrowotne tak jak wskazują, że tutaj jest właśnie jak opcja do tego, żeby połączyć połączyć, jakby kilka obszarów tak czy przepis ten obszar zdrowotny łącznie ze środowiskowym i że to jak są korzyści dla wszystkich, tak więc jakby oni bardzo to podkreślają w raporcie tym PiS dotyczącym lądów ten wątek się pojawia, ale bardzo tak bym powiedziała delikatniej bacznie, ponieważ oni, jakby nawet na konferencji się odżegnywali z tego, że oni nie są od wytycznych dietetycznych nie są lekarzami i ani nie będą mówić co ludzie mają jest natomiast oni mogą wskazać w jaki sposób system żywnościowy wybory dietetyczne jakie, jakie mają jakiś ślad węglowy no i od mody raport rozumna mówią, żeby jeszcze mniej czerwonego mięsa, a więc rewanż oni tak nie mówiącego wprost znaczy oni mówią jakby, jaka dieta jest jakby lepsza ze względu właśnie na świat węglowe, ale może jeszcze pomiędzy trochę to mięso oni też na skład podkreślają bardzo i są tutaj jak jednomyślni także z takim innym międzyrządowym panelem etaty panelem bioróżnorodności i usług jako systemowych, że bardzo dużym problemem jest marnotrawstwo, a ponieważ my zapominamy o tym, że mniej więcej 1413 żywności na świecie jest marnowana, bo po prostu wyrzucana to odpowiada za mniej więcej 80 % naszych emisji transgranicznych to tylko dotąd za nadużycie, bo tutaj mam Małgorzata Czyńska zwróciłam uwagę na raport dzisiaj opublikowanej król rozumiem polskiego Instytutu ekonomicznego z tego wynika, że statystyczny Polak marnuje rocznie 247 kg żywności co plasuje nas na piątym miejscu z Unii Europejskiej średnio jest to 83 kg przypomnę statystycznie ja państwu, którzy słuchacze statystycznie 247 kg żywności marnujemy rocznie w sumie w Poznaniu cały czas z nami też prof. Bogdan chojnicki panie profesorze na co pan jeszcze zwrócił uwagę, a w tym kontekście właśnie związku między naszą dietą, a kryzysem klimatycznym, bo jak coś czuję, że pewne przywołać fragment raportu, który zwracają uwagę bardzo szeroką na pustynie na słabnącą jakości gleb co już będzie uderzać ludzi przesuwanie się stref klimatycznych i też oni zwracają czy sugerują, że oczywiście uderzy to szczególnie uboższych to znaczy ja i troszkę nawiążę do tego co profesor chińskiej powiedział to ta zbieżność zdawalność nowa zebra chodziło o sprawie pana profesora znamy nawzajem aczkolwiek, a takowych a, aczkolwiek trudno się znaczy trzeba powiedzieć także prezes chiński bardzo ładnie nakreślił to co rzeczywiście na plan się dzieje rośnie populacja, czyli potrzeby żywieniowe większe natomiast to, o czym warto tutaj wspomnieć to po pierwsze, emisja gazów my mówimy pani pan, że są bardzo wspaniale tutaj opowiada o metan, który jest emitowany trzeba powiedzieć także, gdybyśmy wszystkie zwierzęta wzięli, które emitują metan dzisiaj to pamiętamy, że metan skuteczniejszy niż dwutlenek węgla więcej 20 parokrotnie okaże się, że to jest emisjami, więc połowy tego w przeliczeniu na dwutlenek węgla połowy tego co emitują samochody czyli, gdybyśmy sobie wyobrazić, że zniknęły krowy owce i wszystkie inne zwierzęta, które fermentu ją w żołądku, produkując metan to nagle się okazało, że to jest więcej spadek emisji o tak duży jak byśmy się pozbyli połowy po samochód dodaje, że nie będą mogli, by było być więcej lasów to jeszcze zaraz zaraz po pozwoli pani, że do lasu natomiast wspomnę o 1 rzeczy i tu też pan prezes ruchu nic już bardzo dobrze zasygnalizował tylko uzupełnia tak naprawdę kluczem do rolnictwa to widać też w raporcie jest czy czy do zrozumienia rolnictwa jest emisja tlenków azotu bez nawozów nie mamy produkcji bez produkcji mamy głód 80 po parę procent emisji podtlenku azotu związane zwykle zwyczajnie z nawożeniem źle bez wzrostu produktywności nie mamy jedzenia i naprawdę kończy się rozmowa, że tak powiem tak kończą kończą się żarty ten po tlenek azotu jest go bardzo mało emitowanego natomiast on jest ponad 300, a nawet 400 × bardziej skuteczny niż dwutlenek węgla dodam, żeby troszeczkę może nastraszyć, ale nie do końca straszy taki w tym patronka za to on więcej przenosi się tu unosi się w atmosferze przez 140 lat, czyli kadrze wyemitowały jakąś porcję podtlenku azotu, bo chciałem się najeść to proszę pamiętać, że już nie moje wnuki moje prawnuki dopiero, że tak przestaną się Bory borykać z tym z tym czynnikiem natomiast wracający do zalesienia proszę zwrócić uwagę na to, że znowu pojawia się pewna kontra dyktuje troszkę uzupełnia znowu pana profesora chojnickiego, bo okazuje się, że u nas w Polsce mamy duże zalesienie około 30 % nie tylko, dlatego że lubimy lasy, ale dlatego, że umieliśmy nareszcie areału wyprodukować wystarczającą ilość żywności krótko mówiąc jest tak gdy, gdy obniżymy wydajność przestaniemy używać np. czuł zacznie używać mniej nawozów tak naprawdę stracą na tym lasy i dochodzimy dobierze do biura bioróżnorodności ludzie z głodu zwyczajnie będą wycinać lasy po to, żeby produkować cokolwiek, żeby się utrzymać przy życiu, a my tak naprawdę dopiero wtedy bez nawozów mówi bez bez tych nawozów sztucznych mówimy o złocie, który bez tych nawozów praktycznie rzecz biorąc będą łapać wszystkich możliwych możliwych rozwiązań to tak na początku, gdy wspomniałem o tej relacji człowiek środowisko i tych o tym, sygnale, który w tym raporcie się znalazł, że trzeba też rozmawiać o lokalnych społeczności, ale też walce z biedą to właśnie m. in. do tego zmierza do tego nawiązywały ten ten problem uprawy to także problem dostępu do Maćka nowych technologii albo zwyczajnie bogactwo, które pozwala nam ograniczać oddziaływanie takie negatywne oddziaływanie miejsca które, które de facto biedni ludzie zwyczajnie by na u po prostu zniszczyli tak tyle, by się to stopę tak, by się to skończyło także ten raport jest niezwykle wielowątkowa tak rzeczywiście rozmawiać możemy bardzo wiele tras już przestanę mówić za dużo bardzo bardzo szanuje mam nadzieję jeszcze będzie okazja przy okazji kolejnych okazji przy okazji kolejnych audycji poruszać bardziej konkretne wątki za za kilka minut informacji o nich wrócimy właśnie z pytaniem co można zrobić, bo co podkreślam, że oni jednak mówią tu przekonują w tym raporcie że, że da się czy można pewne działania przedsięwziąć jeszcze by korzystając mam mam jeszcze kilkanaście sekund oczywiście zwrócę uwagę na to, że pustynnienie dotknie szczególnie mieszkańców Azji Afryki pożary i to już widzimy Ameryki północnej Południowej też basenu morza Śródziemnego Afryki Południowej Azji środkowej mniej zbiorów będzie w obszarach tropikalnych subtropikalny na szczęście to też przełoży się na migracje, które przecież są tak wielkim wyzwaniem społecznym ekonomicznym czy politycznym już dziś państwa gośćmi są prof. Józef chojnicki Anna Szopińska i prof. Bogdan chojnicki rozmawiamy o opublikowane dziś bardzo ważnym raporcie PiS i komentarzy pewnie będzie wiele, bo też wolność wszyscy z niego wczytywać znamy zaledwie kilku godzin za kilka minut wraca świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz wracamy, bo to już trzecia część naszej rozmowy do opublikowanego dziś w Genewie dużego, więc to kopalnia wiedzy i też dyskusji może jakiś rozwiązań systemowych raportu specjalnego IPC, czyli tego międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu ponad 100 ekspertów ponad 50 krajów go przygotowywało i został poparty przez 195 rządów podczas kończącej się sesji w Genewie no właśnie zwraca uwagę na związek między klimatem kryzysem klimatycznym, a rolnictwem produkcją żywności i lasami m. in . zwraca uwagę na to, że rolnictwo Lesia nie w użytkowanie gruntów to osób odpowiedzialnych za 14 emisji spowodowanych przez człowieka, ale to co ważne oni też uważają, że sektor rolny może odegrać kluczową rolę usuwanie dwutlenku węgla atmosfery, że sektor Rolno-Spożywczy zamiast być problemem może stać się rozwiązaniem zaczęła jednak, a w studiu przypomnę cały czas są Anna Czerwińska z nauki o klimacie to studium Warszawy jest prof. dr hab. Józef chojnicki ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego, a Study w Poznaniu profesor dr emitowany Bogdan chojnicki ze Unii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaczął od pytania do prof. Józefa chińskiego o zasadzie, że kluczowe użyłby nam nie umknęła ostatecznie, czyli gleba klimat rozumiem, że z 1 strony gleba też kumuluje zbiera c 2 to jest jej rola jeśli chodzi o przeciwdziałaniu kryzysowi klimatyczne mu, a z drugiej strony zmiany klimatyczne plus intensywne rolnictwo niszczą glebę, tak więc trzeba powiedzieć, że gleba jako wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, która zapewnia warunki do rozwoju rośliny, czyli generalnie do produkcji biomasy, czyli do produkcji żywności pełni bardzo ważną rolę niewątpliwy, bo produkuje żywność i jest jej właściwości wynikające także z naturalnych właściwości, jaki poprzez użytkowanie sposób użytkowania przez człowieka ma silne powiązania z klimatem mianowicie ostatnio obserwuje się znaczący to znaczy około badania polskie wskazują 1015 %o we zmniejszenie zawartości próchnicy synonim inny to jest grzybowa materia organiczna zmniejszenie zawartości w poziomach powierzchniowych próchnicze tych polskich gleb również to zjawisko obserwuje się generalnie gleba świata, dlaczego to ludzie m. in . tu przyczyn jest wiele mianowicie niewłaściwe użytkowanie np. rezygnacja ze stosowania nawozów organicznych naturalnych złe mianowanie rośliny dążenie w wielu wypadkach szczególnie w krajach o wysokim poziomie rolnictwa prezentem organizacyjną technologicznym do monokultury i t d . jest szereg czynników powoduje zmniejszenie zawartości, a trzeba pamiętać, że różne dane są niektórzy oceniają 2030 % całej zawartości całej masy węgla na kuli ziemskiej jest zakumulowany właśnie w poziomach technicznych powierzchniowych źle, czyli jest to bardzo duży akumulator byśmy mogli powiedzieć węgla, jeżeli nam się zmniejsza zawartość węgla w glebach to znaczy, że jest min realizacja anten zewnętrznych w postaci Biatrans wezwał oczywiście zwiększamy koncentrację dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym, a więc przyczyniamy się do wzrostu efektu cieplarnianego to jest zasadnicza no i tu główne zadania przed użytkownikami gleb jest, aby za wszelką cenę jako zadanie minimum nie dopuścić do zmniejszania się zawartości próchnicy bardzo niedobrze by się zmniejszała ciągle się ta zawartość no i prośby plany bardzo dobry optymistyczny, gdybyśmy zwiększali stopniowo zawartość chcielibyśmy redukowali zawartość dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym, ale również trzeba pamiętać, że próchnica jest bardzo ważną substancją amorficzną występującą tylko w glebach, która bardzo korzystnie wpływa na wszystkie właściwości gleb fizyczne chemiczne biologiczne i również żyzność gleb przy odpowiada za produkcję biomasy, czyli żywności zmniejszanie oczywiście zawartości próchnicy Reasumując, ma dwojaki negatywny wpły w raz, że zwiększa efekt cieplarniany, a po drugie, zmniejsza żyzność gleb to był prof. Jerzy Okoński teraz co mu jak można rozwiązać problem jak mówię to jest bardzo duży raport, więc pewnie teraz wielu się wczytuje z niego wszyscy się z niego wczytujemy, ale już robi na kilka rozwiązań proponowanych przez IPC, czyli międzyrządowy panel warto zwrócić uwagę ja wskażę kilka zaraz państwa poproszę o odłożenie, ale oczywiście ochrona naturalnych lasów poza tym ochrona np. torfowisk ich odbudowa no też jest po prostu mniej mięsa byśmy mogli szczególnie czerwonego więcej warzy w chronić biuro biuro bio różnorodność to nas przy tym zwraca uwagę prof. Józef Wojnicki nie wyjaławia, acz nie wysłuchać ziemi rolnej nie marnować żywności pani profesor zwraca się do prof. Bohdana chojnickiego teraz czy pan wierzy w takie w taki zrównoważone rolnictwo jest możliwe to znaczy jakie rozwiązania wskazałby pan uwagę naszą uwagę ja troszeczkę zajmuje zamieszka z nowymi pomiarami gazów szklarniowych i gleba jest mi bardzo bliska właśnie z perspektywy tych gazów emisji gazów czy wymiany gazów szklarniowych i muszę powiedzieć, że ta perspektywa nakreślona przez pana prezesa chińskiego ona wymaga troszkę uzupełnienia, bo trzeba przypomnieć sobie, skąd gleby uprawne rolnicze, które używa się do produkcji Skądże mamy generalnie większość pochodzi zwyczajnie myśmy sobie wycięliśmy las krótko mówiąc tam ta masa organiczna, która w glebie leśnej znajdowała zdecydowanie było więcej ona ono się unosił się od setek lat ten dwutlenek węgla w powietrzu także do końca tak nie jest rzecz, że glebę wystarczy lepiej uprawiać, żeby zredukować stężenie dwutlenku węgla de facto już jesteśmy odsunięci od stanu sprzed przechodzień waleczni znalezione z tym, że mówił prof. Józef chińskie znaczy to co może to nie jest utwór nie jest niezależna nie jest sprzeczne na to druga rzecz, którą chciałem dodać tu właściwie dotykamy rzeczywiście treści tego raportu w zasadzie tego co nazywamy zmiany klimatyczne jest stwierdzone ponad wszelką wątpliwość wzrost temperatury i odpowiednia ilość wody, a wzrost temperatury obserwujemy na co ziemi będzie prowokować spadek zawartości materii organicznej zwyczajnie organizmy, które żyją sobie w glebie, gdy mają odpowiednią ilość wody i wyższą temperaturę to zwyczajnie tom to materia organiczna szybciej zamieniają gaz emitują do do atmosfery, czyli może być także i to właśnie, jakby troszeczkę treść tego raportu przesłanie, że my sobie zwyczajnie gleby nawet byśmy zostawili nic zrobić z nimi to to zmiany klimatyczne globalne ocieplenie zaczną wyciągać w cudzysłowie dwutlenek węgla i wprowadzać do atmosfery także sytuacja jest powiedzmy tak możemy sobie przed przedstawiać pewne perspektywy i pewne strategie działania np. zalesianie z tym, że pamiętamy, że zalesianie to usuwanie terenów rolniczych, które są produktywne i tu rzeczywiście zaczyna się już problem znowu natury tak zwyczajnie spożywczej natomiast niezależnie od wszystkiego gleby będą reagować spadkiem zawartości węgla spadkiem zawarto zawartości materii organicznej, bo w wyższej temperaturze przy odpowiedniej ilości wody dodam zwyczajnie będzie większa emisja także nagrodę zaczyna realizować można zrobić Cichy czy jest na pewno dobrym pomysłem, żeby u żeby, żeby wprowadzać tam, gdzie się z Dallas natomiast trzeba pamiętać że, wprowadzając las redukujemy sobie, że taką wielkość naszego talerza, ale myślę, że rośliny będziemy spożywać zwierzęta i to już możemy tu jest tu jest ewidentnie pole do popisu pamiętam, że tej kwestii emisji podtlenku azotu nie rozwiążemy natomiast jeżeli, jeżeli tak pan troszeczkę odpuścimy sobie przynajmniej produkcję zwierzęcą wiemy, że w aspekcie społecznym to co teraz pojedziemy tragiczne, bo pamiętam, że wielu rolników Mączka produkuje mięso i z tego, że tak PEM utrzymują swoje rodziny, ale gdy, gdy myślimy o redukcję produkcji mięsa, czyli krótko, więc redukcji właśnie już metan nie podtlenku azotu to tu rzeczywiście jest pole do popisu i te zalecenia sugestie prośby może to w pewnym momencie promocje innego sposobu odżywiania na pewno dobrze oddziałują rzeczywiście zredukują emisję podtlenku rezerw zredukuje emisję tego metanu nie mówimy po tlenku azotu nie może dwutlenku węgla tu sytuacja jest inaczej ukształtowana natomiast na pewno jest tak, że warto troszeczkę ograniczyć mięso, bo rzeczywiście jemy go być może rozważenia ja przypomnę pozwoliłoby przypomnieć kontekst, czyli poprzedni główny raport zapisy, z którego tego między rządowego zespołu, który zwraca przypomina, który zwraca uwagę na to, że jeśli nie zatrzymamy globalnego ocieplenia na wzroście 1 , 5 stopnia 2 to po prostu grożą nam nieprzewidziane konsekwencje niektórzy mówią o takich bardziej apokaliptycznych scenariuszach dlatego jednak oni zwracają uwagę autorzy raportu po prostu potrzebne pewne zmiany systemowe strategiczne, które zabezpieczą bezpieczeństwo żywnościowe, a właśnie też uratują ludzkość teraz powiem krótko i na koniec już ostatnie słowa Anny od Anny Sierpiński znał klimacie na co pani mąż zwrócił uwagę co można zrobić autorzy piszą, że nie ma 1 skutecznego rozwiązania jest cały szereg działanie w różnych obszarach życia, ale czasu jest mało jak to w tych raportach powiem tak na konferencji prasowej, gdzie przedstawiano ten raport naukowcy wyraźnie powiedzieli, że komisje związane z rolnictwem generalnie ten dział, jakby gospodarki to jest tylko część tak, że nie ma opcji, że kler w cudzysłowie nas gwarantują, że po prostu trzeba obcinać emisję we wszystkich, jakby dziedzinach tron zwraca uwagę na ten element, ale realizowałem czyli, ale także energia pani dokładnie z tym, że właśnie, jakby to co mówił prof. Bogdan niski o tym, że wzrost prosto temperatury będzie powodował automatycznie niemalże uwolnienie tego dwutlenku węgla to powoduje, że nie możemy jak szukać cudownego środka ratunkowego tylko właśnie w rolnictwie czy zmiana użytkowania terenu to musi być kompleksowe działanie na przestrzeni wszystkich naszych ciał gospodarki, bo ja jednak zwrócę uwagę przynajmniej to wyciągają np. dziennikarze New York Timesa to jest to, że po prostu zmiany klimatyczne zagrażają inną produkcję żywności bezpieczeństwo żywnościowe mu w wielu miejscach świata w długim okresie, czyli mamy napięcie w krótkim okresie jak się przestawiać, żeby żywność była produkowana, ale w drugim okresie to napięcie polega, że jeżeli tego nie zmienimy sposobu w jaki dziś użytkujemy gleby jak się odnosimy do lasów to ostatecznie to też zagrozi bezpieczeństwu żywności pan patrzy na prof. Zawodzińskiego ostatnie słowo, więc jeśli chodzi o rozwiązania no, więc ja uważam, że tak jak to już było mówione to trzeba po prostu te rozwiązania muszą być kompleksowe, czyli wielokierunkowe oczywiście rolnictwo wylesiania czy leśnicy sprawy dietetyki i t d . i oczywiście trzeba pamiętać, że np. połowa powierzchni Polski równoważna to tak nie tyle jest rocznie wycinanych lasów szczególnie proszę państwa w strefie klimatu tropikalnego, gdzie występują tzw. dżungle, które mają bardzo dużą akumulację węgla na jednostkę powierzchni oczu akumulują także węgla lali wodę i one wycinanie tych tropikalnych lasów może mieć ono wpły w na zmiany globalne klimatyczne wielu klimatologów na to zwraca uwagę oczywiście w rolnictwie w tej działce co ja odpowiadam jest też bardzo dużo do zrobienia oczywiście nie ma czasu, żeby wymienić bez wolną rękę żadna ze źródła w 1 no, więc przede wszystkim w rolnictwie racjonalne użytkowanie rolnicze przestrzeni produkcyjnej, czyli edukacja jeszcze raz edukacja po raz trzeci edukacja na szczeblu podstawowym średnim zawodowym wyższy tylko się znajome wymaga strategiczny okres myśli też o tym jak przy produkcji analizuje to klimatycznego dalej regulacje prawne muszą być jakieś, żeby się zahamować ekspansję ludzi biednych wpuszcza amazońską wypalanie uprawianie nauki powstanie to duży no właśnie się zjazdy znajoma nie ma małe społeczności to jest to co wcześniej zwracali panowie uwagę, że akurat one małe społeczności te tradycyjne tam rdzenną bardzo dobrze wiedzą często Jach jak zarządzać będziemy organizować dla państwa kolejna edycja na razie bardzo państwu dziękuję Anna Czerwińska z nauki o klimacie była państwa gościem tu studio w Warszawie prof. dr hab. Józef chojnicki ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie dokładnie z katedry nauk o środowisku glebowym na wydziale rolnictwa i byli bardzo dziękuję panie profesorze w studiu w Poznaniu bardzo zręcznie pozdrawiamy panie panie prof. dr hab. Bogdan Choiński z katedry Meteorologii na wydziale Melioracji i inżynierii środowiska na Uniwersytecie przyrodniczym w Poznaniu bardzo dziękuję pani dziękuję, że komentowaliśmy na gorąco, bo raport mamy zaledwie kilku godzin raport IPC, czyli tej organizacji między rządowej, która zajmuje się właśnie nauką o klimacie tym razem on pokazuje ten związek między klimatem, a klubami rolnictwa i ziemiami trasy informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA