REKLAMA

"Susza. Wkroczyliśmy w stan zagrożenia. Musimy przestać marnować wodę"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-08-09 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:29 min.
Udostępnij:

- Użytkowanie wód, zagospodarowanie terenu, stan sieci melioracyjnej - działalność człowieka znacząco wpływa na pogłębianie się stanu suszy. Musimy zmienić nasze postępowanie i podchodzić do użytkowania wody z dużą troską - mówiła w TOK FM dr Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani dr Małgorzata Woźnicka państwowy Instytut Geologiczny Państwowa służba hydrogeologiczna dzień dobry pani doktor dzień dobre susza susza, ale trzeba rozmawiać, ale to jest tak naprawdę poważna susza czy taka po prostu trochę nie pada i i odpowiednie służby muszą nam przypomnieć, że uważajcie słuchu odpowiednie służby oczywiście muszą Rozwiń » przypominać, kiedy jest sytuacja stanu zagrożenia i po to, m. in. państwa służba hydrogeologiczna wydaje ostrzeżenia natomiast no tak, jeżeli już pojawiają się znaczne obniżenia poniżej Stanów niskich ostrzegawczych wodach podziemnych to znaczy, że wkroczyliśmy do ostatniej fazy służb w wodach podziemnych wodach podziemnych, bo nas na to panie, bo to jest ważne tak to jest ważne ważne jest to m. in . dlatego że znakomita większość naszego społeczeństwa pije właśnie wodę podziemną ponad 70 % wód podawanych do sieci wodociągowej to są właśnie wody pochodzące z ujęć wód podziemnych to jest nasz taki zasób wód, który wykorzystujemy na co dzień z tymi lodami mamy właśnie problem no już zaczynamy mieć zjawisko suszy jest zjawiskiem skomplikowanym na to zjawisko oczywiście przede wszystkim mają wpływ ma wpływ przede wszystkim deficyt opadów natomiast jest wiele czynników, które kształtują no nam to zjawisko służy ono występuje rozwija się na danym obszarze łącznie susza hydrogeologiczna czy właściwie niżów kach drogą logiczne jak ją nazywamy poprawnie jest ostatnim etapem służby napis rusza się pojawia jest susza atmosferyczna potem susza rolnicza potem susza hydrologiczna, czyli wodach powierzchniowych do jej wody podziemne reagują na samym końcu, jeżeli obserwujemy właśnie pogłębiające się niskie stany w wodach podziemnych wprowadzamy stan zagrożenia hydrologicznego te niskie stany to znaczy obniżenie zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomy wodonośne, czyli w tej wodzie podziemnej występujące pierwszy od powierzchni terenu na kilku kilkunastu metrach i to wszystko teraz ma miejsce tak to ma miejsce oczywiście nie na obszarze całego kraju sprzedaży im właśnie przede wszystkim województwo lubuskie województwo wielkopolskie śląskie opolskie Północna część województwa mazowieckiego po przebadaniu to już duży obszar 2015 roku mieliśmy również dosyć głęboko w łupkach drogą logiczną ona wtedy była rozprzestrzenia na jeszcze większym obszarze kraju i utrzymywała się dosyć długo, bo prawie cały rok 2016 jeszcze w 2 siedemnastym osiemnastym było trochę lepiej, ale znowuż wkroczyliśmy teraz stan zagrożenia powód jest zawsze ten sam małe opady tak generalnie to jest podstawowa przyczyna, ale nie tylko Bona generalnie należy powiedzieć, że wahań zwierciadła wód podziemnych wykazuje w sposób naturalny taką cykliczność zmian cykliczną zmienność mamy stany wysokie mamy stany średnie mamy stany niskie następujące po sobie pamiętamy powódź 2010 roku po tej powodzi przez cały okres 2000 EUR 2011 Miedź ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych dobrze to jest zjawisko naturalne musimy się nauczyć z nim radzić teraz od dobrych 5 lat 45 lat jesteśmy w tzw. okresie posłusznym, kiedy mamy niższą od średniej wieloletnia wielkość opadów, czyli nie mamy tego zasilania dla wód podziemnych no to się wiąże z reakcją taką jak obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej tych niskich Stanów ostrzegawczych tak jak ja zjawiska zarówno powodzi jak i suszy są zjawiskami naturalnymi, ale one są mogą być, ale wiele innych czynników, które wpływają te zjawiska będą miały przebieg bardziej gwałtowne albo większe natężenie nasilenie nadanym obszarze to oczywiście człowiek się do tego też przyczynia im właśnie przyczyniamy się do tego stanu, w którym pani powiedziała na początku, który jest teraz na zjawiska będących naturalną zmienność nakłada się działalność człowieka w sposób zdecydowany tak to jest wiele elementów użytkowanie wód sposób zagospodarowania terenu retencja bądź brak tej retencji stan sieci melioracyjnych to jest bardzo wiele czynników, które wpływają możemy albo łagodzić skutki suszy albo niestety możemy pogłębiać całkiem niechcący dobrze ta susza, której rozmawiamy dziś w Polsce teraz ta, której zaczęliśmy nasze spotkania to co z nią dalej to znaczy mamy się bać mamy zmienić jakoś nasze postępowanie powinniśmy, z czym się ograniczyć albo się tylko zużycie wody albo coś innego, w jaką sobie wyobrazić co teraz na pewno z dużą troską powinniśmy podchodzić do użytkowania, ale co to znaczy, że rząd ma dużą troską czy dużym uproszczeniu nie marnować wody, ale co to znaczy każdy każdy z nas w codziennych czynnościach średnio człowiek zużywa około 150 l wody na dobę to są statystyki, czyli to jest woda, która służyła do picia domyślnego działaniach o gotowania na potrzeby tak gospodarstwa domowego generalnie potrzeby funkcjonowania codziennego to jest duża jak i 90 liczba 50 l to jest statystyka jak sobie to przez możemy oczywiście również z tego naprawdę duże ilości wody w wielu elementach można ograniczyć zużycie wody można tą wodę uzyskać w sposób bardziej racjonalne oczywiście są najprostsze czynności takie jak zakręcanie kranu z kranu wodą jak myje zęby stosowanie raczej prysznica niż kąpieli w wannie zbieranie np. deszczówki na potrzeby podlewania swojego ogródka są bardzo takie ciekawe i dobre rozwiązania, które możemy nazwać taką błękitną zieloną infrastrukturą na terenach np. miejskich, gdzie właśnie mamy zbiorniki na deszczówkę, gdzie mamy tzw. z wprost skomponowanie Zielonej infrastruktury zabudowę miejską dach ściany zielone, gdzie tą wodę zatrzymuje w miejscu potem miał się wykorzystuje myślę, że pani wspomniała o tym, wymieniając to co do czego używamy wody tych o tym, podlewaniu ogrodów ogródków to to jest takie najbardziej oczywiste skażenie nie powinniśmy teraz podlewać ci, którzy mają trawników czy swoich ogródków nie można tak generalizować na pewno należy, ale nadmierne tam, gdzie tam, gdzie jest okresowy deficyt tam, gdzie są mogą być one wprowadzone ograniczenia, bo władze samorządowe, a już na pewno nie można pewno nie natomiast warto ja bym się zawsze radziła zastanowić nad tym, aby na pewno ta trawa jest w tym momencie tutaj ważniejsza niż troska o zasoby wodne dobrze to proszę powiedzieć co to jest wybór czy ktoś, kto słucha nas teraz będzie podlewał trawnik lub lub nie to jak ma do tego podejść, żeby zrozumieć no bo moje podlewanie trawnika jakieś pół godzinki wieczorem może nie wpłynie aż tak bardzo na losy tego świata, że z, jakiego źródła woda jest gospodarka zwolni, bo proszę też, by też wodociągi czerpią z głębszych warst w wodonośnych i co warto też podkreślić sieci wodociągowe korzystają właśnie z ujęć wód podziemnych, które czerpią wodę z kilkudziesięciu albo nawet głębszych głębokości i te ujęcia nie są zagrożone one są to są wody podziemne znajdujące się pod izolacją od powierzchni terenu i one nie reagują na taki deficyt opadów, jakim mamy teraz miejsc oraz kochał to wszystko wiedzieć na co dzień w swoim życiu tam funkcjonując będą myślę, że warto no właśnie jest budowanie świadomości warto zastanowić, odkrywając kran, skąd czerpie wodę, gdzie jest najbliższe ujęcie to są informacje powszechnie dostępne zapraszamy również na stronę naszego Instytutu tam także można takie informacje znaleźć natomiast zagrożone zdecydowanie mogą być płytkie studnie gospodarskie takie kilkumetrowe, w których słup wody może być metrowej jak nam zwierciadło wody opadnie o więcej niż metr to po prostu studni wody nie będzie nie będzie czym podlewać tego trawnika, a w ogóle oprócz tego, o czym już powiedzieliśmy tego bardziej racjonalnego podejścia do własnego użytkowania wody, a nie tylko zastanawiając się, bo to w ogóle nie jestem, który pewnie dotyczy wszy na pewno nie dotyczy wszystkich podlewania ogródka, ale choćby to własna użytkowania poprzez mecze i tak dane czy do tego jeszcze po należy spodziewać się oczekiwać jakiegoś takiego bardziej zinstytucjonalizowanej go podejście do zużycia wody jakiś polityk dotyczących tego tego zagadnienia tak w Polsce opracowywany jest teraz duży program ten plan przeciwdziałania skutkom suszy opracowuje państwowe gospodarstwo wody polskie Ministerstwo Gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej wskazuje na to nadzór my jako służba też jakieś części jesteśmy zaangażowani w przygotowanie informacji tego planu taki plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju będzie stanowił właśnie taki katalog działań zaleceń, które mają łagodzić skutki suszy będą tutaj bardzo wiele elementów, które mogą być wprowadzane w dużym obszarem jest rolnictwo, gdzie rodzaj stosowanych upraw ma bardzo duże znaczenie są uprawy bardzo dokładne są uprawy mniej, które potrzebują mniej wody w użytkowanie terenu lesistość terenu to są to są takie elementy, które mają wpływ na zatrzymywanie tej wody, a jeszcze warto powiedzieć o tym, że generalnie patrząc na te zjawiska tak jak podziałem susza powódź również dzień mówiła są zjawiska naturalne natomiast ważne jest, żebyśmy nauczyli się żyć z tymi obydwoma zjawiskami i moment takiej wody jest za dużo musimy tą wodą mieć sprawnie odprowadzić natomiast momentach, kiedy tej wody jest za mało musimy prowadzić działania, które nam to woda zatrzymają, czyli tu wprowadzać działania służące retencji wody no ale tak uparcie wracając do tego, czego zaczęliśmy, czyli tej suszy, która obecnie jest tra słyszeliśmy informacje o studniach o tym, że rzeki są wyglądają zupełnie inaczej niższa niż jeszcze jakiś czas temu o tym, że pojawiają się już miejsca to wcale nie jest tak mało, gdzie są te zużycia w ograniczenia w zużyciu wody a jakie właściwie widzi pani takie ekonomiczne gospodarcze skutki tej suszy, która obecnie mamy no chyba taki najbardziej wyraźny to rolnictwo jednak rolnicy zawsze najbardziej cierpią w momentach niedoborów wody wiemy też, że Ministerstwo Rolnictwa tutaj zapowiada wsparcie dla dla rolników, ale niewątpliwie oni są najbardziej poszkodowani i w pierwszej kolejności, ponieważ to się przekłada się w sposób tak już bezpośredni na wysokość plonów no tak plan będziemy pewnie więcej, jeżeli w ciągu najbliższych kilku tygodni, żeby móc jakoś podsumować sobie, ale to jest najbardziej oczywiste skojarzenia należeli tacy rolnicy będą mimo wszystko na każdą sprawę nie mam namyśli zbóż, które stały na polach, ale są uprawy, które się podle, a to oni dobrze łączyć zerową podlewając dobrze robią to należy używano jako wodę właśnie, skąd woda cierpią, bo jeżeli Szanowni państwo czerpią wodę z głębszych poziomów, które nie są zagrożone tak jak ja, które nie reagują tak szybko, bo na zjawisko suszy na lewicy wadę reagują te wody, które występują na płytę te głębie występujące one nie reagują tam mamy bardzo duże zasoby wód podziemnych, z których możemy korzystać oczywiście w sposób racjonalny to też musi być w oparciu o wyliczenia ile tej wody można pobrać ważna jest też też sposób podlewania no w tak jak się jedzie czasem widzi teściową nie w ciągu dnia w upale to większe są straty na parowanie niż nad wprowadzeniem ostatnich jest wiele elementów natomiast oczywiście takie rozsądne przemyślane podlewania upra w jak najbardziej jest zasadne i nie należy krytykować tych, którzy te leży należy postawić należy robić w sposób odpowiedzialny i rozsądnych no dobrze to to na koniec jeszcze pani tak wyliczała, przedstawiając nasze wspominając 4 ostatnich państ w 910 lat jak ten jak ta sytuacja zmieniała się czy państwo mają jakieś przewidywania prognozy, które mówią jak będzie jak będzie sytuacja w roku przyszłym albo za 2 lata czy tego, że to jest program dozowanie oczywiście, że prognozujemy, ale prognozowanie na tak długi okres jest niezwykle trudne my korzystamy z informacji archiwalnych w oparciu o to prognozujemy wprzód mogę powiedzieć ostatnia tak głęboka susza wychodząc wstecz była na początku lat dziewięćdziesiątych rok dziewięćdziesiąty drugi faktycznego lub niezasadnego pamiętamy potem dziewięćdziesiąty siódmy rok mieliśmy powódź później ta sytuacja była dosyć stabilna później była właśnie powódź 2010 teraz jesteśmy w okresie lat posłusznych należy się spodziewać no wszystko zależy tutaj od rozwoju sytuacji meteorologicznej w dużym mówiąc skrócie, a wnioski dla nas tak czy inaczej mamy racjonalnie podchodzić do zużycia wody, a nie zależy nawet nie tylko w okresach posłusznych w każdej chwili warto pamiętać warto zastanowić czy w jaki sposób użytkujemy wodę czy jej nie marnujemy czy możemy coś zrobić, żeby gospodarować tym dobrem, które je którym, które dostaliśmy, które otrzymaliśmy w sposób rozsądny racjonalny pani dr Małgorzata Woźnicka państwowy Instytut Geologiczny Państwowa służba hydrogeologiczna bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również to była pierwsza część magazynu EKG teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA