REKLAMA

KRS: Wiceprezes sądu poparł prezeskę. "Nie widzę konfliktu interesów"

Analizy
Data emisji:
2019-08-09 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
17:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami telefonicznie zapowiadane gość pan sędzia Mieczysław potem jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie łączymy się telefonicznie witam pani sędzia na antenie rygory panie sędzio pan na łamach wpolityce PL portalu wpolityce PL ogłosił, że podpisał 2 listy poparcia dla 2 kandydatek do krajowej rady sądownictwa oczywiście najbardziej mnie interesuje to samo ujawnienie tej informacji, ale chciałam, żebyśmy sobie Rozwiń » przypomnieć słuchaczom kogo pan wówczas poparł popieram od początku pełni kandydatury pani sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej od pani sędzi Ewy Łączyńskiej i jeśli dobrze pamiętam obydwie szczęśliwie dostały się do nowej krajowej rady sądownictwa tak jak został wybrany do KRS i tutaj od razu pojawią się taka moja wątpliwość skoro już wiemy, że pan poparł obydwie panie sędzie czy nie pana wzajemnie jestem pewien konflikt interesów ze względu na to, że poparł pan m. in. prezeskę Sądu Okręgowego w Krakowie sam jestem pan wiceprezesem, czyli swój można powiedzieć swoją przełożoną, czyniąc go nie nastąpił konflikt z Lublina czy ja zostałem powołany jeszcze wcześniej nim urząd była pani sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zostałem powołany na wniosek poprzedniej pani prezes Beata Morawiec na to czy powołanie nastąpiło już po objęciu teki ministra przez pana się w tym w tej sytuacji, nic więc przeszkód w tym, że będąc uprzednio już na stanowisku wiceprezesa już, tak więc istnienie takiej przeszkody nawet erotyczny w tym Orlen podpisał mówi pan dziś opady śniegu kandydatury poparcia dla pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej, ale nie widzę żadnego dysonansu mimo tego, że wiedział pan jest pana w tym momencie jest ona prezeską sądu, w którym pan jest sędzią już dawno nie było żadnych przeszkód w tym momencie chodziło Otóż to bowiem wspieranie pewnych list pod kandydaturami natomiast tutaj nie ma znaczenia czy to jest do mnie stosunek zależności niezależności nikt niczego nie musiał przyjąć 2 sytuacje nie ma mowy o takim chciał, żebym ja w czterdziestoletnim stażu wymiaru sprawiedliwości, który pozwolił na to, żeby ktoś namawiał sugerował czy też ewentualnie no i jakikolwiek sposób nakłaniał do takiej decyzji to dla mnie moją osobą, dlaczego zdecydował się pan poprzeć akurat te 2 panie sędzie jako kandydatki pociągów co do pani sędzia będą niskie nawet pokazała późniejsza obecność karać firmy praktycznie nie ma żadnych zarzutów to sposoby pracy, więc uważam, że w trakcie podpisanych pod kandydaturą będzie przez 20 tak bym wibracji już taką sytuacją sądu, w którym zaczynałem działalność na Śląsku po prostu gdzie tuż za postać co do pani Dagmary Pawełczyk-Woickiej uważają, że po ewentualnym kilku rozmowach tak istnieje możliwość jakiejkolwiek pełnej współpracy szczególnie korzystne dla całego Gleń nie do końca rozumiem chodzi o to, że jej obecność w krajowej radzie sądownictwa będzie korzystne dla rolnictwa wystawa powinna być został wyrzucony z pojęć, regulując ilość natomiast sobie w ustawie uważając, że jest to osoba, która zasługuje na to, żeby uzyskać takie po upadku państwa to co zarzucano sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej to, że zdoła się objąć prezesurę Sądu Okręgowego w Krakowie po odwołaniu przez Zbigniewa Ziobry pani sędzi Beaty Morawiec z tego z tego stanowiska przerwano kadencję pani sędzi Morawiec, ale to było jedno co do prezesa faktura została odwołana, więc w Polsce tak tak, ale to właśnie, tym bardziej po miało potwierdzać tezę, że trwa czystka w sądach Zbigniew Ziobro obsadzają swoimi ludźmi i środowisko sędziowskie protestowało pan nie miał z tym kłopotu nocna powinna czynną w sytuacji, kiedy mówię ja nie dyskutuje z decyzjami przełożonych często wykonywane do wyższego jak mówią w nim uwzględnić decyzję uważam, że podwładny poniesioną takie moje stanowisko co do decyzji ministra sprawiedliwości mówi co innego jest moje prywatne czy ewentualny natomiast nie dotyczy, ale jasne to państwa lub podmiotu pełne zrozumienie między nami nie bardziej chodziło o to, że wówczas była mowa o tym, że sędziowie decydujący się na objęcie stanowisk po odwoływanych nagły sposób prezesach w pewnym sensie zawodzą środowisko, bo pozwalają na i legitymizują ten ten gest ministra sprawiedliwości pan poparł osobę, która zdecydowała się objąć właśnie stanowisko prezesa pyta czy inną osobę ktoś w tym profesor prawdopodobnie wcześniej typu jedno Strug, a więc projekt żadnego związku stanąć zakład został przypisany ten organ ustala czy projekt funkcjonalny zresztą sąd taką decyzję podjął minister w mobilnym jasne to przejdźmy teraz tego co pan zerwał się zrobić, czyli ujawnić właśnie jak wspominam na na łamach portalu wpolityce PL fakt, że pan podpisał 2 listy poparcia w 2 pani sędzi kandydatek do krajowej rady sądownictwa, dlaczego teraz akurat ujawnia pan ten fakt Chaplina czy dotrzymają tego, że na stanowisko było takie, że kilku metrów w tym 2 parkach popadłem w Puńsku w części odmówiłem nie będą co, do których kandydatów odmówiłem popis to nie jest tak że, gdybym skóry nastawiałem, że są patroni klub, który traci poparcie natomiast faktem jest, że od początku zarówno prezydent jak pan minister mówiliście wybór Bukaresztu ma być dla mnie to transparentność oznaczała, że cały procent, a więc również te listy uparcie powinny być ujawnione miastem niemal od początku był moim ciałem to jest i tak powinien będzie ujawniona już na etapie, kiedy marszałek Sejmu przegląd i kancelarii 8 % budowali ten pod głosowanie nad Nettą i było zrobić w niedzielnym problemu, a to, że później został wybrany mechanizm procentu wspólną poza tym w tych do czasu wniesienia pytam ich tylko ja poparłem nie można było zapytać osoby, o której nie wiemy, że kogoś poparła czy poparła to jak nauczyć grać na pianinie wspomina Łotyszkę, że ten powiat wywiadu ze mną nic to pytanie mogło paść bramki czym niby, tak więc takimi pytaniami podobnie w roku, a teraz padły pytania czy pan po prostu podjął decyzję, że czas ujawnić czy znaczy dla mnie pewnym zaskoczeniem było, bo w większości już znacznie prawników już w ocenie NRA ocenia czy od ziemi, które już, o którym prawomocności o tym jak sędziowie nią musi przynajmniej już my jako grupa zawodowa respektować orzeczenia prawomocne to dla mnie jest oczywistym sytuacji uciekanie ewentualnie w chwili obecnej i wprowadzenie przer w przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych postępowania wyjaśniającego czy ujawnienie danych osobowych centruje zgodną z ustawą o ochronie danych osobowych z prawem Unii Europejskiej danych, jakie znaczenie w obecnej drugorzędne to, że sobie osoba prywatna 2 dni złożyła taki wniosek skorodowana atakiem na perkusji to już szóste pobiegł w jej obecnym to co mamy natomiast faktem jest, że dla mnie zresztą pewien argumentacją wyrok NSA powinien być jeszcze by nie podamy do wiadomości publicznej, czyli ten załącznik do listy kandydatów jest nieprzekonująca, bo powoływanie się na rok dojazd od strony prywatnej ochrony prawnej to szczególny sens ustawy, do których wypatrzony, ponieważ ustawa o dostępie skrywa informacji publicznej posługuje się w art. 5 pojęcie prywatności, ale ta próba polską wynika z ogromnym prywatności wynika z art. 47 konstytucji Rzeczypospolitej natomiast ochrona danych osobowych w tym obowiązki wynikające z roboty dotyczą kwestii wynikających z art. 51 konstytucji i przepisy drobni, kierując przepisy o dostępie do ekonomii Deaton powiedział pan panie są ograniczających dostęp do nich tak pan tak uważa dlatego nie akceptuje ten wyrok NSA wywodząc, że nie ma żadnych przeszkód, by w końcu skończyć z tym już tak powiem dyskusyjnym, który przeprowadził wiele by każda grupa coś mówi lista została ujawniona przez tych, którzy poparli miodowego, który tak już stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, badając sprawę w kontekście o dane ochrony danych osobowych od tamtego czasu wydaje się, że sprawa nie budziła wątpliwości, ale wciąż budzi jak słyszymy w kancelarii Sejmu chciał jeszcze zapytać o tą nową krajową radę ze względu NATO, że pan sędzia, podpisując 2 listy po 2 listy poparcia dla 2 kandydatek swoisty sposób wpisał się całą procedurę powoływania nowej krajowej rady sądownictwa i rzecz, która mnie jakoś zastanawia jest to czy zdaniem pana sędziego krajowa rada sądownictwa spełnia konstytucyjne wymogi choćby niepokojący wydawał się grzech pierworodny całego organu, czyli zlikwidowanie starej krajowej rady sądownictwa pozbycie się starych członków krajowej rady sądownictwa powołanie całego organu na nowo czy pan sędzia nie miał z tym kłopotu, że uczestniczy w procedurze, która prowadzi do takiego skutku przypominający do dzisiaj ewentualnie niema jednoznacznego stanowiska chyba straciliśmy połączenie z panem sędzią mam nadzieję, że za chwilkę do nas wrócić do tego, że moim zdaniem padło jedno z kluczowych pytań mam nadzieję za chwilkę uda nam się odzyskać połączenie z panem sędzią Mieczysławem po tylko, który jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie i niedawno ujawnił na łamach portalu wpolityce PL, że podpisał 2 listy poparcia 2 kandydatek do krajowej rady sądownictwa, czyli ujawnił sam coś, czego ujawnić nie chce Kancelaria Sejmu, która powołuje się na to, że wciąż nie może wykonać wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo trwa postępowanie w urzędzie ochrony danych osobowych o tym, postępowaniu bawiliśmy się na 2 minuty na 2 dni dosłownie przed przed jak przed koniecznością wykonania wyroku wrócił do nas na szczęście pan sędzia Mieczysław Bojko wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie no to jeszcze raz powtórzy panie sędzio jeśli chodzi o procedurę u pana udział w powoływaniu nowej rady sądownictwa nowej, ponieważ starą zlikwidowano czy tutaj nie widział pan problemu naczynie widziałem problemu dlatego wierzę tak powiem są stanowiska są krańcowo różne jedni mówią, że jest procent osób, które innym może nie jest sprzeczne z konstytucją czekamy na orzeczenie, które nieraz tak powiem może to w jaki sposób wyjaśni w sposób jednoznaczny dane do jakąś wykładnię jak nam do tego podejść do chwili obecnej na tamtym etapie, tak więc kwestia konstytucyjności czy nie to było dla mnie rzeczą otwartą rzeczą dostać powiem, która dopiero ewentualny przyszły w przyszłości można było oceniać natomiast tutaj kwestia czy naruszono konstytucję w tej w ten czy inny sposób zdaniem sądu na tamtym etapie było przedwczesne ewentualnie prowadzenie to do mnie delegacja w stosunku do zapisów ustawy jestem od tego, żeby ustawy stosować rozumie, że ani stosować zgodnie ze swoim sumieniem sposób już tak to inny niezależny od innych, czyli sposób jak to się u nas mówi to zachowanie niezawisłości ludzie tak powiem z tym nie miałem żadnych problemów co do kwestii, że TR w takiej czy innej formie został powołany w sposób chodzi o to, że bardzo wielu sędziów miało wątpliwości m. in . dlatego tak niewielu kandydatów kandydatek zgłosiło się do krajowej rady sądownictwa i jak słyszeliśmy mieli problemy z zebraniem swoją rezygnację, bo nie zgłosił się mną ja pragnę zaznaczyć tak, by podnieść wiadomo, jakie było nastawienie też znacznej części środowiska, ale nie tylko sędziowskiego zębie sądowego np. pan Rzepliński były prezes Trybunału Konstytucyjnego KUL powiedział, że osoby, które kandydują klub poniósł żadnej formy można otworzyć okna nieludzko, czyli osoba na takim poziomie, na którym obraża już kandydatów, więc tej chwili obecnej mówię do niej no dobrze, ale możemy cytować rzeczywiście barwny język sędziego Rzeplińskiego natomiast mnie chodzi o to, że chyba nie było w historii Polski tak powszechnego buntu wobec jakiejś procedury wśród sędziów, którzy stwierdzają, że nie będą kandydować nie będą podpisywać list poparcia właśnie ze względu na to, że ich mniemaniu cała procedura jest niekonstytucyjna i zagraża samym sędziom zagraża sądom i dlatego mamy proszę wskazać ten 1 przypadek, że ta procedura zaszkodziła czym wymiar sprawiedliwości jakiemuś sędziemu konkretny przypadek, ale panie sędzio kryminalną z całym szacunkiem po podwórku obydwoje wiemy dobrze, że budowanie struktury, która jest zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej zagrożeniem dla nich zagrożenie wynika dla niezależnych z tego w jaki sposób choćby można nagle wymieniać sędziów wymieniać prezesów sądów albo w przyspieszonym tempie lub boimy się do słów sposobu wyłaniania sędziów w Niemczech to skrajny przypadek z końca Federalna z członków wskazuje bez udziału sędziów wyłącznie władza wykonawcza minister sprawiedliwości poszczególnych landów oraz ustawodawcza parlament federalny, czyli co tak jak zdaje się na tym nie pojadą do jakiegoś powodu Trybunał w sektorze publicznym Unii Europejskiej nie prowadzi postępowania przeciwko Niemcom natomiast prowadzi przedszkole w Polsce zależy sytuacja jest jeszcze bardziej tam już tak powiem panu jeszcze większa ingerencja, bo to się do tego sprowadzają z wymianą osób spoza wymiaru sprawiedliwości ja rozumiem nie rozumiem tylko zdaje się wzajem obydwaj zdajemy sprawę, że moc ich wybór myśmy wybrali wersję, która jest w Hiszpanii, aby można było sięgnąć po to, to jest Wielkiej Brytanii, która jest najbardziej wykazuje wyjątkową dbałość o reprezentację dotyczy obywateli całych powołanych do wybrania bardzo trudno porównywać sytuację poszczególnych krajów w oderwaniu od konstytucji tych krajów całego systemu umocowania władz jeśli się go porównuje się argumentacja naszej opozycji się składa do tego jest ingerencja Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości wybrał sobie członków KRS -u czy będą też wybierać sędziów, który będzie chciał, gdyby było tak panie sędzio, gdyby było tak jak pan mówi, czyli że krajowa rada sądownictwa rzeczywiście pełni swą rolę nie zagraża jej umocowanie sądom sędziom to wtedy być może usłyszelibyśmy jej głos sprzeciwu w czasie czystek w Sądzie Najwyższym milczeli no proszę panią ja mówię mam 40 lat pracy orzeczniczej moje stanowisko to do Sądu Najwyższego z całym szacunku dla szeregu świetnych sędziów no nie tych przypadkach również tak powiem co do niektórych postaci ogromnie taką nie zasługują na to, żeby być, ale nie mówimy o konfliktach personalnych mówimy o systemie wysoko i to one włączone są również, że rozwiązanie ustrojowe zmiana ustroju czy pewne dopuszcza będą konstytucja pewne rozwiązania przy zmianach ustrojowych, jeżeli tak do tego podejdziemy można było to usprawiedliwiać temat zamknięty, ponieważ wrócił wróciły do poprzednich rozwiązań, a my musimy kończyć sędzia Mieczysław fotek wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie 1 sędziów, którzy zaczęli ujawniać to, że poparli kandydatów do krajowej rady sądownictwa kończymy też analizy przygotowujemy to strzelecki realizował Adam Szurek czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA