REKLAMA

Lex inwestor kosztem ludzi i przyrody

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-10 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu ponownie Ewa Podolska rozpoczynamy nas dwugodzinny blok zielono mi w pierwszej jego części w pierwszej godzinie wrócimy do kwestii, której wiele mówiło się na naszej antenie ustawa nazywana czasami smród plus, czyli ustawę, która może spowodować, że powstaną inwestycje nie liczące się z ludźmi, którzy wokół mieszkają ja mówię oczywiście bardzo ogólnie językiem opisowym, ale chce dokładniej jeszcze porozmawiać, ponieważ nie tylko chodzi Rozwiń » tutaj o ten aspekt, który oddaje to określenie smart plus tak, że chodzi o inne rzeczy bardzo ważne, o których być może troszkę mniej mówi o godzinie dwudziestej rozmowa z Damianem Mrowca starostom w rybnickim, który mnie zaskoczył tym ja dowiedziałam się od osoby, która prowadzi takie kursy prowadzi kursy dla tych, którzy chcą na tyle poznać na drzewach, by móc więcej wiedzieć niż przeciętny człowiek czy drzewo ma zostać czy powinno zostać wycięte Otóż teraz ten bliski poszedł na kurs, w którym utrzymał on certyfikat inspektora, że wydało się na tle nietypowy, że postanowiłam z nim porozmawiać, a o godzinie dwudziestej pierwszej zapraszam państwa na program, który miał swoją premierę kilka lat temu, a mianowicie pan Wiesław Kępiński opowiada swoją historię dziecka jedenastoletniego, któremu udało się uciec w momencie praktycznie rozstrzeliwania 60 osób wokół człowiek, który przeżył własną egzekucję rzeź woli początek września, czyli państwa wracam do tego, czego zaczęłam, a mianowicie ustawa ustawa, która przeszła już właściwie prawie w całości ścieżkę legislacyjną czeka na podpis prezydenta na się nazywa to mało, kto tak dokładnie wie wypowiada ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w studiu obecni są Radosław Ślusarczyk i Sylwia Szczutkowska obydwoje z pracowni na rzecz wszystkich istot dzień dobry czynią państwo no właśnie pozamiatane już prezydent podpisze szybko wchodzi ustawa myśmy ją tutaj nazwali ten temat tę audycję lex inwestor, czyli prawo dla inwestora tak my w naszej komunikacji do społeczeństwa nazwaliśmy ją lex inwestor to lex Szyszko, który każdy z państwa pewnie wie jak wyglądało lex Szyszko i wycinanie nagminne drzew na swojej posesji, gdzie popadnie całe parki za ciekawe zakątki różnych miast zielone znikały tak teraz Alex inwestor Mamry mamy wrażenie, że jeżeli prezydent podpisze to jak grzyby po deszczu w Polsce będą rosły inwestycje no, które oddziaływują na środowisko, ale też inna, a człowieka, bo tutaj w tej ustawie przytoczonej w tytule tej ustawie jest też odwołuje się do prawa decydowania tak człowieka w sprawach środowiska mamy wrażenie, że niestety obecna ustawa ogranicza prawa obywateli, a podkreśla, a i tak już bardzo mocno uprzywilejowaną pozycję inwestorów stąd nasza izba lex inwestor czy coś takiego wystąpiło właśnie teraz ustawodawcy przystąpili do do zmiany tej ustawy w tym kierunku co zaszło zaszło zaszło, ale to nie jest proces, który rozpoczął wczoraj czy przedwczoraj 2 tygodnie temu tylko już od jakiegoś czasu Polska ma problem z niedostosowaniem prawa krajowego do wymogów Unii Europejskiej mówią konkretnie właśnie o dostosowaniu do dyrektywy o cenowej, czyli to jest taka nadrzędna jest taki nadrzędne akt prawny, który jest rok później reguluje właśnie tę ustawę o cenową, o której teraz mówimy nie dostosowanie polega mówiąc krótko na tym, że polskie prawo nie daje naszemu społeczeństwu pełni pra w do obrony w sądach i do współdecydowania w sprawach dotyczących środowiska i ten zakres niedostosowania jest bardzo szeroki, bo mówimy i o planach, czyli na w takim momencie, kiedy my jako społeczeństwo uczestniczymy w planowaniu różnych inwestycji czy mówię tutaj n p . to w planach łowieckich w ustawie o lasach o planie zagospodarowania przestrzennego w planach które, które są chyba naj nam najbliższe, bo dotyczą naszego powiedzmy to miejsca zamieszkania, ale również o przedsięwzięciach, czyli w takich momentach, kiedy coś się buduje planuje i buduje, a my również gospodarstwo nie możemy w tym uczestniczyć i to spowodowało zaniepokojenie komisji Europejskiej, która dała Polsce 2 miesiące na poprawę naszego prawa krajowego i całej właśnie bardzo kuriozalne ta zła ustawa będzie jeszcze w szczegółach opowiadać, dlaczego ona być takie kontrowersje i społeczna, ale też przecież prawników Rzecznika Praw Obywatelskich dlatego jest to nie tylko nie nie poprawienie tego prawa tylko wręcz puszce na kolejną kolizję z komisją Europejską, bo rzeczywiście to brzmi dziwnie komisja Europejska mówi tak niewystarczająco w Polsce społeczeństwo ma niewystarczający udział w decyzjach w planowaniu i t d. Polska wino tak tak poprawcie to Polska mówi Noto teraz bierzemy się za poprawę tak i poprawia w kierunku dokładnie odwrotnym niż myślę cel ten, który wyznaczyła komisja Europejska VAT to no, jeżeli ktoś ja rozumiem, że ci, którzy siedzieli nad tymi poprawkami toby pewnie powiedzieli nie poprawiliśmy także lepiej no oczywiście Ministerstwo Środowiska i gen i co ciekawe inicjatorem tej ustawy jest generalny dyrektor ochrony środowiska, czyli instytucja osoba, która jest na czele instytucji, która odpowiada za to, żeby system ocen oddziaływania na środowisko, a te 1 na marginesie, że to jest jedno z najważniejszych ustaw, która nas dotyka bezpośrednio może nas dotykać bezpośrednio, dlatego że cały system ocen oddziaływania na środowisko taki unijny został pomyślany pomyślany w taki sposób, że chcemy mieć inwestycję to to inwestycje przed jej wybudowaniem z przeanalizujemy pod kątem wpływu zarówno na człowieka przyrodę klimat zdrowie i wtedy wprowadzimy albo działania minimalizujące kompensacyjny, jeżeli dochodzi do straty i zrobimy to taki sposób, by ta przemysł mógł spokojnie rozwijać ale, żeby nie było na hurra czy kosztem czegoś tylko w taki sposób, żeby to było tzw. zrównoważony rozwój i też bardzo bardzo istotne w tym wszystkim jeszcze warto wspomnieć o konwencji z Aarhus, a która to Polska ratyfikowała konwencję, która właśnie na skrócenie mu mówiąc o o tym, u powinna dać po człowiekowi, który mieszka w Polsce wpły w, by mógł decydować o tym, procesie dobrze, ale na razie odłóżmy te zmiany, które mamy to nastąpić czy teraz każda inwestycja w Polsce wymagała zrobienia owego raportu, który mówił jak będzie oddziaływać inwestycja na środowisko czy aby ocena oddziaływania na środowisko jak w tej wymianie tutaj, zanim jeszcze praw my wejdą zmiany tak no tutaj mamy rozporządzenie, które to definiuje ono dzieli przedsięwzięcia na 3 grupy takie, które nie potrzebują w ogóle oceny takie, które zawsze potrzebują przeprowadzenia oceny, a więc przygotowania raportu środowiskowego i taką myśl najważniejszą grupę przedsięwzięć, które mogą mieć taką cenę, ale nie muszą i o tym decyduje organ ochrony środowiska, czyli co regionach regionalna dyrekcja ochrony środowiska ona patrzy na na plany i tutaj Kol na konkretne projekty na otoczenie tej inwestycji na skale planowanych zmian i mówi że tak to inwestycja może znacząco negatywnie działać na przyrodę, więc proszę inwestorzy przygotować raport, w którym to wszystko zostanie ocenione, a ja to dokładnie prze analizuje zaraz ci są 3 grupy czy to znaczy tak numer aktywnie jest powiedziane to co to nie wymaga oceny to, że badanie lotnisk nowe lotnisko na tak rzuca na rybkę Anna maga wymaga zaletach SA oraz nie jest wymienione w tych 2 punktach jest pewnym worku wymaga Lubnie gen regionalny dyrektor ochrony środowiska mówi tak wymaga lub mówi mnie nie wymaga tak tak tylko my tutaj zamierzamy nasz udział już do etapu planowania inwestycji tak jak już fizycznych, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, czego Sylwia mówiła, że są takie dokumenty straty strategiczne takie jak plany chociażby zagospodarowania, czyli kierunki, gdzie np. jakiś danej tkance miejskiej czy jakiś przestrzeni ulokujemy przepis przemysł daje ulokujemy tereny zielone, gdzie lokujemy bloki jak do połączeń drogami rurociągami i wieloma innymi też bardzo ważnych planowanie przestrzenne wymaga oceny działań wymagało nie oceny, ale prognozy oddziaływania silne środowisko jest to bardziej coś takiego długo terminowego czy bardziej strategicznego, ale jeszcze, zanim przejdziemy do szczegółów to myślę, że warto tutaj o 1 rzeczy powiedzieć, bo jak pani redaktor zauważyła przez nią jeszcze tego nie podpisał i ważne jest to, że w toku nawet konsultacji społecznych potem bardzo błyskawicznej przepchnięcia przez Sejm i potem dyskusji w Senacie bardzo aktywną rolę odegrał Rzecznik Praw Obywatelskich łącznie z tym, że obecnie zaapelował do prezydenta, by nie podpisywał prezydent tej ustawy i myślę, że my z tego miejsca możemy również jako organizacje pozarządowe zaapelować do prezydenta panie prezydencie po prostu nie warto podpisywać tej ustawy, bo ona jak powiedziałem jeszcze utwardzi uprzywilejowaną pozycję inwestorów i Rzecznik Praw Obywatelskich apelował również do Senatu polskiego na komisji, na której również byliśmy na komisję senacką dla życia rzecznika nie są zostałam rzecznik łącznie ze swoimi prawnikami bardzo mocna dobra delegatura rzecznika sam osobiście się stawił na okres przewodniczący komisji środowiska senackiej dał możliwość wypowiadania się rzecznikowi stronie społecznej, czyli organizacjom pozarządowym chcieliśmy przedstawić nasze poprawki, które wnosi opozycja mieliśmy niecałą minutę na to by przedstawić i nie zawsze to jest zawsze kwestia arbitralnej decyzji nie arbitralnej decyzji termin teraz listy myślę, że kwestia prezydenta to są kwestie argumentów, bo tutaj argument, który do dalszej części audycji powiemy, na którym etapie to jest istotne 1 argument jest to, że Polska jako kraj mając na ustawę po pierwsze nie poprawia tej uzasadnionej opinii trzeba jasno powiedzieć komisja Europejska dając państwu członkowskiemu uzasadnioną opinię tych krok przed europejskim Trybunałem sprawiedliwości, czyli sądem, który obowiązuje ich i wyroku tak, który tak jak przy Puszczy Białowieskiej zapad był niekorzystny w kwestii sądownictwa też zapadały wyroki też były niekorzystne więc, jakby idziemy w stronę, która jest bardzo trudno proszę państwa zaraz będziemy dokładnie tłumaczyć co zmienia owa ustawa, ale wcześniej skrót informacji wracamy z pracy na antenę od razu państwu powiem, że wydawcy tego próbna g jest Karolina Korczyńska, ale realizuje program Martyna Osiecka no dobrze wróćmy do ustawy spróbujmy punkt po punkcie powiedzieć co ona zmienia tak pewnie, żeby wymienić wszystkie nieprawidłowości to nie starczyłoby nam czasu antenowego, więc skupimy się tylko na takich najważniejszych z naszego punktu widzenia sprawach no i tutaj jakby trzeba jasno sobie powiedzieć, że ten projekt on ogranicza prawo obywateli ni i powoduje obniżenie jakości procedur oceny oddziaływania na środowisko co się będzie działo na różnych etapach projekt spowoduje na pewno przeforsowanie szkodliwych przedsięwzięć w planach zagospodarowania przestrzennego spowoduje to, że sąsiedzi inwestycji w ogóle nie będą widzieli, że coś jest planowane tuż za za płotem projekt ograniczy udział społeczne w procedurach i to co jest też z naszego punktu widzenia bardzo kontrowersyjne to to, że tak naprawdę sam inwestor tutaj mówię o gminie będzie wydawać dla siebie swoich przedsięwzięć inwestycje decyzję decyzję na inwestycje, a to co jest jeszcze bardzo kontrowersyjne jest to, że to my jako społeczeństwo będziemy musieli udowadniać, że inwestycja nam szkodzi co wydawać, by się mogło, że jest po prostu obowiązki inwestora to czy osoby, która przygotowuje przedsięwzięcie niewątpliwie, jakby summa summarum ten projekt nowelizacja ona jeszcze pogłębi nasze problemy prawne naszym mówię tutaj o kraju Polsce na arenie międzynarodowej więc, jakby całokształt jest bardzo bardzo niewesoło nie nie napawa nas optymistycznie i to z 2 punktu widzenia jako po prostu obywatele obywatelki tego kraju, ale też organizacji, która zajmuje się statutowo ochroną przyrody zarówno z liczby z tej perspektywy z tej perspektywy będziemy mieć mniej możliwości takie mniej narzędzi do skutecznego interweniowania w obronie tego naszego najbliższego najważniejszego otoczenia ten może rozwinąć każdy z tych punktów myślę, że warto byłoby rozwinąć każdy z tych lotów i ja bym przeszedł do tego punktu, który jest chyba najbardziej jedne z prostszych taki, że wójt burmistrz prezydent miasta, jeżeli planuje swoją inwestycję, czyli on jest inwestorem sam będzie sobie wydawał decyzji to jest ewidentna sprzeczność, a w tej chwili w tej chwili wydawał to decyzję środowiskową wydawała regionalna dyrekcja ochrony środowiska, żeby zawsze wyda taką, że może będące chce jak wynika z jego woli na tę czynność wydałby decyzję, że nie może no właśnie to jest pierwsze takie bardzo bardzo ciekawe wprost w uzasadnieniu tej ustawy wielokrotnie przewija się, że musi być szybciej łatwiej dla inwestorów w tym pojawiają się pieniądze dla lokalnych włodarzy notabene na drogi notabene z Narodowego funduszu ochrony środowiska raczej ochrony środowiska nie utożsamiamy z budową nowych dróg lokalnych może oczyszczalnie ścieków i wiele innych ważnych inwestycji tak, ale drogi, ale pojawiają się, bo rząd zapewnił więc, żeby ułatwić, by ułatwić proces w tej ustawie wprowadza się takie zapisy, gdzie orzeka w swojej sprawie i Polska już miała raz problem z tym, że orzekali my w swojej sprawie to prawo i sprawiedliwość musiał zmienić tą ustawę czy ten tutaj też zapisy, a teraz znowu wracamy do tego mam wrażenie, że pani powiedziała, dlaczego tak jest no dlatego w mojej ocenie, że są pieniądze trzeba wydać, więc zmienić tak prawo, że było łatwiej komisja Europejska się przyczepi no to zmienimy, ale już po to, co przeforsuje my to nasze jest taka niestety instrumentalne podejście do do do tego co nas bardzo mocno niepokoi, ale też niepokoi wielu mieszkańców różnych małych miejsc szczególnie małych miejscowości, bo ci ludzie, którzy protestują oni dobrze wiedzą, że niejednokrotnie w małych lokalnych tutaj wioskach czy czy małych miasteczkach inwestorzy i władze wielokrotnie się spotykają i naprawdę tutaj jest tak, że wydawanie sobie decyzji na torze, ale to pan mówił wówczas tych sytuacjach, gdy samorząd sam sobie wydaje decyzję nie ani, ale nie dotyczy to inwestora prywatnego akta Galeja oczy oczywiście nie nie dotyczy to inwestora tutaj w tym przekłady w tym przypadku dotyczy za chwilę będziemy opisywać, ale jasno sobie trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś ma wydać sam sobie decyzję wydają taki sposób, żeby dobrze co prawda niebytu jest taki bezpiecznik jak przez generalnego dyrektora, że ma to opiniować regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wydawać decyzje tylko opiniować, czyli co, ale zaraz czy z tego wniosek jest taki jak opinia będzie negatywna to co hortensje to wtedy wójt prezydent i t d . powinno to moja decyzja negatywna co do moich zamierzeń co dziwne byłoby jakieś no właśnie i tu jest pewien PN i co z tego to znaczy będzie negatywna i pytanie co z tego taki no tak tutaj jakby co do zasady mamy do czynienia z konfliktem interesów to jest niezgodne z konwencją z worków z dyrektywą cenową Jona mówi biały, jakby jasno nie można rozstrzygać we własnej sprawie i te uzgodnienia regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska to nie jest właśnie ten bezpiecznik, który powoduje to, że do takich konfliktów nie będzie dochodzić, jakby cały proces oceny działań środowisko jest na barkach wójta prezydenta burmistrza, że on jako organ specjalistyczny będzie musiał sobie poradzić z tym całym procesem uwagami społeczeństwa będzie musiał ocenić no i co się dzieje z tym podziałem, który mówił na początku, że inwestycje będą, które muszą mieć ocena działań na środowisko ja nie wiem ja powiem tylko, tyle że mamy ustawę nową te do każdej ustawy nowej trzeba wprowadzić nowe rozporządzenie, więc to jak będzie to my jeszcze nie wiemy, bo wiemy jak było, ale w rozporządzeniu nie znika teraz może nie na pewno nie zniknie, bo to już byłoby daleko po za 2 kroki za daleko po Hannę, ale było rozporządzenie jak o nim rozmawiamy do tej ustawy konsultowany i np. 1 z ciekawych zapisów tam jest to, że na terenach chronionych parki narodowe rezerwaty przyrody w ogóle oceny oddziaływania nie trzeba robić w momencie, gdy inwestycja do 5 ha, a po narciarska mówię to inwestycje narciarskie pierwszy przykład, a w innych terenach do 10 ha w ogóle nie trzeba robić ocena działania środowiska, czyli mamy parki narodowe tak wjeżdżamy tam 5 ha z inwestycją znacząco negatywnie oddziałujące na przyrodę i nie trzeba wg tego rozporządzenia właśnie jest kwalifikacja, która grupa i przechodzi nam coś co miało za zawsze mieć ocenę do kategorii, gdzie w ogóle nie trzeba, ale czy rozporządzenie już nie jeśli te imprezy pozycja jest, więc tutaj w szczegółach, jaka ona tak naprawdę będzie zostało poddane to były konsultacje społeczne my wyłożyliśmy uwagi i mówimy o tym, tak, bo czytamy to całościowo ale, jaką będzie do końca tego jeszcze 100 % nikt nie znaczy tutaj jest wyraźne rozróżnienie między samorządem, który chce przeprowadzić inwestycję niektórym wydaje zgodę we własnej sprawie, a inwestorem prywatnym tak na czym polega tutaj regulacje dotyczą konkretnych przepisów więc, jakby swoje przepisy ma wójt burmistrz prezydent swoje przepisy ma prywatny inwestor tutaj jakby na pewno organy będą w stanie sobie to rozgraniczyć, ale my mówimy, jakby o konsekwencjach o skutkach tego też tej zmiany zmiany prawa może skończyć ten wątek dotyczący wójtów mam się na mnie jak też inne jeszcze kontrowersyjne pomysły no z naszego punktu widzenia czy organizacji, która zajmuje się ochroną przyrody, ale również tak naprawdę społeczeństw, które borykają się z uciążliwymi inwestycjami tak jak spalarnie fermy przemysłowe myślę, że to będzie ciekawa informacja, że do tej pory każdy plan czy studium miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego studium bądź nowe albo jego zmiana wymaga przy tej procedurze wymagało wymagana była strategiczna ocena działania na środowisko czy właśnie ten to procedura, w której bada się zmianę zmiany planistyczne kierunki rozwoju gminy tak jak kolega wcześniej mówił czy na tym terenie leśnym możemy posadowić wykonanie zjazdu ze zmian, że pana osoby prognoza, a pani mówi ocena strategiczna ocena inne Izby wykonuje się prognozy oddziaływania na środowisko, jakby taki odpowiednik raportu środowe walne bardzo dużo tutaj nas, więc w ramach projektu zawracać innego niż ocena Jenie w ramach strategicznej oceny oddziaływania tak na środowisko gmina, bo gmina zmienia była zobowiązana przedstawić prognozę działanie na środowisko tak jak inwestor, planując inwestycję jest w stanie czy nie zobowiązany przedstawić raport ocena działań środowisko to są bardzo podobne nazwy, ale jednak one co do zasady są bardzo podobne, ale trochę inaczej też taką nowością będzie właśnie to, że tych prognoz nie będzie przedstawiać dla zmian, które wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko interes, kto będzie oceniać czy to jest znaczące nie znaczące to zaraz nie trzeba przedstawiać tam, gdzie będzie znaczące działa na środowisko, jeżeli nie będą wyznawać wyznaczać ram dla inwestycji znacząco negatywnie oddziałujących na środę dalej nie rozumiem czy inwestycja znacząco oddziałuje na środowisko, a mimo to nie jest potrzebna prognoza czy mamy plan dokumenty planistyczne właśnie nawet dla takich, które wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko tancerzy dla takich, które mogą znacząco oddziaływać nie trzeba robić no właśnie do błędu dlatego no to na tyle liczy małe no właśnie z naszego punktu widzenia wychodzi na to, że teraz żadnych dokumentów planistycznych będzie przeprowadzać takiej strategicznej oceny każdorazowo będzie mieć dyskusję czy to jest niewielka zmiana to jest duża zmiana to znaczące oddziaływanie niezależny powiedział, że nie trzeba nawet dla tych, które znacząco tak, jeżeli będą w niewielkim zakresie realizowane więcej, by tutaj każdorazowo będziemy mieli do czynienia z dyskusją, bo my też jak wiemy, że takie dokumenty planistyczne one rzadko kiedy są inicjowane, dlatego że np. społeczeństwo potrzebuje 1 nowej drogi czy jakiś ulepszeń tylko głównie są naciski inwestorów, żeby teraz n p . na terenie leśnym zrealizować jakąś uciążliwą inwestycję i że taki będzie dochodziło do dyskusji nad teraz w terenie leśnym jest np. chociażby w Beskidzie śląskim będzie realizowana inwestycja to czy to jest znaczące negatywne oddziaływanie na nadają wychodziłem określenia w niewielkim zakresie wykonali zadanie bardzo istotne Zawiszy ustawia gnoza tego wielkiego, ale właśnie definicja raczej też nie ma tej definicji znaczy się tutaj Polski rząd wprowadza bardzo fajną furtkę do tego, że i, żebyśmy to sobie jeszcze raz powiedzieli, że to było jasne dla wszystkich słuchać jeśli jest przedsięwzięcie, które znacząco od znacząco negatywnie oddziałuje na środowisko, ale one niewielkie to dla takiego nie trzeba robić i teraz chodzimy w dyskusję co znaczą co znaczy i teraz ja jako wójt gminy np. górskiej, bo jesteśmy z Bielska-Białej mam inwestor ma teren leśny, a inwestor mówi mi postawić spała postawić hotel do tego 3 wyciągi sztuczne naśnieżanie i t d. ja mam i to zajmie 30 ha mówię no moja gmina jest wielka to oczywiście to teren Super cenny przyrodniczo z dużymi drapieżnikami z obok rezerwatu przyrody z piękną przyrodą jeszcze może kawałkiem cennego lasu, a ja myślę, że tak moja gmina jest wielka jest tylko 30 ha no przecież nie znacząca zmiana skoro niż nas znacząca zmiana, a wiem, że to musimy wszystko w lesie zmienić w ogóle no jest to znaczące negatywne, ale przecież to niewielka zmiana, więc ja jako organ planuje sobie to zmienia to w planach w i koniec kropkę i w tym momencie nie ma prognozy oddziaływania na środowisko i nie jest nie ma tej strategicznej do tej pory np. regionalna dyrekcja ochrony środowiska oceniała dla wszystkich planów i do 100 dla studiów na początek sprawy Study studium kierunków, chyba że ta z studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy potem jest plan i dla obydwu dokumentów regionalna dyrekcja organ specjalistyczny oceniała kierunki rozwoju danej gminy mówiła Jaskier znamy takie przykłady z gminy Brenna, gdzie bodajże naście razy tam jest 8 no chyba 1111 × i gmina przychodziła do dość mówi tak chcemy, a dosłownie tak nie możecie też cenne 11 × odmian teraz będąc mówi tam wie przecież nie znacząca zmiana tak także tutaj na pewno ten projekt otwiera drogę do nadużyć, którego będą korzystać inwestorze bez tego mechanizmu kontroli regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska co też z naszego punktu widzenia pogłębi ten chaos architektoniczny idąc dalej, bo to od niej wszystko no ten projekt pogłębienie wiedzy o planowanych inwestycjach on mówi o tym, że, jeżeli z potencjalnych stron postępowania będzie 10 to organizm nie zawiadomi nas o tym, listownie czy bezpośrednio tylko trzeba sobie samemu szukać informacji na tablicy jakiś korkowe o ogłoszeniu gdzieś tam w urzędzie albo monitorować biuletyny informacji publicznej, ale zaraz do nas ma nas zawiadomić kto, bo pani mówi organ władzy samorządowej mamy prywatnego inwestora tak ogromna zawiązane od tej pory inaczej jest procedura taka, że jako inwestor składa wniosek do dnia, ale gmina patrzy ocenia ile stron w postępowaniu do tej pory takim minimalnym limitem było 20 stron postępowania, jeżeli było 20 poniżej 20 stron postępowania jak sobie to o ten organ, który prowadził to wydawał decyzję listownie każdą stronę postępowania zawiadamia teraz 20, żeby się gdzieś zrobiło się 10, czyli tak naprawdę obniżamy próg, w którym społeczeństwo wie o tym, że nawet gdy sąsiad, czyli chyba jesteśmy bardzo blisko wie o tym, że dana inwestycja będzie planowana co ciekawe, a to właśnie wbre w temu co komisja zarzuca zawęża się zawęża się kierunku zawęża idzie w kierunku obrazie informacja o tym samym tak, aby poczuć zraniona jest istotna rzecz tylko do końca tej oddam należącego nikt naprawdę ja wiem my mamy z tym problem oko strona społeczna, gdzie staramy się śledzić inwestycję, żeby w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby na tablicy korkowej w gminie czy urzędzie miasta sprawdzać dane ogłoszenia mamy z tym problem jesteśmy wyspecjalizowani naprawdę no tutaj jest w stanie przekonać, że większość społeczeństwa nie wie też bilet informacji publicznej, a dodatkowo jak bardzo ciężko jest tam znaleźć cokolwiek o tym co jest za nami się w Polsce czy urząd jeszcze ocenić ilość potencjalnych stron jeszcze się tutaj w tym zmienia wszystko co może być stroną prawa to dlatego wychodzimy za chwilę właśnie tak, ale oprócz tego, że zawężanie dotyczy potencjalnych stron postępowania tu też osoby, które wzięły znieść własnej winy udział w tym postępowaniu, bo np. zostały pominięte przez organ w tym procesie one nie będą miały prawa żądania wznowienia następca znaczy urząd miał zawiadomić na rozwiązanie zawiadomił ktoś zapewne do konsekwencję formalnie ponosi ta strona, która zaniedbała coś no tak, ale tutaj, jakby spadnie to na nas tak to będzie nasza gmina, a dziwnego, że nasza wina to to naprawdę dziwna konstrukcja proszę państwa za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy o zmianach, o których w tej chwili jest Sylwia Szczutkowska i Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot są naszymi gości, a my rozmawiamy o zmianie w ustawie, która nazywa się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zatrzymaliśmy się przy tym punkcie, który wydał mi się kuriozalnym z punktu konstrukcji prawnej nie jestem prawnikiem, jeżeli ktoś zostanie zawiadomiony, a przyczyna leży po stronie urzędu czy urzędnik zapomniał nie wysłał i t d . to ja Tracy bezpowrotnie możliwość do Wej, by wejść w proces wznowienia tego postępowania tak działania ma być karana realizowania, ale to, jeżeli będziemy mieli takie rzeczy nie znaczy się poczekam za chwilę, bo jeżeli prezydent podpisze to będzie taka fala tego co znaczy, jeżeli będę chciał jako burmistrz jakich gminy niezależnie od konsekwencji, czyli mnie wybiorą czy nie przeforsować cokolwiek nikomu nic nie wyszła na Senat dla nich kolizyjne śle normalną poniosę konsekwencje i co zrobią, ale będę miał stosowanych w konsekwencji lwa Rywina, bo my nie boją się poniosę konsekwencje takie, że nie wybiorą jako no może ta w tym zakresie, ale też wiele, ale rzeczywiście mają realny sytuacja wygląda tak, że organ nie wysyła tak i my nie mamy prawa, jeżeli z własnej winy tak nie mamy prawa do wznowienia postępowania nie mamy prawa do wznowienia postępowania to właściwie mamy ograniczone prawo do sądów, bo jesteśmy stroną w postępowaniu nie podała nam się decyzja mamy pełne prawo do sądów, a teraz możemy co najwyżej stwierdzić takiej taką decyzją i zbudować unieważnić taką decyzję w ramach osobnej procedury stwierdzenia nieważności bardzo skomplikowana procedura i orzecznictwa w Polsce nie jest niestety takie że, a że trudno jest wyeliminować z obrotu prawnego taką decyzję no to przeszliśmy do kwestii strona postępowania tak prognozowali, że będzie się postępowania tylko teraz kto może być stroną postępowania co tu się zmieniło, kto do tej pory tak dochodzimy do pana najbardziej kontrowersyjnej zmiany nie jedyny taki najbardziej chyba głośnej w mediach zmienia się kryterium uznawania stron postępowania i tutaj jeszcze powiem, bo myślę, że to warto, żeby wybrzmiało co to znaczy być stroną postępowania to znaczy, że co daje się nie daje takie mam prawo do współdecydowania o tym, moim najbliższym otoczeniu, bo jestem uczestnikiem postępowania czy mogę wnosić uwagi wnioski mogę żądać przeprowadzenia opinii biegłego sprawdza raport inwestora czy tam są prawdziwe informacje czy nie, a jeżeli jestem ofiarą złej decyzji, bo nie ukrywajmy organ również często się mylą robią to celowo nie celowo, ale każdy z nas może być ofiarą złej decyzji urzędnika to ja mam prawo pójścia tą decyzją sądu po i mówię proszę sprawdzić tę decyzję uważam żona jest nie nie zgodna łamie przepisy sąd ma obowiązek się tym zająć teraz jeśli jesteśmy stroną postępowania to tracimy te takie podstawowe tak naprawdę prawa obywatelstwa do tej pory był stroną postępowań pory strych powiedzmy ma ja mam na nieco mało mam teren, bo hektary załóżmy mam 5 ha chce postawić wiele fermy formy drobna nie 20  000 ta, której chcą być stroną postęp do tej pory stroną w takim postępowaniu byliby najbliżsi sąsiedzi, którzy działają za bardziej osoby, które graniczą z działką teraz wprowadzona zmiana linii bezpośredniego sąsiedztwa działką tylko taka granica odległością 100 m, ale nie od granicy działki tylko terenu lokalizacji inwestycji czy, jeżeli mamy punktową inwestycje to potem kurnik spalarnia no to od końca budynku liczymy 100 m dla jeszcze moja działka, czyli ten sąsiad nie ma nic do tego, a przetarg w zdaniu sobie usadowiona jest przykładowy na pośle, tak to jest narzędzie będzie więcej niż 100 m do ogrodzenia metod liczyliśmy na to liczyliśmy i wystarczy ośmio arowa działka tak tutaj podstawowy zarzut staje się wynalezienie leku tak celowe wyłączenie z urzędu postępowań, bo to jest otwarcie drogi do tego, żeby inwestor tak sobie lokował inwestycje na terenie swojej działki, żeby nie mieli żadnych stron postępowania żadnych sąsiadów to jest naprawdę bardzo proste kreatywna robota tutaj inwestycja jest rozumiana jako plan tego budynku koniec tak są media jest liczone od od terenu posadowienia inwestycji czy, jeżeli ma decyzja tylko ten budynek albo ta akurat nie wychodzą na język zarządziły tobym wezmę ma bowiem system, ale dla Azotów nie wychodzą to dlaczego nam się to wydaje bardzo niepokojące no proszę zwrócić uwagę na zamek w Stobnicy ten słynny zamek w Puszczy Noteckiej do takiej sytuacji doszło właśnie, dlatego że przedsięwzięcia w tym rozporządzeniu są zdefiniowane przedsięwzięcia, które nie przechodzą ocenę działania na środowisko i nie wymagają raportu, jeżeli dotyczą tam mieszkaniówki czy budynków mieszkalnych i będą mniejsze niż 2 ha, więc inwestor deklaratywnie na swoich dokumentach napisał, że ta inwestycja będzie mniejsza niż mówią o przepisach istnieją 2 ha tak oczywiście później teraz i teraz to jest ważne będą z inwestorem i chcą zbudować zamek ratownicy wiedząc o tym, że przepis mówi mi tak, jeżeli będę miał więcej niż 2 ha to Musze zrobić oceny oddziaływania na środowisko będzie udział społeczne i t d . to ja zrobiłem taki zamek, który ma 1 , 8 ha była dyskusję tutaj nadzorem budowlanym, że plac budowy zajmował więcej niż 2 ha, ale kwestia, jaką zrobi po skończeniu tej inwestycji właściwie posprzątam ten plan budowy przywrócą teren i będą na 18, więc w tym momencie inwestor wiedząc o tym, po prostu ominą mnóstwo przepisy, ale złożył wniosek złożył wniosek na budynek mieszkalny, czyli zaraz to obecne prawo też doskonałą obecne prawo jesteś doskonały tylko zamiast iść w stronę wie i generalny dyrektor, bo minister występował generalny dyrektor robił kontrole i wiele innych instytucji robił kontrole w zamku w Stobnicy, bo złożył inwestor na budynek mieszkalny jest budynkiem mieszkalnym de facto o to, że dużym no trudno w torze w stylu zamku na trudny tak tego nie było bogatemu zabroni mieszkać jak chce no właśnie ten jest kuriozalne, bo to jest dominanta nad krajobrazem bardzo cennym terenie przyrodniczym i t d . tak dalej i teraz zamiast wiedząc o tym, zamku Stopnicy, że jest to problem to my w ustawie zamierzamy strony postępowania w naszej ocenie do 100 m 100 m też bardzo bardzo niewiele, czyli zaraz coś zmienia się ta kwestia 2 ha niewiele tam co jest rezerwa dla nich taki przykład, że tutaj będący inwestorem cóż to jest bardzo nie będąc inwestorem to mi łatwiej jest kupić czy ziemie co ciekawe jeszcze my zrobiliśmy taką analizę średniego średni działki rolniczej w Polsce i tam taki średni wg bodajże głosu i tam jest 16 ha dla niektórych swoje zdanie, które jest 32 dla niektórych 8, ale spokojnie można poszukać ich ilość leku tak tego jest to duży teren nie jest duży teren i to jest to jest dla nas taki wyłom w kolejnym ograniczaniu właśnie tych stron postępowania taka noc z trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że dla inwestorów udział w tym zaangażowanej społeczności, który przeszkadza odór, który przeszkadza zanieczyszczenie powietrza inwazja insektów gryzoni to jest często być albo nie być tego przedsięwzięcia, ale z tego co przeczytałam jednak ustawodawca dopuścił sytuację, że sąsiadujący z punktu widzenia kryterium 100 m nie jest stroną, ale z sąsiadujących przewiduje takie nowym zanieczyszczenie takie oddziaływanie tej inwestycji, że mimo to może stać się stron tak także, ale musimy mieć do czynienia z ponadnormatywnym przekroczeniem tych norm czyli dlaczego w ogóle, ale ten hipotetyczny ja przypuszczam, że tak, ale nie będzie hipotetycznie NAS-ów uznawał za stronę to musi być pewna, że jak ja mam udowodnić, że nowe duże zmiany odczują, bo byłam, gdzie indziej jak tu powstanie ferma prawda zwierząt futerkowych to ja może jestem 120 m jest odległość mojego płotu co do posadowienia budynku fermy to ja czuję, że będę czuła smród tak, ale tutaj właśnie dochodzimy do tej fikcję argumentów inicjatora tego tego projektu, bo ustaleń w zakresie tego znaczącego negatywnego oddziaływania przekroczeń tych norm dokonuje się w raporcie środowiskowym, czyli de facto w dokumencie, który przygotowuje inwestor i my punktu widzenia kilkunastu lat uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych wiemy, że nie ma takiej sytuacji inwestor przychodzi do urzędu mówi proszę państwa obszaru przekroczy także w moje inwestycja będzie znacząco negatywnie oddziaływać na sąsiednie działki będzie przekraczać normy, bo to jest równoznaczne z tym, że on od razu z automatu dostaje naga, czyli negatywna czy też ma bowiem zapis ten, że jeżeli udowodni la jest oddziaływania razem normę tak co się teraz dzieje to my jako społeczeństwo pani, która mieszka 120 m od tej inwestycji śmierdzi są szczury są Włochy są inne zanieczyszczenia ja będę musiała pani nie ma się przygotować opinię, w które pani wykaże, że ta inna jest, że śmierć bessie nie zbudowano, ale jesteśmy w procedurze, ale ja muszę przygotować kontra raport, czyli dokonany, w których by pokazywała, że rzeczywiście oddziaływanie, gdzie ja mieszkam na mundial swoje życie jest większa niż km większość meczów i teraz fikcja polega na tym jest większe niż normy normy, ale nie większe niż normy i media mówi, ale właśnie osoby która, aby patrząc z punktu widzenia kryterium 100 m nie była stroną, ale ja chcę być stroną jest bowiem o tym, że musi wykazać, że oddziaływanie będzie takie, że będzie to przekraczała tę uciążliwość normy tak jak i nie jest to proste, bo taka ekspertyza trzeba po pierwsze, wiedzieć, że są procedury, więc na pewno nie nie obejdzie się bez obsługi prawnej co jest kosztowne na sam koszt przygotowania takiej ekspertyzy również jest znaczący, więc tutaj summa summarum dla zdecydowanej większości ludzi będzie to nieosiągalne nic nie będzie można się skutecznie obronić przed możliwymi inwestycjami, które będą stronami tak, ale coraz to duża, że zdjęliśmy z inwestora ten obowiązek udowodnienia nie szkodzą społeczeństwu i montowaliśmy społeczeństwo obowiązek udokumentowania i tego, że ten inwestor mi szkodzi, bo jestem powyżej 100 m jest odwrócenie wartości to jest nie do przyjęcia ja muszę odnieść do 1 rzeczy, do której generalny dyrektor ochrony środowiska na swojej stronie dał przykłady, w którym mówi, że to 100 m jest lepsze dla społeczeństwa warto, żebyśmy to lepsze od czego lepsze od urodzenia odciętej od teraz tej co jest ustawy, dlatego że czasem czy w tej chwili, jeżeli ktoś ze mną sąsiadował też był stroną jest automat na co dzień, ale właśnie teraz są przykłady szczególne, gdzie droga czy czek od dzielą la mnie od inwestycji i droga ma 6 m 8 m standardowa i jestem nie jestem już raz strona wiarygodny, bo nie zaś, że zarząd dróg czy np. zarząd, jakie goście tak droga ta ma język strumyczek, więc tutaj w takich szczególnych przykładach przydaje ta ta sprawa ta ustawa cenowa nie była idealna tak jak też 08 ha o swoje wspomina student ma być sąsiadem, jeżeli płotem między wkładem inwestora, a moim pomysłem było coś co dokładnie i teraz to 100 m de facto wychodzi za tą drogę tylko w takim razie trzeba szukać kompromisów na takiej zasadzie, że dobrze było były wadliwe rzeczywistości inwestor sobie suknię dzieli działki no dobrze w porządku to, jeżeli tak jest to po to, proszę zróbmy 100 m plus wszystkie strony w postępowaniu, ale oczywiście zróbmy to 100 m wszystkie strony postępowania wtedy wyeliminujemy ten ciekną drogę nie teraz zrobić my tak, że albo 100 m albo społeczeństwo udowadnia i prosi organ, żeby strony, aby siedzieć z tymi postępowaniami, które trwają, bo przecież tutaj od czasu do czasu nawet na antenie naszego Radia pojawiają się przedstawiciele społeczności, które walczą z tym, by inwestor nie rozbudowywał fermy zwierząt futerkowych i tak różnych tak no górników i t d. też podnosimy ten zarzut, że prawo nie obędzie działały, jakby tutaj uderzy w zarządach zdarzenia, czyli ludzie, którzy byli stronami damska przestaną być stronami tak, bo nic prostszego jak złożyć wniosek umorzenia umorzenie postępowania organu, a później ściąć go ten sam to samo przedsięwzięcie wszystko to samo tylko prowadzimy go na nowych zasadach, czyli Jerzy, którzy 100 m 101 m od od mojego punktu no to już nie jest nie jest stroną 10 osób do powiadomienia to przy takich inwestycjach na wsi, gdzie jest kilkanaście sąsiadów no to to też jawne ograniczenie tego dostępu więc, podsumowując te wszystkie nasze uwagi jest to ewidentna liberalizacja prawa dla biznesu kosztem właśnie naszych praw obywatelskich, czyli tego współdecydowania i prawa do sądu no i też obniżenia jakości tej procedury, która mówi jak te inwestycje oddziałują na nas jako ludzi na nasze zdrowie nasze bezpośrednie otoczenie, ale też na przyrodę to co jest ważne to też przykład właśnie jak prawnik będą na komisji sejmowej ochrony środowiska prawnik Rzecznika Praw Obywatelskich przyszedł i powiedział właśnie, że 1 z zarzutów jest to, że teraz Senat jeszcze wtedy było przed głosowaniem pozwoli właśnie na to, żeby wszystkie te po te postępowania, które są teraz tym momencie łatwą furtką, a inwestorzy to są ludzie, którzy mają prawników, którzy mają analizę szuka miał przy umieją szukać Furtek tak po prostu że, a łącznie z tym, że ja jestem na wakacjach i wydaje się, że wszystko jest stroną postępowania przyjdzie mi pismo i w ogóle nie myślę o tym, jestem gdziekolwiek odpoczywam nie, że państwo może się okazać także wrócimy i nigdy do nas nie przyjdzie żadne powiat analiza zawsze tak może być nie odbierali nielegalnego ja nie korzenie miał biernie jak będzie wizyta odbiory wracam jestem w tej rzeczywistości, że po prostu chodzi ta ustawa w życie już nigdy do mnie nic nie rozdzieli byłem stroną poza nigdy do mnie nie przyjdzie, a inwestycja będzie z moim płotem tak może być i to podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich akcie prawnym Rzecznika Praw Obywatelskich i apelował do senatorów o to, o czym powiedziałem apeluje teraz do prezydenta i mam nadzieję, że prezydent będzie na tyle odważny, że powie nie, bo winny sposób to ten tytuł tej ustawy zostanie tylko tytułem pustym tytułem, bo jeżeli mówimy w tytule udziale społeczeństwa to właśnie Polski rząd zrobił to, że ten udział społeczeństwa jest ograniczone czy są teraz czeka już tylko na podpis czekamy na podpis czekamy na rozporządzenie, czyli coś co jest dobre rozporządzenie do tej ustawy odbędzie precyzowało chociażby kwalifikowalność przedsięwzięć wyłączanie i i orzecznictwo sądów awantury społeczne i może mam w szybką zmianę prawa tak naprawdę tak tutaj na pewno ten projekt leży też lokalne społeczności były obecne z senackiej komisji środowiska wyrażały swoje zaniepokojenie, ale tutaj niestety mamy do czynienia z takim mechanizmem, który nieraz żeśmy przerabiali np. przy lex Szyszko tak wszyscy przekonywali przekonywali, że będzie wszystko w porządku ale zanim to on ustawę poprawiono to inwestorzy wycięli drzewa tak samo tutaj zanim, bo jest oczywiste, że ta ustawa narusza prawo Europejskiej 3 będzie to tu ustawę zmienić ale zanim co się stanie to inwestorzy realizują dokładnie to co planują proszę państwa niestety mówię niestety zgodności słuchacze zdążyli wejść, ale mam nadzieję, że zrobił jeszcze nauczyć tak rozmowy ze słuchaczami chcieliśmy państ w dokładnie wyjaśnić zmiany, jakie mogą nastąpić bądź, gdy pan prezydent podpisze pracownia na rzecz wszystkich istot Sylwia Szczutkowska i Radosław Ślusarczyk bardzo państwa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA