REKLAMA

O książce "Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej"

Świat się chwieje
Data emisji:
2019-08-11 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
51:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa w ten wspaniały słoneczny dzień 11 sierpnia czy państwo wiecie, że w wolnej Polsce w trzeciej RP zlikwidowaliśmy mniej więcej 14 sieci kolejowe 14 to jest absolutny rekord wśród krajów, które wychodziły z komunizmu żaden kraj nie pozwolił sobie żadne rządy krajów postkomunistycznych nie pozwoliły sobie na tak szeroką tak dużą likwidację sieci kolejowej, zwłaszcza na prowincji o tym jest coraz głośniej o tym, się coraz głośniej mówi w 2000 w latach Rozwiń » 20002003 były takie badania kompletnie zlekceważone przez media badania prof. Zbigniewa tai oraz Polskiej Akademii Nauk, które po prostu pojechał do 20 małych miejscowości w różnych regionach Polski pozbawionych połączeń kolejowych i zbadał wyszło może młodzież z tych terenów przestaje po likwidacji połączenia kolejowego wybierać dobre szkoły zaczyna się zadowalać słabszymi, do których ma jakąś możliwość dojazdu oraz, że w dniu likwidacji połączenia kolejowego część osób dotarł do tych osób składała wymówienia z pracy, ponieważ nie mogli już do tej pracy dojechać kompletnie żeśmy ten temat zlekceważyli właściwie nie mówiono o tym, przez dobrych 20 lat albo mówiono bardzo mało media interesowały się koleją tylko wtedy, kiedy poseł Gosiewski w wy lobbował stację we Włoszczowej na jej głównie to były Haszka, że ten głód przepis ten i ten głupi Gosiewski prawda w swoim rejonie robi taką głupią rzecz w tym pociągi będą zatrzymać jakieś likwiduje no to była między nasza refleksja nasza mówi szeroko rozumianych mediów, bo również moja refleksja na temat połączeń kolejowych i prowincji w trzeciej RP teraz za to płacimy m. in. rządami PiS -u, a naszym gościem jest dzisiaj Karol Trammer specjalista od rozwoju Regionalnego transportu publicznego dziennikarz twórca redaktor naczelny dwumiesięcznika zbiegiem szyn oraz autor książki, która właśnie wyszła w krytyce politycznej p t. ostre cięcie jak niszczono polską kolej witam pana dzień dobry co to jest wygaszanie popytu wygaszanie popytu to była przez dekady już od lat osiemdziesiątych realizowana polityka polskich kolei państwowych polegająca na tym, aby zniechęcić pasażerów do korzystania z danych linii kolejowych danych połączeń kolejowych po to, żeby można było je zlikwidować, bo nie było łatwo zlikwidować połączenia, z którego korzystały setki tysiące pasażerów w związku z tym, a przyjmowano do realizacji politykę wygaszania popytu, czyli zniechęcenia pasażerów, czyli najpier w n p . pociąg, który docierał do stacji węzłowej ósmy 35, bo z tej stacji węzłowej w dalszych kierunkach odjeżdżały pociągi po ósmy 40 był przesuwany tak, że przyjeżdża do stacji węzłowej po odjeździe pociągu w dalszych kierunkach w związku z tym pasażerowie tracili możliwość przesiadki na wkład musieli czekać 4 godziny na kolejny połączenie interesującym i 36 rano n p . na nie 50 albo na dziewiątą jeździł do pracy przyjeżdża z mniejszej miejscowości do stacji węzłowej odjeżdża dalej i nagle ten pociąg przyjeżdża 10 minut później po odjeździe pociągu w innych kierunkach, więc 1 z filarów polityki wygaszania popytu to jest właśnie tzw . Ross komu nikogo wanie pociąg mógł kupić to piękna, ale zaraz jak rozumiem czy proszę proszę nie brać będą troską Miko wania pociągów to jest to była świadoma polityka czy takim wychodziło po prostu dojdzie zaraz do tego czy to była świadoma polityka jeszcze omówić inne filary wygaszania popytu drugi element wygaszania popytu to było przesuwanie przyjazdów pociągów do większych miejscowości do miast mniej więcej powiatowych tam, gdzie lekcje zaczynały się o ósmej 00 w szkołach to przesuwano pociąg przyjazd godzinę przyjazdu pociągu z siódmy 40 na ósmą 5 tak, żeby uczniowie nie mogli zdążyć do szkoły i rozejrzeli się za innym połączenie, ale zaraz ale jaki sens z punktu widzenia przewoźnika, że rozumie orzech jest linia do mniejszej miejscowości, z której korzysta dosyć dużo osób kupują bilety miesięczne nie miesięczne różne nowie z kolei na tym zarabia rozumiem, że wygaszanie popytu chodzi o to, żeby zniechęcić tych ludzi, żeby coś, żeby zlikwidować linię bez protestów społecznych tak to jest szerszy jak szerszy proces był to wygaszanie popytu, ale tak najpierw to było tak, że jak właśnie nagle kolejarze obsługujący daną linię widzieli, że rozkład jazdy nagle przestaje pasować komukolwiek to najpier w była taka spiskowa teoria, że chyba specjalnie to robią, żeby zniechęcić pasażerów do korzystania z pociągów natomiast w między czasie wypłynęły różne dokumenty czy raporty NIK-u, które pokazały, że to była oficjalna polityka polskich kolei państwowych to znaczy polskie koleje państwowe na początku lat dziewięćdziesiątych w dokumentach planach działania na kolejne lata powiedział, że czas kolei mija i trzeba się dostosować do tej sytuacji i w związku z tym ograniczyć i docelowo zlikwidować działalność na liniach lokalnych ażeby móc zrobić, bo wcale nie było także na tych liniach lokalnych nie jeździły puste, a ich, żeby móc zrobić sprawnie bez sprzeciwu społecznego trzeba było stopniowo w ciągu 23 lat to jak zwykle trwało wygasić ten popyt na jeszcze dodam przepraszam 1 element wygaszania w bardzo istotne to było takie układanie rozkładu jazdy, który nie uwzględniał ośmiogodzinnego czasu pracy, więc nawet tak był dobry dojazd na godzinę siódmą to nie było powrotu pogrozili finansowej, a tak, żeby kolej nawet wyglądało, że pasuje w dojeździe do pracy, ale już w powrocie do pracy połączenie było mało, kto decydował, żeby 1 stronę jeździć 1 środkiem transportu w drugą stronę innym środkiem transportu do 32 bilety miesięczne i t d . natomiast wygaszanie popytu miało też taki element, że najwierniejszymi pasażerami, którzy do końca korzystali z tych pociągów były osoby, które mogły sobie pozwolić na dostosowanie swojego rozkładu dnia do rozkładu jazdy pociągów, czyli osoby biedne bezrobotne emeryci, a i to były osoby, które już dochodziło do likwidacji połączenia to cechowały się taką pewną bezradnością instytucjonalną to znaczy nie wiedziały, gdzie protestować z kimś skontaktować, bo ci aktywniejsi mieszkańcy, którzy korzystali z tego połączenia jako pierwsi, a odchodzili, bo ocenili swój czas chcieli dojechać na konkretną godzinę, więc np. kupowali samochód albo korzystali z oferty wykorzystujących wygaszanie popytu przewoźników głosowych, którzy równolegle rozwijali swoją ofertę tak jakby przejmując pasażerów, których kolej podrzucała czy nie była nimi zainteresowana to efekt wygaszania popytu jest taki, że Polska kolej rocznie rocznie polską koleją odbywało się po osiemdziesiątym piątym roku miliard podróży, a w 2005 roku po 20 latach 5 lat po uchwaleniu ustawy restrukturyzacyjnej PKP, która była przyjmowana jako panaceum, które w dźwigi kolej okresu lat dziewięćdziesiątych, a w 2005 roku podróży było około 250  000 000 rocznie, czyli wielokrotnie mniej czterokrotnie spadła liczba podróży koleją wykorzystanie kolei i to jest efekt tego wygaszania popytu, a no i w żadnym innym kraju postkomunistycznym wychodzącym właśnie przy prze trans formujących siebie swoją kolej nie doszło do takiego spadku znaczenia kolei i my teraz, jeżeli słyszymy różne komunikaty, że Polska kolej przewozi dużo pasażerów już wróciła do łaski jest popularna to pamiętajmy, że Polska kolej przewiozła w tym polską koleją zrealizowano w ubiegłym roku 310  000 000 podróży, czyli cały czas jesteśmy w okolicach tego kryzysowego wyników z lat 2005 roku, a nie wracamy do dobrych wyników, a przypomnijmy, że generalnie w, a w innych krajach to już tak od przełomu, bo wszędzie było kryzysową na kolei w okresie w okresie fascynacji samochodu budował to i t d . generalnie wszędzie od przełomu wieków Przewozy rosną bardzo, a u nas cały czas jesteśmy na takim etapie jak ja mówię odbijania się od dna chciałem jeszcze uściślić zapytać o to wygaszania popytu jak słucham tej historii o takim rozczarowaniu protestu społecznego, bo de facto, jeżeli jak rozumiem to polegało na tym, że najpier w trochę przesuwa czas, żeby było niewygodnie potem jakieś połączenia w ogóle likwiduje tam jakieś godziny odjazdu pociągu no i to tak rozum tych pasażerów ubywa i panów coś takiego co zresztą pokrywa się z książką, którą kiedyś czytałem o tym jak klasa średnia ma wpływ, jaki klasa średnia ma wpły w na usługi publiczne to znaczy, że dopóki usługi publiczne takie jak kolej korzystają ludzie z klasy średniej, którzy mają to powiedzieć no taką siłę robienia dymu to znaczy pisania petycji protestów naciskania kręgu towarzyskim, bo znają Niewiem burmistrza znają kogoś, kto napisał do skończy co wy robicie jak to likwiduje to to dopóty te usługi społeczne w tym kole działają w miarę dobrze, dlatego że nad zmianą jest nacisk, żeby ich jakość była w miarę przyzwoite mecze klasa średnia wysiada z jakby decyduje się na odejście z usługi publicznej to się teraz gdzie jest publicznym systemem zdrowia w Polsce w jakimś zakresie to rozwiąże w tym momencie i pan mówi zostają tam ludzie, którzy co zmuszeni do korzystania z kolei, czyli właśnie mogą dojechać na dziesiątym jedenastą, bo nie ma, bo nie idą na ósmą, ponieważ np. bezrobocie albo są emerytami i w związku z tym to są ludzie, którzy mają mniejsze przełożenie na władze to rozwiąże ten mechanizm tak dokładnie ten mechanizm i co więcej do np. eksperci centrum zrównoważonego transportu takie pozarządowej organizacji zajmującej się transportem publicznym uważali, że wygaszanie popytu to jest coś szerszego niż tylko pogarszanie oferty stopniowe tylko w ogóle przesunięcie kolei z roli powszechnego środka transportu na rzecz takiego środka transportu upadającego dla osób nieprzystosowanych społecznie, a czyli, jakby przesunięcie takiego nazwijmy to wizerunkowego też elementu kolei może ta kolej służy tylko tym, których rozliczenie wyższych ogrywa jeżdżą koleją mówią skromnie najwięcej takich i w 1 publikacji eksperci CZ te właśnie zwrócić uwagę, że to w ogóle było całościowe, a nie tylko dotyczące oferty przewozowej tylko takie w ogóle stworzenie atrakcyjnego wizerunku kolei, a proszę powiedzieć, jaki był powód takiego pomysłu to znaczy mam 2 pytania, jakie jest w ogóle jest racjonalne uzasadnienie, że tak wtedy władza myślała rozwiąże kolejne rządy tak myślał o kolei i drugie, kto jest najbardziej z polityków n p . czy premierów z taką najbardziej przyłożył do tego ręki myślano tak w ramach szerszego podejścia o tym, że w ramach tego, że przeszliśmy z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej różne było rozumienie tego tu nie chcesz się wgłębiać w to co to jakaś definicja wolnego rynku i t d . ale w ramach tego to takiego nazwijmy to Balcerowicz z czego podejścia do reform uznano, że Polska po 1000 osiemdziesiątym dziewiątym roku musi pozbyć się nierentownych dziedzin działalności stąd upadek zakładów przemysłowych, które w dużej mierze też spowodowały problemy kolei no bo odeszły wielkie generatory ruchu wielkie zakłady w wielu miejscach no chociażby w rejonie Wałbrzycha podjęto decyzję o likwidacji wszystkich kopalń po prostu 1 decyzją, a no i to niesie za sobą skutki takie, że rzeczywiście cele dojazdu nagle tracą naznaczeniu, a problem jednak taki że, gdy n p . Zagłębiu wałbrzyskim zlikwidowano Górnictwo albo w Radomiu upadały duże zakłady przemysłowe to społeczności z tamtych rejonów chciały dojechać do pracy do innych miejsc, czyli w przypadku Wałbrzycha do Wrocławia, wokół którego rozwijał się strefy ekonomiczne centra handlowe czy do Warszawy z Radomia i co charakterystyczne jak w książce pokazuje np. właśnie przemian w Radomiu, gdy Radom zaczął upadać zakłady przemysłowe to kolej natychmiast zmniejszyła liczbę połączeń na linii dowodowych do Radomia Dęblina Tomaszowa mazowieckiego Skarżyska-kamiennej w związku z upadkiem zakładów przemysłowych wytworzył się popyt na dojazdy do Warszawy obejmujące nawet kilkanaście tysięcy wg różnych badań nawet kilkanaście tysięcy osób dziennie chcących dojeżdżać do Warszawy do pracy i kolei zwiększyła tam oferty, czyli zamiast traktować kolei jako element polityki społecznej, która pozwoli zniwelować problemy związane z tras na zmianę to restrukturyzacja przemysłu, czyli tak naprawdę upadkiem przemysłu i koncentrację miejsc pracy w największych aglomeracjach i powinno się potraktować kolej jako element polityki społecznej, która pozwoli ludziom dojechać do tych nowych miejsc pracy to kolej była traktowana jako kolejny element do likwidacji wraz z tym z dużymi zakładami przemysłowymi, więc nie patrząc na kole jako na środek transportu tylko jako na kolejną problematyczną dziedzinę działalności państwa, z którą trzeba się rozprawić rozprawić rozumiem że, wcielając się w rolę adwokata diabła żartuję oczywiście czy Leszka Balcerowicza, ale to żart no to pewno, gdyby on siedział to by powiedział no ale problem taki, że kolej generować ogromne ogromny deficyt państwo było w stanie opłakanym po prostu nie miał ani pieniędzy no i panie Karolu trauma, że proszę zdecydować czy ja miałem nie wypłacać emerytur emerytom czy miałem dopłacać do kolei, bo taki miał realny wybór no i Jackiem Kuroniem usiedliśmy uzgodniliśmy trudno wypłaca emerytury, a na kolejny dajemy niech sobie radzą tak rzeczywiście tylko, że te takie chwilowe analizy w krótkookresowej perspektywie analizujące rentowność kolei czy jakiś ograniczenie działalności także, by wydźwignąć z jakiegoś kryzysu finansowego w efekcie bardzo szybko przyniosły dalsze koszty i nie mówię tylko o kosztach społecznych takich, że ludzie nagle przestali mieć możliwość dojazdu do pracy w związku z tym zasilili grupę osób bezrobotnych, które też wymagały wsparcia to 1 skutek, ale skutek czysto finansowy kolejowy był taki, że kolej po masowych likwidacjach połączeń kolejowych, które miały teoretycznie w pozwoli kolei wyjechać z tego kryzysowego stanu wcale nie przyniosły tych efektów, ponieważ kolej, likwidując te boczne mówi w cudzysłowie nikomu niepotrzebne nie okazało się, że zmniejszyła ruch na zmniejszyła wykorzystanie na głównych ciągach w związku z tym było wiele takich przykładów, że likwidowano boczną peryferyjną ginie to wpływało na to, że na stykają się z nią linię wyższego rzędu nagle przychodziło widmo kryzysu, ponieważ zmniejszyła się liczba pasażerów i t d. i tak zależy notę mogliby, o ile ostatecznie zlikwidować kolei w całej Polsce przyjmując, że sposobem jest pozbywanie się -li znaj gorszymi wynikami to system naczyń połączonych, a już mówiąc bardzo tak przepraszam obrazowo, jeżeli od rzeki Wisły od chcielibyśmy dopływy takie jak sam Wieprz Narew to w końcu ta Wisła przestała być inaczej jak 1 z liniami kolejowy 1 odpowie nic Sienie dzieje w 2 wpływy na jeszcze też nic nie widać, a potem 3 się okazuje że, że po prostu tak jakby ta rzeka, czyli ten główny nurt transportów wysycha, ale chce też 1 rzeczy, bo to wszystko się zgadza, dopóki nie dochodzimy do połączeń Warszawa Wrocław Warszawa-Poznań Intercity nowoczesne wagony i t d. tam, gdzie na tych liniach proszę państwa, gdzie można np. spotkać posła pierwszej klasie albo polityka partii 12 trzeciej, czyli na tych liniach, które którymi jeździ, że tak powiem Polska elita to jakoś tak jest ładnie przyjemnie pachnie jest ładnie przyjemnie pachnie natomiast to na tych głównych ciągach między największymi aglomeracjami w Polsce oferta nie jest taka jak w innych krajach europejskich między miastami tej wielkości nam się wydaje, że liczba połączeń między Warszawą Poznaniem jest dużo dystansu nagle kilkugodzinne luki między połączeniami, a czy w końcu dochodzimy do takiego momentów na polskich kolei, że właściwie na tych głównych najbardziej wykorzystywanych trasach tydzień przed podróżą okazuje się, że nie ma już miejscówek Echa, a bywa, że PKP Intercity blokuje wręcz sprzedaż na konkretne pociągi co pokazuje, że kolej znowu nie jest w stanie zagospodarować mobilności społeczeństwa znaczy społeczeństwo chcę się przemieszczać, a kolej nie jest w stanie obsłużyć tych potoków pasażerskich jak to się mówi w kolejowym żargonie, a i niestety, że tak powiem to jest czas w patrząc na kraje europejskie, kiedy państwowy przewoźnik nie jest w stanie przewieźć wszystkich chętnych w odpowiednich warunkach to też standardem jest na głównych ciągach w Polsce ludzie jadą na podłodze na schodach, które siedzą na w przedsionkach, a i to jest czas, kiedy należy dopuścić innych przewoźników także oni zagospodarować, żeby celem dla nas nie jest to, żeby PKP Intercity, czyli państwowy przewoźnik miał komfortową sytuację, że to on jakby jest jego rynek i on decyduje o wstrzymaniu sprzedaży na pociągi czas, ciesząc się największą popularnością tylko, żeby celem jest to, żeby ludzie więcej jeździli koleją, a mniej samochodami, czyli chce pan też powiedzieć, że to nie jest także tutaj razem ja ze swoim lewicowym podejściem no tak Państwowa kolej najlepsza to trzeba utrzymywać państwo nie tym zarządza i t d . tylko pan mówi coś takiego, że prywatyzacja części połączeń proszę bardzo tylko ktoś tego pilnuje darzy ja mówię na przykładzie chociażby Czech, gdzie to 2011 roku tak jak u nas cały czas głównym interesem, bo ochrona interesów państwowego przewoźnika koleją, ale tam się nie stało tak tak i teraz uwaga dam w 2011 roku na głównej magistrali w Republice czeskiej biegnącej z Pragi do Ostrawy podjęto decyzję o dopuszczeniu innych przewoźników niż tylko państwowe czeskie trochę, a weszło 2 przewoźników regionu i Leo Express, jaki był efekt liczba połączeń państwowego przewoźnika nie zmieniła się tak jak było ich 18 dziennie tak było nasze dziennie natomiast pojawili się nowi przewoźnicy w efekcie czego liczba połączeń wzrosła do 35 na dobę razem z tymi połączeniami, które wcześniej istniały zaczęła się walka konkurencyjna cena biletów komfortem podróży, a nowymi godzinami kursowania pociągów i efekt jest taki, że po 6 latach funkcjonowania tego, a tej konkurencji na ciągu Praga Ostrawa liczba dojeżdżających koleją rocznie z regionu Ostrowskiego do Pragi wzrosła czterokrotnie żyli, a w założeniu ochrona interesów kolei Państwowej powodowała, że duża część pasażerów, którzy chcieli korzystać z kolejnej korzystali, ponieważ oferta była za słaba ceny biletów za wysokie i t d . i t d . ale dojdziemy do końca to znaczy wpuszczenie konkurencji na ten ciąg wiązało się z likwidacją dotowania pociągów Państwowej spółki czeskie trasy na tej trasie i co nam dało te pieniądze, które były przeznaczone na dotowanie tych połączeń nagle okazało się, że tam państwo przewoźnik może funkcjonować bez dotacji, bo jest to trasa rentowna między głównymi aglomeracjami takie trasy są generalnie rentowne i te pieniądze, które były przeznaczone na dotowanie nierentownych połączeń to co mamy teraz problem w Polsce dotowanie nierentownych połączeń między głównymi aglomeracjami państwo także państwo przesunięto na rozwinięcie oferty kolejowej na obszarach peryferyjnych tam, gdzie ci prywatni przewoźnicy nie pojawiła się różnie są zainteresowani i wtedy dochodzimy do całościowego co całościowej poprawy sytuacji to znaczy między aglomeracjami godzimy się na tę konkurencyjne zasady po prostu, kto ma ochotę ten jest oczywiście, jeżeli z przewoźnikiem kolejowym i t d . czy uzyska licencję i t d . i na głównych ciągach mamy znaczące uatrakcyjnienie oferty dzięki wejściu nowych przewoźników, a na ciągach peryferyjnych, a mamy często w ogóle wprowadzenie odpowiedniej jakości połączeń bezpośrednich z dużymi aglomeracjami, bo w Polsce mamy teraz taki problem, że mamy duże miasta, które w ogóle nie mają połączeń dalekobieżnych czy nie mają możliwości bezpośredniego dojazdu największych aglomeracji duże to znaczy jak dużo n p . Grudziądz 100  000 mieszkańców n p . Świdnica ponad 50  000 mieszkańców Żary Żagań to są duże środki, gdzie państwowy przewoźnik dalekobieżny w ogóle nie dociera, a w ogóle kasz kolej dociera docierają tylko pociągi regionalne, ale są to miasta, które są predestynowane do obsługi już na tyle są duże do obsługi zapewniające bezpośrednie połączenia do największych aglomeracji i gdybyśmy w Polsce uznali, że takie trasach Warszawa Kraków Warszawa Trójmiasto Warszawa Poznań Poznań Wrocław są w stanie działać bez dotacji są, bo to są naprawdę masowe Przewozy moglibyśmy przesunąć te środki na rozwój oferty na trasach, gdzie obecnie połączeń dalekobieżnych nie ma, czyli z tego co pan mówi wynika też moje kolejne pytanie zawsze mnie to nurtowało taczkę taka partia nowoczesna z bardzo liberalnym podejściem, ale nie jest takim jak z lat dziewięćdziesiątych, bo oczywiście tam są też ludzie, którzy myślą bardzo tak sprzed 20 lat ten ten kapitał widzą, ale są też osoby, które ten liberalizm jako widz bardziej właśnie nowocześnie czy pana zdaniem taka partia, które pan usiadł z politykami nowoczesnej byłaby w stanie przygotować dobry projekt reformy kolei z też reforma sama kolej musi być jednak robiona z partiami lewicowymi, ponieważ one jednak czują, że to ma służyć wymiarowi społecznemu i t d . czy w zasadzie to nie kwestia ideologii tylko tego żeby, żeby był plan ja w ogóle nie ufam za bardzo politykom także w zakresie kolei to znaczy z właściwie wszystkie partie pokazały, że nie bardzo rozumieją po co mamy mieć kolej, jaką ma funkcjonować, bo nawet partie te lewicowe czy społeczne takie jak, które rządziły w pewnych momentach w Polsce, czyli np. akcja wyborcza Solidarność, a to akcji wyborczej Solidarność zawdzięczamy to, że mamy stutysięczne miasto w ogóle bez połączeń kolejowych, czyli Jastrzębia Zdroju nie była to lewicowa koalicja mówi stołeczna spółek, ale ta pani szczęście, bo już w wywodziła się ze związku zawodowego dach, a również bardzo silnego związku zawodowego na kolei i nie było za bardzo widać n p . że w okresie rządów akt wyborczy Solidarność w pierwszym okresie w koalicji z Unią wolności, a likwidowanie połączeń kolejowych zostało spowolnione trzeba już nie mówię, że zaczęły być reaktywację połączeń, ale że no jednak opamięta się nie, ale również Sojusz lewicy Demokratycznej w Görlitz zlikwidował połączenia ze Szczecina do Polic, czyli linia w ramach aglomeracji wydawało się że, a co jak co, ale połączenia z, a tylko o kolei aglomeracyjnej no tam nigdy nie dojdzie do likwidacji połączenia za Sojusz lewicy Demokratycznej zlikwidowano połączenia nawet na takie dni w związku z tym, a powiedziałbym, że nie ma także możemy wskazać, że 1 partia jest mądrzejsza koleją druga jak ja z kolei powodem oto tak proszę kończyć albo przerwa natomiast cały co teraz mamy tutaj do dalekiej historii rządów AWS -u SLD doszedł natomiast co teraz mamy to jak być, że widzę taką różnicę obecnie w partiach politycznych, a prawo i sprawiedliwość albo zacznę od końca partie opozycyjne PSL Platforma Obywatelska nowoczesna generalnie udają, że problemu wykluczenia transportowego nie ma, a prawo i sprawiedliwość udaje, że wie jak ten problem rozwiązać natomiast, a nie mam pewności czy oni są naprawdę w stanie to zrobić, bo ja cały czas nie widzę w kadrach obecnie rządzących takiego zrozumienia podsta w tego jak powinna wyglądać kolej, czyli że musi zapewniać połączenia od czwartej rano do północy regularnie przez cały dzień co godzinę, a Jerzego, ponieważ to jest w dzisiejszych czasach potrzeby pasażerów są tak zróżnicowane, że nie zaspokoi tych potrzeb 3 połączeniami na dobę a bo 1 kończy pracę 1502 . siedemnastej uczeń w liceum lekcje kończy raz po szóstej godzinie lekcyjnej po ósmego atrakcyjnej dla Polek chce pójść na randkę oraz do biblioteki i nie da się zaspokoić potrzeb społecznych, które bardzo się zróżnicowały połączeniami, które jest o siódmej rano czternastej dwudziestej to za mało to jest także, a ktoś 1 dnia chce po pracy zrobić zakupy i nagle okazuje się już do wieczora czekamy na pociąg w Polsce wciąż funkcjonują linie kolejowe, na których jeżdżą 3 pociągi na domy do Katynia z Olsztyna do Braniewa, a czy są tak jedynie na Podkarpaciu jest bardzo ma liczba połączeń i ja tutaj nie mówił jakiś moich odkryć tak wygląda kolej w Europie przemiana kolei w Europie, która pozwoliła kolei w Europie przetrwać ten napór konkurencji samochodu to było właśnie wprowadzenie tzw. cyklicznego rozkładu jazdy pociągów, czyli połączenie regularnie co godzinę przez cały dzień z czasem w niektórych krajach to się rozwinęło na dodatkowe połączenia nocne np. w weekendy ludzie chcą też, a móc pojechać do większego miasta pójść do kina potem pójść na piwo i wrócić na skład pierwszej w nocy i w Niemczech w Czechach po części są już takie połączenia również nocne to znaczy najpoważniejszym konkurentem kolei zawsze i był jest będzie samochód i samochód zapewnia taką elastyczność korzystają czy kiedy chcemy siadamy do samochodu jedziemy i kolej musi jak najbliżej, a być tej elastyczności, czyli a, jeżeli mamy ofertę kolejową, a polegająca na tym, że pociągi jeżdżą n p . o 134714471547 szpitala, ale między między, którą od czwartej rano do północy generalnie tak wygląda, że Europie to zbliżamy się do tej możliwości elastycznego skorzystają co znaczy n p . jestem na spotkaniu i nie jest także muszą wyjść teraz, bo jeżeli nie podziela też, o ile najwyżej poczekam 40 minut Macana panie nie do wieczora do, ale nie stracę w ogóle połączenia praw brak tak, tak więc ja cały czas nie widzę i mówię zarówno o rządzie prawa i prawdziwości, ale także o samorządach wojewódzkich, który odpowiedzialny za kolej bardzo duża czy cały czas w wielu regionach politycy myślą, że atrakcyjna kolej jest klimatyzowany pociąg, który wystarczy, że swoją nowością i świeżym zapachem przyciągnie pasażerów pasażerów przyciąga oferta, czyli morze mogą to być niezbyt nowoczesne takie tylko jakieś w Czechach prawda małe, by wsparł spalinowe elektryczne spalinowe do u nas więcej elektrycznych linii niż Stanów, ale tak, jakby te re, które mają oczywiście nie są pachnące i są schludne, ale bez przesady natomiast wiadomo, że wiadomo, że o, której kogokolwiek jakiejkolwiek porze dnia ja się zjawi na dworcu to co godzinę mam połączenie po prostu tak i to jest sekret tego, że po pierwsze, kolej przyciąga pasażerów i to przyciąga z dużo większym stopniu niż takie stopniowe u nas co roku zwiększanie liczby pasażerów od kilku lat, ale tą nie są wielkie przyrost salda na skalę w porównaniu z Europą i co więcej kolejny etap to są skomunikowania połączeń zaczyna każdej stacji węzłowej powinno być także zjeżdżają się pociągi ze wszystkich linii i po około 1015 minutach czasu na przesiadkę rozjeżdżają się z powrotem dzięki temu tak to wygląda w Czechach Szwajcarii w Niemczech, a siadając na stacji w jakiej miejscowości generalnie mamy pewność że, podążając kolejnymi połączeniami przez kolejne stacje węzłowe będziemy mieli to połączenie ani, że nagle takiej stacji węzłowej będzie mieli 5 godzin oczekiwania, bo akurat daną linią, a w między szczycie tzw . czyli między dziewiątą, a 14 nie kursuje żaden pociąg to też kolejny wątek, a bardzo w Polsce nie doceniano po między szczytowych to znaczy, likwidując połączenia, ograniczając połączenia likwidowano przede wszystkim te połączenia wieczorne i właśnie między szczytowe, a ZAK każdej linii, gdzie pojawia się połączenie około godziny jedenastej okazuje się ono się cieszy bardzo dużą popularnością, bo to jest taki pociąg do załatwiania sprawne a, a u nas w ramach tej takiej taktyki salami to znaczy co roku odcinano nadanej linii, bo to wygaszanie popytu nie tylko dotyczyło, jakby skali całej sieci kolejowej, że stopniowo likwidujemy całe linie, ale także na konkretnych liniach odcinano po 1 połączeniu co rok i tak zaczynano od połączenia wieczornego, który ma, które nigdy nie będzie pełne pasażerów, ale ma bardzo istotny element wizerunkowy czy znane są puste przez nie możemy wozić powietrza oraz to było hasło, które przez lata dziewięćdziesiąte każdemu artykułowi każdej audycji kolei towarzyszyło, że pociągi wożą powietrze, a natomiast tak pociąg koło dwudziestej drugiej, który no nigdy nie będzie pełen pasażerów nigdy nie będzie także tam z ludzie stoją w korytarzu, ale ma bardzo ważne znaczenie wizerunkowe to znaczy, a jeżeli będę musiał zostać dłużej w pracy, jeżeli nagle coś się stanie musi coś załatwić odwiedzić kogoś w szpitalu po pracy to mam na razie można na nim pełno nie wiem do znajomego na na wódkę no tak tak to mam ten pociąg późno wieczorny, który zawsze zapewni mi to możliwość powrotu tymczasem o tych połączeń zaczynano, a zaczynano otrzymanie oferty kolejne połączenia to były właśnie te między szczytowe, które powodowały, że ktoś, kto chciał pojechać do miasta powiatowego np. załatwić sobie jakiś dokument zrobić jakieś poważniejsze zakupy, które w jego miłości były niemożliwe no to jest o tym, porannym szczytowym pociągiem, a dojeżdżał około godziny ósmej i powrót ze swojego miasta z miasta portowego do swojej miejscowości miał dopiero piętnastej, czyli musiał cały dzień, a nudzić się w mieście powiatowym po załatwieniu 1 sprawy, a i to był znowu efekt likwidacji połączeń między szczytowych i tak, likwidując kolejne połączenia w końcu dochodzą do sytuacji, że prawie już nikomu to kolejny pasowany wtedy można było zlikwidować połączenia, ale moje pytanie dotyczące polityki, które pewno nie niedokładnie do informował mnie czy teraz się uda w ten sposób rozumiem, że z tego co pan mówił n p . o prywatyzacji w Czechach czy dopuszcza konkurencji na na liniach kolejowych i zniesieniu takiej ochrony sztywnej ochrony państwowego przewoźnika wynika, że jakby skuteczną odpowiedzią na problemy polskiej kolei może być zarówno odpowiedź liberalna jak i odpowiedź lewicowa tak czy nie jest także wyłącznie utrzymywanie państwowego przewoźnika pana zdaniem jest rozwiązaniem problemu można również może być to spokojnie odpowiedź liberalna w rodzaju dopuśćmy konkurencję tylko, że pan, mówi że sama konkurencja rozwiązuje problemu tak to znaczy, że trzeba zadbać, o którego kluczowe jest to jak przede wszystkim drogi do tarcia do atrakcyjnej kolei, która naprawdę są różne milionom pasażerów zapewnia mobilne społeczeństwo jest prawdziwym szkieletem systemu transportowego są różne to nie jest także ja powiem, że musi być 1 niepodzielona na spółki Państwowa kolej i właściwie to trzeba powrócić do 1 wielkiego PKP tego nie powiem bo, a w mojej książce widać, że jedno wielkie PKP w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych też działało bardzo źle i nie było nastawione na pasażera a, ale także nie powiem, że trzeba sprywatyzować wszystko albo zaorać niech tu wiedzie zagraniczny przewoźnik pokaże Polakom jak reali Kolejarz nie kluczowe w tworzeniu dobrej kolei jest to, żebyśmy mieli odpowiedzialnych na szczeblu rządowym samorządowym rządowym za kolej dalekobieżnym samorządowym za kolej regionalną to znaczy, a nie jest istotne, kto jest właścicielem przewoźnika czy też przewoźnik zagraniczny samorządowy prywatny czy państwowe tylko naj istotniejsze jest to, żeby w urzędzie Marszałkowskim czy ministerstwo infrastruktury byli ludzie, którzy zaplanują sieć połączeń wybiorą w sposób bardziej lub mniej rynkowy, a przewoźników do realizacji tego planu i będą pilnowali czy wszystko idzie tak jak oni to zaplanowali, a tymczasem w Polsce mamy trochę w zakresie połączeń dalekobieżnych sytuację, że ogon macha psem to znaczy to przede wszystkim PKP Intercity, które dostaje 600  000 000 dotacji rocznie minister państwa, które decyduje, kiedy jest wygodnie jechać, gdzie jest im wygodnie jechać nie jest tak jak n p . w Czechach, że stworzono plan transportowy u nas też ten plan transportowy został stworzony, ale w Czechach ten pan sportowiec dokładnie realizowany przez przewoźnika czeskie trochę, ale także po części przez innych przewoźników, a czeskie ministerstwo infrastruktury organizuje przetargi na obsługę części połączeń i nie zawsze pociągi są obsługiwane przez czeskie trochę w przetargu jest wymóg ma jeździć ogrodzony, a w niej wskazane, kiedy jeździć i t d . a w jakiej częstotliwości, w jakich relacjach, a u nas także ten plan transportowy, ale też trochę taki koncert życzeń jak powinna wyglądać kolej no, a państwowy przewoźnik, który dostaje za realizację połączeń zgodnie z planem transportowym 600  000 000 zł dotacji nagle potrafi powiedzieć, że on nie jest w stanie gdzieś dojeżdżać, mimo że minister tańca, który pisze, że zgodnie z planem transportowym powinny kursować połączenia nadanej linii no bo nie ma zasobów ku temu np. nie ma zbyt dużej liczby lokomotyw spalinowych i t d. i cierpią na tym właśnie takie miasta Grudziądz Świdnica, do których nie dowierza zelektryfikowana linia kolejowa PKP, zwłaszcza że nie bardzo ma techniczne możliwości obsługi bądź albo największe miasto w Polsce bez połączeń daleko w życie z Płocka, który 120  000 mieszkańców i a istnieją kolejne wnioski n p . Urzędu Transportu Kolejowego, żeby doprowadzić połączenia dalekobieżne do Płocka na przewoźnik odpowiada, że nie bardzo ma ku temu zasoby i właściwie temat się kończy, a w związku z tym nie mamy silnych organizatorów przewozów kolejowych tylko to trochę, a mamy wady, że tak powiem wolnego rynku i wady molochów państwa rozum nie mamy zalet 1 drugi rok tak jak najwięcej dały się w Polskim przypadku VAT, bo ten system nie ma nie jest mieszane, ale rozumiem, że wymieszał wady ani nie wymieszał, ale ta naszym gościem jest Karol Trammer twórca redaktor naczelny dwumiesięcznika zbiegiem szyn dziennikarz autor książki, które właśnie wyszła ostre cięcie jak niszczono polską kolej książkę naprawdę polecam wszystkim, którzy w mądry sposób chciał, jakby dopuścić do siebie Namysł nad cieniami trzeciej RP mądry sposób to znaczy bez zacietrzewienia, które często nie wiemy część również państwa czy część tej liberalnej strony zarzuca lewicy lewicowym dziennikarzom, więc ta książka jest wolna od zacietrzewienia bardzo precyzyjna i bardzo przekonująca, a jednocześnie co co też jest jej ogromną zaletą ona nie zmusi was Szanowni słuchacze, którzy pewno wielu was no przecież Merkel chciałaby fetować jakoś mieć oni dobre pojęcie nie zmusiła do takiego kompletnej wywrotki wszystko było dla mnie to nie jest książka też o tym na koniec chciałem pana zapytać rzecz, której też kilka razy próbowałem różne osoby pytać to znaczy pewnie często Włoszczowy sytuacja była taka to sprzed pierwszych rządów PiS -u, że Przemysław Gosiewski wówczas ważny polityk świętej pamięci ważny polityk PiS-u wymyślił, że pociągi dalekobieżne proszę nie poprawiać jeśli coś przekręca będą się zatrzymywały na małej stacji Włoszczowa to co się odbyło później w mediach przez następny miesiąc to był po prostu festiwal drwin i festiwal takiej no w skrócie pisanej wszystkie media znaczy nie nie pamiętam co wtedy prawicowe pisały, ale wszystkie te liberalne media pisały, że to jest głupota, że rząd sobie załatwił po to, żeby tam wyborców przekupić, że to jest tak skrajny idiotyzm, że nigdzie w Europie nie ma takich rzeczy no i różne tego typu teksty ukazywały chciałem teraz od pana, kto w tekście na tym zna w przeciwieństwie do autorów tych tekstów zapytać jak pan ocenia stacji Włoszczowa to tak z Warszawy na południe biegnie Centralna magistrala kolejowa linia budowana za Gierka wpuszczono na nią pociągi pasażerskie w latach osiemdziesiątych, ale linia ta służyła wyłącznie połączeniu aglomeracji warszawskiej aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i aglomeracją krakowską to znaczy już budującą linie nie zwracano uwagi na przecina przez nią obszary i to jest takie zjawisko, gdy mamy ciąg transportowy linię kolejową albo autostrady, która służy połączeniu dużych aglomeracji, a nie interesuje się pijanymi obszarami co więcej pogarsza jakość życia, bo przecina lokalne tkanki nagle i t d . a to jest tzw . efekt tunelu i ambicją regionalisty dzięki światowej jest próba walki z efektem tunelu tak, żeby nie było sytuacji, że połączenie komunikacyjne służy wybranym miejscom, a innym właściwie tylko przeszkadza utrudni i pogarsza jakość życia no bo daje hałas nie daje dobrych połączeń n p . a i w przypadku centralnej magistrali kolejowej ona przebiegła z dala od dużych miast, ale przebiegła przez Opoczno i przez Włoszczowa to były największe to są największe miasta na tej centralnej magistrali kolejowej w drodze po drodze i wobec tych miastach od początku niemalże no był taki ból, że przemykają pociągi wiozące mają nas wnosi się za ich zatrzyma może tylko popatrzeć na nie jak z pełną prędkością przemykają przez nasze miejscowości w i od zawsze mieszkańcy tych miejscowości apelowali prosili pisali, żeby zbudować stację kolejową i przy świętej pamięci Przemysław Gosiewski, a rzeczywiście miał taki model funkcjonowania jako polityk, który został rzucony na województwo Świętokrzyskie przez Jarosława Kaczyńskiego on wbre w temu co się uważa nie pochodził z Włoszczowy on po prostu miał za zadanie, a przekonać mieszkańców do PiS-u przekona w ogóle przekuć województwo Świętokrzyskie z bastionu SLD w bastion PiS-u nie udał, bo tam jedno Jarosław Kaczyński widział że, gdzie jest wysokie poparcie dla SLD można je przekuć na poparcie dla dobrze, że lato lato, że część tego warto podobne jak sen z sentymentu zawsze podobne problemy tak i sposób Gosiewskiego działania był taki, że słuchał, czego ludzie w danych miejscach, bo jest faszystowskie potrzebują starał się to lobbować na poziomie rządowym w przypadku stacji w środku Włoszczowy to była stacja kolejowa stację kolejową udało się otworzyć, a nie był to duży koszt to był właściwie kosz tylko budowy peronu i nagle dzięki temu z Włoszczowy do Warszawy czas dojazdu dzięki budowie 1 peronu i możliwości zatrzymywania pociągów na tej stacji wcześnie tylko techniczne już się nie wszystkich na dnie wszystkich nie wszystkie akcje nigdy nie zatrzymywał się wszystkie pociągi nie będą wszyscy zatrzymywały tylko wybrane, a czas jazdy z Włoszczowy do Warszawy skrócił się czas z koleją z 5 godzin trzeba jechać naokoło po starych liniach do 1 , 5 godziny żadna inna inwestycja kolejowa w Polsce nie dała takiego efektu skrócenia czasu jazdy jak peron we Włoszczowie, ale dodajmy również, bo to był bardzo często głos w ramach tej krytyki mniej lub bardziej merytorycznej, że nigdzie na świecie nie buduje się takich stacji jest to całkowita nieprawda to znaczy w Niemczech we Francji obecnie właściwie za każdym razem jak powstaje kolejna linia kolejowa dużych prędkości to, żeby właśnie walczyć z tym efektem tunelu buduje się stacje pośrednie co kilkadziesiąt kilometrów buduje się stacje, które we Francji na liniach TGV nawet nie mają naz w od miejscowości tylko od całych regionów, bo ich zadaniem jest obsługa regionu to znaczy ludzie dojeżdżają czy transportem publicznym czy samochodami do tych stacji kolejowych i wsiadają do pociągu, który zapewnia bardzo dobry czas dojazdu do największych aglomeracji i tak samo środków gościowi do Włoszczowy dojeżdżają ludzie z Promienia około 30 km żeby, bo z tego Promienia jest to cały czas atrakcyjne, żeby dojechać samochodem do stacji Włoszczowa północ tam się do pociągu bardzo szybko dostać do Krakowa czy do, a czy do Warszawy no i generalnie na stacji Włoszczowa północ co możemy zobaczyć jadąc pociągiem wsiada bardzo dużo ludzi, a i co charakterystyczne jednocześnie cały czas spotykam się z głosami w sytuacji, kiedy ta stacja działa już kilkanaście lat, że tam nikt nie siada do pociągów to znaczy ten medialny atak to wyśmiewanie no to jakby, a trochę sobie nie wyobrażam dzisiejszych czasach, mimo że jak zacietrzewienie polityczne czy czy wcale nie zmalało to nie wyobrażam sobie już takiego kolejnego ataku na jakąś inwestycja dodajmy, że potem już w czasach Platformy Obywatelskiej zbudowano również stacje na obrzeżach Opoczna, a i to już nie spotkało się takim atakiem, ale generalnie to jest wyzwanie jedno z wyzwań takie polityki regionalnej polityki transportowej, żeby transport publiczny poprawiał jakość życia nie tylko dla mieszkańców największych aglomeracji, ale także tych peryferyjnych obszarów które, a od których, dla których jest to być albo nie być możliwość dojazdu dostępność komunikacyjna, bo jeżeli na peryferyjnych obszarach nie mamy dobrego transportu to skutek jest 1 ludzie się stamtąd na dobre wyprowadzają, bo np. nie są w stanie 1 dnia dojechać załatwić spraw i wrócić albo nie są w stanie w atrakcyjnym czasie, godząc pracę na miejscu i studia zaoczne winnym mieście czy słabych połączeniach transportowych, a pogodzić te 2 aktywności bez problemów taki, że czegoś muszę zrezygnować nagle np. urwać wcześniej z pracy, żeby zdążyć na pociąg, którym dojadę na studia zaoczne, czyli rozumiem, że w przypadku Włoszczowej Włoszczowy przywłaszczał przepraszam nie tylko chodzi o to, że ludzie są po drodze mają te emocje że, że nie mamy, że sąd jesteśmy tak traktowani per noga, ale pan mówi, że to również z punktu widzenia czysto takiego rachunku powiedziałbym nie wiem może jest mobilność ludzie dojeżdżają pracują zresztą też ma sens to tak no i przede wszystkim musimy patrzeć na transport publiczny z 2 powodów 1 to, żeby służył jak największej liczby ludzi, bo po to, tworzymy systemy transportowe nie, bo ładnie wyglądały, żeby można było będąc marszałkiem był co zrobić zdjęcie na tle ładnego pociągu tylko, żeby one służył jak największej liczby ludzi, bo to zapewnia zdrowe funkcjonowanie ekonomiczne tego transport publiczny co nie jest tania rzecz w związku z tym musimy jak najwięcej użytkowników, żeby koszty jego funkcjonowania rozbijały się na jak największą liczbę użytkowników internetu ma sens ekonomiczny, a drugie wyzwanie tez transport publiczny musi zapewniać ludziom możliwość zaspokajania swoich potrzeb związanych z przemieszczaniem i te 2 kwestie są kluczowe jak sobie na to nie odpowie nie tylko będziemy myśleli po co nam atrakcyjna kolej wymyślali kolejne to ona nigdy nie będzie wzrastał, czyli dużo połączeń i tyle bardzo dziękuję naszym gościem w ten słoneczny dzień 11 sierpnia był Karol Trammer specjalista od rozwoju Regionalnego transportu publicznego dziennikarz autor książki zbiegiem autor książki przepraszam ostre cięcie jak niszczono polską kolej, która właśnie wyszła bardzo państwo tę książkę polecam za chwilę informacje Radia TOK FM program świat się chwieje przygotowali Anna Piekutowska i Martyna Osielska realizowała Liwia Prądzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA