REKLAMA

"Lasy Państwowe niszczą Puszczę Karpacką"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-12 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 min został do godziny dziewiętnastej słucham Radia TOK FM dziś 12 kwietnia w poniedziałek w naszym studiu kolejny gość pan Łukasz sowieckie inicjatywa dzikie Karpaty dzień dobry dzień dobry państwu dzikie Karpaty jutro w Warszawie organizują niewinna wypowiedź manifestację protest państwo będą w były przeci w lasów państwowych i cofając państwo robili, więc najpier w na 1230 zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję, która odbędzie się pod liczbą Dyrekcji Rozwiń » generalnej lasów państwowych potem czternastej pod siedzibę Ministerstwa Środowiska, a potem od szesnastej na plac konstytucji do wieczora będziemy też przebywać i pokazywać społeczeństwu dowód na niszczenie Puszczy Karpackiej przez lasy państwowe, a dość mocno mocne oskarżenie dla części słuchaczy może być paradoksalne lasy państwowe niszczą Puszczę karpacką lasów, które są odpowiedzialne za ochronę dbanie o lasy no właśnie dla nas to też jakieś kuriozum dlatego się temu przeci w przeciwstawiamy, ponieważ no naszym zdaniem lasy są państwowe, więc po po pierwsze, powinny być pod jakąś kontrolą obywateli tego państwa po drugie, no w ich wg ustawy o lasach ich funkcją jest m. in. zapewnienie ochrony przyrody niestety z tą ochroną przyrody bywa różnie raczej raczej lasy państwowe są nastawione na po prostu pozyskiwanie dużej ilości drewno co nie jest może samo w sobie złe, ale robi się, kiedy jest jedynym celem czeka od tamtej części Karpat istotne jest to, żeby lasy państwowe nie traktowały czysto merkantylizm czysto gospodarczą tych lasów tylko bardziej skupiły się na dbaniu o o tamte rejony, dlaczego dlatego, że jest to 1 z nielicznych terenów kraju, gdzie jeszcze występuje sporo lasu o cechach naturalnych takich n p . w Puszczy Białowieskiej przy czym poszła, by uzyskać lasem nizinnym wpuść Puszcza Karpacka jest lasem górskim i takich lasów mamy w Polsce bardzo niewiele myślę, że jest to około ± 22 % wszystkich lasów jakich w Polsce mamy maj 2 % tak i lasy zasługują na szczególną ochronę natomiast są traktowane zwykły las gospodarczy, czyli są mocno mocno po prostu poddawane komercyjnej Chince i podobnie jest polowania, które na tym terenie odbywa się sporo polowań komercyjnych, które też powinni tam miejsca, gdyby był pracownikiem lasów państwowych albo szefem cha to powiedział pan tak chwileczkę ustalmy pewne podstawowe zasady Chrońmy przyrodę i do tego mamy odpowiednie instrumenty w państwie parki narodowe parki krajobrazowe rezerwaty sieć natura 2000 są bardzo konkretne narzędzia, a cała reszta lasów niech będzie używana w celach ekonomicznych tak się dzieje tak, bo państwo nie protestują jak rozumiem przeciwko wycinaniu w parku Narodowym nad bieszczadzkim parku Narodowym drzew czy w rezerwacie nie protestują przeciwko wycinaniu drze w w rezerwacie w parku Narodowym, dlatego że, o ile bieszczadzkim parku Narodowym odbywał się zapamiętać wycinka natomiast jest to na niewielką skalę to są też np. przebudowa drzewostanu na zgodnie z siedliskiem naturalnym, ponieważ tam też znajdują się fragmenty sztucznych drzewostanów czasem jest to ze względów bezpieczeństwa, kiedy marce, że znajduje się blisko szlaku turystycznego natomiast nie ma tam wycinki komercyjnej tak w okolicy w otulinie Bieszczadzkiego parku Narodowego, gdzie gospodarują lasy państwowe w Polsce niestety ustawa o ochronie przyrody tak skonstruowane, że nie bardzo jest możliwość od wielu lat na stworzenie nowego parku Narodowego bądź poszerza jego dlatego musimy i tak chronić przyrodę i lasy państwowe są do tego zobligowane prawnie i mają mają instrumenty, żeby to robić tylko po prostu brakuje dobrej woli z ich strony państwo ostatnio informowali w mediach społecznościowych o tym, że już bardzo stare drzewa są wycinane one były wycinane z rezerwatów parku Narodowego parku Krajobrazowego czy z terenu po prostu, których jest tylko nadleśnictwa w lasach państwowych to są tereny nadleśnict w natomiast jest to czym problem też możliwe to jest oddano stare drzewo akt drugi zgadzam się często to jest właśnie dobre stare drogi drzewo i właśnie drogi chyba przeważa te fragmenty nadleśnictw, o których mówimy znajdują się w otulinie Bieszczadzkiego parku Narodowego w praktyce często także wycinka trwa kilka metrów od granicy parku, czyli w 1 miejscu drzewa są chronione lasy chronione zwierzęta są chronione następ kilka metrów dalej już po prostu trwa wycinka gleba jest rozjeżdżona przez ciężki sprzęt, a zwierzęta po prostu podlegają presji polowań po prostu są zabijane po wyjściu z parku Narodowego od niej także przez nie powinna być także powyżej pewnego wieku powinien być zakaz wycinania taki, że czytanie rozwiązywał problemy też za jakie drzewek i w jakim otoczeniu może rozwiązywało problem problem natomiast sytuacja jest taka, że same lasy państwowe re, a konkretnie regionalne regionalny dyrektor lasów państwowych w Krośnie wydał w 2014 roku decyzję nr 28, która potem została jeszcze wprowadzona poprawka decyzją nr 142016 roku i ta decyzja, mówi że nie powinno się wycinać drze w szczególnie dużych szczególnie starych takie drzewa powinny nazwijmy to po prostu potocznie umrze śmiercią naturalną i został pozostać w lesie do naturalnego rozkładu i zwłaszcza chodzi tam w tej decyzji o drzewa, które spełniają kryteria wymiarowe drze w pomnikowych, czyli takich, które mogłyby zostać uznane za pomniki przyrody i to historia w praktyce jest to taki drobny Kruczek, że te drzewa nie powinny być wycinane, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo publiczne BHP lub tutaj ciekawostka zabiegi związane z hodowlą lasu, czyli w praktyce te drzewa nadal są wycinane my ciągle znajdujemy takie drzewa albo wycięte albo zaznaczone do wycinki to są buki, które mają powyżej 3 m obwodu w pierwszej psy to są jodły i które mają powyżej 250 cm obwodu piersi lisy i takie drzewa no zdarza się, że zgodnie znajdujemy ich kilka kilkanaście często pytamy wtedy nadleśnictwa, dlaczego te drzewa zostały wycięte no i odpowiedzi są różne oto firma zewnętrzna, której zlecili wycinkę przypadkiem wycięła drzewa, a to drzewo zagrażało, mimo że stał w środku lasu i nie było tam żadnych ludzi, a to np. właśnie wymagała tego hodowla lasu, czyli po prostu wprowadzenie tam gospodarki leśnej takich jak prowadzić wszędzie, czyli wycinanie starych drzew są za nowych i po prostu zarabia na tym pieniędzy, ale czym to jest błędne koło, bo jeśli jakieś powodu lasy państwowe w tym duńskie uznają, że wytną drzewo zatrzymało się powołać na ten kawałek przepisu ocenia pan mówił, że te związane z hodowlą lasu tu nie ma się jak odwołać czy do tego zresztą do kogoś odwołać jest może, by państwo mogą znaleźć tylko jako organizacja pozarządowa nie wiem no tylko włącznie z dyrekcją regionalną lasów państwowych no tak tak nie to znaczy tak rozmawialiśmy najpierw nadleśnictwa Nadleśnictwo odsyłały nas do regionalnej Dyrekcji lasów państwowych w listopadzie złożyliśmy tam postulaty, które zostały oddalone i odesłano nas do generalnej Dyrekcji lasów państwowych analiza chyba jeszcze był taki konflikt tego co pamiętam, że mieli pretensje do SRP codziennie zjawili, jakim spotkaniu albo dostarczyli raport, który źle teraz jest dobrze ponad stuletnie państwo niedokładnie 230 % tych drze w które, którą państwo pisali źle opisane, że były także ważna lokalizacja za zdarzało się, że n p . zarzucano nam, że drzewa były źle zmierzone, ale drzewa nie są ścinane na z wysokości 0 cm tylko są zawsze ścinane na kilkudziesięciu centymetrów wysokości więcej np. brakowało 1 cm no to można było uznać, że tam na tych 130 cm powinny być mierzone ta, a tym rozmawiał Michał był, ale w każdym razie skończyło się także generalny generalna dyrekcja lasów państwo również dziś nasze postulaty, ale można zaś po co państwo, jeżeli te, gdy szlachetne robotę oczywiście wszyscy, którzy pana słów przyklasnąć panu, by po państwa robocza, ale skoro panowie o tym, rozmiarze pomnikowym, a lasy państwo mogą wyciąć nawet takie drzewa mówią, że ma związek z hodowlą lasu to co w ogóle to takie by gdy czarne czy to nie jest jakaś hipokryzja, mówi że zachowujemy te stare zwierzę drzewa, ponieważ decyzja była taka, że tych najstarszych nie tniemy cały czas może może trochę naiwnie wierzymy jednak dobrą wolę lasów państwowych tylko w no jednak chcielibyśmy tego dialogu i próbujemy tego dialogu natomiast często jest po prostu albo spychologia albo po prostu lekceważenie albo zwykła nie Wilanowska zaprosiliśmy na jutrzejszą konferencję też przedstawicieli lasów państwowych i otrzymaliśmy odpowiedzi źle nie pojawią się, ale moglibyśmy zrobić taką konferencję w innym terminie byliśmy pod siedzibą regionalnej Dyrekcji lasów państwowych ostatni piątek w Krośnie nie chciano wyjść do nas, żeby z nami porozmawiać już do nas rzecznik, ale pociąg nie będzie rozmawiał w przestrzeni publicznej jak to rzecznik dlatego zapraszam do gabinetu, ale my już w gabinecie byliśmy raz 2 ostatnie m. in . by ich zgodę te postulaty w listopadzie, kiedy bardzo miło nas przyjęto poczęstowano herbatą wręczono materiały promocyjne jakiś prospekty wyprodukowany przez lasy państwowe no to utrzymywanie w Krośnie Dyrekcji regionalnej państwa postulaty były jakieś, żeby ograniczyć wycinkę właśnie drzew pomnikowych to, żeby być, żeby mogli powstrzymać wycinkę starodrzewia w drzewostanach ponadstuletnich na terenie otuliny Bieszczadzkiego parku Narodowego oraz na terenie projektowanego toruńskiego parku Narodowego na Pogórzu przemyskim oraz, żeby powstrzymać polowania na tych terenach jak się odnosi jak ludzie z lasów, w których odnoszą, kiedy państwo mówi o projektowanym turyńskim parku Narodowym też do dość ciekawa idea, ale jednak idea to znaczy plan jest od tak naprawdę kilkudziesięciu lat i nawet to jest wpisane do strategii rozwoju jest taki dokument oficjalny tylko, że to się cały czas nie wydarza lasy państwowe oficjalnie jak zwykle odsyłają nas do ministerstwa lub do regionalnej czy generalnej Dyrekcji ochrony środowiska tamte instytucje odsyłają nas do lasów państwowych i to takie błędne koło natomiast wiem wiemy doskonale o tym, że niektórzy pracownicy lasów państwowych popierającą ideę tylko po prostu nie mogą o tym, głośno mówić popierają to idea jednocześnie oficjalnie lasy państwowe kilkakrotnie mówił że, gdyby lasy państwowe to w ogóle nie mogli nie nie byłoby w ogóle tego pomysłu tak, bo to jest z tego co czytałem lasy państwo mówią tak to my leśnicy zadbaliśmy o to, żeby 30 % praw do 60 paru wzrosła o 6106 chociażby takich nadleśnictwa Bircza tak to lasy państwowe zrobiliśmy dzięki czemu wy ekolodzy możecie teraz chcieć to zrobić park Narodowy w niektórych na liście n p . w Stuposianach lesistość wzrosła z 30 paru procent to nawet 92 % dzięki lasom państwowym m. in . dzięki lasom państwowym, owszem, zgadzam się często to były po prostu sadzone lasy po wojnie natomiast my nie postulujemy wstrzymanie wycinki w tych lasach, które zostały osądzone rynkom leśników tylko wstrzymanie wycinki wycinki w starych drzwiach w ostatni w enklawach Puszczy Karpackiej tych właśnie 30 %, które tam rosły przed wojną i teraz te drzewa mają często powyżej 100150200 więcej lat i czasami lasy oficjalne komunikaty lasów państwowych stwierdzają, że to wszystko wyrosło po wojnie na glebach rolnych posadzone rękami leśników no tylko, że drzewa, które mają 150200 lat wyrosły 7075 lat, które minęło od wojny więcej to co się tu nie zgadza no tak, a jeszcze kontrargument odpowiedź, na który poproszę pana lasy państwowe mówią, żeby w Polsce powstał park Narodowy, bo to musi być zgoda społeczności lokalnej tak mamy prawo skonstruowane, a lokalnie mieszkając tam ludzie nie chcieliby parku Narodowego, bo mają wrażenie, że to utrudni życie nic stanowisko miejscowej ludności nie jest takie jednolite często ludzie są po prostu zwolennikami utworzenia parku bądź nie mają zdania, bo czasami po prostu nie mogą tego zdania głośno wypowiadać, ponieważ właśnie na tych terenach często istnieje wiele takich zależności, że jeśli ktoś właśnie jest pracownikiem lasów państwowych to albo ktoś z jego rodziny tam pracuje albo pracuje firm firmy zewnętrznej wynajmowanej przez lasy państwowe do jakich prac leśnych wtedy naprawdę lepiej dla takiej osoby, żeby nie wypowiadała się pozytywnie o utworzeniu parku na koniec przypomnienie wszystkich świadczeń społecznych, które są w Warszawie mogą przechodzić 1230 trzeba na państwo przedstawią lasów są w Warszawie o godzinie czternastej przez Ministerstwo Środowiska, a od szesnastej, gdzie plac konstytucji zapraszamy wszystkich liczymy na to, że w końcu ten głos społeczeństwa zostanie przez lasy państwowe i przez Ministerstwo Środowiska, które przez 2 miesiące na jezdni odpowiedział na nasze postulaty jakoś usłyszane w końcu Łukasz Nowicki inicjatywa dzikie Karpaty bardzo dziękuję za dzisiejszą bardzo dzisiejszy program realizował Adam wczoraj wydawały przygotował mnie to strzelecki prowadził Paweł Sulik do suszenia do jutra do godziny 1720, a teraz za 3 minuty 19 zacznie informacje Radia TOK FM po informacjach kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA