REKLAMA

Chód i broda wyróżniały kler

OFF Czarek
Data emisji:
2019-08-13 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie dzień dobry wspominałem kilka dni temu Szanowni państwo konferencji bardzo interesujące, która odbywa się na Uniwersytecie warszawskim to jest taka doroczna konferencja Juliana są słuszne, by wielka Stal bis w jej ramach wiele interesujących artykułów artykułów wykładów ktoś fachowo nazywa referat referat tak, że musi być i 1 z referatów, który zostaliśmy Rozwiń » wygłasza jutro 1130 tak jest jest właśnie referat mojego dzisiejszego gościa i czy już napisał panie pan gotowy takie mam mam całą pewnością historii jestem w 100 % pewny moich wniosków, jakie wnioski muszą dla niej ma być tzw . jestem tak dlatego warto było zacząć ja będę mówił o tym jak układały się relacje między duchownymi klerykami, a klerykami starszy tym rozumieniu tego słowa tak duchownymi biskupami, a zwłaszcza prezbiter ami jak na niższym 4, a resztą społeczeństwa chce prześledzić proces bardzo bardzo długi proces i ciekawy proces tworzenia się kleru jako odrębnej grupy społecznej proces, który zaczął się jeszcze pewnie koło drugiego wieku naszej ery, ale który skończył się właściwie dopiero w epoce średniowiecznej no bo to, że jesteś godzien taka grupa to niektóre może budować dzisiaj oczywiste ale o czym zawsze było tak tak rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na na pierwsze wspólnoty chrześcijańskie to w nich nie ma grupy, która rościła sobie prawa do tego, żeby uznawać za grupą za grupę kapłańską przez kapłanów rozumiem tych, którzy są uważani za pośredników między Bogiem czy bogami ja ludźmi, jeżeli nawet spojrzymy na cały korpus nowego testamentu to słowo kapłan odnosi się w nim wyłącznie albo do kapłanów żydowskich albo do Chrystusa jedynego kapłana nowego przymierza albo do całości ludu Bożego natomiast liderzy pierwszych wspólnot chrześcijańskich nazywani albo zarządcami Episkopat, czyli biskupami albo starszymi, czyli prezbitera i prezbiterium mi nigdy tym terminem nie są określeni dopiero w toku drugiego wieku pod koniec drugiego wieku tak między po 100 kilkudziesięciu latach istnienia chrześcijan jako pewnego rodzaju odrębnej grupy chrześcijanie ukrywają na określenie tej grupy swoich swoich przywódców terminy Kloss, które oryginalnie oznacza działu los przydziału i dopiero w toku trzeciego wieku zaczynają bardzo powoli najpier w w takim sensie metaforycznym niemalże nazywać tych ludzi kapłanami, a w końcu zaczynają do do tych kapłanów stosować pewne zasady zaczerpnięte ze starego testamentu zasady dotyczące ich obyczajów i pożywienia seksu z solidnym socjalistyczny pan seks się pojawia pojawia dosyć ograniczenia w miejsce w tej sferze pojawiają się dosyć dosyć szybko i mniej, więc już 0304 . wieku widzimy, że kapłani prezbiterzy i biskupi, bo to słowo było zarezerwowane dla tych 2 grup diakonów ten trzeci stopień hierarchii kościelnej porównywana do starotestamentowych lewitów, że kapłani nie mogą przystępować czy przed przystąpieniem do ołtarza muszą zachowywać wstrzemięźliwość seksualną nieznaczne musiał musiał żyć całkowicie bez seksu, ale że przed ofiarą, a Eucharystię zaczyna być traktowana jako ofiara seks nie wchodzi nie wchodzi gra trzeba to do dzisiaj zostały już w ten proces ten proces postępuje tak, bo my ją nabiera tempa, bo poczynając od piątego wieku my widzimy, że w chrześcijaństwie przede wszystkim chrześcijaństwie zachodnim rodzi się przekonanie, że wszyscy duchowni powyżej stopnia są jako na powinni zachowywać permanentną wstrzemięźliwość seksualną się sprawdził, że tak jak wiele zasad się nie sprawdza natomiast jest tu rzeczywiście jest to jest bardzo bardzo długi proces tak czy ta idea pojawia się w piątym wieku, ale do momentu, kiedy ta idea będzie powszechnie wprowadzona w życie Emir całkowicie, ale zmiany powszechnie mija jeszcze ja jeszcze bardzo dużo czasu i co jest charakterystyczne także ona nie jest całkowicie obca chrześcijaństwu wschodniemu, ale przede wszystkim rozwija się na Zachodzie co co ciekawe i co ważne, że wydaje na Zachodzie nawet kiedy ta idea się pojawia ona nie znaczy, że duchowni nie mogą mieć nie mogą mieć on mogą mieć tylko jakby nie mogą korzystać swoich ze swoich praw małżeńskich w sferze seksualnej to dlatego istotne, że oni cały czas mogą mieć rodzinę tak mogą mieć synów córki żony teściów już nie mówiąc braciach siostrach kuzynach i t d. to znaczy, że oni nie są wyizolowanie społeczeństwa inaczej niż mnisi wśród mnichów ta to ci, którzy zerwali w ogóle kontaktu z rodziną byliśmy bardziej chwaleni idea ta idea do tego, żeby i dlatego, żeby oddalić swą od swojej rodziny nasze nigdy wśród wśród duchowieństwa nie przyjęła nawet tam, gdzie my mamy taki pierwszy wspólnoty duchownych n p . w Hiszpanii na przełomie 0405 . wieku, gdzie taką wspólnotę duchownych założył Augustyn nawet tam było oczywiste, że stara matka będzie mieszkała ze swoim synem prezbiter tak zasadniczą wszyscy prezbiterium prezbiterzy mieszkają razem, ale matka matka jest matka i jej samej samej nie zostawi, więc seks czy brak seksu z całą pewnością pokazujemy jesteśmy inni, ale jednocześnie ta separacja czy oto oddzielenie od od społeczeństwa niespecjalnie się na duże brak seksu który, gdyby naciska zmierzenie kapłani tutaj to jest bardzo tak bardzo istotne pytanie, kto jest za tymi normami dotyczącymi życia seksualnego dotyczącymi także stroju dotyczącymi sposobu uczesanie dotyczącymi tego jak Broda ma wyglądać zawsze się wzruszam się bardzo złośliwe Osowa i tak 0 seksu będzie chodzić w sukienkach i do tego powiemy wam jak się godzić w i myślę, że my nie możemy na to nas na to zjawisko patrzeć z punktów z punktu widzenia dwudziesto licznego gdzie, gdzie my mamy bardzo silną afirmację życia seksualnego taka firma, która nawet w pewnym momencie wchodzi do do myślenia do myślenia katolickiego jak wchodzi bowiem sobie z różnym sukcesem ale, ale chodzi natomiast w starożytności wyrzeczenie się życia seksualnego przez elitę czy kontrolowanie swojego życia seksualnego przynajmniej było uważane za coś za coś godnego pochwały wręcz wręcz oczywistego tak nie ma w środowisku pogańskim to bardzo dobrze widzimy wśród stoi kurz dobrze dobrze widzimy tak człowiek, które zażywa seksu zbyt wiele jest podejrzany jest jest słaby nie potraficie kontrolować to to to jest człowiek z niższych warstw społecznych to nie jest osoba należąca do lica seks służy do prokreacji dla starożytnych chrześcijanie specjalnie się tutaj z tego z tego nie wyróżnia nie wyróżniają się oczywiście mówię panu idea tak nie mówi o niemoralności, ale w którymś momencie Grzegorz z Nysy mówi, gdyby prokreacja była możliwa jakiś inny sposób to któż z nas nie zrezygnowałby z seksu wyraża ABO, gdyby Bóg chciałby, żeby prokreacja była przyjemna to, aby organ lub z obstawą i tras wracając do pana do pana pytania, skąd się skończy biorą za te zasady ten kto, kto za nimi stoi to sami duchowni próbują je wprowadzać oni sami starają się pokazać jesteśmy my jesteśmy inni czy mamy do czynienia z regułami, które w, jaki sposób są narzucone z zewnątrz czy może inaczej narzucone narzucone z góry możemy pamiętać o o hierarchicznej strukturze kościoła tak kościół to jest to jest instytucja niesłychanie interesująca tak, bo instytucja, która rozwija się w starożytności i czy w ogóle nie przemysł nie przypomina niczego innego co istniało świecie w świecie pogańskim najbliższą analogią są oczywiście wspólnoty żydowskie, ale są skonstruowane inaczej po pierwsze, wspólnoty żydowskie są zasadniczo zarządzanej kolegialnie w okresie rzymskim i są zupełnie siebie niezależne to znaczy nawet jeśli mamy parę synagog w 1 mieście to każda rządzi się po swojemu i nie ma instytucji, która mogłaby cokolwiek narzucić całemu światu żydowskiemu, a w chrześcijaństwie zaczyna być inaczej z 6 jest w chrześcijaństwie bardzo szybko pojawiło się biskupi, którzy kontrolują swój teren są w stanie narzucić dosyć wiele wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje za 3 minuty o 1120 dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego studio do naszej rozmowy wracamy po informacjach Radia TOK FM wczoraj wracamy do kleru do początków kleru państwa mają gości jest dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego czy własnych sprawach ustaliliśmy życiu kleru czy stać się w, ale oprócz seksu mieszczą się jakoś wyglądać tak to znaczy regulacje dotyczące sfery seksualnej on rzeczywiście pojawiło się dosyć szybko i one rzeczywiście rozwijały się w następnych stuleciach Rooney nie były jedynymi które, która dotyczy kleru te najważniejsze regulacje dotyczyły sfery powiedziałbym rytualnej liturgicznej, ale nie interesują przede wszystkim te, które w, jaki sposób wpływały na na stosunki między między Kairem a, a resztą społeczeństwa jest taki jest szósta wieczne kanon synodu w matką, który mówi w jaki sposób powinien mieć sposób człowiek świecki powinien pozdrowić duchownego spotkawszy go na drodze tak jak i jak obaj jadą na koniu to świecki musi zdjąć czapkę z głowy jak duchownej, gdzie pierwsza świecka jedzie na koniu to świecki musi zejść z konia i skłonić głowę a kto by nie przestrzegał tych zasad, które są wprowadzone pod natchnieniem ducha Świętego będzie wyłączony z kościoła teraz tak co jest interesujące w tym ustawicznym kanonie jest to, że on zakłada, że świecki, który spotka duchownego na drodze go rozpoznać narzekam nie miałby nie miałby sensu, jeżeli pan będzie dobrze odżywione myślę, że różnie ja bym nie przesadzał z samej córce wycie to jest czwórka samochód kierują, żeby w Afryce w myślach być dla systemu fryzurze wykonanego no nie no bo kanon zakłada właśnie, że duchowny może być zupełnie bez czwórki tak w przeciwieństwie w przeciwieństwie do świeckiego, ale ten tamten proces, w którym duchowni zaczynają wyglądać inaczej niż reszta społeczeństwa on będzie trwał bardzo długo i sprawdzimy już w piątym wieku mamy kanony, które mówią, że duchowny duchownego powinien w jaki sposób wyróżniać również jego jego strój buty, a nawet Chudy tak ten chód duchownymi wydaje szczególnie interesujące, ale my cały czas jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy można mówić o jakimś specyficznym stroju duchownym subtelnie habicie cokolwiek jest interesujące, bo sama idea stroju religijnego już w tym czasie istniała od czwartego wieku mnisi mieli swoje bity i mnichów można było rozpoznać bardzo łatwo po sposobie w jaki się ubierali natomiast, jeżeli chodzi o duchownych to wzmianki na temat ich z PC licznych wyraźnie odróżniającego i od świeckich stroju pojawiają się później niż wzmianki o pewnym specyficznym sposobie zaprowadzenia porządku na ich głowach to znaczy wzmianki o to służę o wystrzelony kawałku kawałku głowę tak, czyli najpier w ten sura później strój duchowny i to się w interesujące bo jaka jest funkcjonalna różnica między tą surową a, a strojem duchownego, ale taka, że strój jest bardzo dobrym i wygodnym wyróżnikiem, bo jeżeli chce wyglądać inaczej, jeżeli chce, żeby było się podrobionym na drodze to można, ale jeżeli duchowny chce pójść do miejsca, do którego powinien chodzić tak jeśli te wbre w kanonom daje wbre w kanonom snuć się po po o po rynku albo ponieśli drugą żonę złej reputacji niech nie będzie no to wystarczy mu wystarczą mu zdjąć swój specyficzny strój, ale stosują tego nie można zrobić Karol i ten dom myślę, że nie w każdej sytuacji wchodzi gra i już peruka tak peruka pewnie byłaby dosyć dobrym pomysłem w większości wypadków jednak duchowny który, który jest wystrzelone taki, który wchodzi do miejsca, w którym on jej wszyscy inni wiedzą, że nie powinien się znaleźć musi pokonać musi ograć wstyd i musi pokonać strach że, że ktoś powie biskupowi tak i seria o myślę, że tak, ale wstyd, że pokonać to trzeba najpierw trzeba posiadać myślę, że wielu kleryków posiada wstyd i to wstyd w jego różnych jak już tydzień na różnych poziomach tak są ludzie, którzy wiedzą, że robił źle i mimo wszystko co robią tak są tacy, którzy wiedząc, że robią źle morzem pal licho tylko po prostu wstyd się ludzi tak co ludzie powiedzą jak ja myślę myślę, że wstyd jest dosyć silnym motorem, a z hamulcem różnego rodzaju ludzkich ludzkich postępowań w każdej wydaje mi rzecz biorąc pod uwagę to to, że to Sury nie można się pozbyć wydaje się, że strój duchownego specyficzny strój duchownego jest raczej dla tych, którzy chcą pokazać, że wyglądają inaczej, że są inni, a to sura jest dla tych, którzy mają wyglądać inaczej niezależnie od tego czy chcą czy nie chcą tak i to pokazuje, że te specyficzne zasady dotyczące duchownych ale gdy wchodzą z 2 stron pewnie częściowo są konstruowane przez samą tę grupę średniego niższego kleru, która szuka pewnych pewnych przywilejów, które szuka sposobu pokazania, że jest inna, ale one w dużej mierze są narzucone z góry przez biskupów, którym w ten sposób łatwiej kontrolować i Claire łatwiej skontrować tych, których się w jaki sposób zaznaczyło tak to są nasi, a czy nie pojawia się taka myśl równościowa gdzieś w tym momencie, że dobrze skoro właściwie niby wszyscy ma być równiej no tak taka jest teoria, którą mamy w tekstach no to dlaczego jedni mają stać drugimi, a jeszcze inni mają uzdrawiać pierwsi i t d. zagrali tak ta to przekonanie że, że jest jesteśmy równi przed Bogiem tak, że jest on jest bardzo silna obecny obecnie chrześcijaństwa samego początku, ale jednocześnie on ma ono niekoniecznie wychodzi poza ten wymiar teologiczny nie wchodzi do zbyt często do wymiaru społecznego tak przez państwo nigdy nie walczyło ich specjalnie nie wasz głos niewolnictwa n p . tak Paweł, mówi że niewolników należy dobrze traktować tyle taka ani rolnicy powinni być posłuszni swoim swoim panom wspólnoty się we wspólnotach chrześcijańskich od samego początku właściwa pozycja kobiet nie była również silna jak jak i jak pozycja mężczyzn, chociaż początkowo była silniejsza niż niż później, tak więc chrześcijaństwo nie było ruchem rewolucyjnym sensie w sensie społecznym natomiast nawet, przechodząc na na płaszczyznę religijną chrześcijaństwo cały czas, podkreślając jak taką antropologiczną równość równość wszystkich za czemu dosyć szybko traktować Eucharystii, która była trybu rytuały obecne chrześcijaństwo samego początku zaczęło traktować jako rytuału święte pełen mocy, ale potencjalnie niebezpieczne to znaczy taki, do którego nie należy się zbliżać zbyt zbyt lekkomyślnie i ten podział na tych, którzy mają bezpośredni dostęp do tego rytuału biorą bezpośredni udział i całą resztę społeczeństwa oni właśnie na u samego początku wyróżnienia wyższego średniego kleru jako jako osobnej osobnej grupy tak teraz już chrześcijaństwo antyczny nie mówi życie duchownego jest prostą drogą do do nieba jest pod tym względem lepszej sytuacji nie on jest, by tak powiedzieć swojego rodzaju specjalistą od kultu, które ze względu na dostęp do o do rytuałów ma szczególną pozycję, ale też szczególną szczególną odpowiedzialność już późnym antyku widzimy widzimy to co będzie bardzo powszechne w średniowiecznej nowożytnej takiej nawet wewnątrz kościelnej polemice polemice z duchownymi leży, więc dostaliście więcej od nas będzie wymagał dobrze, ale skoro powstaje, gdyby nowa grupa nowy klub zło trzeba też ustawić ustanowić zasady przyjmowania i wyrzucania tak znaczy w jaki sposób ktoś, kto może po pierwsze, być członkiem takich zasadach czegoś od niego oczekuje, jakie powinien mieć przygotowanie i też jak postępować, aby utrzymać się tak też widzi i jest bardzo problem rekrutacji klarowny jest niesłychanie niesłychanie interesujący to znaczy kto kto wchodził do tej grupy tak musimy pamiętać, że na samym początku mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają wyłączności na samym początku tak nie mają wyłączności na dostęp do Eucharystii tak ta grupa zarządców starszych biskupów prezbiterów jest raczej grupą ludzi kierujących wspólnotą tak to są z całą pewnością są prawie zawsze ludzi, którzy na pewno mogą mają pewien talent mówienia, ale to są z całą pewnością także ludzie którzy, którzy lubią rządzić ci, którzy lubią lubią kierować taki to to jest pewne kryterium rekrutacji jednocześnie w pismach w pismach nowego testamentu w tym tak pseudo Pawłowi listach tzw. listach pasterskich 2 listach do Tymoteusza i listach do Tytusa widzimy pewne wprowadzenie pewnych pewnych zasad pewnych pewnych obostrzeń tak, że kogo to możemy przyjmować tylko takiego, który był raz żonaty tak takiego, którego rodzinie jest jest względny spokój, w który nie pije za dużo, więc to widać że, że pewne problemy z rekrutacją właściwych ludzi one były obecne od samego początku mi nie widzimy przez przez całą starożytność Kościołowi kościół potrzebował ludzi tak, które są, którzy są wykształceni, którzy tutaj, które są obrotni, ale ja myślę o takim zupełnie, ale zupełnie do dobrych znaczny wkład eksportu umieją kierować ludźmi, którzy zatroszczą się o to żeby, żeby dach kościoła był zreperować, którzy umieją wygłaszać kazania tak umie czytać tak to jest rzecz zupełnie zupełnie fundamentalna, która w pewnym momencie przestaje być przestaje być oczywista taki, który zasadniczo są porządnymi porządnymi ludźmi nie są specjalnie nie nie nie przeskrobali i nie zawsze jest łatwa takich ludzi na nie zawsze łatwo takich ludzi przyciągnąć my widzimy późnej starożytności i średniowieczu jak standardy się niejednokrotnie obniżają widzimy jak biskupi sąsiednich diecezji biją się o dobrych dobrych kandydatów do kleru oczywiście z cel ludzi przyciąga różnych sposób przyciąga takich, którzy są po prostu pobożni tak, ale przyciąga też ludzi którzy, którzy chcą znaleźć uznanie w derbach swoich czy sami, bo boi, bo to jest, bo to jest pozycja, która budzi szacunek, a czasami tak, bo to jest dobra fucha, bo n p . to zwalnia z różnego rodzaju podatków, bo to zwalnia od rodzaju zobowiązań poza podatkowych nakładanych nakładanych na mieszkańców miast więc, więc motywację wchodzenia do kleru, ale są bardzo różne także społeczne są są ekonomiczne oczywiście są również Regina informować mamy takie właściwie już bardzo wyraźny jasny wykształcenie się tej grupy kleru, bo to jest dość, że takie płynne trzymałem to jest proces, który właściwie, który trudno powiedzieć, gdzie się 9 właściwie kończy, bo jeżeli spojrzymy na na starożytność na tę zasady dotyczące dotyczące kleru dotyczące właśnie sfery obyczajowej i ekonomiczne i rozrywek pożywienie i t d. to widzimy, że niektóre z tych zasad zaczynają być być dosyć normalnej w drugim wieku tak w drugim wieku zaczyna się w pewnym momencie pojawia się pojawia się to to przekonanie, że tylko biskupi i prezbiter, że mogą sprawować Eucharystię już w drugim wieku pojawia się obyczaj zostawiania części ofiar, przenosząc przynoszonych do ołtarza duchownym, ale np. obyczaj obyczaj namaszczenia podczas podczas ordynacji, które w średniowieczu jest dzisiaj jest i jest obyczajem zupełnie powszechnym jest cały czas nieobecne jeszcze takiego szósty siódmego siódmy wiecznego opowiedzą się w sakramentach, że hiszpańskiego, który cały czas mówi wyłącznie o nałożenie rąk namaszczenie olejem pojawi się dopiero dopiero ósmy wieku, więc faktycznie bardzo bardzo długim długim procesem wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja już za kilka minut 1140 dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego państwa mają goście po informacjach wracamy do naszej rozmowy o czary studio dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj wybieramy się do przeszłości do początków kleru jak powstawał kler jutro na konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie warszawskim pana referat o 1130 tak jest i zmieni pan wnioski czy myślę, że nie zrasta tak wracając wracając do wniosków tak mnie interesuje przede wszystkim jak to się stało tak, że Claire staje się osobną grupą, bo w społeczeństwie moje wrażenie jest takie, że później starożytności my nie mamy tendencji do oddzielenia kleru od od reszty społeczeństwa, by te więzi między duchownymi, a świeckimi chrześcijanami w sferze ekonomicznej społecznej i rodzinnej one pozostają pozostaje bardzo mocna nawet te kanony synodalne, które na pierwszy rzut oka wydają się wyłączać kleru Peter całkowicie n p . z aktywności ekonomicznej, które mówią kler powinien czerpać dochody tylko z kościoła przy bliższej analizie one widać, że zajmują się jak mi bardzo konkretnymi sprawami czasami powiedzmy moralnie dwuznaczne mi taki one naprawdę nie wyłączają kleru aktywności ekonomicznej mówią niewolników to nie sprzedawaj tak albo pieniędzy na procent nie pożyczaj albo zajmują się konkretnymi jakimiś problemami n p . tym, że karp może prowadzić handel, ale powinien uważać na to, żeby nie opuszczać swojego kościoła na nazbyt długo, więc nie mamy raczej rozdzielenia tych 2 grup mamy natomiast szereg norm, które starają się pokazywać, że duchowni są inni taki test to mnie to co mnie interesuje to jest test próba wyjaśnienia, dlaczego właściwie tak, dlaczego zaczęto starotestamentowych normy dotyczące kapłanów lewitów, dlaczego zaczęto je aplikować do do chrześcijańskiego karty nie było oczywiste tak nie jest także zwycięstwo przejmuje, a nie jest także odrzuca wszystkie normy starotestamentowe tak jest różnie są takie normy, które zostały odrzucone właściwie na początku przynajmniej w tym w tym głównym nurcie Pawłowi nurty chrześcijaństwa tak jak np. obrzezanie tak od początku mówi nie teraz nie dotyczy są takie, które były powoli opuszczane w toku w toku trzeciego wieku jak np. normy dotyczące spożywania spożywania krwi tak długim okresie mieszkanie wchodzi gra w trzecim wieku, owszem, a, czyli na znacznie tak samo są też normy i te właśnie dotyczył kleru, które zaczynają być stosowane dopiero w wieku trzecim czwarty ma jeszcze, a jeszcze bardziej piątym, więc to przejmowanie paradygmatu stary testament owego nie jest oczywiste nie jest automatyczne tak warto warto zapytać, dlaczego i mi się wydaje, że to jest jest parę elementów które, które odgrywało to odegrały tutaj rolety nie ma nie ma 1 wyjaśnienia, które by, które tłumaczyło wszystko, więc mamy mamy po pierwsze, i od tego mam wrażenie wszystko zaczyna mamy tę stopniowo sakralizacja Eucharystii tak czy traktowania tego jako i jako obrzędu ofiarnego, tak więc ponieważ Eucharystia staje się ofiarą to przywódcy gmin chrześcijańskich stają się kapłanami i mniej więcej w tym samym czasie równolegle kościół staje się świątynią tak pierwotne kościoły nie mają sobie nic wspólnego ze świątyniami są są miejsca, gdzie ludzie gromadzą ani gdzie przechowuje się święte rzeczy tak święte święte przedmioty i sam kler zaczyna o sobie myśleć tak my jesteśmy my jesteśmy inni właśnie, bo mamy dostęp do do rytualnych władze tak z tym rytuałem wiąże się wiąże się pewna pewno władza, aczkolwiek nie musi być to nie musi być rozumiany jako władza tak może być rozumiany jest jak jak służba taka jest rozumiana w różny sposób drugi element to jest też prawo prawo świeckie w czwartym wieku kończą się prześladowania i władza Państwowa uznaje, a w pewnym sensie konstruuje specjalny status status kleru w dużej mierze, przyznając im te przywileje mu te przywileje, które wcześniej były przyznawane kapłanów pogańskich, ale jeszcze bardziej rozbudowując, więc duchowni po pierwsze, są właśnie zwolnienie z podatków pewnych tam powinności powinności obywatelskich po drugie, otrzymują wsparcie od państwa w postać pewnego rodzaju stypendium po trzecie są w dużej mierze wyłączeni z jurysdykcji świeckiej, że ten, gdy te przywileje chorują w czasie żaden z nich nie jest całkowicie oczywisty, ale one istnieją i teraz szczególne status prawny czy nawet fiskalny on jest czynnikiem, który może wyłączyć pewną wyróżnić pewną pewną grupę grupę społeczną i możemy się zastanawiać czy duchowni nie starali się jak w innych sferach życia n p . w swoim stroju zachowaniu podkreślać tej różnicy, która naprawdę jest zakorzeniona zakorzeniona w prawie takie rozmowy nie absurdalnymi widzimy, że w biurokracja rzymska tak funkcjonuję, że ludzie należący do do poszczególnych szczebli biurokracji tak do poszczególnych czynów byśmy byśmy powiedzieli, odwołując się do imperium rosyjskiego dziewiętnastego wieku oni ubierają się inaczej zachowują się zachowują się inaczej i jest jasne żydowska poborca podatkowy musiał wiedzieć, kto jest duchownym to akt nie jest duchownym, ale z drugiej strony no bo bardzo duchowny poborca podatków raczej nie tego spokoju tych, którzy nie chodzili czy ubierali się jak jak duchowni tylko zostawia w spokoju tych, którzy byli zarejestrowani jako duchowni na nas na liście Klary, które jak wiemy była dostarczana przez przez biskupów władzom władzom świeckim, więc ta szczególna pozycja duchownych oraz całą pewnością wpływała na na ich życie są z pewnością wpływa na ich rekrutacji, ale nie jestem pewien czy inne normy które, które wspominaliśmy czy one rzeczywiście są w tej pozycji zakorzenione również oprócz tego też mamy do czynienia z jakimś ucieranie się hierarchię wewnątrz kleru tak wyraża się też niższy i toteż jest tak to jest i właśnie dochodzimy teraz do 2 elementów, które są, które są wewnątrz kościelna to znaczy pojawienie się plastycy mu i to dlaczego pan poczynił aluzję do rozbudowy Sierra licznej struktury kościoła zaś zacząłbym od mistycyzmu, bo płyty potężny ruch niesłychanie popularny, który pojawia się nagle w chrześcijaństwie to czwartego wieku nie ma życia mniszego przed jakim czwartym i który mi się z tą pewnością są wyraźnie odmienną grupą społeczną tak mówią od nich stroje, które były bardzo bardzo szybko i my widzimy, że duchownych wielu duchownych ten model życia pociąg już już już na poziomie 0405 . wieku my widzimy wiele osób, które próbują łączyć te 2 modele życia na nich Jan Chryzostom n p . na Wschodzie Augusty na Zachodzie Marcin Tur również na Zachodzie i to wszystko prawda, ale z drugiej strony my musimy pamiętać o tym, że mnisi, że wielu duchownych patrzyło na mnichów nie tylko z podziwem, ale PiS pewnego rodzaju irytacja rządu denerwujące będzie mniejszy po prostu takiej tezy te ich estetyczne ascetyczna eksces, a wszyscy duchowni wiedzieli, że jeżeli chodzi o izolacji od społeczeństwa i jeżeli chodzi o praktyki ascetyczne to mogą naśladować mnichów, ale naprawdę nie mogą z nimi rywalizować znaczenie będą co najwyżej takimi wynikami drugiej drugiej kategorii i trasy pójście tą drogą zbyt daleko o jedno do duchownych wprowadziło dla wynikom, a niebezpieczeństwo, jakby tego, że spadł do rangi takich troszkę gorszy Michał Góral na pewnego razu ktoś zasugerował zagrał zasugerował Augustyn owi, który zresztą był rzecznikiem monastyr z racji kleru, że taki nie do końca nie do końca udane mnich, który opuścił swój klasztor cały czas bardzo dobrze nadaje się na duchownego na mnicha to nie, ale za duchownego, gdzie i Augustyn zareagował bardzo ostro widnieje nawet dobrym czasem się nie nadaje na duchownego, ale to znaczy, że ludzie zaczęli myśleć o duchownych jako takich troszkę gorszych mnicha w związku z tym wśród kleru były 2 strategie radzenia sobie z tym takim irytującym sukcesem masce zmów jednak rzeczywiście było pójście tą drogą to znaczy to było estetyzacja kleru, ale drugi druga strategia polegała na postawieniu mocnych mocnych granic pokazaniu my jednak jesteśmy inni i najlepiej, żeby mnisi wrócili tam, gdzie być powinni to znaczy to znaczy na puszczenie więc, więc ten czynnik odegrał jakąś rolę w w rozwoju takim mentalności duchownej, ale jego rola była ograniczona wreszcie ten czyn ten ostatni czynnik to znaczy hierarchia kościelna ja mam wrażenie, że cały szereg tych norm, których o, których wspominaliśmy on one mają mają korzenie właśnie hierarchicznej strukturze struktura kościoła i tej strukturze, która rozwijała się od od samego początku drugiego wieku, ale która w 0405 . wieku zaczęła być bardzo rozbudowana mamy cały czas na czele lokalnego kościoła biskupa, któremu podporządkowane jest cały kler zarówno w mieście, jaki od 0405 . wieku poza miastem przed 0405 . wiekiem chrześcijaństwa poza miastem jest niemalże nieobecna przynajmniej na Zachodzie i teraz biskup potrzebuje narzędzi do kontrolowania tego tego kleru w sferze sferze religijnej w sferze obyczajowej zwyżek w sferze ten jak ekonomicznej i cały szereg tych norm, o których mówiliśmy on one służą właśnie temu żeby, żeby ułatwić biskupowi kontrolę nad swoimi szeregami no rozbieżność nie trzeba coś na pana metrowy wszyscy pani ze mnie wyciągnęła mnie pan po wniosku zgłasza będę mówił pan by cała moja nadzieja w tym, że uczestnicy pamiętają już pierwsze po pierwsze po pierwsze są teraz na innych referatach pana audycji słuchają po drugie, nawet, jeżeli słuchają to po polsku większość z nich nie rozumie ów w ów nad żoną czy pan szacuje oprócz tego, bo to jest takie na konferencję przygotowano 4 to jest to jest to jestem, który związany z moimi moimi zainteresowaniami klerem, o których zresztą chyba jakiś czas temu rozmawialiśmy mnie interesuje się interesują szczególnie prezbiter Rzym w późnym antyku jak prowadzę na Uniwersytecie warszawskim projekt poświęcony prezbiter na na później też na Zachodzie jest ciekawa grupa, bo oprócz pragniemy dosyć mało o wiele mniej niż o biskupach, a z drugiej strony oni przy końcu starożytności Stali się takim takim w frontowym frontowym oddziałem kościoła i to to nie jest przypadek, że w większości języków europejskich dzisiaj, tłumacząc słowo greckich Reuss czy łacińskie za każde słowo bardzo ogólne używa się słowa to jest kartka Pretty państwa, czyli derywaty od odpra w prezbiter, bo pod koniec starożytności prezbiterzy byli jednymi jedynymi kapłanami z jakimi ludzie się spotykali i zespół który, które prowadzę zbiera zbiera źródła poświęcone prezbiterium zbiera je w elektronicznej poszukiwanej bazie danych, które jest, w których dostępna on online i którą zresztą będę jutro też troszkę chwalił no dobrze to gratuluję trzymam kciuki za część referat bardzo dziękuję bardzo dziękuję dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego państwa i moim gościem jutro na Uniwersytecie warszawskim w ramach konferencji biblijnej między nimi referat ma gościa ten 1130 inne oczywiście Whitney w innych porach to można sobie spokojnie sprawdzić na stronie Uniwersytetu Warszawskiego np. informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA