REKLAMA

Przyszłość Polski to Polska z imigrantami. W jakim kształcie?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-13 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd państwa gościem jest ponownie dr hab. Paweł Kaczmarczyk szef dyrektor ośrodka badań nad migracjami dzień dobry dzień dobry ponownie, ale będzie jeszcze pewnie więcej dużo więcej tych wizyt, dlatego że kwestia migracji pozostaje wielkim tematem i wezwaniem dla Polaków dla Europejczyków dla mieszkańców świata, więc chciał, że kolejne wątki mieliśmy okazję poruszyć zacznę Rozwiń » jednak od ostatnich doniesień przynajmniej w mediach one się ostatnio pojawiły, czyli informację o zmianach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji jak podaje też 24 PL dwoje kluczowych urzędników zajmujących się polityką migracyjną cudzoziemcami straciło pracę właśnie w MSW ja zdymisjonowany została wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch oraz prezes urzędu prezes urzędu ds. cudzoziemców Rafał Rogala no i oboje odeszli pisze te 124 PL po wycieku mediów do mediów projektu raportu o polityce migracyjnej państwa przeciek wywołał burzę w resorcie publiczną przecieku zaledwie tydzień temu no ale jak ja jak pan rozumie tę stację to znaczy, dlaczego to jest taka burzach trudno powiedzieć, bo tydzień tam rozmawiać o tym, że ten przeciek w istocie przeciekiem nie była raczej upublicznieniem konkretnych dokumentów w takim szalonym problem być może być może tutaj możemy spekulować nie wiemy tego tak naprawdę i podobnie nie wiemy, jakie były powody tych decyzji personalnych, które pani redaktor przed chwilą wspomniała ja przyznam szczerze, że od tej decyzji dotyczącej prezesa Rogali wiem od kilku tygodni, bo po powrocie z krótkiego urlopu na biurku zostałem list z podziękowaniami za dotychczasową współpracę i przyznam szczerze dla mnie było to bardzo duże zaskoczenie mogę powiedzieć, dlaczego to odnosi się może odnieść do tej do tych do tej do tej działki, która jest mi najbliższa mianowicie analizy sytuacji migracyjnej jako takiej tutaj ja osobiście bardzo dobre zdanie o prezesie Rogali uważam, że to coś się w ostatnich latach stało jeśli chodzi o dostępność danych statystycznych sposób prezentacji także przedstawiania mediom choćby to było potężne postęp, a z mojej perspektywy w lesie dzieje, że ta dymisja nastąpiła teraz, kiedy u zarania jest taki projekt sztandarowe prezesa Rogali, a mianowicie koncepcja migracyjnego centrum analitycznego, które miałoby za zadanie oświatowe takie centra w rządowe centrum, które miało nie tylko zbierać dane z różnego typu rejestrów, które teraz są w dyspozycji różnych resortów, ale także w sposób maksymalnie przejrzysty czytelny udostępnia dzieje szerokiej publiczności z mojej perspektywy wielka wielka szkoda pozostaje nadzieja, że następca będzie również operaty znali dość powiedzieć, że z niedawnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli administracja rządowa, a więc również urząd nie radzi sobie z obsługą cudzoziemców czekają miesiącami, jeżeli nie latami na decyzję administracyjną co oczywiście prowadzi nie tylko utrudnieniem życia, ale też prowadzić może do nadużyć i t d . i t d. i to jest fundamentalna kwestia natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć nagle ta sytuacja jest pochodną decyzja o braku decyzji prezesa Rogali, ponieważ z moich rozmów z nimi spotkań wynikało jedno niezbicie, że urząd ma potężne braki kadrowe, więc trudno powiedzieć na ile jego siła logistyczna była zbyt mała, żeby te dodatkowe etaty uzyskać tego nie wiem natomiast jedno wiemy i to wynika także z tego raportu, który pani wspomniała nie sposób jest ogarnąć sensie administracyjnym tego zjawiska imigracji, które dotyczy nas w ostatnich kilku latach bez drastycznego zwiększenia nakładów na tę właśnie działkę niestety to obserwujemy od najniższego poziomu urzędów powiatowych urzędów wojewódzkich aż do choćby urzędu ds. cudzoziemców po prostu brakuje mocy przerobowych, żeby się zajmować tym zjawiskiem ja to po podkreśla, ponieważ mówię to zawsze jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o zjawisku na poziomie około 100  000 rocznie obecnie to jest około 1,5 być może nawet 2  000 000 cudzoziemców, którzy w różnych w różnych etapach swojej obecności w Polsce docierają do polskiej administracji, jeżeli nie zwiększymy możliwości radzenia sobie administracyjne z tym zjawiskiem to też wiążą się szara strefa czarna szara strefa jest 1 oczywiście efektem ubocznym co ja nie mam wątpliwości, że już dzieje, ale drugim efektem właśnie będziemy oczywiście to, że cudzoziemcy będą z polskiej odpływać za naszą zachodnią granicę właśnie omówiliśmy w ubiegłym tygodniu o założeniach tych, które media się znalazły wydaje się, że pozwolę sobie te wnioski skrócić w banku na własną rękę i odpowiedzialność takich 23 wniosków pierwszy nasz rząd planuje, że te migracji do Polski cały czas będą tymczasowe takie wahadłowe, więc w zasadzie nie ma co myśleć o migracji w obszarze niż tylko i jak mogą przyjechać szczególnie Ukraińcy popracować parę miesięcy wyjechać trzeba myśleć o programach integracyjnych o tym jakie z jakimi wyzwaniami co się wiąże drugie właśnie tam są takie założenia w duchu asymilacji takie słowa nie wiadomo co one wszystkie znaczą, ale jak byłyby rozumiemy, że z jak pan rozumiesz teraz asymilacja to jak oni rozumieją to założenia oczywiście pojęcie można rozumieć bardzo różny sposób być może to autorzy odwoływali się do takiej tradycji, które powszechna w literaturze amerykańskiej choćby, gdzie rzeczywiście tego słowa używa się często, ale ta asymilacja wydaniu amerykańskim zupełnie inny kontekst, ponieważ tam ona dotyczy przystosowania się do społeczeństwa, które z natury jest wielokulturowe przecież w przypadku Europy to po to, miałoby wyglądać zupełnie inaczej tak jak mówiliśmy tydzień temu oznaczałoby to w myśl tego co piszą autorzy pełną akceptację nie tylko porządku prawnego społecznego, a także norm religijnych i o przyznam szczerze i nawet nie wiem nie pokusiłbym się co miałoby to co miałoby to oznaczać w praktyce natomiast oczywiście pracował też uwagę na paradoks, że z kolei polscy emigranci bronią swojego prawa do utrzymania tej kultury religii różnych miejsc wyżej państwo polskie najbardziej te działania przecież wspiera wiemy wiemy wiemy o tym, doskonale to zresztą ciekawa ciekawa rzecz, ponieważ już we wstępie do tego dokumentu autorzy się naczepy krytykują jednoznacznie odrzucają Konty koncepcji wielokulturowości i powołam się na koncepcję kultury wiodącej to jest dla mnie też dość ciekawe, ponieważ ta koncepcja chyba wmyśl założeń samego autora ona wcale nie miała oznaczać tego, że jakaś kultura ma mieć charakter właśnie wiodące czy czy czy wyższy lepszy lepsza od innych, ale raczej miała miały doprowadzić do stworzenia pewnych norm kulturowych, który miał być wspólne dla choćby Unii Europejskiej co ciekawe sam autor zastrzegał, że miałoby to obejmować takie choćby pojęcia jak prawa człowieka jak tolerancja czy właśnie rozwiązanie dla państ w obawia się rodziły albo rozwijała się ona została przedstawiona w drugiej powiat 90 tych w Niemczech jej autorem był, by była osoba pochodzenia resztą syryjskiego jeśli jeśli dobrze pamiętam i mówi o tym z 1 prostego powodu, ponieważ autorzy zupełnie bezkrytycznie przywołują koncepcję, a ona jest wielce dyskusyjna i bardzo poważnie krytykowana także na gruncie niemieckim krytykowane wszystkim za to, że jest w dyskusjach politycznych właśnie przywołana w sposób bezkrytyczny co więcej niektórzy wręcz uważają żona zastąpiła jakieś pojęcia, które wcześniej były stosowane w Niemczech tym razem TomTom wiodącym wiodącą kwestią ma być właśnie kultura, które tak naprawdę nikt nie stanie zdefiniować, bo to jest postawa sprawa co miałaby być ta kultura wiodąca w wydaniu czy niemieckim czy wydaniu polskim tu dają się, że jeśli mówimy o tej asymilacji integracji jest podobnie znaczy to to nie jest sprawa prosta, ponieważ w środowisku naukowców otwierał lat dekad wręcz toczą się dyskusja na ten temat ja nie spodziewam się, że tego typu dokumencie urzędowym charakterze pojawi się jasna prosta egzegeza co jest właśnie publicysta te słowa są tak wysoko, że nowym no to multikulti przez moją wyobraźnię, lecz nie rozróżniają wielu z nas nie rozróżnia polityk tych multikulti wielokulturowych od kultury wiodącej jest wrażenie, że wszędzie w Europie była ta sama polityka w tym sensie cały czas szczyt uczymy się dowiadujemy, o co chodzi, jeżeli mamy dobrą wolę, a nie tylko chcemy ze sobą sierota więcej takiej potężnej dyskusji wielokrotnie używane zamiennie eksponowania integracja jest relacja natomiast w mojej ocenie to nie zmienia faktu, że urzędnicy publiczni powinni być odpowiedzialni także na poziomie słów, które piszą takie okna, ale wygląda na to, że ta kwestia jest bardzo trudna dla polskiego rządu ona jest wieloaspektowa z 1 strony mówimy o potrzebach rynku pracy mówimy o prognozach demograficznych i w kontekście utrzymania państwa utrzymania systemu ubezpieczeń społecznych trzeciej strony jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa, która budzi bardzo duże emocje w czwartej strony czy taka koncepcja, by kwestia wpisy współpracy międzynarodowej, jakby no jesteśmy częścią Unii Europejskiej i czasami te interesy są na tyle sprzeczne wydaje się, że do tej pory tak jakby rząd dużo mówił i często straszą, ale niewiele robił też po prostu bardzo trudne wieloaspektowe są często sprzeczne kwestie życie trudno taki ktoś nie dość złożona w oczywiście polityka migracyjna kwestie migracyjne takie także takie samo mówimy tutaj od złożonym procesie społecznym, które dodatkowo angażuje nie tylko 1 kraj, a wiele krajów nawet wspólną jak to ma miejsce w środku Unii Europejskiej i czas, żebyśmy sobie prowadzi rozłożyć na czynniki pierwsze to kompleksowość, której pani pani wspomniała to niestety w zasadzie w tym dokumencie na każdym kroku napotykamy jakieś problemy ja mogę zacząć od końca, ponieważ to i tak pojawia się w tym dokumencie to jest pozycja Polski w unii Europejskiej i udział Polski w tworzeniu Europejskiej polityki migracyjnej oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie, tyle że w mojej ocenie różne decyzje Polski m. in . te dotyczące relokacji uchodźców czy w ogóle uczestnictwo Polski w tym dyskursie na temat Solidarności Europejskiej i wsparcia dla osób potrzebujących opieki to te decyzje de facto wyrzuciły trochę Polskę na margines dyskusji także na temat polityki migracyjnej i szczerze mówiąc to nie dotyczy tylko imigrację, żeby było, żeby żyć, żeby mieli świadomość z mojej perspektywy to co jest równie istotne to jest stworzenie takich mechanizmów, które by zapobiegały na poziomie migracji wewnątrz unijnych temu co nazywamy drenażem mózgów, czyli co nas dotyczą lat, lecz także w jaki sposób można kompensować krajom, które tracą swoje dobrze wykształconych obywateli te właśnie też rzekome rzeczywiste ubytki Polska w zasadzie nie uczestniczy w tego typu dlatego dyskusja ja dodam, że badania Europejskiej rady prezydent nie wynika, że Polaków bardzo niepokoi kwestia emigracji z Polski niż imigracji do Polski co ciekawe, tak więc jakby oczyszczą łatwo jest taki postulat zaproponować tak włączają się te dyskusje w tworzenie polityk tylko trzeba to jeszcze trzeba jeszcze chciał panie profesorze za kilka minut wrócimy do rozmowy zapytać w takim razie, jakie to są podstawowe pytania, z którymi powinniśmy się zmierzyć publicznie przy konstruowaniu jakież jednak sensownej strategii migracyjnej, który nie mamy od lat właśnie dużo się mówi ja mało się konkretnych już podejmuje działań systemowych instytucjonalnych chciałam, żebyśmy też rozszerzyć naszą dyskusję na Unię Europejską pretekstem niech będą 222 statki, na których już ponad 500 migrantów uratowanych w ostatnich dniach morza Śródziemnego, które znów wywołują ogromne emocje znów no ludzie, którzy pomogli tym kilkuset osobom nie bardzo wiedzą co z nimi dalej zrobić informację po wraca prof. Paweł Kaczmarczyk jest państwo kościół świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem cały czas jest dyrektor ośrodka badań nad migracjami prof. Paweł Kaczmarczyk dzień dobry pani profesor rzadziej dobry no Polski rząd cały czas no rządzą tyle 4 lata kadencję, a cały czas nie wypracowali strategii migracyjnej mieliśmy do czynienia ostatnio z przeciekiem trasy pojawią się informacje z Izby zdymisjonowano 2 pracowników urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych administracji tego przecieku od 24 PL wynika, że to nastąpiło właśnie po wycieku tego projektu, a więc dużo o tym, mówimy jest dużo emocji dużo uniesienia, ale bardzo mało takich konkretnych działań, czyli tak, jakby po cichu to się w skodzie mamy do czynienia z ogromną imigrację do Polski rekordową i nadal też nie wywołuje konkretnych działań, więc panie profesorze, jakie kryteria, jakie pytania powinniśmy sobie postawić szukać na nie odpowiedzi, konstruując taką politykę strategię migracyjną mówimy podkreśla strategii migracyjnej, czyli jednak o migracji kontrolowanej takiej, nad którą możemy sterować obok tego związku z tymi soczyście polityka Zelowa czy zobowiązanie do zaopiekowania się ludźmi, którzy inaczej mogą stracić życie albo zdrowia tak rozumie, że koncentrują się wszystkim migracji zarobkowej oraz tej związanej z łączeniem rodzin może, zanim spróbuje odpowiedzieć na te na te pytania czy sformułować raczej te kwestie, które wymagałyby odpowiedzi chcę powiedzieć jedno rzeczy wydaje się, że niezależnie od wszystkiego bardzo dobrze, że ten dokument się pojawi w parlamentach przynajmniej w tak tak w takim kształcie w jakim jakim zobaczyliśmy, ponieważ do tej pory mieli dotrzeć do cienia sytuacją zwanego osią z możliwych emerycie taką, że pewne agendy rządowe samorządowe regionalne prowadziły fragmentaryczne działania w sferze emigracji natomiast brak było tej wizji to jej tej tego tego spoiwa, czego chcemy, czego chcemy tak naprawdę ten dokument oczywiście w tym sensie jest dobry moja obawa wiąże się niestety trybem upowszechnienia tego dokumentu, ponieważ wydaje się, że ze względu na to rząd powstawał w całkowitej izolacji choćby środowiska, a naukowego, ale nie tylko także izolację od organizacji pozarządowych i także środowisk g g ski co jest nie bez znaczenia to może się okazać, że jakby dalsze prace nad nową wersją tego dokumentu Krakowa powstanie będą bardzo trudne jeśli w ogóle jeśli w ogóle możliwe to to jest jakby moja moja moja w tym momencie bardzo duża obawa natomiast wracając do do pryncypiów wydaje się, że ta doktryna migracyjna, bo ja wolę używać tego pęknięcia w pierwszej w pierwszym rzędzie napoje po pierwsze, ginąć o wiele o wiele krótsza naprawdę bardzo syntetyczna i powinna w pierwszej kolejności mówić o tym jak sobie wyobrażamy państwo polskie nie dzisiaj, bo dzisiaj wiemy za 5101520 lat 2050 to może to jest powiedzmy 30 na pewno pięćdziesiątym pewnie także i czy wyobrażamy sobie to państwo bez imigrantów, a nie odpowiedzieć prosta w mojej perspektywy dziś już w zasadzie nie sposób wyobrazić Polski bez mniej lub bardziej masowej obecności migrantów to zatem powinny szklanego w zasadzie, dlatego że po pierwsze, wszystkie trendy obserwowane w krajach wysokorozwiniętych wskazują na to, że w pewnym momencie kraje zmieniają swój status stają się krajem dla pracy netto, ponieważ decyzja o tym, decydują różne czy nie obawia się czy nie demograficzne, o czym też tutaj zdania w programach, bo wielokrotnie mowa, ale także zmiany strukturalne rynkach pracy segmentacja rynku, która sprawia, że pewne zawody stałem się coraz mniej atrakcyjne dla pracowników rodzimych pojawia się popyt na pracę słyszałem, skąd te wszystkie oczywiście siły były jakoś obecne na Polsce ujawniły się ze zdwojoną siłą wtedy, kiedy pojawił uprawia się podaż pracowników zagranicę po 2014 roku jak i ponieważ to zjawisko się już w Polsce pojawiło to mnie osobiście trudno byłoby sobie wyobrazić takie czynniki, które miałyby nagle to zablokować zahamować oczywiście możemy zaczynać fluktuacjom ze zmianą skali, ale ja rozumiem, że jest jak najbardziej właściwe też, jakby dopasowywanie polityki migracyjnej do potrzeb rynku pracy oczywiście koncentrowanie się na konkretnych kwalifikacjach to jest to drugie to drugie pytanie, które warto sobie zadać jak sobie wyobrażamy Polski rynek pracy w przyszłości i pod pytanie, jaką rolę na tym rynku pracy mają spełniać cudzoziemcy i niestety w tym dokumencie takiej odpowiedzi po prostu nie znajdziemy pojawiają to oczywiście sygnale nie takie hasła jak automatyzacja robotyzacja były są w ogóle migracja nie będzie potrzebna, bo przecież będzie coraz mniej pracy, bo roboty będą wykonane, ale po pierwsze, tego do końca nie wiemy daliśmy temu byliśmy o tym, mówić o tym, tydzień temu bardzo sprzeczne prognozy naukowe poważne oczywiście rynek pracy się zmienia, ale też musimy mieć świadomość tego, że podejmowane dzisiaj decyzja będą wpływały na to jak ten będzie kształtował się w przyszłości choćby przez to, że dostęp do taniej siły roboczej będzie oddziaływał na strategie wyborów polskich przedsiębiorców co się dzieje już dzisiaj w związku z tym oczywiście my możemy przyjąć, że rynek pracy przy w Polsce w przyszłości będzie potrzebował znacznie mniej Nisko wykwalifikowanej siły roboczej, ale to znaczy, że już dzisiaj musimy wspierać wszelkie działania proinnowacyjne inwestować w rozwój nowych technologii i to także w sektorach tych, które dzisiaj wymagają Nisko wykwalifikowanej siły roboczej, jeżeli tego nie robimy to siłą rzeczy godzimy się na to, że będziemy potrzebować cudzoziemców co więcej może się okazać, że coś co będziemy potrzebować coraz więcej jakieś kryteria dalej zatem powinność kolejny punkt, jeżeli już mamy tych imigrantów pracowników to pytanie czy chcemy, żeby byli pracownicy krótkookresowej czy też jednak, żeby byli ludzie, którzy docelowo będą w Polsce się osiedlać być może stawać także polskimi obywatelami a jaki to jest dylemat czy rozwiąże ci, którzy obawiają migracji będą jasne, że lepiej mieć krótkookresowo przyjadą wyjadą problem znika taktykę problem czy problem jednak pewien pozostaje, ponieważ doświadczenia różnych krajów wskazują, że tego typu skutki migracji krótkookresowych zdarzają się jednak relatywnie rzadko ja bym wskazał chyba tylko 1 taki przypadek paradoksalnie był to polsko niemiecki program, który do wymiany pracowników sezonowych na podstawie umowy podpisanej gdzieś tam w grudniu 1000 dziewięćdziesiątego roku, który rzeczywiście przez kilkanaście lat w zasadzie funkcjonował byli to migranci typowo sezonowi, tyle że działo się to zupełnie innych warunkach końcówka tego programu była i Turzyna przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy część emigracji potem przekształciła w ogóle migracje legalne nie oczekiwał, że coś może stać czy możemy być powszechnym doświadczeniem zawsze zamykać oczy Lewis w tym zarządzać w kontekście integracyjny na racie zarządzałem przyjął jednak dość bezpieczne założenie, choć warto rozważyć różne scenariusze do czego także bardzo zachęcam, ale przyjąłbym bezpieczne założenie mianowicie takie, że część oczywiście migrantów będzie wciąż przyjeżdżać do Polski sezonowo być może regulacyjne, bo tak to zwykle bywa, ale jednak ta ma grupa będzie chciała się w Polsce osiedlić oraz biorąc pod uwagę tendencje demograficzne w Polsce obserwujemy to nie jest złe rozwiązanie i jeżeli tak to należy podjąć podejmować takie działania, które będą wspierały procesy migracyjne niektórzy mówią o oba o obawach, jakie starciach kulturowych i t d. a stosunkowo mało na to reagujemy, czyli konkretnymi rozwiązaniami wypróbowanym mi jak unikać takich sytuacji konfliktowych i po prostu przygotowywać obie strony na to spotkanie tak to jest wielka bolączka obecnej sytuacji w Polsce na całe szczęście mamy tutaj na zapleczu potężną armię osób zaangażowanych organizacje pozarządowe, które tak naprawdę przejęły na siebie na siebie zadania i zwłaszcza na poziomie poszczególnych regionów robią bardzo dużo dobrego natomiast jeszcze na chwilę chciał wrócić do tego rynku pracy, bo jest sprawdzają się to istotna to nie jest sprawa ani prosta ani oczywista raczej powiedziałbym, że doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich i nie tylko z zarządzaniem migracjami zarobkowymi są dalece niesatysfakcjonująca obecnie więcej ja osobiście obawiam się, że jeżeli byśmy chcieli zaproponować coś sensownego w Polsce to musiałby być to rozwiązania innowacyjne, a to z kolei wymaga, żeby jednak tworzyć poważną dyskusję na ten temat, żeby oczywiście sięgać do tych rozwiązań, które mamy winnych krajach tylko, jeżeli to sięganie ma się ograniczyć do tego, że będziemy stosować takie narzędzia jak test rynku pracy czy listy zawodów deficytowych to będziemy tak jak paradoksem mamy obecnie w Polsce, gdzie na liście zawodów deficytowych znalazło się blisko 300 zawodów co w praktyce może znaczyć, że za chwilę cały Polski rynek pracy będzie traktowany jako, a jak w Senacie można mnie w nich skarżyscy swój trop myślenia jak jak można inaczej w oczy przede wszystkim wg mnie warto wrócić do podstaw ich chyba jednak lepiej rozpoznać to jak ten rynek pracy w Polsce funkcję jak będzie funkcjonował w przyszłości jak gdybym dzisiaj miał doradzić np. nastolatkowi, który w Polsce planuje swoją ścieżkę edukacyjną, gdyby miał doradzić jakich wyborów dokonywać to miałbym naprawdę bardzo duże problemy nie wiem czym się podjął tego zadania oczywiście są w tym kraju instytucje, które się zajmują wydaje się, że warto je wspierać warto naprawdę lepiej zrozumieć czym ten rynek pracy będzie w przyszłości i to właśnie dotyczy nie tylko imigracji to także dotyczy polskich stołach, a spójrzmy jak na tzw. imigrację nieuregulowaną ona głównie do Polski na w tych latach ostatnich docierała z Unii Europejskiej mówimy naturalnie i o uchodźcach ludziach, którzy może dosłownie nie kwalifikują się nie mieszczą się w tych ramach uchodźczej, ale powiedzmy, że uciekają z bardzo biednych krajów, gdzie naprawdę nie mieli żadnej przyszłości uciekają przed głodem piętno ich życie nie jest bezpośrednio zagrożone, ale możemy się spodziewać, że będzie takich ludzi więcej tak jak mówiłam znów 500 parę osób jest na 2 o łodziach statkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe zostali uratowani, bo płynęli groziło niebezpieczeństwo teraz znów nie chce Włochy nie chcą przyjąć z ich strony mamy no takie poruszające prognozy dotyczące demografii w Afryce 6160 % dziś już mieszkańców tego kontynentu to są ludzie poniżej 2005 . roku życia to jest najmłodsza populacja na świecie na jej ma wzrosnąć dwukrotnie do 2 ,5 miliarda do bodaj 2030 roku no i wydaje się, że będzie coraz więcej ludzi po prostu szukało tu lepszego życia autorzy pytania tym zarządzać jedni straszą i mówią, że to jest w ogóle zagrożenie wyłącznie mam wrażenie, że drudzy tak nie patrzą na starty dziś tylko bardzo taktycznie tak czy podpisać umowę z Turcją z Libią wzmocnić tam jakiś patrolowanie morza Śródziemnego no zaostrzyć jakieś procedury azylowej tak dalej, więc pytanie co tutaj są za najważniejsze pytania, bo nie podamy recept szczerze obawiam się, że nie natomiast 1 obserwacja jest oczywista brakuje niestety rozwiązań systemowych oraz, odnosząc się do tego, o czym pani redaktor wspomniała po pierwsze nie uciekniemy przed tymi prognozami demograficznymi, które się pojawiają nowe one w zasadzie w szczegółach różnią jedynie od poprzednich bez wątpienia Afryka, zwłaszcza lekarz saharyjska ma obecnie największy potencjał demograficzny na świecie i będzie to faktem w perspektywie kolejnych dekad, że ten że, że będzie rosła liczba osób w wieku produkcyjnym, który z trudem być może będą będą w stanie znaleźć zatrudnienie właśnie na tym kontynencie to po pierwsze po drugie to ciekawe, bo ja jednak trudno im się zmienia to widzimy w Sudanie w Egipcie Walia jak młodzi ludzie głównie wychodzą próbują zmienić też system we własnym kraju banki na razie nie taka, jaka była wina za chwilę do Narodowego przejdą pomożemy wskazał jednak ten drugi, po które jest chyba tutaj fundamentalne wcześniej mówiąc o sytuacji Polski powiedziałem, że w pewnym momencie rozwoju demograficznego kraj zmienia swój status staje się krajem imigracji, ale warto wrócić krok zrobić krok wstecz i spojrzeć na coś demografowie nazywają pierwszym przejściem demograficznym, które wg nich ma być 1 z głównych czynników, które powoduje masową emigrację musimy zdać sprawę z tego, że to przejście demograficzne w wielu krajach afrykańskich trwa dziś będzie trwać być może nie Stolat jak to miało miejsce w kraju europejskich, ale zapewne lat 50 co oznacza, że z perspektywy Unii Europejskiej trzeba być przygotowanym na to wyzwanie wyzwanie związane z tym, że przez około 50 lat będziemy do czynienia ze wzmożoną presję migracyjną z tego właśnie kontynentu być może ta presja będzie w jaki sposób ograniczana prosty przypadek, który już dzisiaj ma miejsce pojawiają się takie regionalne centra rozwoju to jest Kania to jest Nigeria często są kraje, które zaczynają przyciągać coraz większe grupy ludzi z innych krajów afrykańskich siłą rzeczy, ograniczając także presję migracyjną Europy, ale to nie zmienia stanu rzeczy ta presja będzie wciąż trwała teraz wracam do tego kluczowego punktu brakuje rozwiązań systemowych dla mnie największym problemem jest powtórzę to chyba po raz kolejny w tym programie, że w tym momencie w zasadzie jedyną szansą dostania się do Europy legalnie jest uchodźstwo po prostu poszukiwanie w Europie azylu albo status uchodźcy nie ma w zasadzie ścieżek legalnej migracji choćby zarobkowej do krajów Unii Europejskiej co jest dość paradoksalne biorąc pod uwagę, jakie są deficyty podaży pracy w większości krajów europejskich, że od razu też mam nadzieję w takim razie umów już kolejną rozmowę, bo oczywiście to się pojawiają takie kwestie jak to, o czym pan wspomniał, bo być może to niektórym jest na rękę za taki nielegalny zastraszony pracownik niestety ta jest po prostu tańszy druga kwestia dotyczy wartości 1100 mówimy o ochronie pewnej naszej Europejskiej kultury próbujemy zdefiniować się pokłócili, ale z drugiej strony umowy podpisywane z reżimami pewne działania grubo niehumanitarne też nie kończy wpisują się w wartości kultury Europejskiej trzeciej strony jak w takim razie tym zarządzać, jakie mogłyby być takie programy regulowania tej imigracji z czwartej strony, jakie są sceny, że wzmocnienia granic też naturalnie jest bardzo kontrowersyjne no fakt też kolejna kwestia, toteż nadal Europa potrzebuje migrantów liczymy, że nie będzie w przyszłości potrzebowała będą te automaty, ale reklamujemy mocno kontrowersyjna jest dzisiaj wiemy że, że potrzebuje prof. Paweł Kaczmarczyk z ośrodka badań nad migracjami państwowości bardzo dziękuję dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA