REKLAMA

"Kaszmir jest odcięty od łączności - nawet mieszkańcy regionu mogą nie wiedzieć, że odebrano mu specjalny status"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-13 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1723 słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś wtorek 13 sierpnia dzień dobry mówi Paweł Sulik, a w studiu gość dr Weronika Rokicka im do łóżka politolożka z uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czy na brak chcieliśmy porozmawiać o Kaszmirze, który jest ostatnio głośno w mediach z racji wiadomych przypadkowo, których za chwilę, ale najpierw poprosił panią taki krótki rys historyczny c to co nazywamy Kamilem, gdzie się znajduje, dlaczego jest przedmiotem Rozwiń » konfliktu jak czytamy w prasie pomiędzy Indiami Pakistanem, kiedy od, kiedy to, kiedy zaczyna się mówić o tym, że to jest osobne jakiś byt geograficznym Kaszmir jest takim w tym momencie jest jest z 1 strony jednostkę administracyjną jednostką administracyjną 23 historycznego Kaszmiru jest leży w granicach terytorium Indii i to obecnie jest terytorium związkowe jumbo i Kaszmir z drugiej strony mamy 13 historycznego historycznej krainy Kaszmiru, która leży w granicach Pakistanu, czyj jest podzielona między tych 2 rywali politycznych i no właśnie to jest ten podział w tym momencie polityczne administracyjne, ale Kaszmir jest oczywiście krainą, która jest dużo starsza niż niż te podziały polityczne, które ukształtowały w połowie dwudziestego wieku i to przez lata była taka Górska kraina Górska, chociaż głównie życie kulturalne polityczne ekonomiczne toczyło się w Dolinie Kaszmiru, a więc takim w Dolinie, która zawsze była niezwykle żyzna, w której w, której można było uprawiać ziemię kwitło rolnictwo kwitło życie kulturalne ekonomiczne polityczne i Kaszmir przez lata był rządzony przez władców przywódców muzułmańskich przez władców hinduskich, ale generalnie no i zawsze leżał na takim trochę peryferie rum peryferiów Indii na północy i trochę na na takim styku styku różnych wpływów kulturowych i ten historyczny Kaszmir był był też takim był też takim rejonem właśnie wielo religijnym, gdzie dominował islam rzeczywiście, ale też było wielu wyznawców hinduizmu, ale też sikhów, ale też wiele różnych osób, które w Kaszmirze po prostu się osiedli dlatego Doliny Kaszmiru dlatego, że to był właśnie taki kiedyś ważny ośrodek handlu polityki Brytyjczycy, jaką politykę wobec tak z wieży Babel właśnie i przejdźmy do dotychczas brytyjskich, kiedy Kaszmir był był Księstwa krzesłem rządzonym przez hinduskiego władca znającego hinduizm podczas gdy większość go wtedy większość większość mieszkańców jego jego Księstwa to byli to byli muzułmanie i ten Książe czy dynastia zawarła porozumienie z Brytyjczykami na mocy, którego to porozumienia każdy nie był nie był częścią imperium brytyjskiego w Indiach, ale te, którym całkowicie zależnym od od władzy brytyjskiej de facto, więc takim takim specyficznym bytem politycznym, czyli krzesłem, które jest inne strony ma niezależnego maharadża tego typu księdza było więcej nie miał miał swojego haracz, ale drugi sąd ten haracz był w 100 % de facto politycznie polityk politycznie zależne od imperium brytyjskiego, ale też jak powołanie się rozpada rozpada się imperium brytyjskie czterdziesty siódmy rok no i maharadża musi zostać stoi przed dylematem czy jego czy jego Księstwo, czego państwo ma się przyłączyć do Indii do Pakistanu powstają wtedy też 22 byty polityczne na ruinach imperium brytyjskiego i maharadża ostatecznie uważa, że każdy komu lepiej się będzie żyło w Indiach, dlatego że wtedy twórcy Niepodległych Indii zapewniali, że to będzie byt polityczny, który będzie się opierał na przemyskim demokratyczne, które będzie opierał na poszanowaniu i ochronie różnorodności językowej wyznaniowej kulturowej szeroko pojęte no i maharadża uznał, że to będzie lepszy wybór, ale warto powiedzieć lek. Chińczycy mieli wtedy bardzo wiele oba w i z powodu tych obaw obiecano mi jakąś oby odbędzie się plebiscyt Lewis, który miał być przeprowadzone przez przez ONZ, więc to miał być taki plebiscyt międzynarodowe, które by miał zadecydować o przyszłości przyszłość Kaszmiru, ale na to nie było czasu, dlatego że w międzyczasie sytuacja między Pakistanem Indiami się zaogniła i ostatecznie w wyniku tej zaginionej sytuacji 23 Kaszmiru znalazło się pod władzę indyjską A1 to inna sytuacja się za mnie też doszło co do wybuchu konfliktu zbrojnego po prostu Pakistan zdają 13 każdy rów Indie zajęły 23 Kaszmiru i to windach znalazła się znalazł to miejsce to zawsze był kolebką kolebką kultury kasz miejskiej oczywiście na Gar stolica Kaszmiru i Dolina Kaszmiru, więc ta, gdyby historycznie najważniejsza kraina kasz mieszka przypadła przypadła Indiom, ale usłyszeliśmy parę dni temu, że każdy straci autonomię to znaczy, że taki status autonomicznych czy tak, dlatego że po tym, jak właśnie Kaszmir został w większości przyłączone do Indii rzeczywiście zna znaleziono takie rozwiązania, że przyznano Kamilowi specjalny status, bo wprawdzie ten logistycznie odbył czy każ mi się z nim nie mieli możliwości zagłosowania za tym czy chcą należeć do Indii Pakistanu czy może chcą, żeby każdy równie odległym państwem, ale dano im ten specjalny status taki status, którym ma nazwiemy autonomicznym, aczkolwiek konstytucji było to po prostu pisanek specjalny status w ramach tego specjalnego statusu mogli korzystać ze specjalnych praw i to prawo nr 1 to było w prawo do wyłącznego nabywania posiadania ziemi w Kaszmirze przez karczmy cieków i to no było to takie uprawnienie wtedy dla Chińczyków najważniejsze, bo ono miało gwarantować, że nikt z zresztą Indii z tego ogromnego terytorium, którego Kaszmir stał się częścią nie będzie mógł przyjechać kupić ziemi, więc tak się też liczyć się wtedy zabezpieczyli, ale no ten autonomiczny status gwarantował im przecież przede wszystkim to no i wiele osób ten autorem status postrzegała różnie, bo dla części dla części osób sam Kazimierza to było takie rozwiązanie to było za mało, bo to był osoby, które chciały wtedy w tym 400 siódmym ósmy roku niepodległości dla części osób to było rozwiązanie, które oni postrzegani jako najlepszy możliwy wtedy kompromis, które no był wtedy najlepszy dla mieszkańców dla mieszkańców Kaszmiru no, więc część osób akceptowała część wtedy odrzucała tak, ale powiedzmy szczerze, że to nie był czas od powstania tej autonomii śmierć doszli obecnie to nie był czas pokojowy szczęśliwy no co chwila dochodziło do do wymiany ognia, gdyż dwukrotnie nawet regularnej wojny tak każ my też za każdym razem, kiedy zapomniała się sytuacja między Pakistanem, a Indiami względu NATO czy ona bezpośrednio dotyczyła Kaszmir uczenia to zawsze temat Kaszmiru wracał w związku z tym, że to było to jest tak naprawdę do tej pory terytorium, które właśnie Kaczyński, który jest podzielona między Pakistan Indie to Indie to w Kaszmirze jest obecnych bardzo wielu żołnierzy żołnierze indyjscy, którzy pilnują byśmy powiedzieli Kaszmiru przynajmniej w tej oficjalnej retoryce władz Indii czy żołnierze i te siły policyjne paramilitarne one tam pilnują porządku pilnują oczywiście Kaszmiru na wypadek, gdyby Pakistan chciał rozpocząć wojnę i jakoś przesunąć tę tzw. linię kontroli, czyli tą linię graniczną, na której zatrzymały się wojska zatrzymały wojska dla prezydenta rozhisteryzowanych jest bardzo mocno bardzo mocno zmilitaryzowane co jeszcze nie oznacza to, że jest teraz ma zmilitaryzowany jeszcze nie oznacza, że prawda, że tam się toczy wojna i ten taki najbardziej dramatyczny moment we współczesnej historii Kaszmiru nadchodzi w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, kiedy mamy rozkwit różnych grup terrorystycznych na terytorium Kaszmiru częściowo to są indyjski Kaszmir czescy którzy, którzy chcieli przebić twierdzą, że chcieli niepodległości Kaszmiru i postanowiła willi pod auto niepodległość powalczyć drogą zbrojną turystycznie z drugiej strony mamy mamy terrorystów którzy, którzy są szkoleni w Pakistanie i toteż ciągle trwa spór między Indiami Pakistanem inni twierdzą, że że, że na terytorium Pakistanu są obozy szkoleniowe dla terrorystów, którzy następnie przechodzą na terytorium indyjskim Kaszmirze tak działo rzeczy tam przeprowadzają przeprowadzają zamachy no i tutaj są były różne były różne na przestrzeni lat incydenty wydaje się, że mało prawdopodobne, żeby na terytorium Kaszmiru indyjskiego, który tak mocno zmilitaryzowane, żeby tam mogły się takie silne organizacje same w sobie terrorystyczne rozwijać gdzieś tam jest jest ta pomoc z zewnątrz i tym nikt nie ma wątpliwości, że ona jest tej pakistańskiej strony w związku z tym, gdy od 40 lat w Kaszmirze coraz bardzo niespokojnie coraz zamachy terrorystyczne i to jest w tym momencie sytuacja już takiej sytuacji, że tak naprawdę mamy wojsko indyjskie, które stoi wymierzoną wymierzoną bronią wymierzoną stronę terrorystów separatystów kaszmirskich oni stoją z bronią wymierzoną stronę armii indyjskiej, a pośrodku są cywile, którzy w tym wszystkim starają się jakoś żyć nie mam jakichś danych na temat tego, by takie są nastroje wśród mieszkańców czy oni myślą oto jakiś rodzaj niesprawiedliwości zostanie naprawiony być może drogą zbrojną przez przy pomocy Pakistanu być może inni przy przypadku wojska indyjskiego, a czy tak jest czy jest także ludzie myślą to jest wszystko wielka polityka, a nawet, jakby to w związku z tym stąd poszło już nie wróci wszystko z do tej dziwnej autonomii może, jakie są nastroje ludzi no właśnie ciężko powiedzieć to jest chyba najpoważniejszy problem, że od bardzo bardzo dawna i też być może nie ma nie ma w tym momencie narzędzi do tego, żeby zbadać co do końca myślą o 8 c bo o ile w Kaszmirze odbywały się regularne wybory wybory do parlamentu stanowego raz na ślad w kolejnych wyborach te te wybory byłoby bardzo różne też warto podkreślić, że ostatnimi czasy partia rządząca rządząca mediami, czyli indyjska partia ludowa bić AP rzeczywiście coraz była popularniejsza jest partia, która właśnie stoi za tym zniesieniem specjalnego statusu autonomicznego Kaszmiru, więc wydaje się, że gdzieś tam te nastroje przesuwały się w stronę w stronę tego, że strony większej integracji z Indiami i no takiej interwencji Indii które, która zna zapewniła ostatecznie ten pokój, aczkolwiek ciężko jest powiedzieć, bo jak mówię nie oprócz tych wyborów nie ma ani innych narzędzi, które umożliwiały szczególnie w tej bardzo trudnej sytuacji no to znaczenie emigracja ludzi stamtąd taki znak trzeba powiedzie właśnie lekarz mieć cel na przestrzeni lat szczególnie tych 40 ostatnich masowo emigrowali z Kaszmiru do innych regionów Indii czy to do Nepalu, który jest stosunkowo niedaleko migrowali, dlatego że ta zaginiona sytuacja w Kaszmirze i te ciągłe walki między grupami terrorystycznymi, a armią indyjską policją doprowadziło ostatecznie do tego, że no i rozwój gospodarczy zatrzymały po prostu Kaszmir stał się trudnym miejscem do mieszkania dla zwykłych ludzi do Kaszmiru wrócimy za kilka silna jest dr Weronika Rokicka i troszkę politolożka z uniwersytetu Warszawskiego znów wracamy po informacjach 18 minut został do godziny osiemnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu dr Weronika Rokicka dorożka politolożka z uniwersytetu Warszawskiego jeszcze dzień dobry czy dobra w ubiegłym tygodniu w poniedziałek każ mi zostało odcięte od świata od internetu telefonów od telewizji i olbrzymie siły wojska indyjskie znalazł się na terytorium Kaszmiru jednocześnie formalnoprawnie sprawa wygląda także, jako że utracił swoją autonomię utracił tzw. specjalny status, bo tak to było w konstytucji zapisana lekarz jest 1 z tych niewielu terytoriów, które mają mają specjalny status w związku z tym specjalne taśmy czystymi specjalne specjalne prawa czy też prawa dodatkowe oprócz tych, które przysługiwały jako obywatelom Indii i rzeczywiście to się odbyło bardzo bardzo szybko, bo odbyło się to praktycznie z dnia na dzień zeszły poniedziałek to był piątek sierpnia złożoną ustawę ustawę, która dzieliła dotychczasowy stan stan którymi właśnie specjalny status dział mój Kaszmir na 2 części odłączono lada chwila da to jest takie terytorium przy granicy z Chinami nadano mu nadano mu status terytorium stanowego terytorium związkowego, a z kolei ten pomniejszone pomniejszone już stan Dżammu i Kaszmir też zmienią swój status na terytorium związkowe terytorium związkowa stanu różni się tym, że na terytorium związkowym władze centralne dali mają dużo większą władzę niż nad władzami stanowymi i to się odbyło rzeczywiście z dnia na dzień no to co martwi wielu komentatorów to co zmartwiło opozycję, która głosowała też tę część opozycji, która głosowała przeciwko odebraniu specjalnego statusu najbardziej martwiło właśnie to, że to się odbywa po wysłaniu dodatkowych wojsk do Kaszmiru i przy odcięciu Kaszmiru od internetu telefonii komórkowej stacjonarnej Radia telewizji co oznacza i tego odcięcia do tej pory nie do tej pory nie uruchomiono ponownie internetu telefonii i łączności jakiekolwiek co oznacza, że są są być może w tym momencie Kaszmirze osoby, które jeszcze nie wiedzą, że specjalny status został temu regionowi odebrane to niesamowite mówimy w radiu na cały kraj na całą Polskę od tej sytuacji co się wydarzyło być może w samym Kazimierzu są ludzie, którzy nie zdają sprawę z tego tak być może tak i oczywiście władze indyjskie warto podkreślić, że władze indyjskie dzień po tym, odebraniu premier przemówił było po takie coś co byśmy nazwali orędzie do narodu, w którym Narendra modi podkreślał, że odbiera specjalny status Kaszmiru, dlatego że potrzebne jest jakiś odważny krok który, które zaprowadzi pokój w Kaszmirze, a no i doprowadzić długofalowo do no do tego na stanie tam spokój i rozwój gospodarczy no i docelowo dobrobyt no i Narendra modi tłumaczył, że robi to dla dobra Kaźmierczyk ów tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie jak będzie ostateczny rezultat jak to wszystko skończy pewnie możemy porozmawiać za 1020 lat zobaczyć czy rzeczywiście odebranie specjalnego statusu było jedynie czy jedynie było po prostu odebraniem prawka Chińczykom czy to się przyczyniło do czegoś dobrego n p . do tego spokoju dobrobytu, które Narendra modi obiecuje Kaźmierczyk, ale sam sposób dokonania tego tego odebrania specjalnego statusu może być martwiąc przez to właśnie lekarz został odcięty odcięte od łączności i te raporty, które płyną z Kaszmiru mamy w tym momencie takie, że w Kaszmirze spokojnie praktyczności to rekord nic się nie dzieje, aczkolwiek oczywiste jest, że nic nie dzieje, dlatego że dlatego, że jest godzina policyjna, która trwa dość długo jest są wojska na ulicy były też protesty, których inni w ogóle nie informował z tego co mi wiadomo od momentu od momentu odebrania tego specjalnego statusu od poniedziałku ani za bardzo w Kaszmirze właśnie się działo no głównie, dlatego że raczej nie ma szans, żeby tam cokolwiek cokolwiek działo Wissy donosi, że wszy na gazie były jakieś no w zasadzie nic poza wiecem takim zebrało się takiej ileś osób, ale policja zgodnie z gazem łzawiącym, ale media więc, choć nie mówi tak być może być może właśnie to są te osoby, które być może w ogóle zatrzyma tego wiedzą prawda o tym, że ten specjalny status został odebrany, więc w tym momencie jest w Kaszmirze spokojnie, ale pytanie jak długo ten stan może trwać taki stan, w którym rzeczywiście godzina policyjna trwa długo, w którym są jest odcięta wszelką łączność dzisiaj na temat Kaszmiru wypowiedział się indyjski Sąd Najwyższy dyski Sąd Najwyższy jest strażnikiem konstytucji praw człowieka w Indiach, a w związku z tym też rozumiem, że trochę czekano na NATO co Sąd Najwyższy powie związku z tym no i Sąd Najwyższy wyznaczył władzom w dali władzom centralnym taki de dla nich 2 tygodni i powiedział, że w tym momencie jest w stanie zrozumieć dlaczego, dlaczego ta łączność jest odcięta, dlaczego godzina policyjna i że rzeczywiście czasem bezpieczeństwo jest ważniejsza niż poszanowanie innych praw człowieka, ale powiedział, że daje 2 tygodnia władzą i za 2 tygodnie władze mają się albo albo przywrócić temu ważność i znieść te restrykcje, które w tym momencie są na poruszanie się w Kaszmirze, a Jeślinie to wytłumaczyć, dlaczego utrzymuje na części terytorium tego typu restrykcje, która można można uznać za naruszenia praw człowieka oraz boku z dystansu czy to jest także rzeczywiście zagrożenie terrorystyczne optyczna nabrzmiałe problemy związane z niespokojną sytuacją z aktami terroru były tak duże albo osiągnęły jakoś tam masę krytyczną czy też nie to jest raczej odpowiedź na taką atmosferę, że oto kraj rządzony i tym lepiej im bardziej centralnie, że to chcemy pokazać siłę taką retorykę, która nie tylko w Indiach zespołowi jest coraz bardziej popularne i pewnie najprostsza odpowiedź niestety taka że i toi to, że lekarz rzeczywiście od wielu lat był bardzo bardzo spokojne ludzie stamtąd masowo, czyli wypędzanie tak jak w latach sześćdziesiątych wypędzono społeczność hinduską wyznawców hinduizmu, którzy mieszkali w Kaszmirze, bo właśnie ci separatyści i ci bardziej radykalni Kashmir czy są uważali, że w Kaszmirze, że bycie Kaczmarczykiem zbycie muzułmanina warto podkreślić, że historycznie niech, że rzeczywiście każ mi przez lata chwalił się ten właśnie to historyczne Kaszmir to miał być właśnie taki taki takie miejsce, w którym wszystkie religie są respektowane i w którym panuje właśnie taka tolerancja i poszanowanie dla różnorodności ale, ale rzeczywiście radykałowie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych doszli do do głosu i i Hindusi wyznawcy hinduizmu większości uciekli z Kaszmiru w latach dziewięćdziesiątych też masowo muzułmanie zaś miejsce migrowali emigrowali z Kaszmiru no i takie coś trzeba było rzeczywiście coś trzeba było zrobić na rząd tłumaczy, że to jest właśnie ten krok, który ich ocenie doprowadzi do do pokoju, więc na pewno sytuacja w Kaszmirze, która utrzymywała bardzo zła jest 1 z obiektywnych przyczyn trzeba było coś zrobić, a z drugiej strony niewątpliwie rząd Narendry Modiego traktuje to jako realizację swojego programu wyborczego swojego planu, a przypomnijmy, że to, że indyjska partia ludowa bliżej PiS partia, która dość mocno podkreśla jak ważna jest jak ważna jest oni nazywają jedność narodowa, więc jak ważna jest jedność narodowa i bardzo bardzo bardzo jest nastawiona na właśnie centralizacja i marki akcent nie chce podjąć muzułmański, ale ma takie akcenty, które raczej nie chwalą wiele religijności albo też nie pokazuje jako takiego wzorca dla dla Indii tak jest zawsze wydawały czy tak to jest zdecydowanie partia, która czy też sam Narendra modi to jest taki taki polityk, które bardzo mocno podkreśla swoją Hindus kość i rzeczywiście ten projekt wielkich Indii tych wielkich Indii Zjednoczonych Indii które, którą Narendra modi, które to projektant mody realizuje też twarzą tego projektu rzeczywiście to jest taki projekt, którym w, którym bliżej mówi czym więcej władzy będzie w rękach Delii w rękach stolice władzy centralnej tym sędziom się będzie lepiej lepiej żyło tym autem tak Hindusa będzie się chęcią się będzie lepiej żyło w ten to posunięcie w sprawie Kaszmiru tak naprawdę z 1 strony wynikało ewidentnie no po prostu Stus jednak z potrzeby zrobienia czegoś w ogóle w Kaszmirze, a z drugiej strony takich mocarstwowych mocarstwowych ambicji i cierpi Narendra Modiego takich ambicji, żeby Indie jedno jednoczyć czy, żeby powiedzieć ujednolicać, więc gdzieś tam te 2 te 2 czynniki na pewno, ale wpły w czy można zastanowić nad tym jak będzie teraz wygląda przyszłość, bo ktoś może w Pakistanie nawet teraz myśleć co bardzo dobrze tak się wydarzyło, dlatego że teraz przejmie część część społeczności Kaszmiru pomyśli no tak skoro będzie tak się zachowują to no to niech tutaj w tym czy Pakistan pomoże to część dotyczy to część jak rozumiem tych, którzy myślą, że wasze przemocą cokolwiek osiągnąć ten kluczowy podstawowy problem, czyli zasilanie finansowe czy militarne czy szkoleniowe terrorystów scalenie nie skończy się ma tylko takie, by teraz być może dostanie paliwo może być taki scenariusz może być taki scenariusz szczerze powiedziawszy jak w zeszły poniedziałek dowiedziałem się specjalny status został odebrany, że wysłano wojsko do Kaszmiru to moja moje pierwsze piesze reakcja była taka, że no dobrze to teraz przez parę dobrych lat będziemy mieć wzrost nastrojów separatystycznych właśnie ci terroryści, którzy są w tym momencie w na terytorium Indii Polska na to czy oni byli szkoleni w Pakistanie czy windach oni będą wykorzystywać wszystkie możliwe środki, żeby uprzykrzyć życie indyjskiej armii indyjskiej państwo w związku z tym liczba zamachów terrorystycznych w Kaszmirze wzrośnie, więc taka moja pierwsza reakcja to będzie taki bardzo trudne bardzo trudne lata przed Kamilem i wzrostu wzrostu zagrożenia terrorystycznego no ale z drugiej strony to jest właśnie coś co będzie przez przez najbliższe lata myślę, że Narendra modi jego rząd myśleli dużo dłuższym okresie czasu, kiedy podejmowali tę decyzję, bo do ten rząd znany z tego, że myśli tak bardzo bardzo długofalowo w kategoriach 3040 lat i pytanie jak będzie Kaszmir wyglądał za 1020 lat, bo być może rzeczywiście wtedy ten pokój dobrobyt, którą Narendra modi obiecywał w swoim orędziu rzeczywiście do Kaszmiru zawitają, dlatego że tych terrorystów, którzy przez parę lat będą te jeszcze zamach organizować uda się poskromić i że może rzeczywiście do Kaszmiru w Kaszmirze nastanie nastanie pokój, ale raczej to perspektywa 10 lat, a więc tu i teraz jak rozumieć ręce pani mówiła o włączenie telewizji izolacji barykady na drogach to tu i teraz trzeba się liczyć z tym, że mogą przecież problemy z zaopatrzeniem albo jak teraz ważne rzeczy myślę, że muszą się nastawiać na to, że to będzie trudna sytuacja bo gdyby faktem jest, że działają organizacje terrorystyczne na terytorium Kaszmiru on na pewno nie będą chciały z nią łatwo oddać oddać pola władzom indyjskim i gdzieś tam oczywiście w najgorszej sytuacji zawsze tego typu konfliktach są po prostu jest po prostu ludność cywilna, która w tym momencie jeszcze na pewno przez dobrych parę lat będzie musiała będzie musiała jakoś znieść to że, że to teren duże zagrożenie terrorystyczne będzie wyższa im się w trakcie tego co pani mówię, który z naszych słuchaczy, które zaś stracił sięgnęła do mapy atlasu otworzyła powiedział ornaty jeszcze są Chiny przecież tak to już są Chiny, które też, które też mają mają coś do powiedzenia, dlatego że mają dość dużą granicę Indian ludzka jest niezwykle geopolityczne ważnym regionem dlatego ani Indianin Pakistan nie chce swojej części Kaszmiru zrezygnować z dr Weronika Rokicka dorożka politolożka z uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję dziękuję za 5 godziny 18 i informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA