REKLAMA

KRS, PUODO i kolejny zwrot akcji

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-14 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie siedemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dzień dobry dziś 14 sierpnia w środę mówi Paweł Sulik w naszym studiu prof. Agnieszka Grzelak biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry pomysł na państwo duże nadzieje wiąże z wizytą pani w radiu TOK FM dzisiaj, dlatego że oczywiście wszyscy wiedzą media o tym, trąbił, że mam niezłe zamieszanie związane z upublicznieniem też możliwość Rozwiń » upublicznienia nazwisk tych sędziów, którzy podpisali się pod listami poparcia dla tych, którzy mieli przed sędziami KRS -u członkami Kongresu i oto zapoznam się dziś z opinią prezesa urzędu ochrony danych osobowych, który jako żywo pisze że, cytując art. 11 c ustawy o słynnej ustawy o KRS to jest przecież już ma nadzieję wszyscy słuchacze w Polsce przeczytali w taki już na efekt był wczoraj w polskich domach w kuchni płacą u nas pyta żona mera ustawa jednak by przez tych, ale na poważnie to co tam zapisane w tym 11 c, bo wydaje się, że to warto było wytłumaczyć tak art. 11 c ustawy o krajowej radzie sądownictwa określa, że zgłoszeń kandydatów do krajowej rady sądownictwa te zgłoszenia marszałek Sejmu po wpłynięciu niezwłocznie ma obowiązek przekazać posłom oraz podać do publicznej wiadomości uwaga z wyłączeniem załączników dla wyłącza z wyłączeniem załączników, czyli ten przepis stanowi o tym, że do publicznej wiadomości marszałek Sejmu nie podaje załączników, czyli nie ma obowiązku ich powiesić mówiąc kolokwialnie na stronie kancelarii Sejmu na tych załącznikach są podpisy tak to są wykazy osób, które wykazu sędziów, bo oto się cały spór toczy, którzy poparli kandydatów do krajowej rady sądownictwa ustawa okaże się przewiduje wymóg uzyskania 25 podpisów sędziów na takiej liście, czyli tak jeśli jestem prezesem urzędu ds. danych osobowych to mówię tak skoro mamy taki artykuł w ustawie no to na podstawie tego artykułu ja nie będę publicznie tak albo nie ma nie ma konieczności upublicznienia tych podpisów, które są na załącznikach, w których jest mowa tak tylko jest tutaj zasadniczy problem, zanim prezes urzędu ochrony danych osobowych wydał swoje postanowienia wypowiedział się w tej sprawie w sposób prawomocny sąd Administracyjny najpier w orzekał w sierpniu 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny, a teraz w czerwcu 2019 Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok WSA w mocy, a sprawa krótko mówiąc polegała na tym, że 11 osób zwróciła się do kancelarii Sejmu o podanie tej listy osób popierających kandydatów to tarasu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli w innym trybie niż ustawa o KRS to jest taka ustawa, która określa co jest informacją publiczną i w jaki sposób my jako obywatele art. 60 pierwszy konstytucji przyznaje nam prawo do wiedzy prawo do informacji na temat działania organów administracji publicznej właśnie na tej podstawie obywatel zwrócił obywatelka zwróciła się do kancelarii Sejmu i Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz naczelny sąd sąd Administracyjny interpretując przepisy jednoznacznie wyłożyły art. 11 c ustawy okaże się wskazując, że to jest wyłącznie tryb 1 z trybów, jakim uzyskuje się pewne informacje, czyli przepis ten, przekładając już teraz na to co powiedział sąd Administracyjny mówi mniej więcej, tyle że marszałek Sejmu ma obowiązek powiesić na stronie zgłoszenia kandydatów natomiast, jeżeli ktoś jest obywatel jest zainteresowany załącznikami to może je uzyskać w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli to co chce, by rzeczony obywatel, który tak po prostu chce dowiedzieć, kto podpisał taki sposób prawomocne sąd Administracyjny przesądził tę sprawę dodał jeszcze, że imię nazwisko osoby pełniącej funkcję publiczną, jaką jest sędzia jest również informacją publiczną w tym kontekście natomiast numer PESEL jest już taką informację dotyczącą prywatności sędziego ta informacja nie musi być udostępniana i teraz nadszedł czas, kiedy Kancelaria Sejmu powinna była wykonać ten wyrok i w tym momencie pojawił się na arenie prezes urzędu ochrony danych osobowych, który wydał postanowienia te postanowienia też przez pewien czas nie były znane opinii publicznej, ale Rzecznik Praw Obywatelskich mając taką kompetencję przystąpił do wszczętych przez prezesa urzędu postępowań i poprosił o przesłanie akt postępowania do biura rzecznika w związku z tym mieliśmy możliwość zapoznania się z tymi 2 postanowieniami z nich jednoznacznie wynika, że prezes urzędu dokonał własnej interpretacji taką 11 zaraz mam tutaj mamy tu na stałe w radiu TOK FM zgoda naszego kraju tak właśnie postanowienia, które pani mówi prezes urzędu ochrony danych osobowych Jan Nowak Warszawa 2 marca, czyli jak, gdyby nie rzecznik praw odbiornika obywatelskich to nie teraz tych papierem znaczy być może, bo być może ktoś znowu wiem, że byli tacy były takie osoby, które zwróciły się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do prezesa urzędu również, ale tuż po na po tym, jak myśmy otrzymali również otrzymali te postanowienia także no bo to jest dokument publiczne dotyczy działania organów administracji publicznej więc, więc tak no i teraz przypomnijmy tą samą rzecz, że prezes zobowiązuje kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów tak prezes mówi tak dostałem skarga 1 z sędziów to jest 1 po jedno postanowieniem z 2 postanowienia drugie wszczęła postępowanie z urzędu uważam, że art. 11 c należy interpretować tutaj w uzasadnieniu własna interpretacja, że to jednak to nie jest wykonywanie funkcji publicznej art. 11 co już w pełni określa ten tryb udostępniania informacji nie przewiduje udostępniania właśnie wykazu sędziów, czyli dokonał wbre w prawomocnemu wyrokowi sądu to jest największy dramat tych postanowień wbrew wyraźnemu art. 170 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który mówi, że wyrok prawomocny sądu wiąże sąd, ale wiąże również wszystkie inne organy administracji publicznej wbre w temu przepisowi wbre w art. 184 konstytucji, który mówi, że to sądy administracyjne kontrolują działalność organów administracji publicznej nie odwrotnie no wydał te właśnie postanowienia także to jest naprawdę zaskakujące rozstrzygnięcie, ale sam ta zaskakująca nie musimy jeszcze decyzja ostateczna tak, ale postanowienie oznacza, że proszę nic nie robi całymi ocenia dostępność tych da pani mówi zaskakująca dla mnie też z nutką humoru, dlatego że przeczytałem ku memu zdziwieniu, że prezes pisze w skrócie nie jestem prawnikiem, ale w skrócie i że też coś takiego co prawda sędziowie złoży podpisami wyrazili poparcie no ale cały proces się zakończył czy kary został wybrany w związku z tym no teraz nie możemy się zajmować tymi danymi osobowymi no bo od nie jesteśmy administratorem w największym skrócie no nie mamy pana płaszcza i co pan zrobi na traktach oczywiście to możemy wchodzić w dalszą dyskusję argumentację co do tego co powiedział prezes urzędu ochrony danych osobowych ja w ogóle stoję na stanowisku i wielu ekspertów ten sposób wypowiadało, że przepisy RODO art. 80 szósty, którego prezes w ogóle nie dostrzega w swoim postanowieniu wyraźnie mówią o tym, że, jeżeli się z informacją publiczną tutaj przepisy RODO nie będą miały zastosowania, bo informacja publiczna jest regulowana przepisami krajowymi to w naszym przypadku jest ustawa o dostępie do uchwała nie byli wtedy to osoba między pracownikami czy Niewiem urzędnikami czy osobami ze sfery publicznej sędziowie, dlatego że wyraźnie czytam w postawieniu pana prezesa wraz z mało elastyczne no właśnie w trakcie składania podpisu byli osobami prywatnymi na pewno można powiedzieć zupełnie prosty argument 2 tryby 1 tryb to jest uzyskanie odpowiedniej liczby podpisów obywateli, a drugi tryb jest uzyskanie pewnej liczby podpisów sędziów tak, jeżeli chodzi o kandydatów do KRS -u, jeżeli ktoś jest sędzią to tutaj jest obywatela podpisywał jako obywatel tylko jako sędzia związanych z tak dynamiczny skuteczny dobrze rozumiem że, gdyby obywatel to było pewne to wtedy prezes urzędu ochrony danych osobowych mówi jak ochronie jego dane osobowe nie to też nie, dlatego że trzeba znowu było się zastanowić czy to nie jest informacja publiczna w związku z tym, że musimy zweryfikować co jest do rozważania do dalszej dyskusji czy to nie jest informacja o tym czy np. zebrano wystarczającą liczbę podpisów czy KRS w ogóle się czy kandydat związku z tym uzyskał tę liczbę podpisów czy to są prawdziwi obywatele czy my też mamy jako obywatele prawo sprawdzić, kto podpisywał, więc to to jest do od osobnej dyskusji tutaj są większe problemy w tej sprawie tak, ale cóż to jest właśnie tak nie chcę wiedzieć co teraz będziemy oto mamy bardzo dobre pytanie, dlatego że wczoraj nastąpił kolejny zwrot akcji w tej sprawie i ku zaskoczeniu być może być może nie ku zaskoczeniu niektórych grupa posłów wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie art. 11 c interpretowanego w ten sposób jak zrobił to sąd Administracyjny o uznanie tego przepisu za niezgodne z konstytucją jednocześnie o zabezpieczenie w postaci tego, by Trybunał Konstytucyjny nakazał niewykonywanie wyroku do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wyroku WSA NSA, czyli mamy Szach mat, bo teraz czekamy w zasadzie na co na Trybunał Konstytucyjny nie no teraz stoją to jest bardzo ciekawy scenariusz, dlatego że tak Rzecznik Praw Obywatelskich wniesie skargi na postanowienia prezesa urzędu to jest kwestia dni najbliższych skargi są gotowe czekają na podpis wniesiemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę razem z wnioskiem o zawieszenie wykonania postanowienia prezesa urzędu ochrony danych osobowych teraz jak śmie już, bo to już zaczyna być taka zabawa, kto szybciej kogo zabezpieczy przed czym czy Wojewódzki Sąd Administracyjny zabezpiecz wyda postanowienie w postaci zawieszenia wykonania postanowień prezesa urzędu czy n p . Trybunał Konstytucyjny zdąży zabezpieczyć nakaże wykonanie orzeczenia wyroku w wyroku sądu administracyjnego to już jest po prostu wyższa szkoła zrozumienia tego problemu, ale to jest szczerze powiedziawszy to jest mi się śmiejemy troszkę z tego, ale to jest jednak największy najbardziej dramatycznych sytuacji jeśli chodzi o praworządność w państwie, ale największym skrócie to jest dyskusja czy coś co w ustawie o RODO jest zapisane wchodzi w jawną sprzeczność z czymś co jest zapisane w ustawie o karanie to jest dyskusja o tym czy prawomocne wyroki sądów należy wykonywać to jest o tym, dyskusja i czy RODO przewiduje to czytam to to wszystko jest możliwe do rozstrzygnięcia w procedurach demokratycznego państwa prawnego w momencie, kiedy organ administracji w ogóle wpada na taki pomysł, bo to jest poza myśleniem normalnie wykształconych prawników, żeby wydać tego typu postanowienie i nakazać wykonawcy de facto niewykonywanie prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wcześniej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego no to sprawy można porównać troszkę do publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, która miała miejsce już 2015 szesnastym roku tak to historie przerabialiśmy wiemy czym się skończyła to jest naj największy problem tak, bo jeżeli utrzymamy taką możliwość i pozwolimy na to by organ administracji publicznej kwestionował w swoim postanowieniu stwierdzenia jakich, jakie poczynił prawomocnie sąd no to cały wymiar sprawiedliwości w tym momencie na pewno nie mieliśmy takich sytuacji lekarz agenda rządowa nie wiem tarta UOKiK tu odsuwać paczki mogą być dowolne skutki nie było takiej sytuacji, w której organ administracji wydawałby tego typu postanowienie nakazujące wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia sądu tego typu ja przynajmniej przynajmniej nie kojarzy, a nam tak jak mówię dzisiaj nawet rozmawialiśmy tam we własnym gronie na temat tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ja wyraziłem taki pogląd, że każdy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego można złożyć najbardziej absurdalny tylko w praworządnym państwie wszyscy wiedzielibyśmy co Trybunał Konstytucyjny z tym wnioskiem zrobi to znaczy po prostu go odrzuci jako bezzasadny w tej chwili w sytuacji jakie, jaką mamy w Polsce mamy pewność co Trybunał Konstytucyjny z tym wnioskiem zrobi to nie jest niestety odrzucenie i w tym momencie Trybunał Konstytucyjny pokazuje nam się jako organ wykorzystywane do tego, by w każdej sytuacji, w której zapadnie jakieś rozstrzygnięcie, które nie pomyśli władzy publicznej po raz kolejny widzimy, że po prostu jest instrumentem wykorzystywanym do tego, by to zakwestionować, aby opowiedziały państwa takie, że w interesie każdego obywatela jest taki szeroki dostęp do wiedzy, że ze względu na jakie są rozwiązania prawne możliwości właśnie problematyce chowania tych rzeczy jak obywatel ma pełne prawo żądać od państwa stanu prawnego w państwie, żeby kwestie związane z dostępem do informacji one były w sposób ja tak prosty w prawodawstwie ujęte, żeby nie było możliwości tego typu rzeczy nie, o których teraz rozmawiamy, czyli po prostu jeśli ktoś jest sędzia złożył podpis mamy tam pełne prawo wiedzieć, gdzie w, jakiej sprawie, kto tak mi się wydaje, że sąd Administracyjny w swoje, choć w swoim wyroku dokładnie tak orzekł dokładnie przesądził łączy się wydaje, że interpretacja dokonana w wyroku z czerwca jest absolutnie jasna klarowna i po sąd pokazał, że tak należy interpretować przepisy przepisy nigdy nie mogą być w 100 % takie, by opisywały każdy możliwy przypadek każdą możliwą sytuację zawsze jest to pole marginesu uznania no tego mamy pro to tego mamy wymiar sprawiedliwości tego mamy organy sądowe dokonywały wiążącej interpretacji może się skończyć tak rozumianą, skąd się tak ujawnione zostaną te podpisy nie nie mając na lata mają prywatna ocena oczywiście nigdy nie zostaną ujawnione w twarz jest na rzeczy, że są tak bardzo chronione, ale pytanie mówię prywatnie Agnieszka Grzelak gardzę wami za 30 lat w różne fajne rzeczy czas czasownika na twarzy, ale wydaje się być bardziej chroniona niż bilard tajemnic także bardzo dziękuję za rozmowę prof. Agnieszka Grzelak dziękuję bardzo czeskiej Akademii Leona Koźmińskiego dziękuję sylwestrowe 768 informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA