REKLAMA

Opieszałość, brak systemowych rozwiązań- o polityce migracyjnej

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-16 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dzień dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu Marta Jaroszewicz forum idei fundacji Batorego ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o temacie, który pojawił się naszej antenie razem z pojawieniem się pan chyba tydzień temu raportu Najwyższej Izby Kontroli, który przyjrzał się polskiej polityce migracyjnej zresztą powiedzieć przyjrzał się polskiej polityce Rozwiń » migracyjnej nie ma to jest dobre określenie, dlatego że z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mamy olbrzymi problem polityką czy praktyką imigracyjną jak pani czuje, a dzień dobry teraz właśnie wydaje się, że nie przyjrzał się polityce migracyjnej co przy przyjrzał się, że metodą wykonywania tej po imprezie mutacji polityki migracyjnej myślicie przyznał przyjrzał się systemowi obsługi cudzoziemców w Polsce, czyli tam jest bardzo ciekawy raport, ponieważ obejmuje aż 4 lata funkcjonowania systemu obsługi cudzoziemców w Polsce 20142018 aż 19 instytucji został zbadany przyjrzał się sposobowi wydawania zezwoleń na pracę i pobyt cudzoziemca czy czy dotyczy tylko tych cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce tak mówi Białas był o nie nie azylu nie pracy lub pobyt natomiast to jest większość azylu mamy mało także zasadniczo przyjrzał się wszystkiemu przyjrzał się oświadczeniom, które są najbardziej formą po popularną formą pracy w Polsce to jest powiedzmy, że w tamtym roku 1  000  8001  000  500 to największa ilość tylko to dotyczy pracy czasowej jeśli chodzi o pracy bardziej stałą czy pobyt stały to też są tzw. zezwolenia na pobyt prace albo same zezwolenie na pracę z tym mamy największy problem, ponieważ świadczenia są stosunkowo łatwo wydawane i łatwo rejestrowane natomiast mamy olbrzymie kolejki mamy problemy, z czym mamy Polska ma problem z wydawaniem zezwoleń na pracę i pobyt wg NIK -u, a Shrek, o ile w 2014 średni okres to było 64 dni oczekiwania na wydanie takiego zezwolenia to doszło już 2018 aż do 206 dni, a czasami było chyba rekordziści czekali 34 lata warto pamiętać, że np. takie zezwolenie na rok na 2 też jest jak długo tak czy czekać 2 lata, że zaraz dostać zezwolenie na rok to trochę nie ma sensu to z 1 są oczywiście to jest dramat ludzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, ale dobrze zrobi się na początku powiedzieli słuchaczom słuchaczką o tym jak ja o jak masowym procesie migracyjnym mówimy to znaczy Najwyższa Izba Kontroli na początku raportu napisała, że Polska jest nie tylko lokalnym, ale i globalnym liderem jeśli chodzi o krótką okresową pracę obcokrajowców na terenie kraju także mówimy o masowym zjawisku tak dobrze, ponieważ praca migranci w Polsce dużym stopniu przebywają na krótki czas to wynika też naszego prawodawstwa tak czystej polityki migracyjnej, ale możemy przyjąć, że około 1,51 000 000 do 2  000 000 osób głównie z Ukrainy przed przewija się przez Polskę w jakikolwiek sposób pracując tutaj większość z nich jak mówiłam już pracuje głównie na oświadczenia, które pozwalają im na pracę do pół roku w ciągu roku natomiast chciał ktoś chciałby zostać dłużej albo nie jest krajów partnerstwa wschodniego, bo też ważne, czyli nauka nie jest obywatelem Ukrainy znaczka teraz coraz popularniejsze krajów takich jak Azja południowo-wschodnia tak wówczas musi uzyskać zezwolenie na pobyt zezwolenie na pracę to jest około 400  000 osób, które mają w tej chwili taki typ zezwolenia i oni właśnie spotykały się z największymi problemami to dotyczy także specjalistów np. tak oni też nie pracują na świadczenia czy pracuje dotyczy też najbardziej cennych jak pracowników, którzy mogą wyjechać od nas jeśli ponieważ, ponieważ procedury są tak żmudne i czasochłonne jak doszło do tego, że w tym omawiany przez Najwyższą Izbę Kontroli okresie tych 4 lat długość oczekiwania, bo nie dokumenty tak dramatycznie wydłuża to po prostu szyję zaczął przyjeżdżać więcej ludzi zaczęło przyjeżdżać więcej ludzi dano więcej etatów, ale moim zdaniem jest to wiara i Najwyższa Izba Kontroli też o tym pisze na taką masową właśnie w globalną w sumie poniesiemy być zdolni tak jesteśmy globalnym liderem nie można zarządzać w sposób taki, a no powiedzmy taki dotychczasowym, a sposób dotychczasowe to był taki rzeczywiście minister spra w wewnętrznych ma taki nadzór ogólnej administracji natomiast na to zezwolenia wydają urzędy wojewódzkie urzędy wojewódzkie mają po paru urzędników, którzy się tym zajmują tak, a oczywiście zwiększona liczba etatów, ale to za mało moim zdaniem powinni stworzony oddzielny system Całko system informatyczny też nie mamy jednolitego systemu informatycznego to serce bije biorę problemy z określeniem w ogóle ile obcokrajowiec w Polsce cudzoziemców padają bardzo różne liczby straży sam widzę innego mówią, że statystyczny policyjnego co człowiek otworzy gazetę okazuje się, że to 1 000 0001,51 000 000, a 2  000 000 to są one dziewiątej nie zgadzam się, że wydaje się, że to można policzyć tylko 8 głównym problemem naczyń jest naszym problemem jest to, że ten napły w krótkoterminowy tych stałych jesteśmy w stanie dobrze policzyć mówi pan też około 400  000, a mamy twarde dane mamy na to twarde dane tak, ale chodzi o to, że w niektórych np. nie powiem panu miasta już niestety nie pamiętam, ale w 1 mieście może pan zarejestrować się internetowo ich chcieć uzyskać zezwolenie, a inny musi pan przejść 2 × zaskoczyć 3 × 5 × to jest, ale czy, żeby spróbować to do tego podejścia filozofię czy pani mówi, że to nie jest kwestia zatrudnienia dodatkowych urzędników albo większej ilości pieniędzy albo wydłużenia godzin pracy urzędów to jest kwestia jak jest pewne zmiany systemowe jak my musimy w i w ramach całego kraju powołać taką strukturę wzrostu chodzi tylko system informatyczny czy czy to nie tylko system wydaje, że system informatyczny, ale też tzw. musimy wprowadzić system kontroli jakości tak musi być jasne instrukcje tak musimy mórz moim zdaniem ten system powinien wskazywać na świat na sam jestem zaskoczona dochodziło do tych do tych opieszałości i co system nie monitor nikt nie monitorował tych urzędników także np. tak długo oczekują oni składali skargi sąd np. w przyznawał rację, że ze względu na opieszałość nie np. nie są w stanie, jakby uzyskać procedur administracyjnych zgodnie z terminem a, ale wcale to nie przyspieszało, dlaczego tak nie wiem właśnie wydaje się, że w każdym urzędzie inaczej i nikt też wskazuje na to, że to jest jednolita procedura ratusz może, słuchając pani powiedzieć no dobrze, bo są inne problemy inni i inni obcokrajowcy cudzoziemcy z innych krajów przyjeżdżają dajmy NATO do Wrocławia nie do Warszawy inne problemy są z tym władza inny w Białymstoku, z czym to może nie trzeba myśleć kategoriami rozwiązania całościowego na cały kraj 1 wielkiej ustawy, która wszystko obejmie tylko regionalizacja to i jak najbardziej się na morze morze można naturalnie właśnie tak to wygląda wydają się, że nie, dlatego że właśnie sądzę, że urzędy wojewódzkie nie mają też dużego doświadczenia pracy z cudzoziemcami innym problemem też, na który wskazał, że był brak polityki informacyjnej tak na świat niekoniecznie ci cudzoziemcy znają Polski, a niekoniecznie ci właśnie urzędnicy znają inne języki nie ma np. ulotek winnych, więc jesteśmy na to, żeby przeżyć na samorządy to jest też wydają się to nierealne w tej chwili raczej nie przeżyć za nas przerzucić na samorządy i dać trochę pieniędzy wydają się dobrze zostawić w urzędach wojewódzkich jak jest tylko lepiej wyszkolić wprowadzić system instrukcje jasne wytyczne także dowód to powinien być taki system obsługi wie pan, w którym jakby wszystko jest rozpisane tak jak i są system kontroli jakości także on wie, że ma tyle tyle i urzędnik jest monitorowany z góry tak jeśli czegoś nie dopełni, albowiem po kolei ma Jasną instrukcję co powinien zrobić chcę powiedzieć, że trochę taki system już istnieje jeśli chodzi o doświadczenia, bo oni niedawne w ubiegłym roku zmieniła się procedura przyznawania świadczeń dlatego musiała się zmienić media pisały, że dochodziło do nieprawidłowości urządzenie takie nazwy skrócone polegały ten w skrócie polegała na tym, że rzeczywiście nie byliśmy w stanie wiele nie byliśmy w stanie dobrze monitorować, kto przyjechał przyjechał otrzymywała osoba świadczenie mogą się zarejestrować mogę pracować na tym oświadczeniu paru pracodawców, chociaż nie powinna tak teraz mamy mniej więcej jasność mamy do dobry system kto, gdzie jest tak kto, gdzie pracuje i to stworzyło ministerstwo rodziny polityki po rodziny pracy i polityki społecznej myślę, że taki podobny system powinno stworzyć MSW ja właśnie dla tej kategorii bardziej długoterminowych pracowników, czyli od mamy sytuację taką, że Najwyższa Izba Kontroli mówi nam postępowania trwają długo ludzie się z nią od nich odwołują od od wyników tych postępowań zajmującym się urzędy wojewódzkie, które mają mało pracowników nie mają jasnych procedur skurczył się rzeczy jeśli ktoś minister słucha myśli dobrze w przyszłości coraz więcej ludzi będzie chciał przyjąć do pracy i słusznie potrzebują rąk do pracy tak rozumiem problemy będziemy mieli jeszcze większe spotkamy za 4 lata nic nie nie zmieni pani będzie mówił o następnym raporcie NIK z tego będzie wynikało, że już nie 200 kilkadziesiąt dni czekamy tylko 400 dni czekamy tak to, jakiego rodzaju zmiany takie na już można, by podjąć albo co we wnioskach NIK jest takie co można zdobyć już, by jakiś takiej wyraźnej zmiany no mi się wydaje, że właśnie NIK wskazywał na to nadzór MSW odpowiedni nadzór nad ranem, czyli MSW nadzoruje urząd wojewódzki jeśli widzi, że taki zator powinien coś zrobić tak powinien wysłać, więc urzędników nie przekazać więcej pieniędzy, jakie szkolenia wprowadzić system informatyczny, ponieważ nic nie jest równolegle rozłożone w całym kraju są urzędy lepiej gorzej pracując tak i tego podobno nie było tak wynika z raportu NIK wydaje się, że ten nadzór, a po drugie, po drugie wręcz, że ma jednak bez pieniędzy bez systemu dalej nie dam rady czy możemy obsługiwać ten system dobrze działa jak myśmy 300  000 cudzoziemców w ogóle w Polsce przy 1 000 002 nie można w ten sposób muszą być jednolite po prostu nie można się zakorkuje kochani no tak rzeczywiście, chociaż jest bardzo ciekawy wątek tego tego rodzaju dyskusje się pojawia czasami właśnie na ile powinno być centralny na ile jednak obdarzyć samorządy pewnymi kompetencjami oczywiście, wyposażając środki finansowe, dlatego że nasi słuchacze mogą mieć całkiem pozytywne doświadczenia, widząc sprzed urzędu siebie w miastach tam, gdzie urzędy czy miasta dzielnic zadbały o to, że materiały obcych językach, że było pracownicy de urzędnicy delegowani do rozmowy z obcokrajowcami, że językowych także można się natknąć na taki bardzo dobre praktyki, ale rozum nie dotyczy to z wojewódzkiego systemu tak wydawania pozwoleń dotyczy to np. spraw takich jak i jakie dotyczą wszystkich mieszkańców mieście zdaje się, że na przyszłość oczywiście możemy o tym, pomyśleć, bo jak pan odbiera paszport odbiera pan paszport jednak wydaje cały czas wojewoda odbiera pan w urzędzie miasta tak to jest delegowana kompetencja do samorządu, tak więc ktoś może powiedzieć tak jak państwo można odebrać tam też może siedzieć miły pan czy pani tak wszystko panu poradzić mieć ulotki w danym im mało tego samorządy zasadniczo zgodnie z prawem obecnie samorządy są bardziej powiedziane za politykę integracyjną, która też jest ograniczona, ale jest, czyli samorząd mógłby też pomóc panu powiedzieć np. jaka sytuacja na lokalnym rynku pracy powiedz, jakie są kursy dostępne już od polskiego dale tak to mogłoby wyglądać, ale to jest na przyszłość bardzo bardzo ciekawe co do przyszłości to w drugiej części naszej rozmowy dotkniemy kwestii, którą też wyznaczyła Najwyższa Izba Kontroli, a mianowicie na końcu raportu są wnioski i takie zalecenia, z których wynika, że nadużył jako kraj bez sformalizowanej w pod postacią dokumentu polityki migracyjnej nie jesteśmy w stanie funkcjonować jeśli chodzi o sprawne zarządzanie migracjami o tym, poznamy w drugiej części naszej rozmowy, które już za chwilę po informacjach Radia TOK FM ja przypomnę, że z nami Marta Jaroszewicz form idei fundacji Batorego i ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego słuchamy Radia TOK FM oraz dzień dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu Marta Jaroszewicz forum idei fundacji Batorego ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry rozmawiamy pierwsze części naszej rozmowy o tym co wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która piętnuje opieszałość systemu obsługi cudzoziemców jeszcze zapytać innych wniosków NIK, a mianowicie ten dokument, który od lat 2 czy 3 powinien już pojawić, ale nie mamy, czyli Polska polityka migracyjna na ile on jest rzeczywiście ważny rozwiązywanie problemów, o których NIK pisze konkretnych ludzi, którzy czekają na odpowiedź w sprawie swojego statusu tu w Polsce są obcokrajowcami najlepiej istotne, żebyśmy mieli rzeczywiście taki taki twardy strategiczny dokument są cele takiej polityki migracyjnej a gdzie są odpowiedzialne konkretne agendy rządowe za to na ile to jest istotne czy nie da się oddolnie jakoś tak łatać wszystkich dziur musimy mieć rzeczywiście polską politykę migracyjną jako papież, na które możemy powołać ja myślę, że ja powiem coś niepopularnego aleja znaczy bowiem tak uważam, że musimy mieć albo bardzo dobrą politykę migracyjną albo lepiej niemieć dokumentuje tak uważam jak pan jak pan zapewne wie jak państwo wiecie był dokument 2012 roku, który został następnie uchylony 2016 trwają prace obecnie nad nad kolejną polityką migracyjną, a jak uzasadnienie do jego odwołania do uchylenia było takie, że mamy inną sytuację jego geopolityczną w Europie jak i również o wiele większy zmasowany napły w migrantów do Polski w związku z tym mam inne wyzwania tamten dokument już nie starcza ukazała się znać ukazała się ukazał się taki roboczy dokument w mediach tak przede wszystkim w mediach, ponieważ oficjalnie został opublikowany, który też budzi pewne kontrowersje niepospolite różnych zawodach jak rządzi on jakby pozostawia dużo do życzenia i myślę, a że te, że rzecz, że może lepiej narazić się wstrzymać czy polityk po lekturze tych założeń po polityczne losy pani mówi tak, kiedy trudno się bez tego działa, ale akurat tak z tą konkretną polityką, a co w tym co w takim razie w tych założeniach polityki Grecji było takiego co co każe myśleć to lepiej na razie tego nie wprowadzać w życie co tam było tak na czym może nie jest konkretną tylko, że po prostu mamy naprawdę dynamiczną sytuację nie do końca wiemy, czego chcemy, lecz nie jesteśmy znaczy i ich zarówno rząd jak społeczeństwo nie wiemy, którą stronę idziemy czy naprawdę chcemy otwierać na migrantów czy chcemy czy chce mieć na Polsce regulacyjny czy jesteśmy gotowi na napły w stały nie powiedział, że było wyraźnie na nic z tego co pamiętam napisane, że ten regulacyjny jest mile widziany no tak jeśli na tak natomiast wygląda na to, że potrzebny nam demograficzne jest stały, ponieważ nie rozwiązuje problemów demograficznych w dokumencie napisano, że będziemy aktywizować seniorów dodał, że nadchodzi na razie nie wiemy jeszcze wszystkiego i jeśli ma powstać taki dokument to na pewno wymaga szerokich konsultacji eksperckich tak można wpaść na to nadzieję na nie robiono chce mam nadzieję, że się dzieje myślę, że rzeczywiście plus jesteśmy bardzo spolaryzowane też jako społeczeństwo to są jeśli chodzi o stosunek do migrantów tak Europę kryzys uchodźczy też pewnie i jakby wykorzystywanie migracji do kampanii politycznych też naniosła znaczy to moim zdaniem też wydają się poczekać myślę, że mamy za dużo emocji wokół migracji teraz lepiej łatać dziury, a za rok za 2 przyjąć taki dokument po rzeczywiście szerokich konsultacjach eksperckich jak pan mnie pyta co my potrzebujemy to powiem panu, a na czym, że najważniejsze by, żeby rządzący się określić co potrzebują i do tego przyjęli dobrą taktykę, bo mamy też problem w tym, że dokument mówi jedno, a realnie właśnie z przepisu wynika co innego stanu 7 jeśli chcemy tylko regulacyjnych to dlaczego tak dużo mamy jednak migrantów, którzy ubiegają się stały pobyt w Polsce tak, ale to jest ciekawe, bo myślę, że słuchaczy zespół ja też chciałbym usłyszeć pani jako osoby z form tej fundacji Batorego czy ośrodka badań nad migracjami, że jakiś, że są jakieś założenia, które co, do których nie możemy dyskutować np. nie wiem to się w Polska wyludnia, a koszty jesteśmy zmuszeni chcemy czy nie chcemy pewne podstawowe rzeczy związane z długofalową polityką migracyjną wdrażać w dni nie może być uwiązane tylko wyłącznie w takim świecie walki politycznej i haseł chcemy migracji nie chcemy migracji boimy się napływu migrantów potrzebuje imigrantów, które się pojawia falami przed kolejnymi wyborami już naukowcy, którzy na tym się więc, że mogę panu panie rozmawiają z pojęciem żołnierza w celu pewnych rzeczy związane z marca musimy się zgodzić są też znaczy na pewno musimy się zgodzić musimy się zgodzić z tym, że Polska do dwudziestym budzi 2 dni 2030 roku będzie potrzebowała 5  000 000 jak 5  000 000 osób znaczy pracowników tak to wyznanie dyskusji potrzeba zgody, chociaż oczywiście nie można zapomnieć o rozwój technologiczny następuje jest teraz koncepcja też automatyzacji tak jak daleko, że daleko możemy zastąpić ludzi, jakimi zautomatyzowanym miejscami pracy i powiedzmy, że do 2030 roku może coś się na rynku technologii Niewiem zmienić tak natomiast problem podobno raczej w Polsce polega na tym, że to nie są takie prace, do których my potrzebują do usług, a nie postawi pan jednak w hotelu nie wiem osób obsługujących tak robotów na to chyba będzie za drogie tak albo niemożliwe więc, czyli rynek pracy tego Terry, ale czy to uzasadnia taki debiut milionów, ale rynek pracy jeśli my tych 5  000 000 nie jesteśmy w stanie do nas przyjedzie 5  000 000 Ukraińców, bo ich nie ma, ponieważ Ukraina Mobile wiele większy problem demograficzny niż my mamy Ukraina w tej chwili już może liczyć 42  000 000 mieszkańców 43 proszę pamiętać, że po upadku związku Radzieckiego miała 50 parę milionów to największa utrata ludności w ogóle w Europie tak też nie możemy dalej moim zdaniem osobistym drenować Ukrainę Białoruś jest mały kraj 10  000 000 tak czy wtedy mówimy już dalej w krajach jednak kulturowo nie tak bliskich Polsce teraz czy chcemy czy nie czy realnie jeśli chcemy to Azja południowo-wschodnia Azja Centralna tak plus oczywiście nie możemy też pamięta nie zapominać, że największy demograficzny, jakby największą możliwość demograficznym Afryka tak i zasadniczo do Europy napłyną ludzie z Afryki i teraz pytanie to był pani, że to jest norma musi zmierzyć popytu podaży i zobaczyć czynniki wypłacające i przyciągające co z tym zrobić, ale to co pani mówi jest na pewno przekonujące dla wielu słuchaczy, ale pod 1 jedynym warunkiem, że jesteśmy w tej sferze polityki migracyjnej ani razu podczas tej rozmowy ani pani ani nie powiemy nie wrócimy do tego, a co z aktywizacją ludzi, którzy już są w Polsce przy tych, którzy mają więcej niż 50 albo 60 lat, którzy znikają z rynku pracy na nie obciąży za realizację kobiet, ale moc dzięki aktywnością pracy wydali w Polsce wcale nie jest taka jeśli się kwestia tego jak szeroko po prostu to do rozkręci to lunety patrząc na politykę ograniczona dotyczy tylko migracji czy ona dotyczy bardzo bardzo różnych sfer życia wspólnego tak szeroko rozkręcił luneta jednak wydaje mi się, że te 5  000 000 osób będziemy potrzebować nawet przy najbardziej szeroko no może nie będą będzie wtedy 4  000 000, ale nie skręcimy bardziej, tak więc potrzebujemy pracowników, chociaż oczywiście możemy przy na inny model gospodarczy się po prostu tak zmienić model gospodarczy jesteśmy krajem ciągle mieszka rolniczym trochę w dużym stopniu możemy np. przestać produkować żywność daniem są różne modele, ale zajęcia przyjąć przegadać, bo to bardzo trudne zrobić scenariusze na nie, ponieważ na szkodę, choć Afrykę tak proszę zauważyć co Niemcy robią naczyniem uważają że, a nie ma szans, żeby Europa czy niemożna się przeciwstawiać się, że nie ma na to, że Afryka przypłynie tak czy inaczej należy Afryka będzie migrować do Europy, czyli państwa rzeczywistość nie jest możliwe efektywne zmiany klimatyczne jak ognia klimatyczne co się dzieje najważniejsze jest teraz wg Niemiec przyjąć najbardziej cennych migrantów z Afryki wykształconych np. tak, ponieważ tak czy inaczej oni przybędą szczelnie niesamowicie toczące się jakieś etyczne moralne wątki pani mówiła przyczyną Ukrainie trochę jest niemoralne, żeby grasowali tai, a z drugiej strony Niemcy przed mówiono w weźmy Afryki ludzi, którzy są u nas pracować bez tych najlepiej wykształconych też drenowanie, ale muszę zapytać czy czyn nie ma w tym w jakiś sprzeczne, a chciałby zrozumieć dobrze przyjąć, bo na początku dokumentu tego rządowego z o założeń polityki migracyjnej było wyraźnie napisane, że polityka multikulti w krajach zachodnich polityka migracyjna poniosła klęskę jak należy rozumieć czy w ogóle mi się wydaje, że życie w tej dlatego mówię, że minister wyznaczyliśmy gotowi na taką politykę, ponieważ problemem tam tamtej tej, jakby tego tego tego roboczej wersji jest jak wystawianie takich jasnych stwierdzeń światopoglądowych, które realnie nie są możliwe do do, jakby chęć do implementacji, ale może są istotne może w Polsce ludzie chcą nas, że część ludzi chce być przekonana, że lepiej żyć biedniej i z niedoborami na rynku pracy, ale wśród ludzi, którzy bardzo podobnie wyglądają mają te same obrzędy tradycje i t d . niż myśleć tak jak pani, czyli oto jest Afryka ludzie chcą pracować chcą przypiąć do Europy, a my potrzebujemy pracy może to jest rzeczywiście kwestia światopoglądowa najpier w za, zanim się zajmiemy oświadczeniami o pracę w Senacie wydaje się, że nie rzeczy nie możemy tego meczu, ponieważ to jest rzeczywiście się zmienia za bardzo jest zbyt niejednoznaczna nie moim zdaniem w polityce w dokumentach, jakby do implementacji nie można stawiać takich założeń światopoglądowych czy polityka multikulti poniosła lub nie poniosła, ponieważ trochę poniosło trochę nie poniosła tak o tym, możemy 16 stronach i dalej nie będziemy pewni tego na pewno można stwierdzić, że wymagany jest większy wysiłek integracyjny tak na pewno nie można tworzyć dopuszczać do tworzenia społeczeństw równoległych i na pewno jest prawdą też nauka to pokazuje, że te społeczeństwa tak jak my teraz Niemcy Włochy, które w latach sześćdziesiątych przyjmowały tylko migrantów regulacyjny zobaczyły, że tak to nie działa także migranci też zostają, że nie można przez 2030 lat utrzymywać modelu migracji cyrkulacją się skończy w Polsce za 23 lata nie dają też się skończy tak, ale skąd się w jaki sposób taki sposób, że migranci też nie chcą całe życie jeździ tam z powrotem, że to jest może dobre na 10 lat też dobre dla 1 pokolenia to jest niedobre dla paru pokoleń parę pokoleń tego nie będzie robił dlatego, że to zrobił dla naszego kraju, który właśnie stosowane przez politykę migracyjną czynom no to tu też też w radzie, ale nie, ale musimy też granice jednostki robią, ponieważ migranci mogą przyjąć lub nie mogą korzystać z tej polityki czy nie, tak więc też musimy jak powiemy pomożemy wam w nauce języka polskiego chcemy, żeby się z zawarcia na to NATO wtedy mówimy o migracji stałej tak to wtedy mówimy o migracji stała ani PSL, ale światopoglądowe wybuch to jest światopoglądowa Lem, ale to jest to jest jeszcze możemy napisać, ale w tej koncepcji było napisane, że było napisane właśnie polityka multikulti po poniosła poniosła klęskę i powinna być polityka kultury jadący no to jest w ogóle bardzo skomplikowane powiedział, że Polska ma być kultura wiodąca autorzy chcieli dobrze zna tego nie da się napisać można to nie powinna być dokument trzeba by było na początku powiedzieć co to kultura to jest naprawdę na wiele artykułów naukowych naukowcy nie rozumie, ale część bardzo ciekawy proces my, gdybyśmy w Polsce spocie dyskusję z Jackiem jesteśmy jak już tak, zanim powiemy to tym, którzy przyjadą tutaj tak musimy sami się powiedzieć pewne rzeczy rozpocząłby się dyskusje to byłoby fascynujące czas życia naszego społeczeństwa, żeby powiedzieć wyraźnie to jest polskie to jest niekoniecznie polskie to kochamy zrobimy tego nie ma nie lubi, ale musimy taki dokument za 5 lat przyjąć, bo naprawdę wymaga dyskusji szerokich prawda szerokich wymaga absolutnie jasne wyobrażam, że to jest na wielu sferach dyskusja, która angażuje nie tylko humanistów no bo całe społeczeństwo tak, ale z tego co pani mówi akurat rozumiem, że używanie takich będzie kultura wiodąca albo multikulti w dokumentach, które mają później przekształcić się obowiązującą strategię w ogóle skomplikowaną rzeczą czy w trakcie pisania takiego dokumentu zaproszono wszystkich fachowców w Polsce tych najważniejszych, które zajmują się migracjami no myślę, że nie myślę, że nie to jest jakby duży problem i wydaje mi się, że właśnie na czas pożyć polityki migracyjnej innych krajów oni unikają jednak takich takiej deklaracji światopoglądowych, bo to jest myślenie życzeniowe po prostu wydaje, że polityka migracyjna powinna być bardzo konkretna tak, że np. chcemy stworzyć takie takie barier, że ma naszym celem jest nie wiem napły w takiej ilości ludzi lub nie i w ten sposób realizować zestrzelenie skomplikowane, bo w tej rozmowie i mówi się rynku pracy i o tym, czym jest na czy jak powinna być ujęta nie kultura wiodące są kompletnie różne sfery tak kompletnie różni ludzie się na ten temat wypowiadają to jest 1 wielki znak zapytania pani na to, że w najbliższej przyszłości powstanie jakiś rodzaj dokumentu czy raczej będziemy właśnie łatali gdzieś ten system w systemie obsługi cudzoziemców będziemy łatali dziury gdzieś tam, gdzie najbardziej nas wstydzą ja myślę, że powinniśmy łatać na razie nie jesteśmy jak mówiłem gotowi jako społeczeństwo tak też politycznie, ponieważ rzeczywiście proszę na mnie nie wiem czy rozmawiamy z uczniów z uczniami w szkole wystarczająco migracji moim zdaniem nie czy młodzi ludzie są na to gotowi rozmawiamy mogę z ludźmi tak to powinno być na konsultacje społeczne prawa jak kraj argument za przeciw była polityka strategicznej było napisane wyraźnie edukacja, jakie są cele polityki strategicznej na poziomie podstawowym średnim wyższym w taki oto byśmy co jest przyczyną są skutkiem może być mieli w system edukacji miejsce na jeszcze 1 ważny element, którym pan nie wspomniałam naszym problemem Polski jest taki, że ciągle muszę bardzo ekonomicznie także tylko w kontekście to oznacza tylko dorośli również i to złe dlatego, że to są ludzie ci ludzie będą wynajmowali mieszkania kupowali ich dzieci będą chodziły do szkoły o tym w ogóle nie myślimy tak silny napły w w ogrodzenie napły w na po to jest woda tak wydaje mi się powinniśmy w językach język, którym mówimy to są ludzie to są indywidualne decyzje i a to wymaga naprawdę bardzo skomplikowanych systemów pomiarowych nie wiem z systemu zachęt kompleksowego myślenia migranci jak jego rodzinie też przede wszystkim właśnie chcemy migrantów długoterminowy to muszę myśleć o rodzinie imigranckich tego brakuje no tak nie pamiętam kończy nasze rozmowy chcemy użyć cytatu nie ma jednak jest autorem to w latach siedemdziesiątych Niemcy zapraszali bardzo wielu się pracowników, bo potrzeb rynku pracy było olbrzymie analogiczna sytuacja, gdyż to podsumował, że chcieliśmy potrzebowaliśmy rąk do pracy przyjechali ludzie właśnie w Tychach dziękuje Marta Jaroszewicz formie do fundacji Batorego ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za rozmowy bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA