REKLAMA

100 lat temu wybuchło I powstanie śląskie. Jak zostało zapamiętane?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-16 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd, który w dużej mierze poświęcimy dziś rocznicom historycznym historii, a czasem bardziej nawet w pamięci czy polityce historycznej składek tak mi się wydaje z 1 strony do tego sierpień bogaty bardzo rocznice i rok naturalnie dziewiętnastym tak ważne w historii państwowości polskiej, przechodząc do rzeczy 100 lat temu z szesnastego na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło powstanie śląskie Rozwiń » pierwsze jest 3 takich powstań trochę więcej o okolicznościach, ale też w pewnym sensie o motywacjach ludzi biorących udział w tym powstaniu o geopolityce i polityce wokół tego wydarzenia kolejnych powstań rozmowę teraz jest profesorem rycia Ryszardem Kaczmarkiem, z którym połączyliśmy się przez Skypea dzień dobry panie profesorze czy dobro prof. Kaczmarek jest historykiem związanym z uniwersytetem śląskim w kontekście naszej rozmowy podkreśla, że autorem książki powstania śląskie 191919201921 nieznana wojna polsko-niemiecka już w tytule kryje się dodatkowy czy aspekt rzadziej pamiętamy czy rozumianym zacząłbym od tego może pani profesorze, że wielu zwraca uwagę na to, że pana książkę pierwszą od dawien dawna da Wien dawna poświęconą powstaniom śląskim właśnie, dlaczego w trzeciej RP tych publikacji jak mniemam i badań i debat związanych z powstaniami śląskimi było mało moja teza nowości to nawet poza to oczywiście o było przez kilkanaście lat o przełomie 80 tego dziewiątego roku i dopiero 90 rocznica powstańców, by ciekawy temu spowodowała ponowne zainteresowania postawią mi bardziej, że Urban znowu rocznicowe nie jest tak naprawdę wynikającą wyłącznie z jakich naukowych poszukiwań, ale pytanie dotyczy tego, dlaczego tak się stało ja myślę, że to nie tylko automatyki automatyka drugiej wojny światowej też pominąć obeszło ma pewien czas przeszłością wynika z tego, że historia jak gdyby mogli spokojnie poruszać się zagadnienia, które do tej pory jakimś sensie pomoce wizualne albo kiedy ulga dla partii ludowej były niedostępne to 1 przyczyna druga no pewnie też to obciążenie, którym powstanie śląskie podlegały jako wydarzenia polityczne w okresie PRL-u, gdzie od lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych Moto była taka część stała tutaj na Górnym Śląsku, ale chyba nie tylko tworzenia takiej pamięci historycznej wokół tego co było ogólnie można nazwać czynem zbrojnym ludu Górnośląskiego dążącego do powrotu do ojczyzny to bardzo dobrze mieściło się w takiej w takiej narracji, bo z tego ponad również, gdy poczują się na bok badań naukowych norma pewien czas i z tej perspektywy ja pozwolę sobie, że wydają się powstania śląskie tym ciekawsza i niezwykle ciekawa też jest właśnie pamięć czy polityka historyczna wokół nich wydaje mi się, że to wydarzenie było dużo ciekawsze niż państwo narodowe i w pewnym sensie jego ideologię państwo narodowe i przywożą zatem symetryzm, ale tak samo PRL jak trzecia RP czy druga RP podkreślało głównie te aspekty narodowe związane z powstaniem chciałbym byśmy porozmawiali czy to był jedynym motywację czy 1 konteksty, zanim do tego przejdziemy panie profesorze 2 zdania dla tych, którzy może mniej kojarzą historię tych powstań przypomnimy to jest rok dziewiętnasty Niemcy już w zasadzie można powiedzieć przegrywają już faktycznie przegrały pierwszą wojnę światową no i zaczynają się dyplomatyczne i militarne zabiegi o ziemię często ziemię właśnie pogranicza, po której pogranicza, po której stronie granicy znajdą właśnie Śląsk Górny Śląsk to jest takie typowe europejskie nie tylko chyba pogranicza należałoby powiedzieć ludzie z różnych kultur i pytanie czy da się dziś powiedzieć, jakie były te tożsamości w tych regionach czy więcej Niemców czy Polaków czy Ślązaków czy w ogóle ludzie wszyscy defilowali się tak prosto poprzez narodowe tożsamości właśnie używanie pojęcia typowy ograniczy się bardzo dobrze, bo na Górnym Śląsku mamy taką wydaje mi się pewną chęć podkreślenia w szczególności to ruch regionu to jest może naturalne dla wszystkich pograniczy widzimy jako coś co jest wyjątkowe i niepowtarzalna tak naprawdę rzeczywiście w Europie nie brakowało szczególnie w Europie środkowo-wschodniej tego typu terenów, które po prostu do rodzenia się państ w narodowych dziewiętnastym wieku już krzyżowały się 2 tendencje z 1 strony państwa narodowe siłą rzeczy, bo taka jest ich cechą do dzisiaj staramy się być maksymalnie homogeniczne co oznaczało krócej mówiąc ten może kiedyś siłową, ale na pewno likwidacja, bo dążenie do kuracji na tych obszarach, a z drugiej strony pojawiały się procesu robotniczy w znacznym pojawiają się grupy, które posiadają własnych państw niekiedy nawet historycznie nigdy nie posiadały staramy się to państwo może uzyskać i do tej grupy takich obszarów jak gdyby dotowanym tutaj wymieniał poprawnie nie mamy na to czasu rolę Górny Śląsk świetnie się w tym mieście, bo jednocześnie jest częścią Śląska pewnej historycznej prawdy historycznego regionu trybu całością w zasadzie również dla Niemców do dziewiętnastego wieku, a 19 wieku to co jest pochodną tego Śląska się wyraźnie zaczyna odróżniać ona jest różna komercyjne, bo to są katolicy prawie 90 %, a pozostała część Śląska jest w przeważającej części protestancka katolicka powiedzmy druga rzecz, bo to właśnie ta kwestia techniczna tutaj zachował się rzeczywiście język Polski albo któryś z dialektów słowiańskich różnie pan językoznawcy trafił, ale to nawet nie ma takiego wielkiego znaczenia rzeczywiście tam język był odrębny od języka niemieckiego planu rządowego i to właściwie nie było, gdzie byłby problem może jeszcze 18 na początku dziewiętnastego wieku będzie następny o chyba nie swoje wymagania wróci pan profesor przepraszam panie profesorze na chwilę straciliśmy łączność z panem prof. Ryszard Kaczmarek jest cały czas naszym gościem mówił pan tych z 1 strony, że ta część dziś Polska Śląska wschodnia była bardziej katolicka oraz, że etniczność, że język istniały języki słowiańskie etniczne na co dzień często wykorzystywane niezależnie od tego niemieckiego oficjalnego ja mam kolejkę zwiększono też, ale to i tak lekarza rzeczywiście tak było jakieś wahania tak przepraszamy to z oka każdy może udowadniać, że przeważającej części 90 % to byli katolicy, ale jeżeli mówimy tylko do rozmów ciekawsze to znaczy od okoliczności tutaj to pamiętajmy, że to Grupo polskojęzyczna nie oznaczało jednocześnie żona się identyfikowała narodowością w dużej mierze to przynależność etniczną nie oznaczało przynależności narodowościowej to był proces, który dopiero następowała 19 wieku zwane przecinanie się bardzo różnych zjawisk tutaj do tego dochodzi jeszcze może to się zacząłem mówić mianowicie to by w ogóle nie przeszkadzało, gdyby nie to, że 19 wieku państwo niemieckie przekształciła się nowoczesne państwo narodową, która ma pewne wymagana jest nie chodziło o to, żeby jego obywatele mówili po niemiecku już nie tak, że znają niemiecki może, ale mieli znać o to, żeby efektywnie pracować, żeby móc uczestniczyć w życiu publicznym, bo ono było w dużej mierze zdemokratyzować one, żeby mogli być pełnoprawnymi członkami tego państwa tego jeszcze nie było osiemnastym wieku to się pojawiło się też z drugiej strony musiało budzić opory wśród tych, którzy uważali, że przynależność narodowościową niekiedy tylko jeśli zima konfiguruje się 15 wieku już w momencie, kiedy państwo niemieckie właśnie rozumiem stawały się państwom Narodowym coraz bardziej tę ideologię realizowało co budziło to bardzo ciekawe co pan prezes mówi też opór, a na to jak bardzo jeszcze nakładają się kwestie związane z klasą społeczną znalazła się to też często się podkreśla ten program socjalny rzeczywiście tak było w, że jeżeli mówimy o tej ludności polskojęzycznej to ma większość należała do klasy Robotniczej albo po prostu Wachowska to są bardzo dużą grupą również ludzi, którzy mieszkali nasze, a z kolei elity były rzeczywiście niemieckie ale, toteż nie jest to pamiętajmy o tym, że Niemcy byli należeli tylko do tych klas elitarnych, czyli tam do urzędników nauczycieli tak dalej tak dalej również duża część robotników to byli również Niemcy dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki spisów takich językowych mama nie do końca określają przynależność prawie 3040 % w zależności od tego, jakim okresie mówimy i to nie są tylko elity to jest również duża część klasy Robotniczej robotniczy przede wszystkim w tych miastach Górnośląskiego okręgu przemysłowego jest to podział był bardzo skomplikowaną przecinały grupy klasy społeczne również wyznaniową to nie jest tak, że Polacy byli to kalka powiązaniem z Anglikami, bo jeżeli jak wspomniałem 90 % katolików to oczywiście wśród było nie z tt od czasu, gdy dziecko to rzeczy dominowali dominowali Niemcy mamy cały czas połączenie z problemami, ale będziemy kontynuować prof. Ryszardem Kaczmarkiem autorem książki o powstaniach śląskich p t. nieznana wojna polsko niemiecka właśnie te oto też bym chciała zapytać pana profesora jedni mówią powstania pan profesor tytułuje książkę i używa jednak słowa wojna chciałabym też w drugiej części naszej rozmowy zapytać o tę dzisiejszą pamięć na tyle na ile pan profesor jako historyk też potrafi to opisać pamięć tam tą regionalną na Śląsku właśnie no bo te obchody oficjalne związane z setną rocznicą podkreślają bardziej bardzo szczególnie ten wymiar Narodowy powrotu właśnie jakiegoś czy obecności Śląska w granicach Polski co oczywiście jest bardziej skomplikowane, więc kilka minut wrócimy do rozmowy w setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania Śląskiego w świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz wracamy do rozmowy z prosię prof. Ryszardem Kaczmarkiem rodzina pani profesorze czas się słyszymy o dobro tak można tylko tak dobrze prof. Kaczmarek jest historykiem autorem książki poświęconej powstaniom śląskim p t. nieznana wojna polsko-niemiecka właśnie teraz z chęcią bym do tego przeszła przypominamy państwu po zakończeniu pierwszej wojny światowej Górny Śląsk pozostaje pod administrację niemiecką jego losy mają zostać rozstrzygnięte dyplomatycznie z 1 strony w wyniku działań dyplomatycznych z drugiej strony referendalny oddolnie niejako właśnie ostatni raz oficjalnie czy formalnie był częścią państwa polskiego w średniowieczu Górny Śląsk no ale oczywiście mieszka tam bardzo wielu ludzi, którzy jakoś tożsamościowy już teraz uproszczą mają aspiracje do bycia częścią Polski właśnie pytanie panie profesorze w sumie takie proste też wypowiedziane z dzisiejszej perspektywy, czyli jakoś historycznie, dlaczego Polska organizacja wojskowa, dlaczego Korfanty no ni ni ni in cierpliwie poczekali do rozstrzygnięcia referendalnego, który dziś uznajemy za takie najbardziej z sprawiedliwe demokratyczne oddające jakiś nastrój społeczny, bo pamiętajmy przede wszystkim Polska wcale się starał o opisywanie referendum od, jeżeli w ogóle przyjąć, że starania Polski w konferencji pokojowej dotyczyły Górnego Śląska dotyczą oczywiście to założenie, które Moski przedstawi było przyłączenie Górnego Śląska ze Śląska cieszyńskiego bezwarunkowo podobnie jak Gdańską dopiero konferencja spowodowało historia potoczyła się na co usunięcia tego angielskiego ten poparty ustosunkują różnicą trudną do Stanów zjednoczonych o no doszło do jedno rozstrzygnięcia nowego, a strona konsul politologów wzrosną, o które interesują twarze spory osi ukształtowała, dla którego wzrost na początku roku od własnych potrzeb pomocy ze strony nie rozpoczęły obok organów rozdawane przyjmowało pewnie tylko Śląsk utrzymanie poza tym publiczność podczas zresztą Rzeczpospolita następujące z rozmową w proces sąd koloński zobligowany czy to była noc albo Rosja uważa autor jest o rozwiązaniach takich osób do Wielkopolski, czyli postawienia tych, którzy pragną spokoju pomysłu sukcesor dochody dlatego poseł obowiązującą polską w podgrupach budowa 2 pociągów spanie na obszarze równego państwa no i że bezprawnym rozwiązaniem około, które tylko znawców, którą mocarstwa bardzo się z prośbą o polskim proszę pan ostatnio wybuchnąć prosto z powodu składane od tego roku do proporcji się litewski Polski jest głos Wielkopolski Górnego Śląska była podobna forma i efektem był właśnie to plebiscyt zaraz wrócimy do rozmowy z prof. Ryszardem Kaczmarkiem spróbujemy połączenie US prawniczy to pytanie, które w końcu musiało nadejść, bo już kilka razy państwo wskazałam, który chciałbym panu profesorowi zadać no to jest pytanie o to jaki charakter miały tamtejsze wydarzenia z 1 strony mówimy o powstaniu, a z drugiej strony tak jak pan profesor pisze to trzecie powstanie to już bardziej była wojna polsko niemiecka pani profesorze wojna czy powstanie ona nieznana wojna na nim, podtrzymując tezę ze względu na to jak dużo było zaangażowane wojska polskiego pamiętajmy, że oczywiście w sposób oficjalny to można toczyć się nie mogła Polskę, bo sygnatariusza traktatu wersalskiego wkroczenie oddziału polskiego oficjalnie nowy obszar oznaczałoby zerwanie traktatu bowiem również poddania wątpliwość w ogóle rozwiązany g dotyczących Wielkopolski Pomorza, ale to oznaczało brak wsparcia od 2 tysiące dwudziestego, czyli oprócz powstania to wsparcie było naprawdę olbrzymie materiału ludzkiego dotyczące przerzutu broni, a już samym okresie same samej walki szczególnie w czasie trzeciego powstania również dotyczyło sprzętu specjalistów także po na pewno nie wojna taka otwarta, ale zaangażowanie Polski tutaj było bardzo dużo również zaczną ustawowe są pamiętajmy, że po stronie niemieckiej bardzo podobnie to znaczy, że ksiądz, czyli ta formacja, którą trzecim powstaniu Polacy walczyli właściwie działa dokładnie wg tego samego wzorca to jest trochę to, podsumowując panie profesorze jako badacz tamtych czasów obserwuje pan z kolei to jak dziś 8 no pewnie, że w tym formalnym w wymiarze poprzez wybór w wypowiedziach przedstawicieli rządu czy też w podręcznikach szkolnych jak opowiadamy sobie o powstaniach śląskich to, jaką pan Marek lekcje na temat natury pamięci, jakby reguł rządzących pamięcią historyczną, że pamięć historyczna zmiana jest prawdą banalne stwierdzenie, ale pamiętajmy, że podobne dyskusje często w dwudziestoleciu to oczywiście także rocznice rządzą się pewnymi własnymi prawami warto to pan zawsze, kiedy ma dokładnie w odniesieniu do do ustaleń historycznych i tutaj jak zwykle takie duże wydarzenia historyczne są bardzo wielowątkową i donosie przez pierwsze powstanie zanegować tego zaangażowano Górnoślązaków do powstania i tak samo zakląć dolnego ma pan namyśli tak takiego aktora częściową motywowanego socjalne częściowo narodowością, ale to nie da się dlatego właśnie tego co mówiłem, że bez tych bez tego wsparcia osiągnąć działania pierwsze drugie powstanie trwały nie więcej po około 1 tydzień to trzecie powstanie, po którym dotąd potencjał państwa polskiego życia został zaangażowany w Bush po traktacie ryskim po zakończeniu wojny na Wschodzie mogło trwać 2 tygodnie 2 miesiące i bez tego byłoby w ogóle niemożliwe, żeby ono przeciwstawiła się małe siłom niemieckim rozprowadzamy z drugiej strony graniczy z 8 osób taką 1 liczbą, która zresztą pochodzi z Polski domy, które do tego, ale mocno o udział gen. Szeptyckiego, że sprowadzą w czasie trzeciego po ma co tysiące dwudziestego roku do trzeciego powstania 50  000 karabinów przerzucono przez granicę powstańców którzy w obrazie to powstanie bez bez tajemnic tego wsparcia a jakie były czy w ogóle był taki pomysł albo jakie były szanse, żeby powstała po prostu jakaś odrębna mniej lub bardziej zależna może od Polski, bo nie zna, ale jednak jakaś odrębna państwowość dla tego regionu tak wiele dzisiaj, używając dzisiejszego języka tak wielokulturowego no tak też wielu powiedział mocarstwowej czy wielokulturowej historii bardzo interesująca obszerne zagadnienia członek no trudno do wyjaśnienia tak krótko, bo oczywiście już tysiące osiemnastym roku kształtował się obóz, który może się w ogóle separatystycznych, które dążą do tego właśnie to na wzór swojej sali okrętową grożono, że będą kantonu narodowością, która pod kontrolą ligi narodów tak to wolne miasto Gdańsk będzie funkcjonowało na pograniczu niemiecko polskim potem również pewne pomysły tego typu, ale już bardzo bardzo ograniczone również rodziły się po stronie niemieckiej nadania górnemu Śląskowi, bo całemu Śląskowi raczej górnemu Śląskowi statusu sądu, czyli osobnego kraju bądź federacji niemieckiej były też pomysł autonomiczne po obydwu stronach zresztą po stronie polskiej zrealizowane, więc tego typu rozwiązań naprawdę dużą czy one realne no z domu konferencja warszawska co najmniej w sposób, jeżeli mówimy o takim kontekstem międzynarodowym to przekreśliło ono do rozwiązania tylko Polska lub Niemcy nie było tego tej trzeciej drogi ewentualnej wszystkie dalsze próby szukania tego rozwiązania osobne Górny Śląsk mogą mieć charakter tylko swego rodzaju autonomii obu państw niemieckich rodów polskim, czyli ograniczenia suwerenności tych pań na tym terytorium tak jest taki autonomii terytorialnej no i rzeczywiście właściwie przyjęto, bo i prowincja Śląska miała została utworzona po stronie niemieckiej województwo śląskie miało status autonomiczny drugiej Rzeczypospolitej nie mam na ile potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie jak bardzo to pan badał, a może może bardziej w oparciu o własne doświadczenia jak bardzo ta taka dosyć jednorodna opowieść o powstaniach śląskich zgrzyta czasem z pamięcią rodzinną mieszkańców tego regionu i w tym sensie, że mogli mieć wtedy inne zapatrywania na kwestie przynależności do państwa polskiego albo po prostu jakiś i inne kryteria czy priorytety, że nie ma nawet taka tożsamość klasowa i walki przecież mamy też początek to są lata dwudzieste to też kwestia rozbudzenia tych kwestii socjalnych z 1 strony Rosja radziecka powstaje z drugiej mamy przecież w Republice Weimarskiej też takie widziałam ruchy powstania na tle socjalnym jak dzisiaj cały czas jeszcze 100 lat później Note pamięci bywają w bolesnym jakimś sporze jak bardzo jednak to się Unii szykuje tylko może tam na Górnym Śląsku lepiej się pamięta o tych 2 pełnych dwuznaczności, ale to tak nie boli panią, ale pani ja mam wrażenie, że wśród, jeżeli mówimy rodzina pani bezpośredniej pamięci to dostaną spowodowało, że to taka pamięć, która niesie za sobą tego kontekstu politycznego, że to, że z tych, które tam rządu pokolenie, które z dumą odkrywa to i to koniec z tym nie wiąże się jakiekolwiek doszli dbała, które jeszcze bardzo widoczne w latach tam w okresie międzywojennym na pewno, a pewnie również peronu to nie nie chodzi o to co się dzieje jak gdyby w obszarze rocznic państwowych, bo tam to polityka, gdzie występuje ciągle ten konflikt, gdyby wydaje się, że oglądają się na to, że w pamięci rodzinnej mnie, że on jest tylko pewną pamięcią rodzinną to znaczy pełno tu może moi dziadkowie byli aktywni politycznie zaangażowali się nie mój dziadek był powstańcem taki obiekt taki powód do dumy, ale niekoniecznie sporu politycznego, tym bardziej że ten region przeżył tyle zmian po roku 1920 drugie czyli, bo podziale który, który nastąpił w wyniku powstanie, że trudno tutaj mówić o jakiekolwiek takiej homogenicznej tych wspomnień targane są przecież bardzo mocno podzielone w zależności od tego gdzie mieszkał, jakie losy tych 2 powstańców komentuje też bardzo skomplikowany niekoniecznie tylko wiązały się z pozostania w państwie polskim, bo duża część ich wyjeżdżała przecież po roku czterdziestym piątym, a właśnie Europa 607080, bo nie jest to też bardzo mocno skomplikowało to pamięć o obydwu stronach za to po stronie niemieckiej, bo trzeba pamiętać też przez niskim walczyli po stronie niemieckiej to pomysł w ogóle już nie istnieje ani w sensie naukowym pan w ogóle jakieś tam daleki margines zainteresowań historyków niemieckich ani w sensie społecznym trochę gdzieś tam się pojawił o tych kwestii przy okazji setnej rocznicy pierwszej wojny światowej, ale tylko w kontekście tym, że były takie regiony ma się w Europie, gdzie trzeba było przeprowadzać plebiscyty, bo też była mieszano myślę, że to jest taki kierunek, którym pamięć co najmniej po pamięci, która już nie jest całe szczęście bardzo o tym, to konfliktu wewnątrz rodzin z jakiegoś konfliktu mającego charakter głębszy naraz społeczni jak i stanu, jaki tam ważnym orężem łodzian jak ważne wydarzenie rzeczywiście nauczyli po raz pierwszy od dawna obszar Śląska, ale niekoniecznie już dziś powodujący że, że ten podział jest dzisiaj jakiś sposób bolesne dla dla tych rodzin bardzo to ciekawe i myślę, że też jak zwykle przy okazji lecznic pretekst do przemyślenia koncepcji mechanizmów społecznych ekonomicznych także bardzo dziękuję za rozmowę prof. Ryszard Kaczmarek historyk związany z uniwersytetem śląskim autor książki powstania śląskie 191919201921 nieznana wojna polsko niemiecka przewożono profesora słuchaczy za zakłócenia, ale wydaje się, że warto i że to jest tak niezwykle inspirująca i ciekawa rocznica też na koniec rozmowy chciałabym przypomnieć o tym, że dziś też odbywają się uroczystości związane z siedemdziesiątą szóstą rocznicą wybuchu powstania w białostockim getcie te uroczystości obywają się w białym stoku powstanie w białostockim getcie to drugi tak się uważa drugie pod względem wielkości po Warszawie powstanie ludności żydowskiej w walce z hitlerowcami i oczywiście bezpośrednim powodem wybuchu były niemieckie przygotowania do ostatecznej likwidacji getta w białym stoku główne walki w getcie toczyły się 16 sierpnia czterdziestego trzeciego roku potem już po kilku dniach broniły się pojedyncze punkty oporu za chwilę już informacje i na chwilę odetchniemy od rocznic historycznych, chociaż w sumie nie do końca, ale porozmawiam o tym co dzieje się w Irlandii północnej, a oczywiście rośnie niepokój ze względu na scenariusz możliwość tzw. brexitu bez umownego, który może właśnie przywrócić cofnąć wydarzenie w tym kraju do skonfliktowanych wojennej przeszłości trasy formacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA