REKLAMA

Truszczyński o pierwszej umowie handlowo-gospodarczej Polski i Wspólnot Europejskich

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-17 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:38 min.
Udostępnij:

Na początku sierpnia 1989 mała grupa ekspertów Komisji Europejskiej odbyła w Warszawie całodniowe konsultacje w sprawie głównych potrzeb pomocowych Polski. Jako pracownik polskiego przedstawicielstwa przy Wspólnotach Europejskich Jan Truszczyński brał w nich udział. Już wtedy zarysowały się główne kierunki przyszłego wsparcia zbankrutowanej Polski: szersze otwarcie rynków Zachodu, pomoc żywnościowa, restrukturyzacja gospodarcza, szkolnictwo wyższe i zawodowe, poprawa stanu środowiska naturalnego, instrumenty pomocy finansowej. Rozwiń »
W kolejnych paru tygodniach sierpnia, po powrocie do Brukseli, Jan Truszczyński wraz z paroma innymi kolegami pracował nad przygotowaniem finalnego tekstu wynegocjowanej w poprzednich miesiącach umowy handlowo-gospodarczej miedzy Polską a Wspólnotami Europejskimi. Umowa o tyle ciekawa, że stanowiąca swoisty pomost między odchodzącą do historii PRL a demokratyczną Rzeczpospolitą Polską. Negocjowana w pierwszym półroczu 1989 przez rząd Mieczysława Rakowskiego, została podpisana we wrześniu 1989 przez rząd Tadeusza Mazowieckiego jako pierwszy akt prawno-międzynarodowy nowego rządu, kilka dni po jego powołaniu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranek Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie Sopotu wracamy do Warszawy i mówiłem, wprowadzając temat Sopotu czy festiwalu literackiego w Sopocie chcemy przetrzymać wielką Brytanię Unii Europejskiej być może tym festiwalem po raz kolejny, pokazując jak bardzo kochamy brytyjską kulturę i literatury, a teraz porozmawiamy trochę o czasie, kiedy to nie tyle chcieliśmy go zatrzymać wodę, ale wszystkim sami chcieliśmy do niej dołączyć i powiem szczerze, że Rozwiń » uwielbiam takie historie, które zaczynają się od więcej takich opowieści wyciągnąłem książkę spółki, a tu wypad wycinek prasowy informację o paryskim szczycie G 7 w lipcu 81009. roku udało się konkretnie przypadek opisany przez Jana Pruszyńskiego, który właśnie teraz jest naszym gościem dzień dobry dzień dobry często goszczą też magazyny Europejskiego, a więc krótko tylko przypomnę 1 z Pańskiej funkcji najważniejszych dla mnie swego czasu, czyli właśnie główny negocjator członkostwa w unii, ale nie o ani w roku 2001 pani drugi ma trzeci będzie mówić, ale o właśnie osiemdziesiątym dziewiątym roku boss tej informacji, którą pan zamieścił na portalu społecznościowym właśnie o tym, wycinku prasowym, który przypadkowo wypad to nawet dla mnie, które się staram się interesować bardziej tą Unią Europejską zaskakujące było to, że w połowie 81009 . roku, kiedy u nas dochodzi dopiero zaczynały się wszystkie zmiany ustrojowe wybory czerwcowe i t d. już, by pomysł, żeby wchodzić współpracę z Unią Europejską współpraca z Unią oczywiście ona zaś wcześniej zaczęła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych nie było jeszcze nic co prawda wiadomo była Europejska wspólnota gospodarcza, ale w roku osiemdziesiątym szóstym zaczęliśmy jako Polska Rzeczpospolita ludowa rozmowy z ową w UE na temat pierwszej w historii w ogóle umowy o handlu, która przekształciła się później w rozmowy o handlu i współpracy gospodarczej w 80 ósmy roku podobnie jak inne ówczesne Demoludy Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne wspólnotami europejskimi w osiemdziesiątym dziewiątym roku ustanowiono misję polską przy wspólnotach europejskich mając zatem akurat pierwszym pracownikiem w ogóle tej misji w lipcu 89 jednocześnie w lipcu 89 była już po naszych pierwszych prawie demokratycznych wyborach, a wokół nas działo się bardzo duża ten wycinek, który wypadł właśnie książki natomiast związki, które w Polsce nie było ani słowa na niebo jest na celowniku tak wyrażali nie figurowała specjalnie w optyce kraj, z którego pochodzi fachowa książka w Polsce może nie zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkiego co się wokół nas, gdzie działo się sporo, a stany Zjednoczone były świadome, że dochodzi do interesujących bardzo zmian w Polsce na Węgrzech zmian, które należy wspierać, ale tak, żeby nie antagonizować w związku z SLD mimo Gorbaczowa i wszystkiego co się wówczas ZSRR działo, czyli wspierać, ale ostrożnie, ale spierać się na sposób konkretny wyraźny no i wystarczająco znaczący i tu czeka się dynamika wytworzyła George Bush, które były czasy, bo podróż z prezydentem miał długą rozmowę w czerwcu 89 zatem dolarem ówczesnym znamienitym szefem komisji Europejskiej tam bardzo wiele rozmawiano o Polsce lobby po rozmowie z Jaruzelskim Jaruzelski znalazł się w Brukseli 4 dni po wyborach 4 czerwca 81010 . roku miałem okazję zapisywać na rozmowę i to co prawda właściwie prawie istnieje pamiętam, ale jedno dość dobrze mianowicie stopień w jakim dolar interesował się polskim rolnictwem jego strukturą jego możliwościami, przeznaczając rozpycha się z elitarnego właśnie no i w pewnym niemałe nie polskim stopniem kompetencji Jaruzelskiego, który starał się możliwie miarodajne i drobiazgowo odpowiadać na wszystkie pytania della co najmniej 1 czas rozmowy dwugodzinnej był bardzo długiej była poświęcona właśnie rolnictwu polskiemu, ale zapytam, bo ja rozumiem, że pańskie notowania tej rozmowy wynikało również po prostu w pracy, którą pan wykonywał tak, ale znalazło się, więc w archiwach los każdej takiej rozmowy oczywiście powstawał szyfrogram tzw. depesza do kraju, a nawet sta w w archiwach MSZ spoczywać musi została ogłoszona zamiana szybko, dlatego że zmiany potoczyły się wiemy błyskawicznie u nas, ale tym zmianom towarzyszyły również właśnie rzeczy, które działy się na tzw . Zachodzie i 14 lipca był szczyt G7 identyczny do tego, który za tydzień odbędzie się również we Francji Biarritz na ten szczyt George Bush przyjechał bezpośrednio z Polski był po kolejnym rzucie oka tym razem już takim bezpośrednim konkretnym warszawskim NATO co dzieje się u nas co może dziać w przyszłości był po rozmowach z kolorem komisja była przygotowana do konkretnego zaproponowania sposobu w jaki należałoby w przyszłości najbliższej wspierać przemiany prawdopodobnie mogących dokonać w Polsce na Węgrzech no i tutaj, bo gra była do 1 bramki właśnie busa i Debora wsparta przez Helmuta Kohla kanclerza Niemiec wsparta przez Kanadę ciekawe, że przy pewnym poza Francuza Francuz jest to wyobrażali nasi gospodarze w czasie lepiej przyjrzeć uważnie co tam się będzie działo przeanalizować co tam w przyszłości może być potrzebne ewentualnie zastanowić się na to opracowania jakiegoś programu wyciągnięcia ręki na wójta słowa, ale to w jakim sensie zrozumiały ten sceptycyzm, bo to jest Tawerna, czyli w, którym warto powiedzieć, a po ósmej o tym, będziemy mówić o poranku szczegółowo nie mamy rządu w ogóle to jest też okres, który de facto nie ma jeszcze rządu jest czas na proces tworzenia rządu najpierw przez Kiszczaka prawda potem wiadomo, że nic z tego nie nie nie będzie i jesteśmy w takim okresie trochę no bezkrólewia, więc tutaj rozważać, jaką się współpraca z kieszeni Janowskim tak tak no tak, ale oczywiście zawsze jest jakiś kartel Aga moment rząd, który pełni czynami obowiązki strategicznych decyzji podejmować nie może, ale im Warszawy zawsze rozmawiać można po tym, szczycie, który no może powiedzieć podjął sensowną decyzję o powierzeniu funkcji Koordynacyjnej w ogóle komisja Europejska ma pierwsze stany Zjednoczone grające do 1 bramki wspólnotą Europejską i wspierające integrację Europejską twarz zaś roku Francesco były czasów w Tychach dzisiaj dokładnie Lecha dróg wobec zawodnik wiadomo grana rozwalenie Unii Europejskiej, jeżeli czyni to z upodobaniem wtedy było zupełnie inaczej i prawie bezpośrednio po tym, szczycie paryskim dosłownie 2 tygodnie później początek sierpnia mała delegacja urzędników komisji Europejskiej przyjeżdża do Warszawy na prezesa to montowane konsultacje całodniowe akurat mam okazję w nich związki, bo byłem wtedy przypadkiem w Warszawie normalnie by nie zaproszono na to, ale byłem akurat sezon wakacyjny ostatecznie no i dysku dyskusja z urzędnikami sumienie poza tym hossa SA pan powie oczywiście, ale w każdym ministerstwie, jeżeli urzędnicy, którzy oczekiwało się, że będą mieli jakieś wyobrażenie, czego właściwie w Polsce potrzeba np. była potrzebna pomoc żywnościowa tym było wiadomo wcześniej do tego nie trzeba było szczytów paryskich, ale pojawiły się inne rzeczy restrukturyzacja gospodarcza pomoc finansowa w postaci kredytów gwarancji kredytowych oraz ewentualne finansowej pomocy bezzwrotnej ponadto ułatwienia w handlu Polska ówczesna nie była krajem głaskany po głowie i popieranym przez rozwinięty zachód odwrotnie było dyskryminacyjne instrumenty dotyczące naszego eksportu na rencie zachodnia, a więc dyskusja była też o tym jak i w jaki sposób można, by wspomóc sprzedaż polskich towarów poprzez znoszenie stopniowe ograniczenia, jakie podczas handlu między polską, a Zachodem misja, ale od władzy 30 lat temu no bo mamy właśnie dlatego różnica czasu jest 20 lat temu teraz, ale słyszę pytanie no właśnie już pomijam, że nie bardzo było wiadomo, kto będzie podejmował decyzje, ale też no to jest ten moment, w którym Polska jest bankrutem finansowym nie już wtedy pojawiały np. jakieś postulaty, aby polityczno-gospodarcze, że jednak nie wiem będziecie musieli właśnie przeprowadzić jakieś reformy, że będziecie musieli wchodzić na tory gospodarki rynkowej, bo możemy pomagać szczególnie mówimy o pomocy, jakiej bezzwrotnej coś, ale po coś tak pomoc jeśli miała następować to musiałaby być uwarunkowana oczywiście ona de facto była uwarunkowana kontynuację tego kursu zapoczątkowanego przez czerwcowe wybory 89 kluczowe, bo oczywiście zdanie naszych lasów publicznych i prywatnych skupionych w klubie paryskim klubie londyńskim ich kluczowe w związku z tym było to co zaczęło się dziać się od września 89 począwszy od wizyty Leszka Balcerowicza świeżutką powołanego ministra finansów ojca reformy gospodarczej polskiej w Waszyngtonie rozmowy z ministrami finansów rozmowy z międzynarodowym Funduszem walutowym pierwsze przedbiegi do do dyskusji o tym jak wesprzeć polskich scen finansowej stąd pojawił się potem tzw. fundusz stabilizacyjny polskiej złotówki tak, aby Złotów PSP po przejściu na naszej waluty na częściową wymienialność od dziewięćdziesiątego roku no i oczywiście rozmowy o o tym jak rozłożyć złagodzić ciężar polskiego długu trudno bardzo dlatego wymaga koordynacji między wierzycielami publicznymi rządami, a wierzycielami prywatnymi bankami funduszami i wymagały dość duże umiejętności negocjacyjne i technicznej ze strony Polski ma mieliśmy zarówno Balcerowicza jako mózg stojący za tym wszystkim po stronie polskiej mieliśmy bardzo sprawnego negocjatora od dłużenia Polski i ówczesnego wiceministra finansów Janusza Sawickiego, ale to okazało się później dziewięćdziesiąty początek wymyślam jakieś, ale właśnie jeszcze w październiku 81009 . roku właśnie z tej pana notatki czytam już pojawia się właśnie ten akt projekt aktu prawnego bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski i Węgier wtedy zaczęto używać akronimu otwarto francuskiego to niech pan ładnie to powie Polska Węgry pomoc jest zatem, że towar ładnie Franca Polonia, ale sytuacja ekonomika oczywiście można tak jest tak rzeczywiście coś bardzo ładnie przyjęła na drodze Farta jest latarnia morska światełko, które widać, który ratuje życie jest gdzieś tam jest na horyzoncie i w istocie ten ta decyzja zaproponowana przez komisję Europejską nastąpiła w szybkim okresie czasu w krótkim okresie czasu po owym szczycie paryskim po konsultacjach między komisją, a polską już we wrześniu komisja Europejska czy miesiąca, a ten później miała wyobrażenie o tym gdzie powinna zostać w jaki sposób jest kierowana pomoc bezzwrotna gruntowa, jaka byłaby udzielana z budżetu ogólnego wspólnot europejskich i w grudniu tego roku z w nie pamiętam dokładnie, które do grudnia decyzja ostatecznie zapadła pan, mówi że najpier w ta pomoc miała być 200  000 000 EKUZ liczonego no jednostka powiedziałbym, która zło, bo stanowiła koszyk głównych walut krajów ówczesnej wspólnoty Europejskiej była 1 z Polski tną w istocie nie była walutą, którą mógłby pan płacić co jest Arletta mogą dać to 200 latach było więcej zdjęć miliardera w każdym razie to, że to wartość wartość miało się to niebyły małe pieniądze powiedzmy sobie szczerze, że były daleko poniżej możliwe potrzeba absorpcyjne w Polskiej, ale były znaczącym zasilenie mocnym początku, a poza tym to był program pomocowy, który rósł w dość szybko, bo ostatecznie wokół nas działy się procesy rewolucyjne i demokratyzacyjnych mur berliński padł 9 listopada 80 dziewiątego roku dosłownie 2 tygodnie później nastąpiła Velvet owa rewolucja w Pradze czeskiej w grudniu mieliśmy rozruchy zakończone upadkiem Nikola cały zespół z upadkiem reżimu komunistycznego w tym kraju w Rumunii krótko mówiąc jesień ludów w całej Europie środkowo-wschodniej i to wymagało poszerzania odpowiedzi całego Zachodu tak, aby wspomagać jednocześnie nie destabilizować w sumie oni mieli własne wtedy zmartwienie i interesy na głowie na czele z marszem ku większej integracji politycznej gospodarczej i finansowej za osła przyszłemu stworzenie wspólnej waluty marszu marsz marsz w walucie euro no znajduje się chciałem właśnie na koniec naszej rozmowy zwrócić uwagę na matę ten element właśnie Pańskiej informacji od, których chciał pomysł na naszą rozmowę, że oto ta umowa ze wspólnotami europejskimi handlowo gospodarcza rozpoczęte negocjacje, o czym pan wspomniał jeszcze przez rząd przed czerwcowym tak jest, że rząd Mieczysława Rakowskiego zostaje podpisana we wrześniu 81009 . roku przez rząd Tadeusza mazowieckiego i o czym właśnie może mało, kto wie, że jest to pierwszy akt prawno międzynarodowy tego nowego rządu podpisano kilka dni po jego powołań ma nasze zapewnia, że pierwszy niekomunistyczny premier rozpoczął naszą taką współpracę z Unią następnie Unią, ale ze wspólnotami europejskimi tak swoisty takiej pomocy moim zdaniem jedyne wezwała prawno międzynarodowy pomost między polską odchodzącą polską nadchodzącą, dlatego że rząd Tadeusza mazowieckiego został zaprzysiężony 13 września dziewiętnastego zrzesza 6 dni później nastąpiło podpisanie tej umowy małej słabej nie preferencyjnej, ale sztuką jest pierwszy proces ku rozbudowie stosunków współpracy został tym samym postawiony ta umowa została wyprzedzona przez wydarzenia krótko mówiąc przestała funkcjonować już od dziewięćdziesiątego roku to właśnie mówi więcej o rządzie Tadeusza mazowieckiego i okolicznościach jego powstania już za chwilę po informacjach, a teraz bardzo dziękuję Jan Truszczyński był dziękuję pięknie za rozmowę informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA