REKLAMA

Kryzys klimatyczny. Czy Półwysep Helski zamieni się w wyspę?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-17 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie prosto z Sopotu z placu przyjaciół Sopotu, gdzie jest nasze studia terenowe tutaj pojawił się u nas pan dr inż . Piotr Szmyd kiedyś dzień dobry panu wicedyrektor Instytutu budownictwa wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dzisiaj piękna pogoda, aczkolwiek myślę, że trochę państwu możemy popsuć humory dlatego będziemy mówili o wpływie kryzysu klimatycznego na polskie Wybrzeże panie doktorze czy Półwysep Helski stanie się w Rozwiń » niedalekiej przyszłości archipelagiem wysp w niedalekiej przyszłości nie sądzę ale, żeby odpowiedź na to pytanie tak naprawdę musielibyśmy się zastanowić jak łyse powstał mówimy o historii sprzed kilku kilkunastu tysięcy lat, kiedy ten brzeg morski wygląda zupełnie inaczej około tak nie więcej możemy przyjąć, że około 10  000 lat temu plaża brzeg morski znajdują się około 2030 km stąd poziom wody po zupełnie inne tysięcy lat temu także dlatego właśnie to bardzo niedaleko między czasie oczywiście wystąpiły wszystkie ludy ocenia to, o czym to, o czym powszechnie wiemy i miało to bezpośredni wpływ na ukształtowanie brzegów morskich ten Półwysep Helski, który teraz znamy który, który widzimy na mapach, gdzie jeździmy, gdzie wypoczywamy uprawiam sport oni naprawdę to jest zaledwie 2000 lat to jest naprawdę młoda struktura w tej tak wygląda w tej chwili czy Hel był wcześniej wyspą, bo ten łącznik jest takich aut tej oczywiście to bardzo ciekawe pytanie jeszcze w średniowieczu Półwysep był przetykane różnymi przysmakami on nie był ciągu strukturą zresztą podobnie było czy zmierzają np. mierzeją Wiślaną również to były to jest podobna struktura również ona była ciągła to, że Półwysep stanowi całość tak naprawdę to jest czynnik ludzki tylko wyłącznie już tysiące ile dobrze pamiętam 1800 osiemnastym roku Prusacy wykonali pierwszy umocnienia brzegu na Półwyspie Helskim, które miały zabezpieczyć, że Półwysep przed przed zniszczeniem znaczy miały zapewnić połączenie z rządem czy też dziewiętnasty wiek zresztą czasami trochę żartobliwie mówimy, że Bóg stworzył puste 7 dni, a ludzie my chronimy od piętnastego wieku tak to wygląda także z perspektywy historii geologicznej to wszystko się zmienia to, że wygląda to w ten sposób jak wygląda to jest przede wszystkim w tej chwili zasługa techniki czy inżynier prac inżynierskich, które są wykonywane pytam pana o to czy w kontekście zmian klimatycznych, bo wiemy, że najpewniej podniesie się poziom może raczej nie jest już do cofnięcia, ale też podniesie poziom morza jest 1 rzecz bądź też podnosi raz na jakiś czas jest sztorm, ale jeśli się podniesie, a potem jeszcze będzie sztorm no chyba będziemy mieli poważny problem pojawia się pani rację oczywiście pani rację może wrócę jeszcze do do tego mówią Platforma chwilami ten poziom wody zmieniał się w ciągu tych 10  000 lat w przedziałach od 2030 m to znaczy około nie więcej 57000 lat temu poziom wody był 30 m niższy, czyli to jest proces, który cały czas występuje postępuje nawet zaraz wszyscy pomyślą, że pan neguje wpływu Beata klimat zmienia zawsze nie ma tutaj wiele niania niania nie zatrzymywać mieliśmy w Tychach nie idźmy tą stronę nic w tym kierunku, ale to co to na co zwraca uwagę to, że te procesy są w ciągłym ruchu to nie jest także poziom wody, który występuje teraz w Polsce średnio mówimy, że po poziomie może 500 to znaczy to jest to jest poziom średni na pani rację, mówiąc że są spiętrzenia sztormowe, że to wszystko się zmienia oczywiście są prace naukowe, które mówią o tym, że średnio od 1 do 3 mm rocznie poziom wody się zmienia to tylko prawa to wszystko prawda, ale to na co trzeba zwrócić uwagę to, że środki zaradcze czy te środki techniczne jakiś stosuje do ochrony danego odcinka one zmieniają w dziewiętnastym wieku wystarczy opaska brzegowa, a w tej chwili rokrocznie urzędy morskie występują od do 200  000 m ³ piasku na Półwysep Helski, żeby ochronić, czyli czy będzie to archipelagi czy nie nie nie sądzę póki póki póki administracja Państwowa działa taki sposób jak działa i póki oczyszcza to będzie wszystko, więc kosztował w perspektywie najbliższych lat czy dekad, ale zapewniam panią urzędu my albo nawet jeszcze nasze dzieci one ciągle będą jeździły na Półwysep jako na Półwysep ani archipelag oczywiście pod warunkiem, że środki techniczne, jakie stosujemy będą nadal stosowane lub będzie będą muszą być być może większe będą dalej oglądały niedaleką pobliską wizytówkę Gdyni, czyli Klif Orłowski w halach, a czy Klif Orłowski naturalne czy nie jest naturalną pani powie no właśnie to jest pytanie Clive również powinniśmy się cofnąć kilka tysięcy lat to oczywiście szerzej wolne żarty procesu podmywania przyspieszyły zostać procesu podmywania przy czym to raczej specjaliści są zgodni, że tak jak to ma miejsce na Klif Orłowski czynach ich Jastrzębiej górze to co w przeważającej większości przerażający sposób odpowiada za niszczenie klifu to są deszcze nawalne hydrologii to znaczy woda, składając penetrując penetrują zboczy klifów napotyka napotyka obszary np. gliny, które są nieprzepuszczalne dochodzi do słów obsunięcia w tym przypadku czy w przypadku Klich ciekaw jestem w góry morze ma są najwyżej mogą powiedzieć kilkuprocentowy wpływ na erozję tego tego obszaru, ale pyta pani czy Klif będzie czy nasze dzieci będą oglądały ich nie moim zdaniem nie moim zdaniem on on będzie ta degradacja będzie nadal postępowała zresztą miasto Gdynia pytało nas jako Instytut budownictwa wodnego co należałoby zrobić rozmawialiśmy też za projekt wystosowali mamy wspólną propozycję z państwem technologicznym co należałoby zrobić, ale i koszty i zakres prac technicznych, jakie należałoby przeprowadzić doprowadził do tego, że stworzylibyśmy prawdopodobnie potworka to znaczy, że wizualnego wizę tak przede wszystkim z wolnego mówiąc w skrócie zabetonować byśmy ten ich na to nie o to chodzi to jest obszar natura rezerwat w związku z tym raczej sposób myślenia jest taki, że obserwujemy zmiany obserwujemy zmiany to też ma swoją jakość przyjemność, ale to mówienie o tym co się dzieje z Wybrzeżem jest dość alarmistyczne proszę powiedzieć to jest słuszne, bo taka jest natura klifów może jest podmywany oczywiście co czytałam w ostatnim czasie mamy tak powiem częściej nam się zdarzają pewne rzeczy, które powinno się wydarzyć teraz nastolatki, tak więc proszę powiedzieć czy widzi pan tutaj właśnie na Wybrzeżu to, że zmiany klimatyczne faktycznie wpływają na to co się dzieje na Wybrzeżu, jakim już i innym tempie szybszym tempie to by się działo wersja rozumiem proszę pani pytanie odpowie może trochę odwrotnie to przewrotnie grosze ledwo zdążyłem na nasze spotkanie, bo jechałem przez zakorkowane miasto to znaczy liczba trójka turystów, którzy tutaj przyjeżdżają oczywiście, których witamy, w których jesteśmy zadowoleni, którzy jechali pociągiem Super jest taka, że nie sposób zapanować w sensie zarządzania nad tymi obszarami i to czy próbuje takim składem sposób powiedzieć, że tutaj, bo ludzi to nic byśmy powiedzieli nie zastanawialiśmy się nad zmianami, ale w związku z tym, że cywilizacja, że ponad połowa ludzi Unii Europejskiej mieszka nad brzegiem morskim nad rzekami powoduje, że te obserwacje czy też te prace, które są prowadzone po to, żeby uchronić mienie ludzkie domy fabryki czy cokolwiek one stają się coraz bardziej intensywne czyli gdyby nie było ludzi w pewnym sensie oczyszcza też euro nie było problemu, gdyż wszyscy mieszkali w Warszawie nie byłoby problemu z brzegu morskim, ale w związku z tym, że państwa z markami prawdopodobnie, ale w związku z tym, że państwo do nas przyjeżdżacie urzędy morskie czy generalnie przemysł środowisko naukowe musi prowadzić czy też planować środki zaradcze, żeby to było dostępne w dziewiętnastym wieku już 15 wieku prowadzono takie prace, ale one nie, bo nie musiał nie były wykonywane na taką skalę, ale zmiany są przyczynia się, gdyby nie było, więc tematyczne to co obserwujemy to faktycznie zwiększa się liczba dużych sztormów to jest fakt to znaczy, ale to chodzi nie tylko sztormy ostatnio spotkanie z Gdańska z męskimi wodami i koledzy z gdańskich wód opowiadali, że obserwują większą intensywność częstsze występowanie deszczy nawalnych te procesy występują to studia teraz pani to jakaś definicja, ale proszę sobie radzić bez takiego, który wcześniej występował raz na 5 lat, a w tym roku już 2 × 3 × Gdańsk w związku z tym tak, odpowiadając krótko pani pytanie tak obserwujemy wzrost częstsze zdarzenia ekstremalne mówi pan o tym, że to jak dużo turystów w tym mieście nad morzem ma wpły w na waszą pracę jako naukowców, ale też ma wpły w na budownictwo tutaj przecież wiemy, że buduje się duże hotele części każdy chce mieć widok na morze najlepiej jeszcze publiczne media ważyć działania oczywiście jest znaczna część znowu jest na to co się dzieje z nabrzeża tak to raczej niemądre pod względem inwestycyjnym za 30 lat mogą rozmawiać, bo jest inna sprawa, ale też sprawa inwestorów trochę upiornie zabrzmią w wysokiej jak już zastanawia 3 × więcej inwestorów napraw, ale te pieniądze, które zarabiają są ogromne, jeżeli prześledzimy budżet czy nawet gmin półwyspu Helskiego to są ogromne wpływy z turystyki ogromne pieniądze nawet się zawali hotel za pół wieku tego nie chciałbym nie chciałbym wyrokować w tej sprawie, ale na pewno budżety tych inwestycji oczekiwane stopy zwrotu są ogromne tak ma negatywny wpły w, ale również warto zwrócić uwagę na to, że Polska jako jedyny kraj w Europie razem z Holandią mamy bardzo rozsądnie zorganizowaną administrację publiczną w zakresie zarządzania strefą brzegową poważnych, a jakże rzadko słyszy takie rzeczy jesteśmy i hol i tylko w Holandii w Polsce system zarządzania strefą brzegową jest centralny w innych krajach europejskich Stanach Zjednoczonych to co wybudowany zostanie na brzegu jest decyzją właściciela, że dlatego pojedziemy do Włoch to są hotele wprost budowane na plaży czy Stanach Zjednoczonych każda gmina decyduje w jaki sposób chroni przed morskim w Polsce zostało zorganizowane to jakby skopiowane z modelu holenderskiego i w oczy ma swoje wady ma swoje ma jakiś matoł jak swoje wady, ale to, żeby zdecydować czy uzyskamy pozwolenie na budowę to jest decyzja administracyjna związana z odpowiednimi procedurami, a nie tylko to nie tylko pochodna właściciela terenu rzymskim mówi pan, że mamy to zarządzenie centralnej, że jest lepszy w porównaniu z Włochami, choć naszego kraju nie ma, ale wprost na plaży hoteli, ale mamy te hotele, które są stawiane nasuwa się równocześnie ścięli pan brat nie jest do końca dobre, o czym najlepiej z garażem podziemnym oczywisty wydrenuje teren, więc czy uważa pan, że rzeczy stosowane są tam stawiane te hotele czy chcemy rozwoju inaczej ja bym chciał, żeby na Półwyspie nikogo nie było n p . ale też radykalnej jest niemożliwe do osiągnięcia każdy ma prawo korzystać z przyrody taki sposób rozsądna oczywiście przez wiele lat to był najbiedniejszy obszar w Polsce to byli rybacy, którzy nie zarabiali dużo pieniędzy zresztą są lekko legendy podania historyczne mówiące o kaszubskich piratach, którzy mieszkają na Półwyspie Helskim i rozpalają ogniska ściągali statki potem mówi zmierzam do tego, że chodzi o pieniądze ludzie muszą zarabiać pieniądze my zarabiamy określony sposób pracy w Instytucie naukowym pani pracuje w radiu, ale są ludzie, którzy przyjmują gości zmienią ręczniki oni muszą potrzebują pracy nie muszą już pracować związku z tym ten balans pomiędzy tym coś co należy, czego nie można o nich z bardzo mnie trudno jest radykalnie to określić granice pytanie tylko czy nie zaczniemy gonić własnego ogona, stawiając kolejne szańce zgarbiona czyste kamienie w siatkę wiadomo oczywiście będzie nas zaprowadzi piasek, który wymalowane oczy dziesiątek oczywiście część oczywiście oczyści oczyszcza operacje to wszystko jest to bardzo trudne decyzje bo o ile wodzą palcem po mapie łatwo zdecydować czy też łatwo rozmawiać to sytuacji konkretnych ludzi czy konkretnych gmin trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że ludzi mieszkających w tej gminie nie zasługują na to, żeby zarabiać pieniądze w tej gminie będą zresztą też bardzo trudne przy czym jeszcze praktyka pionów od tego się teraz odchodzi to znaczy to co teraz obserwujemy w Europie w stanach siecią to co wdrażamy w Polsce zresztą osiemdziesiątego siódmego roku Polska była pionierem tego typu rozwiązań, jeżeli chodzi o sztuczne zasilanie to jest stosowanie metod, które są po pierwsze, niewidoczne dla oka, a po drugie, są przyjazne w miarę przyjazne dla środowisk musimy skończyć krótkie pytanie czy za 50 lat powiedzmy to molo, które z tych w pobliżu będzie zalane ten plac przyjaciół Sopotu, na którym siedzimy będzie zalane są podstawy zauważamy, że wzrostową wzrost poziomu morza następuje z prędkością 1 mm rocznie pomnóż 50 lat oraz 1 minut to jeszcze Ania jeszcze w ten cykl pan dr inż . Piotr Markiewicz wicedyrektor Instytutu budownictwa wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku optymistycznie przyznaje niższy od działań dziękuję panu, że rywal Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA