REKLAMA

Czy TK oceni wyrok sądu? "Powstała 4 instancja"

Analizy
Data emisji:
2019-08-19 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzisiejsza analizy zaczniemy od sprawy, którą śledzimy już chyba 2 lat co najmniej przez większość czasu przez, przyglądając się temu w jaki sposób różnego rodzaju urzędnicy politycy i prawnicy próbują ukryć przed opinią publiczną wydawałoby się bardzo prostą informację to jest listę tych osób tych sędziów, którzy poparli kandydatów do tzw . krajowej rady sądownictwa wydawałoby się, że sprawa się tak długo Rozwiń » omawiana i tak długo trwa walka, że dla Świętego spokoju moglibyśmy te nazwiska poznać, ale nie, ale nie na scenę wkroczył nowy podmiot zacząłem wyliczać nawet ile było chyba nie wszystkie nawet ująć w tym spisie, ale wkracza m. in. też Trybunał Konstytucyjny, dlaczego w, jakiej formie o tym wszystkim będziemy za chwilę rozmawiać, ale też chciałam państwa zaprosić na ciąg dalszy analiz po osiemnastej przyjrzymy się sprawie, którą opisuje się dziennik Gazeta prawna, który przypomina, że po śmierci po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza ówczesny minister spra w wewnętrznych, jakim Brudziński obiecywał, że zmieni się wiele w branży ochroniarskiej dziennik Gazeta prawna sprawdził co z tymi obietnicami mogą państwo oczywiście wyobrazić, że niewiele się stało co się stało co się nie wydarzyło, jakie zmiany powinny nastąpić w agencjach ochrony o tym, po osiemnastej też zastanowimy się na pewno problem niebezpieczeństwa tkwi w źle działające w agencjach ochrony, a może trzeba na to spojrzeć jeszcze szerzej o tym wszystkim po osiemnastej, a na koniec zaproszę państwa na dyskusję o zielonych strzałkach tak tak tych zielonych strzałkach, które towarzyszą nam głównie w miastach na krzyżujące się ulicach pozwalają skręcić, chociaż świeci się czerwone ostatnio starcia z taką zieloną strzałką przeżywała Beata Szydło i dzięki temu wydarzeniu możemy wrócić do dyskusji o zielonych strzałkach i o tym czy one są potrzebne po co one są i też moje pytanie do państwa jest takie może to jest zbyt wyrafinowane rozwiązanie dla społeczeństwa, które masowo łamie przepisy ruchu drogowego skoro Zielona strzałka wymaga od nas szczególnego rodzaju zachowania na jezdni, a jednocześnie świeci na zielono i pozwala wyjątkowych sytuacjach skręcić wprawo mimo świat czerwonego to może w przypadku takiego społeczeństwo w jakim żyjemy, które ignoruje przepisy reguluje zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego żona strzałka to po prostu za wiele co państwo o tym, myślą proszę pisać analizy małpa to kropkę FM wiem, że z ruchem drogowym z zielonymi strzałkami jest jak ze szkołą każdy ma opinię, więc proszę pisać analizy małpa to kropkę SM czy zielone strzałki to po prostu zbyt wyrafinowane rozwiązanie dla społeczeństwa masowo łamiącego przepisy ruchu drogowego, a zaczynamy analizy tak jak mówiłam od rozmowy o nic nie nie dającej się złapać niedającej się ująć w liście poparcia do krajowej rady sądownictwa w studiu Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju również analityk prawny for dzień dobry dzień dobry dziękuję za zaproszenia już nie, które to zaproszenie pojęć może świętować co dziesiąte w tej sprawie no taką minę no trochę, by się zabrał dodał, że nie będzie już w zasadzie, dlaczego tak często musimy się spotkać w tej sprawie, dlaczego wciąż musimy o tym, rozmawiać tylko przyjść od razu do rzeczy tak jak mówiłam przyglądam lista tych różnych podmiotów, które zajmowały się ukrywaniem się, że listę poparcia w redakcji decyzja została w wojnie wciąż nie i sprawa zaczęła się od tego, że złożono kilka wniosków o dostęp do informacji publicznej po to, żeby poznać nazwiska tych sędziów, którzy poparli kandydatów do krajowej rady sądownictwa i wtedy Kancelaria Sejmu odmówiła można krótko przypomnieć dlaczego, jakie jakich podstawach wtedy Kancelaria Sejmu powołała się na słynne już chyba art. 11 c ustawy o krajowej radzie sądownictwa, który zgodnie zgodnie z jego treścią wskazuje, że marszałek Sejmu po skutecznym zgłoszeniu tych kandydatów na członków krajowej rady sądownictwa przekazuje zgłoszenia posłom i podaje je do publicznej wiadomości z wyłączeniem załączników z tego, że listy poparcia do załącznika to są załącznik PIT -O do zgłoszeń ich ustach marszałek nie udostępnił do publicznej informacji tych list poparcia tak nie udostępnia do publicznej informacje, czyli w praktyce nie powiesił ich na stronie internetowej Sejmu, ale mimo to obywatele różni stwierdzili, że mimo, że da te listy poparcia nie pojawiło się na stronach sejmowych i ich, że przepis brzmi jak brzmi to nie wyłącza z niej go z ustawy o dostępie do informacji publicznych tak to prawda każdy zainteresowany taką informacją nie, uzasadniając tego żaden sposób może złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej w tym trybie wnioskowym te listy poparcia otrzymać co już tutaj, uprzedzając potwierdziły wielokrotnie sąd Administracyjny w kancelarii Sejmu rozumiem wasz na ten przepis wskazuje, że skoro marszałek nie udostępnia publicznie ton to ona w ogóle nie dostał więcej tych list nigdy to prawda sądy stwierdziły sądy stwierdziły że, aby można było mówić o takim ograniczeniu prawa do informacji przede wszystkim musi wynikać wprost to ograniczenie z danego przepisu tutaj tutaj to nie wynika, bo przed chwilą przedstawiłem państwu i pani redaktor interpretację, która nie pozwala jednoznacznie uznać, że posłom, uchwalając ustawę o KRS chodziło o ograniczenie jawności poparcia no i musi jednocześnie spełniać te przesłanki proporcjonalności, czyli musi chronić jakiś jakieś dobro, jakim wyższe dobro prawne, przed którym nota jawny życia publicznego musi ustąpić no i tutaj sąd nie doszukiwał się żadnego wyższego obraca się nie mam prawa do prywatności właśnie ochrony danych osobowych ochrony sędziów przed nie wiem hitem czy ostracyzmem społecznym tego sądy tego sądu nie doszło z powodu ustawodawca wpisał jednak do tego słynnego art. 11 c ustawy o krajowej radzie sądownictwa to to to właśnie pojęcie wyłączenia załączników, gdyby były one jednakowo traktowane przez ustawodawcę jak same zgłoszenia, czyli tak informacja tym, kto jest kandydatem to jednak nie zostałyby w ten sposób wyłączone z przepisu, a zostały tutaj można się próbować szukać intencją ustawodawcy co co też próbowałem robić we własnym zakresie właśnie na potrzeby tych tych postępowań przed sądami i jakby się wsłuchać w jedno posiedzenie komisji sprawiedliwości praw człowieka to tam poseł Waldemar buda proponujący właśnie dopisanie tego fragmentu z wyłączeniem załączników wskazywał, że jest dopisanie tego fragmentu jest motywowane opiniami prawnymi, które pojawiło się w toku procesu legislacyjnego mówiące o tym, że właśnie nie należałoby tych wszystkich dokumentów przedstawiać to do publicznej wiadomości ale aby przejrzeliśmy podaje prawne właśnie i z jak dobrze pamiętam z 89, które zamówiło biuro analiz sejmowych które, które wykonywali eksperci zewnętrzni jak się okazało w żadnej z tych opinii nie ma nie ma stwierdzenia dotyczącego jawności list poparcia krajowej rady sądownictwa, więc albo to było albo to był taki chwyt retoryczny próbujący przekonać nie tylko własny klub parlamentarny, ale też wszystkich posłów, że słuchacze tutaj wybitny autorytet prawniczy mówi nam, że nie może nie można tego upublicznić, więc zagłosuje zgodnie za tym, żeby tego nie upubliczniać no ale ale tego Thales w praktyce nikt nie wypowie prawnik oczywiście uważa, że jeśli prawnicy czegoś nie na co zwrócił uwagi towarzyszy istnieje, ale można uznać, że to nie prawnicy tylko posłowie przyjmują prawo i oni nawet jeśli lekko zwie zwodzeni na manowce przez Waldemara budę ostatecznie stwierdzili, że te załączniki trzeba wyłączyć, czyli nie podawać do publicznej wiadomości, a w domyśle rozumiem wyłączyć z ustawy o dostępie do informacji sąd się nie zgodził taką interpretacją ani 1 ani w USA ani NSA no dokładnie oczywiście sąd bada jakość bezpośrednio intencji prawodawcy patrzy na treść przepisu na jego umieszczenie w całym kontekście aktu prawnego, ale też na cele na cel, jaki mógłby się przez jaki mógłby mieć ustawodawca, chcąc taki przepis wprowadzić no i sąd Administracyjny w kilku swoich orzeczeniach wskazywał, że chodzi o pewnego rodzaju sprawność postępowania tego wyborczego do krajowej rady sądownictwa, żeby posłowie głosowali nad samymi imionami nazwiskami tylko częścią dorobku tych kandydatów mogli się zapoznać, bo poza załącznikami jest taka informacja o tym jak ten sędzia sprawuje się w tym własnym sądzie, jakie ma statystyki orzecznictwa i t d. ja też rozumiem to, że art. 11 c ustawy o krowę radzie sądownictwa opisuje pewną czynność marszałka Sejmu, ale nie opisuje całości tej przestrzeni życia publicznego, jaką jest informacja publiczna uzna, że nie wpisuje wszystkiego co może się dziać później ze zgłoszeniami kandydatów jako dokumentem czystymi załącznikami napisy tylko ten konkretny moment w procedurze sejmowej tak to prawda tutaj też w tych w tych orzeczeniach, o których rozmawiamy sądy w po pokazywały powoływały się na taki kazus sprzed kilku lat bardzo podobne dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia publikował na swojej stronie internetowej pewne informacje nie pamiętam tutaj dokładnie co to było to chyba było jakieś kwestie związane z umowami zawieranymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia publikowały pewne informacje z wyłączeniem innych informacji i tutaj aż doszło do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że no tak, ale pozostałe informacje mogą być dostępne na wniosek po to, byłoby nieracjonalne, żeby ustawodawca wskazywał nam ten pozytywny katalog słuchaj obywatelu może się dowiedzieć ABC areszty to się nie może to powinno być już mrożą Mamrota, czego nie może się dowiedzieć jest wyłuszczone dobrze, ale to też ust te orzeczenia sądowe znane już mówiliśmy wielokrotnie natomiast on sprawił, że listy zostały upublicznione listy zostały udostępnione wtedy na scenę wkroczyła nowa Kancelaria Sejmu i poinformowała że, że nie może udostępnić nie zrealizowała tego tego tych wyroków obydwu, dlaczego co tak należy wydać Kancelaria Sejmu kluczy była, mówiąc że jeszcze trzeba te dokumenty zebrać i zaznaczano spadło widać tłumaczami dokładnie, że jeszcze jakieś czynności takie techniczne trzeba podjąć, żeby te, żeby te listy były udostępnione aż tu nagle dzień przed tym ostatecznym terminem na realizację wyroku na scenie pojawia się prezes urzędu ochrony danych osobowych, które właśnie dzień przed wszczął postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych zawartych w tych listach poparcia, czyli danych osobowych sędziów którzy, którzy tam złożyli swój podpis i chwilę później też tego samego dnia wydał takie postanowienie o zabezpieczeniu mówiąca skierowane do kancelarii Sejmu, z którego wynika, że Kancelaria Sejmu do czasu aż ja z zakończenia postępowania zakończą zastanawia się nad tym czy tutaj nie może mieć nie będzie złamania prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę tego wyroku nie realizować to jest wprost wpisane w uzasadnieniu tego tego postanowienia tutaj nie chodzi tam gra tak jak tak jak tak jak to media tam komunikaty prasowe przedstawiają za, że chodzi o ograniczeniu przetwarzania danych związanych tam udział z wzięciem udziału w procedurze wyboru członków KRS tylko w uzasadnieniu wprost napisane mamy wyrok wyrok będzie za chwilę wykonane w związku z tym trzeba podjąć szybkie działania, żeby udaremnić wykonanie tego wyroku no dobrze zaraz wrócimy z rozmową i przyjrzymy się temu jak od punktu takiego, jakim jest złożenie zwykłego wniosku o dostęp do informacji publicznej przeszliśmy przez 2 instancje sądów administracyjnych różne wyskoki kancelarii Sejmu, a następnie urząd ochrony danych osobowych, a dotarliśmy o tym, będzie druga część tej rozmowy aż do Trybunału Konstytucyjnego i uwaga jeszcze na scenę wkroczy Rzecznik Praw Obywatelskich i kolejne procesy sądowe o tym, już w drugiej części audycji po informacjach z nami cały czas Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for jeszcze będzie sporo działo, bo państwo oszacowała 1 z moich ulubionych posłów posła Marka Asta również Julię Przyłębską wypowiedzi tych dwojga państwa są rozbieżne, mimo że wydaje się, że grają w tej samej bramki proszę posłuchać po informacjach wracamy analizy Agata Kowalska przy mikrofonie donosu cały czas Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju również analityk prawny for rozmawiamy o tym jak to się stało, że po złożeniu prostych wydawałoby się wniosków o dostęp do informacji publicznej przeszliśmy przez 22 instancji sądowe urząd ochrony danych osobowych kancelarii Sejmu w różnych odsłonach doszliśmy aż uwaga uwaga do Trybunału Konstytucyjnego i do Rzecznika Praw Obywatelskich i obiecał państwu, że teraz zajmiemy się właśnie tym Trybunałem Konstytucyjnym, bo do tej pory takie relacjonował Patryk Wachowiec sprawa opierała się o to czy listy poparcia dla dla kandydatów do krajowej rady sądownictwa w tej nowej odsłonie czy listy poparcia są informacją publiczną czy też ustawa o krajowej radzie sądownictwa ogranicza dostęp do tych list poparcia w sposób taki, że zwykły obywatel nie może ich poznać i mnóstwo bujnej sądowe sądy były całkowicie za jawnością przeciwności cały czas jest Kancelaria Sejmu, a teraz na scenę wkroczył tak jak byliśmy prezes urzędu ochrony danych osobowych i nakazał wstrzymać ujawnianie wskazał nakazał wstrzymać wykonywanie wyroku sądowego do czasu, gdy przeprowadzi swoją analizę też tylko szybko skończmy już 3 tygodnie minęły od czego jak prezes urzędu ochrony danych osobowych rozpoczął swoją analizę wiemy co się w faktach to droga długa jak na tak prostą sprawę no tutaj ustawa zakreśla miesięczny termin na rozstrzygnięcie takiej takiej sprawy w drodze decyzji administracyjnej szczególnie skomplikowanych przypadkach ten termin jest dwumiesięczne no ale z oczywiście jesteśmy świadkami często korzystają z usług innych urzędów, że te postępowania mogą trwać dłużej i myślę, że tutaj Kancelaria Sejmu akurat nie ma interesu w tym, żeby to postępowanie zostało szybko zakończone, ale też taki układ strony prezesa urzędu ochrony danych osobowych naprawdę sprawę już po wielokroć przeanalizowały sądy m. in. oraz prawnicy, więc można skorzystać z ich pracy i udo i jakoś podjąć decyzję szybciej dobrze i teraz nagle pojawia się nowy gracz i to wcale nie Trybunał Konstytucyjny tylko jeszcze wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich, który chce tę decyzję urzędu ochrony danych osobowych o wstrzymaniu wykonywania wyroku sądowego zaskarżyć znają się na jakiej podstawie rzecznik działa sam Rzecznik Praw Obywatelskich ma ustawowe uprawnienie do wstąpienia do każdego postępowania administracyjnego postępowanie przed prezesem urzędu ochrony danych osobowych jest postępowanie administracyjne jak również do wytaczania skarg właśnie przed sądami administracyjnymi, więc tutaj wszystko jest lege Artis może takiego uprawnienia korzystać też wielokrotnie korzysta pamiętamy nie wiem sytuacje np. zgromadzeni gdzie, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich też bierze udział w takich w takich postępowaniach czy trzecie różnych innych jakieś nie wiem emerytury kwestię kwestie emerytalne, tak więc tutaj to jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich wyobraźmy sobie na chwilę, że Rzecznik Praw Obywatelskich wygrywa noc, bo nie jest trudne są to wyobrazić, że wygrywa przed sądem sprawę z prezesem urzędu ochrony danych osobowych to, jakie powinny być fakt co powinno się wtedy wydarzyć Rzecznik Praw Obywatelskich już dzisiaj poinformował, że złożył skargi na na te 2 postanowienia tymczasowe no i tutaj czekamy oczywiście na na orzeczenie sądu sąd w takim przypadku może uchylić to postanowienie jedno drugie może też stwierdzić nieważność takiego postanowienia, czyli że było ono obarczone tak istotną wadą prawną, że po prostu od samego początku nie nie istniało w sensie prawnym może również np. zobowiązać prezesa urzędu ochrony danych osobowych do umorzenia całego postępowania, czyli uznania, że było bezprzedmiotowe, więc w toku tego postępowania nie mógł wydać tego tego tymczasowego środka, a wtedy prezes urzędu ochrony danych osobowych może rozpocząć analiza wyroku i zawiesić wykonanie wyroku na kolejne miesiące tak to przytaczam tylko śledzić dobrze, toteż ścieżkę na chwileczkę za zamykamy i przechodzimy do drugiej ścieżki, którą otwiera poseł Marek Ast grupa posłów prawa i sprawiedliwości, którzy skierowali nagle wniosek o zbadanie konstytucyjności słynnego przepisu 11 c ustawy o krajowej rady sądownictwa właśnie skierowali do Trybunału tutaj mamy kłopot, ponieważ wygląda na to, że zaskarżono rozumienie przepisu tak mówi przynajmniej poseł Marek Ast zaskarżyliśmy ten przepis cytuję dosłownie zaskarżyliśmy ten przepis w tym sensie, że jeżeli jego rozumienie miałoby być takie, że należy te załączniki ujawnić to to nie jest zgodne z konstytucją intencją ustawodawcy chcemy, żeby Trybunał potwierdzi naszą wątpliwość czy można zaskarżyć rozumienie przepisu tak zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w przypadku, gdy pewna interpretacja przepisu potwierdzana przez potwierdzana jest wielokrotnie przez sądy i ustaliła się tzw. linia orzecznicza danej sprawy to taką interpretację takie rozumienie jak najbardziej można zaskarżyć w tym, że ja pani redaktor gwarantuje, że w tej sprawie pan poseł Ast z pewnością tej skargi nie formułował on jest tylko tutaj ustami grupy posłów Niemcom akurat poseł, a który jak widać ma głębokie problemy z wy wyrażaniem myśli polecam państwu czytanie wypowiedź pana posła zawsze można to taka była w labiryncie próba odnalezienia orzeczenia no i tutaj nie zaczekać jeszcze 1 sprawa, bo sędzia Julia Przyłębska, która pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, chociaż nim nie jest powiedział z kolei w mediach, że Trybunał zbada konstytucyjność nakazu publikacji list, czyli rozumiem, że Trybunał zbada orzeczenie sądowe tak no to by sugerowało podobnie jak ta jak całokształt tej kary te tego wniosku grupy posłów prawa i sprawiedliwości no nie nie chodzi tutaj o jakieś szambo, bo to, bo to jest tzw. wniosek abstrakcyjne, czyli grupy posłów wydaje się jakiś przepis niezgodny z konstytucją należałoby wyeliminować z obrotu prawnego dla dobra obywateli na tutaj dobra obywateli chyba chyba żadnego nie ma, bo to zresztą to dobro ustalił wiążąca sąd Administracyjny i widać, że to jest ewidentne, że tak wniosek grupy posłów jak ta wypowiedź pani pani Przyłębskiej są nakierowane na to, żeby znaleźć taką trzecią instancję podważyć prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo jak się okazuje w praktyce czy to przez działania Trybunału, bo zakładam, że rzecz, że Trybunał innej innej decyzji nie podejmie niż niezgodnej z wolą matki partii tak chcemy, żeby Trybunał potwierdził naszą wątpliwość powiedział poseł Marek Ast dosyć otwarty otwarcie rozumiem, że chodzi o to, że teraz Trybunał uzna, iż art. 11 c ustawy o krajowej radzie sądownictwa jest niekonstytucyjny jeśli go rozumieć tak, że pozwala na ujawnianie list poparcia tak, czyli jeszcze projekcie prościej, próbując przedstawić niekonstytucyjne jest ujawnianie list poparcia do krajowej rady sądownictwa chyba chyba tak to trzeba rozumieć i tutaj mam kłopot, bo możemy oczywiście się zacząć temu przyglądać temu pomysłowi temu wnioskowi i rozkładać na czynniki pierwsze to czy rzeczywiście Polska konstytucja może wesprzeć taką tezę, ale z drugiej strony wiemy i pan ja słuchacza, że wszystko to jest forsą, że cały ten wniosek wcześniejsze działania urzędu ochrony danych osobowych kancelarii to wszystko jest dużo też poza zasadami państwa prawa poza naszym z przyzwyczajeń przyzwyczajeniem co do tego jak działają urzędy sądy, więc pytanie czy poświęcać temu czas, czyli jednak przyjrzeć temu co to wszystko razem oznacza znaczy i dlaczego te listy poparcia wywołały aż taką lawinę aktywności akurat to ja bym chciał tylko dokończyć to jest to jest chyba generalny wniosek nie tylko dotyczące list poparcia, ale ogólnie sytuacji wokół praworządności, którą obserwujemy za czasów obecnej władzy może ta władza nie boi się żadnego krajowego sądu nie boi się Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydaje prawomocne wyroki nie boi się Sądu Najwyższego nie boi się sądów powszechnych, które nie wskazuje znanego urzędnika na na karę pozbawienia wolności zakaz pełnienia funkcji publicznych, bo wszystkie te sądy, których właśnie obecna władza miałaby się bać no na różny sposób kontroluje kontroluje od środka tak jak Trybunał Konstytucyjny częściowo Sąd Najwyższy, bo ignoruje kontroluje lub ignoruje albo kontrolują od zewnątrz tak jak w przypadku tego kuriozalnego postanowienia prezesa urzędu danych osobowych wydają uczyli, że administracja publiczna może może jakimś no przepraszam za wyrok za wyrażenie nieetycznym środkiem prawnym próbować zablokować orzeczenie sądu co co co co po prostu w realiach państwa prawa powinno mieć nigdy miejsca w głowę nie powinno no no no i nie nie powinno nie powinni myśleć w ogóle rządzące czy osoby piastujące ważne funkcje publiczne taki środek wykorzystywać do kontroli orzeczeń sądów i i ten tryb, a Trybunał sam Trybunał Konstytucyjny stał się niejako taką trzecią instancją, czyli nie można już mówić o o tym, że orzeczenie NSA czy orzeczenie Sądu Najwyższego czy sądów niższej instancji formowały prawomocność jest prawomocne zespół prawomocne, bo potrzebuje tak mocno przez koronę tak uroczystego potwierdzenia albo zaprzeczenia przez instancję kontrolowaną w bezpośrednio przez polityków no wiedziałam, że działa do smutnych wniosków jakoś bardzo nie mam ochoty na nich poprzestać, ale przed nami tutaj na stole w studiu leży gruby plik dokumentów co są za papiery tak jak rozmawiamy z chwilą o działaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, które zaskarżył to postać te 2 tymczasowe postanowienia prezesa urzędu ochrony nadal jest tak również Fundacja centrum analiz dla rozwoju zrobiła zrobiła to samo dzisiaj wskazanie szczerze najpier w zrobić z jakiej racji tym razem no pamiętajmy, że z skargę na taki akt Administracyjny może złożyć każdy czyjego interesu prawnego ten ten akt ten akt dotyczy jako Fundacja byliśmy uczestnikiem postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, którego to wyrok jest właśnie blokowany mamy też kilka własnych jeszcze nie rozstrzygniętych spra w dotyczących wprost z poparcia, które są na wokandzie czy to w sądzie wojewódzkim przed Naczelnym Sądzie Administracyjnym na działanie prezesa urzędu ochrony danych osobowych wprost udaremnia realizację tego wyroku, w którym w, którym z, którego wydaniu braliśmy braliśmy, zwłaszcza w prawie i wykonujecie dokładnie ten sam model w co Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli skargę na decyzję prezesa uzdrowienia stanowienia zgadza się te tak 2 skargi złożyliśmy odsuwał je praktycznie jednobrzmiące postanowienia złożyliśmy je dzisiaj razem z wnioskiem o takim o wstrzymanie wykonania tego tego postanowienia przez sąd możliwie najkrótszym czasie no i ze zobowiązaniem prezesa urzędu ochrony danych osobowych do umorzenia całego postępowania, ale będziemy jeszcze podejmować myślę, że ona na dniach kilka takich dosyć niekonwencjonalnych działań prawnych, które wydają nam się nam się legalne, bo o skoro prezes urzędu ochrony danych osobowych większość parlamentarna podejmuje różnego rodzaju triki prawne, więc myślę tutaj obywatele nie mogą być dłużni i mając o wiele więcej uprawnień niż władza mogą mogą zrobić rozważać obywatele mają więcej uprawnień władza wydaje mi się, że tak w tym w tych przypadkach, że ochrona akurat, chcąc chronić prawa obywateli do jawności życia publicznego prawo do sądu tutaj też gra gra rolę prawo do sądu my mamy do wykorzystania kilka środków prawnych, które mam nadzieję, że niedługo złożymy władze zaskoczą nocą pan zaciekawił, ale jeszcze na koniec nie nawet nie niebem wierzy, że praca jest jest tylko jedno nie mówię tutaj oczywiście o skardze konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego gotowych to nie przeszło przez myśl, ale propos Trybunał jeszcze chciałam na koniec zapytać i też nie mają jeśli tylko raczej kiedy, kiedy Trybunał potwierdzi wątpliwości posłów PiS zapadnie właśnie takie orzeczenie, że to niemożna przepisu ustawy o krajowej radzie sądownictwa traktować jako ujawniającego listy poparcia to co się wydarzy pytanie pytanie o to kiedy jest bardzo jest bardzo trafne, bo wydaje mi się, że nie potwierdzi tak szybko, a jedynie zgodnie z wnioskiem grupy posłów wyda też takie zabezpieczenie polegające na tym, żeby żadne sprawy dotyczy żadne sprawy dotyczące tych jawnych jawności poparcia dotyczące wykonania wyroków mamy rodzą jedno ach, bo teraz nie ma to to rada w Kanadzie jest chyba 8 lub 9 razem, że to dotąd postanowienia o wstrzymaniu ujawniania, który wydał prezes urzędu ochrony danych osobowych może się utrzymać w sądzie, więc trzeba z drugiej flanki zajść Trybunałem ale dlaczego podział pan, że się szybko raczej nie wydarzy, bo wystarczy trzymać wszystkie takie postępowania postęp sądowe przed sądami administracyjnymi Trybunał może się tym zajmować i 50 lat i do tego czasu taktyk list nie poznamy statystyki takie rozwiązania myśli, że nie poznamy podczas siarczystych i tak nie popsuje, bo są marne to czekamy na kolejne odcinki tej epopei dotyczącej list poparcia do krajowej rady sądownictwa co ciekawe coraz więcej sędziów ujawnia się jako ci, którzy podpisywali zamierzamy jeśli słuchają może okazać za chwileczkę gra będzie się toczyła na pustym boisku Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for bardzo dziękuję za ten kolejny odcinek spotkanie pięknie dziękuję chyba do zobaczenia do zobaczenia analizy analiza chwilę teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA