REKLAMA

Prof. Wojtyna: Jest ryzyko, że inflacja przyspieszy

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-08-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:50 min.
Udostępnij:

- Inflacja może znacząco przyspieszyć i stworzyć kłopoty bankom centralnym. Dlaczego? Tłumaczył w Magazynie EKG prof. Andrzej Wojtyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były członek Rady Polityki Pieniężnej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Andrzej Wojtyna z uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie pan profesor był także członkiem rady polityki pieniężnej dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państw ma pan wątpliwości co do publikowanych przez GUS danych o inflacji to z pytanie dosyć trudne, ponieważ na zmiany w sposobie liczenia czasem się dokonują Rozwiń » można powiedzieć czasem powinny być przeprowadzane natomiast dla całego procesu prowadzenia polityki pieniężnej, w którym wiarygodność i przejrzyste bywają bardzo istotną rolę niezbędne jest informowanie czym te zmiany były spowodowane w jaki sposób przyczynią się do lepszego uchwycenia dynamiki procesów inflacyjnych czy deflacyjne no tak panie profesorze, ale proszę wybaczyć nie rozumiem ma w odpowiedzi czy dane, które GUS na co dzień publikuje także te o inflacji najpier w wstępną, a potem ostateczne wzbudzają pana wątpliwość czy sąd nie w sensie do tej pory przynajmniej nie nie wzbudzały w sensie podejrzeń o jakieś próby manipulacji czy celowego zaniżania czy zawyżania inflacji natomiast od strony czysto warsztatowej od dawna wskazuje się nie tylko w Polsce, ale również od 30 ponad lat Apple w stanach Zjednoczonych, że wskaźnik inflacji, który oficjalnie podawany nie uwzględnia pewnych efektów ekonomicznych, które powodują, że rzeczywiste napięcia inflacyjne mogą być niższe niż wyższe niż wynikałoby z z tych oficjalnych mierników inflacji, a czasami kraju pan był członkiem rady polityki pieniężnej, a to już było kilka lat temu zastanawialiście się nad tym jak w Polsce inflacja mierzona prowadziliście jakieś badania na ten temat jak gdyby kontrolując GUS jak to wyglądało nie tutaj zaufanie do głosu było naszej strony bardzo duże i w istotnym problemem było to, żeby właśnie inflacja była liczona poza bankami centralnymi, bo można, by ktoś powiedzmy z zewnątrz mógłby przypuszczać, że jeśli to byłoby w gestii banków centralnych NATO to byłoby miejsce dla dla jakiejś powiedzmy nawet manipulacji, żeby poprawić wizerunek, że tym banku centralnego, że jesteśmy bliżsi celu inflacyjnego i t d . czy prowadzicie ma w sposób właściwy wykonujecie zadania, które zostały bankierom powierzono panie profesorze proszę poprawić mnie tam, gdzie pomylę się, ale temat wydaje się niezwykle interesujący wzbudził także zaciekawienie wśród polityków, a inflacja ceny dotyczą nas wszystkich stąd warto poświęcać temu czas inflacja, która publikuje GUS to nic innego jak ceny tych towarów i usług, które kupujemy i przez GUS są one monitorowane sprawdzane co ankieterzy, którzy sprawdzają ceny no i koszyk wag tych dóbr, które później jest jak rozumiem opracowanej możemy z tego koszyka dowiedzieć się ile średnio jak gospodarstwa domowe wydają na poszczególne usługi produkty tak tak czy na podstawie pewnej próbki wnioskujemy o zachowaniach cen w skali makro tutaj zawsze z tym problem, że próbka jest oczywiście reprezentatywna chodzi o zwiększanie tej reprezentatywności jeśli chodzi o te kwestie właśnie warsztatowy natomiast często zapomina się, że inflacja deflacja czy ruchy cen to, które interesują ekonomista bank centralny są to procesy makroekonomiczne natomiast inflacja jest postrzegana przez gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa, czyli na poziomie mikro i te oceny różnią się między tym oglądem makroekonomicznym, ponieważ udział różnych grup towarowych w koszyku poszczególnych podmiotów jest różny i to, czego nas uczy ekonomia behawioralna i co musimy coraz większym stopniu uwzględniać, że to postrzeganie na poziomie mikro może potem zniekształcać obraz na poziomie makro natomiast dla stabilności gospodarczej kraju makroekonomicznej finansowej istotne jest to co dzieje się właśnie w sposób uśredniony na poziomie makroekonomicznym niezależnie od tego, że ona może ta inflacja w różnym stopniu dotykać poszczególne grupy podmiotów różnie przez grupy podmiotów jest postrzegana tych zależności od czynników psychologicznych, a właśnie, czyli jeśli mamy czy powinniśmy albo czy moglibyśmy zacząć dyskutować to jest właśnie tych uwagach, która są inflacji traktuje o tym ile kto wydaje na te poszczególne towary usługi tak czy po nie po pracy jeśli mielibyśmy wątpliwości warsztatowe no to znaczy n p . jest bardzo istotny problem tutaj Polska właśnie była w czołówce pod tym względem pozytywnym sensie, że te uwagi były zmieniane dosyć często co wynikało z tego, że procesy inflacyjne w przyszłości na początku transformacji ta inflacja bardzo wysoka w związku z tym jeśli zmienia się struktura wydatków to też uaktualniane tt te struktury koszyka natomiast problem pojawia się jeśli np. koszyk jest utrzymywany przez kilka lat niezmieniony między czasie n p . w wyniku no zmian technologicznych zmian istotne w strukturze popytu dokonała się zmian zmiana wydatków wtedy tutaj pojawiają się pewne zniekształcenia pytam o to tak szczegółowo, dlatego że wydaje mi się, że można o wiele ciekawszą byłaby dyskusja o tym jakie mamy pan profesor, jakie ma prognozy, jakie widzi perspektywy dotyczące tego co z inflacją działo będzie się w Polsce jak ich wzrostu cen mamy się spodziewać niższe samego zastanawiania się nad tym czy publikowany wskaźnik jest, a publikowane w sposób właściwy, bo może jednak nie ma takich wątpliwości co nie oznacza, że politycy jak np. poseł Brejza nie mają prawa pytać o to, bo przecież taka interpelacja poselska jest właściwie obowiązkiem posła czy prawem poszła do wykonywania mandatu jeśli tak jeśli to ma służyć poprawie jakości wskaźników to tego typu interpelacje trzeba uznać za słuszną natomiast czym innym są ewentualne motywy jeśliby jakieś nieprawidłowości w tym zakresie zachodziły tutaj jeśli jak rozumiem chyba pan poseł Brejza pytał o wyjaśnienie tych dokonywanych zmian od 2 tysięcznego szesnastego roku no to można powiedzieć, że właściwie z no trudno tutaj wychwycić, o co mogło chodzić przy próbie jakikolwiek tutaj na próbie modyfikowania czy odsetek tych wskaźników dotyczących inflacji, bo pamiętajmy że, że z 1 strony najpier w mieliśmy okres dość długi deflacji w Polsce niejaki znaczącej, ale tam powiedzmy - 1 przez przez tam wiele kwartałów nawet na i wtedy inflacja była wyraźnie poniżej też zdolny granicy pasma celu daj te wybory pytanie co na to czy chodziło o to, żeby pokazać że, że inflacja jest wyższa po to, żeby bank centralny mógł wykazać, że prowadzi politykę zgodną z przyjętą strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i że ta inflacja powinna się zmieścić w tym w tym przedziale wahań, ale teraz mamy odwrotną sytuację jest ryzyko, że inflacja może przyspieszyć w związku z tym w drugą stronę, by to musiało polegać na tym, żeby starać się pokazać, że inflacja jest niska, żeby n p . ze względów politycznych nie nie było to problemów co okazuje się dla wyborców stało się problemem, bo wczoraj jak słuchałem dyskusji o pana redaktora z studia to z tych wyników sondażu wynikało, że inflacja jest na trzecim miejscu problemu tam chyba 5758 % wskazują uczestnicy sondażu jako problem, który powinien dominować w kampanii przedwyborczej obok tam zmian klimatycznych i służb zagra już wyzdrowiał, ale zresztą są tutaj można powiązać zresztą z tym właśnie postrzeganiem tej tej inflacji przez różne grupy na po dla mniej zamożnych dużo ważniejsze jest problem właśnie żywność cen żywności natomiast dla osób wyższych dochodach, które więcej relatywnie wydają na na na służbę zdrowia na to to postrzeganie przez zmiany cen usług medycznych będzie bardziej istotne, ale tu chodzi o zmiany relatywnej to wcale nie musi oznaczać, że inflacja jako zjawisko makroekonomiczne przyspieszy świecie teraz no i są dość, że w obawy podzielone między obsunięcie się z powrotem w tzw. tam czasem określa Japonii rację w gospodarki innych krajów, czyli ryzyko deflacji spirali deflacyjnej, a podnoszone coraz częściej, ale pewną ostrożnością ryzyko, że jednak inflacja może znacząco przyspieszyć sprawić kłopoty bankom centralnym czyli jakie wnioski panie profesorze zostawiamy tę część polityczną i bazując na dostępnych danych, uznając je za dobra możemy dyskutować, jakie prognozy, jakie i co z inflacją może dziać się w najbliższym czasie tak znaczy nie zgodzę się, że rzecz, że to trzeba w tym przypadku od odłożyć czynniki polityczne w realizują właśnie w walkach politycznych, które mogą wpływać na to jak inflacja w Polsce wygląda mówi moglibyśmy porozmawiać przecież o programie 500 plus nie wiem o czymkolwiek pewnie pan profesor mógł tu wskazać nie chodzi tylko tę warstwę polityczną dotyczącą samego powątpiewanie potencjalnego powątpiewania w dane tak to to w no wolałbym, żeby to się okazało nieuzasadnione, że te, mimo że że bardzo potrzebne te pytania zostaną wyjaśnione ale, ale obawy są też uzasadnione pamiętajmy, że pani tam jeśli chodzi o wielką Brytanię, że ktoś policzył, że w czasie rządów pani Magdy tacie 40 chyba 3 × dobrze pamiętam zmieniano sposób liczenia stopy bezrobocia jak i które wtedy znacząco wzrosło okazywało się, że tylko 3 chyba na te 43 przypadki te zmiany prowadziły do do wyższej stopy Beata, a te inne techniczne niby korekty powodowały, że ta stopa bezrobocia okazywała się niższe także ryzyko tego typu próby oddziaływania na niezależnych z Kutna urząd statystyczny trzeba ze wszech PiS z dnia piętnować jeśli takie próby by, by pojawiło się i za biegu pań zasiadających tam możesz jeśli za moich tak za moich czasów wierzyliśmy w niepamięć całkowicie bezkrytycznie, bo ekonomista nie powinien bezkrytycznie całkowicie podchodzić do do danych statystycznych sposobu ich gromadzenia liczenia tak dalej, ale uważaliśmy że, że te dane, które otrzymujemy to na nich pracujemy wyciągamy wnioski podejmujemy decyzje co do wszystkich stóp procentowych, ale nikt nie nie było przypadków taki, że mieliśmy wątpliwości że, że były jakieś naciski czy próby ktoś mówi kumulowania danymi, a pana zdaniem pana zdaniem tym, jakie są perspektywy dla tej inflacji w Polsce to znaczy my mamy spodziewać się, że ceny będą rosły jeśli tak to, czego się mamy się spodziewać czy to jest na obraz jest niezwykle skomplikowany, ponieważ kwestia dotyczy przede wszystkim tego w jakim stopniu nasza inflacja zależy od czynników krajowych a w jakim zależy od czynników zewnętrznych odpły w globalizacji i ta dyskusja toczy się od od od wielu lat i obecnie mamy w dość tutaj iść w skomplikowaną sytuację polegającą na tym, że z 1 strony kładzie nacisk na tzw. hipotezy dyskusji na hipotezy sekularnej stagnacji czy na czynniki, które trwale obniżają Strumień popytu, który dociera do gospodarki wynikający m. in . z rosnących dysproporcji w dochodach czy starzenia się społeczeńst w i również czynników po stronie podażowej, które ten ten zbyt niski popyt powoduje, że z presja inflacyjna wydaje się być opanowana zresztą wskaźniki dotyczące przewidywanej inflacji mierzonej n p . na rentowności obligacji dziesięcioletnich że, że wygląda, że inflacja nie przyspieszy, ale z drugiej strony są czynniki właśnie te polityczne, które w ostatnich latach zaczęły odgrywać bardzo istotną rolę czy to co na nim nie mogę tego rozwijać, ale w skrócie składające się na populizm ekonomiczny, który część ekonomistów uważa, że to może spowodować, że przy niższym średnim tempie wzrostu może dochodzić jednak do wzrostu presji inflacyjnej n p . ze względu na naciski w kierunku zmiany struktury dochodów podnoszenia płac nieuzasadnionych wzrostem wydajności pracy tak dalej panie profesorze to w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę, ale my ten temat kontynuować będziemy w magazynie EKG także po po informacjach dziękuję za rozmowę pan profesor bardzo zresztą zachęcam cieszę się, że pan redaktor już od paru tygodni ten temat bardzo mocno eksponują dziękuję bardzo pan prof. Andrzej Wojtyna Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie były członek rady polityki pieniężnej pan profesor był gościem pierwszej części magazynu EKG w radiu TOK FM teraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA