REKLAMA

Niemcy przygotowują plan na wypadek recesji

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-20 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Michał Sutowski z krytyki politycznej państwa goszczą dzień dobry dobre porozmawiamy po raz kolejny o tym, że być może nadchodzi kryzys w każdym razie po raz kolejny pojawiają się ostrzeżenia oczywiście co znaczy kryzys to każdy tutaj zmierzyć sam ziemi własnymi wyobrażeniami czy urazami i oczywiście cały czas też mówimy o takich prognozach, które mogą się zweryfikować czynie, czyli o pewnych czynnikach, które uprawdopodabnia uprawdopodobniają Rozwiń » to, że idzie jakaś dramatyczna sytuacja w gospodarce światowej ostatni akt, chociaż to wynika oczywiście z wyników giełdowych 6 w efekcie czego na pół na Wall Street miała miejsce coś co się nazywa inwersja krzywej dochodowości jak rozumiem w dużej mierze polega na tym, że obligacje długoterminowe dziesięcioletnie rentowność mniej korzystnie oprocentowane niż obligacje dwuletnie co jest w sytuacji normalnej pozbawione sensu, dlatego że ta wysoka rentowność właśnie, dlatego że wykupu obligacji na długi czas natomiast jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że ta rentowność dwuletnich jest wyższa to zwiastuje czy może zwiastować właśnie zjazd zwiastuje recesję i Stanach historyczny dla historycznej lustracja tego taka, że od 1000 pięćdziesiątego piątego roku podobno zawsze obniżanie nasz wyższa rentowność dwuletnich zwiastowała co prawda w różnym w różnym okresie od 6 do czy od pół roku dot do 2 lat zjawiska recesyjne rzeczywiście w tym momencie ta różnica jest już minimalna wzrośnie na 0, bo to jest w ostatnich dniach to jest około 1 % różnicy i rzeczywiście od listopada osiemnastego roku utrzymuje się takie tam od mniej więcej na poziomie 1 do 13 %, czyli ten ta różnica minimalna wcześniej była dużo jednak wyższa liczyła 12 % np. teraz to są naprawdę ułamki i to faktycznie taki wskaźnik ciekawe, który historycznie rzeczywiście nigdy bardzo ściśle jak mówię to było między pół roku, a 2 lata, ale jednak po wnioskował skarżący pewnie by to zignorowano, gdyby nie fakt, że powodów do niepokoju jest więcej tutaj często wymienia się przede wszystkim chyba kwestia zadłużenia, że tak oceniam bardzo istotna ważniejsza, ponieważ jest bardzo zadłużony zamierza walczyć to nie takie zadłużenie, bo wtedy to znaczy wtedy to było to bańka rynku nieruchomości to było zadłużenie, czyli zadłużenie systemu bankowego i toksyczne kredyty czy nieopłacalna lub potencjalnie nieopłacalne oraz w konsekwencji w niektórych przypadkach konsekwencja niektóre od Grecji nie tylko również zadłużenie publiczne znacznie bardzo wysokie zadłużenie państw teraz to zadłużenie państw jest niższa nadal Włochy nadal, ale co do zasady, aby Unia rzeczywiście ma to poziom zadłużenia są niższe niż były natomiast bardzo wysoki jest np. poziom długu korporacyjnego długu firm prywatnych w stanach Zjednoczonych także dług gospodarst w domowych o kredyt studencki jest takim bardzo patologicznym wyjątkowo stałe zjawisko w stanach Zjednoczonych, a także, a i to jest w ogóle 1 z 1 z wskaźników, która ekonomiści wskazują jako szczególnie groźna to jest wysoki poziom zadłużenia korporacji na rynkach wschodzących, czyli w krajach wiele kiedyś kiedyś dawno tak nazwano krajem trzeciego świata kraje południa, a tych i tych, które potem z czasem zaczęły wyrastać na na na nowe dno, a także gospodarcza dlatego to groźna, że bardzo wiele z tego długu jest denominowane w dolarze, a to ile ten dług będzie warte czy np. gwałtownie jego wartość nie wzrośnie wtedy również koszty obsługi zależy od czynnika od tych krajów niezależnego, czyli od stóp procentowych ustanawianych przez rezerwę Federalną która, która to rezerwa Federalna w ostatnich miesiącach sukcesywnie, choć bardzo niewielkie ilości podnosiła stopy ostatnio w niewielkim stopniu obniżyła na gospodarkę amerykańską to wszystko wpły w minimalny w Joseph Stiglitz na to wskazywał, że jeśli obniżanie 5 do zera po 2008 roku nie uczynił cudów na to no to tym bardziej obniżanie o tam ćwierć procenta to trzeba to niema dużego duże znaczenie natomiast ma znaczenie rzeczywiście z punktu widzenia tych, którzy są zadłużeni za granicą oczywiście Donald Tramp recesji nie widzi dlatego na chwilę zostawimy stany Zjednoczone przejdziemy tak naprawdę do głównego tematu tej naszej rozmowy, czyli jak to wszystko ma się do stabilności gospodarki niemieckiej kluczowej dla strefy euro, ale też kluczowej dla Polski wczoraj Bloomberg opublikował w oparciu o Nor swoją rozmowę z anonimowymi przedstawicielami tamtejsza administracja tamtejszego rządu, że Niemcy przygotowują już plan na głęboką recesję taki plan jest przygotowywany przez Niemcy i co to znaczy to stare dobre pytanie, bo to sygnał są sprzeczne to znaczy mówiło się były przecieki z Ministerstwa Finansów mówiące o wielkich planach inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w ogóle ochroną klimatu, które to inwestycja miałaby być wyłączona, jakby z normalnych reguł zadłużenia publicznego to znaczy tam była mowa o zielonych obligacjach produkt robi się liczyły do długu publicznego, bo warto przypomnieć Niemcy mają obsesję tak to trzeba nazwać zrównoważonego budżetu co się nazywa Schwarzer Neill, czyli czarne 0, a taki pomysł, że budżet powinien być zrównoważony 62014 i dobrze pamiętam Niemcy notują no nadwyżkę budżetową znaczy więcej ściągają z podatków niż wydają i udaje się to utrzymać za sprawą wyjątkowo dobrej koniunktury oraz Tusk klub sprawa kluczowa za sprawą gigantycznej nadwyżki eksportowej i właśnie ze sportem jest podstawowy problem, dlatego że wojna handlowa między Stanami i Chinami morza rykoszetem już rykoszetem uderza w Niemcy, dla których Chiny są bardzo ważnym rynkiem zbytu przede wszystkim dla kluczowego dla Niemiec przemysłu motoryzację znam z dużym zaniepokojeniem przeczytałam doniesienia, bo tak chciałam się zastanawiać czy nasz rząd przygotowuje jakiś scenariusz na nadejście kryzysu recesji, która tym razem może nas nie oszczędzić jak zaczyna rząd przygotuje Real przygotowuje raczej są różne wybory najbliższe to jest kluczowe obszary zainteresowania i też w tym kontekście jednak należy rozumieć te zmiany dotyczące np. program społeczny polskim rozszerzanie programu 500 plus czy obniżania relikwii obniżenie podatku PIT niższego i likwidacja całkowita dla osób najmłodszych czy zwiększenie wydatków zmniejszenie wpływów tak to znaczy jednocześnie tak to pewien kłopot, dlatego że oczywiście można powiedzieć, że konsumpcja prywatna to może być w czasach kryzysu dobry stabilizator tak tylko, że to odnosi do Niemiec właśnie, że jest tego niemieckiego żużla na czym polegają ten plan, bo to jest no tam są pomysły na to, żeby np. wracają właściwie stare pomysły premii za zakup nowego auta, bo grali goście po podpowiemy logika jest także właśnie trzeba to konsumpcję wewnętrzną tak tylko co istotne poprzez prawdopodobnie poprzez jakieś ulgi podatkowe i poprzez podział premii do do zakupu samochodu zdaje się również do termoizolacji budynków i tutaj na czym polega kłopot własnymi pomysłami niemieckim Ano na tym, że to są cały czas pomysł zapożyczony przez sektor prywatny to znaczy czy ludzie cieszą się jak dostają, więc 5 do kieszeni albo mniej im państwo zabiera w formie podatków, ale z punktu widzenia stymulowania gospodarki, zwłaszcza w takich sytuacjach gospodarki niemieckiej to jest optymalne rozwiązanie można dyskutować, ale dodam, że czytam, że w Bloomberg, że jednak tym razem rozwiązań rozważają nożną właśnie umowy śmieciowe powiedziałabym Bloomberg pisze o promowaniu zaproszenia krótko o terminach no to jest zjawisko dodajmy powszechne w Niemczech na zamienić Obst, czyli zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin czy zatrudnienie nazywane często śmieciowym, czyli bez bez gwarancji stałego zatrudnienia jest poważnym problemem niemieckim rynku pracy można wręcz powiedzieć, że rynek pracy Niemiec spędza w 2 sektorowe znaczony taki, że mamy bardzo mamy się dużo dobrych dobrze płatnych miejsc pracy sektor publiczny sektor eksportowy przede wszystkim takie, które są dobrze zabezpieczone z wszystkimi się wysokie uzwiązkowienie z istotnymi prawami socjalnymi i sektor głównie dotyczące usług, w którym tych wszystkich zabezpieczeniem na pomysł na to, żeby uelastycznić jeszcze bardziej rynek pracy w kierunku, ale nie tylko kieruje my także tych doniesień wynika, że oni też rozważają jednak właśnie większe wydatki socjalne po to, żeby ludzie mieli więcej dochodów, które będą wydawane są tutaj 1 z kontekstów jest wychodzenie z węgla ciekawe, bo część należnych za część po części wydatków socjalnych ma również dotyczyć wyrównywania kosztów energii, bo energia w Niemczech jest stosunkowo droga dla konsens są tanie na rynku hurtowym, ale stosunkowo droga dla konsumentów ze względu na to, że na dopłatę, która ma finansować zwrot zwrot energetyczny tutaj rekompensaty dla osób szczególnie dotkniętych procesem, który ma się w Niemczech toczyć, czyli wychodzenia z węgla, bo trzeba to wyraźnie powiedzieć Niemcy z węgla bynajmniej nie wyszło jeszcze daleko im do tego cały czas produkowania na na węglu brunatnym i będą toczyć zdaje się dzisiaj są plany do 2300 ustawy również na chwilę do tego dochodzi do pomysłu mówiliśmy z 1 strony powiem w skrócie tzw. umowy śmieciowe na czym promowania etycznej różne tezy o rynku pracy oraz większe właśnie tzw . po więcej pieniędzy na polityki socjalnej po to, żeby ludzie mieli więcej dochodu, żeby wydawali pieniądze koniunktura i t d . i również no właśnie mam czytam, że jakiś bodźce, by zwiększać byłem energetyczną efektywność tak to jest między nimi właśnie ta relacja tak natomiast ja mam kłopot z tymi propozycjami taki, że Niemcy jako państwo dysponujące podkreśla kilkuletnią już nadwyżką budżetową oraz wielkimi zaniedbaniami w infrastrukturze np. infrastrukturze cyfrowej, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że dostęp do bezprzewodowego internetu w Polsce nieporównanie lepszy niż w Niemczech to jest wielki problem dla Niemiec o tym, mówi od wielu lat to jest problem polityczny jednak partię do tak konkretnie nawet robią sobie z tego właśnie centrum agendy politycznej, niemniej problem dalej nie są rozwiązane ta infrastruktura wyraźnie kuleje i Niemcy mają bardzo dużo pieniędzy potrzebując środków na spodziewane pakiet fiskalny w sytuacji pogorszenia koniunktury przede wszystkim jak sportowej i zatem dla całej gospodarki eksport dla Niemiec fundamentalną sprawą, że mają świetną okazję, żeby wydać wreszcie publiczne pieniądze, które powinni wydać na 1116 procesową z drugiej strony na bardzo klasyczną tradycyjną infrastrukturę typu drogi koleje mosty dworce kolejowe, która w oczach zachodniej części związali się sypią i odnoszę wrażenie, że tutaj istotną barierą jest jednak pewna doktryna stworzą związane z takim przekonaniem, że deficyt budżetowy jest czymś z definicji złym wręcz złem moralnie, a do tego przyczyni się do, ale właśnie mówi o tym, że w związku z tymi zielonymi inicjatywami mogliby zrezygnować z tego samego rodzaju zwrócił uwagę, że to jest takie szukanie Furtek nosiła to znaczy tak, żeby cały czas był ten utrzymać oficjalnie oficjalne zmieścić się w tym konstytucyjnym hamulców, czyli kotwice zadłużenia rata wynosi 35 taką inwestycję, czyli bardzo niewielu fundamentalistów na zasadach są utrzyma taki szokujące jest to ciekawa, o ile partie spada koalicyjnej pojawiają się głosy, że potrzebne są większe inwestycje instruktora publiczne o tyle minister finansów z tego, że spada jest bardziej papieski od papieża, czyli niemieckich finansów Wolfganga Schäuble jest 1 z najbardziej radykalnych zwolenników utrzymywania równowagi budżetowej zaś nastąpi wydaje się to o tyle ciekawe, że właśnie bierze że, że przygotowują się co z 1 strony jest niepokojące, że żaden kryzys na tle prawdopodobne z drugiej strony pocieszające, że można łagodzą, że ministerstwo rząd mają zasoby, żeby sobie z tym radzić natomiast mam wrażenie, że to jednak doktryna przeważaj i myślenie i mentalności z 1 strony chcą jednak zwiększyć wydatki właśnie o to, żeby rozbujać zmagali się, bo wskazują też będzie drugi kwartał rządu wzrostu powiedział, że jeszcze gotowa, że to co się określa, że chcą to gospodarka rozwijać oczywiście po to, żeby uniknąć wzrostu bezrobocia po wtedy tak polityka wszystko wskazuje na to z tych propozycji, że w pierwszej części są wasze dalsze uelastycznienie rynku pracy co jak mówię pogłębia i tak wiele patologii na na na niemieckim rynku tam jest zatrudnienie bliskie pełnego, ale zatrudnienie w wielu sytuacjach śmieciowych Michał Sutowski z krytyki politycznej państwa gościem wczoraj Bloomberg doniósł, że właśnie Niemcy przygotowują plan ratunkowy na wypadek głębokiej recesji teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA