REKLAMA

Dlaczego samorządy wolą wydać 5000 pln zamiast 1000?

Analizy
Data emisji:
2019-08-20 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu pani Anna Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień dobry pani uczestniczyła w dyskusji w internecie, który część państwa nie mogła obserwować pomyślałem, że znów, kto czasem mamy w zwyczaju przeniesiemy dyskusje internetowe do Radia i będziemy upowszechniać ich treści spory zaczęło się od wpisu na Facebooku pana Szymona Hołowni, Rozwiń » który chwalił taki koncept, jakim jest Kangur chowanie dzieci w ośrodkach pre adopcyjny i pani weszło wspór z Szymonem Hołownią co do tego konkurowania i co owych ośrodków myślałam, że skok skorzystajmy z tego sporu i przyjrzymy się bliżej tej rzeczywistości dzieci, które nie mają rodziców albo ci rodzice nie są w stanie się nimi opiekować lub też po prostu zabroniono opieki co to jest konkurowanie kangurowanie to metoda przytulania i noszenia bardzo małych dzieci przede wszystkim niemowląt szczególnie dotyczy to dzieci hospitalizowanych wcześniaków w tym przypadku dzieci umieszczonych produkcyjnych ośrodkach interwencyjnych dla maluchów, która trudno krytykować samą koncepcję konkurowania ma zresztą liczne badania na swoim koncie jako metoda, która po prostu pozwala ukoić dziecko zbudować z nim bezpieczne relacje, ponieważ dla malutkich dzieci bliskość fizyczna ciepło do tego opiekuna jest bardzo istotna są bardzo istotne, więc sam koncept konkurowania jest oczywiście pozytywne i wierzę w to, że wszyscy rodzice, którzy mają dzieci bądź opiekunowie to takie konkurowanie dokonują swoich prywatnych domach bądź też w rodzinach zastępczych jeśli takowe prowadzą, a te ośrodki pre adopcyjne to co to jest interwencyjne ośrodki produkcyjne to jest 1 z form instytucjonalnej pieczy, ponieważ w Polsce opieka nad dziećmi, które którą, która nie jest sprawowana przez rodziców biologicznych może być sprawowana instytucjonalnie bądź rodzinie rodzinie, czyli przez rodzinę zastępcza instytucjonalnie, czyli przez placówki wychowawcze opiekuńcze tzw. domy dziecka potocznie można również przez ośrodki interwencyjne produkcyjne, więc jest to 1 z form pieczy instytucjonalnej, którą ja nazywam rzeczy pewne uproszczenie, ale nie wyrzekł naszego podpisuje się pod nim po prostu nowoczesnym domem ojciec uczył się różni dom dziecka do małego dziecka od ośrodka pre adopcyjny na historię Bornego złamani to jednak to samo co miałoby się czy miałyby się różnić w teorii zgodnie z ustawą ośrodkami osiągać ośrodki produkcyjne opiekują się niemowlętami do pierwszego roku życia czy są bardzo malutkie dzieci, które wymagają jakiejś formy opieki specjalistycznej natomiast ustawodawca nie precyzuje czym miałaby być opieka specjalistyczna można domniemywać, że intencja była taka, że są np. dzieci, które wymagają opieki szpitalnej ciągną się dla niej o wcześniaka dzieciach, które są hospitalizowane innych rzeczach, które brudzą się z trudnościami tak natomiast praktyka jest taka, że po pierwsze, ośrodki produkcyjne trafiają co zdrowe niemowlaki np. dzieci z okien życia albo też dzieci po prostu zrzeszeń ze szpitala w rodzinach zastępczych oczywiście są bardzo różne praktyki, bo pijecie w Polsce zdecentralizowana teorii wszystkie rodziny zastępcze pracują wg 1 tej samej ustawy, ale w praktyce zwyczaje międzypowiatowy potyka się bardzo różnić np. rocznie teraz w szpitalu specjalistycznym przebywa rodzina zastępcza z dziewczynką, która przechodzi skomplikowaną operację naprawczą rozszczepu podniebienia wargi tak i teraz pytanie 4 dziecko wymagające specjalistycznej pomocy czy nie dla 1 sędziego rodzinnego taki taki, że został umieszczony w produkcyjnym ośrodku, a dla innego sędziego jak widać nie ta dziewczynka po prostu umieszczona w pieczy rodzinnej rodzinie właśnie swoją mamą zastępczą przebywa w szpitalu 24 godziny na 7 dni tak to, żeby było dla mnie jasne mówi pani również dzieci z rodzin zastępczych mogłoby trafiać do tych o specjalistycznych interwencyjnych ośrodków produkcyjnych nie mówię o tym, że do ośrodków produkcyjnych, które teoretycznie powinni zajmować bardzo szczególną grupą dzieci, ale ta grupa została nigdzie doprecyzowana nie ma konkretnej definicji czym specjalistyczną opiekę dziecko wymagające takiej opieki dzieci trafiają często do rodzin zastępczych zdarza się taka decyzja sądu rodzinnego na danym terenie, a do ośrodków produkcyjnych czas trafią dzieci, które żadnej takiej pomocy nie potrzebują są podejmowane jak zrozumieć co się da zrozumieć myślę że, żeby zrozumieć nie ma co proste odpowiedzi, ponieważ bardzo często jest to po prostu czynnik ludzki, czyli od sędziego jest decyzja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, które wskazuje na jego terenie nie ma wolnej rodziny zastępczej, więc dziecko musi trafić takiego środka już do domu małego dziecka i myślę, że to opowiedziane są trafne, bo zawsze coś za co odpowiada, ale z drugiej są one są bardzo iluzoryczne, ponieważ one dają takie poczucia, że problem, który moim zdaniem problem systemowym to się prosto rozwiązać poprzez dyscyplinowanie wymierzenie kary grzywny cokolwiek tak pojedynczym ludziom w moim przekonaniu zatem problemem stoi coś o wiele większego to jest po prostu to, że Polska kultura pedagogiczna nie rozpoznaje dziecku liczącego się podmiotu to znaczy my się nie kierujemy potrzebami dzieci wszystkie akty prawne, które dotyczą dzieci mają w tytule rodzinę dziecko nie jest nigdzie postawiony na miejscu pierwszym i nie kierujemy się przy rozwiązaniach prawnych podążaniem za dzieckiem rozpoznaniem jego sytuacji nie ma już w osiąganiu opinii dzieci, bo to jest praktycznie na co właściwie to nie praktykowana kierujemy się opiniami dorosły rzeczników tego dziecka na to są to po prostu opiekunowie prawni bądź rozpoznaniami osoba osób, które pracują w systemie np. koordynatorów dyrektorów placówek różnych osób z tego systemu tak i myślę sobie, że jeżeli przyjmiemy ten kąt widzenia, którym teraz mówię to staje się też jasne, dlaczego w Polsce średnio rocznie przybywa około 14 nowych domów dziecka też w ogóle nie powinno ich bez jak to przybywa przecież niedawno słyszeliśmy jak rząd zapowiadał, że domy dziecka będą stopniowo wygaszana żadne nowe nie zostaną powołane nie ma na to nie będą na to pudle środki kierowane, ponieważ taniej i lepiej jest, kiedy dzieci trafiają do rodzin zastępczych taniej lepiej kiedy, dodając latają drony na czele nowych domów są decyzje samorządowe tak to samorządy budują nowe domy dziecka, jakie samorządy pani sama na na Facebooku wyliczyła wykazała dzięki dostępowi do do sprawozdań finansowych, że w Otwocku ośrodek pre adopcyjny kosztuje za jedno dziecko miesięcznie 8000 zł, a dziecko w rodzinie zastępczej w tym, że Otwocku kosztuje miasto 694 zł 8664 zł, więc albo samorządy mają za dużo pieniędzy nie wiedzą na co wydać albo coś się mocno nie zgadza tak, jeżeli wrócimy do tego co powiedział wcześniej, czyli to jest większe problemy z prawem kulturowe to wydaje się, że te decyzje się bronią, dlatego że z punktu widzenia takie samorządowca czasami samorząd czyni, który szlachetne intencje zresztą nie powątpiewa różnica pomiędzy rodzinną pieczą, a domem dziecka właściwie żadna to znaczy, jeżeli mamy możliwość budowania nowej placówki, które będą kolorowe ściany i nowa plazma to jest chyba idealne miejsce mogą się znaleźć dziecko prawda próbują tworzyć pewien TOK myślenia, które za tym stoi, gdybyśmy spojrzeli na ten problem z punktu widzenia potrzeb dziecka, które w 1 chwili traci swoją rodzinę biologiczną, jaka ona nie była jest jego rodziną i ma z nią najczęściej więź być może jest to, więc poza bezpieczna być może to jest nieprawidłowa Lone istnieje w życiu tego dziecka zachodzi rewolucja i nagle zostaje umieszczony w placówce, gdzie zamiast mamy taty mamy wychowawca, który zmienia, bo poczucie wychowawca dyżurny, kto inny jest w nocy, kto inny w ciągu dnia na wakacje wyjeżdżam całą grupą z innymi dziećmi z tego domu dziecka obiady przygotowujemy kuchnia, ponieważ nie przygotowuje samodzielnie nie są to niedobre są warunki domowe, gdybyśmy spojrzenia to z tego punktu widzenia być może zobaczylibyśmy, dlaczego właśnie ustawa mówi o tym, że dzieci poniżej siódmego roku życia nie powinny być umieszczane w domach dziecka od stycznia 2020 roku również dzieci poniżej dziesiątego roku życia ale, żebyśmy w ogóle mogli zobaczyć to musielibyśmy sobie wzbudzić refleksję o dziecku tak jego podmiotowości, ale wręcz, że tego nierówna dlatego to jest ciekawe co pani mówi, a jednocześnie wydaje się być trochę sprzeczne wewnętrznie mówi pani, że w aktach prawnych w Polsce rzeczywiście na pierwszy miejscu pojawia się rodzina nie dziecko, ale skoro tak jest to tym bardziej się samorządy czy czy państwo jako takie powinno inwestować w rodziny zastępcze bo jakby nie było są to rodziny, a nie instytucje takie jak domy dziecka czy ośrodki produkcyjne, więc znów jak jak to pojąć czym częścią tego problemu nie jest po prostu fakt, że chętnych do stworzenia rodziny zastępczej jest niewiele nie to zaś chętnych jest oczywiście niewielu z określonych powodów piecza zastępcza w Polsce jest rodzajem prekariatu społecznego i to po prostu bardzo nieatrakcyjna praca na poziomie finansowym, ale też na poziomie społecznym tak postrzegania tego zawodu przez społeczeństwo jednocześnie stopa jest nieprawdziwe dane jako zawód 2 noty właśnie te dobre pytanie prawda myślę, że przez wiele osób np. na konferencjach dotyczących pieczy zastępczej, których mam przyjemność uczestniczyć w wydali urzędnicy ministerialni piecza zastępcza była nazwana powołaniem się z tym absolutnie nie zgadzam to nie jest powołanie to jest praca i z pracy bardzo ciężka praca praca nieprawdopodobnie wdzięczną, zwłaszcza bardzo duża takich sprzeczności, a w ogóle cechuje także i ta część administracyjna, kiedy trzeba współpracować z rządami spełniać liczne wymagania, bo być obiektem kontroli jest bardzo trudna przy zupełnym braku wpływu na dalsze losy dziecka, która się wiążemy, ale ta część dotyczy samych dzieci opieki nad nimi wychowywania patrzenia, jakie wyniki przynoszą nasze wysiłki jako rozkwitające sposób staniała rzecz, której mąż za nimi i zapewne zupełnie żadnym zawodem i przeliczyć n p . na 6094 zł w zamian za nie wrócimy z zimową i spór o to co ja właśnie przed nią powiedziałam to tezę, że może wcale nie chodzi o instytucje tylko rodzina ale dlaczego w takim razie na rodziny zastępczej tak mało pieniędzy i w sumie ich za mało wciąż o to w tym wszystkim podyskutujemy w drugiej części rozmowy z panią Anną Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim jeśli państwo mają swoje uwagi pytania do ekspertki studio to analizy małpa to kropkę FM analizy małpa to kropkę FM czeka na państwa maile po informacjach wrócimy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu pani Anna Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim rozmawiamy na kanwie sporu, który toczył przetoczył się przez Facebooka zaczął go Szymon Hołownia, który nieświadomie zaczął, pisząc o tym jak to wspaniale, że wolontariusze mogą przytulać dzieci w ośrodkach pre adopcyjny maluchy w ten sposób wspierają ich rozwój dbają o ich zdrowie i że to w ten sposób zachęcał też pan Szymon Hołownia do tego, żeby inni łączyli się w tę akcję na co odpowiedziała Anna Krawczak ekspertka zajmująca się tymi tematami od lat, że tutaj tkwi wielki wielki wielka pułapka w takim myśleniu rozmawiamy o tych ośrodkach produkcyjnych, próbując zrozumieć trzymane są i o tym, czego tak naprawdę potrzeba dzieciom, które nie mają opieki rodzicielskiej i tuż przed informacjami powiedziała pani o tym, że, próbując wytłumaczyć jak to jest, że wciąż finansujemy i powstają kolejne domy dziecka czy ośrodki produkcyjne zamiast w inwestować w rodziny zastępcze chciał, żebyśmy rozwinęły ten wątek ale zanim to zrobimy to, żeby jasno powiedzieć ważną rzecz czy się różnią rodziny zastępcze od rodzin adopcyjnych, bo pani powiedział coś takiego rodzina zastępcza opiekuje się dzieckiem, by jego rozwój spotyka się z urzędnikami poddaje się kontrolą, ale nie ma wpływu na przyszły los dzieci, dlaczego dlatego, ponieważ rodziny zastępcze wykonują zadania publiczne zlecone przez organizatora tym zadaniem jest opiekowanie się zaspokojenie potrzeb pielęgnacyjnych emocjonalny wychowawczych edukacyjnych i t d. powierzonego dziecka, ale rodzina zastępcza nie jest środowiskiem docelowym dla tego dziecka ustawa mówi o tym, jasno cele, które są stawiane rodzice ma zastępczym są 3 po pierwsze, pracować na rzecz reintegracji z rodziną biologiczną, czyli prosto mówiąc, żeby dziecko wróciło do swojego domu rodzinnego drugi cel, jeżeli pierwszy się nie uda taka integracja nie może do skutku pracować na rzecz znalezienia dziecku rodzin adopcyjnych my jej nie szukamy rodziny zastępczej nie szukają, ale pomagają adopcji przyprowadzają dziecko przez cały proces przez procesy 13 z nowymi rodzicami, a w końcu muszą się z nim pożegnać i dopiero trzecim rozwiązaniem usytuowanym na miejscu trzecim, a więc najgorszym jest, jeżeli te 2 pierwsze możliwości zawiodą np. dziecko jest duże nastoletnie albo bardzo poważne zaburzenia deficyt choroby i nie uda się znaleźć rodziny adopcyjnej pozostawienie dziecka w środowisku zastępczym rodziny adopcyjne są rodzinami nad realizowanymi one po prostu przyjmują swoje dzieci i są zrównane wprawach przywilejach z rodzicami biologicznymi dzieci są nimi poszło do końca życia ta można, by oczywiście zadać pytanie, na które trafią 2 że, dlaczego ktokolwiek decyduje się, by prowadzić rodzinę zastępczą jeśli jest gotów oddać swój czas energię miłość pieniądze na rzecz dzieci to dlaczego nie adoptować tylko tworzyć taką instytucję będącą pod nieustanną kontrolą i za ich przecież obarczoną tym strasznym momentem, kiedy w czasie z dzieckiem rozstać no to jest pytanie, na które można dzielić bardzo wiele odpowiedzi i obawę, że część z nich będzie nieuchronnie sentymentalna wśród rodzin zastępczych np. bardzo duża grupa nauczycieli byłych albo aktywnych ludzi, którzy mają pewien rodzaj misji wychowawczej to znaczy np. wychowali własne dzieci wiedzą, że więcej dzieci mieć nie będą nie czują też gotowości takiej rodzicielskiej tak n p . są w wieku średnim, ale czują, że mają kwalifikacje mają kompetencje mają cierpliwość mają czas mają gotowość, żeby dać dziecku po prostu rodzinę to nie są rodziny, które mają motywacja do Sejn to są rodziny, które mają motywację pomocową to znaczy i mają świadomość tego, że jeżeli nie byłoby takich ludzi jak oni dzieci były w domu dziecka to jest to jest chyba taki mianownik, który wszystkie rodziny zastępcze są bardzo różnorodne, ale ze sobą wiąże tak splata to poczucie że, gdyby rodzina zastępcza, gdyby nie było rodzin zastępczych nie mielibyśmy innego wyjścia musielibyśmy umieszczać dzieci w domach dziecka placówkach po prostu nie byłoby rodzin, które byłyby gotowe do dzisiaj jest jeszcze 1 różnica rozumiem, że jest to kwestia pieniędzy rodziny zastępcze otrzymują wsparcie w no czasem w bardzo zaskakujących sumach, ale rodzina adopcyjna nie, bo jest traktowana jako zwykła rodzina Tuska zgadza się oczywiście, ale wsparcie, dlaczego no, dlaczego trafi do rodzin zastępczych te pieniądze zwątpienie może w klub wypowie metody wsparcia dla na każde dziecko, które umieszczone w pieczy zastępczej rodzina rodzinnej rodzina dostaje 1000 zł to jest to są pieniądze przeznaczone na pokrycie potrzeb tego dziecka wyżywienia ubrania edukacji transportu i t d . tak dalej prawda oprócz tego mamy rodziny nie zawodowa jest najwięcej to są rodziny, które z ich ze swoją pracę za to, że są rodzinami zastępczymi otrzymują żadnej pensji to są rodziny pracujące w trybie permanentnego wolontariatu mamy też grupa rodzin zawodowych i jest bardzo mało to są rodziny, które ze swoją praca te rodziny najczęściej mają powyżej trójki dzieci w pieczy otrzymują pensji to pensja wynosi zgodnie z ustawą 2200 zł brutto, więc myślę, że argument, że rodziny zastępcze wykonawstwo funkcji pieniędzy wzrostu nie jest w stanie obronić wobec faktów nic nie raczej niemożliwe, a czy to jest także niedofinansowany sektor Absolut mówi pani, że do ośrodków produkcyjnych trafiają dzieci ze szczególnymi potrzebami np. chore albo wcześniaki, a do rodzin zastępczych powinny trafiać dzieci zdrowe, a czy to jak to jest, jaka jest praktyka jeśli chodzi o rodziny zastępczej jest n p . taka, że znajoma rodzina zastępcza wychowuje dwoje dzieci jedno ma nieprawdopodobną uszkodzenia neurologiczne drugie zespół Downa jest rodzina, z którą powiat do tej pory ma tego, że dzieci są już dziesiąty rok wychowywany podpisał umowy o zawodowstwo mimo tego, że nie spełniają kryteria rodziny specjalistycznej dlaczego, ponieważ nikt nie chce płacić pensji, nawet jeżeli jest to pensja tak mętna jak powiedziałam możliwości są takie to powiedziałam tak wcześniej dziewczęca, która ma rozszczep wargi podniebienia, które zostało jeszcze na rodzinę domu dziecka rady cały przekrój deficytu schorzenie dzieci z masowym wykorzystywaniem seksualnym dzieci, które mają infekcji w toku dzieci, które mają w sobie i niedowidzące niedosłyszące one trafią do rodzin zastępczych i właśnie powinny trafiać zaczął, bo nie powinny trafić do placówek tak ja zwracam uwagę kontr radą miasta żona coś dekretu ja po prostu nie jest przestrzega, że rozwiąże to dobrze, że dzieci trafią do rodzin zastępczych tylko, że za tym idzie taka refleksja finansowa, jaką mogliśmy zaobserwować w przypadku tych ośrodków interwencyjnych, ale jak, badając czy, usprawiedliwiając ośrodki to nie jest oczywiście tak niż sam też, by państwo nie takie wrażenie, że na dziecko w pieczy zastępczej wydatkowane jest 1000 zł z budżetu, ale na to samo dziecko kosztuje 8000, jeżeli jest w ośrodku adopcyjnym stawki domach dziecka drodzy państwo powiem może sprawdzić w Lipie wahają się w zależności od regionu Polski od 58000 miesięcznie teraz, dlaczego to jest kilka nowości dlaczego, choć oczywiście o to, że dzień koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej po prostu nagim kosztem tak to jest to jest koszt tego co dziecko zje ile ubrań zniszczyli sprzęt też zniszczyć 3 bardzo często zdarza są czas dzieci z mocnymi zaburzeniami materialnymi podręczników tak jakby tego wszystkiego co możemy sobie wyobrazić jako rodzica albo osoby, które mają styczność z dziećmi koszt utrzymania dziecka w placówce, jaka ona nie była to będzie ośrodek produkcyjny czy dom dziecka to jest koszt utrzymania dziecka tak to tego co widział wcześniej plus sumaryczny koszt wynagrodzeń personelu utrzymania kuchni całej infrastruktury opłat stałych remontów zatrudnienia Dyrekcji tak dalej po prostu w tę stawkę wliczana jest utrzymanie całej instytucji o nazwie tam, gdzie nota dlatego są bardzo drogie natomiast oczy się, że państwo zadać pytanie skoro tak to dlaczego powiaty wolą powoływać nowe placówki w ogóle płacić tak duże stawki, jeżeli mają do wyboru tanią opcję rodzin zastępczych wydaje, że to w ogóle nie jest wyjaśnieniem kluczem do tego pytania w ogóle nie jest kwestia finansów dyskusja zarządcza rzecz o wiele łatwiej zarządzać instytucją, która po pierwsze, daje miejsca pracy po drugie, daje bardzo duży poziom kontroli także każda z możliwości tej roli i która jest też skupiona w 1 miejscu piecza zastępcza rodzina założenie jest rozproszona, bo to są różne rodziny rozproszone po całym powiecie np. wymaga koordynatora, który przecież nie będzie są rodziną 24 przez 7 dni w tygodniu będzie okresowo oddać kontrolę czy jak zarządzenie tym systemem rodziny pieczy zastępczej jest czasochłonne zawsze pozostawia znaczy czy może pozostawiać urzędnikach takie pole domysłów Boża możliwości sprawdziliśmy może również pracują byśmy tego nie pali myślę, że tak tak duża doza nieufności i jednocześnie w o wiele większa łatwość utrzymywania domu dziecka mimo tego, że są droższa jest 1 z wyjaśnień, dlaczego domy dziecka ciągu w Polsce nie zostały, ale dzieci czy ja oczywiście mam, więc tylko pochodzącą z reportaży z doniesień medialnych, ale wydaje się, że instytucja nie chroni dzieci przed przemocą, bo np. można, by tego się obawiać to nie jest tak, że jeśli dziecko jest kontrolowany przez powiat placówce to nagle zapewnione jest jej do jest tego dziecka dobrobyt jak jak to czy w ogóle wiemy, jaka jest praktyka jeśli chodzi o rodziny zastępcze znajdę w Polsce rodziny zastępcze stają się miejscem przemocy ani opieki nad dzieckiem, a można w ogóle to porównać nie nie znam takich statystyk nie są używane były zbierane, ale też należy pamiętać, że praca rodzin zastępczych jest pracą bardzo, a jak to nazwać jest to bardzo duże niejednoznaczności tak trafiają do nas do rodzin zastępczych mówi to szczególnie o dzieciach nastoletnich dzieci, które potrafią być mocno zaburzone i czy nie jest, że sposób ich wina np. n p. fantazjują sobie, że jeżeli jakimś cudem wyrwał się z tej rodziny zastępczej to dodatek do mamy, tak więc rodziny zastępcze są jakimś sensie bardzo mocno eksponowane na ryzyko rozmaitych oskarżeń część z nich okaże się prawdą, ale większa część nie, więc to jest przykład coś co z czym pracownicy domu dziecka o wiele łatwiej sobie mogą poradzić tak, ponieważ jest monitoring są inni wychowawcy w o wiele łatwiej, bo w łatwy sposób zweryfikować takie oskarżenia rodziny zastępcze są bezradne w takiej sytuacji oczywiście teoretycznie powinien pomagać koordynator pieczy zastępczej, ale nie zawsze tak dzieje, a jeszcze wracając na chwilę do tych za chwalony przez Szymona Hołowni wolontariuszy działających w domach dziecka pani na to odpisała, że 1 z pomysłów jest wolontariat w rodzinach zastępczych, którym można pomóc, żeby trochę ulżyć opiece tym, którzy po prostu poświęcają cały swój czas na troskę o dzieci, które często tylko po prostu lepszym czasie musi się zająć na śmiały pomaga polegać wolontariat w rodzinie zastępczej może być bardzo różne formy czasami jest to np. robienia lekko odrabianie lekcji tak z dziećmi, a szczególnie dotyczy to dzieci, które potrafią bardzo duże zaległości w nauce dużo też problemy tak to może być czasami zabawa z dziećmi wykonywanie zajęć terapeutycznych zaleconych przez osoby prowadzące terapię, ale forma zabawy oczywiście to może być wyższe na spacer z dziećmi tak, bo właściwie bardziej realnie przed dom, dlatego że nie może, że rodziny zastępcze nie mogą powierzać dziecka opiekę osobie nieznajomej takie możliwości cały się one dotyczą małych dzieci duże i informacje o o zakresie tego wolontariatu można znaleźć na stronach powiatowych centrów pomocy rodzinie w danym mieście w Warszawie zajmuje się takim wolontariatem ośrodek port w ze wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej warszawskie centrum pomocy rodzinie i tam zachęcam do szukania takiej informacji będziemy wracać do tego tematu zastanawiać się jeszcze nad tym jak można, by zmienić rzeczywistość wokół rodzin zastępczych tak, by było więcej, żeby działały sprawnie i też może mniej obciążający opiekunów sposób kończymy tę część analiz Anna Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim była państwa moim gościem serdecznie dziękuję za spotkanie dziękuję również czas na informację Japonii wrócimy do dymisji ministra Piebiaka zastanowimy się, jakie mogą być kolejne kroki w jego karierze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA