REKLAMA

Policja sprawniejsza ws. przemocy domowej. Gorzej w sądach i prokuraturze

Analizy
Data emisji:
2019-08-20 17:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
policja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dzień dobry dzień dobry, a będziemy rozmawiać o pracy, którą wykonało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, przyglądając się, analizując szereg skarg, które spłynęły do biura do Rzecznika Praw Obywatelskich ze strony obywatelek i obywateli w sprawie tego jak państwo polskie traktuje wszelkie sprawy dotyczące Rozwiń » przemocy domowej przemocy, którą miałaby się zająć policja prokuratura sądy i biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przeanalizował skargi pod takim kątem najczęstszych zarzutów wobec tych wymienionych przeze mnie instytucji pomyślałam, że warto przyjrzeć bliżej temu co dosyć suchym językiem opisują prawnicy z biura Rzecznika Praw Obywatelskich przełożyć na język praktyki przyjrzeć temu co nasze państwo robi, żeby pomóc ofiarom przemocy domowej a czego nie robi na co zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich i tutaj to dosłownie wypisano niemalże w punktach najczęstsze zarzuty, jakie trafiają do rzecznika i okazuje się, że pierwszym najczęściej powtarzającym to zniechęcanie ofiar przemocy domowej do składania zawiadomień o jakim rodzaju zniechęceniu może być mowa jak po pierwsze w ogóle chciałbym podziękować rzecznikowi i pracownikom biura Rzecznika Praw Obywatelskich za tą pracę, którą wykonali, ponieważ ona dokładnie wpisuje się to, o czym mówimy, a ja np. mówi od lat się w Polsce nie mamy złego prawa mamy złą praktykę stosowania prawa jeśli chodzi o ochronę ofiar przemocy domowej ofiar przemocy w rodzinie bardzo często ludzie mówią, bo w Polsce jest złe prawo to nieprawda prawo mamy niezłe oczywiście zawsze czegoś można tam jeszcze się doszukiwać można było usprawniać ich chociażby to to, o czym mówisz ostatnio, czyli uprawnienia dla policji, bo to, żeby mogła na miejscu zdarzenia od razu wydać nakaz opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy, ale naprawdę prawo jest niezły natomiast praktyka jego stosowania rzeczywiście czasami woła podstawa nie ma na pewno jest tym na czasie głęboko pochyli, bo to sprawia z kolei zrobi małą mały przepis, że oczywiście mówimy o tych sytuacjach, w których obywatel obywatelka złożyli skargę do rzecznika, czyli ewidentnie byli niezadowoleni z tego jak państwo polskie reagowało jego instytucja być może mamy też szereg spra w, których te procedury były zachowane to prawda, choć czuje tejże rady wspomina, choć praktyka idzie działań takich organizacji jak nasza pozarządowych zajmujących się pomaganiem osobom doświadczającym przemocy pokazuje, że tych osób, które w, jakim na, jakim etapie postępowania są niezadowolone jest niestety dosyć duża przed 1015 laty ludzie ogólnie, mówiąc że są niezadowoleni z interwencji policji, dlaczego dlatego, że w ogóle dalej nie wchodzi w żadne procedury, bo ten pierwszy krok pierwszy kontakt policją był na tyle nie dobre i nieskuteczne, że nie ma nie było tego ciągu dalszego teraz często już ludzie mówią okay z policją było w porządku jeśli ona w ogóle była tam za euro za zamieszana natomiast dalsze postępowania, czyli właśnie to co się dzieje na etapie postępowania przygotowawczego, którego gospodarzem jest prokuratura to co się dzieje potem na etapie postępowania sądowego, którego gospodarzem jest sąd sędzia to rzeczywiście często jest bardzo traumatyczne doświadczenie wróćmy do dopytania, czyli do tego co to znaczy właśnie zniechęcanie przemocy do składania zawiadomień, kto zniechęca w jaki sposób zniechęcają bądź policjanci bądź prokuratorzy, bo to są te 2 organy, które przyjmują zawiadomienia o popełnieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa co ofiary przemocy w rodzinie mówią, że słyszą osoby doświadczające przemocy mówią, że słyszą, a czy pani się dobrze zastanowiła nad tym, jakie to będzie mieć konsekwencje dla pani męża przecież mąż może zostać skazany, a on wykonuje zawód i tu jest, jaki zawód, przy którym rzeczywiście prawomocne skazanie może być przeszkodą do wykonywania tego zawodu adwokat policjant np. sędzia Maria dziennikarz po drugie, czy pani się dobrze zastanowiła nad tym, jakie będzie miał konsekwencje ekonomiczne dla państwa rodziny, bo przecież jeśli mąż wyprowadzi albo mąż będzie zatrzymany to nie będzie zarabiał nie będzie łożył na rodzinę czy pani wie, jakiej znajdzie się pani się znajdzie ekonomicznej sytuacji pani oraz pani dzieci po trzecie bardzo często pada takie pytanie czy pani ma na to dowody tak jakby to osoba, która składa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa miała obowiązek dostarczyć dowody po czwarte czy pani ma świadków czy są świadkowie, którzy na pewno będą zeznawać no i wreszcie czy pani się nie wycofa z tej skargi to w ogóle po pierwsze, żadna skarga, bo ona nie przyszła się skarżyć na nic po drugie w ogóle możliwość tego, że obywatel, który zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego urzędu powiedzmy sobie to wprost, ponieważ art. 207 kodeksu karnego, czyli te, które mówią znęcanie się w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby czuły, który zawiadomił o tym, potem przy zawiadomi o tym, potem przyszedł podział Hej, ale ja właściwie czwartą Wałęsa się wycofać już na własny zadaniem muzeum państwa jest zbadanie złożyła zawiadomienie było zasadne i czy ono jest dokładnie w z tą kwalifikacją czynu czy też inną no ale osoby, które przychodzą bardzo często mierzą się dużym poziomem lęku u osoby, które zawiadamiają o popełnieniu przestępstwa, które potocznie nazywamy ofiarami, chociaż zrobiła mówić w ten sposób raczej mówić osoby, które doświadczają przemocy, które doznały przemocy islam już tam przychodzą to oczywiście każdy z nas jest w lęku, jaki jest zawiadomić o tym, że nam ukradziono rower to nie jest przyjemna sytuacja się denerwujemy na pewno jeszcze bardziej denerwuje myśli zawiadamia o tym co zrobił ktoś, kto robił to, a w moim domu jest osobą bardzo blisko naj po trzecie w sam kontakt z jakąś instytucją, która jest instytucją z wymiaru sprawiedliwości organami ścigania nie jest przyjemne dyskusją w tych nerwach, a poza tym jeśli wiemy, jakie doświadczenia innych kobiet, które właśnie spotkało się serią takich pytań z niedowierzaniem albo pytaniami, bo to oraz wymieniła pani wcale nie najbardziej brutalne reakcje policji one myślę, że już nie są często takie brutalne, bo już jak myślę sobie jednak policja się cywilizuje ich w ogóle tam rozbiliśmy kiedyś nawet o tym jak policjanci potrafili mówić, dlaczego pani na to pozwala albo dlaczego pani z nim ciągle mieszka to pytanie wciąż pada teraz niebieska linia nasz zespół realizuje taki projekt, który polega także przez 1 , 5 roku będziemy szkolić warszawskich policjantów, którzy jeżdżą w patrolach interwencyjnych właśnie na interwencje domowe jesteśmy po pierwszych kilku spotkaniach z nimi, kiedy rozmawiamy na tych szkoleniach czytając o tym, jaką dziś czują tych interwencjach co przeszkadza im pomaga bardzo często mówią no najbardziej nas złoszczą tak kobiety, bo tam przyjeżdża po raz czwarty proszę pani i ona mi mówi pan coś zrobi co zrobiła przez pół roku czy rok, kiedy do niej takiej jeździe co pani na to odpowiada policjantom co na to odpowiadam no i wracamy do pytania jak pan myśli, dlaczego nic nie zrobiła do tej pory i czy to nic co wydaje się z perspektywy osoby interwencję rzeczywiście było niczym na po pierwsze, przeżyła te pół roku czy rok i przetrwała w tej trudnej sytuacji usiłował sobie radzić tak jak potrafi, ale też tłumaczymy mechanizmy, które za tym stoją mówimy o wyuczonej bezradności mówimy o syndromie sztokholmskim rozumiał mechanizmy prawne brania mózgu, czyli o tym, wszystkich wszystkim, czego doświadczają ofiary przemocy w rodzinie w przeciwieństwie do ofiar różnych innych przestępst w oraz jednorazowe ze strony osoby obcej, które niosą ze sobą takich psychologicznych konsekwencji, więc to rzeczywiście może zdarzyć, że ta złość policjanta, a ja jestem czwarty raz ja tutaj tyle Robbie czwarty raz tu przyjeżdża on ani też trochę tak jak złość na tych, którzy zgłaszają różnego rodzaju wykroczenia przestępstwa zamiast na tych, którzy popełniają przed wejściem do tych innych kwestii, na które zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich m. in. mówiła pani o tym, że policjanci domagają się w niej dowodów czy ma pani nagrania czy pani dowody apotem rzecznik wspomina o tym, że z kolei nie są takie dowody uznania albo są represjonowane tak bardzo często jest taki dowód, który po pierwsze jest dowodem n p . z nagrania takiej jakaś awantura domowa i ta osoba po prostu włącza w telefonie możliwość nagrywania będzie miał no dobrze, ale przecież po pierwsze nie wiadomo, kiedy pani nagrała, w jakich okolicznościach czyta osoba, która to mówi wtedy nie była sprowokowana i t d. ja myślę, że sytuacja się trochę zmieniła jednak po tych nagraniach, które udostępniła pani Karolina Piasecka Polska usłyszała co w tych nagraniach może być bardzo częsta mówi o tym, że no ale przecież to mogłoby jakoś sfingowane czy też osoba mogła być podpuszcza na ludzi nie wyobrażają, że tam ktoś w końcu wybucha złością już przestanie mnie denerwować przestanie prowokować to nieprawda tam bardzo często są rzeczy, które ewidentnie świadczą o tym, że żadnej prowokacji ze strony osoby doznające przemocy nie było i że to jest ewidentnie jest ewidentna przemoc psychiczna czasami także słychać przemoc fizyczną, ale też policjanci zastąpiono dobrze, a świadkowie co to są świadkowie czy nie tylko policjanci czy prokurator także potem to podtrzymuje, a wszyscy pani rodziny no tak, ale jeśli to są osoby pani rodziny to wiadomo, że świadczą najwyraźniej korzyść jeśli świadkami tego co się dzieje są dzieci to słyszymy też często jako osoby mówią no i sędzia podział, ale wiadomo, że dzieci są pani stronie tak jakby to, że dzieci są po stronie osoby doznające przemocy było jako jakąś manipulację ze strony i że to jest oczywiste, że dzieci są po stronie matki, dlaczego ją wyciąć oczywiste w ogóle jeśli dzieci są świadkami w tej sprawie, bo widziały słyszały mają taki wiek, w którym można już, jakby postawić przed sądem jako świadków tak czczone są na to gotowe to dlaczego miałby kłamać przecież jest absurdalna bardzo ciekawe jest to, że mówimy o przemocy domowej, której świadkami najczęściej są domownicy są osoby bliskie, a jednocześnie o tym, że ich zeznania są podważane jako niewiarygodne ze względu na ową bliskość to jest koło zamknięte także te zeznania bardzo często są poddawane taką niewiarygodną pełno jeśli w rodzinie się coś złego dzieje no to wiadomo, że są ci, którzy stają po 1 stronie po drugiej stronie hitem sprawca przecież wyciągniętą swoją rodzinę, która będzie zeznawać na jego korzyść, więc sędzia mówi to jest słowo przeci w o słowo jest najlepsza reakcja, którą się to słyszymy bardzo często przy czym pamiętajmy o tym, że rzeczywiście sprawcy przemocy w rodzinie bardzo często widzą jak stosować przemoc tak, żeby nie zostawiała ona śladów, więc naprawdę w tej rzeczywistości jest słowo przeciwko słowu w tym sensie, że niema materialnych na to dowodów, ale w różnych sprawach materialnych dowodów, ale jeśli sprawy są traktowane poważnie priorytetowo i uważam, że to jest rzeczywiście się ciężkie przestępstwo organa ścigania zrobią wszystko, żeby udowodnić, że to przestępstwo miało miejsce rzecznik tej mieście jest kilka kwestii, na które zwraca uwagę, ale też przechodzi do wniosków i między nimi kieruje prośbę do szkół krzyż krajowej szkoły sądownictwa prokuratury, aby ona przeprowadzała szkolenia dla sędziów prokuratorów i aplikantów, żeby właśnie przybliżyć im tą rzeczywistość przemocy domowej pokazać, jakie błędy mogą się wydarzyć po drodze w całej procedurze i czy pani myśli, że to jest dobry pomysł czy też się też może zmienić uważam ten jedyny pomysł wreszcie mówimy o tym, że nie prawo praktyka stosowania prawa kuleje to tylko za pomocą szkoleń możemy zmienić to praktyka stosowania tego prawa przy czym bardzo ważne jest, aby szkolenia miały wymiar praktyczny, a nie teoretyczne, bo myślę, że od wielu lat kierujemy do krajowej szkoły sądownictwa prokuratury takie postulaty mówiące o tym, że trzeba szkolić z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet wobec dzieci w rodzinie i t d. krajowa szkoła pytamy mamy takie programy nie zgadzam się kursów z przepisów wprowadzone przez wykładowców akademickich najczęściej uczelnianych i oczywiście to nie jest zarzut, jaki jest Otóż brakuje tam zdecydowanie tego elementu praktycznego, czyli takich ludzi, którzy stykają się osobiście z ofiarami przemocy w rodzinie, żeby nie skończyło się sformułowaniem słowo przeciwko słowu, bo ono przede wszystkim jest upokarzające dla funkcji sędziego, który przecież m. in. po to, jest, aby takie sprawy zbadać rozstrzygnąć i takież też zadanie prokuratury będziemy wracać do tego tematu, kiedy tylko dyrektorka krajowej szkoły sądownictwa prokuratury pani profesor manowska odpisze Adamowi, bo narobi w sprawie tego wniosku szkolenia zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy tej pracy wykonanej przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, a ja dziękuję naszemu gościowi praktyka Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia była państwa moim gościem centrum dziękuję i poda numer, bo tak jest, że obowiązek jeśli potrzebują państwo pomocy albo są świadkami przemocy w rodzinie proszę dzwonić 81200028120002 informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA