REKLAMA

Sprawa farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości? Rzecznik KRS: Niedopuszczalne, bulwersujące, naganne

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-22 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

- Gdyby doniesienia dot. Piebiaka i innych sędziów okazały się prawdziwe, to jest niedopuszczalne, bulwersujące, naganne – mówił w TOK FM rzecznik KRS. Dr Maciej Mitera dodał: - Przewodniczący KRS zwołał nadzwyczajne posiedzenie. KRS musi się odnieść do do sprawy, bo dotyczy sędziów. Nie jestem w stanie teraz wypowiadać sądów kategorycznych. Sprawa wymaga wyjaśnienia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobry państwu raz jeszcze Karolina Lewicka nasz pierwszy gość dr Maciej Mitera sędzia rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor i dzień dobry witam naszych słuchaczy ani sędzią, kiedy poznamy stanowisko krajowej rady sądownictwa dotyczące tego co dzieje się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości dziś nadzwyczajne posiedzenie KRS czy będzie komunikat potem poszedł, by redaktor mam nadzieję, Rozwiń » że tak pan przewodniczący rady pan sędzia Leszek Mazur trwało posiedzenie na godzinę jedenastą czy w związku z tym co dzieję się i z tą aferą, która została Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniono czy jakichś powodów m. in. pani redaktor proszę zwrócić uwagę, że sierpień tradycyjnie wzorem lat poprzednio był miesiącem takim urlopowym na sezon kanikuły inaczej tradycja była, że w sierpniu rada nie pracuje, jednakże no i pewne konkursy, ale też wydarzenia, które wypowiedział tutaj medianą donoszono mam nadzieję, że proszono o to by powiedział no chyba raczej pewni, że my musimy się odnieść do tej sprawy, bo to dotyczy polskich sędziów KRS jest reprezentacja środowiska sędziowskiego dziwi mnie to leczenie od wtorku dziś mamy czwartek mamy jednych sędziów między nimi piwa kiwanie, którzy niszczyli innych sędziów przy użyciu metod, które doskonale znamy słusznie minionego ustroju poprzedniego peerelowskiego sędzia Iwaniec instruuje literkę Emilia odnośnie sędziego Markiewicza trzeba ostro buduje podaje numer telefonu sędziego jego partnerki podaje informacje dotyczące pięcioletniego syna Markiewicza państwo milczą pani redaktor nie mieć moimi ustami przepraszam rzecznika już są tak powiem tutaj wygłaszane com komunikaty rada pan doskonale o tym wie to organ kolegia to nie jest prywatna firma ja mogę sobie przeprasza mówić co chce, bo to jest organ kolegialny z tak, ale ten organ kolegialny ma w swoich kompetencjach wypowiadanie się stanie kadry sędziowskiej art. 3 ustawy i uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad przejrzałem pełna zgoda już podział, że jeżeli, by pani redaktor ma do tego prawo angażowania kom Maciej Mitera, by taki komunikat wydał wcześniej tak pani redaktor oczywiście ja staram się powiedzieć, że to jest to o tyle bulwersujące nagan niedopuszczalne 1 jedyny warunek, bo pani redaktor użyła sformułowania kategorycznego pan wymieniony Piebiak pan wymieniony Iwaniec dorobili ja bardzo, gdyby to się okazało to powtórzę jeszcze raz chciałbym, choć trudno to jest nie dopuszcza się problemem dla interesu wydaniu tego komunikatu może być to, że niektórzy sędziowie krajowej rady sądownictwa mogli uczestniczyć w tym procederze dzisiaj Gazeta wyborcza podaje ówczesne disco uczestników grupy kasta na 1 z komunikatorów to jest wiceszef KRS Dariusz Drajewicz członkowie KRS Jarosław Dudzicz Maciej Nawacki pan ludzi czy między nimi, a pisze taką informację niech szlag jasny trafi kasta pani redaktor, a czym się sędzia krajowej rady sądownictwa różni od wykładu sędziego te same obowiązki te same standardy i bym powiedział no nie również w odpowiedzi nie ma różnicy między sędzią, który powiedzmy no nie ma będzie przywileju zaszczytu zasiadać w radzie, a sędzią, który jest członkiem, ale całe miasto od lat problemy dla KRS słów, żeby odnieść do tej sprawy jak nie ma problemu państwa dla pani, że ze względu na złożenie niektórzy sędziowie KRS także mógł uczestniczyć ten proceder nie równa standard sędziowie zawsze prowadź z zasadami uczciwości godności honoru poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów to jest zbiór zasad zawodowej sędziów asesorów sądowych załącznik do uchwał krajowej rady sądownictwa, która zajmuje, kto złamał te zasady etyki zdaniem pana pani redaktor mówię jestem teraz w stanie wypowiadać sądów kategorycznych sprawa wymaga wyjaśnienia ich chociażby w oparciu o ten przepis tak bardzo tutaj no obowiązującej kategoryczny dla sędziów członków ten podział służby sędziowskiej obowiązuje trzeba wyjaśnić i dokonywać tzw. subsumcji, czyli pod pewien stan faktyczny, który pani przedstawia w formie przypuszcza przepraszam kategorycznej, a ja jeszcze no przepraszam z racji nawet zawodu przepuszczające, ale później pod ten sam faktyczne będą pociągać określone normy prawne na chwilę zmienił temat przyszłości po pozostaniemy w tym samym wątku, ponieważ wczoraj marszałek Elżbieta Witek nowa marszałek Sejmu poinformowała dziennikarzy na zamkniętym spotkaniu, że nie opublikuje list poparcia kandydatów do krajowej rady sądownictwa panie sędzio panie doktorze panie rzeczniku czy w Rzeczypospolitej polskiej można nie wykonywać prawomocnych wyroków sądu pani redaktor ja przepraszam, że sobie pozwolić takie sformułowania wobec pani przepraszam, ale słuchaczy to pytanie retoryczne pyta pani sędziego pyta pani prawnika już, ale przede wszystkim sędziego ma też orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej polskiej orzeczenia prawomocne ostateczna one są do wykonania -li zdaniem pana doktora pani marszałek Witek powinna zrealizować orzeczenie naczelnego sądu, jeżeli go nie ma żadnych przeszkód powinna realizować natomiast, jeżeli się czuje inaczej nie chcę wchodzić, jakie mogą być przeszkody dla wykonania prawomocnego wyroku sądu w Polskim prawie pewne, kto nas jakiś przeciął się nie nawet abstrahuje proszę moją wypowiedź rozumieć abstrahuje od przypadku, który tutaj mamy czynienia, jeżeli są pewne wytyczne nie trudno jest mi się tutaj odnieść no nie da się wyroku wykonać nie da przyczynek, by powiedział tutaj na przedmiotowych np. kogoś skazał na więzienia tego kogo jeszcze nie złapali tak zaocznych ska dyrektorka n p . no, jeżeli mam wytyczne prawda sąd wyższej instancji i tak sądzie niższej instancji przyszłej ich psa mnie to wiąże mnie to wiąże, ale 1 przydatną np. nie da się tego dokonać x zmarł tego ustalić miejsce to od poziomu ogólnego do szczegółowego, czyli do tej sytuacji pani marszałek przekonuje, że jest decyzja prezesa urzędu ochrony danych osobowych i w związku z tym ona jest tą decyzją urzędnika związana i nie może wykonać wyroku co pan lata redaktor nie chcę wchodzić w buty powiedział tutaj drugiej osoby w państwie tak marszałek pani marszałek no muszą być jakieś wątpliwości skoro pani marszałek tutaj nie widziałem go tak sikawkę i wypowiedź pani marszałek nie prawnikiem musi się przejrzeć przeanalizować to z doradcami te służby znowu, ale czy prezes urzędu ochrony danych osobowych jest władny, żeby zablokować realizację prawomocnego wyroku w mojej ocenie nie jest zła nie ma takich kompetencji to jest orzeczenie sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego natomiast mówię przypuszczam, że to jest tutaj kwestia będzie jakaś nocą oboczne działania administracji w postaci tutaj rozstrzygnięcia prezesa, ale skoro podział jest takie rozstrzygnięcie pani marszałek chce się przejrzeć sprawdzić to wszystko mówię ja chciałbym teraz panią zapewni zresztą wielokrotnie mówiłem chciałbym, aby ta aura tajemniczości tata unosząca się jako otoczka mgiełkę, żeby to został przerwany, bo naprawdę są niepotrzebne spekulacje nie dziwię się, bo jeżeli bym też też prawda no i chciał tutaj poznał przez taki okres czasu obywatele państwa dziennikarze na wszyscy zainteresowani całość gorzej te listy sław w ukryciu ta większe są podejrzenia jak pan, że jest to szwindel dekadę pani redaktor i może być takie wrażenie natomiast mówię wiedząc co zrobiłem w postaci oczywiście tutaj poprzez swego pełnomocnika złożenia tej listy uzyskania tych głosów poparcia to powiem szczerze to obserwuje i inaczej śpię spokojnie i chciałbym, aby to zostało przerwane pan pani sędzia mógłby poinformować opinię publiczną, kto podpisał się pod pana zgłoszenie powinno to znowu wielokrotnie mówiłem uzyskałem poparcie 25 osób nowo trzeba było sędziów w uznaniu tak i to było to minimum naprawdę uważam, że byłby w stanie więcej, ale to nie jest prawda czas pora, żeby wyładować 25250 zapewnia pani słuchaczy na 100 % to są sędziowie to są sędziowie prosiłem przedstawiam argumenty, dlaczego tak, żeby to nie było tak na zasadzie co podpis podpis uzyskałem to może obronę pani sędzia selekcję negatywną czy podpisał się pan sam pod zgłoszeniem bez sędziów KRS przyznał, że sam udzielił sobie poparcie Szanowna pani redaktor PS dla mnie niedopuszczalne dla mnie nie wyklucza czy podpisał się pod pana zgłoszenie Łukasz Piebiak pani redaktor nie chcę teraz konfabulować przed panią i przez Warszawę doskonale zna tych 25 nazwisk nie pani redaktor pani redaktor proszę zwrócić pan zachęcał sędziów do tego, żeby podpisać pod panowaniem Więcka przekonywał pan konkretną osobę pani dyrektor proszę pozwolić mi tutaj to wyjaśnić 25 osób bez mała praw już 2 lata temu nie mam kopii swojej listy tak mówię złożyły oczywiście inaczej utkwiły mi w pamięci sędzie kobiety sądu Warszawskiego i nawet prosił, abym ujawnił później mówią tak nie kto może będzie miał pretensje i dla ich dobra nie chce, ale teraz chcą się niż na poparli nie broń Boże nawet prosiły mnie, abym to ujawnił powiedział natomiast po tej jest co może nie, bo już taka sytuacja dobrze to proste pytanie czy Łukasz Piebiak albo Jakub Iwaniec podpisali się pod pana zgłoszeniem nie chce pan faulować naprawdę nie mają pamięta tak czy się podpisali czy tak nie pamiętam po prostu nie pamiętam redaktor nie chcę naprawdę później powiedzmy spotkamy się publicznie pani mi pokaże pan jednak mijał się z prawdą, a mnie to jako sędziemu nie podpisali się pod pańskim zgłoszeniem inni kandydaci do KRS-u znaczy czy było takie udzielanie sobie poparcia wzajemna pani redaktor nie wykluczam, że 1 osoba mogła jednak i ale mówię znowu nie chce kłamać, bo jednak mogę się mylić mogła nie i nie to wraca do wątku pani marszałek Witek, która przekonuje, że czeka teraz na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie grupa posłów PiS już w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunał Konstytucyjny jakoś instancją odwoławczą dla Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest to organ całkowicie przede wszystkim organ Konstytucyjny organ, który ma swoje kompetencje bardzo ważna kompetencje w kompetencjach jest orzekanie o wykonalności prawomocności wyroków sądowych nie to jest organ powołany do bardzo ważną kwestię mianowicie dotrzeć do badania konstytucyjności zgodności prawa z ustawą zasadniczą tak naszą ustawą zasadniczą czy pan nie widzi obecnie żadnych przeciwwskazań, aby listy do okresu zostały upublicznione redaktor powtórzę ja osobiście jako sędzia Mitera chciałbym, żeby był upublicznione, żebyśmy później, jeżeli pani będzie miała życzenie mnie zaprosić, aby nawet powiedział każda osoba po tak pani redaktor to ta osoba i chciałbym, żeby mówić ta przenoszono wyolbrzymiona w mojej ocenie mgła tajemnicy w końcu płatków to teraz zapytam Pietras chyba, który podejmie czynności wyjaśniające jest rzecznik dyscypliny w sprawie próby zdyskredytowania sędziego Markiewicza, ale przekaz będzie też badał czy deliktem konstytucyjnym nie było przez przypadek zachowanie psa samego Markiewicza chodzi o te plotki, które pani Emilia próbowała upubliczniać, że pan sędzia miał namówić do aborcji jakoś bliżej nieokreśloną kobietę Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia domaga się, aby pan Piotr schab przekazał postępowanie wyjaśniające niniejszej sprawie właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu też rzecznikowi dyscyplinarnemu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, bo może być niemal nic nie musi być bezstronny w tej sprawie ja nie mam żadnych przesłanek, aby twierdzić, że pan sędzia Piotr schab obecnie rzecznik pani tutaj przypomniała nocy chował się czym dla sędziego wpleciono w będzie ono niedopuszczenia, czyli brakiem tutaj bezstronność mówiąc krótko, że jest stronniczy, bo tak pytanie jest takie kwestie towarzyskie pan Łukasz Piebiak był na czele zespołu, który zajmował się dyscyplinarka w składzie tego zespołu był Jarosław Dudzicz o KRS Tomasz Metz partner panie mini no i Piotr schab właśnie teraz pan Piotr schab, który był kiedyś podwładnym pana Kubiaka ma badać sprawę pana Piebiak pani redaktor proszę wytłumaczyć przepraszam wyjaśnić w jaki sposób pan cha był podwładnym pan by było zespolenie na dużego, którego nie pani redaktor wyjaśnia pan rzecznik i w ogóle jego zastępcy mojej ocenie to są podmioty naprawdę z dużą władzą, ale przede wszystkim ogromnym zasobem niczego niezależność to, że powołuje minister sprawiedliwości no takie są przepisy, ale później naprawdę po powołaniu te osoby stają się w mojej ocenie niezależne i całkowicie nie podporządkował inaczej tak jak wcześniej taki prokurator Stanach Zjednoczonych, który miał doprowadzić do impeachmentu Billa Clintona Kenneth Starr naprawdę potężna broń i osobie nie wyobrażam, a znam pana sędziego chyba jesteśmy sędziami tutaj warszawskimi, że ta osoba naprawdę warsztat merytoryczny cechy osobowościowe ja sobie nie wyobrażam, że pan rzecznik SA miał być poddany jakimkolwiek tutaj presją i okazać tutaj brak przepraszam wykazać stronniczość nie obrońców Maciej Mitera sędzia rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa bardzo dziękuję pani Róża czekamy zatem na to oficjalne stanowisko KRS państwa zaprasza na informacje poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA