REKLAMA

"Mówimy - opublikował w czasopiśmie zagranicznym, ale nie rozmawiamy o tym, czy mądrze, czy głupio"

Połączenie
Data emisji:
2019-08-23 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 135 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Adam Leszczyński Uniwersytet SWPS i oko Press dzień dobry dzień dobry państwu prof. Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i obywatele nauki dziennym będą będziemy mówić o liczącej 31  000 pozycji liście tzw . wykazu czasopism recenzowanych niż, która jest właśnie podstawą do oceny jeśli można tak powiedzieć w dużym uproszczeniu do oceny pracy naukowców Rozwiń » tak dobrze jakości pracy jakości pracy naukowców produktywności naukowców ta lista została niedawno uaktualniona zmieniona często się zmienia na listach wszystkim zupełnie nowa to znaczy poprzednia była skonstruowana wg innych zasad ich nie będziemy się zagłębiać w takie bardzo szczegółowe dywagacje na temat tego jak ta poprzednia była zrobiona jest zupełnie nowa ma inne zakresy punktów inne kryteria inny sposób selekcji czasem różne po prostu inaczej, tak więc jest to dość wyraźna zmiana reguł, a wg, których naukowcy będą oceniani, kiedy była nowa, jaki jest taki przedział czasowy między publikacjami kolejnych list o kilkuletniej przy czym to jest oczywiście jest trochę tak jak z realnym socjalizmem także na czas nigdy nie był doskonały zawsze nie działo zawsze musiało poprawiać w związku z tym w tych listach tych kryteriach właśnie nieustające już tych trwających kilkanaście lat majstrowanie w jest oczywiście pewne, że ta lista ta została tutaj przyjęta z dużym opóźnieniem zresztą i po czasie 1 z tych bardzo na koniec obowiązuje, zanim powstał obowiązywał natomiast ta lista jak to jaki obowiązywał, zanim powstał znaczy on obowiązuje wg tej listy wg listy publikacji naukowców będą oceniane za lata 20171921920 tylko tyle półroczną umową pół roku niejako wstecz znaczy wszystkie rzeczy, które mają datę 201920 w najbliższej ocenie parametrycznej będą oceniane wg tej punktacji, które opublikowane 3001. lokal go jeszcze weźmy pod uwagę, bo tego słuchacze mogą nie wiedzieć, że bok, jakby cykl publikacji taki artykuł może spokojnie stać ponad rok prawda może w związku z tym i wiadomo na czym więc, że w związku z tym jest to by zmiana kryteriów w trakcie obowiązywania zmian reguł gry w trakcie ich obowiązywania o w areszcie to moje oczy powiedział Adam to jest ważne podział nie ma dla słuchaczy kluczowego wszystkim może należy wytłumaczyć jak tamten system działa tak jakby nie jako nowe otwarcie, ponieważ dawno listy dawne kryteria oceny się zupełnie zmieniły mamy nową ustawę o nowe sposoby oceniania, które będą miały inny wpły w na rzeczywistość polskich uczelni albo instytutów naukowych, ponieważ teraz od wyników tej parametryzacji, czyli oceny jakości badań naukowych będzie zależało nie tylko budżety tych instytucji, ale również n p . prawo do doktoryzowania nadawania to stopnia doktora habilitowanego, czyli być albo nie być wierni Soczi będzie zależało od tego jak będą jej wynik w tej ocenie, a publikacje w czasopismach są ogromnie dużym składnikiem tej oceny budowę zróżnicowana to akurat trzeba powiedzieć to rozsądnie zróżnicowana na dziedzinę to znaczy w naukach przyrodniczych artykuły liczą znacznie bardziej w naukach humanistycznych jest jakaś tam równowaga między książkami, a czasopismami tym niemniej to ta lista jest kluczem do tego jak będzie wyglądał system punktowania instytucji podkreślam punktowania instytucja nie konkretnych osób tak zgodnie z prawem to ma być punkty przyznawane instytucji, które pracują pracownicy, którzy gdzieś tam publikowali coś, a nie ocena indywidualnych badaczy co oczywiście i tak krajowe tworzy pewne pewne kłopoty natury etycznej, bo boi się pracowników zaczyna rozliczać konkretnych punktów co jest niezgodne z zasadami etyki, ale to już jest też inna sprawa, ale Wisła to jest otwarcie pewnego nowego nowe zasady przy nowej rozpiętości punktów to dobra teraz, jaka jest filozofia tej listy może o tym, byśmy powiedzieli to znaczy, by jakość publikacji naukowych nikt nie ocenia w tym sensie i ocenia się wyłącznie miejsce publikacji, czego u źródeł tego leży założenie, że publikacja tego samego artykułu w czasopiśmie, a jest bardziej wartościowym niż publikacja tego samego artykułu we w czasopiśmie BM bank, ponieważ pismo, a jest uznawane wg jakich kryteriów za lepsze tutaj w grę wchodzi zaawansowana biometria, która jest ulubionym teraz zajęciem administratorów nauki na całym świecie to nie jest przypadek tylko Polski ale, ale na całym świecie co to znaczy to znaczy mierzy się liczba cytowań mierzy się próbuje się rozróżnić, które czasopisma są lepsze, które są gorsze na zakładając, że tekst przyjętego czasu, by publikacji przesłaliśmy lepszym jest lepszy po prostu tak czy z przepisami przyjmują słabszych tekstów i jak jak jak z tego widać jest tym całym systemie bardzo wiele albo zupełnie arbitralnych założeń, a jeszcze nie doszliśmy do samej konstrukcji tej listy, która zawiera 30  000 czasopism jestem bardzo wiele pomyłek bardzo wielu pism na tej liście na tej liście nie ma, zwłaszcza dotyczących różnych niszowych dyscyplin albo języka nie albo w czasopiśmie kosmos w języku angielskim naczelniczka po niemiecku francusku rosyjsku nędzy i wokół związku z, a ponieważ ta lista tych swoich wadach ma tak gigantyczne znaczenie zarówno dla indywidualnych karier jak dla przetrwania całych instytucji, a na to wzbudza ogromne napięcia w środowisku protesty tych protestów były w tej chwili kilka różne zarzuty dotyczące tego sporu sposobu w jaki została zostawiona prawda i i poszczególnych punktach, a protestują tylko humaniści medycy jeszcze protestują, więc protest lekarzy, którzy uważają, że czasopisma zostały źle ocenione, że zrównano punktacji czasopism gorszych z czasopismami lepszymi i lekarze za Stowarzyszenie ile już wspominam Stowarzyszenie wydawców pism lekarskiej pism naukowych zaapelowało o to, żeby tę listę w ich dyscyplinie wrzucić Kasia zrobiła nowo wg rekomendacji ekspertów nie wg abstrakcyjnie przyjętych arbitralnie przyjętych kryteriów tak, że będzie tutaj są 2 rzeczy też humaniści się najbardziej denerwują tą sytuacją m. in . dlatego że humaniści to jest grupa, która jako jedyna publikuje czasami nie po angielsku dobre teksty w taki sam publikuję po niemiecku francusku rosyjsku czesku, a one w Morsku co jest osobnym tematem jest natomiast inne języki, które są bardzo niedowartościowane w ogóle dla fizyka teoretyka czy dla matematyka wiadomo, że językiem komunikacji natomiast angielskiej ktoś ma widzimy, że szpital w innym języku znaczy, że na marginesie dyskusji naukowej, jakby tu nauki ścisłe po prostu inne fora dyskusji dlatego dla nich ta lista jest mniej kontrowersyjna ma można powiedzieć, że jakoś zawinie trochę system prawny, który wymyślił mechanizm n p . jak pogodzić sytuacja dla 1 dyscypliny czasopismo, a jest bardzo ważne, bo stanie maksimum pkt 20 innych dyscyplin mało ważne zostałoby 20 ton dowożą myślano o średnim oraz jest ten mechanizm absurdalne, ale przypomnijmy też, że nie ma tutaj myśleć, jaki oni robią tak czy poza prawnikami w ministerstwie nauki szkolnictwa wyż, który napisali do rozporządzania całą resztę robią nasze koleżanki koledzy to znaczy robią to naukowcy do ministerstw zostały powołane 44 zespoły składane skończy się z badaczy, którzy to oceniali potem jest komitet ewaluacji nauki, który składa nasze koleżanki kolegów, którzy to potem na koniec jakoś UMŁ prowadzi unormować na podstawie tego tego dokumentu prawnego potem może jest ministerstwo, które minister osobiście, które to Niewiem zaakceptował zmienią tego nie nie wiemy można zapytać ministerstwo w drodze dostępu informacji publicznej co nas na pytania związane ręce, bo to jest pytanie, ale gdzieś tam widział chyba jest nie robiłbym nie będzie ministerstwo nam to zrobiło to robiliśmy sobie sami, a trochę się życie w polskich wśród polskich naukowców różnimy wszyscy jakoś przyznają, że chcemy dobrej jakości tylko inni inni ludzie inaczej mówią jak to jakość oceniać albo jak czym jest jakość na etat 8 działa w wielu krajach mamy ten biometryczne taką manię, ale dlatego, że nie ma lepszego pomysłu przy ograniczonym budżecie wielka Brytania ma systemy jakościowe, które polega na tym, że każdy badacz daje do czytania 4 swoje teksty 2 z nich są poddawane recenzji, ale wyobraźmy sobie system, gdzie trzeba znaleźć po 2 recenzentów czytających 2 teksty naukowe każdego badacza w danym kraju nowością my byśmy cały budżet nauki na przeznaczenie terenu to po prostu nierealistyczne przy naszych nakładach na naukę osobna sprawa jest w naszym za zaufanie do to do naszego środowiska także, że nie bardzo jesteśmy przekonani można powiedzieć, że ta lista jest jakby wraca do góry nogami do czego ludzie się przyzwyczaili przy poprzedniej liście w wielu dziedzinach tak, zwłaszcza że i to dotyczy, zwłaszcza czasopism ważnych dla różnych dyscyplin humanistycznych społecznych mniej pewnie społecznych, a najbardziej humanistyczne czy czasopismo zaraz po polsku znaczone często są relatywnie bardzo źle punktowane czy bardzo Nisko punktowane, a w związku z tym, że w związku z tym i jest bardzo ostra dyskusja bardzo ostry spór na temat sensu publikowania po polsku i roli języka polskiego z nauce już nawet nie tyle w matematyce fizyce, bo tak powiedział Łukasz nie ma w ogóle tutaj nie ma dyskusji tylko w naukach humanistycznych, tak więc pośrednio ta dyskusja o liście z dyskusją o tym, do czego Polsce jest potrzebna humanistyka i kto za nią powinien płacić komu za ile to jest dość fundamentalny spór, który kryje za różnymi awanturami właśnie to dotyczącymi punktację czas właśnie punktacji czasopism prawda zasady przyznawania stopni i t d . więc i tutaj są jak rozum są 2 stanowiska jedno stanowisko ludzi, którzy uważają, że sens ma publikę, że nauka ma zawsze charakter globalny ma sens publikowania w związku z tym wyłącznie po angielsku, jeżeli polskie czasopismo ma gorsze wyniki cytowań to jest jego problem prawda powinna po prostu jest gorsze im trzeba publikować to nie publikuje po angielsku przede wszystkim ten jest po prostu złym naukowcem to jest jedno stanowisko drugie stanowisko i wyostrza celową prawda, żeby drugie stanowisko i mówi że humanistyka w szczególności np. historia albo my literaturoznawstwo albo po ósmy badania nad folklorem one są ważne dla kultury narodowej płaci za nie Polski podatnik, a i tutaj ci naukowcy jednak za pieniądze polskiego podatnika powinni uczestniczyć w Polskiej debacie intelektualnej mgle otworzyć prawda czy żona powinna istnieć na mecz swoim związku z tym w związku z tym powinna być też odpowiednio odpowiednio wyceniana i tutaj mam wrażenie walka idzie absolutnie na noże znaczy, że obie strony nie są przesadnie skłonne do żadnego kompromisu oraz 18 wrócimy po informacjach łączenie łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Leszczyński i prof. Łukasz Niesiołowski-Spano rozmawiamy o liście czasopism punktowanych tutaj Łukasz Niesiołowski zawiesiłem się po w przerwie rozmawialiśmy trochę miałem do Adama, który mówiłeś o to nie pada na 4 pytania teoretyczne oraz gminach i choć obaj jesteśmy historykami co się dzieje na liście na tej waszej liście czytam też jest taki dramat jak na nasze pierwsze historyczne jest, choć tak kilka solidnych polskich czasopism znalazło się w środku stawki to znaczy ma 70 punktów to jest nie Super, ale znacząco bezradni skala jest 204070100140200 na 200 punktów na pismo Knights oczywiście science, a w humanistyce jest kilka, ale tylko angielskojęzycznych polskie czasopismo najwyżej punktowane humanistyczne to jest coś się tak to drugie, które zostaną punktów tak to jest literatura nas 2 co jest mu udział oddają oczekiwał, że najlepsza pismo dotyczące literatury polskiej miała 200 ale, żeby to osiągnąć i żebyśmy to, by uczciwie po polskim podatnikom pokazali to trzeba powiedzieć to czasopismo jest naprawdę najlepsze i mamy system, który dba o to, żeby ono pozostało najlepszy na natomiast spółki są sprawy opatrzonych perspektywę to znaczy mamy tysiące naukowców w Polsce i ci ludzie są w większości poważnymi ludźmi nie wszyscy zapewniliśmy większości są poważnymi ludźmi zamiast zajmować się tym czym pani robić wytwarzaniem dobrej nauki pan na to zajmują się liczeniem punktów sporami o to czy czasopismo ma zostało wysoko ocenia, które Nisko oceniane różnymi grami systemem, bo te gry systemem te są oczywiście możliwe no wszyscy zastanawiają też czy poniosą niż liczne protesty dotyczące tej tej punktacji czy decyzje i one całkowicie polityczna cena jest istnienie jest uzależnione są tam też wcześniej powiedziałem tej biometrii, a teraz mówi, że to jest polityczne czy takiego zawodu sama formuła tej listy oczywiście ma i ta punktacja jest ustalone rozporządzeniem ministerialnym pana w związku z tym w i w tym sensie jest ona polityczna minister może zawiesić minister może zmienić minister może dopisywać do niej różne rzeczy i w istocie zresztą w bardzo wielu wypadkach i tego dotyczące protesty punktacja czasopism na ostatecznej liście odbiegała od tego co proponowali eksperci czy naukowcy zrobili swoje i potem to wpadło do czarnej skrzynki nie wiemy co się dalej działo do końca tej czarnej skrzynki wyszło w innej postaci i że nie wpadło mając inteligencji i ja bym powiedział, że to całkiem ludzka inteligencja brane pod uwagę nędzy i takich historii jest oczywiście bardzo dużo w związku z tym wielu naukowców myślisz, że nowy minister, z której Kol wiek będzie on partii albo wprowadzić system kolejne znaczące zmiany albo w ogóle wyżyć z listy do kosza będziemy oceniani wg poprzednich zasad przez następne do końca tego okresu do końca okresu oceny wszystko jest możliwe tak zwróćmy uwagę w jakiej sytuacji znajdą też naukowcy to znaczy wiadomo, że będziemy oceniani, ale nie wiadomo jak nie wiadomo jak krytą w tej chwili wiadomo, ale nie wiadomo ile te kryteria będą stały tak wiadomo, że można z tymi kryteriami oceny robić wszystko, jeżeli zostały wprowadzone z półrocznym opóźnieniem to znaczy obowiązują na pół roku wstecz tak naprawdę na to można z nimi zrobić po wyborach zupełnie innego prawda można zawiesić można zmienić znowu można to punktacji spłaszczyć można zbić masę rzeczy ja bym podział tak, jeżeli ja wolę, żeby już tego nie wywalać do góry nogami, bo ten system poprzedni też miał bardzo dużo wad m. in. tam dopiero dochodziło do ustalania punktów arbitralnych i pewne grupy nacisku na ministra wpływały, żeby do czasopisma miały więcej lub mniej, bo podział to co ja bym się idealnym sobie zaplanował to, że jakikolwiek minister teraz zasiądzie w ministerstwie jesienią to, że on zacznie ze środowiskiem planować mechanizm, który zacznie obowiązywać od kolejnej parametryzacji, czyli 2001 . roku, żebyśmy wreszcie mieli system do skali murowane, ale działające z no zgodnie z dróg będzie ogłoszony, zanim zacznie obowiązywać m. in. że która jest o czym powiedział Adam dla nas jednak bardzo ważnego dla humanistów i to jest pewna pewne wyzwania logistyczne głównie intelektualne ja bym widział system, którym polskie czasopisma mają co znajdują się w przedziale od 20 do 200, czyli do maksimum w obszarze, który daje dotyczy tego co z kulturą narodową tak, jakkolwiek słowo Narodowy w tej chwili zostało wykrzywione w języku powszechnym, ale tym, niemniej wyobrażam sobie, że ktoś bada historię Polski to powinien mieć szanse publikować po polsku tekst za 200 punktów, ale potrzeby, postulując to wpisać w ten system mechanizm zapewnienia jakości tym czasopismo, bo to nie wystarczy, że ktoś arbitralnie powie to jest najlepszy czas pismo już ono wtedy zacznie no to będzie deprawacji czy teraz czasopisma zaczną oczekiwać np. opłaty, bo ludzie będą tam wysyłać artykuły, bo dają mnóstwo punktów więcej my to pewnie będzie np. drukować znajomych część znajomych albo rzucać wrogów ze stajni, które mają inne poglądy i t d. tym niemniej wydaje się, że to jest wyzwanie dla ministerstwa to dla nas jako dla środowiska humanistów zajmujących się badaniami nad kulturą polską historią polską literaturą polską jakiś taki projekt już się pojawią m. in. forum akademickim letnim numerze prof. Marek Węglowski od nas Instytutu historycznego napisał taki tekst, w którym za proponował mechanizm akredytacji jakości czasopism to znaczy my nie możemy z góry tego zrobić to wiadomo, że czasopisma będą kredytowane w takim momencie ktoś uzna to daje temu dajemy 200 temu 140, a tam to miasto, ale potem czas my sła w mechanizm sprawdzania jakości, którego nigdzie nie ma tak, że Polski ministerstwo będzie sprawdzać jakość czasopisma Nature czytając bo jakby uwierzymy, że tam jest zawsze dobrze natomiast, jeżeli chcemy dać polskiemu czasopismo historyczne 200 punktów to robić uczciwe wobec podatników, ale też kolegów z wizyt fizyków matematyków podział tak, ale pod warunkiem, że stworzony mechanizm, że po 4 latach poddamy to czasopismo ocenie przeczytamy wszystkie artykuły, które opublikowali wszystkie wewnętrzne recenzje, żeby zobaczyć tam naprawdę mamy krem dla krem tego co po polsku się w historiografii robi to byłoby mechanizm uczciwy czasza jest pewne, że nie będzie ingerencji politycznej n p . na tej liście, którą mamy mamy czasopismo wydawane przez IPN to pamięć i sprawiedliwość tym kiedyś sam publikowałem zresztą nawiasem mówiąc w dawnych czasach więc, że są wydawane przez IPN, z którego wyrzucono całą redakcję w roku 2016 te wyrzucenie z redakcji wywołał protesty w tym protesty międzynarodowe czasopismo wydawane przez IPN jest fakt ego bilety na mecz drukują ludzie z IPN -u dostał 70 punktów natomiast kwartalnik zagłada Żydów, czyli czy radni będą rocznik zagłada Żydów nie poświęcony badaniom nad zagładą bardzo nas świecie na całym świecie bardzo prestiżowe pismo wniosek został 20 punktów no teraz można się jeszcze zastanawiać i też nie wiadomo jakich okolicznościach to do końca było więc są różne i takich powiedziałbym momentów na tej liście jest więcej mam, więc cały ten proces jest w tym ona powstawała jest jednak mocno nieprzejrzysty można tam różne zmiany wprowadzane ten teren w rekomendacji różnią się wyniku końcowego szereg takich wątpliwości do niej jest ministerstwo nie przez nie jest zresztą skłonny wyjaśniać wkrótce po zakończeniu prac nad listą rozesłało członkom zespołów, a które brały udział rekomendowały tt tt czasopisma naukowcom rozesłało żądanie sformułowane w automatyczny sposób, żeby zniszczyli wszystkie atuty rywali zespół nie wszystkie materiały robocze dotyczące tego jak lista powstawała ludzie byli tym tak oburzeni, że do nas oko Press 3 osoby niezależnie tego maila przysłały, żeby nam pokazać jak bardzo byliby tak wstrząśnięci wyklętym tym żądaniem taką głęboką i przejrzystością tego całego procesu nota czy myślę, że to jest jak nie nie będę ani bronią ministerstwa ani tych osób, które to były zaangażowane przy moim przyjmijmy, że wszyscy kierowali się szczytnymi zasadami, żeby było jak najlepiej biorą to ja naiwnie, ale będę w tej swojej naiwności tkwił, ale życie to co jest wielkim wyzwaniem to znaczy jak mimo tej punktach, które nie wymagałoby nie być tak, ale życie będzie jak doprowadzi do tego, bo nie nie celem nas jako naukowców jest uzyskiwanie punktów tak celem też nie jest to, żeby publikować w lepszych czasopismach celem jest, żeby prowadzić badania, które są coraz lepsze preparatów polega na tym, że my koncentrujemy absolutnie na tym co jest finalnym elementem procesu naukowca, czyli jego komunikacji ze światem, a nie tym, jaka jest istota tego co jest procesem badania jak jest wynik tych badań, bo oczywiście można powiedzieć istnieje związek między tym, że mam ciekawy wynik badań to czasopismo bardziej prestiżowe będzie zainteresowana w jego publikacjach natomiast to ważne co jest tym wynikiem tak co do czego doszedłem, a my w ogóle nie ma nie rozmawiam na żadnym etapie w wypadku oceny parametryczne instytucji to już pewne jest masz za gra skala do tych pracowników, które będą się ocenia to są to są dziesiątki tysięcy natomiast to to samo jest n p . teraz w procesie doktoryzowania habilitowania już właściwie recenzenci stają się, by zasłaniają 7 opublikował w czasopiśmie prestiżowym, który ma teraz tyle punktów, a to publikował mądrze głupio to właściwie przestaje być ważne to jest wielkie niebezpieczeństwo realizuje założenie jest takie, że w czasopiśmie, które ma zresztą punktów nie da się opublikować głupia pan mówi się da to jest założenie, która jest na wskroś błędna tak macie mądrość tekstu poznamy tylko po jego lekturze, a nie po tym, że zobaczymy jak się nazywa czasopismo, które przyjęło ono tak, ale rozumiem, że u nas można jakoś nie damy mamy system zapisywania jest bardzo prestiżowych czasopism, które przyjmowały teksty nieistniejącego autora, który został stworzony tylko na potrzeby takiej prowokacji naukowej, której treść jest absolutnie bzdurne wymyślone cytaty, a tak przychodzą przez interesantów w związku z tym to nie jest także, że ten prestiż jest gwarancją jakości tak no nie trzeba przeczytać, ale rzeczywiście w w na wśród naukowców nie tylko w Polsce, ale na świecie ma już nie jesteśmy w stanie wszystkiego czytać tak jest też taka jest produkcja wszyscy nacisk na alergię, że punkt za nie jest jakąś polską chorobą tylko wyłącznie polskim wynalazkiem jest kojarzą nasz Wersal oświatowa jest chorobą krajów biednych jak powiedział i krajów biednych i częściowo tylko Skandynawia też bardzo bardzo poszła niestety to okazje, ale przede wszystkim wydaje mi się w ten sposób, że to jest to jest choroba krajów, które mają mało zaufania do własnych naukowców mało zaufania do własnego systemu prawnego w polityce przychodzą tak jak u nas próby to pan minister Kudrycka potem pan minister Kolarska-Bobińska, a teraz robi to pan dr Gowin, więc przychodzą mówią poprawimy jakość nauki, jeżeli polityk chce mówi po musi wykazać, że poprawił jakość nauki uprawianej w kraju to musi mieć jakieś kryteria obiektywne na jeszcze w dodatku bardzo często mówi tak jak mówi to mówią to ludzie związani z ekipą wprowadzającą zmiany, że nauka post uprawę tych, które w Polsce była słaba, bo kumoterstwo, że to niską jakość tego nie czyta pana i w związku z tym w związku z tym musimy mieć nie ufamy naukowcom w związku z tym mamy obiektywne kryteria, czyli cytowania publikacje 1 i w efekcie wdrażamy system, którym wszyscy grają mało, kto interesuje treścią zawartością tego co się wytwarza wszyscy grają punkty cytowania i i są taką ogromną presją publikować jak najwięcej z realizacji po pojawieniu się punkt to zanim pojawiło się punkty co grali no ja myślę, że tamten system miał miał swoje wady oczywiście ponieważ, ponieważ umożliwia funkcjonowanie wieloletnie w nauce ludziom nie robi dni no właśnie na pytanie tylko jednak to jest taka atrakcyjna czy jak wielu było tego nikt nie wie, a wiemy wiemy był taki moment, kiedy resort kwietniowe badania po roku 2020222010 już nie będą, którym 55 % ankietowanych pracowników etatowych uczelni przyznawało się nie publikowało niczego w ogóle 0 wiązały to tutaj zostaną one akurat tak kraje jak jest do naprawiania życie pytanie czy narzędzie dobrze dobrane jak ta, że to jakość nauki uprawianej w Polsce oczywiście wymaga poprawy nie wiem czy narzędzie w tej chwili dobrane odpowiednio mam wątpliwości budzą odpowiedziałbym ministerstwo może nawet nie ministerstwo pan panu premierowi posłom, że jeżeli mamy na naukę przeznaczonych do 47 % PKB to oczekujemy odpowiednio wyników oczekujemy wyników na poziomie Harvardu to prosimy przynajmniej 1 % PKB bez tego po prostu te pieniądze trafiają w błoto tak na obszarze to nie jest złoto to jest są publiczne uczelnie złoty pana i t d . ale nauka ekonomiczna już dawno dowiodła poniżej 1 % PKB do finansowania nauki nie zwraca nie zwraca się również przemyślanie zwraca się w patentach nie znaczy, że w nowych lekarstwa tak dalej, bo humanistyka możemy się kłócić jak bardzo potrzebna uważamy, że jest, ale natomiast państwo polskie marnuje pieniądze dających trochę za mało tak wystarczą, by podwoić i wtedy na pewno wynik naukowy będzie lepszy właśnie z tym notowaniami, które są głupim kryterium, ale obiektywnym, tak więc to tyle w tej sprawie i tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo poseł Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i obywatele nauki dziękuję bardzo prof. Adam Leszczyński Uniwersytet SWPS i oko Press trzynasta 37 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA