REKLAMA

80. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow - porozumienia dwóch przerażających totalitaryzmów

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-23 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz dziś proszę państwa 80 ta rocznica paktu między trzecią rzeszą, a związkiem sowieckim w dokładnie tak 80 lat temu minister spra w zagranicznych trzeci Ziach rzeszy Joachim von Ribbentrop i mieć Wiaczesław Mołotow, czyli ludowy komisarz spra w zagranicznych związku sowieckiego podpisali w w Moskwie pakt o nieagresji z dnia agresji, a to co dla nas istotne to tajny protokół dodatkowy jedno, którego konsekwencją jak mówi wielu był Rozwiń » czwarty rozbiór Polski dodał, że tego dnia inicjatywy parlamentu Europejskiego obchodzimy Europejski dzień pamięci ofiar reżimów totalitarnych, więc to przypomina 1 stronę byśmy tego dnia wspomnieli ofiary i też może skorzystać z okazji do refleksji nad istotą reżimów totalitarnych to co wydaje się istotne toteż, że uczestnicy protestów obywatelskich demokratycznych próbują też nadać temu dniu dniu inny symbol, bo dziś też rocznica łańcucha Bałtyckiego czy Bałtyckiej drogi 23 sierpnia 80 tego dziewiątego roku co czwarty mieszkaniec proszę państwa Litwy Łotwy dzisiejszych Estonii, czyli republik bałtyckich wyszedł złapał się za rękę i połączyli się z Wilna Ryga i Tallin rynek zarówno Litwa Łotwa jest nie były podmiotami, o czym zaraz też tego tajnego protokołu dziś oprócz tych rocznicowych uroczystości choćby na Litwie właśnie mieszkańcy Hongkongu, którzy protestują już 12 tygodni, nawiązując do tamtych wydarzeń też zapowiadali utworzenie takiego swojego łańcucha połączyliśmy się teraz przez Skypea prof. Pawła Machcewicza z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk też byłem dyrektorem muzeum drugiej wojny światowej co oczywiście przytaczam w kontekście też naszej rozmowy dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry państwo no właśnie to taki dzień, gdzie warto się zastanowić też nad istotą tamtejszego porozumienia tym co jest ważne co dziś pamiętam, dlaczego tak dobrze pamiętamy, ale może najpier w trochę faktów, bo pamiętamy głównie ten punkt, który dotyczył Polski, który rozdzielał te granice stref interesów Niemiec związku sowieckiego na linii rzek Narwi Wisły i Sanu, ale to nie były jedyne ziemie, które między sobą 2 państwa totalitarne połączyły podzieliły co pana zdaniem, jakby było najważniejsze, żeby teraz przypomnieć tym, którzy słabiej pamiętają o najważniejszym opolskim porozumienie między 2 totalitarnymi państwami, które do do tej pory były postrzegane jako absolutnie wrogie wobec siebie mocarstwa, czyli porozumienie między nawet nazistowskim trzecią rzeszą o komunistycznym związkiem Radzieckim i to był pewien sensie, że jutro cynizmu ponad ideologią i trują dyktatorów ponad jakimikolwiek wartościami nawet przez niż głoszonymi no i była to zmowa, która doprowadziła do destrukcji Polski do rozbioru Polski, ale także do zajęcia rok później przez związek jest 3 kraju bałtyckich Litwy Łotwy Estonii dla tych krajów zresztą w konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołoto w były bardziej długotrwałe w pewnym sensie jest dla Polski, ponieważ ich kraje straciły swoją państwowość ją uzyskały dopiero w latach dziewięćdziesiątych jeszcze warto wspomnieć o tym, że w tajnym protokole do tego paktu związek radziecki miał prawo do pana pisarz miał prawo do Finlandii część Rumunii to by uznano, że Finlandia i część Rumunii komplet konkretnie Besarabię należy leżą w radzieckich radzieckiej strefie wpływów i związek radziecki podjął bardzo szybko próba skonsumowania także tych zapisów paktu, ale jeszcze 1 rzecz warto doprecyzować, że w sierpniu wysłał 3 sierpnia w tajnym protokole podpisanym do paktu Ribbentrop-Mołoto w granica między związkiem Radzieckim a Niemcami miała przebiegać nieco inaczej niż ostatecznie zostały ukształtowane pod koniec września trzydziestym dziewiątego roku na mocy jeszcze na rok porozumienia między tymi państwa pierwotnie w sierpniu ustalono, że nawet Lubelszczyzna znajdzie się pod pana pod kontrolą radziecką i właśnie wczoraj prawobrzeżna Warszawa potem pod koniec września związek radziecki, jakby zamienił te tereny Polski na Litwę i ta linia graniczna, która została ustalona to o zniszczony Polski przez trzecią rzeszą związek reński ona dopiero pod koniec września został kolejnym porozumieniu w Moskwie przyjęto wiceminister spra w zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk dziś na konferencji muzeum, które zostało użyję tego słowa przechył przejęte mówił, że ten fakt stworzył formalne fundamenty do tego, żeby ta wojna wybuchła czy też, by pan tak opisał to znaczy, że w zasadzie pakt Ribbentrop Mołotow umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie tej wojny, a potem zaraz porozmawiamy o przyłączenie się w związku Radzieckiego, czyli atak na Polskę we wrześniu najpierw odniosę do tego co pani na początku powiedziałem oczywiście bardzo się cieszę, że minister polskiego rządu występuje muzeum, które stworzyła muzeum drugiej wojny światowej nie tworzyłem dla siebie bynajmniej czy dla moich współpracowników, ale dla Polaków dla państwa polskiego, więc bardzo dobrze, że przedstawiciele państwa polskiego tam występują, o ile oczywiście mówią prawdę mówili też wielokrotnie nieprawdę na temat muzeum drugiej państwa ale jakby inna sytuacja jeśli chodzi o odpowiedź wiceministra spraw zagranicznych pani przytoczyła, abym trochę ją skorygował to znaczy od paktu Ribbentrop-Mołoto w był niezwykle ważnym wydarzeniem on przesądził po pierwsze, rozbiorze Polski Ukrainy rozbił Polski, do którego doszło we wrześniu w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow no i doprowadził do zniszczenia państwowości Litwy Łotwy Estonii do ataku związku Radzieckiego na Finlandię do zajęcia część terytorium Rumunii, ale myślę, że nie jest ścisła jest przesadą stwierdzenie, że bez tego paktu byłoby wojny wojny Hitler był bardzo zdeterminowane, żeby jak najszybciej dokonać ataku na Polskę i wszystkie źródła, które znamy historyczne raczej przemawia za tym, że nawet bez porozumienia ze Stalinem dokonałby ataku na Polskę i no a jak to jest bardzo ryzykowna oczywiście takie uciekanie się do historii alternatywnej, ale w tym przypadku możemy to zrobić sądzę, że przewaga armii w niemieckiej techniczna była tak ogromna nad polską armię, że tak czy inaczej Niemcy tę wojnę wygrały tyle tylko, żeby opanowały całe terytorium Polski i tak naprawdę możemy zastanowić, kto większe korzyści z tego paktu osiągnął czy Niemcy 3 związek radziecki, ale sąd do wojny tak doszło tyle tylko, że Polska miałaby ta została zaatakowana przez jedno państwo nie miałaby 1 okupanta czy byłoby znaczną znaczącą różnicą, ale myślę, że nie udałoby się uniknąć wojny tak czy inaczej nawet gdyby nie doszło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, a to jest bardzo ciekawe perspektywy czy dla Rosji, która w pewnym sensie uważa się za dziedzica związku Radzieckiego, więc pozwolę sobie w tym sensie mówić o pewnej kontynuacji no bo związek radziecki no do upadku niemalże zaprzeczał istnieniu właśnie tego porozumienia w tej chwili różne tam stanowiska eksperymentuje z nimi ostatnie często cytowane to są pochodzą od szefa rosyjskich Archiwów Państwowych, który mówi, że pakt Ribbentrop Mołotow był uzasadniony rezultatem polityki pigmentu prowadzonej wobec Adolfa Hitlera przez państwa zachodnie, ale pakt Ribbentrop-Mołotow co daje się na Zachodzie ciągle jest chyba mniej, że pan internalizacji mniej o tym, myślą, że jest pan się dowodem na to, że związek radziecki jednak był nie tylko zwycięstwo i zachodnim sojusznikiem, ale też współ odpowiedzialnym po prostu wybuchu drugiej wojny światowej rzadko wydają się to wciąż tak ujmuje tak oczywiście to dla nas w Polsce jest oczywiste na Zachodzie jest znacznie mniej znana, ale muszę powiedzieć, że sytuacja także poprawia po kilkanaście lat temu szczęście wiedza o pakcie Ribbentrop-Mołoto w o tajnym protokole była ograniczona czy w Niemczech czy, zwłaszcza we Francji Wielkiej Brytanii do bardzo wąskiego kręgu specjalistów teraz się zmienia pani sama wspomniała wcześniej, że parlament Europejski ustanowił rocznica paktu Ribbentrop-Mołoto w dniem europejskim dniem pamięci ofiar stalinizmu nazizmu w Niemczech teraz dużo mówi o pakcie Ribbentrop-Mołoto w i bardzo dobrze zresztą jak muzeum drugiej wojny światowej, które stworzyłam ten wątek jest bardzo eksponowane i jak te ponad 10 lat temu przystępowałem do tworzenia tego muzeum tak, by uzasadniają ten pomysł także chęcią pokazania tego nieznanego na Zachodzie wymiaru wojny natomiast oczywiście współczesna Rosja broni polityki Stalina powołuje się na analogie z pigmentem, czyli dogadywanie się mocarst w zachodnich z Hitlerem to polityka pigmentu rzeczywiście była tak i politycznie moralnie nie do obrony ona doprowadziła do rozbioru Czechosłowacji mocarstwa zachodnie zgodziły się w Monachium trzydziestym ósmy roku na oderwaniu od Cho Słowacji znacznych znacznej części terytorium tego państwa terytorium zamieszkanego przez Niemców to Putin po raz pierwszy zresztą można teraz pierwsza w Polsce czy nie bardzo wyraźnie zabrzmiało 2000 dziesiątym roku jeszcze występowała na Westerplatte porównywał pakt Ribbentrop-Mołoto w z Monachium no i oczywiście tutaj można analogi jest słuszna, niemniej jednak trzeba pamiętać, że agresja związku Radzieckiego na Polskę 3005. roku to niezwykle brutalna okupacja to były fakty, których nie można sprzedać żadnymi wcześniejszymi błędami Zachodu także ta polityka pigment została odrzucona przez Francję wielką Brytanię 3010 . roku także no tak zaczął, ale odrzucił ją w czterdziestym pierwszym jak już nim wybraliście tylko pozwolę sobie tak być, bo z 1 strony zwrócić uwagę na ciekawy dzisiaj w pewnym sensie także Wiedomosti ach, rosyjskich profesora historyka Olega Budzyńskiego, który mówi, że ten tak, by więcej zbrodnię był błędem, bo zwraca uwagę na to, że do połowy czterdziestego pierwszego roku Niemcy okupowały kraje europejskie po prostu łącznej powierzchni prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych moi niemal dwukrotnie powiększyli potencjał gospodarczy po prostu byli silniejsi, gdy atakowali np. związek radziecki, więc to po prostu też był błąd wmyśleniu Stalina niektórzy mówią, że myślą ciągle w kategoriach pierwszej wojny światowej, ale trzeba mieć związek radziecki z tego paktu odniósł bardzo dach wyraźne korzyści czyli jakby oponował przyłączył o terytorium Polski wkrótce dokonał okupacji przyłączenia do związku Radzieckiego 3 krajów bałtyckich oderwał Besarabii druga część Finlandii i warto pamiętać, że te wszystkie nabytki właściwie zostały w granicach związku Radzieckiego aż do upadku tego kraju, więc jak w takim wymiarze długofalowym to co związek radziecki zajął we współpracy to co zdobył we współpracy z Hitlerem w roku 3009 . czterdziestym potem było, by zachowywane w granicach tego państwa warto pamiętać, że współczesna Polska granica częściowo odpowiada linię podziału Polski 300 piątego roku czy ograniczą dzisiejsze oczu od korzystniejsza dla Polski, że czy Białystok czy przemysł są po polskiej stronie wtedy był częścią okupacyjna częścią związku Radzieckiego, niemniej jednak ten bilans zysków i strat dla związku ludzkiego moim zdaniem bardziej skomplikowane jarzmo najmniej największym błędem Stalina myślę było, jakby wiara w to, że Sojusz Hitlera może być trwały to uśpiło czujność Stalina i właściwie to była główna przyczyna nieprzygotowania związku Radzieckiego do ataku niemieckiego w czerwcu 3001 . roku, który niemal doprowadził do upadku tego państwa przez Niemcy dotarli na Przedmieścia Moskwy bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę prof. Paweł Machcewicz były bardzo dziękuję muzeum były dyrektor muzeum drugiej wojny światowej teraz związany z Instytutem studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dziś Europejski dzień pamięci ofiar reżimów totalitarnych, czyli 80 też rocznica paktu między trzecią rzeszą, a związkiem sowieckim, ale też trzydziesta rocznica tzw . Bałtyckiego łańcucha i również w Hongkongu protesty odwołujący się do tej całej symboliki teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA